open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
11.11.2009 N 510

Про затвердження Положення про проведення

конкурсу з визначення найкращих користувачів

гідротехнічними спорудами

Відповідно до Закону України "Про управління об'єктами
державної власності" ( 185-16 ), Положення про Державний комітет
рибного господарства України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24.01.2007 N 42 ( 42-2007-п ), з метою
об'єктивного та прозорого визначення найкращих користувачів
гідротехнічними спорудами Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про проведення конкурсу з визначення
найкращих користувачів гідротехнічними спорудами, що додається.
2. Директору ДП "Укрриба" (Негода) підготувати проект складу
конкурсної комісії відповідно до вимог Положення про проведення
конкурсу з визначення найкращих користувачів гідротехнічними
спорудами та до 21.12.2009 подати на погодження до Державного
комітету рибного господарства України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови В.В.Казімірчука.
Голова М.М.Шведенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

рибного господарства України

11.11.2009 N 510

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу з визначення найкращих

користувачів гідротехнічними спорудами

I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене з метою визначення порядку
проведення конкурсу для визначення користувачів гідротехнічними
спорудами (державним майном), що знаходиться на балансі державного
підприємства "Укрриба" (далі - Майно).
1.2. Конкурс на право укладення договору зберігання з правом
користування державного майна полягає у визначенні користувача,
який запропонував найбільшу плату за користування Майном при
забезпеченні виконання інших фіксованих умов конкурсу.
1.3. Значення термінів, що вживаються у даному Положенні: - Державний комітет рибного господарства України - Орган
уповноважений управляти державним майном; - державне підприємство "Укрриба" - Балансоутримувач; - конкурсна комісія - Комісія; - учасник - фізична чи юридична особа, що підтвердила намір
взяти участь у конкурсі та подала свою пропозицію (заяву); - початкова плата - плата за користування державним майном,
яка вказується в об'яві про проведення конкурсу (5% від незалежної
експертної оцінки); - початкова аукціонна плата - найвища плата за користування
державним майном, запропонована учасниками в цінових пропозиціях.
1.4. Конкурс здійснюється за такими принципами: - максимальна ефективність; - добросовісна конкуренція серед учасників; - відкритість та прозорість; - недискримінація учасників; - об'єктивність і неупереджена оцінка пропозицій; - запобігання корупційним діям і зловживанням.
II. Оголошення конкурсу
2.1. Конкурс оголошується за ініціативою Балансоутримувача
або за наявності заяв про бажання набути право користування Майном
(гідротехнічними спорудами) від двох або більше фізичних чи
юридичних осіб, за умови відсутності вже укладеного договору із
традиційними користувачами гідротехнічних споруд.
2.2. Балансоутримувач узгоджує з Органом уповноваженим
управляти державним майном умови користування цим Майном.
2.3. Оголошення про проведення конкурсу готується
Балансоутримувачем та подається ним для публікації в газеті
"Урядовий кур'єр", в обласному печатному виданні за місцем
розташування гідротехнічних споруд та безоплатно розміщується на
офіційному сайті Органу уповноваженого управляти державним майном
за 30 (тридцять) календарних днів до проведення конкурсу.
2.4. Оголошення про конкурс повинно містити наступні
відомості: - інформацію про Майно, набуття права користування яким
виставляється на конкурс (перелік гідротехнічних споруд, місце
розташування, балансова та залишкова вартість за даними
бухгалтерського обліку Балансоутримувача, наявність майна в
заставі, податковій заставі); - відомості щодо розміру початкової плати за набуття права на
укладення договору зберігання з правом користування державним
майном; - умови конкурсу; - місце та кінцевий строк (дата та час) подання пропозицій
(заяв) від учасників; - місце, дата, час проведення конкурсу; - перелік документів, які подають учасники конкурсу в своїх
пропозиціях; - способи зв'язку для отримання додаткової інформації; - іншу інформацію.
2.5. Кінцевий строк подання пропозицій спливає за два робочих
дні до дати проведення конкурсу.
III. Умови конкурсу та подання пропозицій
3.1. Під час проведення конкурсу сторони подають інформацію у
письмовій формі. Якщо інформація подавалась в іншій формі, ніж
письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово
підтверджений сторонами.
3.2. Ціни пропозиції зазначаються в національній валюті
України.
3.3. Оголошення про проведення конкурсу, пропозиції від
учасників, конкурсна документація, протоколи засідань Комісії
складаються українською мовою.
3.4. Обов'язковими умовами конкурсу є: - розмір плати за користування державним майном; - ефективне використання державного майна за цільовим
призначенням (розведення товарної риби та/або рибопосадкового
матеріалу), що викладена у виробничій програмі; - дотримання вимог експлуатації Майна згідно "Правил
технічної експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних
господарств" та санітарних норм (відповідно "Загальних
ветеринарно-санітарних заходів у рибницьких господарствах",
підготовлених Іхтіопатологічною лабораторією); - компенсація переможцем конкурсу витрат Балансоутримувача на
здійснення незалежної експертної оцінки Майна та витрат на
публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками
відповідних ЗМІ; Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки Майна,
можуть бути: - здійснення певних видів ремонтних робіт на суму, не менше
10% їх балансової вартості; - проведення капітального ремонту гідротехнічних споруд (за
погодженням із Балансоутримувачем і Органом уповноваженим
управляти державним майном) з зазначенням орієнтовної суми витрат
на ремонтні роботи; - виготовлення продукції, необхідної для задоволення потреб
регіону; - збереження/створення нових робочих місць; - вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою
дотримання екологічних норм експлуатації Майна.
3.5. Основним критерієм визначення переможця є максимальний
розмір плати за користування Майном при обов'язковому забезпеченні
виконання інших умов конкурсу.
3.6. Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд Комісії
такі документи: 3.6.1. Пропозицію до участі у конкурсі (якщо учасник конкурсу
вже подавав заяву, яка стала підставою для оголошення конкурсу,
після оголошення конкурсу він подає нову пропозицію відповідно до
умов конкурсу). 3.6.2. Відомості про учасника конкурсу: а) для учасників, які є юридичними особами: - довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості
про учасника,: а) реквізити (адреса - юридична та фактична,
телефон, факс, e-mail для контактів); б) керівництво (посада,
ім'я, по батькові, контактний телефон); в) форма власності та
юридичний статус, організаційно-правова форма; - документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; - завірені належним чином копії установчих документів, які
підтверджують, що учасник може займатися розведенням товарної риби
та/або рибопосадкового матеріалу; - копія довідки ЄДРПОУ; - відомості про фінансове становище (платоспроможність)
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської
заборгованості, фінансова звітність Ф N 1-баланс ( z0396-99 ),
Ф N 2-звіт про фінансові результати ( z0397-99 ) за останні
2 роки; - довідку від учасника про те, що до нього не порушено справу
про банкрутство; - оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність
заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, станом не
раніше, ніж дата виходу об'яви про проведення конкурсу; - техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план) по
ефективності користування Майном; - інформацію про наявність у штаті фахівця по риборозведенню
(рибовода) або трудової угоди про надання послуг рибовода; - виробничу програму, що містить обов'язкову норму щодо
проведення ремонтних робіт гідротехнічних споруд на суму, не меншу
ніж 10% їх експертної вартості. б) для учасників, які є фізичними особами, суб'єктами
підприємницької діяльності: - довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості
про учасника,: а) реквізити (адреса - юридична та фактична,
телефон, факс, e-mail для контактів); б) керівництво (посада,
ім'я, по батькові, контактний телефон); - копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або
належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної
особи; - свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта
підприємницької діяльності, з підтвердженням, що учасник може
займається розведенням товарної риби та/або рибопосадкового
матеріалу; - техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план) ефективності
користування Майном; - інформацію про наявність у штаті фахівця по риборозведенню
(рибовода) або трудової угоди про надання послуг рибовода; - декларацію про доходи або завірену в установленому порядку
копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи -
платника єдиного податку за останні 2 роки; - виробничу програму, що містить обов'язкову норму щодо
проведення ремонтних робіт гідротехнічних споруд на суму, не меншу
ніж 10% їх експертної вартості.
3.7. Пропозиція ділиться на дві частини: цінова пропозиція та
інша документація. Частини Пропозиції запечатуються в окремі
конверти, які разом подаються в ще одному запечатаному конверті.
3.8. Цінова пропозиція оформляється згідно з Додатком 1 до
цього Положення.
3.9. Пропозиція подається у письмовій формі за підписом
уповноваженої посадової особи учасника або особою (особами),
належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі
повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до
складу Пропозиції. Всі сторінки Пропозиції, на яких зроблені
будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи
або осіб, що підписують Пропозицію. Відповідальність за помилки
друку у документах, надісланих на розгляд Комісії та підписаних
відповідним чином, несе учасник.
3.10. Пропозиція подається в одному екземплярі у відповідно
промаркованому печаткою учасника конверті: обов'язково
зазначається найменування і адреса Балансоутримувача, назва та
адреса учасника, номери контактних телефонів та e-mail (за
наявності). Також на конверті має бути позначка "На Конкурсну
комісію з визначення користувача гідротехнічними спорудами. Не
відкривати до ____ год. ____ хв. ____________ 20__ року".
3.11. Всі пропозиції, подані на розгляд Комісії після
закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються
і повертаються учаснику.
3.12. Учасник може змінити або відкликати свою пропозицію
шляхом повідомлення про це Комісію у письмовій формі до настання
кінцевого терміну подання пропозицій. Повідомлення учасника про зміни або відкликання пропозиції
готується, запечатується, маркується та відправляється
у відповідності з п. 3.10, додатково позначеного "Зміни" або
"Відкликання" відповідно. Повідомлення про відкликання може також
надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням
письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше
кінцевого терміну подання Пропозицій. Після відкриття конверта внесення змін до Пропозиції не
дозволяється.
IV. Конкурсна комісія
4.1. До складу конкурсної комісії (далі - Комісія) входять
представники Балансоутримувача та Органу уповноваженого управляти
державним майном.
4.2. Комісія утворюється в кількості 7 (семи) осіб та
секретаря Комісії. Склад Комісії погоджується Органом
уповноваженим управляти державним майном та затверджується наказом
Балансоутримувача.
4.3. Основними завданнями та функціями Комісії є: - визначення умов та терміну проведення конкурсу; - розгляд пропозицій учасників конкурсу; - визначення переможця конкурсу; - складання протоколів для затвердження їх наказом
Балансоутримувача.
4.4. Комісія під час своєї діяльності може звертатися за
консультаціями та експертними висновками до фахівців Органу
уповноваженого управляти державним майном, органів місцевого
самоврядування за місцем розташування об'єкта (за умови виїзного
засідання), профільних проектних організацій, до інших фахівців.
4.5. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу
про її створення.
4.6. Керує діяльністю Комісії й організовує її роботу голова
Комісії, який призначається з числа представників Органу
уповноваженого управляти державним майном. Голова Комісії у межах
своєї компетенції скликає засідання Комісії, головує на
засіданнях. З числа представників Балансоутримувача призначається
заступник голови Комісії, який виконує обов'язки Голови Комісії
у разі його відсутності.
4.7. Голос Голови Комісії є вирішальним, якщо при прийнятті
рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів Комісії
розділилися порівну.
4.8. Секретар Комісії призначається з представників
Балансоутримувача. Секретар Комісії відповідає за підготовку та
оформлення всіх матеріалів на розгляд Комісії і організовує
технічну підготовку засідань Комісії.
4.9. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують
всі члени Комісії. Ведення протоколу здійснює Секретар Комісії.
4.10. Члени Комісії несуть персональну відповідальність за
прийняті ними рішення відповідно до чинного законодавства.
4.11. З метою забезпечення відкритості та прозорості конкурсу
під час його проведення допускаються всі учасники, що подали
пропозиції, або їх уповноважені представники. Організаційні
засідання Комісії проводяться в закритому режимі. У разі потреби отримання додаткової інформації Комісія має
право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників
конкурсу, що обов'язково письмово фіксується в протоколі.
4.12. Відповідальні працівники Балансоутримувача, які
забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством
порядку несуть відповідальність за розголошення наступної
інформації: - про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні
пропозиції (до визначення переможця); - про інформацію, яка міститься в документах, наданих
учасниками конкурсу.
4.13. Засідання Комісії є правомочними за умови участі в них
не менше 5 членів Комісії.
V. Процедура проведення конкурсу
5.1. Конкурс проводиться з використанням відкритості
пропонування розміру плати за використання Майна за принципом
аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.
5.2. Після кінцевого строку подання учасниками пропозицій (за
два робочих дні до проведення конкурсу) проводиться попереднє
засідання Комісії. Секретар Комісії веде реєстр отриманих
пропозицій, який закривається одразу після кінцевого строку
подання пропозицій. На попередньому засіданні Комісії
розкриваються отримані пропозиції, крім частин з ціновими
пропозиціями, та проводиться розгляд відповідності наданих
пропозицій умовам конкурсу. Комісія зобов'язана відхилити Пропозицію у разі, коли: - є незаперечні докази того, що: * учасник пропонує, дає або погоджується дати будь-якій
службовій особі Балансоутримувача, Органу уповноваженого управляти
державним майном, іншого державного органу винагороду в будь-якій
формі з метою впливу на прийняття рішення щодо визначення
переможця конкурсу; * фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин,
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено в установленому порядку; * посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною
за підготовку та супровід пропозиції, було засуджено за злочин,
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено в установленому порядку; - учасник подав недостовірну інформацію про його
відповідність установленим конкурсним вимогам; - Пропозиція (частина Пропозиції) учасника не відповідає
конкурсним вимогам.
5.3. Секретар Комісії формує списки учасників, допущених до
конкурсу, реєструє цінові пропозиції, допущені до оцінки, фіксує в
протоколі попереднього засідання Комісії причини недопущення
пропозицій учасників до оцінки. Учасникам, пропозиції яких були
відхилені, протягом двох робочих днів з дати попереднього
засідання Комісії, надсилається повідомлення про причини
недопущення їх пропозиції до оцінки. До дати проведення конкурсу конверти з ціновими пропозиціями
зберігаються у Голови Комісії. Список пропозицій, допущених до оцінки, затверджується
наказом Балансоутримувача протягом робочого дня після формування
списку.
5.4. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає
умовам конкурсу, з особою, яка її подала, комісія має право
прийняти протокольне рішення щодо укладення договору зберігання з
правом користування державним майном відповідно до вимог чинного
законодавства України з єдиним заявником за умови, що такий
заявник зобов'язується виконати всі фіксовані умови конкурсу та
погодився укласти вказаний договір.
5.5. У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам
конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся, про що
Балансоутримувачем видається відповідний наказ.
5.6. На дату проведення конкурсу Комісія проводить відкрите
засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На
засіданні можуть бути присутні представники засобів масової
інформації та інші заінтересовані особи. На цьому засіданні
присутні уповноважені особи учасників конкурсу отримують картки з
номерами, які відповідають реєстраційному номеру цінової
пропозиції учасника.
5.7. Голова Комісії (у разі його відсутності - заступник
Голови Комісії) розпечатує конверти і оголошує зміст цінової
пропозицій (номер пропозиції, найменування та адресу учасника,
вартість пропозиції), у порядку послідовності реєстраційних
номерів. Цінові пропозиції, у яких зазначена вартість плати за
використання державного майна нижча, ніж визначена в умовах
конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до
подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні
пропозиції заносяться до протоколу з відміткою "ціна пропозиції,
нижча очікуваної".
5.8. Після оголошення всіх цінових пропозицій плати за
користування державним майном конкурс проводиться у вигляді торгів
"з голосу" Головою Комісії (у разі його відсутності - заступником
Голови Комісії).
5.9. Початком цього етапу конкурсу уважається момент
оголошення Головою Комісії найвищої плати за користування
державним майном, запропонованої учасниками в цінових пропозиціях,
яка вважається початковою аукціонною платою. Голова Комісії пропонує учасникам вносити свої пропозиції
щодо підвищення ціни пропозиції. Якщо після триразового оголошення
розміру плати за користування державним майном не буде
запропоновано більший розмір плати за користування державним
майном, Голова Комісії оголошує про набуття права на зберігання
державного майна з правом користування учасником, який
запропонував найвищу плату за користування державним майном.
5.10. У процесі визначення учасника, який запропонує найвищу
плату за користування державним майном, учасники конкурсу
піднімають картку зі своїм номером, повернутим до Голови Комісії,
називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк
остаточної цінової пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний
номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на
Секретаря Комісії.
5.11. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком, який
установлюється Комісією, але не може бути меншим за 1 % початкової
ціни. Якщо після того, як Голова Комісії тричі оголосив останню
ціну, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш
високої ціни, Голова Комісії оголошує "Вирішено", називає номер
учасника, який запропонував найвищу ціну (розмір плати за
користування державним майном), і оголошує його переможцем
конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність
пропозицій.
5.12. Учасник, який під час конкурсу не виконує вимоги цього
Порядку, за рішенням Комісії видаляється з конкурсу, про що
робиться запис у протоколі.
5.13. Після закінчення засідання Комісії складається
протокол, у якому обов'язково зазначаються: - відомості про учасників, пропозиції яких допущені до оцінки
(повна назва, юридична і фактична адреса, код ЄДРПОУ (для
юридичної особи), номер телефону/факсу); - всі ціни пропозицій (початкові) учасників; - встановлена на торгах початкова плата за користування
державним майном; - пропозиції учасників (підписані бланки з остаточними
ціновими пропозиціями додаються); - обґрунтування рішення про визначення переможця; - результат конкурсу. Протокол протягом дня проведення конкурсу підписується всіма
членами Комісії і присутніми учасниками конкурсу.
5.14. Протокол про результати конкурсу протягом 3 робочих
днів після підписання його всіма членами Комісії та присутніми
учасниками конкурсу затверджується наказом Балансоутримувача, який
протягом трьох робочих днів письмово повідомляє про результати
конкурсу всіх учасників, пропозиції яких були допущені до оцінки,
і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення про
конкурс та розміщує на офіційному сайті Органу уповноваженому
управляти майном. Зазначений наказ Балансоутримувача протягом робочого дня
після затвердження результатів конкурсу направляється до Органу
уповноваженому управляти майном.
5.15. Конкурс припиняється: у разі відсутності заяв про
участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого терміну прийняття
пропозицій учасників конкурсу; у разі відсутності заяв, які б
відповідали умовам конкурсу, - з моменту підписання наказу про те,
що конкурс не відбувся; у разі укладення договору зберігання з
правом користування державним майном з особою, яка згідно з цим
Положенням має право на укладення договору зберігання з правом
користування державним майном, або з особою, пропозиції якої
виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу, - з моменту
укладення договору; у разі проведення конкурсу - з дати укладення
договору, а якщо договір не буде укладено - з моменту підписання
наказу про припинення конкурсу.
5.16. Учасники конкурсу, пропозиції яких не були відхилені,
у разі відмови переможця конкурсу від укладення договору
зберігання з правом користування державним майном, запрошуються в
порядку черговості розміру цінової пропозиції до переговорів
стосовно укладення договору зберігання з правом користування
державним майном.
5.17. Балансоутримувач протягом 15 днів після дати
затвердження ним наказу про результати конкурсу направляє
переможцю конкурсу проект договору зберігання з правом
користування державним майном. Переможець конкурсу після отримання
проекту договору протягом 5 робочих днів повертає
Балансоутримувачу підписаний проект договору зберігання з правом
користування державним майном. До умов договору зберігання з
правом користування державним майном включаються плата за
користування державним майном, запропонована переможцем конкурсу,
та інші пропозиції переможця конкурсу.
Прикінцеві положення
За умови зміни законодавства, яке регулює правовий статус та
використання державного майна, до Положення можуть бути внесені
відповідні зміни та доповнення.

Додаток 1

до Положення про проведення

конкурсу з визначення

найкращих користувачів

гідротехнічними спорудами

ФОРМА "ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо
участі у Конкурсі на право укладення договору зберігання з правом
користування державного майна ____________________________________
згідно з умовами конкурсу. Вивчивши умови конкурсу на виконання зазначеного вище, ми,
уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та
погоджуємося виконати вимоги Конкурсної комісії та Договору на
умовах, зазначених в нашій пропозиції за наступною ціною:
------------------------------------------------------------------ Найменування Майна | Вартість пропозиції (грн.) | ------------------------------+---------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
1. До визначення переможця конкурсу, умови конкурсу разом з
нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають
силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде
визнана найкращою, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі
умови, передбачені Договором.
2. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи
всі пропозиції згідно з конкурсними умовами, та розуміємо, що Ви
не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш
економічно вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція переможе за умовами конкурсу, ми
зобов'язуємося після отримання проекту договору протягом 5 робочих
днів підписати Договір із Балансоутримувачем.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

Учасника, завірені печаткою.

Додаток 2

до Положення про проведення

конкурсу з визначення

найкращих користувачів

гідротехнічними спорудами

ФОРМА БЛАНКУ

"ОСТАТОЧНА ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

Додаток ___ до протоколу засідання Конкурсної комісії

на право укладення договору зберігання

з правом користування державного майна

N ____ від "___" ____________ 20__ року
1. Найменування учасника: ___________________________________
2. N учасника: ________
3. Остаточна цінова пропозиція: ________________________ грн. _______________________________________________________ (словами)
________________________________________
(підпис, П.І.Б. уповноваженої особи)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: