open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
15.07.2009 N 510

Про утворення при Міністерстві охорони здоров'я

України Клубу міністрів охорони здоров'я

Відповідно до пункту 12 Положення про Міністерство охорони
здоров'я України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 02.11.2006 N 1542 ( 1542-2006-п ) Н А К А З У Ю:
1. Утворити при Міністерстві охорони здоров'я України Клуб
міністрів охорони здоров'я.
2. Затвердити:
2.1. Положення про Клуб міністрів охорони здоров'я
(додається).
2.2. Склад Клубу міністрів охорони здоров'я (додається).
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

15.07.2009 N 510

ПОЛОЖЕННЯ

про Клуб міністрів охорони здоров'я

1. Клуб міністрів охорони здоров'я є консультативно-дорадчим
органом, який утворюється при Міністерстві охорони здоров'я
України з метою здійснення координації заходів, пов'язаних із
забезпеченням проведення консультацій з питань формування та
реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я.
2. У своїй діяльності Клуб міністрів охорони здоров'я
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України,
актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями
Міністерства охорони здоров'я України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Клубу міністрів охорони здоров'я є: - сприяння реалізації громадянами конституційного права на
участь в управлінні державними справами; - сприяння розвитку та реформування охорони здоров'я; - підвищення авторитету медичних працівників; - недопущення прийняття економічно недоцільних та
неефективних регуляторних та нормативних актів в сфері охорони
здоров'я; - усунення перешкод для розвитку та реформування охорони
здоров'я.
4. Клуб міністрів охорони здоров'я відповідно до покладених
на нього основних завдань: готує і подає пропозиції з питань розвитку та реформування
охорони здоров'я; подає пропозиції щодо підвищення якості управлінських рішень
в сфері охорони здоров'я; готує експертні висновки та аналіз впливу проектів
нормативних актів на охорону здоров'я подає пропозиції щодо проведення заходів, направлених на
підвищення якості надання медичної допомоги; здійснює інші заходи з питань формування та реалізації
державної політики в сфері охорони здоров'я; опрацьовує пропозиції і зауваження з питань формування та
реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я, які
надійшли до Клубу міністрів охорони здоров'я і подає їх в
установленому порядку Міністерству охорони здоров'я України; систематично інформує громадськість, зокрема через засоби
масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан
їх виконання.
5. Клуб міністрів охорони здоров'я з метою виконання
покладених на нього завдань має право: отримувати в установленому порядку від Міністерства охорони
здоров'я України інформацію, необхідну для своєї роботи; утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети,
комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи клубу; залучати до своєї роботи представників органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і
міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх
керівників), а також окремих фахівців; проводити асамблеї, конференції, збори.
6. До складу Клубу міністрів охорони здоров'я входить
Почесний президент та екс-міністри охорони здоров'я.
7. Клуб міністрів охорони здоров'я очолює голова, яким є
діючий Міністр охорони здоров'я України. Голова Клубу міністрів охорони здоров'я має заступників, які
обираються з числа членів клубу за його поданням.
8. Голова Клубу міністрів охорони здоров'я: організовує діяльність клубу; скликає та організовує підготовку засідання клубу.
9. Клуб міністрів охорони здоров'я провадить свою діяльність
відповідно до затверджених ним планів роботи. Основною формою
роботи Клубу міністрів охорони здоров'я є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання Клубу міністрів охорони здоров'я є правоможним,
якщо на ньому присутні не менш як половина його членів. На засідання Клубу міністрів охорони здоров'я можуть
запрошуватись громадяни України, представники громадських
організацій, професійних спілок та інших об'єднань громадян,
органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації.
10. Рішення Клубу міністрів охорони здоров'я є правочинним,
якщо воно приймається відкритим голосуванням простою більшістю
голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення клубу мають рекомендаційний характер.
11. Для організаційного забезпечення своєї роботи Клуб
міністрів охорони здоров'я може залучати відповідних фахівців.
Директор Департаменту
кадрової політики,
освіти і науки М.В.Банчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

15.07.2009 N 510

СКЛАД

Клубу міністрів охорони здоров'я

Князевич - Міністр охорони здоров'я України,
Василь Михайлович голова Клубу
Романенко - Міністр охорони здоров'я УРСР
Анатолій Юхимович квітень 1975 - листопад 1989, Почесний

Президент Клубу
Гайдаєв - Міністр охорони здоров'я України
Юрій Олександрович 23 березня - 18 грудня 2007
Поляченко - Міністр охорони здоров'я України
Юрій Володимирович вересень 2005 - березень 2007
Поліщук - Міністр охорони здоров'я України
Микола Єфремович лютий 2005 - вересень 2005
Підаєв - Міністр охорони здоров'я України
Андрій Володимирович листопад 2002 - лютий 2005
Москаленко - Міністр охорони здоров'я України
Віталій Федорович січень 2000 - листопад 2002
Богатирьова - Міністр охорони здоров'я України
Раїса Василівна січень 1999 - січень 2000
Сердюк - Міністр охорони здоров'я України
Андрій Михайлович лютий 1995 - липень 1995;

вересень 1996 - січень 1999
Короленко - Міністр охорони здоров'я України
Євген Сергійович липень 1995 - липень 1996
Бобров - Міністр охорони здоров'я України
Володимир Олексійович серпень 1994 - лютий 1995
Спіженко - Міністр охорони здоров'я УРСР,
Юрій Прокопович Міністр охорони здоров'я України

листопад 1989 - червень 1994.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: