open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
31.08.2007 N 510

Про затвердження рішення

Ліцензійної комісії МОЗ України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

охорони здоров'я

N 40 ( v0040282-08 ) від 01.02.2008 }

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), спільного наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.02 N 103/346
( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 09.10.02 N 820/108, Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ),
затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони
здоров'я України від 16.02.01 N 38/63, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 02.03.01 за N 189/5380, Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт (крім робіт
на об'єктах ветеринарного контролю) ( z0190-01 ), затверджених
спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Міністерства охорони здоров'я України
від 16.02.01 N 38/63, зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 02.03.01 за N 190/5381 та Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів, затверджених спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерства охорони здоров'я України від
16.02.01 N 38/63 ( z0188-01 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 02.03.01 за N 188/5379 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
(протокол від 31.08.07 N 26 додається) щодо:
{ Наказ скасовано в частині анулювання ліцензії від
19.05.2006 серії АВ N 116828, виданої ТОВ "Алтімед", згідно з
Наказом Міністерства охорони здоров'я N 40 ( v0040282-08 ) від
01.02.2008 } 1.1 щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 19.03.06
серії АВ N 116828, виданої ТОВ "Алтімед" на провадження
господарської діяльності з медичної практики за лікарськими
спеціальностями терапія та педіатрія, на підставі Акту про відмову
ліцензіата в проведені перевірки органом ліцензування (стаття 21
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ).
1.2 видачі розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 )
ТОВ "Дез-Біо-Львів" (ліцензія МОЗ України від 14.01.05 серія
АБ N 216080);
1.3 видачі розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "МЕДАССИСТ-5" (ліцензія МОЗ України від 22.06.07
серія АВ N 348419);
1.4 видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з
медичної практики (Перелік 1 додатку 1 до Протоколу);
1.5 відмови у видачі ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 2 додатку 1 до Протоколу);
1.6 залишення заяв на видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики без розгляду
(Перелік 3 додатку 1 до Протоколу);
1.7 переоформлення ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 4 додатку 1 до Протоколу);
1.8 видачі копій ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 5 додатку 1 до Протоколу);
1.9 видачі дублікатів ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 6 додатку 1 до Протоколу);
1.10 видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних
робіт (Перелік 1 додатку 2 до Протоколу);
1.11 залишення заяв на видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних та дератизаційних робіт без розгляду (Перелік 2
додатку 2 до Протоколу);
1.12 видачі ліцензії на провадження господарської діяльності
з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів (Перелік 1 додатку 3 до Протоколу);
1.13 залишення заяви на видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів без розгляду (Перелік 2
додатку 3 до Протоколу).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мусієнка А.В.
Міністр Ю.О.Гайдаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

31.08.2007 N 510

ПРОТОКОЛ N 26

засідання Ліцензійної комісії МОЗ України

31.08.2007

На засіданні Ліцензійної комісії присутні: Мусієнко А.В., Шпак І.В., Жданова М.П., Моісеєнко Р.О.,
Пономаренко А.М., Лоєнко Є.О., Белотєлов М.Г., Григорович В.Р.
Запрошені: Коновалова Л.М., Гажаман Т.О., Садова О.І.,
Подковиріна Ж.І., Заболотько В.М., Кривонос І.О.
Порядок денний:
1. Про результати позапланової перевірки дотримання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) ТОВ "Алтімед".
2. Про результати позапланової перевірки дотримання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 )
ТОВ "Дез-Біо-Львів".
3. Про результати позапланової перевірки дотримання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) ПП "МЕДАССИСТ-5".
4. Інформація щодо видачі Рожевській Г.А. переоформленої
ліцензії МОЗ України від 09.07.07 серії АВ N 348737 на здійснення
господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю
стоматологія.
5. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з медичної практики.
6. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт.
7. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів.
Слухали:
Шпака І.В. - директора Департаменту інспектування та контролю
якості медичних послуг
На підставі звернення до МОЗ України Прокуратури Дарницького
району м. Києва від 17.07.07 N 52/307к стосовно ліцензійної
діяльності ТОВ "Алтімед" та відповідно до наказу МОЗ України від
15.08.07 N 238-Адм "Про позапланову перевірку дотримання
Ліцензійних умов провадження медичної практики ТОВ "Алтімед" з
15 по 16 серпня 2007 р. було проведено позапланову перевірку
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ) ТОВ "Алтімед" (ідентифікаційний код
32375968, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ,
вул. Ялтинська, 5-б, місце провадження медичної практики м. Київ,
вул. А.Ахматової, 13-д), яке здійснює господарську діяльність з
медичної практики на підставі ліцензії МОЗ України від 19.03.06
серії АВ N 116828 за лікарськими спеціальностями терапія та
педіатрія. Перевірка була здійснена у присутності технічного директора
Тараненка О.В. (зі слів), в.о. головного лікаря Сіренівської О.І.
(зі слів) та реєстратора Трубецької І.В.
Перевіркою встановлено:
Члени комісії прибули на місце перевірки (м. Київ,
вул. А.Ахматової, 13-Д), пред'явили посвідчення про перевірку та
запросили документи, які необхідно пред'явити для здійснення
перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ). Однак, комісії було відмовлено в проведенні перевірки та
наданні відповідних документів, про що голова комісії поставила до
відома представників прокуратури Дарницького району. При прибутті представників прокуратури Дарницького району
члени комісії повторно звернулись до технічного директора
ТОВ "Алтімед" Тараненка О.В. щодо здійснення перевірки, в чому
членам комісії знову було відмовлено. Відповідно до зазначеного був складений Акт про відмову
ліцензіата в проведені перевірки органом ліцензування. За результатами обговорення членами Ліцензійної комісії
прийняте рішення про анулювання ліцензії МОЗ України від 19.03.06
серії АВ N 116828, виданої ТОВ "Алтімед" на провадження
господарської діяльності з медичної практики за лікарськими
спеціальностями терапія та педіатрія, на підставі Акту про відмову
ліцензіата в проведені перевірки органом ліцензування (стаття 21
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ).
Слухали Шпака І.В.:
У зв'язку із зверненням до МОЗ України Департаменту
контррозвідувального захисту економіки держави Служби Безпеки
України від 14.06.2007 р. N 8/4-4624 стосовно ліцензійної
діяльності ТОВ "Дез-Біо-Львів" та відповідно до наказу МОЗ України
від 16.07.07 N 217-Адм (із змінами від 09.08.07 N 231-Адм) у
присутності директора Обертана В.С. з 13 по 15 серпня 2007 р. було
проведено позапланову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 )
ТОВ "Дез-Біо-Львів" (ідентифікаційний код 30823854,
місцезнаходження юридичної особи: м. Львів, вул. Шептицьких, 43),
яке здійснює діяльність за ліцензією МОЗ України від 14.01.2005 р.
серії АБ N 216080.
Перевіркою встановлено наступне:
ТОВ "Дез-Біо-Львів" представлений оригінал ліцензії від
14.01.05 серії АБ N 216080 на проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт. Відомості, наведені у
ліцензії, відповідають відомостям, зазначеним у свідоцтві про
державну реєстрацію суб'єкта господарювання та в установчих
документах ліцензіата. У представленому статуті ТОВ "Дез-Біо-Львів", затвердженому в
новій редакції зборами учасників від 10.04.2006 р. (протокол N 1)
та зареєстрованому у виконавчому комітеті Львівської міської ради
від 18.10.2006 р., редакція п. 2.2.1 (предмет діяльності) змінена
на "проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних та
інших профілактичних заходів", що не відповідає виду діяльності,
який ліцензується. Подано висновок Головного державного санітарного лікаря на
Львівській залізниці від 04.01.2005 р. N 1/05-1 про відповідність
наявних приміщень, матеріально-технічної бази вимогам санітарних
норм і правил у частині організації та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт та кваліфікації персоналу.
Подано також паспорт (висновок) Головного державного санітарного
лікаря на Львівській залізниці від 31.12.2004 р. N 1425 на
орендовані приміщення за адресою м. Львів, вул. Шептицьких, 43 для
зберігання дезінфекційних засобів. При огляді зазначеного складського приміщення встановлено
його невідповідність вимогам СНіП 2.04.05; СП-1042,
ГОСТу 12.2.003; ОНТП-24 та ГОСТу 12.01.04. З 1 серпня 2007 року це складське приміщення не
експлуатується, на час перевірки ТОВ "Дез-Біо-Львів" проводить у
цьому приміщенні ремонтні роботи, а фактично орендується для
потреб ТОВ "Дез-Біо-Львів" склад у ТОВ "Хімічні технології" за
адресою м. Львів, вул. Городоцька, 355 (договір оренди від
01.08.2007 р.). Представлений висновок від 02.03.2005 року N 7/06
Державної санітарної епідеміологічної служби Залізничного району
м. Львова про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних
норм і правил. В орендованому складському приміщенні при наявності
термометра і гігрометра не заведені карти обліку температури та
вологості, що є порушенням вимог СНіПу 2.04.05. На час перевірки
дезінфекційних засобів на складі немає. Згідно штатного розпису працюють два лікарі-дезінфекціоністи:
Рабцевич В.В. та Поритко Я.В. Надані накази про їх призначення на
посади лікарів дезінфекціоністів від 03.02.2004 р. за N 2 і N 3,
проте в трудові книжки обох спеціалістів відповідних записів не
внесено. У порушення вимог Інструкції з порядку ведення трудових
книжок ( z0110-93 ) безпідставно дописано в трудову книжку
Рабцевич В.В. до п. 20 (до слів про призначення директором
ТОВ "Дез-Біо-Львів" від 01.02.2002 р.) слова
"лікарем-дезінфекціоністом". В трудовій книжці Поритка Я.В. також
до п. 9 щодо призначення його заступником директора від
01.02.2002 р. безпідставно дописані слова
"лікарем-дезінфекціоністом". Таким чином, до лютого 2004 року обидва спеціаліста не
виконували де-юре функцій лікарів-дезінфекціоністів і тим самим
діяльність ТОВ "Дез-Біо-Львів" проходила з порушенням пункту 4.1
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 ),
затверджених наказом Держпідприємництва та МОЗ України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ). Посадові інструкції лікарів-дезінфекціоністів Рабцевича В.В.
та Поритки Я.В. не відповідають дійсності, оскільки затверджені в
2000 та 2001 роках Оберманом В.С., який не був на ту пору
директором товариства. Комісія перевірила факти порушень ліцензіатом Ліцензійних
умов ( z0190-01 ), наведені в листі Департаменту
контррозвідувального захисту економіки держави СБ України від
14.06.2007 р. N 8/4-4624. Встановлено, що ТОВ "Дез-Біо-Львів" має
ліцензію Державного департаменту ветеринарної медицини на
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт на
об'єктах ветеринарного контролю від 26.01.2006 р., серія АБ,
N 348/368. В штаті ТОВ "Дез-Біо-Львів" є спеціалісти, яка
займаються організацією проведення робіт з дезінфекції,
дезінсекції, дератизації. Це лікарі-дезінфекціоністи Рабцевич В.В.
та Поритько Я.В. з відповідними атестаційними сертифікатами. Також
в штаті працюють 15 інстукторів-дезінфекторів, які пройшли курсову
підготовку. Комісії також були надані для огляду угоди з підрозділами
"Укрзалізниці" на роботи із знезараження рухомого складу. Так,
укладені угоди з проведення регламентованих деззаходів в
пасажирських поїздах приписки пасажирських вагонних депо станцій
Львів, Ковель, Чернівці, Івано-Франківськ, Ужгород (договір
N Л/Л-071422/НЮ від 26.06.07); на санітарну обробку вантажних
вагонів, призначених для перевезення продовольчої продукції, на
станціях Стрий, Стебник, Радехів, Горохів, Володимир-Франківськ,
Буча, Шманьківчики. А також надані угоди з ТОВ "Бучач-цукор" N 131 від
16.11.2006 р., ТОВ "Радехів-цукор" N 19/06 від 28.09.2006 р.,
ВАТ "Володимир-цукор" N 22/06 від 02.11.2006 р.,
ПІІ ТОВ "Аква-Еко" N 1/07 від 29.12.2006 р., ЗАТ фірмою "Т.С.Б."
N 1/06 від 01.12.2006 р. з загальним об'ємом роботи 180 вантажних
вагонів в місяць. Для проведення дезінфекції вагонів використовується
хлорантоїн, дезефект. З початку 2007 р. до 01.08.2007 р.
використано: дезефекту 297 л, хлорантоїну 69,7 кг. Дезрозчини
готуються на місцях перед проведенням дезробіт. Представлені
висновки Держсанепідекспертизи та регламенти по використанню
вищевказаних деззасобів, які внесені до державного реєстру
деззасобів. Працівники забезпечені засобами індивідуального
захисту, аптечками першої допомоги при отруєнні деззасобами. Із
технологічного обладнання використовуються: ручні автомакси -
16 шт.; ручний термічний розпилювач "SUPERHA WK TM" - 1 шт.;
ранцевий мотооприскувач "SOLO-450" - 2 шт.; електричний
портативний аерозольний розпилювач ULV "Ураган" - 8 шт. Технічна документація в наявності, перераховане вище
обладнання дозволене для проведення дезінфекційних робіт в
Україні.
Вирішили:
видати розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 )
ТОВ "Дез-Біо-Львів" (ліцензія МОЗ України від 14.01.05 серія
АБ N 216080) терміном виконання до 30 вересня 2007 року, а саме: 1. внести зміни до п. 2.2.1 Статуту ТОВ "Дез-Біо-Львів" щодо
предмету діяльності, зазначивши вид господарської діяльності що
підлягає ліцензуванню у відповідності до пункту 25 статті 9 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ); 2. подати у встановленому законодавством порядку документи до
МОЗ України про видачу копії ліцензії на філію за адресою місця
провадження: м. Львів, вул. Городоцька, 355; 3. забезпечити облік температури та відносної вологості
повітря в складському приміщенні за адресою: м. Львів,
вул. Городоцька, 355; 4. внести зміни до трудових книжок лікарів-дезінфекціоністів
відповідно до наказів про їх призначення на посади.
Слухали: Шпака І.В.:
На підставі звернення до МОЗ України Управління державної
служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління в
м. Києві МВС України від 18.07.07 N 46/8240 стосовно ліцензійної
діяльності ПП "МЕДАССИСТ-5" та відповідно до наказу МОЗ України
від 15.08.07 239-Адм "Про позапланову перевірку дотримання
Ліцензійних умов провадження медичної практики ПП "МЕДАССИСТ-5" у
присутності директора Київської філії ПП "МЕДАССИСТ-5" в м. Києві
Бевзюк Ю.Є. з 21 по 28 серпня 2007 р. було проведено позапланову
перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) ПП "МЕДАССИСТ-5"
(ідентифікаційний код 33451337, місцезнаходження юридичної особи:
м. Севастополь, пл. 50 років СРСР, 4/1, кв. 160, місце провадження
медичної практики м. Київ, вул. Стельмаха, 8, пр-т Бажана, 36,
приміщення 161, вул. Героїв Дніпра, 35, вул. Драйзера, 1,
пр-т 50-річчя Жовтня, 15, яке здійснює господарську діяльність з
медичної практики на підставі ліцензії МОЗ України від
22.06.2007 р. серії АВ N 348419, за лікарськими спеціальностями:
офтальмологія, отоларингологія, хірургія, акушерство і
гінекологія, неврологія, терапія, психіатрія, наркологія,
кардіологія, ортопедія і травматологія, педіатрія, нефрологія,
гастроентерологія, ендокринологія, гематологія, алергологія,
медицина невідкладних станів, дерматологія, психофізіологія,
стоматологія, функціональна діагностика, інфекційні хвороби.
Перевіркою встановлено наступне:
Директором Київської філії ПП "МЕДАССИСТ-5" Бевзюк Ю.Є.
представлена нотаріально засвідчена копія ліцензії
ПП "МЕДАССИСТ-5" серії АВ N 348419 від 22.07.07, яка є
переоформленою ліцензією серії АБ N 292489 від 12.10.05, у зв'язку
з розширенням виду діяльності. Оригінал діючої ліцензії
знаходиться за юридичною адресою у м. Севастополі. Комісії були надані копії ліцензії від 12.10.05 на кожний
відокремлений підрозділ Київської філії за адресами м. Київ,
вул. Стельмаха, 8, пр-т Бажана, 36, вул. Драйзера, 1,
пр-т 50-річчя Жовтня, 15, вул. Героїв Дніпра, 35. Відсутність копій переоформленої ліцензії від 22.07.07 на
кожний підрозділ за зазначеними адресами є порушенням статті 16
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ). Представлено Положення про Київську філію ПП "МЕДАССИСТ-5",
яке затверджене рішенням зборів учасників ПП "МЕДАССИСТ-5"
(протокол N 2 від 28.03.05). На структурні підрозділи філії - відділення профілактичних
оглядів також затверджені директором ПП "МЕДАССИСТ-5" від 29.03.05
відповідні Положення. Згідно з Положенням про Київську філію ПП "МЕДАССИСТ-5"
предметом діяльності філії є медична практика. Разом з тим,
призначена керівником філії Бевзюк Ю.Є., яка згідно з контрактом
від 11.07.05 здійснює загальне керівництво філією, приймає та
звільняє працівників, координує діяльність підрозділів (відділень)
філії, забезпечує додержання правил внутрішнього трудового
розпорядку у всіх підрозділах філії, не має вищої медичної освіти
і не відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам для керівників
закладів охорони здоров'я, що є порушенням статей 16, 74 Основ
законодавства України про охорони здоров'я ( 2801-12 ),
пункту 2.2.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з медичної практики ( z0189-01 ), затверджених наказом
Держпідприємництва та МОЗ України від 16.02.01 N 38/63
( z0188-01 ) (із змінами). В порушення статті 17 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) ПП "МЕДАССИСТ-5" не
подано повідомлення до МОЗ України про зміну даних, зазначених у
документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії. Так,
згідно з довідкою ГУОЗМЗ КДА від 31.03.05 N 117 та висновком
Дарницької СЕС м. Києва від 23.03.05 N 27 підрозділ за адресою:
пр-т М.Бажана, 36, пр. 161 забезпечений площею у 127 кв. метрів.
Разом з тим, частина площі у 19 кв. метрів була передана
КФ ПП "МЕДАССИСТ-5" у суборенду СПД-ФО Чабак Н.Ф. (договори від
15.03.06, від 01.06.07). Зміна розміру площі відділення за цією
адресою потребувала отримання нових відповідних довідок і
висновків та відповідного рішення МОЗ України. Відсутня Інструкція з діловодства, відповідно до якої має
формуватися номенклатура справ, в тому числі і штатний розпис, на
виконання пункту 1 наказу МОЗ України від 05.02.1998 N 20
( v0020282-98 ) "Про затвердження Інструкції з діловодства у
Міністерстві охорони здоров'я України". Відділення профілактичних медичних оглядів за зазначеними
вище адресами, на базі яких створені "Медичні комісії", не мають
своїх керівників. В порушення вимог Положення про медичний огляд кандидатів у
водії та транспортних засобів (наказ МВС та МОЗ України від
05.06.00 N 124/345 ( z0435-00 ) "Про затвердження Положення про
медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів")
головами "медичних комісій" призначаються не лікарі-терапевти, а
спеціалісти з інших спеціальностей (наказ по КФ ПП "МЕДАССИСТ-5"
від 17.08.07 N 5/8/07). Зокрема за адресою: м. Київ,
вул. Драйзера, 1, наказом по Київській філії ПП "МЕДАССИСТ-5" від
17.08.07 N 5/8/07 визначений склад комісії, головою якої
призначена лікар-невропатолог Товстига І.В. Посадова інструкція голови "медичної комісії", затверджена
директором ПП "МЕДАССИСТ-5" від 21.06.05, у частині вимог до
спеціалізації голови, також не відповідає зазначеному
нормативно-правовому акту МОЗ та МВС України. Комісії за іншими адресами зі слів директора Київської філії
Ю.Є.Бевзюк, не сформовані, попередні накази про склад комісій та
про їхній розпуск відсутні. Штатний розклад Київської філії ПП "МЕДАССИСТ-5" комісії не
наданий, зі слів директора Київської філії Ю.Є.Бевзюк старий
розклад скасований і спрямований у м. Севастополь - за місцем
розташування ПП "МЕДАССИСТ-5", а новий ще не затверджений. Також
не надані документи щодо освіти та кваліфікаційного рівня членів
комісій попередніх складів, що є порушенням п. 5.3 та п. 5.4.10
наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва, Міністерства охорони здоров'я України МОЗ
N 103/346 ( z0820-02 ) від 18.09.2002 "Про затвердження Порядку
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів
господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що
ліцензується"). В структурних підрозділах за всіма адресами відсутні картки
ф. 142-О ( z0592-97 ), які передбачаються Положенням про медичний
огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів
затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України і
Міністерства охорони здоров'я України від 05.06.00 N 124/345
( z0435-00 ) "Про затвердження Положення про медичний огляд
кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів". Відсутні і
журнали ф. 144-О, що є порушенням вимог Положення про медичний
огляд кандидатів у водії та транспортних засобів (наказ
Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх
справ України від 05.06.00 N 124/345). Зі слів директора Київської філії Ю.Є.Бевзюк всі ці форми по
заповненні відсилаються до м. Севастополь. За всіма адресами відсутній офтальмологічний та
отоларингологічний інструментарій, а також крісла, що обертаються,
що є порушенням вимог наказу МОЗ України від 05.06.98 N 153
( v0153282-98 ) "Про затвердження табелів оснащення виробами
медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони
здоров'я". Після проведення попереднього, періодичного та позачергового
медичних оглядів, згідно з Положенням видається Медична довідка
щодо придатності до керування транспортним засобом ф. 083-1/о,
бланки якої є документами суворого обліку, облік бланків Медичної
довідки ведеться в Журналі реєстрації виданих (отриманих) бланків
медичних довідок щодо придатності до керування транспортним
засобом, заповнені медичні документи зберігаються в архіві
лікувально-профілактичного закладу, що проводив медичний огляд,
протягом 25 календарних років. Однак у підрозділах
КФ ПП "МЕДАССИСТ-5" ці документи відсутні, що є порушенням
Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв
транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від
05.06.2000 N 124/345 ( z0435-00 ) "Про затвердження Положення про
медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів". В медичних комісіях за всіма адресами не призначені штатні
працівники ПП "МЕДАССИСТ-5", відповідальні за отримання, облік,
заповнення і видачу бланків суворої звітності ф. 083-1/о
( z0435-00 ). Журнали обліку зазначених бланків відсутні. Зі слів
директора Київської філії Ю.Є.Бевзюк ці обов'язки частково
виконують фізичні особи - підприємці, з якими укладені договори
комісії. Саме цим підприємцям-комісіонерам передаються для
зберігання, заповнення та видачі бланки суворої звітності,
отримані від ПП "МЕДАССИСТ-5". Відсутність заповнених довідок ф. 083-1/о ( z0435-00 ) за
всіма адресами унеможливила перевірку якості їхнього заповнення. В Київській філії ПП "МЕДАССИСТ-5" за адресою вул. Драйзера,
1 в кабінеті консультативного прийому хірурга та дерматовенеролога
стіни облицьовані шпалерами, що є порушенням п. 3.22
ДБН В.2.2-10-2001 ( v0002241-01 ) "Заклади охорони здоров'я", п. 4
"Санитарных правил устройства, оборудования, эксплуатации больниц,
родильных домов и других лечебных стационаров" СанПиН 5179-90
( n0003400-90 ). - не представлено угоди на вивіз сміття, на утилізацію
відпрацьованих люмінесцентних ламп, що є порушенням п. 5.4.1
Санітарних правил "Содержания территорий населенных мест"
42-128-4690-88 ( v4690400-88 ), п. 5.3 "Санитарных правил
устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров" СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ). - відсутній договір на прання білизни (прання білизни
проводиться вдома), що є порушенням п. 9.14 "Санитарных правил
устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров" СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ).
Вирішили:
видати розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "МЕДАССИСТ-5" (ліцензія МОЗ України від 22.06.07
серія АВ N 348419) терміном виконання до 31 жовтня 2007 року, в
частині: 1. подання у встановленому законодавством порядку документів
до МОЗ України щодо видачі копій ліцензії на філії
ПП "МЕДАССИСТ-5" за адресами місця провадження: м. Київ,
вул. Стельмаха, 8, пр-т Бажана, 36, приміщення 161, вул. Героїв
Дніпра, 35, вул. Драйзера, 1, пр-т 50-річчя Жовтня, 15; 2. забезпечення виконання вимог Положення про медичний огляд
кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого
наказом МОЗ та МВС України від 05.06.2000 N 124/345 ( z0435-00 ); 3. забезпечення відповідності фахівців та керівника Київської
філії ПП "МЕДАССИСТ-5" єдиним кваліфікаційним вимогам (п. 2.2
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), затверджених наказом Держпідприємництва та
МОЗ України від 16.02.01 N 38/63 ( z0188-01 ) (із змінами); 4. приведення у відповідність до вимог ДБН В.2.2-10-2001
( v0002241-01 ) ("Заклади охорони здоров'я" приміщення за адресою:
м. Київ, пр-т М.Бажана, 36, пр. 161 (зміна розміру площі) та
дотримання вимог п. 3.22 ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони
здоров'я", п. 4 "Санитарных правил устройства, оборудования,
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров" СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ) щодо відповідності
кабінетів хірурга та дерматовенеролога; 5. забезпечення закладу в повному обсязі обладнанням,
медичним інструментарієм згідно табелю оснащення (п. 2.1.3
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), наказ МОЗ України від 05.06.98 N 153
( v0153282-98 ) "Про затвердження табелів оснащення виробами
медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони
здоров'я"); 6. приведення у відповідність до наказу МВС та МОЗ України
від 05.06.00 N 124/345 ( z0435-00 ) "Про затвердження Положення
про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних
засобів" штатного розкладу медичних комісій у відділеннях
профілактичних медичних оглядів; 7. приведення у відповідність до вимог чинного законодавства
ведення та зберігання медичної документації відповідно до
затвердженої типової інструкції щодо заповнення форм, які
передбачаються Положенням про медичний огляд кандидатів у водії та
водіїв транспортних засобів затверджених наказом Міністерства
внутрішніх справ України і Міністерства охорони здоров'я України
від 05.06.00 N 124/345 ( z0435-00 ) "Про затвердження Положення
про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних
засобів" (ф. 142-О ( z0592-97 ), ф. 083-1/о та ф. 144-О); 8. дотримання вимог ведення медичної документації (обліку і
звітності) за формами державної статистичної звітності та подання
звітів до територіальних органів медичної статистики (п. 2.3.1
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ); 9. усунення порушень санітарного законодавства (п. 5.3,
5.4.1 та 9.14 "Санитарных правил устройства, оборудования,
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров" СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ).
Слухали Шпака І.В.:
На підставі звернення до МОЗ України Байдукової Л.В. стосовно
неякісного лікування в приватного підприємця Симоненко Г.А.,
Міністерством охорони здоров'я України з 19 по 20 липня 2007 р. у
присутності адміністратора Бойко Л.Є. була проведена позапланова
перевірка додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) (ідентифікаційний код
2015804129, місцезнаходження фізичної особи: м. Київ,
вул. Горького, 94/96, кв. 33, місце провадження медичної практики
м. Київ, вул. Горького, 47, кв. 19), яка здійснює господарську
діяльність з медичної практики на підставі ліцензії МОЗ України
від 03.11.04 серії АВ N 123225 за лікарською спеціальністю
"стоматологія". Ліцензійною комісією МОЗ України 30.07.07 було прийнято
рішення (затверджене наказом МОЗ України від 30.07.07 N 431
( v0431282-07 ) щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 03.11.04
серії АВ N 123225, виданої приватному підприємцю Симоненко Г.А., у
зв'язку з встановленням факту передачі ліцензії фізичним особам
для провадження господарської діяльності (стаття 21 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ). Разом з тим, на засіданні Ліцензійної комісії МОЗ України від
09.07.07 протокол N 19 прийнято рішення (затверджене наказом МОЗ
України від 09.07.07 N 374 ( v0374282-07 ) про видачу
Рожевській Г.А. переоформленої ліцензії МОЗ України від 09.07.07
серії АВ N 348737, у зв'язку зміною прізвища (Симоненко Г.А. на
Рожевську Г.А.). Оскільки, підстав для анулювання переоформленої ліцензії
Ліцензійна комісія МОЗ України не вбачає, прийняте рішення про
підтвердження видачі приватному підприємцю Рожевській Г.А.
переоформленої ліцензії МОЗ України від 09.07.07 серії АВ N 348737
на здійснення господарської діяльності з медичної практики за
лікарською спеціальністю "стоматологія".
Слухали:
Григоровича В.Р. - відповідального секретаря Ліцензійної
комісії Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування медичної практики.
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 168 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатку 1); - відмовити у видачі ліцензій 14 суб'єктам господарювання
(Перелік 2 додатку 1); - залишити заяви без розгляду 15 суб'єктів господарювання
(Перелік 3 додатку 1); - переоформити ліцензії 10 суб'єктів господарювання
(Перелік 4 додатку 1); - видати копії ліцензій 3 суб'єктам господарювання (Перелік 5
додатку 1); - видати дублікати ліцензій 2 суб'єктам господарювання
(Перелік 6 додатку 1).
Слухали:
Григоровича В.Р. - відповідального секретаря Ліцензійної
комісії Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт.
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 3 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатку 2); - залишити заяви без розгляду 2 суб'єктів господарювання
(Перелік 2 додатку 2).
Слухали:
Григоровича В.Р. - відповідального секретаря Ліцензійної
комісії Про розгляд заяви суб'єкта господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності щодо провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів.
Вирішили:
За результатами розгляду заяви та доданих документів,
відповідно до ст. 14, 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідну ліцензію 1 суб'єкту господарювання
(Перелік 1 додатку 3); - залишити заяву без розгляду 1 суб'єкту господарювання
(Перелік 2 додатку 3).
Голова Ліцензійної комісії А.В.Мусієнко
Відповідальний секретар
Ліцензійної комісії В.Р.Григорович

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

31.08.2007 N 26

Наказ

31.08.2007 N 510

ПЕРЕЛІК N 1

суб'єктів господарської діяльності,

за заявами яких прийнято рішення про видачу

ліцензій на провадження господарської діяльності

з медичної практики

1 Єдинак Борис Йосипович
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Ковель, б-р Лесі
Українки, 30, кв. 2 Ідентифікаційний код: 2009005657 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/01-М
2 Жданович Тетяна Леонідівна
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Українська, 29, кв. 85 Ідентифікаційний код: 285604827 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю фізіотерапія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/02-М
3 Міська дитяча поліклініка N 2
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 49 Ідентифікаційний код: 05484362 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча алергологія, дитяча
гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча дерматовенерологія,
дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитячі інфекційні
хвороби, дитяча кардіоревматологія, клінічна лабораторна
діагностика, лікувальна фізкультура, дитяча неврологія, дитяча
нефрологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, загальна
практика - сімейна медицина, організація і управління охороною
здоров'я, педіатрія, рентгенологія, дитяча урологія, функціональна
діагностика, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, медична
сестра, медична сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра з
масажу, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з
функціональної діагностики, лаборант клініко-діагностичної
лабораторії, рентгенлаборант, медичний статистик Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/03-М
4 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІАЛ"
Місцезнаходження: м. Одеса, пр. Шевченко, 27, кв. 50 Ідентифікаційний код: 14286827 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія, терапія, урологія,
акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, педіатрія,
фізіотерапія, рефлексотерапія, ендокринологія Реєстраційне досьє від 17.08.04 N 1708/04-М
5 Білицька міська лікарня, структурний підрозділ з правами
юридичної особи КЛПЗ "Добропільська центральна районна лікарня"
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Білицьке, вул. Радянська,
41 Ідентифікаційний код: 01990430 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія,
неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, хірургія, терапія, професійна патологія,
фізіотерапія, підліткова терапія, фізіотерапія, геріатрія,
педіатрія, дієтологія, рентгенологія, функціональна діагностика,
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія, дитяча стоматологія, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, загальна практика - сімейна
медицина, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра,
акушерство, медична сестра з функціональної діагностики, лаборант
клініко-діагностичної лабораторії, рентгенлаборант, медична сестра
з масажу, медична сестра з стоматології, фельдшер, зубний лікар,
медичний статистик, медична сестра з лікувальної фізкультури Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/06-М
6 Станчак Іоланта Валеріївна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Оноківська, 12, кв. 48 Ідентифікаційний код: 2655914506 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/07-М
7 Приватне підприємство Приватна виробнича фірма "АЦИНУС"
Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Куроп'ятникова, 2 Ідентифікаційний код: 20635255 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, хірургія, судинна
хірургія, проктологія, урологія, отоларингологія, анестезіологія,
ортопедія і травматологія, комбустіологія, офтальмологія,
акушерство і гінекологія, кардіологія, неврологія, пульмонологія,
ендокринологія, нефрологія, гематологія, ревматологія,
алергологія, педіатрія, дерматовенерологія, стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, рентгенологія,
клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, фізіотерапія,
медицина невідкладних станів, психіатрія, наркологія,
сексопатологія, психотерапія, ендоскопія, рефлексотерапія,
професійна патологія, гастроентерологія, торакальна хірургія,
ультразвукова діагностика, нейрохірургія, функціональна
діагностика, організація і управління охороною здоров'я Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/08-М
8 Український науково-дослідний інститут соціальної і судової
психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров'я
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Фрунзе, 103 Ідентифікаційний код: 04803492 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю психіатрія, дитяча психіатрія,
психотерапія, стоматологія, наркологія, медична психологія,
судово-психіатрична експертиза Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/09-М
9 Місний Олег Миколайович
Місцезнаходження: м. Харків, просп. Фрунзе, 34, кв. 22 Ідентифікаційний код: 2344207533 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю психіатрія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/12-М
10 Приватне підприємство "ВЛАТА"
Місцезнаходження: м. Севастополь, вул. Карантинна, 16 Ідентифікаційний код: 30169901 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія,
ортодонтія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
зубний технік, рентгенологія Реєстраційне досьє від 18.07.07 N 1708/15-М
11 Товариство з обмеженою відповідальністю "Медикал-Юг"
Місцезнаходження: м. Севастополь, вул. Урицького, 2, кв. 32 Ідентифікаційний код: 35109229 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю урологія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/16-М
12 Перше міське дитяче клінічне об'єднання м. Сімферополя
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Семашка, 6 Ідентифікаційний код: 20672032 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дієтологія, клінічна
лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, рентгенологія,
ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна
діагностика, педіатрія, дитяча алергологія, дитяча
гастроентерологія, дитяча гематологія, дитяча гінекологія, дитяча
дерматовенерологія, дитяча ендокринологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча хірургія, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча пульмонологія, дитяча
урологія, дитяча фтизіатрія, медицина невідкладних станів, дитячі
інфекційні хвороби Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/17-М
13 Козуб Федір Леонідович
Місцезнаходження: АР Крим, м. Джанкой, вул. Заводська, 67-А Ідентифікаційний код: 2687307459 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/20-М
14 Лютенко Тетяна Костянтинівна
Місцезнаходження: м. Севастополь, пр-т Жовтневої Революції,
26, кв. 187 Ідентифікаційний код: 2100002866 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/23-М
15 Товариство з обмеженою відповідальністю "Денталюкс"
Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Будівельників,
30, кв. 20 Ідентифікаційний код: 25065319 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/24-М
16 Приватне підприємство "Гелосмед"
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 183-а, кв. 19 Ідентифікаційний код: 24904999 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, медична сестра з стоматології Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/25-М
17 Лютенко Сергій Анатолійович
Місцезнаходження: м. Севастополь, пр-т Жовтневої Революції,
26, кв. 187 Ідентифікаційний код: 2062202038 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/26-М
18 Дюльдін Олександр Валентинович
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корп. 4, кв. 18 Ідентифікаційний код: 2699706317 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю зубний технік Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/27-М
19 Комунальний заклад "Охтирська центральна районна лікарня"
Місцезнаходження: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Фрунзе, 57 Ідентифікаційний код: 02007472 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, гематологія,
генетика медична, геріатрія, дерматовенерологія, дитяча
гінекологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча отоларингологія,
дитяча офтальмологія, дитяча урологія, дитяча хірургія, дитяча
ортопедія і травматологія, дитяча неврологія, ендоскопія,
ендокринологія, інфекційні хвороби, загальна практика - сімейна
медицина, клінічна лабораторна діагностика, кардіологія, клінічна
біохімія, лікувальна фізкультура, медицина невідкладних станів,
неврологія, наркологія, неонатологія, офтальмологія,
отоларингологія, організація і управління охороною здоров'я,
онкологія, ортопедія і травматологія, педіатрія, пульмонологія,
психіатрія, психотерапія, патологічна анатомія, підліткова
терапія, рентгенологія, ревматологія, терапія, трансфузіологія,
ультразвукова діагностика, урологія, функціональна діагностика,
фізіотерапія, фтизіатрія, хірургія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/29-М
20 Приватне підприємство "ДІСА-КОМПАНІ"
Місцезнаходження: Волинська обл., Ківерцівський р-н,
м. Ківерці, вул. Комунальна, 14-А Ідентифікаційний код: 34918703 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, наркологія, терапія, хірургія, отоларингологія,
офтальмологія, неврологія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/30-М
21 Дочірнє підприємство "Центр медичних технологій"
товариства з обмеженою відповідальністю "Сумський регіональний
"Медичний центр дорожнього руху"
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Н.Сироватська, 62, гурт. Ідентифікаційний код: 34744085 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю зубний технік, медична сестра з
функціональної діагностики, фельдшер, медична психологія,
психотерапія, організація і управління охороною здоров'я,
наркологія, психіатрія, отоларингологія, неврологія, хірургія,
медицина невідкладних станів, лікувальна фізкультура і спортивна
медицина, народна та нетрадиційна медицина, професійна патологія,
сурдологія, фізіотерапія, психофізіологія, рефлексотерапія,
сексопатологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, загальна
практика - сімейна медицина, кардіологія, клінічна біохімія,
клінічна лабораторна діагностика, ортодонтія, ортопедична
стоматологія, офтальмологія, терапевтична стоматологія, хірургічна
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
функціональна діагностика, лаборант клініко-діагностичної
лабораторії, рентгенлаборант, медична сестра з масажу, медична
сестра з стоматології, медична сестра з фізіотерапії, медична
сестра, медична сестра з лікувальної фізкультури Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/31-М
22 Степанова Віра Леонтіївна
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Героїв
Сталінграду, 21, кв. 72 Ідентифікаційний код: 2352519427 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/32-М
23 Гараджа Олеся Анатоліївна
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Токмак, вул. Радянська,
141 Ідентифікаційний код: 2294613188 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/33-М
24 Шульга Наталя Вікторівна
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, 6, кв. 44 Ідентифікаційний код: 2582905568 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/34-М
25 Кравценюк Ніна Миколаївна
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Жашків, вул. Леніна, 2,
кв. 1 Ідентифікаційний код: 2143415501 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/35-М
26 Люля Людмила Євгенівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Завада Ідентифікаційний код: 2377511241 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча стоматологія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/36-М
27 Миляник Ірина Іванівна
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Мостиська,
вул. Сахарова, 2, 14 Ідентифікаційний код: 2388912484 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/37-М
28 Бабіля Роксоляна Романівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Мукачево,
вул. Пушкіна, 14, 6 Ідентифікаційний код: 2298117460 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія,
стоматологія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/39-М
29 Мельник Андрій Іванович
Місцезнаходження: Львівська обл., Городоцький р-н,
м. Городок, вул. Скітник, 1 Ідентифікаційний код: 2752723054 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/40-М
30 Пігович Зоряна Ярославівна
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Личаківська, 98 Ідентифікаційний код: 2700018383 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/41-М
31 Кукляк Роман Миколайович
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Стрий, вул. Січових
Стрільців, 6-Б, 28 Ідентифікаційний код: 2462103815 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/42-М
32 Третяк Леонід Миколайович
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Антрацит,
вул. Корчагіна, 36 Ідентифікаційний код: 2224411430 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю народна та нетрадиційна
медицина Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/43-М
33 Бондарук Олександр Миколайович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Садова,
3, кв. 27 Ідентифікаційний код: 2427612312 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/01-М
34 Хмельницький обласний наркологічний диспансер
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 4 Ідентифікаційний код: 02774390 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія, дитяча
неврологія, дитяча психіатрія, дієтологія, ендокринологія,
клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна
діагностика, лабораторна імунологія, лікувальна фізкультура,
медицина невідкладних станів, медична психологія, наркологія,
народна та нетрадиційна медицина, неврологія, організація і
управління охороною здоров'я, професійна патологія, психіатрія,
психотерапія, психофізіологія, рентгенологія, рефлексотерапія,
сексопатологія, судово-медична експертиза, судово-медична
імунологія, судово-медична токсикологія, судово-психіатрична
експертиза, терапія, токсикологія, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, фельдшер,
фельдшер санітарної освіти, лаборант клініко-діагностичної
лабораторії, лаборант з імунології, лаборант з бактеріології,
рентгенлаборант, медична сестра, медична сестра з фізіотерапії,
медична сестра з масажу, медична сестра з лікувальної фізкультури,
медична сестра з функціональної діагностики, медична сестра з
дієтичного харчування, медичний статистик Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/03-М
35 Хмельницький обласний психоневрологічний диспансер
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 99 Ідентифікаційний код: 02004597 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, психіатрія, дитяча психіатрія, психотерапія,
сексопатологія, фізіотерапія, фельдшер, медична сестра, медична
сестра з фізіотерапії, медичний статистик Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/04-М
36 Хмельницька обласна психіатрична лікарня N 2
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Шепетівський р-н,
с. Городище, вул. Шкільна, 10 Ідентифікаційний код: 02004539 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, дієтологія, клінічна лабораторна діагностика,
клінічна біохімія, лікувальна фізкультура, наркологія, неврологія,
психіатрія, медична психологія, психотерапія, терапія,
рефлексотерапія, рентгенологія, терапевтична стоматологія,
фізіотерапія, функціональна діагностика Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/07-М
37 Приватне підприємство "Стоматологічний кабінет "Твій
стоматолог МВМ"
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Грушевського, 29 Ідентифікаційний код: 35114815 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/09-М
38 Приватне підприємство "КИРИЛЮК"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Прирічна, б. 19, кв. 250 Ідентифікаційний код: 31467277 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
дитяча стоматологія Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/10-М
39 Приватне підприємство "Арсенал"
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Свердловськ, пров.
Б.Хмельницького, 7 Ідентифікаційний код: 32831427 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю імунологія, інфекційні хвороби,
клінічна імунологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна
діагностика, медицина невідкладних станів, рентгенологія,
ортопедія і травматологія, хірургія, хірургічна стоматологія,
ультразвукова діагностика, функціональна діагностика,
фізіотерапія, трансфузіологія, фізіотерапія, алергологія,
акушерство і гінекологія, гастроентерологія, дерматовенерологія,
дитяча алергологія, загальна гігієна, кардіологія, лікувальна
фізкультура і спортивна медицина, наркологія, неврологія,
ортопедична стоматологія, отоларингологія, офтальмологія,
паразитологія, педіатрія, проктологія, психіатрія, психотерапія,
пульмонологія, терапія, сексопатологія, рефлексотерапія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, урологія, анестезіологія,
ендоскопія, професійна патологія, комунальна гігієна Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/11-М
40 Приватне підприємство "Вега"
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Стадіонна, б. 16, кв. 57 Ідентифікаційний код: 31534882 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапевтична стоматологія, ортопедична
стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія,
ортодонтія, рентгенологія, анестезіологія, зубний технік, медична
сестра з стоматології Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/12-М
41 Затірко-Ноцька Анжела Федорівна
Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Шіллера, 3, кв. 6 Ідентифікаційний код: 2531513548 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/13-М
42 Явна Вікторія Юліанівна
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Наукова, 55, кв. 8 Ідентифікаційний код: 2261710742 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/14-М
43 Приватне підприємство "Діагностично-лікувальний
дермато-гінекологічний центр "АСКЛЕПІЙ"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Другетів, 97 Ідентифікаційний код: 22078830 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, терапія, неврологія, педіатрія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, урологія, сексопатологія,
отоларингологія Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/15-М
44 Торгово-промислова фірма "НІМФА" у вигляді товариство з
обмеженою відповідальністю
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Семінарська, 9-А Ідентифікаційний код: 20966650 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/17-М
45 Литвиненко Володимир Іванович
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Куйбишева, 39, кв. 4 Ідентифікаційний код: 1929610970 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю психіатрія, психотерапія Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/01-М
46 Григоришин Іван Іванович
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Довженка, 65 Ідентифікаційний код: 2065100193 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, хірургічна
стоматологія Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/02-М
47 Єфремов Олександр Генріхович
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Червоного льотчика, 53 Ідентифікаційний код: 2323914712 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю зубний технік Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/03-М
48 Каплунов Борис Ілліч
Місцезнаходження: Харківська обл., м. Люботин,
вул. Дімітрова, 18 Ідентифікаційний код: 1436001034 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю хірургія, народна та
нетрадиційна медицина Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/04-М
49 Гета Ірина Василівна
Місцезнаходження: Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Леніна,
31, кв. 50 Ідентифікаційний код: 2615100966 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю зубний лікар Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/06-М
50 Дьяченко Світлана Романівна
Місцезнаходження: м. Луганськ, кв. Солнечний, 18, кв. 14 Ідентифікаційний код: 1449201049 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2108/09-М
51 Микиртичян Оксана Йосифівна
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Трускавець,
вул. Стебницька, 88, кв. 15 Ідентифікаційний код: 2424607043 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/11-М
52 Лобода Анатолій Володимирович
Місцезнаходження: Київська обл., м. Яготин, пров. Говорова,
29, кв. 20 Ідентифікаційний код: 2205001412 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/12-М
53 Приватне підприємство "КАМЕЛІЯ"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Бершадський р-н,
м. Бершадь, вул. Чкалова, 4 Ідентифікаційний код: 30087960 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія, медична сестра з стоматології Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/13-М
54 Тернопільська комунальна міська лікарня N 2
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Р.Купчинського, 14 Ідентифікаційний код: 05497361 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, хірургія, ендоскопія, анестезіологія,
інфекційні хвороби, ортопедія і травматологія, ультразвукова
діагностика, ендокринологія, функціональна діагностика, терапія,
психотерапія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія,
рентгенологія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, стоматологія,
дієтологія, акушерство і гінекологія, урологія, отоларингологія,
гастроентерологія, кардіологія, ревматологія, пульмонологія,
загальна практика - сімейна медицина, геріатрія, проктологія,
онкологія, офтальмологія, неврологія, рефлексотерапія,
дерматовенерологія, онкогінекологія, онкохірургія, медицина
невідкладних станів, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра
з масажу, медична сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра
з функціональної діагностики, медична сестра з дієтичного
харчування, медична сестра з стоматології, медичний статистик,
рентгенлаборант, лаборант з бактеріології, лаборант
клініко-діагностичної лабораторії Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/14-М
55 Комунальний заклад "Великобілозерська центральна районна
лікарня" Великобілозерської районної ради
Місцезнаходження: Запорізька обл., Великобілозерський р-н,
с. Велика Білозерка (частина 1 села), вул. 8 Березня, 3 Ідентифікаційний код: 22143131 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, педіатрія, акушерство
і гінекологія, кардіологія, психіатрія, ендокринологія,
гастроентерологія, загальна практика - сімейна медицина,
наркологія, неврологія, онкологія, урологія, отоларингологія,
хірургія, офтальмологія, анестезіологія, клінічна лабораторна
діагностика, ультразвукова діагностика, фізіотерапія,
дерматовенерологія, стоматологія, фтизіатрія, функціональна
діагностика, ендоскопія, рентгенологія, рентгенлаборант, лаборант
клініко-діагностичної лабораторії, медична сестра з масажу,
операційна медична сестра, медична сестра з фізіотерапії,
фельдшер, медичний статистик, ортопедія і травматологія, клінічна
біохімія, організація і управління охороною здоров'я,
ревматологія, професійна патологія, інфекційні хвороби Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/15-М
56 Товариство з обмеженою відповідальністю
"Лікувально-профілактичний центр "МЕДІКУС"
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Івана Франка, 55 Ідентифікаційний код: 22774222 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/18-М
57 Мале приватне підприємство "СМАЙЛ"
Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Боярка, 10, кв. 2 Ідентифікаційний код: 31289590 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/19-М
58 Смоковська Галина Іванівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський
р-н, Демшин Ідентифікаційний код: 2271804626 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/20-М
59 Смоковський Леонід Миколайович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський
р-н, Жовтневе, вул. Чкалова, 70 Ідентифікаційний код: 2000206555 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/22-М
60 Бадей Дар'я Іванівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,
вул. Космонавтів, 6, кв. 27 Ідентифікаційний код: 1745907507 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/23-М
61 Чернець Олександр Вікторович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,
вул. Тімірязєва, 127 Ідентифікаційний код: 2363603431 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/24-М
62 Врублевська Галина Адольфівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,
вул. Данила Галицького, 26, кв. 4 Ідентифікаційний код: 2001904041 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/25-М
63 Турлай Людмила Іванівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,
вул. Гагаріна, 65, кв. 38 Ідентифікаційний код: 2013703984 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/26-М
64 Пливанюк Надія Іванівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,
вул. Вокзальна, 91, кв. 9 Ідентифікаційний код: 2269309740 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/28-М
65 Кузняк Тетяна Іванівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський
р-н, с. Жовтневе, вул. Сковороди, 27 Ідентифікаційний код: 2621113962 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/31-М
66 Рощук Валентина Василівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,
проспект Грушевського, 56, кв. 61 Ідентифікаційний код: 2229023423 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/32-М
67 Чаплинська районна лікарня
Місцезнаходження: Херсонська обл., Чаплинський р-н,
смт Чаплинка, вул. Космонавтів, 21 Ідентифікаційний код: 02004097 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, хірургія, терапія, педіатрія, акушерство і
гінекологія, психіатрія, дерматовенерологія, анестезіологія,
інфекційні хвороби, неврологія, офтальмологія, отоларингологія,
гастроентерологія, ортопедія і травматологія, урологія,
стоматологія, ортопедична стоматологія, підліткова терапія,
фтизіатрія, кардіологія, наркологія, неонатологія, онкологія,
клінічна лабораторна діагностика, рентгенологія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, патологічна анатомія, ендоскопія,
функціональна діагностика, загальна практика - сімейна медицина,
фельдшер швидкої допомоги, фельдшер, акушерство, зубний лікар,
зубний технік, медична сестра, операційна медична сестра, медична
сестра з фізіотерапії, медична сестра з масажу, медична сестра з
функціональної діагностики, медична сестра з дієтичного
харчування, медична сестра з стоматології, медичний статистик,
рентгенлаборант Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/33-М
68 Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬФА-А"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Рейтарська, 35-А Ідентифікаційний код: 24730447 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/36-М
69 Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче
підприємство "Медицинські системи і технології"
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, пр-т ім. Газети
"Правда", 67, кв. 103 Ідентифікаційний код: 23935503 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю алергологія, анестезіологія,
гастроентерологія, дитяча хірургія, ендокринологія, ендоскопія,
імунологія, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна імунологія,
клінічна лабораторна діагностика, комбустіологія, медицина
невідкладних станів, нефрологія, ортопедія і травматологія,
проктологія, пульмонологія, ревматологія, судинна хірургія,
терапія, торакальна хірургія, трансфузіологія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, хірургія, акушерство і
гінекологія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/01-М
70 Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Старобільськ,
вул. Набережна, 3 Ідентифікаційний код: 01987959 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю фізіотерапія, рефлексотерапія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/02-М
71 Луганська обласна дитяча клінічна лікарня
Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Совєтська, 68 Ідентифікаційний код: 04542985 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дезінфекційна справа, дитяча
алергологія, дитяча анестезіологія, дитяча гастроентерологія,
дитяча гематологія, дитяча гінекологія, дитяча дерматовенерологія,
дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитяча
онкологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча патологічна
анатомія, дитяча психіатрія, дитяча пульмонологія, дитяча
стоматологія, дитяча урологія, дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія,
дитячі інфекційні хвороби, дієтологія, епідеміологія, імунологія,
клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна
імунологія, лікувальна фізкультура, медицина невідкладних станів,
нейрохірургія, неонатологія, організація і управління охороною
здоров'я, педіатрія, підліткова терапія, рентгенологія,
рефлексотерапія, сурдологія, токсикологія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна
діагностика, лаборант клініко-діагностичної лабораторії, лаборант
з імунології, лаборант з бактеріології, рентгенлаборант,
операційна медична сестра, медична сестра, медична сестра з
фізіотерапії, медична сестра з масажу, медична сестра з
лікувальної фізкультури, медична сестра з функціональної
діагностики, медична сестра з дієтичного харчування, медична
сестра з стоматології, медичний статистик Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/03-М
72 Нішкумай Ольга Іванівна
Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 27,
кв. 733 Ідентифікаційний код: 2705213585 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/04-М
73 Немсіцверідзе Ірина Соломонівна
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Леніна,
42, кв. 65 Ідентифікаційний код: ЕМ 266200 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/05-М
74 Філатов Дмитро Олександрович
Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Короленко, 23 Ідентифікаційний код: 2978818972 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/06-М
75 Лукіна Жанетта Дмитрівна
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Ілліча,
23, кв. 34 Ідентифікаційний код: 2039901822 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю психіатрія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/07-М
76 Лобачевська Тетяна Вікторівна
Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Крапивницького, 4,
кв. 123 Ідентифікаційний код: 2539501363 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, ультразвукова
діагностика Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/08-М
77 Калашник Віра Семенівна
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Лохвиця, вул. Леніна,
7-а, кв. 39 Ідентифікаційний код: 2128206003 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/12-М
78 Скоклюк Людмила Миколаївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Ковель, пров.
Фестивальний, 11 Ідентифікаційний код: АС 649708 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/13-М
79 Сергеєв В'ячеслав Михайлович
Місцезнаходження: Волинська обл., Горохівський р-н,
м. Горохів, вул. Полянка 28-а Ідентифікаційний код: 1494909557 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю рефлексотерапія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/14-М
80 Васильчук Тетяна Борисівна
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Володимир-Волинський,
вул. Поліської Січі, 251/28 Ідентифікаційний код: 2210803163 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/15-М
81 Державний лікувально-профілактичний заклад
"Реабілітаційно-діагностичний центр"
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Костянтинівка,
вул. О.Невського, 14 Ідентифікаційний код: 23598715 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю офтальмологія, педіатрія,
проктологія, професійна патологія, психіатрія, психотерапія,
пульмонологія, радіаційна гігієна, рефлексотерапія, санологія,
сексопатологія, спортивна медицина, стоматологія, терапевтична
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія,
зубний лікар, зубний технік, медичний статистик, медична сестра з
дієтичного харчування, фельдшер, медична сестра з лікувальної
фізкультури, медична сестра з масажу, медична сестра з
фізіотерапії, медична сестра з функціональної діагностики,
лаборант клініко-діагностичної лабораторії, лаборант з імунології,
медична сестра з стоматології, медична сестра, алергологія,
гастроентерологія, гематологія, геріатрія, дитяча алергологія,
дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія, дитяча
ендокринологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитяча
отоларингологія, дитяча психіатрія, дитяча пульмонологія,
дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика -
сімейна медицина, імунологія, кардіологія, клінічна біохімія,
клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна
імунологія, лікувальна фізкультура, лікувальна фізкультура і
спортивна медицина, медицина невідкладних станів, медична
психологія, наркологія, народна та нетрадиційна медицина,
неврологія, нефрологія, організація і управління охороною
здоров'я, ортодонтія, ортопедична стоматологія, отоларингологія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/16-М
82 Товариство з обмеженою відповідальністю "Слален"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Богданівська, 10 Ідентифікаційний код: 19038293 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча
стоматологія, ортодонтія, фізіотерапія, рентгенологія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/18-М
83 Приватна агропромислова фірма "Злагода"
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 51,
кв. 124 Ідентифікаційний код: 14177044 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/19-М
84 Давідова Ірина Миколаївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Володимир-Волинський,
вул. Ковельська, 106, 37 Ідентифікаційний код: 2083002926 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/20-М
85 Сахарчук Тарас Віталійович
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Нововолинськ,
15 Мікрорайон, 27, кв. 22 Ідентифікаційний код: 2966013051 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю зубний технік Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/21-М
86 Крижанівська Оксана Анатоліївна
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Володимир-Волинський,
вул. Старицького, 59 Ідентифікаційний код: 3025916869 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю зубний лікар Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/22-М
87 Камінська Неля Миколаївна
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Кам'янка-Дніпровська,
вул. Леніна, 33, кв. 16 Ідентифікаційний код: 2122103321 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/23-М
88 Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр
медико-соціальних послуг "Милосердя"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 30-А Ідентифікаційний код: 35031399 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю медична сестра, організація і
управління охороною здоров'я Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/25-М
89 Петрюк Микола Володимирович
Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. В.Чапаєва, 45-а/34 Ідентифікаційний код: 2401714616 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/27-М
90 Голубка Алла Антонівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Хуст,
вул. Пролетарська, 32 Ідентифікаційний код: 2425103328 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/28-М
91 Кондрашова Тамара Олександрівна
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м. Вишневе, вул. Жовтнева, 24, кв. 4 Ідентифікаційний код: 1720413281 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/29-М
92 Муха Петро Іванович
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Новоросійська, 16, кв. 48 Ідентифікаційний код: 1788208973 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/30-М
93 Приватне підприємство - фірма "ДОПОМОГА-І"
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Київська, 78-Д Ідентифікаційний код: 32881043 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю рефлексотерапія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/31-М
94 Приватне підприємство "Зеленодольський медичний центр"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Зеленодольськ,
вул. Енергетична, 16, 17 Ідентифікаційний код: 34440017 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ендокринологія, кардіологія,
педіатрія, неврологія, ендоскопія, офтальмологія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/32-М
95 Товариство з обмеженою відповідальністю "Призма"
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Макіївка, м-н Сонячний,
10, кв. 54 Ідентифікаційний код: 32986174 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія,
медична сестра з стоматології Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/33-М
96 Кваша Аркадій Іванович
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Щорса, 23, кв. 13 Ідентифікаційний код: 1857102470 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/34-М
97 Бердникова Надія Анатоліївна
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Кіровське, мікрорайон
Молодіжний, 9-Б, кв. 2 Ідентифікаційний код: 2829710423 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/35-М
98 Вовк Сергій Ігнатович
Місцезнаходження: Одеська обл., Котовський р-н, с. Куяльник,
вул. Одеська, 64 Ідентифікаційний код: 1959010579 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю урологія Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/36-М
99 Приватна медична фірма "ДЕНТА"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ,
пр-т Леніна, 87 Ідентифікаційний код: 06955852 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/01-М
100 Борейко Руслан Степанович
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Збаразький р-н,
с. Залужжя, вул. Чорновола, 33 Ідентифікаційний код: 2687411617 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/02-М
101 Балега Наталія Кирилівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Духновича, 15, кв. 1 Ідентифікаційний код: 1977904808 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/03-М
102 Приватна фірма "Норма"
Місцезнаходження: м. Харків, пр-т Гагаріна, 78, кв. 34 Ідентифікаційний код: 25184604 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/04-М
103 Чеховський В'ячеслав Віталійович
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Тарасівська, 17, кв. 238 Ідентифікаційний код: 2664911559 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/05-М
104 Долбінцев Ігор Анатолійович
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Героїв Праці, 19, В, к.10 Ідентифікаційний код: 2608001438 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю хірургічна стоматологія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/06-М
105 Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма
"Профілактика ЛТД"
Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 8-А Ідентифікаційний код: 25065294 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/07-М
106 Товариство з обмеженою відповідальністю "Вітадент ІФ"
Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Пулюя, 2, кв. 73 Ідентифікаційний код: 22188381 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/08-М
107 Литвишко Валерій Олександрович
Місцезнаходження: Харківська обл., м. Чугуїв,
вул. Червоноармійська, 41 Ідентифікаційний код: 2358201538 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедія і травматологія,
дитяча ортопедія і травматологія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/09-М
108 Крицький Валерій Васильович
Місцезнаходження: Харківська обл., м. Балаклія,
вул. Газовиків, 17, кв. 13 Ідентифікаційний код: 2354600658 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/10-М
109 Товариство з обмеженою відповідальністю "Єврофарм"
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Коперника, 3, кв. 3 Ідентифікаційний код: 22600114 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю офтальмологія, терапія,
хірургія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/11-М
110 Маковецький Сергій Федорович
Місцезнаходження: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Теніста, 1 Ідентифікаційний код: 2382411096 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/12-М
111 Пономарьов Сергій Володимирович
Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 28-б, кв. 125 Ідентифікаційний код: 2030302118 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю лікувальна фізкультура Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/13-М
112 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕНТАЛ ЛЮКС"
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 4, 1 Ідентифікаційний код: 30247764 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча стоматологія, зубний
технік, медична сестра, медична сестра з стоматології, ортодонтія,
ортопедична стоматологія, рентгенлаборант, терапевтична
стоматологія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/15-М
113 Левчук Алла Олександрівна
Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Острог, вул. Татарська,
90 Ідентифікаційний код: 2783814206 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю зубний лікар Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/16-М
114 Товариство з обмеженою відповідальністю "Піраміда"
Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Скарбова, 6 Ідентифікаційний код: 21095507 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, стоматологія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/17-М
115 Пологовий будинок м. Павлограда
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Шевченка, 102 Ідентифікаційний код: 23066473 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, генетика медична, санологія, хірургія, урологія,
стоматологія, терапія, дитяча гінекологія, дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча неврологія, педіатрія, офтальмологія,
клінічна лабораторна діагностика, медична сестра з фізіотерапії,
медична сестра з функціональної діагностики, медична сестра з
дієтичного харчування, медичний статистик Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/18-М
116 Товариство з обмеженою відповідальністю "Оптікон"
Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. К.Маркса, 25/34 Ідентифікаційний код: 13768174 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю офтальмологія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/19-М
117 Симонович Михайло Олександрович
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Костомарова, 21 Ідентифікаційний код: 2030004536 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю психотерапія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/20-М
118 Центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Дубровиця,
вул. Воробинська, 180 Ідентифікаційний код: 01999788 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дитяча анестезіологія, бактеріологія,
гастроентерологія, гематологія, геріатрія, дитяча гінекологія,
дерматовенерологія, дієтологія, ендокринологія, дитяча
ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, загальна практика -
сімейна медицина, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна
імунологія, клінічна біохімія, організація і управління охороною
здоров'я, наркологія, неврологія, дитяча неврологія, онкологія,
ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія,
отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, дитяча
офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, неонатологія,
психіатрія, психотерапія, пульмонологія, рентгенологія,
ревматологія, медицина невідкладних станів, стоматологія, дитяча
стоматологія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, терапія, підліткова терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія,
функціональна діагностика, хірургія, дитяча хірургія,
трансфузіологія, дитяча кардіоревматологія, лікувальна
фізкультура, рефлексотерапія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/21-М
119 Нестеренко Микола Антонович
Місцезнаходження: Херсонська обл., Каланчацький р-н,
смт Каланчак, вул. Лесі Українки, 28 Ідентифікаційний код: 1994714458 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/22-М
120 Гібнер Світлана Михайлівна
Місцезнаходження: м. Київ, пр-т 50-річчя Жовтня, 7-А, кв. 17 Ідентифікаційний код: 2399114348 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю урологія Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/23-М
121 Казенне підприємство "Південний еколого-геологічний
центр"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, 47 Ідентифікаційний код: 23450378 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, педіатрія,
фізіотерапія, стоматологія, акушерство і гінекологія, неврологія,
гастроентерологія, отоларингологія, функціональна діагностика,
лікувальна фізкультура Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/24-М
122 Відкрите акціонерне товариство "Львівський
локомотиворемонтний завод"
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Залізнична, 1-А Ідентифікаційний код: 00740599 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, акушерство і
гінекологія, терапевтична стоматологія, фізіотерапія,
функціональна діагностика, клінічна лабораторна діагностика Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/01-М
123 Острозька центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Острог, вул. Татарська,
185 Ідентифікаційний код: 01999833 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, анестезіологія,
дитяча гінекологія, гастроентерологія, дерматовенерологія,
ендокринологія, ендоскопія, епідеміологія, загальна практика -
сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура і спортивна
медицина, наркологія, неврологія, дитяча неврологія, онкологія,
ортопедія і травматологія, дитяча ортопедія і травматологія,
отоларингологія, дитяча отоларингологія, офтальмологія, дитяча
офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, пульмонологія,
неонатологія, психіатрія, рентгенологія, ревматологія,
рефлексотерапія, медицина невідкладних станів, стоматологія,
дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапія,
підліткова терапія, трансфузіологія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика,
хірургія, дитяча хірургія, зубний лікар, зубний технік, фельдшер,
акушерство, фельдшер санітарної освіти, лаборант
клініко-діагностичної лабораторії, рентгенлаборант, операційна
медична сестра, медична сестра, медична сестра з фізіотерапії,
медична сестра з масажу, медична сестра з лікувальної фізкультури,
медична сестра з функціональної діагностики, медична сестра з
дієтичного харчування, медична сестра з стоматології, медичний
статистик Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/05-М
124 Гоголіна Ольга Анатоліївна
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Новосільського, 94, кв. 4 Ідентифікаційний код: 2424011568 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/06-М
125 Приватне підприємство "Доктор Лахман"
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 49/10 Ідентифікаційний код: 35216175 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
ультразвукова діагностика, терапія, дерматовенерологія, медична
сестра з функціональної діагностики Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/07-М
126 Приватне підприємство "МЕДИТЕКС"
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Козицького, 41, кв. 1 Ідентифікаційний код: 30836638 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, проктологія, терапія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, хірургія, ендоскопія, анестезіологія,
сексопатологія, операційна медична сестра, медична сестра з
фізіотерапії Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/08-М
127 Коцай Богдан Богданович
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Академіка Колесси, 17,
кв. 73 Ідентифікаційний код: 2386911776 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/10-М
128 Корєннова Тетяна Володимирівна
Місцезнаходження: Херсонська обл., м. Берислав, вул. Артема,
50 Ідентифікаційний код: 1809411723 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/12-М
129 Новосельський Антон Антонович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Шепетівка,
просп. Миру, 20, 8 Ідентифікаційний код: 2789308237 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю зубний технік Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/13-М
130 Куксіна Марина Федорівна
Місцезнаходження: АР Крим, м. Джанкой, вул. Леніна, 3, кв. 35 Ідентифікаційний код: 2889216826 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/14-М
131 Спільне українсько-польське підприємство (у формі
товариства з обмеженою відповідальністю) "АГЕНЦІЯ ГАЛІНТУР"
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Олени Степанівни, 2 Ідентифікаційний код: 19177238 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика,
рефлексотерапія, функціональна діагностика, неврологія, лікувальна
фізкультура, народна та нетрадиційна медицина Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/15-М
132 Закрите акціонерне товариство "Санаторій "МЕДОБОРИ"
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н,
с. Конопківка Ідентифікаційний код: 21162244 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю фізіотерапія, терапія,
кардіологія, педіатрія, ортопедія і травматологія, неврологія,
рентгенологія, акушерство і гінекологія, стоматологія,
функціональна діагностика, лікувальна фізкультура,
рефлексотерапія, гастроентерологія, пульмонологія, ендокринологія,
ультразвукова діагностика, народна та нетрадиційна медицина,
психотерапія, клінічна лабораторна діагностика, дієтологія,
ендоскопія, урологія, дерматовенерологія Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/16-М
133 Менська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Шевченка,
61-А Ідентифікаційний код: 02006343 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія,
загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, медицина
невідкладних станів, наркологія, неврологія, неонатологія,
організація і управління охороною здоров'я, ортопедична
стоматологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія,
рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія,
функціональна діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія,
зубний лікар, зубний технік, фельдшер швидкої допомоги, фельдшер,
акушерство, лаборант клініко-діагностичної лабораторії,
рентгенлаборант, операційна медична сестра, медична сестра,
медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з масажу, медична
сестра з лікувальної фізкультури Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/17-М
134 Керечан Габріелла Василівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Виноградів,
вул. Пархоменка, 48 Ідентифікаційний код: 2563809086 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/18-М
135 Гайтеров Сергій Миколайович
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Антрацит,
вул. Молодіжна, 2, кв. 2 Ідентифікаційний код: 2275901116 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/19-М
136 Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний
машинобудівний завод імені О.М.Макарова"
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 1 Ідентифікаційний код: 14308368 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія, гастроентерологія, гематологія, геріатрія,
дерматовенерологія, дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія,
дитяча гематологія, дитяча гінекологія, дитяча дерматовенерологія,
дитяча ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, дитяча
ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, дитяча пульмонологія, дитяча стоматологія, дитяча
урологія, дитячі інфекційні хвороби, дієтологія, ендокринологія,
імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія,
клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна
імунологія, організація і управління охороною здоров'я, лікувальна
фізкультура, медицина невідкладних станів, медична психологія,
народна та нетрадиційна медицина, неврологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, педіатрія, підліткова терапія,
пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, рефлексотерапія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
хірургічна стоматологія Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/20-М
137 Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРЕСТ ПАРК
ГОТЕЛЬ"
Місцезнаходження: Донецька обл., Волноваський р-н,
смт Комсомольське, вул. Сонячна, 20 Ідентифікаційний код: 32745794 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапевтична стоматологія, неврологія,
ортопедія і травматологія, педіатрія, фізіотерапія,
рефлексотерапія, функціональна діагностика, алергологія, клінічна
імунологія, лікувальна фізкультура, дієтологія, народна та
нетрадиційна медицина, медична сестра з фізіотерапії, медична
сестра з масажу, медична сестра з функціональної діагностики,
медична сестра з дієтичного харчування, операційна медична сестра,
медична сестра, дерматовенерологія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/01-М
138 Приватне підприємство "ІРІС"
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, пр-т Ювілейний, 23-А, кв. 36 Ідентифікаційний код: 22151811 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю офтальмологія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/02-М
139 Оводенко Валерій Віталійович
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Дарвина, 20 Ідентифікаційний код: 2462612574 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча ортопедія і
травматологія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/03-М
140 Міська стоматологічна поліклініка Чернігівської міської
ради
Місцезнаходження: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 154 Ідентифікаційний код: 05519468 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія,
ортодонтія, рентгенологія, анестезіологія, фізіотерапія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/04-М
141 Ульянова Марина Іванівна
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Бердянська, 9
Ідентифікаційний код: 2147012665 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю лікувальна фізкультура і
спортивна медицина Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/05-М
142 Пирогов Валерій Вікторович
Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Василини, 7, кв. 59 Ідентифікаційний код: 2251311698 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/07-М
143 Кругляк Олег Аркадійович
Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Чекістів, 4, кв. 26 Ідентифікаційний код: 2433502094 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/09-М
144 Приватне підприємство "Івнес Стома"
Місцезнаходження: Житомирська обл., Чуднівський р-н,
смт Чуднів, вул. Леніна, 165 Ідентифікаційний код: 32777297 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/10-М
145 Товариство з обмеженою відповідальністю
"Консультативно-діагностичний центр "Надія"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Шепетівка, пр-т Миру,
28 Ідентифікаційний код: 31494599 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія, фізіотерапія,
педіатрія, ультразвукова діагностика, стоматологія, ортопедична
стоматологія, ортодонтія, кардіологія, отоларингологія, народна та
нетрадиційна медицина Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/11-М
146 Центральний військовий санаторій "Пуща-Водиця" (військова
частина А 1931)
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Гамарника, 60 Ідентифікаційний код: 07770190 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика,
лікувальна фізкультура, медицина невідкладних станів, неврологія,
ортопедія і травматологія, проктологія, рентгенологія,
рефлексотерапія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, урологія,
народна та нетрадиційна медицина, медична сестра з масажу, медична
сестра стаціонару Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/12-М
147 Немальцева Валентина Пантеліївна
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Ковпака, 89, кв. 40 Ідентифікаційний код: 2080105501 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю офтальмологія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/13-М
148 Коваленко Євген Миколайович
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Стаханівська, 26 Ідентифікаційний код: 2113306718 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/15-М
149 Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут
генетики репродукції"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Печенізька, 35/43, кв. 134 Ідентифікаційний код: 35085549 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
генетика медична, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна
діагностика, лаборант клініко-діагностичної лабораторії Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/16-М
150 Приватне підприємство "Гармонія"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, пр-т Кірова /
вул. Леніна, 29/1 Ідентифікаційний код: 32874261 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія,
хірургічна стоматологія, стоматологія, терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/17-М
151 Кушнір Юлія Володимирівна
Місцезнаходження: АР Крим, м. Алушта, вул. Таврічеська, 1,
гуртожиток Ідентифікаційний код: 2755316483 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/18-М
152 Кримська республіканська установа "Республіканський
дитячий протитуберкульозний санаторій "ОПУШКИ"
Місцезнаходження: АР Крим, Сімферопольський р-н, с. Опушки Ідентифікаційний код: 02774013 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, дитяча фтизіатрія, педіатрія, дитяча
стоматологія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/19-М
153 Євпаторійський центральний дитячий клінічний санаторій
(в/ч А 1514)
Місцезнаходження: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Дувановська, 21 Ідентифікаційний код: 08451038 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча
алергологія, дитяча анестезіологія, дитяча гастроентерологія,
дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча
отоларингологія, дитячі інфекційні хвороби, дієтологія,
ендокринологія, ендоскопія, клінічна лабораторна діагностика,
лікувальна фізкультура, народна та нетрадиційна медицина,
неврологія, ортопедія і травматологія, педіатрія, психотерапія,
пульмонологія, рентгенологія, рефлексотерапія, санологія,
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, функціональна діагностика Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/21-М
154 Республіканський дитячий клінічний санаторій "ЧАЙКА"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Алея Дружби, 61 Ідентифікаційний код: 01995677 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, педіатрія, дитяча кардіоревматологія, дитяча
неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча нефрологія,
дитяча хірургія, дитяча хірургія, дитяча стоматологія, дитяча
отоларингологія, фізіотерапія, рефлексотерапія, клінічна
лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, функціональна
діагностика Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/22-М
155 Товариство з обмеженою відповідальністю "Клініка народної
медицини"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева,
22, к. 81 Ідентифікаційний код: 33530083 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю санологія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/23-М
156 Приватне підприємство "Медінвест"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Некрасова, 3 Ідентифікаційний код: 30093204 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, дитяча алергологія,
гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія,
загальна практика - сімейна медицина, кардіологія, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, народна та
нетрадиційна медицина, неврологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, психіатрія, медична
психологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, функціональна діагностика, хірургія,
лаборант клініко-діагностичної лабораторії, медична сестра з
масажу, медична сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/24-М
157 Андреєв Роберт Сергійович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Товариська, 37-б, кв. 31 Ідентифікаційний код: 2631511831 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/25-М
158 Військова частина А 2339
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. В.Чорновола, 122 Ідентифікаційний код: 07848549 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія, анестезіологія, бактеріологія, вірусологія,
гастроентерологія, гематологія, дезінфекційна справа,
дерматовенерологія, дієтологія, ендокринологія, епідеміологія,
ендоскопія, загальна гігієна, загальна практика - сімейна
медицина, імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика,
комбустіологія, лабораторна імунологія, лікувальна фізкультура,
лікувальна фізкультура і спортивна медицина, медицина невідкладних
станів, медична психологія, мікробіологія і вірусологія,
наркологія, народна та нетрадиційна медицина, неврологія,
нейрохірургія, нефрологія, онкогінекологія, онкологія,
онкоотоларингологія, онкохірургія, організація і управління
охороною здоров'я, ортодонтія, ортопедична стоматологія, ортопедія
і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, паразитологія,
проктологія, променева терапія, професійна патологія, психіатрія,
психотерапія, психофізіологія, пульмонологія, радіологія,
радіонуклідна діагностика, ревматологія, рентгенологія,
рефлексотерапія, санологія, сексопатологія, спортивна медицина,
стоматологія, судинна хірургія, терапевтична стоматологія,
терапія, токсикологія, торакальна хірургія, трансфузіологія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія,
функціональна діагностика, хірургія, хірургічна стоматологія,
зубний технік, лаборант клініко-діагностичної лабораторії,
рентгенлаборант, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з
функціональної діагностики, медична сестра з масажу, медична
сестра з стоматології, медична сестра з дієтичного харчування,
медична сестра з лікувальної фізкультури, медичний статистик,
фельдшер Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/26-М
159 Приватна фірма "Кіліманджаро"
Місцезнаходження: м. Харків, вул. 2 П'ятирічки, 28, кв. 26 Ідентифікаційний код: 24143371 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія,
дитяча стоматологія, ортодонтія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/27-М
160 Неонета Валерій Анатолійович
Місцезнаходження: Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Леніна,
35, кв. 37 Ідентифікаційний код: 2331400793 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю сексопатологія, психіатрія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/28-М
161 Безсонова Олена Олександрівна
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Пушкінська, 74, кв. 84 Ідентифікаційний код: 2474300906 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/29-М
162 Тараненко Сергій Ілларіонович
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Командарма Корка, 54, к.121 Ідентифікаційний код: 3275500936 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/30-М
163 Самойленко Варвара Яківна
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Командарма Уборевича, 10,
кв. 38 Ідентифікаційний код: 1203901964 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/31-М
164 Петров Володимир Федорович
Місцезнаходження: м. Одеса, пр-т Шевченка, 10/9, кв. 1 Ідентифікаційний код: 2202709311 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/32-М
165 Міська лікарня N 4 міста Сніжного
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Руднєва, 15 Ідентифікаційний код: 05492953 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапія, педіатрія, неврологія,
отоларингологія, офтальмологія, хірургія, ортопедія і
травматологія, фтизіатрія, психіатрія, наркологія, фізіотерапія,
рентгенологія, інфекційні хвороби, функціональна діагностика,
клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна
фізкультура, медична сестра, медична сестра з функціональної
діагностики, медична сестра з масажу, лаборант
клініко-діагностичної лабораторії, рентгенлаборант, медичний
статистик, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з
лікувальної фізкультури Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/33-М
166 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДСКЕЙП"
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Крюківщина, вул. Дружби, 4, к. 1 Ідентифікаційний код: 34846236 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, неврологія, хірургія,
отоларингологія, офтальмологія, медична сестра Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/34-М
167 Підприємство у вигляді Товариства з обмеженою
відповідальністю "КЕБОТ-НЬЮ"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Драйзера, 8 Ідентифікаційний код: 31457908 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія,
ортодонтія, зубний технік Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/35-М
168 Відкрите акціонерне товариство "Будівельно-монтажне
управління "Укрторгбуд"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Паркова, 7 Ідентифікаційний код: 01547479 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю клінічна лабораторна
діагностика, педіатрія, психотерапія, терапія, інфекційні хвороби Реєстраційне досьє від 31.08.07 N 3108/31-М
169 Семіряд Ольга Олександрівна
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Стаханов,
вул. Ю.Ленінців, 18, кв. 32 Ідентифікаційний код: 2384208942 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/21-М
Всього: 169 справ

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

31.08.2007 N 26

Наказ

31.08.2007 N 510

ПЕРЕЛІК N 2

суб'єктів господарської діяльності, за заявами

яких прийнято рішення про відмову у видачі ліцензій

та копій ліцензій на провадження господарської

діяльності з медичної практики

1 Приватне підприємство "ДЕНТАЛ ДЕПО СЕВАСТОПОЛЬ"
Місцезнаходження: м. Севастополь, вул. Карантинна, 16, кв. 13 Ідентифікаційний код: 25129887 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія,
терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія у зв'язку з
невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним
умовам провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: виявлена невідповідність головного лікаря
єдиним кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/05-М
2 Удовиченко Микола Якимович
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Бахмацький р-н, село
Курінь, вул. Ватутіна, 3-Б Ідентифікаційний код: 1808707836 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ревматологія у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутні відомості про підвищення
кваліфікації за спеціальністю "рефлексотерапія" Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/10-М
3 Приватне підприємство "Стоматологічна фірма на вулиці
Сенявіна"
Місцезнаходження: м. Севастополь, вул. Сенявіна, 3-а Ідентифікаційний код: 32198672 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична
стоматологія, терапевтична стоматологія у зв'язку з
невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним
умовам провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: виявлена невідповідність головного лікаря
єдиним кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/19-М
4 Комунальна лікувально-профілактична установа "Міська
інфекційна лікарня м. Димитрова"
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Димитров,
пров. Толбухіна, 44 Ідентифікаційний код: 31338129 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і
управління охороною здоров'я, інфекційні хвороби, рентгенологія,
функціональна діагностика, клінічна лабораторна діагностика,
лабораторна імунологія, клінічна біохімія, бактеріологія, медична
сестра з дієтичного харчування, лаборант клініко-діагностичної
лабораторії, медична сестра з фізіотерапії, ревматологія, медична
сестра, медичний статистик, медична сестра з функціональної
діагностики, лаборант з бактеріології у зв'язку з невідповідністю
заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: виявлена невідповідність головного лікаря
єдиним кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/08-М
5 Тиховська Олександра Юхимівна
Місцезнаходження: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 86-А Ідентифікаційний код: 1793705565 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю фізіотерапія у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутній сертифікат лікаря-спеціаліста за
фахом "фізіотерапія" Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/08-М
6 Бойко Віктор Володимирович
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Ватутіна, 19, кв. 23 Ідентифікаційний код: 2618604006 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедія і
травматологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутній дозвіл МОЗ
України випускнику педіатричного факультету обіймати посаду
лікаря-лікувальника Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/10-М
7 Шуханов Микола Макарович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,
вул. Васильєва, 13-Б, кв. 36 Ідентифікаційний код: 2169816712 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія у зв'язку
з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутні відомості про роботу за фахом
"терапія" з 2004 року Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/16-М
8 Одеський слідчий ізолятор Управління державного
департаменту України з питань виконання покарань в Одеській
області
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11 Ідентифікаційний код: 08564162 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики у зв'язку з невідповідністю
заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: виявлена невідповідність керівника медичного
закладу єдиним кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/17-М
9 Ільницький Олександр Анатолійович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,
вул. Соборна, 14, кв. 10 Ідентифікаційний код: 2699113874 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю неврологія у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутній сертифікат лікаря-спеціаліста за
фахом "неврологія" Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/27-М
10 Земскова Ольга Олександрівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,
вул. Шевченка, 31, кв. 4 Ідентифікаційний код: 2177109982 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ультразвукова
діагностика у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими
документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутній дозвіл МОЗ
України випускнику педіатричного факультету обіймати посаду
лікаря-лікувальника Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/29-М
11 Підгірний Анатолій Михайлович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,
вул. Соборна, 29, А, 17 Ідентифікаційний код: 2182403358 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія у зв'язку
з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутні відомості про роботу за
спеціальністю "терапія" за останні 3 роки Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/30-М
12 Ряба Тетяна Михайлівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський
р-н, с. Довжок Ідентифікаційний код: 2126604623 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна практика
- сімейна медицина у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутня первинна
спеціалізація та сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом "загальна
практика - сімейна медицина" Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/34-М
13 Процкова Олена Вікторівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,
вул. Фрунзе, 12-А, кв. 101 Ідентифікаційний код: 2831518243 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю загальна
практика - сімейна медицина у зв'язку з невідповідністю заявника
згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ),
затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони
здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме:
відсутній сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом "загальна
практика - сімейна медицина" Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/35-М
14 Орлова Маргарита Степанівна
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Стаханов,
вул. Ю.Ленінців, 7, кв. 12 Ідентифікаційний код: 1493407804 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутня первинна
спеціалізація та сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом
"терапевтична стоматологія" Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/09-М
Всього: 14 справ

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

31.08.2007 N 26

Наказ

31.08.2007 N 510

ПЕРЕЛІК N 3

суб'єктів підприємницької діяльності, заяви

яких про видачу ліцензії на провадження господарської

діяльності з медичної практики залишені без розгляду

1 Приватне підприємство "Медична група "Мультимед"
Місцезнаходження: м. Севастополь, вул. Астана Кесаєва, 5,
корпус 4, кв. 36 Ідентифікаційний код: 35275953 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушенням
вимог (розшифровка підпису на заяві не відповідає самому підпису) Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/14-М
2 Афанасьєва Ірина Вікторівна
Місцезнаходження: м. Севастополь, пр-т Жовтневої революції,
37, кв. 41 Ідентифікаційний код: 2247005440 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушенням
вимог (розшифровка підпису на заяві не відповідає самому підпису) Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/22-М
3 Комунальна лікувально-профілактична установа Центральна
міська клінічна лікарня N 1 м. Донецька
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 57 Ідентифікаційний код: 01990039 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: посвідчення про присвоєння
кваліфікаційної категорії головного лікаря засвідчене не в
установленому порядку Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/28-М
4 Благодійна установа - шпиталь імені Митрополита Андрія
Шептицького Курії Львівської Архієпарії Української
Греко-Католицької Церкви
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Озаркевича, 4 Ідентифікаційний код: 22348948 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: відсутні відомості про роботу
головного лікаря установи за останні 5 років за конкретною
лікарською спеціальністю Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/38-М
5 Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника"
Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57 Ідентифікаційний код: 02125266 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
провадження діяльності, зазначеної в положенні про
санаторій-профілакторій та в інших поданих документах; у висновку
державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність
наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики не вірно зазначений ідентифікаційний код
юридичної особи; виявлена розбіжність переліку лікарських
спеціальностей у поданих документах; термін дозволу Державного
протипожежного нагляду сплив у 2007 році Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/02-М
6 Комунальний лікувально-профілактичний заклад "Чернігівська
обласна лікарня"
Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Волковича, 25 Ідентифікаційний код: 02006113 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: перелік лікарських спеціальностей
у поданих документах не відповідає вимогам наказу МОЗ України від
28.10.2002 р. N 385 ( z0892-02 ) "Про затвердження переліків
закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та
посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах
охорони здоров'я" Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/05-М
7 Хмельницька обласна психіатрична лікарня N 3
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Славутський р-н,
с. Яблунівка Ідентифікаційний код: 02004433 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: перелік лікарських спеціальностей
у поданих документах не відповідає вимогам наказу МОЗ України від
28.10.2002 р. N 385 ( z0892-02 ) "Про затвердження переліків
закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та
посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах
охорони здоров'я" Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/06-М
8 Товариство з обмеженою відповідальністю
"Лікувально-оздоровчий комплекс "Ковчег" ШТМ"
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя,
112 Ідентифікаційний код: 30131747 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей
щодо керівника медичного закладу між довідкою про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики та
поданими на нього документами; копія трудової книжки головного
лікаря засвідчена не в установленому порядку Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/05-М
9 Комунальний заклад "Рівненський обласний онкологічний
диспансер"
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Жоліо Кюрі, 19 Ідентифікаційний код: 02000205 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: перелік лікарських спеціальностей
у поданих документах не відповідає вимогам наказу МОЗ України від
28.10.2002 р. N 385 ( z0892-02 ) "Про затвердження переліків
закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та
посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах
охорони здоров'я" Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/10-М
10 Приватне підприємство "V.I.P-Центр"
Місцезнаходження: м. Вінниця, пров. К.Маркса, 10-А, кв. 6 Ідентифікаційний код: 32719078 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей
щодо керівника медичного закладу між довідкою про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики та
поданими на нього документами Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/11-М
11 Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬБУС"
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, пр-т Героїв, 4, к. 478 Ідентифікаційний код: 20193403 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: не створений заклад охорони
здоров'я багатопрофільного товариства та не призначений головний
лікар цього закладу Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/24-М
12 Назаров Микола Вікторович
Місцезнаходження: Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни,
вул. Технічна, 11, кв. 28 Ідентифікаційний код: 2340413550 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: висновок державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики застарілий (2005 року) Реєстраційне досьє від 27.08.07 N 2708/14-М
13 Кашуба Валентина Миколаївна
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Осіпова, 6, кв. 25 Ідентифікаційний код: 1241200642 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: довідка про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики (довідка
про стан МТБ) не підписана заявником; виявлена розбіжність між
датою видачі довідки про стан МТБ та датою її підпису Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/03-М
14 Стеба Яна Валеріївна
Місцезнаходження: м. Херсон, вул. Перекопська, 161, кв. 27 Ідентифікаційний код: 2583313081 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: висновок державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики виданий не за заявленою спеціальністю Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/09-М
15 Приватне підприємство фірма "Еліта-Інтер"
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Шептицького, 8 Ідентифікаційний код: 30365518 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: не поданий документ про зміну
прізвища керівника медичного закладу Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/11-М
Всього: 15 справ

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

31.08.2007 N 26

Наказ

31.08.2007 N 510

ПЕРЕЛІК N 4

суб'єктів господарської діяльності, за заявами

яких прийнято рішення про переоформлення ліцензій

на провадження господарської діяльності

з медичної практики

1 Відділкова лікарня станції Шевченко Одеської залізниці
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Жовтнева, 1 Ідентифікаційний код: 01111115 Переоформити ліцензію АБ N 299990 від 27.01.2006 р., у
зв'язку з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю анестезіологія,
гастроентерологія, акушерство і гінекологія, ендокринологія,
ендоскопія, інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика,
клінічна біохімія, лікувальна фізкультура, медицина невідкладних
станів, наркологія, неврологія, онкогінекологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна
анатомія, психіатрія, терапія, підліткова терапія, фтизіатрія,
рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна
стоматологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургія, судинна хірургія, дитяча
стоматологія, ортопедична стоматологія, дерматовенерологія
терміном дії з 31.08.07 по 27.01.11 Ліцензію АБ N 299990 від 27.01.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/11-М
2 Смілянська міська стоматологічна поліклініка
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Семашка, 2 Ідентифікаційний код: 05540577 Переоформити ліцензію АВ N 348476 від 08.06.2007 р., у
зв'язку з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча
стоматологія, ортодонтія, терапевтична стоматологія, хірургічна
стоматологія, рентгенологія, ортопедична стоматологія терміном дії
з 31.08.07 по 08.06.12 Ліцензію АВ N 348476 від 08.06.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/13-М
3 Приватне підприємство "РЕАЛЦ"
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-А Ідентифікаційний код: 33532033 Переоформити ліцензію АБ N 203495 від 17.08.2005 р., у
зв'язку зі зміною юридичної адреси Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія
терміном дії з 31.08.07 по 17.08.10 Ліцензію АБ N 203495 від 17.08.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/18-М
4 Дочірнє підприємство "Санаторій "Верховина" закритого
акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок
України "Укрпрофоздоровниця"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Міжгірський р-н,
с. Сойми, 1 Ідентифікаційний код: 02647289 Переоформити ліцензію АБ N 102173 від 25.02.2005 р., у
зв'язку зі зміною юридичної адреси та розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, гастроентерологія, гематологія, дієтологія,
ендокринологія, ендоскопія, клінічна біохімія, клінічна
імунологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна
фізкультура, медична сестра з масажу, народна та нетрадиційна
медицина, неврологія, психотерапія, рефлексотерапія, стоматологія,
терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна
діагностика, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія,
педіатрія терміном дії з 31.08.07 по 25.02.10 Ліцензію АБ N 102173 від 25.02.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/21-М
5 Комунальний заклад "Міська лікарня N 3"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Пушкіна, 13 Ідентифікаційний код: 01986173 Переоформити ліцензію АБ N 102428 від 14.03.2005 р., у
зв'язку з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю інфекційні
хвороби, ендоскопія, ультразвукова діагностика, рентгенологія,
ревматологія, клінічна лабораторна діагностика, фізіотерапія,
бактеріологія, організація і управління охороною здоров'я,
підліткова терапія, функціональна діагностика, фельдшер,
акушерство, лаборант клініко-діагностичної лабораторії,
рентгенлаборант, операційна медична сестра, медична сестра,
медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з масажу, медична
сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра з функціональної
діагностики, медична сестра з дієтичного харчування, медичний
статистик, лаборант з бактеріології, терапія, хірургічна
стоматологія, неврологія, ендокринологія, анестезіологія,
патологічна анатомія, лікувальна фізкультура, отоларингологія,
офтальмологія, ортопедія і травматологія, онкологія,
дерматовенерологія, урологія, загальна практика - сімейна медицина
терміном дії з 31.08.07 по 14.03.10 Ліцензію АБ N 102428 від 14.03.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/17-М
6 Комунальне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка
N 5"
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 12 Ідентифікаційний код: 05499046 Переоформити ліцензію АБ N 299288 від 22.11.2005 р., у
зв'язку з реорганізацією підприємства Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія,
ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна
стоматологія, дитяча стоматологія, зубний технік, рентгенлаборант,
медична сестра, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з
стоматології, медичний статистик, організація і управління
охороною здоров'я терміном дії з 31.08.07 по 22.11.10 Ліцензію АБ N 299288 від 22.11.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/26-М
7 Ріпкинська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н,
смт Ріпки, вул. Колгоспна, 9 Ідентифікаційний код: 02006478 Переоформити ліцензію АВ N 317928 від 29.12.2006 р., у
зв'язку з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю хірургія, терапія,
педіатрія, акушерство і гінекологія, неврологія, анестезіологія,
інфекційні хвороби, стоматологія, рентгенологія, клінічна
лабораторна діагностика, організація і управління охороною
здоров'я, ортопедія і травматологія, кардіологія, неонатологія,
ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна
стоматологія, клінічна біохімія, ендокринологія, отоларингологія,
офтальмологія, дерматовенерологія, загальна практика - сімейна
медицина, наркологія, онкологія, психіатрія, фтизіатрія,
ультразвукова діагностика, ендоскопія, функціональна діагностика,
фізіотерапія, медицина невідкладних станів, дезінфекційна справа,
лікувальна фізкультура терміном дії з 31.08.07 по 29.12.11 Ліцензію АВ N 317928 від 29.12.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/02-М
8 Приватне підприємство "Медичний центр доктора Стариша"
Місцезнаходження: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Паркова,
14-а, кв. 8 Ідентифікаційний код: 33379743 Переоформити ліцензію АВ N 191361 від 28.08.2006 р., у
зв'язку з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія,
неврологія, кардіологія, психотерапія, фізіотерапія, функціональна
діагностика, народна та нетрадиційна медицина, ультразвукова
діагностика, лікувальна фізкультура, урологія, акушерство і
гінекологія, отоларингологія терміном дії з 31.08.07 по 28.08.11 Ліцензію АВ N 191361 від 28.08.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/06-М
9 Територіальне медичне об'єднання Судацької міської ради
Місцезнаходження: АР Крим, м. Судак, вул. Гвардійська, 1 Ідентифікаційний код: 05535651 Переоформити ліцензію АВ N 049555 від 27.01.2006 р., у
зв'язку з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, гастроентерологія, анестезіологія,
дерматовенерологія, дитяча хірургія, дитяча гінекологія, дитяча
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча стоматологія,
ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина,
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, бактеріологія,
клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія,
лікувальна фізкультура, медицина невідкладних станів, наркологія,
народна та нетрадиційна медицина, онкологія, організація і
управління охороною здоров'я, ортодонтія, стоматологія, ортопедія
і травматологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія,
рентгенологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, хірургічна
стоматологія, хірургія, отоларингологія терміном дії з 31.08.07 по
27.01.11 Ліцензію АВ N 049555 від 27.01.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/14-М
10 Товариство з обмеженою відповідальністю "Пансіонат
"МАГНОЛІЯ"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Алушта, вул. Красноармійська,
66, А Ідентифікаційний код: 33255008 Переоформити ліцензію АВ N 191302 від 28.08.2006 р., у
зв'язку з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія,
педіатрія, фізіотерапія, функціональна діагностика, медична сестра
з масажу, ультразвукова діагностика, неврологія, лікувальна
фізкультура терміном дії з 31.08.07 по 28.08.11 Ліцензію АВ N 191302 від 28.08.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/20-М
Всього: 10 справ

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

31.08.2007 N 26

Наказ

31.08.2007 N 510

ПЕРЕЛІК N 5

суб'єктів господарської діяльності, за заявами

яких прийнято рішення про видачу копій ліцензій

на провадження господарської діяльності

з медичної практики

1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Клініка Сучасних
Медичних Технологій"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Рози
Люксембург, 7 Ідентифікаційний код: 32836713 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія, імунологія, психіатрія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, дерматовенерологія, педіатрія, генетика
медична за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Київська, 142 Реєстраційне досьє від 17.08.07 N 1708/21-М
2 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНДЕКС"
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Орлова, 47 Ідентифікаційний код: 31765741 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю нефрологія, терапія,
урологія, лікувальна фізкультура за місцем провадження діяльності
м. Харків, пр. Косіора, 122 Реєстраційне досьє від 21.08.07 N 2108/07-М
3 Приватне підприємство "Віта-Дент"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Драйзера, 40-б Ідентифікаційний код: 31901524 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія за
місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/08-М
Всього: 3 справи

Додаток 1

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

31.08.2007 N 26

Наказ

31.08.2007 N 510

ПЕРЕЛІК N 6

суб'єктів господарської діяльності, за заявами

яких прийнято рішення про видачу дублікатів

ліцензій на провадження господарської

діяльності з медичної практики

1 Золочівська Олеся Богданівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Сокальський р-н, с. Сілець Ідентифікаційний код: 2967709528 Видати дублікат ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/16-М
2 Євсєєва Лілія Миколаївна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Ізяславський р-н,
м. Ізяслав, вул. Шевченка, БОС 20, кв. 36 Ідентифікаційний код: 2429602705 Видати дублікат ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/04-М
Всього: 2 справи

Додаток 2

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

31.08.2007 N 26

Наказ

31.08.2007 N 510

ПЕРЕЛІК N 1

суб'єктів господарської діяльності,

за заявами яких прийнято рішення про видачу ліцензій

на провадження господарської діяльності з проведення

дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт

1 Інглик Олександр Миколайович
Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Руська,
58-А Ідентифікаційний код: 1825400210 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт Реєстраційне досьє від 20.08.07 N 2008/01-Д
2 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДДЕЗІНФЕКЦІЯ"
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Буковинська, 12, кв. 110 Ідентифікаційний код: 31541753 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/01-Д
3 Товариство з обмеженою відповідальністю "В.В.В"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Струтинського, 8 Ідентифікаційний код: 30055787 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/03-Д
Всього: 3 справи

Додаток 2

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

31.08.2007 N 26

Наказ

31.08.2007 N 510

ПЕРЕЛІК N 2

суб'єктів підприємницької діяльності, заяви

яких про видачу ліцензії на провадження господарської

діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних

та дератизаційних робіт залишенні без розгляду

1 Комунальне підприємство "ВОДГЕО"
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Московська,
45 Ідентифікаційний код: 30794986 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в заяві не зазначено повну адресу
провадження діяльності; в статуті підприємства відсутній вид
господарської діяльності, на який суб'єкт господарювання має намір
отримати ліцензію Реєстраційне досьє від 28.08.07 N 2808/01-Д
2 Комунальне медико-виробниче підприємство "ДЕЗИНФЕКЦІЯ"
Місцезнаходження: м. Рівне, вул. Малорівненська, 79 Ідентифікаційний код: 13988059 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність найменування
суб'єкта господарювання між свідоцтвом про державну реєстрацію та
висновком державної санітарно-епідеміологічної служби про
відповідність наявних приміщень, матеріально-технічної бази
вимогам санітарних норм і правил у частині організації та
проведення дезінфекційних, дезінсекційних і дератизаційних робіт
та кваліфікації персоналу Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/02-Д
Всього: 2 справи

Додаток 3

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

31.08.2007 N 26

Наказ

31.08.2007 N 510

ПЕРЕЛІК N 1

суб'єктів господарської діяльності,

за заявами яких прийнято рішення про видачу ліцензій

на провадження господарської діяльності з переробки

донорської крові та її компонентів, виготовлення

препаратів з них

1 Володимир-Волинська станція переливання крові Місцезнаходження: Волинська обл., м. Володимир-Волинський,
вул. Наливайка, 18 Ідентифікаційний код: 13366524 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів Реєстраційне досьє від 29.08.07 N 2908/01-К
Всього: 1 справа

Додаток 3

до протоколу засідання

Ліцензійної комісії

Міністерства охорони

здоров'я України

31.08.2007 N 26

Наказ

31.08.2007 N 510

ПЕРЕЛІК N 2

суб'єктів підприємницької діяльності,

заяви яких про видачу ліцензії на провадження

господарської діяльності з переробки донорської

крові та її компонентів, виготовлення препаратів

з них залишені без розгляду

1 Комунальне підприємство Врадіївська районна центральна
лікарня
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Врадіївський р-н,
смт Врадіївка, вул. Фрунзе, 2 Ідентифікаційний код: 01998466 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в заяві, висновку державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики (висновок СЕС) та довідці про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів не вірно зазначений вид господарської
діяльності, на який суб'єкт господарювання має намір отримати
ліцензію; виявлена розбіжність найменування суб'єкта
господарювання в поданих документах; висновок СЕС поданий не на
провадження господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів; не подані інструкції з фракціонування
донорської крові Реєстраційне досьє від 22.08.07 N 2208/01-К
Всього: 1 справа

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: