open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

19.11.2012  № 1059

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1128 від 13.12.2012}

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання торговцями цінних паперів електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається торговцями цінних паперів (далі - Торговці) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049.

2. Електронна форма адміністративних даних Торговців складається з файлу в електронному вигляді:

Щоквартальні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "QwartTrds.xsd";

Нерегулярні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "IrregTrds.xsd".

3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".

4. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.

5. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

6. Дані, які складаються в електронній формі формуються з використанням кодування "Windows-1251".

7. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

9. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.

Голова Комісії

Д. ТевелєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Комісії
19.11.2012 № 1059

ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних торговця:

Заголовочний тег файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття блоку структур "Fin"

Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"

Блоки даних структур "Fin"

Заключний тег блоку структур "Fin"

Тег відкриття структури "AGROPEN"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ...
/>
___________________________________________________________
/>

Дані структури "AGROPEN"

Заключний тег структури "AGROPEN"

Тег відкриття структури "ALLCONTR"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ...
/>
____________________________________________________________
/>

Дані структури "ALLCONTR"

Заключний тег структури "ALLCONTR"

Тег відкриття структури "COMPANY"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані Поля2' ...
/>
____________________________________________________________
/>

Дані структури "COMPANY"

Заключний тег структури "COMPANY"

Тег відкриття структури "CPAPERS"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ...
/>
____________________________________________________________
/>

Дані структури "CPAPERS"

Заключний тег структури "CPAPERS"

Тег відкриття структури "FINANS"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ...
/>
___________________________________________________________
/>

Дані структури "FINANS"

Заключний тег структури "FINANS"

Тег відкриття структури "FININSTR"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ...
/>
____________________________________________________________
/>

Дані структури "FININSTR"

Заключний тег структури "FININSTR"

Тег відкриття структури "GODREP"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ...
/>
____________________________________________________________
/>

Дані структури "GODREP"

Заключний тег структури "GODREP"

Тег відкриття структури "LICVID"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ...
/>
____________________________________________________________
/>

Дані структури "LICVID"

Заключний тег структури "LICVID"

Тег відкриття структури "LICVID2"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ...
/>
____________________________________________________________
/>

Дані структури "LICVID2"

Заключний тег структури "LICVID2"

Тег відкриття структури "REPAGRNR"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ...
/>
___________________________________________________________
/>

Дані структури "REPAGRNR"

Заключний тег структури "REPAGRNR"

Тег відкриття структури "Suprovod"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ...
/>
____________________________________________________________
/>

Дані структури "Suprovod"

Заключний тег структури "Suprovod"

Заключний тег файлу

Файл схеми: "QwartTrds.xsd"**< complexType>

__________
** Опис структури даних "AGROPEN" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного кварталу.

Назва елемента

Зміст

AGRCAT

Вид договору 2)

DATESTART

Дата укладання договору

AGRNUM

Номер договору/разового замовлення

OPERPART

Частина операції за договором РЕПО: "1"- перша частина операції за договором РЕПО,"2" - друга частина операції за договором РЕПО

CONTRTYPE

Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами 3)

CONTRACT

Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами 4)

CONTRACTTCP

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами) 5)

OSEDRPOU

Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента

OSNAME

Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи

OKODNEREZ

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента

OSEDRISI

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

PIRNAME

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

OS_F

Прізвище фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

OS_I

Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

OS_O

По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)

O_IDN

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

OCOUNTRY

Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами 6)

ACTTCP

Вид діяльності торговця цінними паперами 5)

FININSTR

Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором 7)

ISINORCFI

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

BILLSERIYA

Серія векселя

BILLNUMBER

Номер векселя

BILLDATE

Дата видачі векселя

BILLENDDATE

Дата погашення векселя

MARKETTYPE

Вид ринку 8)

MARKETTYPEOPER

Види ринку за характером проведення операцій 9)

NOMINAL

Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту (у разі наявності)

BILLSUM

Сума векселя

IPSERTBORG

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

OPCSERTPREMIYA

Премія (для опціонних сертифікатів)

CURRENCYTYPE

Вид валюти 10)

MARKETTYPE2

Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів 11)

EMIT

Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент 3

EMITSIGN

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

EMEDRPOU

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

EM_IDN

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

EMMITNAME

Найменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

EMEDRISI

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

EMKODNEREZ

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, що розмістила/видала цінний папір

EMCOUNTRY

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір 6)

PAPSC

Кількість цінних паперів або фінансових інструментів за договором (шт.)

STARTSUM

Сума укладеного договору (у разі наявності) (грн.) 12)

CODEVAL

Вид валюти 10)

FAVOURTAPE

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна

CALCTYPE

Розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "ALLCONTR" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами за звітний період.

Назва елемента

Зміст

CODEVAL

Вид валюти 2)

FININSTR

Вид фінансового інструменту ("1" - акції, "2" - облігації підприємств, "3" - інвестиційні сертифікати, "4" - облігації внутрішніх державних позик України, "5" - векселі, "6" - деривативи, "7" - інші фінансові інструменти)

AC_03_1

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

AS_03_1

Загальна сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.) 3)

AC_03_2

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

AS_03_2

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.) 4)

AC_03_2ORG

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні андеррайтингу (первинний ринок) (шт.)

AS_03_2ORG

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні андеррайтингу (первинний ринок) (грн.) 4)

AC_03_2NORG

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні андеррайтингу (первинний ринок) (шт.)

AS_03_2NORG

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні андеррайтингу (первинний ринок) (грн.) 4)

AC_03_3

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

AS_03_3

Загальна сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн.) 3)

AC_03_4

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

AS_03_4

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн.) 4)

AC_03_4ORG

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (первинний ринок) (шт.)

AS_03_4ORG

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (первинний ринок) (грн.) 4)

AC_03_4NORG

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (первинний ринок) (шт.)

AS_03_4NORG

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (первинний ринок) (грн.) 4)

AC_03_4ORG2

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (вторинний ринок) (шт.)

AS_03_4ORG2

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (вторинний ринок) (грн.) 4)

AC_03_4NORG2

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (вторинний ринок) (шт.)

AS_03_4NORG2

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при провадженні брокерської діяльності (вторинний ринок) (грн.) 4)

AC_03_5

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

AS_03_5

Загальна сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн.) 3)

AC_03_6

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

AS_03_6

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн.) 4)

AC_03_6ORG

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні дилерської діяльності (первинний ринок) (шт.)

AS_03_6ORG

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні дилерської діяльності (первинний ринок) (грн.) 4)

AC_03_6NORG

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні дилерської діяльності (первинний ринок) (шт.)

AS_03_6NORG

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при провадженні дилерської діяльності (первинний ринок) (грн.) 4)

AC_03_6ORG2

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні дилерської діяльності (вторинний ринок) (шт.)

AS_03_6ORG2

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при провадженні дилерської діяльності (вторинний ринок) (грн.) 4)

AC_03_6NORG2

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при провадженні дилерської діяльності (вторинний ринок) (шт.)

AS_03_6NORG2

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при провадженні дилерської діяльності (вторинний ринок) (грн.) 4)

AC_03_7

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

AS_03_7

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

AC_03_8

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (первинний ринок) (шт.)

AS_03_8

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (первинний ринок) (грн.) 4)

AC_03_8ORG

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (первинний ринок) (шт.)

AS_03_8ORG

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (первинний ринок) (грн.) 4)

AC_03_8NORG

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (вторинний ринок) (шт.)

AS_03_8NORG

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (вторинний ринок) (грн.) 4)

AC_03_8NORG2

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (вторинний ринок) (шт.)

AS_03_8NORG2

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (вторинний ринок) (грн.) 4)

AC_03_9

Загальна кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі

AS_03_9

Загальна сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі (грн.) 4)

AC_03_10

Загальна кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі (шт.)

AS_03_10

Загальна сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі (грн.) 4)

AC_03_11

Загальна кількість укладених договорів за всіма видами діяльності (шт.)

AS_03_11

Загальна сума укладених договорів за всіма видами діяльності (грн.) 3)

AC_03

Загальна кількість виконаних договорів за всіма видами діяльності (шт.)

AS_03

Загальна сума виконаних договорів за всіма видами діяльності (грн.) 4)

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "COMPANY" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про торговця цінними паперами.

Назва елемента

Зміст

PIBKERIVNIKA

Прізвище, ім'я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов'язки

OPF

Організаційно-правова форма 1)

REGION

Область 2)

SUBREGION

Район

INDEX

Поштовий індекс

TOWN

Населений пункт

STREET

Вулиця, будинок

AP

Кімната, квартира

PHONE

Контактний телефон

EMAIL

Електронна адреса

WEB

Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет

STCAPITAL

Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн.)

BANKNAME

Найменування банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

ACCOUNT

Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами

BANKMFO

МФО банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

LICSERIAB

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

LIAGRNUMB

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

LICDATESTARTB

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

LICDATEENDB

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності) (у разі наявності)

LICSERIAD

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

LIAGRNUMD

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

LICDATESTARTD

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

LICDATEENDD

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності) (у разі наявності)

LICSERIAA

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

LIAGRNUMA

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

LICDATESTARTA

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

LICDATEENDA

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) (у разі наявності)

LICSERIAY

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

LIADRNUMY

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

LICDATESTARTY

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

LICDATEENDY

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами) (у разі наявності)

REGNUM

Реєстраційний номер/номер запису в Державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

REGDATE

Дата включення в державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

GLIADRNUM

Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

GLICDATEST

Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "CPAPERS" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу.

Назва елемента

Зміст

OBJECT

Об'єкт управління: "1" - цінні папери, "2" - грошові кошти

FININSTR

Вид фінансового інструменту 1)

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

VSERIA

Серія векселя

VNUM

Номер векселя

EMMITTYPE

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

EMEDRPOU

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

EM_IDN

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

EMMITNAME

Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

EMCOUNTRY

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент 3)

EMEDRISI

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір

PAPERCOUNT

Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)

MONEY

Загальна сума грошових коштів, переданих в управління торговцю цінними паперами

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "FINANS" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про показники фінансового стану торговця цінними паперами (крім банків).

Назва елемента

Зміст

RZKAL

Розрахункове значення коефіцієнта абсолютної ліквідності

PZKRA

Розрахункове значення коефіцієнта рентабельності активів

RZKP_A

Розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (автономії)

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "FININSTR" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, станом на останній день кварталу (крім цінних паперів власних випусків).

FININSTR

Вид фінансового інструменту 2)

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

VSERIA

Серія векселя

VNUM

Номер векселя

EMMITTYPE

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

EMEDRPOU

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

EM_IDN

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

EMMITNAME

Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

EMCOUNTRY

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент 3)

EMEDRISI

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір

PAPERCOUNT

Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "GODREP" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік.

Назва елемента

Зміст

CODEVAL

Вид валюти 2)

GR_01

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

GR_02

Загальна сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.) 3

GR_03

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

GR_04

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.) 4)

GR_06

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

GR_07

Загальна сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн.) 3)

GR_08

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

GR_09

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн.) 4)

GR_10

Загальна кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

GR_11

Загальна сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн.) 3)

GR_12

Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

GR_13

Загальна сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн.) 4)

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "LICVID" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про дотримання показників ліквідності торговцем цінними паперами.

Назва елемента

Зміст

LC_1_01

Загальна сума відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами з іншими торговцями цінних паперів при здійсненні брокерської діяльності

LC_1_02

Загальна сума відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами при здійсненні брокерської діяльності

LC_1_03

Загальна сума відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності

LC_1_04

Загальна сума відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської та дилерської діяльності

LC_1_05

Загальна сума відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні андеррайтингу

LC_1_06

Загальна сума відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської, дилерської діяльності та андеррайтингу

LC_1_07

Розмір статутного капіталу торговця цінними паперами (грн.)

LC_1_08

Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами з іншими торговцями цінних паперів при здійсненні брокерської діяльності, до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами

LC_1_09

Відхилення від нормативу (+, -)

LC_1_10

Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами при здійсненні брокерської діяльності, до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами

LC_1_11

Відхилення від нормативу (+, -)

LC_1_12

Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності, до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами

LC_1_13

Відхилення від нормативу (+, -)

LC_1_14

Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської та дилерської діяльності, до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами

LC_1_15

Відхилення від нормативу (+, -)

LC_1_16

Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні андеррайтингу, до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами

LC_1_17

Відхилення від нормативу (+, -)

LC_1_18

Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської, дилерської діяльності та андеррайтингу, до розміру статутного капіталу торговця цінними паперами

LC_1_19

Відхилення від нормативу (+, -)

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "LICVID2" до файлу схеми "QwartTrds. xsd". Довідка про дотримання показників капіталу та інвестування торговцем цінними паперами.

LC_2_01

Мінімальний розмір власних коштів торговців цінними паперами

LC_2_02

Відхилення від нормативу (+, -)

LC_2_03

Показник адекватності власних коштів 1)

LC_2_04

Відхилення від нормативу (+, -) 1)

LC_2_05

Показник адекватності основного капіталу 1)

LC_2_06

Відхилення від нормативу (+, -) 1)

LC_2_07

Максимальне значення показника інвестування в цінні папери окремо за кожним товариством 1)

LC_2_08

Максимальне відхилення від нормативу (+, -) 1)

LC_2_09

Показник загальної суми інвестування 1)

LC_2_10

Відхилення від нормативу (+, -) 1)

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "REPAGRNR" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами з нерезидентами за звітний період.

Назва елемента

Зміст

CODEVAL

Вид валюти 2)

AC_04_1

Сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.) 3)

AS_04_1

Сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.) 3)

AC_04_2

Кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

AS_04_2

Сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн.) 4)

AC_04_3

Кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

AS_04_3

Сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн.) 3)

AC_04_4

Кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

AS_04_4

Сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн.) 4)

AS_04_5

Кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

AC_04_5

Сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн.) 3)

AS_04_6

Кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

AC_04_6

Сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн.) 4)

AC_04_7

Кількість укладених договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

AC_04_8

Кількість виконаних договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

AC_04_9

Загальна кількість укладених договорів за всіма видами діяльності (шт.)

AS_04_9

Загальна сума укладених договорів за всіма видами діяльності (грн.) 3)

AC_04

Загальна кількість виконаних договорів за всіма видами діяльності (шт.)

AS_04

Загальна сума виконаних договорів за всіма видами діяльності (грн.) 4)

AC_04_2ORG

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні андеррайтингу (шт.)

AS_04_2ORG

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні андеррайтингу (грн.) 4)

AC_04_2NORG

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні андеррайтингу (шт.)

AS_04_2NORG

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні андеррайтингу (грн.) 4)

AC_04_4ORG

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

AS_04_4ORG

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (первинний ринок) (грн.) 4)

AC_04_4NORG

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

AS_04_4NORG

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні брокерської діяльності (грн.) 4)

AC_04_6ORG

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

AS_04_6ORG

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні дилерської діяльності (грн.) 4)

AC_04_6NORG

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

AS_04_6N0RG

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні дилерської діяльності (грн.) 4)

AC_04_8ORG

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

AS_04_8ORG

Сума виконаних договорів, здійснених торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (грн.) 4)

AC_04_8NORG

Кількість виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

AS_04_8NORG

Сума виконаних договорів торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (грн.) 4)

AC_04_9ORG

Загальна кількість виконаних договорів, здійснених торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі (шт.)

AS_04_9ORG

Загальна сума виконаних договорів, здійснених торговцем цінними паперами на організаторах торгівлі (грн.) 4)

AC_04_9NORG

Загальна кількість виконаних договорів, здійснених торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі (шт.)

AS_04_9NORG

Загальна сума виконаних договорів, здійснених торговцем цінними паперами поза організаторами торгівлі (грн.) 4)

Z_PRYM

Примітки

__________
** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "QwartTrds.xsd". Довідка про виправлення щоквартальних даних торговця.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених адміністративних даних

TAG

Примітки

2. Опис структури файлу "Report.xml" нерегулярних даних торговця:

Заголовочний тег файлу

Відкриття головного тегу

Тег відкриття структури "NREGAGR"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ...
/>
___________________________________________________________
/>

Дані структури "NREGAGR"

Заключний тег структури "NREGAGR"

Тег відкриття структури "Suprovod"

ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ...
/>
____________________________________________________________
/>

Дані структури "Suprovod"

Заключний тег структури "Suprovod"

Заключний тег файлу

Файл схеми: "IrregTrds.xsd"***

__________
*** Опис структури даних "NREGAGR" до файлу схеми "IrregTrds.xsd". Довідка про виконані або розірвані договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку.

Назва елемента

Зміст

AGRCAT

Вид договору 2)

DATESTART

Дата укладання договору

FINISHDATE

Дата виконання договору

REJECTDATE

Дата розірвання договору (дата виконання, сума виконання, інформація про особу, що обліковує перехід прав власності тощо не заповнюється)

AGRNUM

Номер договору

OPERPART

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО,"2" - друга частина операції за договором РЕПО

CTYPE

Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання 2), 3)

AGRNUMN

Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання 3)

AGRDATE

Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання 3)

AGRPERFDATE

Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання 3)

AGRNUMRZ

Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)

ZAMBRDS

Дата надання/отримання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування) 3)

ZAMBRDF

Дата виконання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування) 3)

ACTIVTYPE

Вид діяльності торговця цінними паперами 4)

CONTRTYPE

Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами 5)

CONTRACT

Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами 6)

CONTRACTTCP

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами) 7)

OSEDRPOU

Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента

OSNAME

Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи

OKODNEREZ

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента

OSEDRISI

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

PIFNAME

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

O_IDN

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

OS_F

Прізвище фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

OS_I

Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

OS_O

По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)

OCOUNTRY

Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами 8)

FININSTR

Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором 9)

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструмента

VSERIA

Серія векселя

VNUM

Номер векселя

VDATE

Дата видачі векселя

VENDDATE

Дата погашення векселя

MARKETTYPE

Вид ринку 10)

MARKETTYPEOPER

Види ринку за характером проведення операцій 11)

NOMINAL

Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту

VSUM

Сума векселя

IPSERTBORG

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

PREMIYA

Премія (для опціонних сертифікатів)

CODEVAL

Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту 12)

KEPEERTYPE

Ознака особи, що обліковує перехід прав власності на підставі розпорядження торговця цінними паперами або його клієнта: "01" - реєстратор іменних цінних паперів, "02" - зберігач цінних паперів, "03" - депозитарій цінних паперів, "04" - емітент, що має ліцензію на здійснення діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, "05" - компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду відкритого типу

KEPEDRPOU

Код за ЄДРПОУ особи, що обліковує перехід прав власності

KEPERNAME

Найменування особи, що обліковує перехід прав власності

EMMITTYPE

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

EMEDRPOU

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

EMKODNEREZ

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента

EM_IDN

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

EMMITNAME

Найменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

EDRISI

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

EMCOUNTRY

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір 8)

KLIENTTYPE

Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання 5)

KLIENTACTTYPE

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами) 7)

TEDRPOU

Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента

TNAME

Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи

TKODNEREZ

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента

TEDRISI

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

T_PIFNAME

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

T_IDN

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) - фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

T_F

Прізвище фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

T_I

Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

T_O

По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності)

TCOUNTRY

Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання 8)

PAPSC

Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)

PAPFC

Кількість цінних паперів при виконанні договору (шт.)

STARTSUM

Сума укладеного договору (грн.) 13)

CODEVALC

Вид валюти при укладанні договору 12)

FINISHSUM

Сума виконаного договору (грн.) 14)

CODEVALF

Вид валюти при виконанні договору 12)

KOMIS

Сума комісійної винагороди (грн.) 14)

KOMISCODEVAL

Комісійна винагорода (вид валюти) 12)

FAVOURTAPE

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна

MOVTYPE

Вид події за договором: "1" - зарахування, "2" - списання

MOVBALD

Дата зарахування/списання цінних паперів до/з балансу

MONEYDATE

Дата зарахування/списання грошових коштів

DOGAGR

Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" - так, "2" - ні

CALCTYPE

Розрахунки за договорами щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Z_PRYM

Примітки

__________
*** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "IrregTrds.xsd". Довідка про виправлення нерегулярних даних торговця.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених адміністративних даних

TAG

Примітки

__________
Примітка.Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних.

{Описи із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1128 від 13.12.2012}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: