open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.09.2002 N 510

Про призначення стипендій Верховної Ради України

студентам вищих навчальних закладів

на 2002-2003 навчальний рік

Відповідно до подань рад ректорів (директорів) вищих
навчальних закладів і згідно з Положенням про порядок призначення
стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних
закладів та аспірантам, затвердженим Наказом Міністерства освіти
України від 1 серпня 1996 року N 257 ( v0257281-96 ),
Н А К А З У Ю:
1. Призначити на 2002-2003 навчальний рік стипендії Верховної
Ради України студентам вищих навчальних закладів згідно зі
списками (додатки 1, 2).
2. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів виплату
стипендій провести з першого числа місяця, що настає після літньої
екзаменаційної сесії.
3. Персональна відповідальність за неподання пропозицій щодо
кандидатів на здобуття стипендії Верховної Ради України
покладається на керівників Полтавської, Рівненської, Сумської,
Херсонської, Чернівецької регіональних рад директорів вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
департамент вищої освіти (Дмитриченко М.Ф.).
Міністр В.Г.Кремень

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

від 13.09.2002 N 510

СПИСКИ

студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації, яким призначена стипендія

Верховної Ради України на 2002-2003 навчальний рік

------------------------------------------------------------------ | Прізвище, ім'я, | Назва вищого навчального | | | по-батькові | закладу |Курс | ----------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ | (у тому числі м. Севастополь) | ----------------------------------------------------------------| 1 |Шальнєва Марія Юріївна|Таврійський національний | 4 | | |університет ім. | | | |В.І.Вернадського | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 2 |Дубинянський Михайло |Таврійський національний | 4 | |Юрійович |університет ім. | | | |В.І.Вернадського | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 3 |Меметова Лутфіє |Кримська академія | 4 | |Сейранівна |природоохоронного та | | | |курортного будівництва | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 4 |Волков Андрій |Кримська академія | 5 | |Вікторович |природоохоронного та | | | |курортного будівництва | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 5 |Черемісінов Олексій |Севастопольський національний | 5 | |Васильович |технічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 6 |Лапоногов Іван |Севастопольський національний | 4 | |Володимирович |технічний університет | | ----------------------------------------------------------------| ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV| РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ----------------------------------------------------------------| 7 |Сметанюк Олена |Вінницький державний технічний| 4 | |Анатоліївна |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 8 |Мокін Олександр |Вінницький державний технічний| 5 | |Борисович |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 9 |Лозовська Світлана |Вінницький державний | 5 | |Володимирівна |педагогічний університет ім. | | | |Михайла Коцюбинського | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 10 |Шафранська Леся |Вінницький державний | 5 | |Анатоліївна |педагогічний університет ім. | | | |Михайла Коцюбинського | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 11 |Злепко Марія Василівна|Вінницький державний | 5 | | |педагогічний університет ім. | | | |Михайла Коцюбинського | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 12 |Матвійчук Василь |Кам'янець-Подільський | 4 | |Олександрович |державний педагогічний | | | |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 13 |Марчук Тетяна |Житомирський державний | 4 | |Вікторівна |педагогічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 14 |Паламарчук Ольга |Житомирський | 4 | |Володимирівна |інженерно-технологічний | | | |інститут | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 15 |Григорець Василь |Технологічний університет | 3 | |Миколайович |Поділля | | ----------------------------------------------------------------| РАДА КЕРІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ----------------------------------------------------------------| 16 |Кот Ольга Олексіївна |Луцький державний технічний | 4 | | |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 17 |Літвінчук Тетяна |Луцький державний технічний | 3 | |Родіонівна |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 18 |Семенюк Оксана |Волинський державний | 4 | |Іванівна |університет імені Лесі | | | |Українки | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 19 |Супроткін Роман |Волинський державний | 3 | |Григорович |університет імені Лесі | | | |Українки | | ----------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ВУЗІВСЬКОГО | ЦЕНТРУ | ----------------------------------------------------------------| 20 |Яшунська Катерина |Придніпровська державна | 5 | |Олександрівна |академія будівництва і | | | |архітектури | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 21 |Гоцуленко Володимир |Дніпродзержинський державний | 5 | |Володимирович |технічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 22 |Чаус Тетяна |Дніпропетровський національний| 5 | |Анатоліївна |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 23 |Пашкевич Марина |Національний гірничий | 4 | |Сергіївна |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 24 |Оселедько Олена |Криворізький технічний | 4 | |Володимирівна |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 25 |Кучер Вікторія |Криворізький економічний | 3 | |Сергіївна |інститут Київського | | | |національного економічного | | | |університету | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 26 |Федулова Світлана |Український державний | 4 | |Олександрівна |хіміко-технологічний | | | |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 27 |Фоменко Денис |Придніпровська державна | 5 | |Костянтинович |академія будівництва і | | | |архітектури | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 28 |Дуднік Ніна Юріївна |Криворізький державний | 4 | | |педагогічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 29 |Бойко Олексій |Криворізький державний | 5 | |Сергійович |педагогічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 30 |Васильєв Дмитро |Дніпропетровський національний| 5 | |Анатолійович |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 31 |Свердліковська Ольга |Український державний | 4 | |Сергіївна |хіміко-технологічний | | | |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 32 |Беляєва Оксана |Національна металургійна | 5 | |Сергіївна |академія України | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 33 |Коринська Ольга |Криворізький технічний | 4 | |Григорівна |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 34 |Литвиненко Василь |Національна металургійна | 3 | |Вікторович |академія України | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 35 |Лісовенко Дмитро |Національна металургійна | 4 | |Миколайович |академія України | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 36 |Савченко Євген |Дніпродзержинський державний | 3 | |Віталійович |технічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 37 |Кисільова Євгенія |Дніпропетровський національний| 5 | |Анатоліївна |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 38 |Кашина Наталія |Національний гірничий | 4 | |Сергіївна |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 39 |Ужік Яна Василівна |Національний гірничий | 4 | | |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 40 |Сніжко Ольга Сергіївна|Криворізький економічний | 4 | | |інститут Київського | | | |національного економічного | | | |університету | | ----------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ | ----------------------------------------------------------------| 41 |Чекмарьова Яна |Приазовський державний | 5 | |Михайлівна |технічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 42 |Ігнатова Олена |Донецький державний | 5 | |Олександрівна |університет економіки і | | | |торгівлі | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 43 |Сімакова Ірина |Донбаська державна | 4 | |Іванівна |машинобудівна академія | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 44 |Гвоздь Артем |Донецький національний | 3 | |Миколайович |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 45 |Моісеєнко Євгенія |Донецька державна академія | 3 | |Вікторівна |управління | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 46 |Гитунець Олексій |Донбаська державна академія | 5 | |Іванович |будівництва і архітектури | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 47 |Сироп'ятова Олена |Слов'янський державний | 3 | |Борисівна |педагогічний інститут | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 48 |Завадський Віктор |Горлівський державний | 5 | |Володимирович |педагогічний інститут | | | |іноземних мов | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 49 |Мак-Мак Дмитро |Приазовський державний | 4 | |Володимирович |технічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 50 |Горб Ольга Миколаївна |Донецький національний | 5 | | |технічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 51 |Дегтеренко Анастасія |Маріупольський гуманітарний | 4 | |Миколаївна |інститут | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 52 |Левченко Олена |Слов'янський державний | 3 | |Іванівна |педагогічний інститут | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 53 |Куліш Володимир |Донецький національний | 4 | |Олександрович |технічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 54 |Шевченко Микола |Донецький національний | 3 | |Сергійович |технічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 55 |Кириченко Микола |Донбаська державна академія | 5 | |Вікторович |будівництва і архітектури | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 56 |Лащенко Юлія Сергіївна|Донецька державна академія | 3 | | |управління | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 57 |Угнівенко Валерія |Донецький державний | 5 | |Валеріївна |університет економіки і | | | |торгівлі | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 58 |Зарайський Данило |Донецький національний | 4 | |Анатолійович |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 59 |Сидоров Олег |Донецький національний | 5 | |Миколайович |університет | | ----------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ----------------------------------------------------------------| 60 |Парашинець Ігор |Ужгородський національний | 5 | |Юрійович |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 61 |Бабунич Галина Юріївна|Ужгородський державний | 3 | | |інститут інформатики, | | | |економіки і права | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 62 |Токар Іван Іванович |Мукачівський технологічний | 5 | | |інститут | | ----------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | ----------------------------------------------------------------| 63 |Домашенко Денис |Запорізький національний | 3 | |Васильович |технічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 64 |Васильєв Олексій |Запорізька державна інженерна | 4 | |Валентинович |академія | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 65 |Власенко Катерина |Бердянський державний | 4 | |Андріївна |педагогічний інститут ім. П.Д.| | | |Осипенко | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 66 |Козлова Марина |Запорізька державна інженерна | 5 | |Станіславівна |академія | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 67 |Семенова Ярослава |Мелітопольський державний | 4 | |Олексіївна |педагогічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 68 |Середюк Сергій |Запорізький національний | 4 | |Іванович |технічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 69 |Калачова Жанна |Запорізький державний | 3 | |Сергіївна |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 70 |Ткаченко Олена |Запорізький державний | 3 | |Олександрівна |університет | | ----------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО ВУЗІВСЬКОГО ЦЕНТРУ | ----------------------------------------------------------------| 71 |Драган Олена |Кіровоградський державний | 5 | |Богданівна |технічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 72 |Гірська Ірина |Кіровоградський державний | 4 | |Володимирівна |технічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 73 |Жук Юрій Миколайович |Державна льотна академія | 4 | | |України | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 74 |Нечипор Таїсія |Кіровоградський державний | 5 | |Петрівна |педагогічний університет ім. | | | |В.Винниченка | | ----------------------------------------------------------------| ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV| РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ----------------------------------------------------------------| 75 |Кулініч Тетяна |Луганський державний | 5 | |Олександрівна |педагогічний університет імені| | | |Тараса Шевченка | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 76 |Назаренко Вікторія |Східноукраїнський національний| 3 | |Євгеніївна |університет імені Володимира | | | |Даля | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 77 |Хижка Олексій |Східноукраїнський національний| 3 | |Миколайович |університет імені Володимира | | | |Даля | | ----------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ | ----------------------------------------------------------------| 78 |Гузьо Галина Миронівна|Львівський національний | 4 | | |університет імені Івана Франка| | ----+----------------------+------------------------------+-----| 79 |Віняр Уляна Дмитрівна |Львівський національний | 4 | | |університет імені Івана Франка| | ----+----------------------+------------------------------+-----| 80 |Кметь Ірина Федорівна |Львівський національний | 3 | | |університет імені Івана Франка| | ----+----------------------+------------------------------+-----| 81 |Винницька Людмила |Львівський національний | 3 | |Іванівна |університет імені Івана Франка| | ----+----------------------+------------------------------+-----| 82 |Губіліт Ігор |Львівський національний | 6 | |Васильович |університет імені Івана Франка| | ----+----------------------+------------------------------+-----| 83 |Стефанович Тетяна |Національний університет | 6 | |Олександрівна |"Львівська політехніка" | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 84 |Маштаков Сергій |Національний університет | 6 | |Олександрович |"Львівська політехніка" | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 85 |Жирак Ольга Михайлівна|Національний університет | 5 | | |"Львівська політехніка" | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 86 |Васіна Євгенія |Дрогобицький державний | 4 | |Леонідівна |педагогічний університет імені| | | |Івана Франка | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 87 |Єдунова Наталія |Український державний | 3 | |Юріївна |лісотехнічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 88 |Кий Андрій |Український державний | 3 | |Володимирович |лісотехнічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 89 |Кравченко Марта |Львівська академія мистецтв | 4 | |Ярославівна | | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 90 |Поцюрко Ольга Ігорівна|Львівська академія мистецтв | 5 | ----+----------------------+------------------------------+-----| 91 |Целуйко Олена |Львівська академія мистецтв | 4 | |Степанівна | | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 92 |Магурчак Андрій |Дрогобицький державний | 5 | |Миколайович |педагогічний університет імені| | | |Івана Франка | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 93 |Дзеса Марія Ігорівна |Українська академія друкарства| 2 | ----+----------------------+------------------------------+-----| 94 |Копилов Максим |Львівська академія мистецтв | 4 | |Олександрович | | | ----------------------------------------------------------------| РАДА КЕРІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ----------------------------------------------------------------| 95 |Жадько Вікторія |Миколаївський гуманітарний | 5 | |Леонідівна |інститут Українського | | | |державного морського | | | |технічного університету імені | | | |адм. Макарова | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 96 |Сторчак Ніна |Миколаївський гуманітарний | 5 | |Анатоліївна |інститут Українського | | | |державного морського | | | |технічного університету імені | | | |адм. Макарова | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 97 |Слищенко Марина |Миколаївський державний | 4 | |Олександрівна |педагогічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 98 |Щербина Олексій |Миколаївський державний | 5 | |Вікторович |педагогічний університет | | ----------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ | ----------------------------------------------------------------| 99 |Іванченко Юлія |Одеський національний | 3 | |Володимирівна |університет імені І.І. | | | |Мечникова | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 100 |Харьков Віталій |Одеський національний | 4 | |Михайлович |університет імені І.І. | | | |Мечникова | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 101 |Жовтяк Олег Юрійович |Одеський національний | 3 | | |політехнічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 102 |Конопака Євген |Одеський національний | 3 | |Анатолійович |політехнічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 103 |Морозов Станіслав |Одеський державний економічний| 5 | |Юрійович |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 104 |Чистов Юрій Ігорович |Одеський державний економічний| 3 | | |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 105 |Атаман Микола |Південноукраїнський державний | 5 | |Миколайович |педагогічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 106 |Макаренко Ірина |Південноукраїнський державний | 5 | |Анатоліївна |педагогічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 107 |Неденко Андрій |Одеська державна морська | 4 | |Андрійович |академія | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 108 |Марусіченко Ганна |Ізмаїльський державний | 4 | |Володимирівна |гуманітарний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 109 |Вітюкова Ольга |Одеська державна академія | 4 | |Валентинівна |будівництва і архітектури | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 110 |Філімонова Ганна |Ізмаїльський державний | 3 | |Леонідівна |гуманітарний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 111 |Ящук Анатолій |Одеська державна академія | 5 | |Феліксович |харчових технологій | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 112 |Титлова Юлія |Одеська державна академія | 4 | |Олександрівна |харчових технологій | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 113 |Зімін Олексій |Одеська державна академія | 2 | |В'ячеславович |холоду | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 114 |Гуртовенко Олег |Одеська національна юридична | 5 | |Леонтійович |академія | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 115 |Єшану Олександр |Одеський державний екологічний| 3 | |Євгенович |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 116 |Жильникова Олена |Херсонський державний | 4 | |Володимирівна |технічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 117 |Драч Олексій |Херсонський державний | 3 | |Олексійович |педагогічний університет | | ----------------------------------------------------------------| ПОЛТАВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА РЕКТОРІВ | ----------------------------------------------------------------| 118 |Вєдяєв Володимир |Кременчуцький державний | 5 | |Володимирович |політехнічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 119 |Бригида Тетяна |Полтавський національний | 5 | |Миколаївна |технічний університет ім. | | | |Ю.Кондратюка | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 120 |Васильєв Євген |Полтавський національний | 5 | |Анатолійович |технічний університет ім. | | | |Ю.Кондратюка | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 121 |Прокопенко Олена |Полтавський державний | 5 | |Миколаївна |педагогічний університет ім. | | | |В.Г.Короленка | | ----------------------------------------------------------------| РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ III-IV РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ----------------------------------------------------------------| 122 |Гудакова Ганна |Сумський державний університет| 5 | |Олександрівна | | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 123 |Кліменко Ольга |Сумський державний університет| 3 | |Вікторівна | | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 124 |Ножник Марина |Сумський державний університет| 3 | |Михайлівна | | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 125 |Темченко Сергій |Сумський державний університет| 4 | |Олександрович | | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 126 |Фурман Оксана |Сумський державний | 5 | |Олександрівна |педагогічний університет | | ----------------------------------------------------------------| ХАРКІВСЬКА РАДА РЕКТОРІВ | ----------------------------------------------------------------| 127 |Зубкова Тетяна |Харківський державний | 3 | |Миколаївна |університет будівництва та | | | |архітектури | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 128 |Ключник Надія |Харківський державний | 4 | |Леонідівна |економічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 129 |Байов Олександр |Харківська державна академія | 3 | |Сергійович |міського господарства | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 130 |Тохтар Тетяна |Харківський національний | 5 | |Георгіївна |автомобільно-дорожній | | | |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 131 |Абдуєва Фатіма |Харківський національний | 6 | |Магомедівна |університет ім. В.Н.Каразіна | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 132 |Поваляєв Сергій |Харківський національний | 5 | |Іванович |автомобільно-дорожній | | | |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 133 |Фокіна Тетяна |Харківська державна академія | 3 | |Олексіївна |міського господарства | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 134 |Петров В'ячеслав |Харківський національний | 5 | |Вікторович |університет радіоелектроніки | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 135 |Кулаєнко Олег |Харківський державний | 2 | |Олександрович |технічний університет | | | |будівництва та архітектури | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 136 |Дубініна Світлана |Харківська державна академія | 4 | |Олександрівна |технології та організації | | | |харчування | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 137 |Галат Олена Вікторівна|Харківський державний | 3 | | |педагогічний університет ім. | | | |Г.С.Сковороди | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 138 |Ромашко Андрій |Харківська державна академія | 4 | |Васильович |міського господарства | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 139 |Слепцов Олександр |Харківська державна академія | 4 | |Миколайович |дизайну і мистецтв | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 140 |Безус Світлана |Національний технічний | 6 | |Василівна |університет "Харківський | | | |політехнічний інститут" | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 141 |Сава Сергій Юрійович |Національний аерокосмічний | 6 | | |університет ім. | | | |М.Є.Жуковського | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 142 |Гаврись Микола |Національний технічний | 3 | |Олександрович |університет "Харківський | | | |політехнічний інститут" | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 143 |Зінов'єв Іван |Національна юридична академія | 4 | |Геннадійович |України ім. Ярослава Мудрого | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 144 |Сенечин Олег Романович|Національна юридична академія | 4 | | |України ім. Ярослава Мудрого | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 145 |Танаторов Ігор |Харківський національний | 4 | |Володимирович |університет ім. В.Н.Каразіна | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 146 |Чугуй Тарас |Харківський національний | 4 | |Олексійович |університет ім. В.Н.Каразіна | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 147 |Нестеренко Поліна |Національна юридична академія | 4 | |Віталіївна |України ім. Ярослава Мудрого | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 148 |Гончаренко Євген |Харківський державний | 4 | |Олександрович |педагогічний університет ім. | | | |Г.С.Сковороди | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 149 |Донець Станіслав |Національний технічний | 3 | |Євгенович |університет "Харківський | | | |політехнічний інститут" | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 150 |Пальчик Олексій |Національний технічний | 4 | |Вікторович |університет "Харківський | | | |політехнічний інститут" | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 151 |Кореньков Олексій |Українська | 4 | |Григорович |інженерно-педагогічна академія| | ----+----------------------+------------------------------+-----| 152 |Макеєв Костянтин |Національний аерокосмічний | 4 | |Олександрович |університет ім. | | | |М.Є.Жуковського | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 153 |Калашник Надія |Харківський державний | 4 | |Сергіївна |педагогічний університет ім. | | | |Г.С.Сковороди | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 154 |Колодій Дар'я |Харківський державний | 3 | |Леонідівна |економічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 155 |Чухліб Людмила |Національний технічний | 4 | |Григорівна |університет "Харківський | | | |політехнічний інститут" | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 156 |Сидоров Ярослав |Харківський національний | 5 | |Геннадійович |університет радіоелектроніки | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 157 |Мірзабекова Марина |Національний аерокосмічний | 5 | |Володимирівна |університет ім. | | | |М.Є.Жуковського | | ----------------------------------------------------------------| ЧЕРНІВЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА РЕКТОРІВ | ----------------------------------------------------------------| 158 |Шелест Святослав |Прикарпатський університет ім.| 5 | |Володимирович |Василя Стефаника | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 159 |Андрусяк Роман |Прикарпатський університет ім.| 4 | |Михайлович |Василя Стефаника | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 160 |Фаріон Володимир |Тернопільська академія | 2 | |Ярославович |народного господарства | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 161 |Шумада Віктор |Тернопільська академія | 2 | |Володимирович |народного господарства | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 162 |Гнеп Роман Манолійович|Чернівецький національний | 3 | | |університет імені Юрія | | | |Федьковича | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 163 |Ляхович Микола |Чернівецький національний | 4 | |Васильович |університет імені Юрія | | | |Федьковича | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 164 |Фещак Руслан Романович|Івано-Франківський | 3 | | |національний університет нафти| | | |і газу | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 165 |Бикова Наталя |Чернівецький | 3 | |Володимирівна |торговельно-економічний | | | |інститут Київського | | | |національного | | | |торговельно-економічного | | | |університету | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 166 |Ярошевич Олег |Рівненський державний | 3 | |Васильович |гуманітарний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 167 |Муляр Вікторія |Рівненський державний | 4 | |Василівна |гуманітарний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 168 |Власова Тетяна |Український державний | 4 | |Олегівна |університет водного | | | |господарства та | | | |природокористування | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 169 |Левковський Вадим |Український державний | 3 | |Володимирович |університет водного | | | |господарства та | | | |природокористування | | ----------------------------------------------------------------| ЧЕРКАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА РАДА РЕКТОРІВ | ----------------------------------------------------------------| 170 |Кравцова Ірина |Уманський державний | 4 | |Віталіївна |педагогічний університет імені| | | |Павла Тичини | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 171 |Феньків Володимир |Уманський державний | 3 | |Михайлович |педагогічний університет імені| | | |Павла Тичини | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 172 |Заканич Андрій |Черкаський державний | 3 | |Володимирович |технологічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 173 |Бондаренко Юрій |Черкаський державний | 4 | |Олександрович |університет імені Богдана | | | |Хмельницького | | ----------------------------------------------------------------| КИЇВСЬКА РАДА РЕКТОРІВ | ----------------------------------------------------------------| 174 |Авраменко Ганна |Чернігівський державний |4 | |Степанівна |педагогічний університет імені| | | |Т.Г.Шевченка | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 175 |Базиленко Наталія |Національний технічний |4 | |Вікторівна |університет України "Київський| | | |політехнічний інститут" | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 176 |Безсмертний Костянтин |Чернігівський державний |3 | |Васильович |інститут економіки і | | | |управління | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 177 |Берлінська Юлія |Національний педагогічний |3 | |Анатоліївна |університет ім. | | | |М.П.Драгоманова | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 178 |Бірюк Олександр |Київський національний |3 | |Сергійович |економічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 179 |Богданов Олександр |Національний транспортний |3 | |Ігорович |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 180 |Боліцок Юлія |Ніжинський педагогічний |5 | |Михайлівна |університет ім. Миколи Гоголя | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 181 |Бондаренко Павліна |Київський національний |5 | |Григорівна |університет технологій та | | | |дизайну | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 182 |Букіна Олена |Київський національний |3 | |Володимирівна |університет технологій та | | | |дизайну | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 183 |Видюх Наталія |Київський національний |5 | |Михайлівна |економічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 184 |Герб Катерина |Київський національний |3 | |Олександрівна |економічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 185 |Гордеєва Марина |Національний авіаційний |5 | |Олександрівна |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 186 |Городня Олена |Чернігівський державний |5 | |Михайлівна |педагогічний університет імені| | | |Т.Г.Шевченка | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 187 |Єфремов Костянтин |Національний технічний |5 | |Вікторович |університет України "Київський| | | |політехнічний інститут" | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 188 |Жегет Жанна Павлівна |Ніжинський педагогічний |5 | | |університет ім. Миколи Гоголя | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 189 |Житницький Артем |Національний педагогічний |4 | |Анатолійович |університет ім. | | | |М.П.Драгоманова | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 190 |Іваненко Вікторія |Київський національний |4 | |Анатоліївна |лінгвістичний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 191 |Кисилевський Дмитро |Національний технічний |3 | |Давидович |університет України "Київський| | | |політехнічний інститут" | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 192 |Киян Андрій Петрович |Київський національний |3 | | |торговельно-економічний | | | |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 193 |Коломієць Віктор |Національний транспортний |4 | |Володимирович |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 194 |Космач Марина |Чернігівський державний |3 | |Василівна |технологічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 195 |Кучко Марія Миколаївна|Національний технічний |4 | | |університет України "Київський| | | |політехнічний інститут" | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 196 |Лазаренко Олександр |Національний університет |3 | |Михайлович |харчових технологій | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 197 |Лугова Ольга |Київська державна академія |3 | |Вікторівна |водного транспорту | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 198 |Маркова Ольга |Національний технічний |3 | |Андріївна |університет України "Київський| | | |політехнічний інститут" | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 199 |Матвєєнко Олександр |Чернігівський державний |3 | |Сергійович |інститут економіки і | | | |управління | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 200 |Мержиєвська Валентина |Національний транспортний |4 | |Валентинівна |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 201 |Мехед Дмитро Борисович|Чернігівський державний |3 | | |педагогічний університет імені| | | |Т.Г.Шевченка | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 202 |Мозгова Юлія |Національний університет |5 | |Леонідівна |харчових технологій | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 203 |Ніколаєва Тетяна |Київ. національний університет|4 | |Ігорівна |технологій та дизайну | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 204 |Новікова Юлія |Київський національний |5 | |Михайлівна |торговельно-економічний | | | |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 205 |Носко Ігор Васильович |Національний авіаційний |6 | | |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 206 |Носкова Ольга |Київський національний |5 | |Олександрівна |університет технологій та | | | |дизайну | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 207 |Оніщенко Віктор |Чернігівський державний |3 | |Петрович |технологічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 208 |Пасека Юлія Василівна |Київський національний |4 | | |економічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 209 |Піневич Ольга |Київський національний |4 | |Борисівна |торговельно-економічний | | | |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 210 |Подзерей Ганна |Київський національний |5 | |Олександрівна |університет будівництва і | | | |архітектури | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 211 |Правільова Ольга |Національний педагогічний |4 | |Васільовна |університет ім. | | | |М.П.Драгоманова | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 212 |Приступа Анатолій |Чернігівський державний |3 | |Леонідович |технологічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 213 |Савченко Максим |Київський національний |4 | |Анатолійович |університет будівництва і | | | |архітектури | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 214 |Самаріна Світлана |Ніжинський державний |5 | |Іванівна |педагогічний університет ім. | | | |Миколи Гоголя | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 215 |Сивашова Марина |Київський національний |4 | |Валеріївна |університет будівництва і | | | |архітектури | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 216 |Совенко Богдан |Національний педагогічний |4 | |Васильович |університет ім. М.П. | | | |Драгоманова | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 217 |Стаднік Вадим |Київський національний |3 | |Сергійович |торговельно-економічний | | | |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 218 |Тафінцева Дарья |Національний авіаційний |5 | |Володимирівна |університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 219 |Хмуровський Геннадій |Київський національний |4 | |Володимирович |економічний університет | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 220 |Швед Сергій |Національний університет |5 | |Миколайович |харчових технологій | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 221 |Ревуцький Антон |Національний технічний |3 | |Вікторович |університет України "Київський| | | |політехнічний інститут" | | ----+----------------------+------------------------------+-----| 222 |Пацькова Ольга |Національний технічний |3 | |Вадимівна |університет України "Київський| | | |політехнічний інститут" | | -----------------------------------------------------------------
Начальник департаменту М.Ф.Дмитриченко

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

від 13.09.2002 N 510

СПИСКИ

студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів

акредитації, яким призначена стипендія

Верховної Ради України

на 2002-2003 навчальний рік

------------------------------------------------------------------ РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ | ----------------------------------------------------------------| 1 |Попкова Анастасія Вікторівна|Сімферопольський | 3 | | |автотранспортний | | | |технікум | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 2 |Спиридонова Марина Сергіївна|Ялтинський комерційний | 4 | | |технікум | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 3 |Рукавішніков Дмитро |Сімферопольський коледж | 3 | |Анатолійович |Національного | | | |університету харчових | | | |технологій | | ----------------------------------------------------------------| ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II| РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ----------------------------------------------------------------| 4 |Козловська Леся Вікторівна |Барський | 3 | | |автомобільно-дорожній | | | |технікум | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 5 |Чорна Інна Анатоліївна |Барське педагогічне | 2 | | |училище | | ----------------------------------------------------------------| ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II| РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ----------------------------------------------------------------| 6 |Боремчук Тетяна Мирославівна|Луцьке педагогічне | 3 | | |училище імені Ярослава | | | |Галана | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 7 |Слободян Іванна Петрівна |Луцький комерційний | 3 | | |технікум | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 8 |Соловонюк Роман Григорович |Ковельський | 4 | | |машинобудівний технікум | | ----------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ----------------------------------------------------------------| 9 |Зеленська Тетяна Михайлівна |Дніпропетровський | 3 | | |індустріальний технікум | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 10 |Щегула Олег Семенович |Дніпропетровський | 3 | | |технікум | | | |ракетно-космічного | | | |машинобудування | | | |Дніпропетровського | | | |національного | | | |університету | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 11 |Кононенко Віталій Олегович |Криворізький | 2 | | |автотранспортний | | | |технікум | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 12 |Панасюк Ліана Іванівна |Криворізька філія | 2 | | |Дніпропетровсь-кого | | | |транспортно-економічного| | | |технікуму | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 13 |Фея Андрій Вікторович |Дніпродзержинський | 4 | | |енергетичний коледж | | ----------------------------------------------------------------| ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II | РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ----------------------------------------------------------------| 14 |Антонов Олег Аркадійович |Індустріальний технікум | 2 | | |Приазовського державного| | | |технічного університету | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 15 |Басін Олександр |Торезький гірничий | 2 | |Володимирович |технікум | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 16 |Забіра Ліна Олександрівна |Харцизький технікум | 2 | | |Донецького національного| | | |технічного університету | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 17 |Журба Ірина Андріївна |Донецький державний | 2 | | |технікум економіки і | | | |хімічних технологій | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 18 |Коровіна Ольга Геннадіївна |Донецький державний | 3 | | |економіко-технологічний | | | |технікум | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 19 |Курочка Вікторія Олексіївна |Донецький державний | 2 | | |технікум технологій та | | | |дизайну | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 20 |Меркулова Ольга Юріївна |Єнакіївський технікум | 2 | | |економіки і менеджменту | | | |Донецького національного| | | |університету | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 21 |Семенець Тетяна Юріївна |Дружківський технікум | 2 | | |Донбаської державної | | | |машинобудівної академії | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 22 |Семенов Станіслав |Краматорський | 3 | |Валентинович |машинобудівний коледж | | | |Донбаської державної | | | |машинобудівної академії | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 23 |Хмельницька Яна Богданівна |Донецький індустріальний| 3 | | |технікум | | ----------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ----------------------------------------------------------------| 24 |Сидорчук Іван Олександрович |Житомирський | 4 | | |технологічний коледж | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 25 |Лапінська Юлія Павлівна |Бердичівський | 4 | | |політехнічний коледж | | ----------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ----------------------------------------------------------------| 26 |Попович Ірина Сергіївна |Свалявський технічний | 2 | | |коледж | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 27 |Федор Олексій Олексійович |Ужгородський коледж | 2 | | |мистецтв | | ----------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | ----------------------------------------------------------------| 28 |Гончаров Денис Володимирович|Металургійний технікум | 4 | | |Запорізької державної | | | |інженерної академії | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 29 |Корнєєва Ірина Анатоліївна |Мелітопольський | 4 | | |державний | | | |промислово-економічний | | | |технікум | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 30 |Паруліна Світлана Сергіївна |Запорізьке педагогічне | 3 | | |училище | | ----------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ----------------------------------------------------------------| 31 |Якубовська Олександра |Коломийський | 4 | |Павлівна |політехнічний коледж | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 32 |Романюк Оксана Іллівна |Бурштинський | 3 | | |енергетичний технікум | | ----------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ----------------------------------------------------------------| 33 |Бащенко Інна Анатоліївна |Кіровоградський | 4 | | |будівельний технікум | | ----------------------------------------------------------------| ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II| РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ----------------------------------------------------------------| 34 |Філімонова Вікторія |Луганський комерційний | 2 | |Володимирівна |коледж | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 35 |Ануфрієва Олена |Краснолуцький гірничий | 2 | |Володимирівна |технікум | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 36 |Григор'єва Валентина |Луганський будівельний | 3 | |Геннадіївна |технікум транспортного | | | |будівництва | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 37 |Ступіна Світлана Олексіївна |Краснолуцький | 2 | | |приладобудівний технікум| | ----------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ----------------------------------------------------------------| 38 |Гавриляк Надія Богданівна |Самбірський технікум | 2 | | |економіки та інформатики| | ----+----------------------------+------------------------+-----| 39 |Кормило Михайло Богданович |Львівський технікум | 2 | | |легкої промисловості | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 40 |Островська Ірина Орестівна |Львівський економічний | 3 | | |бізнес-коледж | | ----------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ----------------------------------------------------------------| 41 |Кирилюк Вадим Юрійович |Первомайський | 3 | | |політехнічний коледж | | ----------------------------------------------------------------| ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II | РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ----------------------------------------------------------------| 42 |Городинський Віталій |Одеське морехідне | 2 | |Анатолійович |училище імені | | | |О.І.Марінеска | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 43 |Юркова Валентина Вікторівна |Одеський | 3 | | |верстатобудівний | | | |технікум | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 44 |Запісочний Олег |Одеський коледж | 4 | |Олександрович |стандартизації, | | | |метрології та | | | |сертифікації | | ----------------------------------------------------------------| ТЕРНОПІЛЬСЬКА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ | I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ----------------------------------------------------------------| 45 |Назаревич Надія Ігорівна |Зборівський технікум | 3 | | |Тернопільського | | | |державного технічного | | | |університету | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 46 |Саска Уляна Ярославівна |Гусятинський коледж | 3 | | |Тернопільського | | | |державного технічного | | | |університету | | ----------------------------------------------------------------| ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ | I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ | ----------------------------------------------------------------| 47 |Мещан Тетяна Володимирівна |Електромеханічний | 3 | | |технікум Харківської | | | |державної академії | | | |міського господарства | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 48 |Наумов Олексій Володимирович|Харківський | 4 | | |радіотехнічний технікум | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 49 |Жорник Олександр |Куп'янський | 3 | |Олександрович |автотранспортний | | | |технікум | | ----------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | ----------------------------------------------------------------| 50 |Зав'ялова Оксана Юріївна |Хмельницький | 4 | | |політехнічний коледж | | ----------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ----------------------------------------------------------------| 51 |Петрова Ганна Олексіївна |Черкаський комерційний | 2 | | |технікум | | ----------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ----------------------------------------------------------------| 52 |Придатко Ірина Вікторівна |Прилуцьке педагогічне | 4 | | |училище ім. І.Я.Франка | | ----------------------------------------------------------------| РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ I-II РІВНІВ | АКРЕДИТАЦІЇ МІСТА КИЄВА | ----------------------------------------------------------------| 53 |Гогусь Олеся Миколаївна |Суднобудівний технікум | 2 | | |Київської державної | | | |академії водного | | | |транспорту | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 54 |Голяка Олександр Петрович |Київський | 3 | | |геологорозвідувальний | | | |технікум | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 55 |Горова Ірина Володимирівна |Київський державний | 3 | | |технікум легкої | | | |промисловості | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 56 |Коренчук Наталія |Топографічний технікум | 4 | |Володимирівна |Національного | | | |авіаційного університету| | ----+----------------------------+------------------------+-----| 57 |Новаковський Олександр |Київський машинобудівний| 3 | |Валерійович |технікум | | ----+----------------------------+------------------------+-----| 58 |Храмцова Дар'я Олексіївна |Київський міський | 3 | | |педагогічний коледж | | -----------------------------------------------------------------
Начальник департаменту М.Ф.Дмитриченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: