open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.08.2003 N 510

Про затвердження Положення

про Департамент фінансової статистики

та аналізу, методології бухгалтерського обліку

та контролю та його структурні підрозділи

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

фінансів

N 455 ( v0455201-04 ) від 08.07.2004 )
Відповідно до пункту 12 Положення про Міністерство фінансів
України, затвердженого Указом Президента України від 26.08.1999
N 1081/99 ( 1081/99 ) та пункту 3 наказу Міністерства від
03.03.2003 N 178 ( v0178201-03 ) "Про питання структури
Міністерства фінансів України та розподіл функцій і процедур у
центральному апараті Міністерства" Н А К А З У Ю:
Затвердити такі, що додаються: Положення про Департамент фінансової статистики та аналізу,
методології бухгалтерського обліку та контролю; Положення про Управління зведеного аналізу виконання бюджету,
фінансової та економічної статистики; Положення про Управління методології бухгалтерського обліку; Положення про Управління координації роботи з ГоловКРУ; Положення про Відділ статистики державних фінансів та
соціально-економічної інформації Управління зведеного аналізу
виконання бюджету, фінансової та економічної статистики; Положення про Відділ зведеного аналізу бюджетних показників
Управління зведеного аналізу виконання бюджету, фінансової та
економічної статистики; Положення про Відділ аналізу взаємозв'язку
фінансово-бюджетних та соціально-економічних показників Управління
зведеного аналізу виконання бюджету, фінансової та економічної
статистики; Положення про Відділ загальної методології бухгалтерського
обліку Управління методології бухгалтерського обліку; Положення про Відділ фінансової звітності Управління
методології бухгалтерського обліку; Положення про Відділ бухгалтерського обліку підприємницької
діяльності Управління методології бухгалтерського обліку; Положення про Відділ організації взаємодії з ГоловКРУ
Управління координації роботи з ГоловКРУ; Положення про аналітично-інформаційний сектор Управління
координації роботи з ГоловКРУ.
Перший заступник Міністра Ф.О.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

20.08.2003 N 510

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент фінансової статистики та

аналізу, методології бухгалтерського обліку

та контролю

1. Загальні положення:
1.1. Департамент фінансової статистики та аналізу,
методології бухгалтерського обліку та контролю
(далі - Департамент) є самостійним структурним підрозділом
Міністерства фінансів України (далі - Міністерство) і
підпорядковується заступнику Міністра згідно із розподілом
функціональних обов'язків.
1.2. Департамент забезпечує складання і поширення даних
статистики державних фінансів, зведений аналіз виконання
показників бюджету, аналіз взаємозв'язку фінансово-бюджетних і
соціально-економічних показників, розробку та впровадження єдиних
методологічних засад бухгалтерського обліку і фінансової звітності
на підприємствах, в об'єднаннях і організаціях усіх форм власності
(крім банків і бюджетних установ), координацію роботи з Головним
контрольно-ревізійним управлінням (далі - ГоловКРУ).
1.3. Департамент у своїй роботі керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство
( 1081/99 ), наказами Міністерства, дорученнями Міністра та його
заступників, а також цим Положенням.
1.4. До складу Департаменту входять наступні управління: - Управління зведеного аналізу виконання бюджету, фінансової
та економічної статистики; - Управління методології бухгалтерського обліку; - Управління координації роботи з ГоловКРУ.
2. Основними завданнями Департаменту є:
2.1. Узагальнення матеріалів для підготовки доповіді про хід
виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному
періоді, що подається разом з проектом Закону України про
Державний бюджет України.
2.2. Узагальнення матеріалів з підготовки річного звіту про
виконання Закону України про Державний бюджет України.
2.3. Зведений аналіз виконання зведеного, державного
бюджетів, підготовка відповідних матеріалів керівництву
Міністерства.
2.4. Узагальнення матеріалів стосовно висновків Рахункової
палати України щодо виконання Закону України про Державний бюджет
України та підготовка висновків Міністерства з цього питання.
2.5. Аналіз взаємозв'язку фінансово-бюджетних і
соціально-економічних показників, фінансово-бюджетного
регулювання, в тому числі в країнах з розвинутою ринковою та
перехідною економікою, підготовка відповідних аналітичних
матеріалів керівництву.
2.6. Забезпечення підрозділів Міністерства необхідною
статистичною інформацією щодо соціально-економічних показників,
яка надходить з Державного комітету статистики; підготовка
відповідних аналітичних матеріалів керівництву.
2.7. Складання та поширення даних статистики державних
фінансів.
2.8. Розробка та впровадження єдиних методологічних засад
бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах, в
організаціях усіх форм власності (крім банків та бюджетних
установ) і об'єднаннях.
2.9. Вивчення досвіду організації бухгалтерського обліку на
підприємствах і міжнародної практики з даного питання, підготовка
пропозицій щодо вдосконалення бухгалтерського обліку і приведення
його у відповідність з міжнародними стандартами фінансової
звітності.
2.10. Моніторинг і аналіз відповідності єдиним методологічним
засадам галузевих та відомчих документів з питань бухгалтерського
обліку і звітності, що видаються міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади.
2.11. Організація взаємодії Міністерства з Головним
контрольно-ревізійним управлінням.
2.12. Забезпечення обміну інформацією Міністерства з
ГоловКРУ.
2.13. Проведення аналізу впливу дотримання фінансової
дисципліни на стан планування і виконання державного та місцевих
бюджетів і підготовка пропозицій керівництву Міністерства з цих
питань.
2.14. Участь у розробці законодавчих та нормативно-правових
актів, пов'язаних з формуванням державної політики у сфері
контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
2.15. Впровадження та забезпечення разом з іншими
структурними підрозділами Міністерства реалізації бюджетної
політики України в межах компетенції Департаменту.
3. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Забезпечує виконання нормативно-правових актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства, доручень керівництва Міністерства, а також здійснює
розгляд та підготовку відповідей на запити і звернення народних
депутатів.
3.2. Бере участь у підготовці матеріалів на урядові комітети
та засідання Кабінету Міністрів України з питань виконання
бюджету, контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
3.3. Узагальнює матеріали до доповіді про хід виконання
державного бюджету у поточному бюджетному періоді, що подається
разом з проектом Закону України про Державний бюджет України.
3.4. Узагальнює матеріали щодо підготовки річного звіту про
виконання Закону України про Державний бюджет України.
3.5. Узагальнює матеріали стосовно висновків Рахункової
палати України щодо виконання бюджету та готує висновки
Міністерства з цього питання.
3.6. Аналізує виконання дохідної частини зведеного,
державного бюджетів в цілому та у розрізі джерел надходжень у
взаємозв'язку з динамікою макроекономічних показників; виконання
дохідної частини місцевих бюджетів у взаємозв'язку з економічними
показниками розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
3.7. Аналізує заборгованість зі сплати податків, зборів до
бюджету у взаємозв'язку з показниками функціонування відповідних
секторів економіки.
3.8. Аналізує виконання видаткової частини зведеного,
державного бюджетів у розрізі функціональної, економічної,
відомчої та програмної класифікацій у взаємозв'язку з динамікою
соціально-економічних показників держави.
3.9. Аналізує динаміку дефіциту (профіциту) бюджету та
державного боргу у взаємозв'язку з динамікою бюджетних показників.
3.10. Аналізує кредиторську та дебіторську заборгованість
бюджету у розрізі економічної, відомчої класифікацій у
взаємозв'язку з показниками виконання бюджету.
3.11. Готує періодичні аналітичні матеріали з питань
виконання бюджету для керівництва Міністерства та Кабінету
Міністрів України.
3.12. Бере участь у підготовці матеріалів до засідань Колегії
Міністерства, нарад, семінарів щодо підсумків виконання бюджету.
3.13. Аналізує вплив державного регулювання у сфері доходів
бюджету та цільових фондів на економічний розвиток держави.
3.14. Аналізує вплив державного регулювання у сфері видатків
бюджету на соціально-економічний розвиток держави.
3.15. Розробляє моделі взаємозв'язку фінансово-бюджетних і
соціально-економічних показників та готує аналітичні матеріали з
цього питання керівництву Міністерства.
3.16. Формує і систематизує базу даних з фінансово-бюджетних
та соціально-економічних показників національної економіки і
економіки зарубіжних країн.
3.17. Проводить роботу із приведення методології
фінансово-бюджетних показників у відповідність до вимог
міжнародних стандартів.
3.18. Готує дані статистики державних фінансів для їх
публікації у щорічнику Міжнародного валютного фонду.
3.19. Бере участь у роботі щодо виконання вимог Спеціального
стандарту поширення даних МВФ у частині статистики державних
фінансів.
3.20. Готує та випускає щотижневий збірник "Основні
статистичні показники".
3.21. Розробляє та випускає статистичний щорічник "Бюджет
України".
3.22. Складає перелік статистичної інформації, необхідної
Міністерству для використання у практичній роботі та замовляє його
у Державному комітеті статистики України.
3.23. Забезпечує підрозділи Міністерства необхідною
статистичною інформацією щодо соціально-економічних показників,
яка надходить з Державного комітету статистики України.
3.24. Розробляє для підприємств і організацій положення
(стандарти) і плани рахунків бухгалтерського обліку, інструкції з
їх застосування, зміни і доповнення до вказаних документів,
методичні рекомендації та інші нормативно-правові акти, що
приймаються Міністерством з питань бухгалтерського обліку та
фінансової звітності.
3.25. Готує проекти актів законодавства, опрацьовує
законодавчі та нормативні акти з питань бухгалтерського обліку і
фінансової звітності.
3.26. Розробляє типові форми регістрів бухгалтерського обліку
і фінансової звітності підприємств та організацій (крім банків), а
також вказівки щодо їх заповнення.
3.27. Розробляє методичні документи зі спрощеного
бухгалтерського обліку і фінансової звітності для суб'єктів малого
підприємництва і організацій, що не здійснюють підприємницької
діяльності (крім бюджетних установ).
3.28. Бере участь у підготовці висновків Міністерства щодо
проектів форм статистичної звітності, типових форм первинної
облікової документації, бланків і документів суворого обліку, які
розробляються Державним комітетом статистики України і потребують
погодження з Міністерством.
3.29. Бере участь у розробці структурними підрозділами
Міністерства проектів наказів, положень, інструкцій і роз'яснень,
що містять питання методології бухгалтерського обліку і фінансової
звітності, а також у здійсненні заходів щодо забезпечення
оптимальної моделі взаємодії системи оподаткування з системою
бухгалтерського обліку.
3.30. Забезпечує проведення засідань Методологічної ради з
бухгалтерського обліку Міністерства відповідно до Положення про
неї.
3.31. Бере участь у роботі Координаційної ради з
бухгалтерського обліку при Виконкомі Співдружності Незалежних
Держав.
3.32. Розглядає, готує і подає керівництву Міністерства
проекти відповідей на листи, запити та звернення народних
депутатів України, органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, юридичних і фізичних осіб з питань бухгалтерського
обліку і фінансової звітності.
3.33. Проводить заходи щодо підготовки і проведення
затверджених керівництвом Міністерства нарад і семінарів
працівників центральних органів виконавчої влади, фінансових і
контрольно-ревізійних органів з питань бухгалтерського обліку і
фінансової звітності.
3.34. Проводить моніторинг, аналізує і подає керівництву
Міністерства пропозиції щодо забезпечення відповідності документів
з питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності, які
прийняті міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади, єдиним методологічним засадам та затвердженим Міністерством
фінансів України положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та
іншим нормативно-правовим актам.
3.35. Надає методичну і практичну допомогу працівникам
структурних підрозділів Міністерства, Міністерства фінансів
Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь
обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій, Головного контрольно-ревізійного управління з
питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
3.36. Бере участь у заходах міжнародних організацій з питань
бухгалтерського обліку і фінансової звітності, вивчає документи
міжнародних організацій та інших країн з питань бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності.
3.37. Роз'яснює порядок застосування положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, плану рахунків та інших
нормативно-правових актів Міністерства з питань бухгалтерського
обліку і фінансової звітності.
3.38. Забезпечує співпрацю Міністерства з органами державної
контрольно-ревізійної служби у сфері державного фінансового
контролю та контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
3.39. За дорученням керівництва Міністерства в межах
компетенції бере участь у ревізіях (перевірках) спільно з
ГоловКРУ.
3.40. В межах компетенції надає пропозиції щодо накладання
стягнень на розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за
вчинення ними бюджетних правопорушень.
3.41. Здійснює аналіз роботи ГоловКРУ та
контрольно-ревізійних підрозділів у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади щодо усунення недоліків і
порушень, виявлених ревізіями (перевірками), та у разі потреби
вносить пропозиції керівництву Міністерства щодо підвищення
ефективності їх роботи.
3.42. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення
законодавства з питань фінансового та бюджетного контролю.
3.43. Бере участь у підготовці матеріалів до засідань Колегії
Міністерства щодо підсумків виконання бюджету, методологічних
засад бухгалтерського обліку і фінансової звітності, діяльності
органів державної контрольно-ревізійної служби та контролю за
дотриманням бюджетного законодавства.
3.44. Бере участь у підготовці матеріалів на
науково-практичні конференції, семінари, наради з питань
фінансово-бюджетного регулювання, методології бухгалтерського
обліку, державного фінансового контролю.
3.45. Бере участь у підготовці матеріалів для роботи
Міністерства з представниками засобів масової інформації з питань,
що стосуються компетенції Департаменту.
3.46. Проводить наради, робочі зустрічі з питань, що входять
до компетенції Департаменту.
3.47. Забезпечує розгляд кореспонденції, що стосується
компетенції Департаменту, вживає відповідних заходів за
результатами їх розгляду відповідно до законодавства.
3.48. Здійснює інші функції, необхідні для виконання
покладених на Департамент завдань.
4. Департамент має право:
4.1. При виконанні покладених на Департамент завдань
взаємодіяти із структурними підрозділами Міністерства та іншими
органами державного управління.
4.2. Одержувати у встановленому порядку своєчасну і якісну
інформацію щодо показників виконання бюджету, з питань дотримання
бюджетного законодавства.
4.3. Роз'яснювати порядок застосування положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, плану рахунків та інших
нормативно-правових актів Міністерства з питань бухгалтерського
обліку і фінансової звітності.
4.4. За дорученням керівництва надавати роз'яснення з питань,
що належать до компетенції Департаменту.
4.5. 3 метою підвищення кваліфікації своїх співробітників
направляти їх на навчання та для участі в семінарах і
конференціях.
4.6. Використовувати наявну матеріально-технічну та
інформаційну базу Міністерства.
5. Директор Департаменту:
5.1. Департамент очолює директор, який призначається на
посаду та звільняється з посади відповідно до встановленого
порядку.
5.2. Директор Департаменту призначається з осіб, які мають
вищу освіту, необхідний досвід управлінської роботи та
відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством.
5.3. Директор Департаменту: 5.3.1. Здійснює керівництво Департаментом і організовує його
роботу. 5.3.2. Несе відповідальність перед керівництвом Міністерства
за виконання покладених на Департамент завдань. 5.3.3. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника
Департаменту, погоджує положення про Департамент, посадові
інструкції працівників Департаменту. 5.3.4. Подає керівництву Міністерства пропозиції про
заохочення та притягнення до відповідальності працівників
Департаменту. 5.3.5. Подає керівництву Міністерства пропозиції про
призначення на посади, звільнення з посад та переміщення
працівників Департаменту. 5.3.6. Вживає заходи щодо підвищення кваліфікації працівників
Департаменту. 5.3.7. Подає керівництву Міністерства пропозиції щодо
вдосконалення роботи Департаменту. 5.3.8. Бере участь у засіданнях колегії Міністерства, а також
у нарадах, які проводяться в Міністерстві, у разі розгляду питань,
що належать до компетенції Департаменту. 5.3.9. Підписує від імені Департаменту службові листи,
доповідні записки, довідки і документи інформаційного, довідкового
або аналітичного характеру, які підготовлені для внутрішнього
використання в центральному апараті Міністерства; підписує від
імені Міністерства поточне листування з питань, що входять до
компетенції Департаменту, що не потребує рішення керівництва
Міністерства. 5.3.10. За письмовим дорученням директора Департаменту
документи та поточне листування з питань, віднесених до
компетенції Департаменту, підписує його заступник.
Директор Департаменту фінансової
статистики та аналізу,
методології бухгалтерського
обліку та контролю І.Д.Якушик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

20.08.2003 N 510

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління зведеного аналізу виконання

бюджету, фінансової та економічної статистики

1. Загальні положення:
1.1. Управління зведеного аналізу виконання бюджету,
фінансової та економічної статистики (далі - Управління) є
структурним підрозділом Департаменту фінансової статистики та
аналізу, методології бухгалтерського обліку та контролю
(далі - Департамент) Міністерства фінансів України
(далі - Міністерство) і підпорядковується директору Департаменту.
1.2. Управління забезпечує складання і поширення даних
статистики державних фінансів, зведений аналіз виконання
показників бюджету, аналіз взаємозв'язку фінансово-бюджетних і
соціально-економічних показників.
1.3. Управління у своїй роботі керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство
( 1081/99 ), наказами Міністерства, дорученнями Міністра та його
заступників, дорученнями директора Департаменту, Положенням про
Департамент, а також цим Положенням.
1.4. До складу Управління входять наступні відділи: - відділ статистики державних фінансів та
соціально-економічної інформації; - відділ зведеного аналізу бюджетних показників; - відділ аналізу взаємозв'язку фінансово-бюджетних та
соціально-економічних показників.
2. Основними завданнями Управління є:
2.1. Підготовка доповіді про хід виконання Державного бюджету
України у поточному бюджетному періоді, що подається разом з
проектом Закону України про Державний бюджет України.
2.2. Узагальнення матеріалів щодо підготовки річного звіту
про виконання Закону України про Державний бюджет України.
2.3. Зведений аналіз виконання зведеного, державного
бюджетів, підготовка відповідних матеріалів керівництву
Міністерства.
2.4. Узагальнення інформації щодо висновків Рахункової палати
України про виконання бюджету та підготовка висновків Міністерства
з цього питання.
2.5. Аналіз взаємозв'язку фінансово-бюджетних і
соціально-економічних показників, фінансово-бюджетного
регулювання, в тому числі в країнах з розвинутою ринковою та
перехідною економікою; підготовка відповідних аналітичних
матеріалів керівництву.
2.6. Забезпечення підрозділів Міністерства необхідною
статистичною інформацією щодо соціально-економічних показників,
яка надходить з Державного комітету статистики, підготовка
відповідних аналітичних матеріалів керівництву.
2.7. Складання та поширення даних статистики державних
фінансів.
2.8. Впровадження та забезпечення разом з іншими структурними
підрозділами Міністерства реалізації бюджетної політики України в
межах компетенції Управління.
3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Забезпечує виконання нормативно-правових актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства, доручень керівництва Міністерства, а також здійснює
розгляд та підготовку відповідей на запити і звернення народних
депутатів.
3.2. Бере участь у підготовці матеріалів на урядові комітети
та засідання Кабінету Міністрів України з питань виконання
бюджету.
3.3. Узагальнює матеріали до доповіді про хід виконання
державного бюджету у поточному бюджетному періоді, що подається
разом з проектом Закону України про Державний бюджет України.
3.4. Узагальнює матеріали щодо підготовки річного звіту про
виконання Закону України про Державний бюджет України.
3.5. Узагальнює матеріали щодо висновків Рахункової палати з
питань виконання бюджету та готує висновки Міністерства з цього
питання.
3.6. Аналізує виконання дохідної частини зведеного,
державного бюджетів у розрізі джерел надходжень у взаємозв'язку з
динамікою макроекономічних показників.
3.7. Аналізує виконання дохідної частини місцевих бюджетів у
взаємозв'язку з економічними показниками розвитку
адміністративно-територіальних одиниць.
3.8. Аналізує заборгованість зі сплати податків, зборів до
бюджету у взаємозв'язку з показниками функціонування відповідних
секторів економіки.
3.9. Аналізує виконання видаткової частини зведеного,
державного бюджетів у розрізі функціональної, економічної,
відомчої та програмної класифікацій у взаємозв'язку з динамікою
соціально-економічних показників держави.
3.10. Аналізує динаміку дефіциту (профіциту) державного
бюджету у взаємозв'язку з динамікою інших бюджетних показників.
3.11. Аналізує динаміку державного боргу у його взаємозв'язку
з динамікою бюджетних показників.
3.12. Аналізує кредиторську та дебіторську заборгованість
бюджету у розрізі економічної, відомчої класифікацій у
взаємозв'язку з показниками виконання бюджету.
3.13. Готує періодичні аналітичні матеріали з питань
виконання бюджету для керівництва Міністерства та Кабінету
Міністрів України.
3.14. Бере участь у підготовці матеріалів до засідань Колегії
Міністерства, нарад, семінарів щодо підсумків виконання бюджету.
3.15. Аналізує вплив державного регулювання у сфері доходів
бюджету та цільових фондів на економічний розвиток держави.
3.16. Аналізує вплив державного регулювання у сфері видатків
бюджету на соціально-економічний розвиток держави.
3.17. Розробляє моделі взаємозв'язку фінансово-бюджетних і
соціально-економічних показників та готує аналітичні матеріали з
цього питання керівництву Міністерства.
3.18. Формує і систематизує базу даних з фінансово-бюджетних
та соціально-економічних показників національної економіки і
економіки зарубіжних країн.
3.19. Проводить роботу із приведення методології
фінансово-бюджетних показників у відповідність до вимог
міжнародних стандартів.
3.20. Готує дані статистики державних фінансів для їх
публікації у щорічнику Міжнародного валютного фонду.
3.21. Бере участь у роботі щодо виконання вимог Спеціального
стандарту поширення даних МВФ у частині статистики державних
фінансів.
3.22. Готує та випускає щотижневий збірник "Основні
статистичні показники".
3.23. Розробляє та випускає статистичний щорічник "Бюджет
України".
3.24. Складає перелік статистичної інформації, необхідної
Міністерству для використання у практичній роботі та замовляє його
у Державному комітеті статистики України.
3.25. Забезпечує підрозділи Міністерства необхідною
статистичною інформацією щодо соціально-економічних показників,
яка надходить з Державного комітету статистики України.
3.26. Бере участь у підготовці матеріалів на
науково-практичні конференції, семінари, наради з питань
фінансово-бюджетного регулювання.
3.27. Бере участь у підготовці матеріалів для роботи
Міністерства з представниками засобів масової інформації з питань,
що стосуються компетенції Управління.
3.28. Проводить наради, робочі зустрічі з питань, що входять
до компетенції Управління.
3.29. Забезпечує розгляд кореспонденції, що стосується
компетенції Управління, вживає відповідних заходів за результатами
їх розгляду відповідно до законодавства.
3.30. Здійснює інші функції, необхідні для виконання
покладених на Управління завдань.
4. Управління має право:
4.1. При виконанні покладених на Управління завдань
взаємодіяти із структурними підрозділами Міністерства та іншими
органами державного управління.
4.2. Одержувати у встановленому порядку своєчасну і якісну
інформацію щодо показників виконання бюджету для підготовки
зведеного аналізу виконання бюджету.
4.3. За дорученням керівництва надавати роз'яснення
працівникам структурних підрозділів Міністерства з питань, що
належать до компетенції Управління.
4.4. З метою підвищення кваліфікації працівників Управління
надавати пропозиції щодо направлення їх на навчання та участі у
семінарах і конференціях.
4.5. Використовувати наявну матеріально-технічну та
інформаційну базу Міністерства.
5. Начальник Управління:
5.1. Управління очолює начальник, який призначається на
посаду та звільняється з посади відповідно до встановленого
порядку.
5.2. Начальник Управління має заступників відповідно до
штатного розпису Міністерства.
5.3. Начальник Управління та його заступники призначаються з
осіб, які мають вищу освіту, необхідний досвід управлінської
роботи та відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством.
5.4. Начальник Управління: 5.4.1. Здійснює керівництво Управлінням і організовує його
роботу. 5.4.2. Несе відповідальність перед керівництвом Департаменту
за виконання покладених на Управління завдань. 5.4.3. Розподіляє обов'язки між заступниками начальника
Управління - начальниками відділів, погоджує положення про
Управління та його структурні підрозділи, посадові інструкції
працівників Управління. 5.4.4. Подає керівництву Міністерства пропозиції про
заохочення та притягнення до відповідальності працівників
Управління. 5.4.5. Подає керівництву Міністерства пропозиції про
призначення на посади, звільнення з посад та переміщення
працівників Управління. 5.4.6. Подає керівництву Міністерства пропозиції із
вдосконалення роботи Управління. 5.4.7. Бере участь у засіданнях колегії Міністерства, а також
у нарадах, які проводяться в Міністерстві, у разі розгляду питань,
що належать до компетенції Управління. 5.4.8. Підписує від імені Управління службові листи,
доповідні записки, довідки і документи інформаційного, довідкового
або аналітичного характеру, які підготовлені для внутрішнього
використання в центральному апараті Міністерства. 5.4.9. У разі відсутності начальника Управління документи та
поточне листування з питань, віднесених до компетенції Управління,
підписує його заступник.
Начальник Управління
зведеного аналізу виконання
бюджету, фінансової та
економічної статистики І.Я.Чугунов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

20.08.2003 N 510

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ статистики державних фінансів

та соціально-економічної інформації Управління

зведеного аналізу виконання бюджету,

фінансової та економічної статистики

1. Загальні положення
1.1. Відділ статистики державних фінансів та
соціально-економічної інформації (далі - Відділ) є структурним
підрозділом Управління зведеного аналізу виконання бюджету,
фінансової та економічної статистики (далі - Управління)
Департаменту фінансової статистики та аналізу, методології
бухгалтерського обліку та контролю Міністерства фінансів України
(далі - Міністерство) і підпорядковується начальнику Управління.
1.2. Відділ забезпечує отримання Міністерством статистичної
інформації та складання даних статистики державних фінансів
відповідно до міжнародних стандартів.
1.3. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство
( 1081/99 ), наказами Міністерства, дорученнями Міністра та його
заступників, дорученнями директора Департаменту, Положеннями про
Департамент, Управління, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями Відділу є:
2.1. Аналіз показників соціально-економічного розвитку
держави та адміністративно-територіальних одиниць.
2.2. Участь у роботі по приведенню методології
фінансово-бюджетних показників у відповідність до вимог
міжнародних стандартів.
2.3. Систематизація матеріалів періодичних видань з питань
статистики державних фінансів та соціально-економічного розвитку
держави.
2.4. Забезпечення структурних підрозділів Міністерства
статистичною інформацією з соціально-економічних показників, які
надходять з Державного комітету статистики України
(далі - Держкомстат).
3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Забезпечує виконання нормативно-правових актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства, доручень керівництва Міністерства, а також здійснює
розгляд та підготовку відповідей на запити і звернення народних
депутатів України.
3.2. Готує аналітичні матеріали з основних
соціально-економічних та фінансово-бюджетних показників.
3.3. Готує перелік статистичної інформації, необхідної
Міністерству для використання у поточній роботі, та замовлення її
у Держкомстаті.
3.4. Взаємодіє з Держкомстатом з питань складання та
поширення даних статистики державних фінансів за міжнародними
стандартами та системою національних рахунків.
3.5. Готує дані та опис методології складання статистики
державних фінансів відповідно до вимог Спеціального стандарту
поширення даних, а також у міжнародних статистичних виданнях.
3.6. Готує та забезпечує видання щорічного статистичного
збірника "Бюджет України".
3.7. Бере участь у підготовці проектів нормативно-правових
актів з питань, які належать до компетенції Відділу.
3.8. Бере участь у підготовці матеріалів до засідань колегій
Міністерства, нарад та семінарів.
3.9. Виконує інші функції за дорученням керівництва в межах
повноважень Відділу.
4. Відділ має право:
4.1. Одержувати від Держкомстату, Національного банку
України, Державного казначейства України та інших органів
державного управління необхідну статистичну інформацію.
4.2. Використовувати наявну матеріально-технічну та
інформаційну базу Міністерства.
4.3. За дорученням керівництва Управління брати участь у
нарадах, конференціях з питань статистики державних фінансів та
соціально-економічного розвитку.
4.4. Надавати консультації з питань методології державної
статистики та інших питань, що належать до компетенції Відділу.
5. Заступник начальника Управління - начальник Відділу:
5.1. Відділ очолює заступник начальника Управління -
начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з
посади відповідно до встановленого порядку.
5.2. Заступник начальника Управління - начальник Відділу має
заступника відповідно до штатного розпису Міністерства.
5.3. Заступник начальника Управління - начальник Відділу та
його заступник призначаються з осіб, які мають вищу освіту,
необхідний досвід управлінської роботи та відповідають іншим
вимогам, передбаченим законодавством.
5.4. Заступник начальника Управління - начальник Відділу: 5.4.1. здійснює керівництво Відділом і організовує його
роботу; 5.4.2. бере участь у підготовці матеріалів на урядові
комітети, засідання Кабінету Міністрів України та Колегії
Міністерства; 5.4.3. несе відповідальність перед керівництвом Міністерства
за виконання покладених на Відділ завдань; 5.4.4. розподіляє обов'язки між працівниками Відділу; 5.4.5. подає начальнику Управління пропозиції про заохочення
та притягнення до відповідальності працівників Відділу; 5.4.6. подає начальнику Управління пропозиції про
призначення, звільнення та переміщення працівників Відділу; 5.4.7. подає начальнику Управління пропозиції із
вдосконалення роботи Відділу; 5.4.8. бере участь у нарадах, які проводяться в Міністерстві,
у разі розгляду питань, що належать до компетенції Відділу; 5.4.9. підписує від імені Відділу документи інформаційного,
довідкового або аналітичного характеру, які підготовлені для
внутрішнього використання в центральному апараті Міністерства.
5.5. У разі відсутності заступника начальника Управління -
начальника Відділу статистики державних фінансів та
соціально-економічної інформації його обов'язки покладаються на
заступника начальника Відділу.
Заступник начальника Управління
начальник Відділу І.В.Лісніченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

20.08.2003 N 510

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ зведеного аналізу бюджетних показників

Управління зведеного аналізу виконання бюджету,

фінансової та економічної статистики

1. Загальні положення
1.1. Відділ зведеного аналізу бюджетних показників
(далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління зведеного
аналізу виконання бюджету, фінансової та економічної статистики
(далі - Управління) Департаменту фінансової статистики та аналізу,
методології бухгалтерського обліку та контролю
(далі - Департамент) Міністерства фінансів України
(далі - Міністерство) і підпорядковується начальнику Управління.
1.2. Відділ забезпечує виконання аналізу показників дохідної
частини бюджету у взаємозв'язку з соціально-економічними
показниками розвитку держави та адміністративно-територіальних
одиниць.
1.3. Відділ у своїй роботі керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство
( 1081/99 ), наказами Міністерства, дорученнями Міністра та його
заступників, дорученнями директора Департаменту, Положеннями про
Департамент, Управління, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями Відділу є:
2.1. Зведений аналіз виконання дохідної частини зведеного,
державного і місцевих бюджетів України та підготовка відповідних
матеріалів з цього питання керівництву Міністерства та Кабінету
Міністрів України.
2.2. Участь в узагальненні матеріалів щодо підготовки річного
звіту про виконання Закону України про Державний бюджет України.
2.3. Участь в узагальненні матеріалів до доповіді про хід
виконання державного бюджету у поточному бюджетному періоді, що
подається разом з проектом Закону України про Державний бюджет
України.
2.4. Узагальнення матеріалів структурних підрозділів
Міністерства, Державного казначейства щодо висновків Рахункової
палати України про стан виконання дохідної частини бюджету України
та організація роботи з підготовки висновків Міністерства з цього
питання.
2.5. Аналіз взаємозв'язку фінансово-бюджетних показників у
сфері доходів бюджету і соціально-економічних показників розвитку
держави.
2.6. Участь у підготовці пропозицій щодо реалізації бюджетної
політики.
3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Забезпечує виконання нормативно-правових актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства, доручень Керівництва Міністерства, а також здійснює
розгляд та підготовку відповідей на запити і звернення народних
депутатів України.
3.2. Формує і систематизує базу даних відповідних показників,
необхідних для проведення аналізу показників дохідної частини
бюджету у взаємозв'язку з динамікою соціально-економічних
показників держави.
3.3. Формує і систематизує базу даних показників дохідної
частини бюджету та соціально-економічних показників зарубіжних
країн.
3.4. Аналізує виконання дохідної частини зведеного та
державного бюджетів у розрізі джерел надходжень у взаємозв'язку з
динамікою макроекономічних показників.
3.5. Аналізує виконання дохідної частини місцевих бюджетів у
розрізі джерел надходжень та адміністративно-територіальних
одиниць у взаємозв'язку з економічними показниками розвитку
адміністративно-територіальних одиниць.
3.6. Аналізує стан заборгованості із сплати податків, зборів
до бюджету у розрізі джерел надходжень та
адміністративно-територіальних одиниць.
3.7. Бере участь у підготовці аналітичних матеріалів з питань
виконання дохідної частини бюджету для керівництва Міністерства та
Кабінету Міністрів України.
3.8. Бере участь у підготовці матеріалів до засідань колегій
Міністерства, нарад та семінарів.
3.9. Аналізує взаємозв'язок державного регулювання у сфері
доходів бюджету та економічного розвитку держави,
адміністративно-територіальних одиниць і готує пропозиції з цього
питання керівництву Міністерства.
3.10. Розробляє моделі взаємозв'язку фінансово-бюджетних
показників у сфері доходів бюджету та соціально-економічних
показників розвитку держави та адміністративно-територіальних
одиниць, готує аналітичні матеріали з цього питання керівництву.
3.11. Бере участь у підготовці та випуску збірника "Аналіз
виконання бюджету".
3.12. Виконує інші функції, необхідні для виконання
покладених на Відділ завдань.
4. Відділ має право:
4.1. При виконанні покладених на Відділ завдань взаємодіяти
із структурними підрозділами Міністерства та іншими органами
державного управління.
4.2. Одержувати у встановленому порядку своєчасну і повну
інформацію, необхідну для виконання Відділом покладених на нього
завдань і функцій.
4.3. Використовувати наявну матеріально-технічну та
інформаційну базу Міністерства.
4.4. Надавати працівникам структурних підрозділів
Міністерства консультації і роз'яснення з питань, що належать до
компетенції Відділу.
4.5. 3а дорученням керівництва брати участь у нарадах,
науково-практичних конференціях, що належать до компетенції
Відділу.
5. Начальник Відділу:
5.1. Відділ очолює заступник начальника Управління -
начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з
посади відповідно до встановленого порядку.
5.2. Заступник начальника Управління - начальник Відділу має
заступника відповідно до штатного розпису Міністерства.
5.3. Заступник начальника Управління - начальник Відділу та
його заступник призначаються з осіб, які мають вищу освіту,
необхідний досвід управлінської роботи та відповідають іншим
вимогам, передбаченим законодавством.
5.4. Заступник начальника Управління - начальник Відділу: 5.4.1. здійснює керівництво Відділом і організовує його
роботу; 5.4.2. бере участь у підготовці матеріалів на урядові
комітети, засідання Кабінету Міністрів України та Колегії
Міністерства; 5.4.3. несе відповідальність перед керівництвом Управління за
виконання покладених на Відділ завдань; 5.4.4. розподіляє обов'язки між працівниками Відділу; 5.4.5. подає керівництву Управління пропозиції про заохочення
та притягнення до відповідальності працівників Відділу; 5.4.6. подає керівництву Управління пропозиції про
призначення на посади, звільнення з посад та переміщення
працівників Відділу; 5.4.7. подає начальнику Управління пропозиції із
вдосконалення роботи Відділу; 5.4.8. підписує від імені Відділу службові листи, доповідні
записки, довідки і документи інформаційного, довідкового або
аналітичного характеру, які підготовлені для внутрішнього
використання й центральному апараті Міністерства; 5.4.9. бере участь у нарадах, які проводяться в Міністерстві,
у разі розгляду питань, що належать до компетенції Відділу; 5.4.10. у разі відсутності заступника начальника Управління -
начальника Відділу виконання його обов'язків покладається на
заступника начальника Відділу.
Заступник начальника Управління -
начальник Відділу І.О.Маковська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

20.08.2003 N 510

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ аналізу взаємозв'язку фінансово-бюджетних

та соціально-економічних показників

Управління зведеного аналізу виконання бюджету,

фінансової та економічної статистики

1. Загальні положення:
1.1. Відділ аналізу взаємозв'язку фінансово-бюджетних та
соціально-економічних показників (далі - Відділ) є структурним
підрозділом Управління зведеного аналізу виконання бюджету,
фінансової та економічної статистики (далі - Управління)
Департаменту фінансової статистики та аналізу, методології
бухгалтерського обліку та контролю (далі - Департамент)
Міністерства фінансів України (далі - Міністерство) і
підпорядковується начальнику Управління.
1.2. Відділ забезпечує проведення роботи, пов'язаної з
аналізом взаємозв'язку фінансово-бюджетних і соціально-економічних
показників, впливу державного регулювання у сфері видатків бюджету
на соціально-економічний розвиток держави, зведеним аналізом
виконання видаткової частини бюджету.
1.З. Відділ у своїй роботі керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство
( 1081/99 ), наказами Міністерства, дорученнями Міністра та його
заступників, дорученнями директора Департаменту, Положеннями про
Департамент, Управління, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями Відділу є:
2.1. Участь у підготовці доповіді про хід виконання
Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді, що
подається разом з проектом Закону України про Державний бюджет
України.
2.2. Участь в узагальненні матеріалів щодо підготовки річного
звіту про виконання Закону України про Державний бюджет України.
2.3. Зведений аналіз виконання видаткової частини зведеного,
державного бюджетів, підготовка відповідних аналітичних матеріалів
керівництву Міністерства.
2.4. Участь у підготовці матеріалів щодо висновків Рахункової
палати України з питань виконання бюджету.
2.5. Аналіз взаємозв'язку фінансово-бюджетних і
соціально-економічних показників, впливу державного регулювання у
сфері видатків бюджету на соціально-економічний розвиток держави;
підготовка відповідних аналітичних матеріалів керівництву.
2.6. Участь у підготовці пропозицій щодо реалізації бюджетної
політики у межах компетенції Відділу.
3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Забезпечує виконання нормативно-правових актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства, доручень керівництва Міністерства а також здійснює
розгляд та підготовку відповідей на запити і звернення народних
депутатів.
3.2. Бере участь у підготовці матеріалів на урядові комітети
та засідання Кабінету Міністрів України з питань виконання
видаткової частини бюджету.
3.3. Бере участь в узагальненні матеріалів до доповіді про
хід виконання державного бюджету у поточному бюджетному періоді,
що подається разом з проектом Закону України про Державний бюджет
України.
3.4. Бере участь в узагальненні матеріалів щодо підготовки
річного звіту про виконання Закону України про Державний бюджет
України.
3.5. Узагальнює матеріали щодо висновків Рахункової палати з
питань виконання видаткової частини бюджету та готує висновки
Міністерства з цього питання.
3.6. Аналізує виконання видаткової частини зведеного,
державного бюджетів у розрізі функціональної, економічної,
відомчої та програмної класифікацій у взаємозв'язку з динамікою
соціально-економічних показників держави.
3.7. Аналізує динаміку дефіциту (профіциту) державного
бюджету у взаємозв'язку з динамікою інших бюджетних показників.
3.8. Аналізує динаміку державного боргу у його взаємозв'язку
з динамікою бюджетних показників.
3.9. Аналізує кредиторську та дебіторську заборгованість
бюджету у розрізі економічної, відомчої класифікацій у
взаємозв'язку з показниками виконання бюджету.
3.10. Готує періодичні аналітичні матеріали з питань
виконання видаткової частини бюджету для керівництва Міністерства
та Кабінету Міністрів України.
3.11. Приймає участь у підготовці матеріалів до засідань
Колегії Міністерства, нарад, семінарів щодо підсумків виконання
видаткової частини бюджету.
3.12. Аналізує вплив державного регулювання у сфері видатків
бюджету на соціально-економічний розвиток держави.
3.13. Розробляє моделі взаємозв'язку фінансово-бюджетних і
соціально-економічних показників та готує аналітичні матеріали з
цього питання керівництву Міністерства.
3.14. Бере участь у підготовці матеріалів на
науково-практичні конференції, семінари, наради з питань
фінансово-бюджетного регулювання у сфері видатків.
3.15. Бере участь у підготовці матеріалів для роботи
Міністерства з представниками засобів масової інформації з питань,
що стосуються компетенції Відділу.
3.16. Здійснює інші функції, необхідні для виконання
покладених на Відділ завдань.
4. Відділ має право:
4.1. При виконанні покладених на Відділ завдань взаємодіяти
із структурними підрозділами Міністерства та іншими органами
державного управління.
4.2. Одержувати у встановленому порядку своєчасну і якісну
інформацію щодо показників виконання бюджету, необхідну для роботи
Відділу.
4.3. За дорученням керівництва надавати роз'яснення
працівникам структурних підрозділів Міністерства з питань, що
належать до компетенції Відділу.
4.4. Використовувати наявну матеріально-технічну та
інформаційну базу Міністерства.
4.5. За дорученням керівництва надавати пропозиції щодо
направлення працівників Відділу для участі у нарадах,
науково-практичних конференціях.
5. Заступник начальника Управління - начальник Відділу:
5.1. Відділ очолює заступник начальника Управління -
начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з
посади відповідно до встановленого порядку.
5.2. Заступник начальника Управління - начальник Відділу має
заступника відповідно до штатного розпису Міністерства.
5.3. Заступник начальника Управління - начальник Відділу та
його заступник призначаються з осіб, які мають вищу освіту,
необхідний досвід управлінської роботи та відповідають іншим
вимогам, передбаченим законодавством.
5.4. Заступник начальника Управління - начальник Відділу: 5.4.1. Здійснює керівництво Відділом і організовує його
роботу. 5.4.2. Несе відповідальність перед керівництвом Управління за
виконання покладених на Відділ завдань. 5.4.3. Розподіляє обов'язки між працівниками Відділу з
урахуванням взаємозаміщення. 5.4.4. Подає керівництву Управління пропозиції про заохочення
та притягнення до відповідальності працівників Відділу. 5.4.5. Подає керівництву Управління пропозиції про
призначення на посади, звільнення з посад та переміщення
працівників Відділу. 5.4.6. Подає керівництву Управління пропозиції щодо
вдосконалення роботи Відділу, Управління. 5.4.7. Бере участь у нарадах, які проводяться в Міністерстві,
у разі розгляду питань, що належать до компетенції Відділу. 5.4.8. Підписує від імені Відділу службові листи, доповідні
записки, довідки та документи інформаційного, довідкового або
аналітичного характеру, які підготовлені для внутрішнього
використання в центральному апараті Міністерства. 5.4.9. Вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
Відділу, співпрацює з цих питань із структурними підрозділами
Міністерства, органами державної влади України, а також з іншими
органами. 5.4.10. У разі відсутності заступника начальника Управління -
начальника Відділу виконання його обов'язків покладається на
заступника начальника Відділу.
Заступник начальника Управління -
начальник Відділу О.А.Самошкіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

20.08.2003 N 510

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління координації роботи з ГоловКРУ

1. Загальні положення
1.1. Управління координації роботи з Головним
контрольно-ревізійним управлінням (далі - Управління) є
структурним підрозділом Департаменту фінансової статистики та
аналізу, методології бухгалтерського обліку та контролю (далі -
Департамент) Міністерства фінансів України (далі - Міністерство) і
підпорядковується директору Департаменту.
1.2. Управління забезпечує координацію роботи з Головним
контрольно-ревізійним управлінням України (далі - ГоловКРУ).
1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство
( 1081/99 ), наказами Міністерства, дорученнями Міністра та його
заступників, дорученнями директора Департаменту, Положенням про
Департамент, а також цим Положенням.
1.4. До складу Управління входять наступні підрозділи: - відділ організації взаємодії з ГоловКРУ; - аналітично-інформаційний сектор.
2. Основними завданнями Управління є:
2.1. Організація роботи у Міністерстві по координації
діяльності з ГоловКРУ з метою забезпечення обміну інформацією та
проведення аналізу впливу дотримання фінансової дисципліни на
показники державного і місцевих бюджетів при їх плануванні та
виконанні.
2.2. Участь у розробці законодавчих та нормативно-правових
актів, пов'язаних із формуванням державної політики у сфері
контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Забезпечує співпрацю Міністерства з органами державної
контрольно-ревізійної служби у сфері внутрішнього фінансового
контролю та контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
3.2. Бере участь у підготовці матеріалів до засідань Колегії
Міністерства з питань, що стосуються діяльності органів державної
контрольно-ревізійної служби і контрольно-ревізійних підрозділів у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та
контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
3.3. Бере участь, у ревізіях (перевірках) спільно з ГоловКРУ,
в межах компетенції Управління, за окремим рішенням керівництва
Міністерства.
3.4. Подає пропозиції, в межах компетенції Управління, щодо
накладання стягнень та притягнення до відповідальності
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними
бюджетні правопорушення.
3.5. Здійснює аналіз роботи ГоловКРУ та контрольно-ревізійних
підрозділів у міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади щодо усунення недоліків і порушень, виявлених ревізіями
(перевірками), та у разі потреби вносить пропозиції керівництву
Міністерства щодо підвищення ефективності їх роботи.
3.6. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення
законодавства з питань фінансового та бюджетного контролю.
3.7. Забезпечує виконання нормативно-правових актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства, доручень Міністра та його заступників, а також
здійснює розгляд та підготовку відповідей на запити і звернення
народних депутатів України.
3.8. Бере участь у проведенні семінарів, конференцій, нарад з
питань державного фінансового контролю.
3.9. Забезпечує розгляд кореспонденції, що стосується
компетенції Управління, вживає відповідних заходів за результатами
розгляду відповідно до законодавства.
3.10. Взаємодіє із структурними підрозділами Міністерства,
Кабінетом Міністрів України, ГоловКРУ, Державним казначейством,
Державною податковою адміністрацією, Державною митною службою,
іншими органами виконавчої влади та Рахунковою палатою України.
3.11. Здійснює інші функції, необхідні для виконання
покладених на Управління завдань.
4. Управління має право:
4.1. Одержувати в установленому порядку своєчасну і повну
інформацію від ГоловКРУ та його структурних підрозділів щодо
проведених ревізій (перевірок) і з питань дотримання бюджетного
законодавства.
4.2. Готувати проекти запитів, з питань компетенції
Управління, центральним та місцевим органам виконавчої влади,
підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності з
метою отримання необхідних даних для виконання завдань, покладених
на Управління.
4.3. Направляти своїх співробітників, за рішенням керівництва
Департаменту, на навчання і для участі у семінарах, конференціях
та нарадах.
4.4. Отримувати в установленому порядку від структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства та місцевих
фінансових органів відповідні матеріали, необхідні для
забезпечення виконання завдань, покладених на Управління.
4.5. Використовувати наявну матеріально-технічну та
інформаційну базу Міністерства.
4.6. Використовувати, в межах компетенції Управління,
інформаційну та аналітичну базу ГоловКРУ та Держказначейства.
5. Начальник Управління
5.1. Управління очолює начальник, який призначається на
посаду та звільняється з посади відповідно до встановленого
порядку.
5.2. Начальник Управління має заступника відповідно до
штатного розпису Міністерства.
5.3. Начальник Управління та його заступник призначаються з
осіб, які мають повну вищу освіту, необхідний досвід управлінської
роботи та відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством.
5.4. Начальник Управління: 5.4.1. Здійснює керівництво Управлінням і організовує його
роботу. 5.4.2. Несе відповідальність перед керівником Департаменту за
виконання покладених на Управління завдань. 5.4.3. Погоджує положення про Управління та його структурні
підрозділи, посадові інструкції працівників Управління. 5.4.4. Подає керівництву Міністерства пропозиції щодо
заохочення та притягнення до відповідальності працівників
Управління. 5.4.5. Подає керівництву Міністерства пропозиції про
призначення, звільнення та переміщення працівників Управління. 5.4.6. Подає керівництву Міністерства пропозиції про
вдосконалення роботи Управління. 5.4.7. Бере участь у засіданнях Колегії Міністерства, а також
у нарадах, які проводяться в Міністерстві, у разі розгляду питань,
що належать до компетенції Управління. 5.4.8. Підписує від імені Управління службові листи,
доповідні записки, довідки і документи інформаційного, довідкового
або аналітичного характеру, які підготовлені для внутрішнього
використання в центральному апараті Міністерства. 5.4.9. Вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
Управління, співпрацює з цих питань із структурними підрозділами
Міністерства, органами державної влади, а також з підприємствами,
установами та організаціями.
В. о. начальника Управління
координації роботи з ГоловКРУ І.М.Іванова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

20.08.2003 N 510

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організації взаємодії з ГоловКРУ

Управління координації роботи з ГоловКРУ

1. Загальні положення
1.1. Відділ організації взаємодії з ГоловКРУ (далі - Відділ)
є структурним підрозділом Управління координації роботи з ГоловКРУ
(далі - Управління) Департаменту фінансової статистики та аналізу,
методології бухгалтерського обліку та контролю (далі -
Департамент) Міністерства фінансів України (далі - Міністерство) і
підпорядковується начальнику Управління.
1.2. Відділ забезпечує здійснення координації роботи з
Головним контрольно-ревізійним управлінням України (далі -
ГоловКРУ).
1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство
( 1081/99 ), наказами Міністерства, дорученнями Міністра та його
заступників, дорученнями директора Департаменту, Положенням про
Департамент, Управління, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями Відділу є:
2.1. Організація роботи у Міністерстві по координації
діяльності з ГоловКРУ з метою забезпечення обміну інформацією та
проведення аналізу впливу дотримання фінансової дисципліни на
показники державного і місцевих бюджетів при їх плануванні та
виконанні.
2.2. Участь у розробці законодавчих та нормативно-правових
актів, пов'язаних із формуванням державної політики у сфері
контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Забезпечує співпрацю Міністерства з органами державної
контрольно-ревізійної служби у сфері внутрішнього фінансового
контролю та контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
3.2. Бере участь у підготовці матеріалів до засідань Колегії
Міністерства з питань, що стосуються діяльності органів державної
контрольно-ревізійної служби і контрольно-ревізійних підрозділів у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та
контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
3.3. Бере участь, у ревізіях (перевірках) спільно з ГоловКРУ,
в межах компетенції Управління, за окремим рішенням керівництва
Міністерства.
3.4. Подає пропозиції, в межах компетенції Відділу, щодо
накладання стягнень та притягнення до відповідальності
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними
бюджетні правопорушення.
3.5. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення
законодавства з питань фінансового та бюджетного контролю.
3.6. Забезпечує виконання нормативно-правових актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства, доручень Міністра та його заступників, а також
здійснює розгляд та підготовку відповідей на запити і звернення
народних депутатів України.
3.7. Бере участь у проведенні семінарів, конференцій, нарад,
робочих зустрічей з питань державного фінансового контролю.
3.8. Забезпечує розгляд кореспонденції, що стосується
компетенції Відділу, вживає відповідних заходів за результатами
розгляду відповідно до законодавства.
3.9. Взаємодіє із структурними підрозділами Міністерства,
Кабінетом Міністрів України, ГоловКРУ, Державним казначейством,
Державною податковою адміністрацією, Державною митною службою,
іншими органами виконавчої влади та Рахунковою палатою України.
3.10. Здійснює інші функції, необхідні для виконання
покладених на відділ завдань.
4. Відділ має право:
4.1. Одержувати в установленому порядку своєчасну і повну
інформацію від ГоловКРУ та його структурних підрозділів щодо
проведених ревізій (перевірок) і з питань дотримання бюджетного
законодавства.
4.2. Готувати проекти запитів, з питань компетенції Відділу,
центральним та місцевим органам виконавчої влади, підприємствам,
установам і організаціям усіх форм власності з метою отримання
необхідних даних для виконання завдань, покладених на Відділ.
4.3. Направляти своїх співробітників, за рішенням керівництва
Управління, на навчання і для участі у семінарах, конференціях та
нарадах.
4.4. Отримувати в установленому порядку від структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства та місцевих
фінансових органів відповідні матеріали, необхідні для
забезпечення виконання -завдань, покладених на Відділ.
4.5. Використовувати наявну матеріально-технічну та
інформаційну базу Міністерства.
4.6. Використовувати, в межах компетенції Відділу,
інформаційну та аналітичну базу ГоловКРУ та Держказначейства.
5. Начальник Відділу - заступник начальника Управління
5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади відповідно до встановленого порядку.
5.2. Начальник відділу призначається з осіб, які мають повну
вищу освіту, необхідний досвід управлінської роботи та відповідає
іншим вимогам, передбаченим законодавством.
5.3.Начальник відділу: 5.3.1. Здійснює керівництво Відділом і організовує його
роботу. 5.3.2. Несе відповідальність перед керівництвом Управління за
виконання покладених на Відділ завдань. 5.3.3. Розподіляє обов'язки між спеціалістами відділу,
розробляє Положення про відділ та посадові інструкції працівників
Відділу. 5.3.4. Складає плани роботи Відділу. 5.3.5. Подає керівництву Управління пропозиції: 5.3.5.1. щодо заохочення та притягнення до відповідальності
працівників Відділу; 5.3.5.2. про призначення, звільнення та переміщення
працівників відділу; 5.3.5.3. про вдосконалення роботи Відділу та Управління.
5.4. Бере участь у нарадах, які проводяться у Міністерстві,
стосовно питань, що належать до компетенції Відділу.
5.5. Вживає заходів для підвищення кваліфікації працівників
Відділу, співпрацює з цих питань із структурними підрозділами
Міністерства, органами державної влади, а також з підприємствами,
установами та організаціями.
В. о. начальника Управління
координації роботи з ГоловКРУ І.М.Іванова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

20.08.2003 N 510

ПОЛОЖЕННЯ

про аналітично-інформаційний сектор

Управління координації роботи з ГоловКРУ

1. Загальні положення
1.1. Аналітично-інформаційний сектор (далі - Сектор) є
структурним підрозділом Управління координації роботи з Головним
контрольно-ревізійним управлінням (далі - Управління) Департаменту
фінансової статистики та аналізу, методології бухгалтерського
обліку та контролю (далі - Департамент) Міністерства фінансів
України (далі - Міністерство) і підпорядковується начальнику
Управлінню.
1.2. Сектор забезпечує обмін інформацією між Міністерством та
Головним контрольно-ревізійним управлінням України (далі -
ГоловКРУ) та аналізує стан контрольно-ревізійної роботи.
1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство
( 1081/99 ), наказами Міністерства, дорученнями Міністра та його
заступників, дорученнями директора Департаменту, Положенням про
Департамент, Управління, а також цим Положенням.
2. Основними завданнями Сектору є:
Організація роботи у Міністерстві із забезпечення обміну
інформацією між Міністерством та ГоловКРУ та проведення аналізу
впливу дотримання фінансової дисципліни на показники державного і
місцевих бюджетів при їх плануванні та виконанні.
3. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Забезпечує співпрацю Міністерства з органами державної
контрольно-ревізійної служби у сфері внутрішнього фінансового
контролю та контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
3.2. Бере участь у підготовці матеріалів до засідань Колегії
Міністерства з питань, що стосуються діяльності органів державної
контрольно-ревізійної служби і контрольно-ревізійних підрозділів у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та
контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
3.3. Здійснює аналіз роботи ГоловКРУ та контрольно-ревізійних
підрозділів у міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади щодо усунення недоліків і порушень, виявлених ревізіями
(перевірками), та у разі потреби вносить пропозиції керівництву
Управління щодо підвищення ефективності їх роботи.
3.4. Здійснює збір інформації з питань державного фінансового
контролю та її аналіз.
3.5. Забезпечує виконання нормативно-правових актів та
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів
Міністерства, доручень Міністра та його заступників, а також
здійснює розгляд та підготовку відповідей на запити і звернення
народних депутатів України.
3.6. Бере участь у проведенні семінарів, конференцій, нарад з
питань державного фінансового контролю.
3.7. Забезпечує розгляд кореспонденції, що стосується
компетенції Сектору, вживає відповідних заходів за результатами
розгляду відповідно до законодавства.
3.8. Взаємодіє із структурними підрозділами Міністерства,
Кабінетом Міністрів України, ГоловКРУ, Державним казначейством,
Державною податковою адміністрацією, Державною митною службою,
іншими органами виконавчої влади та Рахунковою палатою України.
3.9. Здійснює інші функції, необхідні для виконання
покладених на Сектор завдань.
4. Сектор має право:
4.1. Одержувати в установленому порядку своєчасну і повну
інформацію від ГоловКРУ та його структурних підрозділів щодо
проведених ревізій (перевірок) і з питань дотримання бюджетного
законодавства.
4.2. Готувати проекти запитів, з питань компетенції Сектору,
центральним та місцевим органам виконавчої влади, підприємствам,
установам і організаціям усіх форм власності з метою отримання
необхідних даних для виконання завдань, покладених на Сектор.
4.3. Направляти своїх співробітників, за рішенням керівництва
Управління, на навчання і для участі у семінарах, конференціях та
нарадах.
4.4. Отримувати в установленому порядку від структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства та місцевих
фінансових органів відповідні матеріали, необхідні для
забезпечення виконання завдань, покладених на Сектор.
4.5. Використовувати наявну матеріально-технічну та
інформаційну базу Міністерства.
4.6. Використовувати, в межах компетенції Сектору,
інформаційну та аналітичну базу ГоловКРУ та Держказначейства.
5. Завідуючий Сектору
5.1. Сектор очолює завідуючий, який призначається на посаду
та звільняється з посади відповідно до встановленого порядку.
5.2. Завідуючий сектору призначається з осіб, які мають повну
вищу освіту, необхідний досвід роботи та відповідає іншим вимогам,
передбаченим законодавством.
5.3. Завідуючий сектору: 5.3.1. Здійснює керівництво Сектором і організовує його
роботу. 5.3.2. Несе відповідальність перед керівництвом Управління за
виконання покладених на Сектор завдань. 5.3.3. Розподіляє обов'язки між спеціалістами Сектору,
розробляє Положення про сектор та посадові інструкції працівників
Сектору. 5.3.4. Складає плани роботи Сектору. 5.3.5. Подає керівництву Управління пропозиції: 5.3.5.1. щодо заохочення та притягнення до відповідальності
працівників Сектору; 5.3.5.2. про призначення, звільнення та переміщення
працівників Сектору; 5.3.5.3. про вдосконалення роботи Сектору та Управління. 5.3.6. Бере участь у нарадах, які проводяться у Міністерстві,
стосовно питань, що належать до компетенції Сектору.
В. о. начальника Управління
координації роботи з ГоловКРУ І.М.Іванова

( Положення про Управління методології бухгалтерського обліку
втратило чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 455
( v0455201-04 ) від 08.07.2004 )

( Положення про відділ бухгалтерського обліку підприємницької
діяльності Управління методології бухгалтерського обліку втратило
чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 455
( v0455201-04 ) від 08.07.2004 )

( Положення про відділ фінансової звітності Управління
методології бухгалтерського обліку втратило чинність на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 455 ( v0455201-04 ) від
08.07.2004 )

( Положення про відділ загальної методології бухгалтерського
обліку Управління методології бухгалтерського обліку втратило
чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 455
( v0455201-04 ) від 08.07.2004 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: