open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2013  № 510

Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються у сфері випуску та проведення лотерей

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

- інформаційну картку адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;

- інформаційну картку адміністративної послуги з видачі копії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;

- інформаційну картку адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;

- інформаційну картку адміністративної послуги з видачі дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;

- інформаційну картку адміністративної послуги з анулювання ліцензії за заявою ліцензіата про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

2. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) забезпечити оприлюднення даного наказу на веб-сайті Міністерства в мережі Інтернет.

3. Департаменту державної політики у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності (Клепчуков В.П.) у разі внесення змін до відповідних законів чи нормативно-правових актів не пізніше одного місяця після набрання ними чинності у встановленому порядку подавати пропозиції про внесення змін до інформаційних карток адміністративної послуги.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Шевченка Ю.І.

Міністр

Ю. КолобовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
15.05.2013 № 510

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей
(назва адміністративної послуги)

Міністерство фінансів України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

м. Київ, 01008, вул. М. Грушевського, 12/2

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 09-00 до 18-00;
п'ятниця: з 09-00 до 16-45;
обідня перерва: з 13-00 до 13-45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

206-59-98 - довідка із загальних питань, інформація про реєстрацію вхідної кореспонденції та хід виконання документів;
206-57-07 - довідка про отримання кореспонденції, яка направлена каналами електрозв'язку (факсом, електронною поштою).
E-mail Міністерства фінансів України: infomf@minfin.gov.ua
Адреса веб-сайту Міністерства фінансів України: www.minfin.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

1. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
2. Закон України "Про державні лотереї в Україні"

5

Акти Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей" від 12 грудня 2002 року № 128/1037

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та документи, які додаються до цієї заяви

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (форма згідно з додатком 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року № 128/1037);
2. Список керівного складу заявника - суб'єкта господарювання (керівник, його заступники, головний бухгалтер) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, займаної посади, освіти, номера робочого телефону за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленого печаткою;
3. Аудиторський висновок про фінансовий стан суб'єкта господарювання, сформований розмір власного капіталу, в тому числі сплачений статутний фонд, із зазначенням документів, що їх підтверджують;
4. Баланс і складені в установленому порядку звіти щодо фінансових результатів, руху грошових коштів та власного капіталу за останній звітний період;
5. Умови випуску та проведення лотереї у двох примірниках за підписом суб'єкта господарювання;
6. Відомості, що підтверджують відповідність суб'єкта господарювання вимогам, що передбачені Законом України "Про державні лотереї в Україні"

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються особисто, через уповноважений ним орган чи особу або поштою

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

11

Строк надання адміністративної послуги

Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей приймається у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави про залишення заяви без розгляду:
1. Заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
2. Документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
3. Немає в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців відомостей про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації чи про державну реєстрацію її припинення.
Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
1. Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;
2. Невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

14

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

Директор
Департаменту державної
політики у сфері пробірного
нагляду, документів суворої
звітності та лотерейної
діяльностіВ.П. КлепчуковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
15.05.2013 № 510

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі копії ліцензії на господарську діяльність з випуску та проведення лотерей
(назва адміністративної послуги)

Міністерство фінансів України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

м. Київ, 01008, вул. М. Грушевського, 12/2

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 09-00 до 18-00;
п'ятниця: з 09-00 до 16-45;
обідня перерва: з 13-00 до 13-45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

206-59-98 - довідка із загальних питань, інформація про реєстрацію вхідної кореспонденції та хід виконання документів;
206-57-07 - довідка про отримання кореспонденції, яка направлена каналами електрозв'язку (факсом, електронною поштою).
E-mail Міністерства фінансів України: infomf@minfin.gov.ua
Адреса веб-сайту Міністерства фінансів України: www.minfin.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

5

Акти Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2011 року № 352 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів, та розміру плати за їх надання"

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей" від 12 грудня 2002 року № 128/1037

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Зазначення філій, інших відокремлених підрозділів у заяві про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;
2. Створення нової філії, іншого відокремленого підрозділу, де ліцензіат буде проводити господарську діяльність з випуску та проведення лотерей

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (форма згідно з додатком 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року № 128/1037);
2. Список керівного складу заявника - суб'єкта господарювання (керівник, його заступники, головний бухгалтер) із зазначенням прізвища, імені та по батькові, займаної посади, освіти, номера робочого телефону за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленого печаткою;
3. Аудиторський висновок про фінансовий стан суб'єкта господарювання, сформований розмір власного капіталу, в тому числі сплачений статутний фонд, із зазначенням документів, що їх підтверджують;
4. Баланс і складені в установленому порядку звіти щодо фінансових результатів, руху грошових коштів та власного капіталу за останній звітний період;
5. Умови випуску та проведення лотереї у двох примірниках за підписом суб'єкта господарювання;
6. Відомості, що підтверджують відповідність суб'єкта господарювання вимогам, що передбачені Законом України "Про державні лотереї в Україні"

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються особисто, через уповноважений ним орган чи особу або поштою

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності

10.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за видачу копії ліцензії справляється в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

11

Строк надання адміністративної послуги

Рішення про видачу або відмову у видачі копії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей приймається у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви

12

Перелік підстав для відмови у надання адміністративної послуги

Підстави про залишення заяви без розгляду:
1. Заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
2. Документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
3. Немає в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб - підприємців відомостей про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації чи про державну реєстрацію її припинення.
Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
1. Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;
2. Невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

14

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

Директор
Департаменту державної
політики у сфері пробірного
нагляду, документів суворої
звітності та лотерейної
діяльностіВ.П. КлепчуковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
15.05.2013 № 510

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску проведення лотерей
(назва адміністративної послуги)

Міністерство фінансів України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

м. Київ, 01008, вул. М. Грушевського, 12/2

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 09-00 до 18-00;
п'ятниця: з 09-00 до 16-45;
обідня перерва: з 13-00 до 13-45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

206-59-98 - довідка із загальних питань, інформація про реєстрацію вхідної кореспонденції та хід виконання документів;
206-57-07 - довідка про отримання кореспонденції, яка направлена каналами електрозв'язку (факсом, електронною поштою).
E-mail Міністерства фінансів України: infomf@minfin.gov.ua
Адреса веб-сайту Міністерства фінансів України: www.minfin.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

5

Акти Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей" від 12 грудня 2002 року № 128/1037

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Зміна найменування юридичної особи (якщо зміна не пов'язана з реорганізацією юридичної особи);
2. Зміна місцезнаходження юридичної особи

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (форма згідно з додатком 5 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року № 128/1037);
2. Ліцензія, що підлягає переоформленню;
3. Документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зміни

8

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються особисто, через уповноважений ним орган чи особу або поштою

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна

9.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

9.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за переоформлення ліцензії справляється в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

10

Строк надання адміністративної послуги

Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, які додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії

11

Результат надання адміністративної послуги

Переоформлена ліцензія на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

12

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

Директор
Департаменту державної
політики у сфері пробірного
нагляду, документів суворої
звітності та лотерейної
діяльностіВ.П. КлепчуковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
15.05.2013 № 510

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з видачі дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей
(назва адміністративної послуги)

Міністерство фінансів України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

м. Київ, 01008, вул. М. Грушевського, 12/2

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 09-00 до 18-00;
п'ятниця: з 09-00 до 16-45;
обідня перерва: з 13-00 до 13-45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

206-59-98 - довідка із загальних питань, інформація про реєстрацію вхідної кореспонденції та хід виконання документів;
206-57-07 - довідка про отримання кореспонденції, яка направлена каналами електрозв'язку (факсом, електронною поштою).
E-mail Міністерства фінансів України: infomf@minfin.gov.ua
Адреса веб-сайту Міністерства фінансів України: www.minfin.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

5

Акти Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2011 року № 352 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством фінансів, та розміру плати за їх надання"

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Втрата ліцензії;
2. Пошкодження ліцензії

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей;
2. Документ, який засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії;
3. Непридатна для користування ліцензія (у разі пошкодження ліцензії)

8

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються особисто, через уповноважений ним орган чи особу або поштою

9

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна

9.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

9.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата за видачу дубліката ліцензії справляється в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

10

Строк надання адміністративної послуги

Орган ліцензування зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видати заявникові дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої

11

Результат надання адміністративної послуги

Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

12

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

Директор
Департаменту державної
політики у сфері пробірного
нагляду, документів суворої
звітності та лотерейної
діяльностіВ.П. КлепчуковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
15.05.2013 № 510

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з анулювання ліцензії за заявою ліцензіата про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей
(назва адміністративної послуги)

Міністерство фінансів України
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

м. Київ, 01008, вул. М. Грушевського, 12/2

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

понеділок - четвер: з 09-00 до 18-00;
п'ятниця: з 09-00 до 16-45;
обідня перерва: з 13-00 до 13-45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

206-59-98 - довідка із загальних питань, інформація про реєстрацію вхідної кореспонденції та хід виконання документів;
206-57-07 - довідка про отримання кореспонденції, яка направлена каналами електрозв'язку (факсом, електронною поштою).
E-mail Міністерства фінансів України: infomf@minfin.gov.ua
Адреса веб-сайту Міністерства фінансів України: www.minfin.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Умови отримання адміністративної послуги

5

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява ліцензіата про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

6

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява ліцензіата про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

7

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються особисто, через уповноважений ним орган чи особу або поштою

8

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

9

Строк надання адміністративної послуги

Рішення про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей приймається протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви ліцензіата про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

10

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

11

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення про анулювання ліцензії вручається (надсилається) ліцензіату не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття

Директор
Департаменту державної
політики у сфері пробірного
нагляду, документів суворої
звітності та лотерейної
діяльностіВ.П. Клепчуков

{Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.kmu.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: