open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.04.2011 N 510
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Фонду

державного майна

N 888 ( v0888224-11 ) від 10.06.2011 }
Про затвердження Стандарту адміністративної

послуги з надання інформації (відомостей або витягу)

з Єдиного реєстру об'єктів державної власності

З метою виконання підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 17.07.2009 N 737 ( 737-2009-п ) "Про заходи
щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних
послуг" щодо затвердження стандартів адміністративних послуг
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Стандарт адміністративної послуги з надання
інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об'єктів
державної власності, що додається.
2. Департаменту інформаційних технологій, моніторингу та
прогнозування готувати інформацію (відомості або витяг) з Єдиного
реєстру об'єктів державної власності відповідно до Стандарту
адміністративних послуг з надання інформації (відомостей або
витягу) з Єдиного реєстру об'єктів державної власності,
затвердженого цим наказом, за підписом заступника Голови Фонду, а
якщо запитувачами є Регіональні відділення Фонду державного майна
України, інформацію надавати за підписом директора Департаменту
інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування.
3. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України та
зв'язків з громадськістю забезпечити розміщення цього Стандарту в
мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Фонду державного майна
України.
4. Скасувати наказ ФДМУ від 27.11.2009 N 1863 "Про
затвердження Тимчасового порядку надання інформації з Єдиного
реєстру об'єктів державної власності".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду, якому делеговано повноваження підписувати інформацію
(відомості або витяг) з Єдиного реєстру об'єктів державної
власності.
Голова Фонду О.Рябченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного

майна України

05.04.2011 N 510

СТАНДАРТ

адміністративної послуги з надання інформації

(відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об'єктів

державної власності

1. Загальні положення
1.1 Цей Стандарт визначає вимоги щодо адміністративної
послуги з надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного
реєстру об'єктів державної власності (далі - адміністративна
послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного
органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.
1.2. Адміністративний орган, що надає послугу: Фонд
державного майна України (далі - Фонд).
1.3. У цьому Стандарті терміни вживаються у значенні,
визначеному Положенням про Єдиний реєстр об'єктів державної
власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
14.04.2004 N 467 ( 467-2004-п ) (із змінами), і Порядком та
умовами користування Єдиним реєстром об'єктів державної власності,
затвердженим наказом Фонду від 23.03.2005 N 622 ( z0400-05 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.04.2005 за
N 400/10680 (далі - Порядок).
2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги Одержувачами адміністративної послуги є: органи державної влади; органи місцевого самоврядування; підприємства, установи, організації; громадяни.
3. Перелік документів, необхідних для надання
адміністративної послуги Для одержання адміністративної послуги відповідно до вимог п.
18 Порядку ( z0400-05 ) подаються такі документи: письмовий запит, в якому зазначаються: мета запиту; відомості або необхідні витяги з Єдиного реєстру об'єктів
державної власності (далі - Реєстр); дата направлення запиту.
4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного
органу, опис етапів надання послуги
4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги: подання до Фонду запиту відповідно до вимог положень,
визначених п. 18 Порядку ( z0400-05 ); отримання (відмова у наданні) адміністративної послуги; усунення причин відмови у видачі адміністративної послуги в
установленому законодавством порядку та повторне звернення щодо її
надання.
4.2. Послідовність дій адміністративного органу: розгляд запиту, наданого одержувачем адміністративної
послуги; надання інформації (відомостей або витягу) щодо наявності
окремих об'єктів у Реєстрі за формою N 2б, затвердженою наказом
Фонду від 03.02.2006 N 197 ( z0380-06 ) "Про затвердження форм
надання відомостей про об'єкти державної власності",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.04.2006 за
N 380/12254, або відмови із зазначенням її причин.
4.3. Якщо юридична особа та майно обліковуються в реєстрі і
відомості про них, зазначені у запиті, співпадають з відомостями
Реєстру, то витяг запитувачу надається згідно з п. 4.2 цього
Стандарту.
5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також
до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання
адміністративної послуги Фонд приймає рішення про надання інформації (відомостей або
витягу) з Реєстру у строки, які регулюються нормативно-правовими
актами щодо надання інформації.
6. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні
адміністративної послуги Фонд відмовляє одержувачу адміністративної послуги у
наведених нижче випадках:
6.1. Якщо юридична особа та майно обліковуються в Реєстрі,
але відомості про майно, зазначені у запиті, не збігаються з
відомостями Реєстру, запитувачу та органу державної влади, до
сфери управління якого належить юридична особа, надсилається лист
щодо приведення у відповідність даних про цей об'єкт з даними
Реєстру. Після приведення у відповідність у встановленому порядку
даних про майно, яке запитується, з даними Реєстру запитувачу за
окремим запитом надається витяг згідно з п. 4.2 цього Стандарту.
6.2. Якщо майно не обліковується в Реєстрі, але юридична
особа, яка є балансоутримувачем цього майна, обліковується в
Реєстрі надсилається лист запитувачу та органу державної влади, до
сфери управління якого належить, юридична особа. В листі
зазначається необхідність здійснення заходів щодо проведення
інвентаризації цього майна та надання відомостей щодо зазначеного
об'єкта до Фонду з метою внесення до Реєстру відповідно до вимог
п. 7 Методики проведення інвентаризації об'єктів державної
власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
30.11.2005 N 1121 ( 1121-2005-п ). Після здійснення органом
державної влади, до сфери управління якого належить юридична
особа, заходів з проведення інвентаризації зазначеного майна
запитувачу за окремим запитом надається витяг згідно з п. 4.2
цього Стандарту.
6.3. Якщо майно та юридична особа, яка є балансоутримувачем
цього майна, не обліковуються в Реєстрі, але, за даними Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ),
юридична особа є об'єктом державної власності, надсилається лист
до органу державної влади, до сфери управління якого належить
юридична особа. У разі, якщо орган державної влади не підтверджує
належності юридичної особи до сфери його управління, лист
надсилається відповідно до Ради міністрів АРК, обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій, представники яких
очолюють комісії з упорядкування обліку юридичних осіб згідно з
положеннями Методики проведення інвентаризації об'єктів державної
власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
30.11.2005 N 1121 ( 1121-2005-п ), для здійснення заходів з
упорядкування обліку та встановлення належності до сфери
управління органу державної влади.
6.4. Якщо майно та юридична особа, яка є балансоутримувачем
цього майна не обліковуються в Реєстрі, а також відомості про неї
в ЄДРПОУ відсутні, надсилається лист до регіонального відділення
Фонду з проханням розглянути вказаний запит та надати відповідь
запитувачу, зазначивши, що Реєстр знаходиться в стадії наповнення
та формування і тому відсутність інформації в Реєстрі не дає
підстав вважати об'єкт недержавним.
7. Опис результату, який повинен отримати одержувач Фонд відповідно до п. 4.2 цього Стандарту надає інформацію
(відомості або витяг) з Реєстру.
8. Інформація про платність або безоплатність надання
адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата
передбачена Адміністративна послуга надається на безоплатній основі.
9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують
надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх
кваліфікації Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують
надання адміністративної послуги, встановлені законодавством
України про державну службу та іншими актами законодавства.
10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з
урахуванням його транспортної та пішохідної доступності
10.1. Документи, необхідні для надання адміністративної
послуги, надсилаються поштою на адресу Фонду: 01601, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, або подаються до поштової скриньки Фонду,
розміщеної на першому поверсі будівлі Фонду за вказаною адресою.
10.2. Надання адміністративної послуги одержувачу
здійснюється шляхом надсилання на його адресу інформації
(відомостей або витягу) з Реєстру або отримання її безпосередньо у
Фонді.
11. Режим роботи адміністративного органу Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати
консультаційну допомогу з питань, пов'язаних з її наданням, за
телефоном: (044)200-35-10 з 9.00 до 18.00.
12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення
дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на
адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування,
у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної
послуги Встановлення черговості надання адміністративної послуги не
передбачено.
13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при
зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної
послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом розміщення в
мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Фонду www.spfu.gov.ua; надання консультацій за телефоном: (044)200-35-10.
14. Особливості надання адміністративної послуги особам
похилого віку, інвалідам тощо При наданні адміністративної послуги поділ одержувачів на
категорії не передбачається.
15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на
недотримання Стандарту Скарга на недотримання Стандарту може адресуватися до Фонду і
розглядається в строки, встановлені чинним законодавством. Скарга
надсилається поштою на адресу Фонду: 01601, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/9, або подається до поштової скриньки Фонду,
розміщеної на першому поверсі будівлі Фонду за вказаною адресою.
16. Порядок виправлення можливих недоліків наданої
адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу У разі допущення технічної помилки під час підготовки
відомостей або витягу така, помилка виправляється шляхом внесення
змін до інформації (відомостей або витягу), якою було надано
адміністративну послугу.
Директор Департаменту О.Синенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: