open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.08.2003 N 510

Про призначення стипендії Президента України

студентам вищих навчальних закладів на перший семестр

2003/2004 навчального року

Відповідно до подань регіональних рад ректорів (директорів)
вищих навчальних закладів і згідно з Положенням про порядок
призначення стипендій Президента України студентам вищих
навчальних закладів та аспірантам, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 року N 744
( 744-94-п ), Н А К А З У Ю:
1. Призначити на перший семестр 2003/2004 навчального року
стипендію Президента України студентам вищих навчальних закладів
згідно зі списками, що додаються.
2. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів виплату
стипендій провести з першого числа місяця, що настає після літньої
екзаменаційної сесії.
3. Персональна відповідальність за неподання пропозицій щодо
кандидатів на здобуття стипендії Президента України покладається
на керівників Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської,
Полтавської, Рівненської, Херсонської, Черкаської регіональних рад
директорів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
департамент вищої освіти (Болюбаш Я.Я.).
Т.в.о. Міністра А.Г.Богомолов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і

науки України

01.08.2003 N 510

СПИСКИ

студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації, яким призначена стипендія Президента

України на I семестр 2003/2004 навчального року

-------------------------------------------------------------- N | Прізвище, ім'я, | Назва вищого навчального | Курс| з/п| по батькові | закладу | | ------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ | (у тому числі м. Севастополь) | ------------------------------------------------------------| 1 |Остренко |Севастопольський | 5 | |Олексій Геннадійович |національний технічний | | | |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 2 |Яворський |Таврійський національний | 5 | |Максим Олександрович |університет | | | |ім. В.І.Вернадського | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 3 |Пересипкін |Кримська академія | 5 | |Юрій Володимирович |природоохоронного та | | | |курортного будівництва | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 4 |Баймах |Кримська академія | 4 | |Зарема Шевкетівна |природоохоронного та | | | |курортного будівництва | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 5 |Голова |Таврійський національний | 3 | |Олександра |університет | | |Анатоліївна |ім. В.І.Вернадського | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 6 |Волинкін |Севастопольський | 5 | |Володимир Сергійович |національний технічний | | | |університет | | ------------------------------------------------------------| ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------| 7 |Войцех |Вінницький державний | 5 | |Олена Анатоліївна |технічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 8 |Матвійчик |Кам'янець-Подільський | 2 | |Олександр |державний університет | | |Олександрович | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 9 |Макарова |Кам'янець-Подільський | 5 | |Тетяна Олександрівна |державний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 10|Зайцева |Вінницький державний | 5 | |Наталія |технічний університет | | |Володимирівна | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 11|Пронько |Вінницький державний | 5 | |Ірина Миколаївна |педагогічний університет | | | |ім. Михайла Коцюбинського | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 12|Жуков |Вінницький державний | 5 | |Сергій Олександрович |технічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 13|Космінська |Житомирський державний | 5 | |Олена Анатоліївна |педагогічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 14|Маслова |Житомирський державний | 4 | |Олена Анатоліївна |технологічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 15|Водоп'янова |Технологічний університет | 5 | |Ірина Віталіївна |Поділля | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 16|Душейко |Технологічний університет | 3 | |Олена Олександрівна |Поділля | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 17|Панасенко |Вінницький державний | 4 | |Олексій Борисович |педагогічний університет | | | |ім. Михайла Коцюбинського | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 18|Клочко |Вінницький державний | 4 | |Наталія Леонідівна |педагогічний університет | | | |ім. Михайла Коцюбинського | | ------------------------------------------------------------| РАДА КЕРІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВОЛИНСЬКОЇ | ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------| 19|Намонюк |Волинський державний | 3 | |Василь Євгенович |університет імені | | | |Лесі Українки | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 20|Кот |Луцький державний | 5 | |Ольга Олексіївна |технічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 21|Пахай |Волинський державний | 4 | |Олександр Михайлович |університет імені | | | |Лесі Українки | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 22|Клепач |Луцький державний | 5 | |Людмила Михайлівна |технічний університет | | ------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ВУЗІВСЬКОГО | ЦЕНТРУ | ------------------------------------------------------------| 23|Андрущенко |Криворізький економічний | 3 | |Ганна Іванівна |інститут Київського | | | |національного економічного | | | |університету | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 24|Баск |Придніпровська державна | 5 | |Олександр Євгенович |академія будівництва і | | | |архітектури | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 25|Бичкова |Дніпропетровський | 4 | |Олена Сергіївна |національний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 26|Гамасенко |Придніпровська державна | 5 | |Роман Миколайович |академія будівництва і | | | |архітектури | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 27|Головенко |Український державний | 3 | |Віталій |хіміко-технологічний | | |Олександрович |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 28|Горобенко |Придніпровська державна | 5 | |Наталія Федорівна |академія будівництва і | | | |архітектури | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 29|Гоцман |Дніпропетровський | 4 | |Олексій Віталійович |національний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 30|Закарлюка |Криворізький державний | 4 | |Ірина Степанівна |педагогічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 31|Кондрашев |Дніпродзержинський | 4 | |Максим Олександрович |державний технічний | | | |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 32|Коринська |Криворізький технічний | 5 | |Ольга Григорівна |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 33|Коток |Український державний | 5 | |Валерій Анатолійович |хіміко-технологічний | | | |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 34|Кузьминська |Криворізький технічний | 3 | |Ірина Миколаївна |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 35|Лісовець |Дніпродзержинський | 5 | |Олександр |державний технічний | | |Валерійович |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 36|Лущикова |Криворізький державний | 4 | |Діана Вікторівна |педагогічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 37|Мельникова |Український державний | 4 | |Марина Вікторівна |хіміко-технологічний | | | |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 38|Плюта |Національний гірничий | 5 | |Ганна Вікторівна |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 39|Полякова |Національна металургійна | 5 | |Наталія |академія України | | |Володимирівна | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 40|Расщупкіна |Дніпропетровський | 3 | |Марія Сергіївна |національний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 41|Рибалко |Національний гірничий | 5 | |Юлія Анатоліївна |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 42|Селегей |Національна металургійна | 5 | |Андрій Миколайович |академія України | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 43|Соболь |Криворізький економічний | 2 | |Марія Олексіївна |інститут Київського | | | |національного економічного | | | |університету | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 44|Токар |Дніпропетровський | 4 | |Андрій Володимирович |національний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 45|Турунта |Національний гірничий | 5 | |Тетяна Іванівна |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 46|Федоренко |Національний гірничий | 5 | |Віталій |університет | | |Володимирович | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 47|Чуйко |Національна металургійна | 4 | |Ігор Миколайович |академія України | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 48|Штапура |Національна металургійна | 3 | |Євген Вікторович |академія України | | ------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОНЕЦЬКОГО | РЕГІОНУ | ------------------------------------------------------------| 49|Бондаренко |Донецький державний | 3 | |Надія Миколаївна |інститут штучного інтелекту| | ---+----------------------+---------------------------+-----| 50|Артіщев |Донецький державний | 5 | |Станіслав Андрійович |університет економіки і | | | |торгівлі | | | |ім. М.Туган-Барановського | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 51|Чала |Донецька державна академія | 3 | |Ірина Валеріївна |управління | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 52|Трима |Маріупольський | 3 | |Катерина Андріївна |гуманітарний інститут | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 53|Сахновська |Донбаська державна | 3 | |Вікторія Миколаївна |академія будівництва і | | | |архітектури | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 54|Скрипник |Слов'янський державний | 4 | |В'ячеслав |педагогічний університет | | |Анатолійович | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 55|Степанюга |Маріупольський | 5 | |Ганна Анатоліївна |гуманітарний інститут | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 56|Шашко |Донбаська державна | 5 | |Олена Олександрівна |машинобудівна академія | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 57|Суков |Донбаська державна | 3 | |Максим Геннадійович |машинобудівна академія | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 58|Гвоздь |Донецький національний | 4 | |Артем Миколайович |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 59|Сергієнко |Донецький державний | 3 | |Дар'я Олексіївна |університет економіки і | | | |торгівлі | | | |ім. М.Туган-Барановського | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 60|Мкртчян |Донецький національний | 4 | |Ніна Багдасарівна |технічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 61|Мірошниченко |Слов'янський державний | 5 | |Тарас Юрійович |педагогічний Університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 62|Мішлаков |Донецький національний | 6 | |Дмитро Олександрович |технічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 63|Миронов |Донецький національний | 6 | |Денис Юрійович |технічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 64|Моїсеєнко |Донецька державна академія | 4 | |Євгенія Вікторівна |управління | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 65|Жулай |Донбаська державна | 5 | |Олександр |академія будівництва і | | |Миколайович |архітектури | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 66|Яценко |Приазовський державний | 3 | |Андрій Миколайович |технічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 67|Городок |Донецький національний | 4 | |Наталія |університет | | |Володимирівна | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 69|Материнська |Донецький національний | 5 | |Олена Валеріївна |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 70|Баришко |Горлівський державний | 4 | |Олена В'ячеславівна |педагогічний інститут | | | |іноземних мов | | ------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------| 71|Войтковська |Ужгородський національний | 3 | |Антоніна Ігорівна |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 72|Микуланець |Мукачівський технологічний | 5 | |Наталія Михайлівна |інститут | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 73|Менджул |Ужгородський державний | 3 | |Марія Василівна |інститут інформатики, | | | |економіки і права | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 74|Сідей |Ужгородський національний | 5 | |Світлана Іванівна |університет | | ------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------| 75|Єрмоленко |Запорізький національний | 4 | |Олександр |технічний університет | | |Анатолійович | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 76|Безверха |Запорізька державна | 5 | |Марія Анатоліївна |інженерна академія | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 77|Фік |Запорізька державна | 5 | |Володимир |інженерна академія | | |Олександрович | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 78|Добряк |Бердянський державний | 2 | |Наталія Сергіївна |педагогічний інститут | | | |ім. П.Д.Осипенко | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 79|Лозова |Мелітопольський державний | 5 | |Ольга Анатоліївна |педагогічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 80|Пузанова |Мелітопольський державний | 3 | |Катерина Юріївна |педагогічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 81|Ігнатченко |Запорізький національний | 4 | |Ганна Сергіївна |технічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 82|Горак |Запорізький державний | 5 | |Олександр |університет | | |Володимирович | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 83|Чеховський |Запорізький державний | 5 | |Віталій |університет | | |Олександрович | | | ------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО ВУЗІВСЬКОГО ЦЕНТРУ | ------------------------------------------------------------| 84|Ізвалов |Державна льотна академія | 3 | |Олексій |України | | |Володимирович | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 85|Смеричанський |Кіровоградський державний | 5 | |Олександр |педагогічний університет | | |Володимирович |ім. В.Винниченка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 86|Єрещенко |Кіровоградський державний | 5 | |Микола Миколайович |технічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 87|Нежуріна |Кіровоградський державний | 5 | |Інна Сергіївна |технічний університет | | ------------------------------------------------------------| ЛУГУНСЬКА ОБЛАСНА РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------| 88|Чибишева |Луганський державний | 4 | |Олена Володимирівна |педагогічний університет | | | |імені Тараса Шевченка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 89|Чернишов |Східноукраїнський | 4 | |Георгій Євгенович |національний університет | | | |імені Володимира Даля | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 90|Ніколаєва |Луганський державний | 5 | |Віра Анатоліївна |педагогічний університет | | | |імені Тараса Шевченка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 91|Водолазький |Східноукраїнський | 5 | |Віталій Миколайович |національний університет | | | |імені Володимира Даля | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 92|Скоробогатько |Луганський державний | 5 | |Наталія |педагогічний університет | | |Олександрівна |імені Тараса Шевченка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 93|Русських |Східноукраїнський | 3 | |Іван Олександрович |національний університет | | | |імені Володимира Даля | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 94|Наумюк |Східноукраїнський | 3 | |Андрій Анатолійович |національний університет | | | |імені Володимира Даля | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 95|Ширяєв |Луганський державний | 4 | |Михайло Валерійович |педагогічний університет | | | |імені Тараса Шевченка | | ------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ | ------------------------------------------------------------| 96|Зелінська |Львівський національний | 5 | |Марія Василівна |університет імені | | | |Івана Франка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 97|Яцейко |Національний університет | 6 | |Андрій Ярославович |"Львівська політехніка" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 98|Дзеса |Українська академія | 4 | |Марія Ігорівна |друкарства | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 99|Гузь |Український державний | 6 | |Микола Миколайович |лісотехнічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 100|Боценюк |Львівський національний | 5 | |Ігор Олександрович |університет імені | | | |Івана Франка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 101|Матура |Львівський національний | 5 | |Ірина Степанівна |університет імені | | | |Івана Франка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 102|Федоров |Національний університет | 6 | |Максим Вікторович |"Львівська політехніка" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 103|Пилипишин |Національний університет | 6 | |Микола Володимирович |"Львівська політехніка" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 104|Прокіп |Український державний | 4 | |Андріан |лісотехнічний університет | | |Володимирович | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 105|Чабан |Львівський національний | 3 | |Федір Володимирович |університет імені | | | |Івана Франка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 106|Пилипчук |Національний університет | 6 | |Анатолій Якович |"Львівська політехніка" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 107|Гузьо |Львівський національний | 5 | |Галина Миронівна |університет імені | | | |Івана Франка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 108|Навоцька |Національний університет | 5 | |Юлія Олегівна |"Львівська політехніка" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 109|Гайдучок |Національний університет | 6 | |Юрій Романович |"Львівська політехніка" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 110|Процюрко |Львівська академія | 6 | |Ольга Ігорівна |мистецтв | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 111|Максимович |Львівський національний | 2 | |Андрій Андрійович |університет імені | | | |Івана Франка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 112|Костюк |Національний університет | 5 | |Людмила Франківна |"Львівська політехніка" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 113|Турчин |Дрогобицький державний | 4 | |Ірина Станіславівна |університет імені | | | |Івана Франка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 114|Матковський |Дрогобицький державний | 5 | |Іван Йосипович |університет імені | | | |Івана Франка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 115|Пеняк |Національний університет | 6 | |Ігор Олегович |"Львівська політехніка" | | ------------------------------------------------------------| РАДА КЕРІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ | ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------| 116|Олесюк |Миколаївський державний | 4 | |Олеся Миколаївна |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 117|Приходько |Український державний | 4 | |Катерина Сергіївна |морський технічний | | | |університет імені | | | |адм. Макарова | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 118|Обод |Миколаївський державний | 3 | |Вадим Іларіонович |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 119|Козирєв |Український державний | 4 | |Сергій Сергійович |морський технічний | | | |університет імені | | | |адм. Макарова | | ------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ | ------------------------------------------------------------| 120|Дашковська |Одеська національна | 5 | |Ганна В'ячеславівна |юридична академія | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 121|Брачук |Одеський національний | 6 | |Руслан Юрійович |морський університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 122|Рубан |Одеська державна академія | 3 | |Світлана Олегівна |холоду | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 123|Шаповаленко |Одеська національна | 4 | |Володимир Сергійович |морська академія | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 124|Чистов |Одеський державний | 4 | |Юрій Ігорович |економічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 125|Гоменюк |Одеський національний | 5 | |Олександра Олегівна |морський університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 126|Андрусенко |Одеський державний | 3 | |Володимир Михайлович |екологічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 127|Захарченко |Південноукраїнський | 5 | |Катерина Ігорівна |державний педагогічний | | | |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 128|Цокуренко |Херсонський державний | 5 | |Мілада Олександрівна |технічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 129|Яковенко |Південноукраїнський | 5 | |Тетяна Володимирівна |державний педагогічний | | | |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 130|Янушка |Одеська національна | 5 | |Станіслав Едмундович |морська академія | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 131|Гайдукович |Одеський державний | 4 | |Дмитро Станіславович |економічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 132|Обнявко |Херсонський державний | 5 | |Людмила Григорівна |технічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 133|Шаповал |Одеський національний | 5 | |Ганна Олександрівна |політехнічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 134|Галіченко |Херсонський державний | 3 | |Максим Володимирович |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 135|Васильєва |Одеська національна | 5 | |Олена Володимирівна |академія харчових | | | |технологій | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 136|Білозерова |Одеський національний | 5 | |Марія Олександрівна |університет | | | |імені І.І.Мечникова | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 137|Телеганенко |Одеська національна | 5 | |Оксана Вікторівна |юридична академія | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 138|Волканов |Одеська державна академія | 4 | |Вадим Костянтинович |будівництва і архітектури | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 139|Рогожнікова |Одеська державна академія | 6 | |Ірина Вікторівна |будівництва і архітектури | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 140|Костіна |Херсонський державний | 4 | |Марина Вікторівна |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 141|Лукіяник |Одеська національна | 3 | |Олександр Григорович |академія харчових | | | |технологій | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 142|Чорноусов |Одеський національний | 4 | |Роман Володимирович |університет | | | |імені І.І.Мечникова | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 143|Букарос |Одеська державна академія | 4 | |Андрій Юрійович |холоду | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 144|Оборська |Одеський національний | 5 | |Ганна Геннадіївна |політехнічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 145|Томашпольський |Одеський державний | 3 | |Костянтин |екологічний університет | | |Миколайович | | | ------------------------------------------------------------| ПОЛТАВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА РЕКТОРІВ | ------------------------------------------------------------| 146|Істоміна |Кременчуцький державний | 5 | |Наталія Миколаївна |політехнічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 147|Гнилосир |Полтавський національний | 5 | |Володимир Максимович |технічний університет | | | |ім. Ю.Кондратюка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 148|Корх |Полтавський національний | 5 | |Олег Олексійович |технічний університет | | | |ім. Ю.Кондратюка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 149|Ратушна |Полтавський державний | 4 | |Альона Володимирівна |педагогічний університет | | | |ім. В.Г.Короленка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 149|Тягун |Полтавський державний | 4 | |Тетяна Володимирівна |педагогічний університет | | | |ім. В.Г.Короленка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 147|Симонова |Кременчуцький державний | 4 | |Анастасія Андріївна |політехнічний університет | | ------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------| 148|Пилипець |Глухівський державний | 3 | |Наталія Федорівна |педагогічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 149|Безпалий |Сумський державний | 5 | |Юрій Віталійович |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 150|Гоман |Сумський державний | 6 | |Андрій В'ячеславович |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 151|Хоменко |Сумський державний | 5 | |Ірина Костянтинівна |педагогічний університет | | | |ім. А.С.Макаренка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 152|Стариков |Сумський державний | 4 | |Григорій Миколайович |педагогічний університет | | | |ім. А.С.Макаренка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 153|Шипік |Сумський державний | 4 | |Олександр Петрович |університет | | ------------------------------------------------------------| ХАРКІВСЬКА РАДА РЕКТОРІВ | ------------------------------------------------------------| 154|Бабенко |Харківський національний | 5 | |Ольга В'ячеславівна |автомобільно-дорожній | | | |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 155|Башкатова |Харківський національний | 4 | |Світлана Анатоліївна |автомобільно-дорожній | | | |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 156|Біденко |Харківський національний | 5 | |Юлія Михайлівна |університет | | | |ім. В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 157|Богдан |Харківський національний | 5 | |Дмитро Іванович |автомобільно-дорожній | | | |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 158|Бойко |Харківський національний | 4 | |Костянтин Сергійович |університет | | | |ім. В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 159|Горяшко |Харківський національний | 5 | |Віталій |університет | | |Олександрович |ім. В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 160|Гуляєва |Харківська державна | 4 | |Олександра |академія дизайну і мистецтв| | |Анатоліївна | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 161|Демчук |Національний технічний | 4 | |Оксана Володимирівна |університет "Харківський | | | |політехнічний інститут" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 162|Долматов |Національний аерокосмічний | 6 | |Дмитро Анатолійович |університет | | | |ім. М.Є.Жуковського | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 163|Єрін |Харківський національний | 5 | |Юрій Сергійович |університет | | | |ім. В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 164|Завгородня |Харківський національний | 4 | |Анастасія |університет | | |Анатоліївна |ім. В.Н.Каразіна | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 165|Загагайнова |Національний технічний | 4 | |Олександра |університет "Харківський | | |Анатоліївна |політехнічний інститут" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 166|Замараєва |Харківський державний | 5 | |Ольга Єгорівна |педагогічний університет | | | |ім. Г.Сковороди | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 167|Ісаєв |Національна юридична | 5 | |Арсен Миколайович |академія України | | | |ім. Ярослава Мудрого | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 168|Коваленко |Харківська державна | 4 | |Світлана |академія міського | | |Олександрівна |господарства | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 169|Коворотний |Національний технічний | 5 | |Тимофій Леонідович |університет "Харківський | | | |політехнічний інститут" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 170|Кононенко |Харківський національний | 5 | |Григорій Петрович |університет | | | |радіоелектроніки | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 171|Кордюкова |Харківський державний | 4 | |Марина Іванівна |університет харчування та | | | |торгівлі | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 172|Красинська |Харківський національний | 3 | |Ірина Сергіївна |університет | | | |радіоелектроніки | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 173|Кузнецов |Національний технічний | 4 | |Віктор Миколайович |університет "Харківський | | | |політехнічний інститут" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 174|Кутоманов |Національна юридична | 5 | |Дмитро Євгенович |академія України | | | |ім. Ярослава Мудрого | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 175|Кучерявенко |Харківська державна | 3 | |Тетяна Володимирівна |академія міського | | | |господарства | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 176|Лєбєдєв |Національний технічний | 6 | |Павло Валерійович |університет "Харківський | | | |політехнічний інститут" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 177|Любенко |Харківський державний | 3 | |Марія Володимирівна |економічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 178|Малишенко |Національний технічний | 5 | |Павло Володимирович |університет "Харківський | | | |політехнічний інститут" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 179|Мнушка |Українська | 5 | |Оксана Василівна |інженерно-педагогічна | | | |академія | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 180|Мокляк |Національна юридична | 4 | |Володимир Вікторович |академія України | | | |ім. Ярослава Мудрого | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 181|Москаленко |Харківський державний | 3 | |Ігор Олександрович |педагогічний університет | | | |ім. Г.С.Сковороди | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 182|Опришко |Харківський державний | 4 | |Наталія Олексіївна |педагогічний університет | | | |ім. Г.С.Сковороди | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 183|Петренко |Харківський національний | 3 | |Андрій Олександрович |університет | | | |радіоелектроніки | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 184|Рогович |Харківський державний | 5 | |Антон Тадеушевич |економічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 185|Сабадаш |Національний аерокосмічний | 5 | |Олег Миколайович |університет | | | |ім. М.Є.Жуковського | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 186|Тур |Національний аерокосмічний | 6 | |В'ячеслав |університет | | |Анатолійович |ім. М.Є.Жуковського | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 187|Чичкан |Харківський державний | 5 | |Євген Олексійович |технічний університет | | | |будівництва та | | | |архітектури | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 188|Шандиба |Харківська державна | 4 | |Марина Олексіївна |академія міського | | | |господарства | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 189|Швець |Харківський державний | 4 | |Євгенія |університет будівництва та | | |Володимирівна |архітектури | | ------------------------------------------------------------| ЧЕРНІВЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА РЕКТОРІВ | ------------------------------------------------------------| 190|Гаєвська |Прикарпатський університет | 5 | |Наталія |ім. Василя Стефаника | | |Броніславівна | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 191|Логінова |Національний університет | 4 | |Марина Юріївна |"Острозька академія" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 192|Сагайдак |Тернопільський державний | 3 | |Людмила Петрівна |педагогічний університет | | | |імені Володимира Гнатюка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 193|Качмар |Рівненський державний | 5 | |Ірина Богданівна |гуманітарний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 194|Яковенко |Рівненський державний | 3 | |Тетяна Василівна |гуманітарний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 195|Заброцька |Тернопільський державний | 3 | |Галина Михайлівна |педагогічний університет | | | |імені Володимира Гнатюка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 196|Лотоцька |Івано-Франківський | 4 | |Яна Богданівна |національний університет | | | |нафти і газу | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 197|Говорова |Чернівецький національний | 5 | |Олександра |університет | | |Георгіївна |імені Юрія Федьковича | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 198|Сміх |Івано-Франківський | 3 | |Петро Михайлович |національний університет | | | |нафти і газу | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 199|Махрова |Чернівецький національний | 5 | |Євгенія Григорівна |університет | | | |імені Юрія Федьковича | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 200|Кіндрат |Прикарпатський університет | 4 | |Ірина Зиновіївна |ім. Василя Стефаника | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 201|Сінгалевич |Прикарпатський університет | 3 | |Вероніка Сергіївна |ім. Василя Стефаника | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 202|Бикова |Чернівецький | 2 | |Наталія |торговельно-економічний | | |Володимирівна |інститут Київського | | | |національного | | | |торговельно-економічного | | | |університету | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 203|Брязкало |Чернівецький | 3 | |Олександр Федорович |торговельно-економічний | | | |інститут Київського | | | |національного | | | |торговельно-економічного | | | |університету | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 204|Купченко |Чернівецький національний | 4 | |Олександр |університет | | |Северинович |імені Юрія Федьковича | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 205|Безгубенко |Тернопільська академія | 2 | |Вікторія Юріївна |народного господарства | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 206|Борисюк |Національний університет | 4 | |Ольга Федорівна |"Острозька академія" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 207|Фаріон |Тернопільська академія | 3 | |Володимир |народного господарства | | |Ярославович | | | ------------------------------------------------------------| ЧЕРКАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА РЕКТОРІВ | ------------------------------------------------------------| 208|Лега |Черкаський державний | 4 | |Наталія Юріївна |технологічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 209|Сердюк |Черкаський державний | 4 | |Тетяна Миколаївна |технологічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 210|Кравцова |Уманський державний | 5 | |Ірина Віталіївна |педагогічний університет | | | |імені Павла Тичини | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 211|Стороженко |Черкаський державний | 4 | |Валерія |університет імені | | |Володимирівна |Богдана Хмельницького | | ------------------------------------------------------------| КИЇВСЬКА РАДА РЕКТОРІВ | ------------------------------------------------------------| 212|Альошина |Київський національний | 3 | |Тетяна Володимирівна |університет технологій та | | | |дизайну | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 213|Борзова |Київський національний | 5 | |Тетяна Валеріївна |університет технологій та | | | |дизайну | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 214|Буханенко |Київський національний | 3 | |Сергій Олександрович |університет будівництва і | | | |архітектури | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 215|Вацкель |Київський національний | 4 | |Володимир Юрійович |університет будівництва і | | | |архітектури | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 216|Воскобойникова |Київський національний | 5 | |Руслана Ігорівна |університет технологій та | | | |дизайну | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 217|Голуб |Чернігівський державний | 3 | |Ксенія Володимирівна |інститут економіки та | | | |управління | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 218|Дибань |Київський національний | 3 | |Олексій Вікторович |університет імені | | | |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 219|Защепкіна |Київський національний | 3 | |Ксенія Олександрівна |університет технологій та | | | |дизайну | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 220|Землянкін |Національний технічний | 4 | |Тарас Володимирович |університет України | | | |"Київський політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 221|Зима |Київський національний | 4 | |Тетяна Олегівна |лінгвістичний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 222|Івасенко |Національний педагогічний | 4 | |Олена Вікторівна |університет | | | |ім. М.П.Драгоманова | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 223|Ільчук |Національний університет | 5 | |Вадим Васильович |харчових технологій | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 224|Калібабчук |Київський національний | 5 | |Лариса Олександрівна |університет будівництва і | | | |архітектури | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 225|Калініна |Київський національний | 5 | |Ірина Віталіївна |університет імені | | | |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 226|Клименко |Київський національний | 4 | |Олександр |економічний університет | | |Анатолійович | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 227|Коваленко |Київський національний | 4 | |Оксана Василівна |економічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 228|Кот |Чернігівський державний | 5 | |Ольга Олександрівна |технологічний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 229|Красінська |Національний університет | 5 | |Ольга В'ячеславівна |харчових технологій | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 230|Крикун |Національний університет | 3 | |Ганна Петрівна |"Києво-Могилянська | | | |академія" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 231|Кузнецова |Київський національний | 5 | |Дар'я Юріївна |лінгвістичний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 232|Лесняк |Національний технічний | 5 | |Михайло Сергійович |університет України | | | |"Київський політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 233|Лісовська |Київський національний | 4 | |Ірина Вікторівна |університет технологій та | | | |дизайну | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 234|Луценко |Національний університет | 4 | |Наталія Миколаївна |"Києво-Могилянська | | | |академія" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 235|Лялюка |Національний транспортний | 3 | |Ігор Васильович |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 236|Малая |Ніжинський державний | 5 | |Людмила Сергіївна |педагогічний університет | | | |ім. Миколи Гоголя | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 237|Марченко |Київський національний | 4 | |Богдана Миколаївна |торговельно-економічний | | | |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 238|Матюшко |Київський національний | 5 | |Олексій Григорович |університет будівництва і | | | |архітектури | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 239|Медвідь |Київський національний | 5 | |Роман Юрійович |лінгвістичний університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 240|Нестеренко |Київський національний | 5 | |Олена Вікторівна |університет будівництва і | | | |архітектури | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 241|Одійчук |Національний технічний | 4 | |Микола Ігорович |університет України | | | |"Київський політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 242|Петросян |Національний авіаційний | 6 | |Аріна Агасіївна |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 243|Піддубецька |Національний транспортний | 4 | |Тетяна Миколаївна |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 244|Пільков |Київський національний | 3 | |Костянтин |торговельно-економічний | | |Миколайович |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 245|Примак |Київський національний | 5 | |Андрій Вікторович |університет імені | | | |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 246|Радіонова |Національний технічний | 4 | |Тетяна Володимирівна |університет України | | | |"Київський політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 247|Ракоїд |Національний університет | 4 | |Наталія |харчових технологій | | |Володимирівна | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 248|Ребенок |Чернігівський державний | 5 | |Аліна Володимирівна |інститут економіки та | | | |управління | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 249|Салтанов |Національний авіаційний | 5 | |Денис Сергійович |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 250|Семиног |Національний педагогічний | 2 | |Людмила Анатоліївна |університет | | | |ім. М.П.Драгоманова | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 251|Смислова |Національний авіаційний | 6 | |Юлія Іванівна |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 252|Соколова |Національний педагогічний | 2 | |Ольга Сергіївна |університет | | | |ім. М.П.Драгоманова | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 253|Спинка |Київський національний | 5 | |Лариса Анатоліївна |університет імені | | | |Тараса Шевченка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 254|Стороженко |Національний транспортний | 4 | |Юрій Миколайович |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 255|Торба |Національний технічний | 5 | |Сергій Миколайович |університет України | | | |"Київський політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 256|Тягур |Національний авіаційний | 3 | |Ольга Володимирівна |університет | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 257|Фурман |Національний педагогічний | 2 | |Юлія Іванівна |університет | | | |ім. М.П.Драгоманова | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 258|Ходаковський |Національний технічний | 5 | |Олександр Вікторович |університет України | | | |"Київський політехнічний | | | |інститут" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 259|Шатохіна |Київський національний | 3 | |Валерія |торговельно-економічний | | |Олександрівна |університет | | -------------------------------------------------------------
Директор департаменту Я.Я.Болюбаш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і

науки України

01.08.2003 N 510

СПИСКИ

студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів кредитації, яким призначена стипендія Президента України

на I семестр 2003/2004 навчального року
-------------------------------------------------------------- N | Прізвище, ім'я, | Назва вищого навчального | Курс| з/п| по батькові | закладу | | ------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ | ------------------------------------------------------------| 1 |Софієнко |Сімферопольський коледж | 3 | |Віталій Ігорович |Національного | | | |університету харчових | | | |технологій | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 2 |Скрицька |Сімферопольський | 3 | |Анастасія |автотранспортний | | |Олександрівна |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 3 |Агіна |Сімферопольський | 3 | |Марина Василівна |юридичний технікум | | | |Національної юридичної | | | |академії ім. | | | |Ярослава Мудрого | | ------------------------------------------------------------| ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ | ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------| 4 |Наумчук |Вінницький технолого- | 3 | |Анатолій Сергійович |економічний технікум | | | |Київського національного | | | |торговельно-економічного | | | |університету | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 5 |Качурець |Могилів-Подільський | 3 | |Наталія Миколаївна |монтажний технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 6 |Паламарчук |Вінницький технічний | 4 | |Олександр |коледж | | |Миколайович | | | ------------------------------------------------------------| ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ | ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------| 7 |Павленко |Володимир-Волинське | 2 | |Катерина Іванівна |педагогічне училище | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 8 |Веремчук |Нововолинський | 3 | |Вікторія Миколаївна |електромеханічний | | | |технікум | | ------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------| 9 |Зайцева |Дніпропетровський | 2 | |Юлія Олександрівна |транспортно-економічний | | | |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 10 |Борисова |Машинобудівний коледж | 4 | |Світлана |Дніпропетровського | | |Володимирівна |національного | | | |університету | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 11 |Бикова |Дніпропетровський | 2 | |Ірина Юріївна |державний політехнічний | | | |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 12 |Кривко |Дніпропетровський | 3 | |Яна Сергіївна |індустріально- | | | |педагогічний технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 13 |Андреєнко |Хіміко-технологічний | 3 | |Юлія Валеріївна |технікум | | | |Дніпродзержинського | | | |державного технічного | | | |університету | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 14 |Тягнирядно |Дніпродзержинський | 2 | |Ольга Олександрівна |металургійний технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 15 |Беспала |Криворізький технікум | 2 | |Світлана Петрівна |економіки та управління | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 16 |Чорний |Жовтоводський промисловий | 3 | |Володимир |технікум | | |Васильович |Дніпропетровського | | | |національного | | | |університету | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 17 |Веселов |Криворізький технікум | 3 | |Олександр |Національної | | |Володимирович |металургійної академії | | | |України | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 18 |Мельник |Криворізька філія | 2 | |Олена Юріївна |Дніпропетровського | | | |транспортно-економічного | | | |технікуму | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 19 |Лучко |Павлоградський технікум | 3 | |Яна Володимирівна |Національного гірничого | | | |університету | | ------------------------------------------------------------| ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ | ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------| 20 |Антонов |Індустріальний технікум | 2 | |Олег Аркадійович |Приазовського державного | | | |технічного університету | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 21 |Борисенко |Донецький гірничий | 2 | |Євгенія Сергіївна |технікум ім. Є.Т.Абакумова | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 22 |Гончаров |Амвросіївський | 2 | |Григорій |індустріальний технікум | | |Олександрович | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 23 |Денисова |Докучаївський технікум | 2 | |Катерина Вікторівна |Донецького державного | | | |університету економіки і | | | |торгівлі | | | |ім. М.Туган-Барановського | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 24 |Зайцев |Костянтинівський | 2 | |Євген Леонідович |індустріальний технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 25 |Зорій |Єнакіївський | 3 | |Олександр |металургійний технікум | | |Володимирович | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 26 |Кулік |Сніжнянський гірничий | 2 | |Олександр Петрович |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 27 |Старостін |Горлівський | 2 | |Євген Олексійович |житлово-комунальний | | | |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 28 |Фінькевич |Донецький державний | 2 | |Катерина Леонідівна |технікум технологій та | | | |дизайну | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 29 |Фоменко |Ясинуватський будівельний | 3 | |Ольга Анатоліївна |технікум транспортного | | | |будівництва | | ------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ | I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------| 30 | Кудрявець | Житомирський комерційний | 4 | |Ольга Валентинівна |технікум | | ------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ | I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------| 31 |Величко |Гідроенергетичний | 3 | |Катерина |технікум Запорізької | | |Олександрівна |державної інженерної | | | |академії | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 32 |Головко |Запорізький | 3 | |Наталія Федорівна |електротехнічний коледж | | ------------------------------------------------------------| ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ | ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------| 33 |Ігнатова |Луганський коледж | 2 | |Євгенія Борисівна |Східноукраїнського | | | |національного | | | |університету ім. В.Даля | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 34 |Синиця |Лисичанський | 3 | |Ольга Володимирівна |нафтохімічний технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 35 |Тибенко |Краснолуцький гірничий | 3 | |Артем Миколайович |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 36 |Кримова |Лисичанський педагогічний | 2 | |Ганна Леонідівна |коледж Луганського | | | |державного педагогічного | | | |університету | | | |ім. Т.Г.Шевченка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 37 |Ладна |Луганський будівельний | 2 | |Наталія |технікум транспортного | | |Володимирівна |будівництва | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 38 |Піхтерева |Луганський державний | 2 | |Наталія |коледж економіки і | | |Володимирівна |торгівлі | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 39 |Літвінов |Лисичанський гірничий | 3 | |Андрій Іванович |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 40 |Хвостов |Ровеньківський гірничий | 3 | |Сергій |технікум | | |Олександрович | | | ------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------| 41 |Служала |Львівський економічний | 4 | |Уляна Мирославівна |бізнес-коледж | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 42 |Думич |Коледж | 3 | |Галина Ярославівна |"Західноукраїнський | | | |колегіум" | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 43 |Палюшкевич |Педагогічний коледж | 3 | |Ганна Степанівна |Львівського національного | | | |університету імені | | | |Івана Франка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 44 |Секела |Самбірський педагогічний | 3 | |Сергій |коледж ім. І.Филипчака | | |Володимирович | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 45 |Смаль |Бродівський педагогічний | 3 | |Марина Євгенівна |коледж | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 46 |Гаврильців |Дрогобицький механічний | 3 | |Сергій Ярославович |технікум | | ------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------| 47 |Зацарна |Миколаївський державний | 2 | |Наталія |комерційний технікум | | |Олександрівна | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 48 |Солдатова |Миколаївський | 3 | |Ольга Володимирівна |політехнічний технікум | | ------------------------------------------------------------| ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------| 49 |Більчук |Одеський коледж | 4 | |Олена Володимирівна |стандартизації, | | | |метрології та | | | |сертифікації | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 50 |Єлсуков |Одеський морехідний | 4 | |Володимир |коледж технічного флоту | | |Сергійович | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 51 |Сологуб |Одеський | 3 | |Наталія |автомобільно-дорожній | | |Олександрівна |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 52 |Коваль |Одеський технікум газової | 4 | |Галина Олегівна |і нафтової промисловості | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 53 |Лекар |Одеський державний | 4 | |Віталій |технікум економіки та | | |Анатолійович |менеджменту торгівлі | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 54 |Мельникова |Одеський технічний коледж | 4 | |Катерина | | | |Станіславівна | | | ------------------------------------------------------------| СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------| 55 |Чайка |Роменський політехнічний | 3 | |Максим Петрович |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 56 |Матюшенко |Путивльський педагогічний | 4 | |Ольга Олександрівна |коледж ім. С.В.Руднєва | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 57 |Почерніна |Конотопський | 2 | |Тетяна Іванівна |індустріально-педагогічний | | | |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 58 |Тесля |Сумський технікум | 2 | |Тетяна Іванівна |харчової промисловості | | ------------------------------------------------------------| ТЕРНОПІЛЬСЬКА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | ОСВІТИ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------| 59 |Бігун |Тернопільський | 2 | |Ганна Іванівна |комерційний технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 60 |Вовк |Зборівський технікум | 3 | |Оксана Омелянівна |Тернопільського | | | |державного технічного | | | |університету | | | |імені Івана Пулюя | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 61 |Горішна |Тернопільський | 3 | |Ірина Богданівна |комерційний технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 62 |Єрмакова |Чортківське педагогічне | 4 | |Оксана |училище | | |Олександрівна | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 63 |Зварич |Технічний коледж | 2 | |Іван Ярославович |Тернопільського | | | |державного технічного | | | |університету | | | |імені Івана Пулюя | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 64 |Зендран |Технічний коледж | 2 | |Андріан |Тернопільського | | |В'ячеславович |державного технічного | | | |університету | | | |імені Івана Пулюя | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 65 |Коробейникова |Гусятинський коледж | 4 | |Наталія Ярославівна |Тернопільського | | | |державного технічного | | | |університету | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 66 |Луцик |Гусятинський коледж | 4 | |Артур Петрович |Тернопільського | | | |державного технічного | | | |університету | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 67 |Марченко |Гусятинський коледж | 4 | |Наталія Ярославівна |Тернопільського | | | |державного технічного | | | |університету | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 68 |Марченко |Технічний коледж | 2 | |Віталій Іванович |Тернопільського | | | |державного технічного | | | |університету | | | |імені Івана Пулюя | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 69 |Плецана |Чортківське педагогічне | 4 | |Віталій |училище | | |Олександрович | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 70 |Скалько |Технічний коледж | 2 | |Оксана Миколаївна |Тернопільського | | | |державного технічного | | | |університету | | | |імені Івана Пулюя | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 71 |Шерстюк |Тернопільський | 4 | |Ольга Ярославівна |комерційний технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 72 |Шовдра |Чортківське педагогічне | 4 | |Юлія Ігорівна |училище | | ------------------------------------------------------------| ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ | ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ------------------------------------------------------------| 73 |Коловоротна |Харківський педагогічний | 4 | |Наталя Дмитрівна |коледж | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 74 |Бородавка |Харківський бізнес-коледж | 3 | |Олена Григорівна | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 75 |Євдошенко |Харківський | 2 | |Катерина Валеріївна |патентно-комп'ютерний | | | |коледж | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 76 |Хлопузян |Балаклійський коледж | 2 | |Ренат Дмитрович |Харківського державного | | | |педагогічного | | | |університету | | | |ім. Г.С.Сковороди | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 77 |Сіренко |Харківський | 3 | |Олександр |автотранспортний технікум | | |Анатолійович |ім. С.Орджонікідзе | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 78 |Карлюка |Харківський | 4 | |Ольга Романівна |автомобільно-дорожній | | | |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 79 |Ієвлєва |Харківський | 4 | |Ганна Сергіївна |гідрометеорологічний | | | |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 80 |Певна |Харківський ордена "Знак | 3 | |Юлія Володимирівна |пошани" електромеханічний | | | |технікум транспортного | | | |будівництва | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 81 |Кушнаренко |Харківський | 3 | |В'ячеслав |радіотехнічний технікум | | |Миколайович | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 82 |Помагайбо |Житлово-комунальний | 3 | |Євген Віталійович |технікум Харківської | | | |державної академії | | | |міського господарства | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 83 |Апалькова |Харківський механічний | 3 | |Світлана Миколаївна |технікум ім. О.О.Морозова | | ------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------| 84 |Щерба |Хмельницький | 3 | |Алла Петрівна |політехнічний коледж | | ------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------| 85 |Пукліч |Чернівецький державний | 2 | |Андрій Юрійович |комерційний технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 86 |Зазубек |Чернівецький державний | 2 | |Оксана Іванівна |технікум технологій | | | |виробництва та економіки | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 87 |Баннікова-Оброчан |Чернівецький | 3 | |Олена Олександрівна |політехнічний технікум | | ------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ------------------------------------------------------------| 88 |Полуян |Чернігівський державний | 3 | |Анатолій Вікторович |механіко-технологічний | | | |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 89 |Скрипка |Чернігівський комерційний | 3 | |Володимир |технікум | | |Михайлович | | | ------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I - II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ МІСТА КИЄВА | ------------------------------------------------------------| 90 |Бордусенко |Київський енергетичний | 3 | |Андрій Вікторович |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 91 |Гопкало |Київський | 3 | |Олена Василівна |геологорозвідувальний | | | |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 92 |Дідиченко |Київський технікум | 4 | |Павло Віталійович |електронних приладів | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 93 |Іванько |Київський технікум | 2 | |Олена Іванівна |громадського харчування | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 94 |Каплюченко |Київський топографічний | 3 | |Юлія Петрівна |технікум Національного | | | |авіаційного університету | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 95 |Короткова |Київський | 2 | |Катерина Сергіївна |торгово-економічний коледж | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 96 |Макарова |Київський технікум | 2 | |Наталія |готельного господарства | | |Володимирівна | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 97 |Мельсітов |Київський технікум | 2 | |Ярослав Сергійович |інформаційних систем і | | | |технологій Київського | | | |національного | | | |економічного | | | |університету | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 98 |Михайлюк |Промислово-економічний | 4 | |Сергій |коледж авіаційного | | |Олександрович |університету | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 99 |Нагайчук |Київський міський | 4 | |Світлана Василівна |педагогічний коледж | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 100|Налчаджи |Київський | 2 | |Олена Миколаївна |оптико-механічний технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 101|Олійник |Київський державний | 2 | |Олександр |технікум легкої | | |Анатолійович |промисловості | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 102|Парфіненко |Київський енергетичний | 3 | |Оксана Анатоліївна |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 103|Тебенко |Київський індустріальний | 2 | |Юлія Віталіївна |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 104|Толстой |Київський авіаційний | 3 | |Сергій Анатолійович |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 105|Усатюк |Київський радіомеханічний | 2 | |Тетяна Геннадіївна |технікум | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 106|Циріна |Київський педагогічний | 2 | |Олена Олександрівна |коледж ім. К.Ушинського | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 107|Чуєва |Київський педагогічний | 5 | |Марина |коледж Головного | | |Олександрівна |управління освіти і науки | | | |Київської міської | | | |державної адміністрації | | | |при Київському | | | |національному | | | |університеті | | | |імені Тараса Шевченка | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 108|Шинкаренко |Київський машинобудівний | 3 | |Людмила |технікум | | |Олександрівна | | | ---+----------------------+---------------------------+-----| 109|Франчук |Київський технікум | 3 | |Сергій Трохимович |менеджменту транспортного | | | |будування | | -------------------------------------------------------------
Директор департаменту Я.Я.Болюбаш

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: