open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.08.2003 N 511

Про призначення стипендій

Верховної Ради України студентам

вищих навчальних закладів

на 2003/2004 навчальний рік

Відповідно до подань рад ректорів (директорів) вищих
навчальних закладів і згідно з Положенням про порядок призначення
стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних
закладів та аспірантам, затвердженим Наказом Міністерства освіти
України від 1 серпня 1996 року N 257 ( v0257281-96 ),
Н А К А З У Ю:
1. Призначити на 2003/2004 навчальний рік стипендії Верховної
Ради України студентам вищих навчальних закладів згідно зі
списками, що додаються.
2. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів виплату
стипендій провести з першого числа місяця, що настає після літньої
екзаменаційної сесії.
3. Персональна відповідальність за неподання пропозицій щодо
кандидатів на здобуття стипендії Верховної Ради України
покладається на керівників Житомирської, Закарпатської,
Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської,
Херсонської, Чернівецької регіональних рад директорів вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
департамент вищої освіти ( Болюбаш Я.Я.).
Т.в.о. міністра А.Г.Богомолов

Затверджено

Наказ Міністерства освіти

і науки України

01.08.2003 N 511

СПИСКИ

студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації, яким призначена стипендія

Верховної Ради України на 2003/2004 навчальний рік
-------------------------------------------------------------------- N |Прізвище, ім'я, | Назва вищого навчального |Курс| п/п | по-батькові | закладу | | -------------------------------------------------------------+----| РАДА РЕКТОРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ | | (у тому числі м. Севастополь) | | -------------------------------------------------------------+----| 1 |Гордієнко |Таврійський національний | 4 | |Ганна Олександрівна |університет | | | |ім. В.І.Вернадського | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 2 |Дубинянський |Таврійський національний | 5 | |Михайло Юрійович |університет | | | |ім. В.І.Вернадського | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 3 |Павленко |Кримська академія | 4 | |Ірина Геннадіївна |природоохоронного та | | | |курортного будівництва | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 4 |Авраменко |Кримська академія | 3 | |Наталія Борисівна |природоохоронного та | | | |курортного будівництва | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 5 |Веселков |Севастопольський національний | 4 | |Кирило Олексійович |технічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 6 |Бондарева |Севастопольський національний | 4 | |Ольга Володимирівна |технічний університет | | ------------------------------------------------------------------| ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------------| 7 |Грабко |Вінницький державний технічний | 5 | |Валентин Володимирович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 8 |Голубєва |Вінницький державний технічний | 4 | |Тетяна Олександрівна |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 9 |Стойко |Вінницький державний | 5 | |Світлана Валеріївна |педагогічний університет | | | |ім. Михайла Коцюбинського | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 10 |Богуславська |Вінницький державний | 4 | |Вікторія Юріївна |педагогічний університет | | | |ім. Михайла Коцюбинського | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 11 |Гаганова |Вінницький державний | 5 | |Олена Олександрівна |педагогічний університет | | | |ім. Михайла Коцюбинського | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 12 |Коселюк |Кам'янець-Подільський | 4 | |Максим Павлович |державний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 13 |Марчук |Житомирський державний | 5 | |Тетяна Вікторівна |педагогічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 14 |Покитько |Житомирський державний | 5 | |Володимир Віталійович |технологічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 15 |Орлова |Технологічний університет | 3 | |Ольга Оліверівна |Поділля | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 16 |Безпятюк |Технологічний університет | 5 | |Світлана Петрівна |Поділля | | ------------------------------------------------------------------| РАДА КЕРІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------------| 17 |Таранов |Луцький державний технічний | 5 | |Сергій Вікторович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 18 |Должко |Луцький державний технічний | 5 | |Сергій Валерійович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 19 |Власюк |Волинський державний | 4 | |Юлія Андріївна |університет імені Лесі | | | |Українки | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 20 |Терпіль |Волинський державний | 2 | |Іванна Ярославівна |університет імені Лесі | | | |Українки | | ------------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО | ВУЗІВСЬКОГО ЦЕНТРУ | ------------------------------------------------------------------| 21 |Голобородько |Придніпровська державна | 5 | |Світлана Сергіївна |академія будівництва і | | | |архітектури | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 22 |Бандарук |Дніпродзержинський державний | 3 | |Віталій Анатолійович |технічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 23 |Дубич |Дніпропетровський національний | 5 | |Максим Степанович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 24 |Фелоненко |Національний гірничий | 5 | |Олександр Станіславович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 25 |Булах |Криворізький технічний | 4 | |Олексій Володимирович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 26 |Ботян |Криворізький економічний | 4 | |Марина Костянтинівна |інститут Київського | | | |національного економічного | | | |університету | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 27 |Фатуєва |Український державний хіміко- | 5 | |Тетяна Володимирівна |технологічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 28 |Яшунська |Придніпровська державна | 6 | |Катерина Олександрівна |академія будівництва і | | | |архітектури | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 29 |Тижневий |Криворізький державний | 5 | |Владислав Сергійович |педагогічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 30 |Пухальський |Криворізький державний | 4 | |Олександр Казимирович |педагогічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 31 |Іванова |Дніпропетровський національний | 5 | |Катерина Юріївна |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 32 |Свердліковська |Український державний хіміко- | 5 | |Ольга Сергіївна |технологічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 33 |Єгорова |Національна металургійна | 4 | |Дар'я Сергіївна |академія України | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 34 |Шпак |Криворізький економічний | 4 | |Антоніна Вікторівна |інститут Київського | | | |національного економічного | | | |університету | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 35 |Литвиненко |Національна металургійна | 4 | |Василь Вікторович |академія України | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 36 |Павлов |Національна металургійна | 4 | |Дмитро Миколайович |академія України | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 37 |Савченко |Дніпродзержинськиї державний | 4 | |Євген Віталійович |технічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 38 |Рябцев |Дніпропетровський національний | 5 | |Ілля Сергійович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 39 |Панченко |Національний гірничий | 5 | |Володимир Валентинович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 40 |Олійніченко |Національний гірничий | 3 | |Олексій Володимирович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 41 |Митрофанов |Криворізький економічний | 3 | |Віталій Володимирович |інститут Київського | | | |національного економічного | | | |університету | | ------------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ | ------------------------------------------------------------------| 42 |Анісімова |Маріупольський гуманітарний | 5 | |Наталія Михайлівна |інститут | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 43 |Бєляєва Ірина |Донецька державна академія | 2 | |Сергіївна |управління | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 44 |Веремеєнко |Донбаська державна академія | 5 | |Михайло Володимирович |будівництва і архітектури | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 45 |Вєтров |Донецький державний | 3 | |Євген В'ячеславович |університет економіки і | | | |торгівлі | | | |ім. М.Туган-Барановського | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 46 |Дубревський |Горлівський державний педаго- | 4 | |Олексій Юрійович |гічний інститут іноземних мов | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 47 |Єрмолова |Приазовський державний | 3 | |Юлія В'ячеславівна |технічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 48 |Зайцев |Донбаська державна академія | 2 | |Олексій Геннадійович |будівництва і архітектури | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 49 |Зарайський |Донецький національний | 5 | |Данило Анатолійович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 50 |Заянчуковська |Донецький національний | 5 | |Вікторія Валентинівна |технічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 51 |Карпенко |Донецький національний | 4 | |Роман Васильович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 52 |Кошелєва |Слов'янський державний | 3 | |Вікторія Олександрівна |педагогічний інститут | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 53 |Крапівіна |Донецький національний | 5 | |Марина Олександрівна |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 54 |Куліш |Донецький національний | 5 | |Володимир Олександрович |технічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 55 |Кучеренко |Донецька державна академія | 3 | |Станіслав Станіславович |управління | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 56 |Мазур |Донецький державний | 4 | |Максим Олексійович |університет економіки і | | | |торгівлі | | | |ім. М.Туган-Барановського | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 57 |Машинська |Приазовський державний | 3 | |Олена Ігорівна |технічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 58 |Новомлинський |Слов'янський державний | 3 | |Євген Михайлович |педагогічний інститут | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 59 |Сімакова |Донбаська державна | 5 | |Ірина Іванівна |машинобудівна академія | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 60 |Шевченко |Донецький національний | 4 | |Микола Сергійович |технічний університет | | ------------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------------| 61 |Бачо |Ужгородський національний | 3 | |Роберт Йосипович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 62 |Ковач |Ужгородський державний | 3 | |Олександр Антонович |інститут інформатики, | | | |економіки і права | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 63 |Звонар |Мукачівський технологічний | 4 | |Йолана Петрівна |інститут | | ------------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------------| 64 |Антонюк |Запорізький національний | 4 | |Дмитро Анатолійович |технічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 65 |Багрійчук |Запорізький державний | 4 | |Олександр Сергійович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 66 |Воденнікова |Запорізька державна інженерна | 3 | |Оксана Сергіївна |академія | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 67 |Домашенко |Запорізький національний | 5 | |Денис Васильович |технічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 68 |Медвєдєв |Запорізька державна інженерна | 5 | |Євген Ігорович |академія | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 69 |Семенова |Мелітопольський державний | 5 | |Ярослава Олексіївна |педагогічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 70 |Солянікова |Бердянський державний | 4 | |Дар'я Вікторівна |педагогічний інститут | | | |ім. П.Д.Осипенко | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 71 |Чубаров |Запорізький державний | 4 | |Максим Миколайович |університет | | ------------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО ВУЗІВСЬКОГО ЦЕНТРУ | ------------------------------------------------------------------| 72 |Віхрова |Кіровоградський державний | 5 | |Марія Сергіївна |технічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 73 |Безрукавий |Кіровоградський державний | 5 | |Андрій Миколайович |технічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 74 |Кун |Державна льотна академія | 4 | |Юрій Олександрович |України | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 75 |Масалітіна |Кіровоградський державний | 5 | |Тетяна Олександрівна |педагогічний університет | | | |ім. В.Винниченка | | ------------------------------------------------------------------| ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------------| 76 |Серебрянська |Луганський державний | 4 | |Марина Іванівна |педагогічний університет імені | | | |Тараса Шевченка | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 77 |Назаренко |Східноукраїнський національний | 3 | |Вікторія Євгенівна |університет імені Володимира | | | |Даля | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 78 |Хижка |Східноукраїнський національний | 4 | |Олексій Миколайович |університет імені Володимира | | | |Даля | | ----+--------------------------------------------------------+----| | РАДА РЕКТОРІВ ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ | | ----+--------------------------------------------------------+----| 79 |Гнатюк |Українська академія друкарств | 5 | |Марія Євгеніївна | | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 80 |Голод |Львівська академія мистецтв | 5 | |Юлія Ігорівна | | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 81 |Гринда |Українська академія друкарств | 2 | |Ганна Миколаївна | | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 82 |Дідик |Львівська академія мистецтв | 5 | |Максим Васильович | | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 83 |Желяк |Дрогобицький державний | 4 | |Ганна Анатоліївна |університет імені Івана Франка | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 84 |Жирак |Національний університет | 6 | |Ольга Михайлівна |"Львівська політехніка" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 85 |Зарічна |Український державний | 4 | |Мар'яна Юріївна |лісотехнічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 86 |Кий |Український державний | 5 | |Андрій Володимирович |лісотехнічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 87 |Лесів |Львівська академія мистецтв | 3 | |Тарас Васильович | | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 88 |Мисик |Львівський національний | 4 | |Христина Іванівна |університет імені Івана Франка | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 89 |Олейник |Львівський національний | 5 | |Ганна Валеріївна |університет імені Івана Франка | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 90 |Переговська |Львівський національний | 4 | |Мар'яна Григорівна |університет імені Івана Франка | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 91 |Решетняк |Дрогобицький державний | 4 | |Віталій Сергійович |університет імені Івана Франка | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 92 |Сломінський |Національний університет | 4 | |Максим Миколайович |"Львівська політехніка" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 93 |Тарнавська |Національний університет | 4 | |Ольга Іванівна |"Львівська політехніка" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 94 |Фелонюк |Львівський національний | 3 | |Андрій Васильович |університет імені Івана Франка | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 95 |Чень |Національний університет | 4 | |Петро Ігорович |"Львівська політехніка" | | ------------------------------------------------------------------| РАДА КЕРІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------------| 96 |Белевська |Український державний морський | 4 | |Ольга Вікторівна |технічний університет імені | | | |адм. Макарова | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 97 |Сандюк |Український державний морський | 4 | |Кіра Олександрівна |технічний університет імені | | | |адм. Макарова | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 98 |Куцевол |Миколаївський державний | 5 | |Ірина Сергіївна |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 99 |Морозан |Миколаївський державний | 3 | |Олена Олександрівна |університет | | -------------------------------------------------------------+----| РАДА РЕКТОРІВ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ | | -------------------------------------------------------------+----| 100 |Бєглий |Одеський національний | 4 | |Сергій Вікторович |університет | | | |імені І.І.Мечникова | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 101 |Ліхоша |Одеський національний | 5 | |Леся Валеріївна |університет імені | | | |І.І.Мечникова | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 102 |Конопака |Одеський національний | 4 | |Євген Анатолійович |політехнічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 103 |Шевчук |Одеський національний | 3 | |Ганна Олександрівна |політехнічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 104 |Мірончук |Одеський державний економічний | 3 | |Марія Олегівна |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 105 |Степаніченко |Одеський державний економічний | 4 | |Олена Володимирівна |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 106 |Котюжинська |Одеський національний морський | 5 | |Ольга Павлівна |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 107 |Ільницька |Південноукраїнський державний | 4 | |Лариса Анатоліївна |педагогічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 108 |Базаров |Одеська національна морська | 5 | |Дмитро Андрійович |академія | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 109 |Чеснокова |Ізмаїльський державний | 4 | |Оксана Володимирівна |гуманітарний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 110 |Коваленко |Ізмаїльський державний | 5 | |Олександр Вікторович |гуманітарний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 111 |Вітюкова |Одеська державна академія | 4 | |Ольга Валентинівна |будівництва та архітектури | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 112 |Зімін |Одеська державна академія | 3 | |Олексій В'ячеславович |холоду | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 113 |Донкоглов |Одеська національна академія | 5 | |Вадим Іванович |харчових технологій | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 114 |Поварова |Одеська національна академія | 5 | |Наталія Миколаївна |харчових технологій | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 115 |Копач |Південноукраїнський державний | 4 | |Лариса Петрівна |педагогічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 116 |Грушко |Одеська національна юридична | 4 | |Володимир Володимирович |академія | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 117 |Єшану |Одеський державний екологічний | 4 | |Олександр Євгенович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 118 |Відющенко |Херсонський державний | 4 | |Анастасія Євгеніївна |технічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 119 |Черниш |Херсонський державний | 5 | |Тетяна Дмитрівна |технічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 120 |Гурова |Херсонський державний | 5 | |Євгенія Олегівна |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 121 |Мішевська |Херсонський державний | 2 | |Альона Віталіївна |університет | | ----+--------------------------------------------------------+----| ПОЛТАВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА РЕКТОРІВ | ----+--------------------------------------------------------+----| 122 |Зюков |Кременчуцький державний | 5 | |Андрій Анатолійович |політехнічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 123 |Лаптєва |Полтавський національний | 4 | |Ірина Олександрівна |технічний університет ім. | | | |Ю.Кондратюка | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 124 |Федяй |Полтавський національний | 5 | |Богдан Миколайович |технічний університет ім. | | | |Ю.Кондратюка | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 125 |Рябуха |Полтавський державний | 5 | |Ірина Миколаївна |педагогічний університет ім. | | | |В.Г.Короленка | | -------------------------------------------------------------+----| РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV РІВНІВ | | АКРЕДИТАЦІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | | -------------------------------------------------------------+----| 126 |Богушева |Сумський державний університет | 5 | |Ольга Іванівна | | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 127 |Бурковський |Сумський державний університет | 3 | |Андрій Євгенович | | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 128 |Целевич |Сумський державний університет | 5 | |Віталій Євгенович | | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 129 |Ставница |Сумський державний | 5 | |Олена Миколаївна |педагогічний університет ім. | | | |А.С.Макаренка | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 130 |Лебедь |Сумський державний | 3 | |Олександр Анатолійович |педагогічний університет ім. | | | |А.С.Макаренка | | ------------------------------------------------------------------| ХАРКІВСЬКА РАДА РЕКТОРІВ | ------------------------------------------------------------------| 131 |Анакіна |Національна юридична академія | 5 | |Тетяна Миколаївна |України ім. Ярослава Мудрого | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 132 |Байов |Харківська державна академія | 5 | |Олександр Сергійович |міського господарства | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 133 |Бобришева |Харківська державний | 4 | |Марина Володимирівна |університет харчування та | | | |торгівлі | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 134 |Гаврись |Національний технічний | 4 | |Микола Олександрович |університет "Харківський | | | |політехнічний інститут" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 135 |Газарян |Харківський державний | 4 | |Самвел Мелсович |педагогічний університет ім. | | | |Г.С.Сковороди | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 136 |Гузь |Харківський державний | 5 | |Олена Вікторівна |економічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 137 |Донець |Національний технічний | 4 | |Станіслав Євгенович |університет "Харківський | | | |політехнічний інститут" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 138 |Єпішева |Харківський державний | 2 | |Вікторія Олександрівна |технічний університет | | | |будівництва та архітектури | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 139 |Зуєва |Національний технічний | 3 | |Наталя Володимирівна |університет "Харківський | | | |політехнічний інститут" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 140 |Іванченко |Українська інженерно- | 4 | |Ольга Сергіївна |педагогічна академія | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 141 |Кир'янчук |Національний аерокосмічний | 4 | |Олександр Леонідович |університет ім. | | | |М.Є.Жуковського | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 142 |Красовський |Національний аерокосмічний | 3 | |Євген Віталійович |університет ім. | | | |М.Є.Жуковського | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 143 |Курінна |Харківський національний | 6 | |Олена Григорівна |університет ім. В.Н.Каразіна | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 144 |Макеєв |Національний аерокосмічний | 5 | |Костянтин Олександрович |університет ім. | | | |М.Є.Жуковського | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 145 |Марчук |Національна юридична академія | 3 | |Ірина Віталіївна |України ім. Ярослава Мудрого | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 146 |Морокіна |Харківська державна академія | 3 | |Валентина Юріївна |міського господарства | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 147 |Новицька |Харківський державний | 3 | |Юлія Олександрівна |університет будівництва та | | | |архітектури | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 148 |Пальчик |Національний технічний | 4 | |Олексій Вікторович |університет "Харківський | | | |політехнічний інститут" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 149 |Петрова |Харківський національний | 5 | |Олена Василівна |автомобільно-дорожній | | | |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 150 |Райчук |Харківський державний | 5 | |Марина Іванівна |педагогіч-ний університет | | | |ім. Г.С.Сковороди | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 151 |Роман |Харківський національний | 4 | |Ганна Ігорівна |університет радіоелектроніки | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 152 |Сафонов |Харківський національний | 5 | |Іван Михайлович |університет радіоелектроніки | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 153 |Сенечин |Національна юридична академія | 5 | |Олег Романович |України ім. Ярослава Мудрого | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 154 |Танаторов |Харківський національний | 5 | |Ігор Володимирович |університет ім. В.Н.Каразіна | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 155 |Філоненко |Харківський державний | 4 | |Ірина Анатоліївна |економічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 156 |Фокіна |Харківська державна академія | 4 | |Тетяна Олексіївна |міського господарства | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 157 |Хандримайлов |Харківський національний | 4 | |Андрій Олександрович |автомобільно-дорожній | | | |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 158 |Чугуй |Харківський національний | 4 | |Тарас Олексійович |університет ім. В.Н.Каразіна | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 159 |Чухлеб |Національний технічний | 5 | |Людмила Григорівна |університет "Харківський | | | |політехнічний інститут" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 160 |Шаламов |Харківська державна академія | 4 | |Олександр Валерійович |дизайну і мистецтв | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 161 |Штонденко |Харківський державний | 4 | |Роман Іванович |педагогічний університет | | | |ім. Г.С.Сковороди | | ------------------------------------------------------------------| ЧЕРНІВЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА РЕКТОРІВ | ------------------------------------------------------------------| 162 |Малімон |Прикарпатський університет ім. | 4 | |Віталій Іванович |Василя Стефаника | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 163 |Логвин |Прикарпатський університет ім. | 4 | |Олександр Володимирович |Василя Стефаника | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 164 |Герасимів |Тернопільська академія | 2 | |Леся Степанівна |народного господарства | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 165 |Литвин |Тернопільська академія | 3 | |Юлія Анатоліївна |народного господарства | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 166 |Костів |Чернівецький національний | 4 | |Лідія Іванівна |університет імені Юрія | | | |Федьковича | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 167 |Шестозуб |Чернівецький національний | 3 | |Ольга Сергіївна |університет імені Юрія | | | |Федьковича | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 168 |Сенчішак |Івано-Франківський | 3 | |Андрій Васильович |національний університет нафти | | | |і газу | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 169 |Пеценчук |Івано-Франківський | 4 | |Дмитро Миколайович |національний університет нафти | | | |і газу | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 170 |Щербіна |Чернівецький торговельно- | 2 | |Микола Володимирович |економічний інститут | | | |Київського національного | | | |торговельно-економічного | | | |університету | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 171 |Кукурудза |Рівненський державний | 4 | |Андрій Ростиславович |гуманітарний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 172 |Ширко |Рівненський державний | 4 | |Юрій Миколайович |гуманітарний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 173 |Боднарчук |Чернівецький торговельно- | 2 | |Наталія Василівна |економічний інститут | | | |Київського національного | | | |торговельно-економічного | | | |університету | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 174 |Климчук |Національний університет | 5 | |Марія Ярославівна |"Острозька академія" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 175 |Кононенко |Національний університет | 3 | |Олександр Анатолійович |"Острозька академія" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 176 |Добровольська |Тернопільський державний | 4 | |Галина Василівна |педагогічний університет імені | | | |Володимира Винниченка | | ------------------------------------------------------------------| ЧЕРКАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА РЕКТОРІВ | ------------------------------------------------------------------| 177 |Феньків |Уманський державний | 4 | |Володимир Михайлович |педагогічний університет імені | | | |Павла Тичини | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 178 |Бондаренко |Черкаський державний | 4 | |Юрій Олександрович |університет імені Богдана | | | |Хмельницького | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 179 |Жила |Черкаський державний | 3 | |Олександр Миколайович |технологічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 180 |Студінська |Черкаський державний | 3 | |Валентина Вікторівна |університет імені Богдана | | | |Хмельницького | | ------------------------------------------------------------------| КИЇВСЬКА РАДА РЕКТОРІВ | ------------------------------------------------------------------| 181 |Андріяш |Київський національний торго- | 4 | |Світлана Петрівна |вельно-економічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 182 |Безсмертний |Чернігівський державний | 4 | |Костянтин Васильович |інститут економіки і | | | |управління | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 183 |Берлінська |Національний педагогічний | 3 | |Юлія Анатоліївна |університет імені М.П. | | | |Драгоманова | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 184 |Богданов |Національний транспортний | 4 | |Олександр Ігорович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 185 |Буйний |Чернігівський державний | 4 | |Ігор Олександрович |технологічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 186 |Вінніченко |Ніжинський державний педаго- | 5 | |Ружена Василівна |гічний університет імені | | | |М.В.Гоголя | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 187 |Галкін |Національний технічний | 5 | |Олександр Юрійович |університет України "Київський | | | |політехнічний інститут" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 188 |Гаркуша |Національний університет | 5 | |Інна Дмитрівна |харчових технологій | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 189 |Головач |Ніжинський державний педаго- | 5 | |Наталія Михайлівна |гічний університет імені | | | |М.В.Гоголя | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 190 |Гостюхін |Чернігівський державний | 5 | |Анатолій Петрович |технологічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 191 |Гресь |Національний педагогічний | 4 | |Тетяна Анатоліївна |університет імені | | | |М.П.Драгоманова | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 192 |Дубчак |Національний педагогічний | 4 | |Леся Сергіївна |університет імені | | | |М.П.Драгоманова | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 193 |Жуков |Київський національний | 3 | |Антон Миколайович |університет технологій та | | | |дизайну | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 194 |Жуковіна |Київський національний | 4 | |Олена Сергіївна |економічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 195 |Зарицька |Ніжинський державний педагогі- | 4 | |Тетяна Вікторівна |ний університет імені | | | |М.В.Гоголя | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 196 |Іваненко |Київський національний | 5 | |Вікторія Анатолівна |лінгвістичний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 197 |Ігнатенко |Київський національний торго- | 2 | |Наталія Василівна |вельно-економічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 198 |Камінська |Національний технічний | 4 | |Марія Болеславівна |університет України "Київський | | | |політехнічний інститут" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 199 |Коломієць |Національний технічний | 5 | |Галина Олександрівна |університет України "Київський | | | |політехнічний інститут" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 200 |Корніяченко |Київський національний | 3 | |Тарас Васильович |економічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 201 |Котеленець |Чернігівський державний | 4 | |Тетяна Анатолівна |педагогічний університет імені | | | |Т.Г.Шевченка | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 202 |Кравченко |Національний технічний | 4 | |Ярослав Олегович |університет України "Київський | | | |політехнічний інститут" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 203 |Левицький |Національний авіаційний | 4 | |Олександр Миколайович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 204 |Левченко |Київський національний | 3 | |Катерина Вікторівна |економічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 205 |Лисіна |Київський національний | 5 | |Ольга Володимирівна |університет технологій та | | | |дизайну | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 206 |Литвин |Чернігівський державний | 5 | |Інна Анатолівна |педагогічний університет імені | | | |Т.Г.Шевченка | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 207 |Луковенко |Київський національний торго- | 4 | |Людмила Миколаївна |вельно-економічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 208 |Матвієнко |Чернігівський державний | 4 | |Олександр Сергійович |інститут економіки і | | | |управління | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 209 |Науменко |Київський національний | 4 | |Катерина Володимирівна |університет будівництва і | | | |архітектури | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 210 |Онищенко |Чернігівський державний | 4 | |Віктор Петрович |технологічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 211 |Павлюк |Національний технічний | 5 | |Олена Василівна |університет України "Київський | | | |політехнічний інститут" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 212 |Пилипенко |Київський національний | 3 | |Ганна Юріївна |університет технологій та | | | |дизайну | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 213 |Піневич |Київський національний торго- | 4 | |Ольга Борисівна |вельно-економічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 214 |Пінчук |Київський національний | 3 | |Любов Миколаївна |економічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 215 |Романенко |Національний університет | 4 | |Олена Анатоліївна |харчових технологій | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 216 |Руденко |Національний технічний | 3 | |Галина Андріївна |університет України "Київський | | | |політехнічний інститут" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 217 |Савченко |Київський національний | 5 | |Максим Анатолійович |університет будівництва і | | | |архітектури | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 218 |Сивашова |Київський національний | 5 | |Марія Валеріївна |університет будівництва і | | | |архітектури | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 219 |Співак |Національний технічний | 4 | |Андрій Анатолійович |університет України "Київський | | | |політехнічний інститут" | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 220 |Стьопушкіна |Національний авіаційний | 5 | |Олена Петрівна |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 221 |Ткаченко |Київський національний | 4 | |Микола Анатолійович |економічний університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 222 |Тюлєнєва |Київський національний | 5 | |Катерина Валеріївна |університет технологій та | | | |дизайну | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 223 |Угляниця |Національний транспортний | 4 | |Степан Степанович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 224 |Хитра |Національний педагогічний | 3 | |Зоя Михайлівна |університет імені | | | |М.П.Драгоманова | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 225 |Черевко |Національний університет | 5 | |Олег Леонідович |харчових технологій | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 226 |Шевченко |Чернігівський державний | 4 | |Андрій Володимирович |педагогічний університет | | | |імені Т.Г.Шевченка | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 227 |Шкаревська |Національний транспортний | 4 | |Вікторія Василівна |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 228 |Ярмолюк |Національний авіаційний | 5 | |Олексій Ярославович |університет | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 229 |Літвінов |Київський національний | 4 | |Сергій В'ячеславович |університет імені Тараса | | | |Шевченка | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 230 |Хоменко |Київський національний | 6 | |Володимир Вікторович |університет імені Тараса | | | |Шевченка | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 231 |Бабарик |Київський національний | 4 | |Артем Анатолійович |університет імені Тараса | | | |Шевченка | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 232 |Панасюк |Національний університет | 6 | |Ганна Григорівна |"Києво-Могилянська академія | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 233 |Карпа |Національний університет | 5 | |Юлія Володимирівна |"Києво-Могилянська академія | | -------------------------------------------------------------------
Директор департаменту Я.Я.Болюбаш

Затверджено

Наказ Міністерства освіти

і науки України

01.08.2003 N 511

СПИСКИ
студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації,

яким призначена стипендія Верховної Ради України

на 2003/2004 навчальний рік
-------------------------------------------------------------------- N | Прізвище, ім'я, |Назва вищого навчального |Курс| п/п | по-батькові | закладу | | ------------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ | ------------------------------------------------------------------| 1 |Суров |Сімферопольський | 3 | |Євген Олександрович |автотранспортний технікум | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 2 |Родивілова |Севастопольський політехнічний | 3 | |Христина Георгіївна |технікум | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 3 |Курбакова |Сімферопольський технікум | 3 | |Алла Сергіївна |Київського національного | | | |економічного університету | | ------------------------------------------------------------------| ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------------| 4 |Іванченко |Вінницький будівельний | 4 | |Віталій Вікторович |технікум | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 5 |Редько |Училище Вінницького державного | 2 | |Юлія Сергіївна |педагогічного університету | | | |ім.М.Коцюбинського | | ------------------------------------------------------------------| ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------------| 6 |Дунай |Луцьке педагогічне училище | 3 | |Наталія Євгеніївна |імені Ярослава Галана | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 7 |Ващук |Луцький комерційний технікум | 3 | |Інна Вікторівна | | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 8 |Семенюк |Ковельський машинобудівний | 2 | |Ольга Григорівна |технікум | | ------------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------------| 9 |Карнаух |Придніпровський енергобудівний | 2 | |Наталія Володимирівна |технікум | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 10 |Ніколаєнко |Дніпропетровський | 3 | |Юрій Володимирович |радіоприладобудівний коледж | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 11 |Перетятько |Гірничий технікум | 3 | |Микола Валентинович |Криворізького технічного | | | |університету | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 12 |Апчел |Український політехнічний | 2 | |Юлія Сергіївна |технікум (м. Кривий Ріг) | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 13 |Мазур |Дніпродзержинський | 3 | |Марина Олександрівна |енергетичний технікум | | ------------------------------------------------------------------| ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------------| 14 |Ананьєв |Горлівський технікум | 2 | |Олександр Володимирович |Донецького національного | | | |університету | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 15 |Баштовенко |Комсомольський індустріальний | 2 | |Микола Євгенович |технікум | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 16 |Бондаренко |Селидівський гірничий технікум | 3 | |Сергій Вікторович | | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 17 |Зибіна |Донецький технікум промислової | 2 | |Марія Сергіївна |автоматики | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 18 |Куліш |Донецький електрометалургійний | 2 | |Олексій Євгенович |технікум | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 19 |Мальцев |Горлівський машинобудівний | 3 | |Костянтин Миколайович |коледж | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 20 |Полінський |Донецький індустріально- | 3 | |Андрій Петрович |педагогічний технікум | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 21 |Попов |Дзержинський гірничий технікум | 2 | |Дмитро Васильович | | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 22 |Сергієнко |Макіївський металургійний | 2 | |Юрій Олександрович |технікум | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 23 |Старченко |Горлівський технікум | 2 | |Ганна Леонідівна |Донецького національного | | | |університету | | ------------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------------| 24 |Шапіро |Металургійний технікум | 4 | |Володимир Йосипович |Запорізької державної | | | |інженерної академії | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 25 |Кофлюк |Запорізький коледж | 3 | |Вікторія Сергіївна |радіоелектроніки | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 26 |Бежик |Дніпроруденський | 4 | |Юлія Сергіївна |індустріальний технікум | | ------------------------------------------------------------------| ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------------| 27 |Акімова |Сєвєродонецький хіміко-| 2 | |Владлена Олександрівна |механічний технікум | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 28 |Войнорович |Стахановський промислово-| 2 | |Валерій Юрійович |економічний технікум | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 29 |Чеботнікова |Луганський будівельний| 4 | |Наталія Юріївна |технікум транспортного| | | |будівництва | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 30 |Дідовець |Рубіжанський політехнічний| 2 | |Ганна Олександрівна |технікум | | ------------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------------| 31 |Папа |Бродівський педагогічний| 3 | |Ірина Юріївна |коледж | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 32 |Леськів |Львівський технікум легкої| 3 | |Аліна Василівна |промисловості | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 33 |Яцишин |Львівський економічний бізнес-| 3 | |Оксана Миколаївна |коледж | | ------------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------------| 34 |Колебіденко |Первомайський політехнічний| 3 | |Володимир Костянтинович |коледж | | ------------------------------------------------------------------| ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------------| 35 |Ляшевський |Одеське морехідне училище | 3 | |Павло Валерійович |імені О.І.Маринеска | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 36 |Юркова |Одеський верстатобудівний | 4 | |Валентина Вікторівна |технікум | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 37 |Хороша |Одеський коледж | 4 | |Наталія Іванівна |стандартизації, метрології та | | | |сертифікації | | ------------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ І-ІІ РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------------| 38 |Яценко |Машинобудівний коледж| 2 | |Ельвіра Іванівна |Сумського державного| | | |університету | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 39 |Кучменко |Сумського будівельного коледжу | 4 | |Дарина Олександрівна | | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 40 |Бражніченко |Лебединське педагогічне| 4 | |Аліна Олександрівна |училище ім. А.С.Макаренка | | ------------------------------------------------------------------| ТЕРНОПІЛЬСЬКА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | ОСВІТИ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------------| 41 |П'ятківська |Тернопільський комерційний| 2 | |Ольга Василівна |технікум | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 42 |Люта |Чортківське педагогічне| 4 | |Зоряна Богданівна |училище | | ------------------------------------------------------------------| ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ | ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------------| 43 |Яковина |Харківський машинобудівний | 2 | |Світлана Володимирівна |коледж | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 44 |Мужевська |Красноградський коледж | 3 | |Євгенія Леонідівна |Харківсь-кого державного | | | |педагогічного університету ім. | | | |Г.С.Сковороди | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 45 |Безпрозванна |Харківський текстильний | 4 | |Олена Миколаївна |технікум | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 46 |Астахов Андрій |Харківський індустріально- | 3 | |Михайлович |педагогічний технікум | | ------------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------------| 47 |Миколюк |Хмельницький політехнічний| 3 | |Михайло Володимирович |коледж | | ------------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------------| 48 |Кириченко |Черкаський політехнічний| 3 | |Володимир Іванович |технікум | | ------------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------------| 49 |Нагорний |Чернігівський радіомеханічний| 4 | |Віталій Анатолійович |технікум | | ------------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ МІСТА КИЄВА | ------------------------------------------------------------------| 50 |Гордєєва |Київський оптико-механічний | 3 | |Марина Павлівна |технікум | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 51 |Доманова |Київський радіомеханічний | 2 | |Ганна Сергіївна |технікум | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 52 |Костенко |Київський авіаційний технікум | 3 | |Вадим Вікторович | | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 53 |Лук'яненко |Київський машинобудівний | 4 | |Сергій Андрійович |технікум | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 54 |Новицький |Київський технікум | 2 | |Сергій Михайлович |інформаційних систем і | | | |технологій КНЕУ | | ----+------------------------+-------------------------------+----| 55 |Рябощук |Київський технікум | 3 | |Юлія Володимирівна |громадського харчування | | -------------------------------------------------------------------
Директор департаменту Я.Я.Болюбаш

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: