open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.09.2008 N 510

Про забезпечення реалізації та здійснення

моніторингу заходів щодо виконання у 2008 році

Плану дій Україна - ЄС

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
06.08.2008 N 1072-р ( 1072-2008-р ) "Про затвердження заходів щодо
виконання у 2008 році Плану дій Україна - ЄС" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План реалізації в Міністерстві економіки
України заходів щодо виконання у 2008 році Плану дій Україна - ЄС
(далі - План), що додається.
2. Першим заступникам Міністра, заступникам Міністра,
директорам департаментів відповідно до функціонального розподілу
обов'язків забезпечити: в межах компетенції вчасне та неухильне виконання Плану; супроводження у Верховній Раді України проектів законів,
відповідальним за розроблення яких згідно з Планом є Міністерство
економіки України; підготовку проектів пам'ятних записок щодо вирішення проблем
Плану дій Україна - ЄС ( 994_693 ), передача яких Стороні ЄС
запланована на 2008 рік, та подання їх на розгляд Української
частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС з
урахуванням резолюцій Кабінету Міністрів України від 13.05.2008
N 21109/25/1-08 та від 11.08.2008 N 21109/144/1-08; передачу Європейській Комісії через Міністерство закордонних
справ України пам'ятних записок щодо стану виконання відповідних
заходів.
3. Директорам департаментів щокварталу до ЗО числа останнього
місяця подавати департаменту співробітництва з Європейським Союзом
звіти про хід виконання Плану.
4. Директору департаменту співробітництва з Європейським
Союзом Рябцевій Н.В.: на підставі поданих звітів забезпечити узагальнення
інформації про стан виконання Плану; зведену інформацію щокварталу до 10 числа наступного місяця
подавати Кабінету Міністрів України; забезпечити регулярне інформування громадськості про хід
виконання Плану.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

26.09.2008 N 510

ПЛАН

реалізації в Міністерстві економіки України

заходів щодо виконання у 2008 році

Плану дій Україна - ЄС

( 994_693 )

------------------------------------------------------------------------------------------- Пріоритет Плану | Найменування | Відповідальні за | Відповідальні за | Строк | дій Україна - ЄС | заходу | виконання | виконання в |виконання | ( 994_693 ) | | | Мінекономіки | | -----------------------------------------------------------------------------------------| I. Пріоритети співробітництва між Україною та ЄС, включені до Звіту про спільну оцінку | прогресу реалізації Плану дій ( 994_693 ) | -----------------------------------------------------------------------------------------| 1. Продовжити |проведення |МЗС |департамент |протягом | переговори щодо |переговорів |Мінекономіки |співробітництва з |року | укладення нової |відповідно до |Мін'юст |Європейським Союзом | | посиленої угоди |узгодженого з ЄС|інші заінтересовані | | | між Україною та |графіка |органи виконавчої | | | ЄС, у тому числі | |лади | | | щодо створення | | | | | зони вільної | | | | | торгівлі. | | | | | Вжити заходів для|----------------+---------------------+--------------------+-----------| досягнення згоди |підготовка | - " - | - " - |вересень | у визначенні |другого | | | | головних цілей, |спільного звіту | | | | принципів та |про прогрес у | | | | інституціональних|переговорах щодо| | | | рамок нової |нової посиленої | | | | посиленої угоди |угоди між | | | | |Україною та ЄС | | | | -----------------+----------------+---------------------+--------------------+-----------| 5. Продовжити |забезпечення |Мінекономіки інші |департамент |протягом | роботу з |супроводження |заінтересовані органи|державних |року | підготовки |розгляду |виконавчої влади |закупівель | | законопроектів |Верховною Радою | | | | про акціонерні |України проекту | | | | товариства, |Закону України | | | | державні |"Про закупівлю | | | | закупівлі та |товарів, робіт і| | | | проекту |послуг за | | | | Податкового |державні кошти" | | | | кодексу України |(нова редакція) | | | | |----------------+---------------------+--------------------+-----------| |підготовка |Мінфін |департамент |протягом | |проектів |Мінекономіки |фінансової політики |року | |нормативно- |Мін'юст | | | |правових актів |ДПА | | | |щодо |інші заінтересовані | | | |забезпечення |органи виконавчої | | | |реалізації |влади | | | |стратегії | | | | |реформування | | | | |податкової | | | | |системи | | | | -----------------+----------------+---------------------+--------------------+-----------| 6. Виробити |інформування |Мінекономіки |департамент | - " - | можливі шляхи |вітчизняних |Мінпромполітики |співробітництва з | | співробітництва у|підприємств з |МЗС |Європейським Союзом | | контексті |питань |МОЗ | | | запровадження |застосування |Мін'юст | | | вимог |вимог |Головдержслужба | | | законодавства ЄС |законодавства ЄС| | | | щодо реєстрації, |щодо реєстрації,| | | | оцінки, |оцінки, | | | | авторизації і |авторизації і | | | | обмеження |обмеження | | | | хімічних речовин |хімічних речовин| | | | та препаратів |та препаратів | | | | (REACH) |(REACH), у тому | | | | |числі шляхом | | | | |організації | | | | |семінарів за | | | | |участю офіційних| | | | |представників | | | | |Європейської | | | | |Комісії та | | | | |Європейського | | | | |хімічного | | | | |агентства (ECHA)| | | | |з питань | | | | |підготовки | | | | |вітчизняних | | | | |підприємств до | | | | |роботи в умовах | | | | |застосування | | | | |зазначеного | | | | |законодавства | | | | -----------------+----------------+---------------------+--------------------+-----------| 7. Завершити |забезпечення |Мінтрансзв'язку |департамент | - " - | переговори щодо |проведення |МЗС |торговельних | | укладення Угоди |переговорів щодо|Мін'юст |переговорів та | | між Україною та |укладення Угоди |Мінекономіки |співробітництва з | | ЄС про спільний |між Україною та |Мінпромполітики |СОТ | | авіаційний |ЄС про спільний | | | | простір |авіаційний | | | | |простір | | | | -----------------+----------------+---------------------+--------------------+-----------| 8. Розробити та |визначення |Мінекономіки |департамент |протягом | розпочати |переліку |Мінтрансзв'язку |міжнародної |року | реалізацію |проектів |Мінфін |технічної допомоги | | Національної |спільного | |та співробітництва з| | транспортної |фінансування з | |міжнародними | | стратегії |Європейським | |фінансовими | | |інвестиційним | |організаціями | | |банком та ЄБРР у| | | | |транспортній | | | | |сфері | | | | -----------------+----------------+---------------------+--------------------+-----------| 9. Укласти |забезпечення |Мінекономіки |департамент | - " - | рамкову угоду для|проведення |МЗС |співробітництва з | | забезпечення |переговорів щодо|Мін'юст |Європейським Союзом | | участі України в |укладення |інші заінтересовані | | | програмах ЄС та |Рамкової угоди |органи виконавчої | | | активно |між Україною та |влади | | | співпрацювати з |ЄС про загальні | | | | метою її |принципи участі | | | | імплементації |України у | | | | шляхом досягнення|програмах ЄС | | | | робочих |----------------+---------------------+--------------------+-----------| домовленостей |створення |Мінекономіки | - " - | - " - | |організаційно- |Мін'юст | | | |правових |інші заінтересовані | | | |передумов для |органи виконавчої | | | |участі України в|влади | | | |тематичних | | | | |програмах та її | | | | |залучення до | | | | |діяльності | | | | |галузевих | | | | |агентств ЄС | | | | -----------------+----------------+---------------------+--------------------+-----------| 18. Визначити |забезпечення |Мінпраці |департамент розвитку| - " - | заходи у сфері |реалізації |МЗС |соціальної та | | працевлаштування |положень |МВС |гуманітарної сфери | | та поводження з |Європейської |Держкомнацрелігій |юридичний | | працівниками- |конвенції про |МОН |департамент | | мігрантами, |правовий статус |МОЗ | | | вжиття яких |трудящих- |Мінекономіки | | | відповідно до |мігрантів |Мінфін | | | Угоди про |( 994_307 ), |Мін'юст | | | партнерство та |ратифікованої | | | | співробітництво |Україною | | | | ( 998_012 ) |16.03.2007 | | | | забезпечить |( 755-16 ) | | | | уникнення | | | | | дискримінації | | | | | працівників- | | | | | мігрантів за їх | | | | | національною | | | | | приналежністю | | | | | -----------------+----------------+---------------------+--------------------+-----------| 21. Вжити заходів|сприяння |МОН |департамент |серпень | для утворення |укладенню |Мінекономіки |співробітництва з | | незалежного |Грантової угоди | |Європейським Союзом | | Національного |з Європейською | | | | центру Темпус в |Комісією щодо | | | | Україні, який би |утворення | | | | розпочав свою |незалежного | | | | роботу до початку|Національного | | | | нової фази |центру Темпус в | | | | програми Темпус |Україні | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------| II. Проблемні питання, визначені Європейською Комісією у Звіті про здійснення | Європейської політики сусідства стосовно України | -----------------------------------------------------------------------------------------| Економічні та соціальні реформи | -----------------------------------------------------------------------------------------| Макроекономічні рамки та функціонуюча ринкова економіка | -----------------------------------------------------------------------------------------| 27. Зниження |забезпечення |Мінекономіки |департамент |протягом | рівня інфляції |виконання плану |Мінфін |макроекономіки |року | |антиінфляційних |за участю | | | |заходів, |Національного банку | | | |розробленого |інші заінтересовані | | | |Кабінетом |центральні органи | | | |Міністрів |виконавчої влади | | | |України та | | | | |Національним | | | | |банком | | | | |----------------+---------------------+--------------------+-----------| |забезпечення |Мінекономіки |департамент |щокварталу | |інформування ЄС |МЗС |макроекономіки | | |стосовно | |департамент | | |виконання плану | |співробітництва з | | |антиінфляційних | |Європейським Союзом | | |заходів, | | | | |розробленого | | | | |Кабінетом | | | | |Міністрів | | | | |України та | | | | |Національним | | | | |банком, шляхом | | | | |підготовки | | | | |пам'ятної | | | | |записки | | | | -----------------+----------------+---------------------+--------------------+-----------| 30. Забезпечення |забезпечення |Мінекономіки інші |департамент |листопад | покращення |інформування ЄС |заінтересовані |інвестиційної та | | бізнес- |стосовно вжиття |центральні органи |інноваційної | | середовища, |заходів шляхом |виконавчої влади |діяльності | | зокрема у сфері |підготовки | |департамент | | ліцензування та |пам'ятної | |регуляторної | | захисту |записки | |політики | | інвесторів | | |департамент | | | | |співробітництва з | | | | |Європейським Союзом | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Зайнятість та соціальна політика | -----------------------------------------------------------------------------------------| 37. Посилення |забезпечення |Мінпраці |департамент розвитку|протягом | адміністративних |реалізації |Мінсім'ямолодьспорт |соціальної та |року | спроможностей |Концепції |Мінекономіки |гуманітарної сфери | | Мінпраці, а також|реформування |Мінфін | | | Державної служби |соціальних |МОЗ | | | зайнятості |послуг, |МОН | | | |затвердженої |Мін'юст | | | |розпорядженням | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України від | | | | |13.04.2007 N 178| | | | |( 178-2007-р ) | | | | -----------------+----------------+---------------------+--------------------+-----------| 39. Подолання |забезпечення |Мінпраці |департамент розвитку|жовтень | проблеми |виконання |МОЗ |соціальної та | | демографічного |Мадридського |Мінсім'ямолодьспорт |гуманітарної сфери | | старіння |міжнародного |Мінекономіки |департамент | | |плану дій з |Мінфін |регіонального | | |проблем старіння|Держкомстат |розвитку | | |та Регіональної | |юридичний | | |стратегії його | |департамент | | |реалізації | | | | |----------------+---------------------+--------------------+-----------| |проведення | - " - |департамент розвитку|протягом | |науково- | |соціальної та |року | |методичного | |гуманітарної сфери | | |семінару | | | | |(засідання за | | | | |круглим столом) | | | | |з розв'язання | | | | |проблем | | | | |старіння | | | | -----------------+----------------+---------------------+--------------------+-----------| 40. Вдосконалення|розроблення |Мінекономіки |департамент | - " - | стратегії |проекту Закону | |регіонального | | регіонального |України "Про | |розвитку | | розвитку |внесення змін до| | | | |Закону України | | | | |"Про | | | | |стимулювання | | | | |розвитку | | | | |регіонів" щодо | | | | |вдосконалення | | | | |критеріїв, за | | | | |якими | | | | |визначаються | | | | |депресивні | | | | |території | | | | |----------------+---------------------+--------------------+-----------| |забезпечення |Мінекономіки |департамент |протягом | |реалізації |інші заінтересовані |регіонального |року | |Державної |органи виконавчої |розвитку | | |стратегії |влади | | | |регіонального | | | | |розвитку на | | | | |період до 2015 | | | | |року, | | | | |затвердженої | | | | |постановою | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України | | | | |21.07.2006 | | | | |N 1001 | | | | |( 1001-2006-п ) | | | | -----------------+----------------+---------------------+--------------------+-----------| 42. Прийняття |забезпечення |Мінекономіки |департамент розвитку| - " - | закону щодо |схвалення |інші заінтересовані |соціальної та | | затвердження |Концепції |центральні органи |гуманітарної сфери | | Стратегії сталого|переходу України|виконавчої влади | | | розвитку на |до сталого | | | | період до 2020 |розвитку | | | | року | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Торгівля, ринок та регуляторна реформа | -----------------------------------------------------------------------------------------| 43. Припинення |забезпечення |Мінекономіки |департамент | - " - | практики |виконання вимог |Мінагрополітики |зовнішньоекономічної| | використання |законодавства |інші заінтересовані |діяльності | | експортних |України та СОТ |центральні органи | | | обмежень як |при регулюванні |виконавчої влади | | | засобу контролю |експортних | | | | цін на |операцій | | | | внутрішньому | | | | | ринку, зокрема на| | | | | ринку зерна | | | | | -----------------+----------------+---------------------+--------------------+-----------| 49. Розмежування |забезпечення |Держспоживстандарт |департамент | - " - | функцій оцінки |реалізації |Мінекономіки |регуляторної | | відповідності та |Концепції | |політики | | ринкового |розвитку | | | | нагляду |технічного | | | | |регулювання та | | | | |споживчої | | | | |політики у 2006-| | | | |2010 роках, | | | | |схваленої | | | | |розпорядженням | | | | |Кабінету | | | | |Міністрів | | | | |України від | | | | |11.05.2006 N 267| | | | |( 267-2006-р ), | | | | |у частині | | | | |розмежування | | | | |функцій оцінки | | | | |відповідності | | | | |ринкового | | | | |нагляду і | | | | |утворення | | | | |органів | | | | |ринкового | | | | |нагляду | | | | |----------------+---------------------+--------------------+-----------| |підготовка з |Держспоживстандарт |департамент |грудень | |метою передачі |Мінекономіки |регуляторної | | |ЄС пам'ятної | |політики | | |записки щодо | | | | |заходів, | | | | |спрямованих на | | | | |розмежування | | | | |функцій оцінки | | | | |відповідності та| | | | |ринкового | | | | |нагляду | | | | -----------------+----------------+---------------------+--------------------+-----------| 55. Розв'язання |проведення |Мінекономіки |департамент |вересень | адміністративних |консультацій з |МЗС |співробітництва з | | та податкових |Європейською | |Європейським Союзом | | проблем, що |Комісією з метою| | | | стосуються |конкретизації | | | | репатріації |порушених | | | | іноземних |проблемних | | | | інвестицій |питань | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Інші ключові сфери | -----------------------------------------------------------------------------------------| 61. Забезпечення |забезпечення |МОН |департамент |протягом | ефективного |проведення |Мінекономіки |співробітництва з |року | застосування |переговорів з | |Європейським Союзом | | законодавства та |питань правової | |департамент | | прогресу в таких |охорони | |торговельних | | питаннях, як |географічного | |переговорів та | | зазначення |походження в | |співробітництва з | | географічного |рамках | |СОТ | | походження, |переговорів щодо| | | | реєстрація |створення зони | | | | лікарських |вільної торгівлі| | | | засобів, захист |між Україною та | | | | авторського |ЄС | | | | права, | | | | | стримувальні | | | | | кримінальні | | | | | санкції | | | | | -----------------+----------------+---------------------+--------------------+-----------| 63. Запровадження|забезпечення |Держкомпідприємництво|департамент | - " - | в Україні |виконання |Мінекономіки |регуляторної | | принципів |постанови |Мін'юст |політики | | Європейської |Кабінету |МЗС | | | хартії для малих |Міністрів |Мінфін | | | підприємств |України від | | | | |02.07.2008 N 587| | | | |( 587-2008-п ) | | | | |"Про | | | | |запровадження в | | | | |Україні | | | | |принципів | | | | |Європейської | | | | |хартії для малих| | | | |підприємств" | | | | -----------------+----------------+---------------------+--------------------+-----------| 64. Налагодження |забезпечення |Мінекономіки |департамент |протягом | діалогу з |вивчення досвіду|Держкомпідприємництво|співробітництва з |року | Європейською |ЄС з питань |Мінпромполітики |Європейським Союзом | | Комісією щодо |політики |Мінагрополітики | | | політики стосовно|стосовно | | | | підприємств |підприємств | | | | -----------------+----------------+---------------------+--------------------+-----------| 65. Підвищення |продовження |Мінекономіки | - " - | - " - | ефективності |діалогу Україна-|МОН | | | роботи з охорони |ЄС з питань |Мін'юст | | | прав |покращення |МВС | | | інтелектуальної |захисту прав |Мінагрополітики | | | власності на |інтелектуальної |МОЗ | | | кордоні |власності в |Держмитслужба | | | |Україні, зокрема| | | | |на митному | | | | |кордоні | | | | |----------------+---------------------+--------------------+-----------| |розроблення |Держмитслужба |департамент | - " - | |плану заходів |МОН |державного контролю | | |щодо боротьби з |Адміністрація |та регулювання | | |контрабандною/ |Держприкордонслужби |зовнішньоекономічної| | |піратською |МВС |діяльності | | |продукцією в |ДПА |департамент | | |областях, які |Мінекономіки |регіонального | | |входять в зону | |розвитку | | |транскордонного | | | | |співробітництва | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
співробітництва з
Європейським Союзом Н.В.Рябцева

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: