open
Про систему
  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови

Державної податкової

адміністрації України

01.07.2009

С.В.Чекашкін

ДОВІДНИК N 50

пільг, наданих чинним законодавством

по сплаті податків, зборів,

інших обов'язкових платежів

станом на 01.06.2009

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Зміст пільги | Документ | N | Дата | Початок дії| Кінець дії | Ознака | Коментар | пільги | | | документа| прийняття | пільги | пільги | цільового | | | | | | документа | | | призначення| | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА | | | | | | | | |ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020025 |Сума прибутку, що не |Закон України "Про |334/94-ВР | 28.12.94 | 28.12.94 | | - | | |підлягає оподаткуванню|оподаткування прибутку | | | | | | | |згідно із міжнародними|підприємств" | | | | | | | |договорами України |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | |ст. 18 | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про |77/97-ВР | 18.02.97 | 18.02.97 | | | | | |систему оподаткування" | | | | | | | | |( 1251-12, | | | | | | | | | 77/97-ВР ), | | | | | | | | |ст. 19 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020032 |Не включаються до |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | |валового доходу кошти |внесення змін до Закону| | | | | | | |або майно, що |України "Про | | | | | | | |надходять у вигляді |оподаткування прибутку | | | | | | | |міжнародної технічної |підприємств" | | | | | | | |допомоги, яка |( 283/97-ВР ), | | | | | | | |надається іншими |підпункт 4.2.13 пункту | | | | | | | |державами відповідно |4.2 статті 4 | | | | | | | |до міжнародних угод, | | | | | | | | |що набрали чинність у | | | | | | | | |встановленому | | | | | | | | |законодавством | | | | | | | | |порядку. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020033 |До складу валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.2005 | | - | | |витрат включаються |оподаткування прибутку | | | | | | | |суми коштів або |підприємств" | | | | | | | |вартість товарів |( 334/94-ВР, | | | | | | | |(робіт, послуг), | 283/97-ВР ) | | | | | | | |добровільно | | | | | | | | |перераховані | | | | | | | | |(передані) протягом | | | | | | | | |звітного року до | | | | | | | | |Державного бюджету | | | | | | | | |України або бюджетів | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | |самоврядування, до | | | | | | | | |неприбуткових | | | | | | | | |організацій, | | | | | | | | |визначених у пункті | | | | | | | | |7.11 статті 7 цього | | | | | | | | |Закону | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | |суми коштів, що | | | | | | | | |перераховані юридичним|-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |особам, у тому числі |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |неприбутковим |внесення змін до Закону| | | | | | | |організаціям - |України "Про Державний | | | | | | | |засновникам постійно |бюджет України на 2005 | | | | | | | |діючого третейського |рік" та деяких інших | | | | | | | |суду у розмірі, що |законодавчих актів | | | | | | | |перевищує два |України" | | | | | | | |відсотки, але не |( 2505-15 ), | | | | | | | |більше п'яти відсотків|підпункт 5.2.2 пункту | | | | | | | |оподатковуваного |5.2 статті 5 | | | | | | | |прибутку попереднього | | | | | | | | |звітного року, за | | | | | | | | |винятком внесків, | | | | | | | | |передбачених | | | | | | | | |підпунктом 5.6.2 | | | | | | | | |пункту 5.6 цієї | | | | | | | | |статті, та внесків, | | | | | | | | |передбачених | | | | | | | | |підпунктом 5.2.17 | | | | | | | | |цього пункту. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020034 |Враховується у складі |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | |валових витрат сума |внесення змін до Закону| | | | | | | |коштів, перерахованих |України "Про | | | | | | | |підприємствами |оподаткування прибутку | | | | | | | |всеукраїнських |підприємств" | | | | | | | |об'єднань осіб, які |( 283/97-ВР ), | | | | | | | |постраждали внаслідок |підпункт 5.2.3 пункту | | | | | | | |Чорнобильської |5.2 статті 5 | | | | | | | |катастрофи, на яких | | | | | | | | |працює за основним | | | | | | | | |місцем роботи не менше| | | | | | | | |75 відсотків таких | | | | | | | | |осіб, цим об'єднанням | | | | | | | | |для проведення їх | | | | | | | | |благодійної | | | | | | | | |діяльності, але не | | | | | | | | |більше 10 відсотків | | | | | | | | |оподатковуваного | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020035 |Враховуються у складі |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | |валових витрат |внесення змін до Закону| | | | | | | |платника податку, |України "Про | | | | | | | |основною діяльністю |оподаткування прибутку | | | | | | | |яких є виробництво |підприємств" | | | | | | | |сільськогосподарської |( 283/97-ВР ), | | | | | | | |продукції, плата за |підпункт 5.2.5 пункту | | | | | | | |землю, що не |5.2 статті 5 | | | | | | | |використовується в | | | | | | | | |сільськогосподарському| | | | | | | | |виробничому обороті. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020044 |Якщо об'єкт |Закон України "Про |334/94-ВР | 28.12.94 | 12.06.97 | | - | | |оподаткування платника|оподаткування прибутку | | | | | | | |податку з числа |підприємств" | | | | | | | |резидентів за |( 334/94-ВР ), | | | | | | | |результатами |п. 6.1, ст. 6; п. 22.13| | | | | | | |податкового року має |ст. 22 | | | | | | | |від'ємне значення | | | | | | | | |об'єкта оподаткування | | | | | | | | |(з урахуванням суми | | | | | | | | |амортизаційних | | | | | | | | |відрахувань), сума | | | | | | | | |такого від'ємного | | | | | | | | |значення підлягає | | | | | | | | |включенню до складу | | | | | | | | |валових витрат першого| | | | | | | | |календарного кварталу | | | | | | | | |наступного податкового|-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |року. Розрахунок |Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002 |01.01.2003 | | | | |об'єкта оподаткування |внесення змін до Закону| | | | | | | |за наслідками |України "Про | | | | | | | |півріччя, трьох |оподаткування прибутку | | | | | | | |кварталів та року |підприємств" | | | | | | | |здійснюється з |( 349-15 ) | | | | | | | |урахуванням від'ємного| | | | | | | | |значення об'єкта | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | |попереднього року у | | | | | | | | |складі валових витрат | | | | | | | | |таких податкових | | | | | | | | |періодів наростаючим | | | | | | | | |підсумком до повного | | | | | | | | |погашення такого | | | | | | | | |від'ємного значення. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020045 |Якщо протягом звітного|Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002 |01.01.2003 | | - | | |періоду витрати на |внесення змін до Закону| | | | | | | |придбання кожного з |України "Про | | | | | | | |окремих видів цінних |оподаткування прибутку | | | | | | | |паперів, а також |підприємств" | | | | | | | |деривативів, понесені |( 349-15 ), | | | | | | | |(нараховані) платником|підпункт 7.6.1 пункту | | | | | | | |податку, перевищують |7.6 статті 7 | | | | | | | |доходи, отримані | | | | | | | | |(нараховані) від | | | | | | | | |продажу (відчуження) | | | | | | | | |цінних паперів або | | | | | | | | |деривативів такого ж | | | | | | | | |виду протягом такого | | | | | | | | |звітного періоду, | | | | | | | | |від'ємний фінансовий | | | | | | | | |результат переноситься| | | | | | | | |на зменшення | | | | | | | | |фінансових результатів| | | | | | | | |від операцій з цінними| | | | | | | | |паперами або | | | | | | | | |деривативами такого ж | | | | | | | | |виду майбутніх звітних| | | | | | | | |періодів у порядку, | | | | | | | | |визначеному статтею 6 | | | | | | | | |цього Закону | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020046 |Балансові збитки від |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | |спільної діяльності |внесення змін до Закону| | | | | | | |понесені в попередніх |України "Про | | | | | | | |періодах зменшують |оподаткування прибутку | | | | | | | |доходи, отримані від |підприємств" | | | | | | | |спільної діяльності. |( 283/97-ВР ), | | | | | | | | |підпункт 7.7.5 | | | | | | | | |пункту 7.7 статті 7 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020047 |Авансовий внесок, |ЗУ "Про внесення змін | 349-IV |24.12.2002 |01.01.2003 | | - | - | |передбачений |до Закону України "Про | | | | | | | |підпунктом 7.8.2 цього|оподаткування прибутку | | | | | | | |пункту, не |підприємств" | | | | | | | |справляється у разі |( 349-15 ), | | | | | | | |виплати дивідендів у |пп. 7.8.5, п. 7.8, | | | | | | | |вигляді акцій (часток,|ст. 7 | | | | | | | |паїв), емітованих | | | | | | | | |(випущених) | | | | | | | | |підприємством, яке | | | | | | | | |нараховує дивіденди, | | | | | | | | |за умови, що така | | | | | | | | |виплата ніяким чином | | | | | | | | |не змінює пропорцій | | | | | | | | |(часток) участі всіх | | | | | | | | |акціонерів (власників)| | | | | | | | |у статутному фонді | | | | | | | | |підприємства-емітента,| | | | | | | | |незалежно від того чи | | | | | | | | |були такі акції | | | | | | | | |(частки, паї) належним| | | | | | | | |чином зареєстровані | | | | | | | | |(відображені у зміні |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |до статутних |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | |документів) чи ні, а |внесення змін до деяких| | | | | | | |також у разі виплат |законодавчих актів | | | | | | | |дивідендів на користь |України з питань | | | | | | | |інститутів спільного |оподаткування | | | | | | | |інвестування, а також |( 398-16 ) | | | | | | | |у разі виплат | | | | | | | | |дивідендів інститутами| | | | | | | | |спільного інвестування| | | | | | | | |та у разі виплати | | | | | | | | |дивідендів платником | | | | | | | | |податку, переважна | | | | | | | | |частина доходів | | | | | | | | |(більше 90 відсотків) | | | | | | | | |якого отримана у | | | | | | | | |вигляді дивідендів, | | | | | | | | |сплачених юридичними | | | | | | | | |особами-резидентами, | | | | | | | | |які перебувають під | | | | | | | | |його контролем | | | | | | | | |відповідно до пункту | | | | | | | | |1.26 цього Закону" | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020056 |Звільняється від |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | |оподаткування прибуток|внесення змін до Закону| | | | | | | |підприємств, отриманий|України "Про | | | | | | | |від продажу на митній |оподаткування прибутку | | | | | | | |території України |підприємств" | | | | | | | |спеціальних продуктів |( 283/97-ВР ), | | | | | | | |дитячого харчування |підпункт 7.13.1 | | | | | | | |власного виробництва, |пункту 7.13 статті 7 | | | | | | | |спрямований на | | | | | | | | |збільшення обсягів | | | | | | | | |виробництва та | | | | | | | | |зменшення роздрібних | | | | | | | | |цін таких продуктів. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020064 |Створення страхових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | |резервів банківськими |внесення змін до Закону| | | | | | | |установами відносно |України "Про | | | | | | | |сукупного розміру |оподаткування прибутку | | | | | | | |боргових вимог банків |підприємств" | | | | | | | |40 відсотків до |( 283/97-ВР ), | | | | | | | |31.12.99; 30% - до |підпункти 12.2.3 | | | | | | | |31.10.2001, 20% до |пункту 12.2 статті 12 | | | | | | | |31.12.2004 року, 10% -|та пункт 22.13 | | | | | | | |починаючи з |статті 22 | | | | | | | |01.01.2005 відноситься|-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |на валові витрати. |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |01.01.2005 | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020065 |За зниженою ставкою 15|Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | |відсотків |внесення змін до Закону| | | | | | | |оподатковуються валові|України "Про | | | | | | | |доходи нерезидентів, |оподаткування прибутку | | | | | | | |що не проводять |підприємств" | | | | | | | |підприємницької |( 283/97-ВР ), | | | | | | | |діяльності в Україні |пункт 13.1 та 13.2 | | | | | | | |через постійне |статті 13 | | | | | | | |представництво, | | | | | | | | |отримані з джерел на | | | | | | | | |території України. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020066 |Суми нарахованого |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | |податку підприємств- |внесення змін до Закону| | | | | | | |виробників |України "Про | | | | | | | |сільськогосподарської |оподаткування прибутку | | | | | | | |продукції зменшується |підприємств" | | | | | | | |на суму податку на |( 283/97-ВР ), | | | | | | | |землю, що |пункт 14.1 статті 14 | | | | | | | |використовується в | | | | | | | | |сільськогосподарському| | | | | | | | |виробничому обороті. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020071 |Не включаються до |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | | | - | | |доходів з інших джерел|оподаткування прибутку | | | | | | | |вартість товарів |підприємств" | | | | | | | |(робіт, послуг), |( 283/97-ВР ), | | | | | | | |безоплатно наданих |абзац 2 пп.4.1.6 | | | | | | | |неприбутковим |статті 4 | | | | | | | |організаціям згідно з | | | | | | | | |пунктом 7.11 статті 7 | | | | | | | | |цього Закону | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020081 |Звільняється від |Законом України "Про |1926-III |13.07.2000 |22.08.2000 | | - | | |оподаткування прибуток|внесення змін до деяких| | | | | | | |підприємств та |законів України щодо | | | | | | | |організацій |оподаткування | | | | | | | |громадських |підприємств та | | | | | | | |організацій інвалідів,|організацій громадських| | | | | | | |майно яких є їх |організацій інвалідів" | | | | | | | |власністю, отриманий |( 1926-14 ) | | | | | | | |від продажу товарів |доповнено пункт 7.12 | | | | | | | |(робіт, послуг), крім |статті 7 Закону України| | | | | | | |підакцизних товарів та|"Про оподаткування | | | | | | | |прибутку, одержаного |прибутку підприємств" | | | | | | | |від грального бізнесу,|( 334/94-ВР ) | | | | | | | |де протягом |підпунктом 7.12.1 | | | | | | | |попереднього звітного | | | | | | | | |(податкового) періоду | | | | | | | | |кількість інвалідів, | | | | | | | | |які мають там основне | | | | | | | | |місце роботи, | | | | | | | | |становить не менше 50 | | | | | | | | |відсотків загальної | | | | | | | | |чисельності працюючих | | | | | | | | |за умови, що фонд | | | | | | | | |оплати праці таких | | | | | | | | |інвалідів становить | | | | | | | | |протягом звітного | | | | | | | | |періоду не менше | | | | | | | | |25 відсотків суми | | | | | | | | |загальних витрат на | | | | | | | | |оплату праці, що | | | | | | | | |відносяться до складу | | | | | | | | |валових витрат | | | | | | | | |виробництва (обігу). | | | | | | | | |Зазначені підприємства| | | | | | | | |та організації | | | | | | | | |громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів | | | | | | | | |мають право | | | | | | | | |застосовувати цю | | | | | | | | |пільгу за наявністю | | | | | | | | |дозволу на право | | | | | | | | |користування такою | | | | | | | | |пільгою, який | | | | | | | | |надається міжвідомчою | | | | | | | | |Комісією з питань | | | | | | | | |діяльності підприємств| | | | | | | | |та організацій | | | | | | | | |громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів | | | | | | | | |відповідно до Закону | | | | | | | | |України "Про основи | | | | | | | | |соціальної захищеності| | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020082 |Не підлягають |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 | 16.12.97 | | - | | |оподаткуванню доходи, |внесення змін до Закону| | | | | | | |отримані |України "Про | | | | | | | |нерезидентами, у |оподаткування прибутку | | | | | | | |вигляді процентів або |підприємств" | | | | | | | |доходу (дисконту) на |( 639/97-ВР ) | | | | | | | |державні цінні папери,|пункту 13.4 статті 13 | | | | | | | |продані (розміщені) | | | | | | | | |нерезидентам за межами| | | | | | | | |території України | | | | | | | | |через уповноважених | | | | | | | | |агентів- | | | | | | | | |нерезидентів, або | | | | | | | | |процентів, сплачених | | | | | | | | |нерезидентам за | | | | | | | | |отримані Україною | | | | | | | | |позики (кредитні або | | | | | | | | |державні зовнішні | | | | | | | | |запозичення), які | | | | | | | | |відображаються у | | | | | | | | |Державному бюджеті | | | | | | | | |України чи кошторисі | | | | | | | | |НБУ | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020083 |Звільняються від |Закон України "Про |639/97-ВР | 18.11.97 | з дня | | - | | |оподаткування доходи, |внесення змін до Закону| | | набрання | | | | |одержані від |України "Про | | | чинності | | | | |володіння державними |оподаткування прибутку | | | пільги | | | | |цінними паперами і |підприємств" | | | | | | | |облігаціями місцевих |( 639/97-ВР ), | | | | | | | |позик, придбаних до |п. 22.16 | | | | | | | |набрання чинності | | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | |оподаткування прибутку| | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | |( 639/97-ВР ) | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020085 |Зарахування сплачених |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.01.98 | | - | | |за митним кордоном |оподаткування прибутку | | | | | | | |України сум податку на|підприємств" | | | | | | | |прибуток за умови |( 283/97-ВР ), | | | | | | | |письмового |пункт 19.4 статті 19 | | | | | | | |підтвердження | | | | | | | | |податкового органу | | | | | | | | |іншої держави щодо | | | | | | | | |факту сплати такого | | | | | | | | |податку та за | | | | | | | | |наявності міжнародного| | | | | | | | |договору України про | | | | | | | | |усунення подвійного | | | | | | | | |оподаткування доходів,| | | | | | | | |ратифікованого | | | | | | | | |Верховною Радою | | | | | | | | |України | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020184 |Враховується у складі |Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002 |01.01.2003 | | - | | |валових витрат суми |внесення змін до Закону| | | | | | | |коштів або вартість |України "Про | | | | | | | |майна, добровільно |оподаткування прибутку | | | | | | | |перераховані |підприємств" | | | | | | | |(передані) |( 349-15 ), | | | | | | | |організаціям |п. 5.2.17 статті 5 | | | | | | | |роботодавців та їх | | | | | | | | |об'єднанням, створеним| | | | | | | | |відповідно до закону з| | | | | | | | |цього питання, у | | | | | | | | |вигляді вступних, | | | | | | | | |членських та цільових | | | | | | | | |внесків, але не більше| | | | | | | | |0,2 відсотка фонду | | | | | | | | |оплати праці платника | | | | | | | | |податку у розрахунку | | | | | | | | |за звітний рік | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020185 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.2003 | | - | | |податком на прибуток |оподаткування прибутку | | | | | | | |звільняється |підприємств" (із | | | | | | | |інвестиційний дохід, |внесеними змінами ЗУ | | | | | | | |одержаний |від 24.12.2002 N 349-IV| | | | | | | |страховиками від |( 349-15, | | | | | | | |розміщення коштів | 283/97-ВР ), | | | | | | | |резервів страхування |пп. 7.2.3 п. 7.2 | | | | | | | |життя при виконанні |статті 7) | | | | | | | |вимог пп.7.2.3 п.7.2 | | | | | | | | |ст. 7 Закону | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020192 |Створення страхових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | - | | |резервів |внесення змін до Закону| | | | | | | |небанківськими |України "Про | | | | | | | |фінансовими установами|оподаткування прибутку | | | | | | | |відносно сукупного |підприємств" | | | | | | | |розміру боргових вимог|( 283/97-ВР ), | | | | | | | |не більше 30% до |підпункти 12.2.3 | | | | | | | |31.12.2004 - починаючи|пункту 12.2 статті 12 | | | | | | | |з 01.01.2005 - 15% |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |відноситься на валові |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |01.01.2005 | | | | |витрати. |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| |Економічні | | | | | | - | | |експерименти | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020090 |Чорнобильська АЕС. На |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | - | | |період підготовки до |загальні засади | | | | | | | |зняття і зняття з |подальшої експлуатації | | | | | | | |експлуатації |і зняття з експлуатації| | | | | | | |енергоблоків |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |"Чорнобильської АЕС та|перетворення | | | | | | | |перетворення об'єкта |зруйнованого четвертого| | | | | | | |Укриття" на екологічно|енергоблоку цієї АЕС на| | | | | | | |безпечну систему, |екологічно безпечну | | | | | | | |звільняється від |систему" | | | | | | | |оподаткування прибуток|( 309-14 ) | | | | | | | |Чорнобильської АЕС, |(пп. 7.13.2, п. 7.13, | | | | | | | |якщо ці кошти |ст. 7 Закону України | | | | | | | |використовуються на |"Про оподаткування | | | | | | | |фінансування робіт з |прибутку підприємств") | | | | | | | |підготовки до зняття і|( 334/94-ВР ) | | | | | | | |зняття Чорнобильської | | | | | | | | |АЕС з експлуатації та | | | | | | | | |перетворення об'єкта | | | | | | | | |"Укриття" на | | | | | | | | |екологічно безпечну | | | | | | | | |систему. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020091 |Звільняється від |Закон України "Про | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | - | | |оподаткування прибуток|загальні засади | | | | | | | |підприємств, отриманий|подальшої експлуатації | | | | | | | |за рахунок міжнародної|і зняття з експлуатації| | | | | | | |технічної допомоги, |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |яка надається на |перетворення | | | | | | | |безоплатній та |зруйнованого четвертого| | | | | | | |безповоротній основі |енергоблоку цієї АЕС на| | | | | | | |або за рахунок коштів,|екологічно безпечну | | | | | | | |які передбачаються в |систему" ( 309-14 ) | | | | | | | |державному бюджеті як | | | | | | | | |внесок України до | | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | |"Укриття" для | | | | | | | | |реалізації міжнародної| | | | | | | | |програми - Плану | | | | | | | | |здійснення заходів на | | | | | | | | |об'єкті "Укриття" | | | | | | | | |відповідно до положень|-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |Рамкової угоди між |(пп. 7.13.3 п. 7.13, |283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | |Україною та |ст. 7 Закону України | | | | | | | |Європейським банком |"Про оподаткування | | | | | | | |реконструкції та |прибутку підприємств" | | | | | | | |розвитку |із змінами і | | | | | | | |( 996_004 ), |доповненнями від | | | | | | | |для подальшої |22.05.2003 N 856-IV) | | | | | | | |експлуатації, |( 856-15, | | | | | | | |підготовки до зняття | 283/97-ВР ) | | | | | | | |і зняття енергоблоків | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | |експлуатації, | | | | | | | | |перетворення об'єкта | | | | | | | | |"Укриття" на | | | | | | | | |екологічно безпечну | | | | | | | | |систему та | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | |персоналу | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020154 |Космічна діяльність. |Закон України " Про |1559-III |16.03.2000 |25.04.2000 |31.12.2009 | - | | |Для суб'єктів |державну підтримку | | | | | | | |космічної діяльності |космічної діяльності " | | | | | | | |установлюється щорічна|( 1559-14 ), | | | | | | | |20 відсоткова норма |підпункт 6 пункту 3 | | | | | | | |прискореної |статті 5. (пп. 8.6.3, | | | | | | | |амортизації основних |п. 8.6, ст. 8 Закону | | | | | | | |фондів групи 3. |України "Про | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | |підприємств") | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020155 |Враховуються в складі |Закон України "внесення|283/97-ВР | 22.05.97 | 27.10.99 | | - | | |валових витрат суми |змін до Закону України | | | | | | | |витрат, пов'язаних з |"Про оподаткування | | | | | | | |безоплатним наданням |прибутку підприємств" | | | | | | | |працівникам вугільної |( 283/97-ВР ), | | | | | | | |промисловості, |підпункт 5.2.11 | | | | | | | |непрацюючим |пункту 5.2 статті. 5. | | | | | | | |пенсіонерам, які мають| | | | | | | | |стаж роботи на | | | | | | | | |підприємствах галузі | | | | | | | | |не менш як 10 років на| | | | | | | | |підземних роботах або | | | | | | | | |не менш як 20 років на| | | | | | | | |поверхні, інвалідам з | | | | | | | | |числа осіб, що під час| | | | | | | | |роботи на цих | | | | | | | | |підприємствах отримали| | | | | | | | |каліцтво або | | | | | | | | |професійні | | | | | | | | |захворювання, а також | | | | | | | | |сім'ям працівників | | | | | | | | |вугільної | | | | | | | | |промисловості, що | | | | | | | | |загинули на | | | | | | | | |виробництві, які | | | | | | | | |отримують пенсію в | | | | | | | | |разі втрати | | | | | | | | |годувальника, вугілля | | | | | | | | |на побутові потреби за| | | | | | | | |нормами, що | | | | | | | | |встановлюються у | | | | | | | | |порядку, визначеному | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020158 |Втрати бюджету від |Закон України " Про |1807-III |08.06.2000 |08.07.2000 | | - | | |особливості |внесення змін до деяких| | | | | | | |оподаткування |законодавчих актів" | | | | | | | |прибутку, отриманого |( 1807-14 ) | | | | | | | |від виконання угоди | | | | | | | | |про розподіл | | | | | | | | |продукції, а саме: | | | | | | | | |якщо об'єкт | | | | | | | | |оподаткування |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |інвестора за |(ЗУ "Про оподаткування |283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | |результатами звітного |прибутку підприємств" | | | | | | | |періоду має від'ємне |( 283/97-ВР ), | | | | | | | |значення (з |п. 7.17 ст. 7.) | | | | | | | |урахуванням суми | | | | | | | | |амортизаційних | | | | | | | | |відрахувань), | | | | | | | | |дозволяється | | | | | | | | |відповідне зменшення | | | | | | | | |об'єкта оподаткування | | | | | | | | |наступного періоду, а |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |також кожного з |Закон України "Про |1039-XIV | 14.09.99 | | | | | |наступних періодів, |угоди про розподіл | | | | | | | |без обмеження строку |продукції" | | | | | | | |перенесення на |( 1039-14 ) | | | | | | | |наступні періоди для | | | | | | | | |цілей оподаткування, | | | | | | | | |до повного погашення | | | | | | | | |від'ємного значення | | | | | | | | |об'єкта | | | | | | | | |оподаткування; | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020159 |Втрати бюджету від |Закон України " Про |1807-III |08.06.2000 |08.07.2000 | | - | | |особливості |внесення змін до деяких| | | | | | | |оподаткування |законодавчих актів" | | | | | | | |прибутку, отриманого |( 1807-14 ) | | | | | | | |від виконання угоди | | | | | | | | |про розподіл |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |продукції, а саме: |(ЗУ "Про оподаткування |283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | |за рахунок збільшення |прибутку підприємств" | | | | | | | |витрат при |( 283/97-ВР ), | | | | | | | |встановленні угодою |п. 7.17 ст. 7.) | | | | | | | |норм амортизації | | | | | | | | |(включаючи амортизацію| | | | | | | | |витрат, пов'язаних з |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |видобутком корисних |Закон України "Про |1039-XIV | 14.09.99 | | | | | |копалин) вищих від |угоди про розподіл | | | | | | | |норм, передбачених |продукції" | | | | | | | |чинним законом з |( 1039-14 ) | | | | | | | |оподаткування прибутку| | | | | | | | |підприємств; | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020160 |Втрати бюджету від |Закон України " Про |1807-III |08.06.2000 |08.07.2000 | | - | | |особливості |внесення змін до деяких| | | | | | | |оподаткування |законодавчих актів" | | | | | | | |прибутку, отриманого |( 1807-14 ) | | | | | | | |від виконання угоди |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |про розподіл |(ЗУ "Про оподаткування |283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | |продукції, а саме: |прибутку підприємств" | | | | | | | |не підлягає утриманню |( 283/97-ВР ), | | | | | | | |податок на репатріацію|п. 7.17 ст. 7.) | | | | | | | |доходів іноземного | | | | | | | | |інвестора, отриманих |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |від діяльності за |Закон України "Про |1039-XIV | 14.09.99 | | | | | |угодою про розподіл |угоди про розподіл | | | | | | | |продукції. |продукції" | | | | | | | | |( 1039-14 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020162 |Враховується у складі |Закон України "Про |1805-III |08.06.2000 |01.01.2003 | | - | | |валових витрат суми |охорону культурної | | | | | | | |коштів або вартість |спадщини" | | | | | | | |майна, добровільно |( 1805-14 ) | | | | | | | |перераховані |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |(передані) для |Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002 | | | | | |цільового використання|внесення змін до Закону| | | | | | | |з метою охорони |України "Про | | | | | | | |культурної спадщини |оподаткування прибутку | | | | | | | |установам науки, |підприємств" | | | | | | | |освіти, культури, |( 349-15 ) | | | | | | | |заповідникам, музеям- |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |заповідникам, у |Закон України "Про | 1957-IV |01.07.2004 |01.07.2004 | | | | |розмірі, що перевищує |внесення змін до Закону| | | | | | | |два відсотки, але не |України "Про | | | | | | | |більше десяти |оподаткування прибутку | | | | | | | |відсотків |підприємств" | | | | | | | |оподатковуваного |( 1957-15 ), | | | | | | | |прибутку попереднього |пп. 5.2.13 п. 5.2 | | | | | | | |звітного періоду. |ст. 5. | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 2245-IV |16.12.2004 | | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про охорону | | | | | | | | |культурної спадщини" | | | | | | | | |( 2245-15 ) | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України Про | 2505-IV |25.03.2005 |01.01.2005 | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020166 |Податок на прибуток, |Закон України "Про |1969-III |21.09.2000 |10.10.2000 | | - | | |передбачений у пункті |внесення змін до деяких| | | | | | | |10.1 цієї статті, не |законодавчих актів | | | | | | | |справляється із суми |України з метою | | | | | | | |перевищення доходів |запровадження | | | | | | | |над витратами, |державного контролю за | | | | | | | |пов'язаними з |здійсненням лотерейної | | | | | | | |випуском та |діяльності " | | | | | | | |проведенням державних |( 1969-14 ) | | | | | | | |лотерей. |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |ЗУ "Про оподаткування |283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | | |( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |пп. 10.2.3, п. 10.2 | | | | | | | | |ст. 10. | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020168 |Не включаються до |Законом України "Про |1926-III |13.07.2000 |22.08.2000 | | - | | |валового доходу кошти |внесення змін до деяких| | | | | | | |або майно, що |законів України щодо | | | | | | | |надаються у вигляді |оподаткування | | | | | | | |безповоротної допомоги|підприємств та | | | | | | | |громадським |організацій громадських| | | | | | | |організаціям інвалідів|організацій інвалідів" | | | | | | | |та підприємствам і |( 1926-14 ) | | | | | | | |організаціям, що |доповнено пункт 4.2 | | | | | | | |визначені пунктом 7.12|статті 4 Закону України| | | | | | | |статті 7 цього Закону |"Про оподаткування | | | | | | | |( 334/94-ВР ). |прибутку підприємств" | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |підпунктом 4.2.16 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020170 |До складу валових |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | | | - | | |витрат включаються |оподаткування прибутку | | | | | | | |суми витрат, |підприємств" | | | | | | | |пов'язаних з |( 334/94-ВР, | | | | | | | |розвідкою | 283/97-ВР ) | | | | | | | |(дорозвідкою) та | | | | | | | | |облаштуванням нафтових| | | | | | | | |та газових родовищ (за| | | | | | | | |винятком витрат на | | | | | | | | |спорудження будь-яких | | | | | | | | |свердловин, що | | | | | | | | |використовуються для |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |розробки нафтових та |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |01.01.2005 | | | | |газових родовищ, а |внесення змін до Закону| | | | | | | |також інших витрат, |України "Про Державний | | | | | | | |пов'язаних з |бюджет України на 2005 | | | | | | | |придбанням |рік" та деяких інших | | | | | | | |(виготовленням) |законодавчих актів | | | | | | | |основних фондів, які |України | | | | | | | |підлягають амортизації|( 2505-15 ), | | | | | | | |на умовах статті 8 |пп. 5.2.16, п. 5.2, | | | | | | | |цього Закону) |ст. 5 | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020171 |Будь-які витрати на |Законом України "Про |2712-III |20.09.2001 |01.01.2002 | | - | | |розвідку (до |внесення змін до Закону| | | | | | | |розвідку), |України "Про | | | | | | | |облаштування та |оподаткування прибутку | | | | | | | |розробку будь-яких |підприємств" | | | | | | | |запасів (родовищ) |( 2712-14 ) | | | | | | | |корисних копалин (за |пункт 9.1 викладено у | | | | | | | |винятком витрат, |новій редакції | | | | | | | |передбачених у | | | | | | | | |підпункті 5.2.16 | | | | | | | | |пункту 5.2 статті 5 | | | | | | | | |цього Закону) | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | |включаються до окремої| | | | | | | | |групи витрат платника | | | | | | | | |податку, на балансі | | | | | | | | |якого перебувають такі| | | | | | | | |запаси (родовища), та | | | | | | | | |підлягають | | | | | | | | |амортизації | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020178 |Не включаються до |Закону України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |26.12.2001 | | - | | |валового доходу кошти |оподаткування прибутку | | | | | | | |спільного |підприємств" (із | | | | | | | |інвестування, а саме |змінами ЗУ від | | | | | | | |кошти, залучені від |29.11.2001 N 2831 | | | | | | | |інвесторів інститутів |( 2831-14, | | | | | | | |спільного інвестування| 283/97-ВР), | | | | | | | |(ІСІ), доходи від |пп. 4.2.8 п. 4.2 | | | | | | | |здійснення операцій з |статті 4) | | | | | | | |активами ІСІ та | | | | | | | | |доходи, нараховані за | | | | | | | | |активами ІСІ, а також | | | | | | | | |кошти, залучені від | | | | | | | | |власників сертифікатів|-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| |фондів операцій з |Закон України "Про | 1957-IV |01.07.2004 |01.07.2004 | | | | |нерухомістю, доходи |внесення змін до Закону| | | | | | | |від здійснення |України "Про | | | | | | | |операцій з активами |оподаткування прибутку | | | | | | | |фондів операцій з |підприємств" | | | | | | | |нерухомістю та доходи,|( 1957-15 ) | | | | | | | |нараховані за | | | | | | | | |активами фондів | | | | | | | | |операцій з | | | | | | | | |нерухомістю, створених| | | | | | | | |відповідно до закону | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020182 |Кошти, одержані |Указ Президента | 202/94 | 04.05.94 | 16.07.94 | | - | | |юридичними особами, |України; | | | | | | | |включаючи українські |Угода про створення | | | | | | | |наукові організації, у|Українського науково- | | | | | | | |зв'язку з проектами та|технологічного центру | | | | | | | |діяльністю Центру, не |( 202/94 ) | | | | | | | |підлягають |(УТНЦ) | | | | | | | |оподаткуванню або | | | | | | | | |іншим зборам з боку | | | | | | | | |уряду України чи будь-| | | | | | | | |яких його органів. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020186 |Такі гранти будуть |Угода між Україною та | 368-IV |25.12.2002 |11.02.2003 | | - | | |звільнені Українською |Європейським | | | | | | | |Стороною від сплати |співтовариством про | | | | | | | |мита, будь-яких митних|наукове та технологічне| | | | | | | |зборів, податків на |співробітництво | | | | | | | |прибуток, а також від |( 368-15 ) | | | | | | | |сплати всіх інших |від 4 липня 2002 року | | | | | | | |аналогічних податків і| | | | | | | | |зборів. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020188 |Тимчасово, до 1 січня |Закон України "Про |334/94-ВР | 28.12.94 |01.01.2004 |01.01.2015 | - | | |2015 року звільняється|оподаткування прибутку | | | | | | | |від оподаткування |підприємств" | | | | | | | |прибуток видавництв, |( 334/94-ВР ), | | | | | | | |видавничих |пп. 7.13.7 п. 7.13 | | | | | | | |організацій, |ст. 7 | | | | | | | |підприємств |-----------------------+----------+-----------+------------+------------| | | |поліграфії, отриманий |Закон України "Про | 601-IV |06.03.2003 |01.01.2004 | | | | |ними від діяльності з |державну підтримку | | | | | | | |виготовлення на |книговидавничої справи | | | | | | | |території України |в Україні" | | | | | | | |книжкової продукції, |( 601-15 ) | | | | | | | |крім продукції |-----------------------+----------+-----------+------------+------------| | | |еротичного характеру. |Закон України "Про |1300- IV |20.11.2003 |01.01.2004 | | | | |Суми коштів, |внесення змін до деяких| | | | | | | |вивільнених у зв'язку |законів України щодо | | | | | | | |з наданням податкових |державної підтримки | | | | | | | |пільг, спрямовуються |книговидавничої справи | | | | | | | |суб'єктом |в Україні" | | | | | | | |господарської |( 1300-15 ). | | | | | | | |діяльності - платником| | | | | | | | |податків на |-----------------------+----------+-----------+------------+------------| | | |переоснащення |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |01.01.2005 | | | | |видавничо- |внесення змін до Закону| | | | | | | |поліграфічної бази, |України "Про Державний | | | | | | | |розроблення і |бюджет України на | | | | | | | |запровадження новітніх|2005 рік" та деяких | | | | | | | |технологій, розширення|інших законодавчих | | | | | | | |виробництва книжкової |актів України | | | | | | | |продукції в порядку, |( 2505-15 ). | | | | | | | |визначеному Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. |-----------------------+----------+-----------+------------+------------| | | | |Закон України "Про | 521-VI |18.09.2008 |01.01.2009 | | | | | |внесення змін до деяких| | | | | | | | |законів України щодо | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | |книговидавничої справи | | | | | | | | |в Україні" | | | | | | | | |( 521-17 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020189 |З метою реалізації |Угода між Кабінетом |N 1194-IV |18.09.2003 |17.09.2003 | | - | | |положень цієї Угоди |Міністрів України і | | | | | | | |( 792_030 ) |Урядом Турецької | | | | | | | |обладнання, матеріали |Республіки про технічне| | | | | | | |(крім підакцизних |і фінансове | | | | | | | |товарів), фінансові |співробітництво | | | | | | | |ресурси, роботи та |( 792_030, | | | | | | | |послуги, які | 1194-15 ) | | | | | | | |надаватимуться |від 14 листопада | | | | | | | |Турецькою Стороною та |2002 року | | | | | | | |використовуватимуться | | | | | | | | |українськими | | | | | | | | |реципієнтами в рамках | | | | | | | | |цієї Угоди, | | | | | | | | |звільнятимуться від | | | | | | | | |будь-яких податків. | | | | | | | | |мит, зборів (крім | | | | | | | | |митних зборів, які | | | | | | | | |сплачуються | | | | | | | | |українськими | | | | | | | | |реципієнтами) або | | | | | | | | |інших податкових | | | | | | | | |зобов'язань, які | | | | | | | | |стягуються або можуть | | | | | | | | |бути стягнені на | | | | | | | | |території України. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020190 |Звільнення від будь- |Закон України "Про | 1606-IV |17.03.2004 |25.05.2004 | | - | | |яких мит, внутрішніх |ратифікацію Угоди (у | | | | | | | |податків та інших |формі обміну нотами) | | | | | | | |фіскальних зборів, які|між Кабінетом Міністрів| | | | | | | |можуть стягуватися в |України та Урядом | | | | | | | |Україні стосовно |Японії про надання | | | | | | | |постачання Обладнання |японського культурного | | | | | | | |і послуг японськими |гранту на постачання | | | | | | | |громадянами відповідно|освітлювального | | | | | | | |до Гранту. |обладнання Львівському | | | | | | | | |державному академічному| | | | | | | | |театру опери та балету | | | | | | | | |імені С.Крушельницької"| | | | | | | | |( 1606-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020191 |З метою сприяння |Закон України "Про | 1335-IV |25.11.2003 |19.11.2004 | | Цільове | | |реалізації проектів у |ратифікацію Угоди між | | | | |призначення | | |рамках цієї Угоди |Кабінетом Міністрів | | | | | | | |( 380_026 ) |України та Урядом | | | | | | | |все обладнання, |Італійської Республіки | | | | | | | |матеріали (крім |про технічне | | | | | | | |підакцизних) та |співробітництво | | | | | | | |послуги, що необхідні |( 1335-15 ), | | | | | | | |для їх впровадження і |стаття 4 | | | | | | | |ввозяться на митну | | | | | | | | |територію України, | | | | | | | | |звільняються від | | | | | | | | |податків, зборів та | | | | | | | | |інших обов'язкових | | | | | | | | |платежів, включаючи | | | | | | | | |митні збори. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| |Пільги з оподаткування| | | | | | | | |неприбуткових установ | | | | | | | | |і організацій | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020193 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |27.08.2003 | | Цільове | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | |призначення | | |неприбуткових установ |підприємств" | | | | | | | |і організацій |(334/94-ВР, | | | | | | | |отриманих у вигляді | 283/97-ВР ), | | | | | | | |коштів або майна, які |абзац "а","б", "е" "ж" | | | | | | | |надходять безоплатно |підпункту 7.11.1 | | | | | | | |або у вигляді |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | |безповоротної |(із внесеними змінами | | | | | | | |фінансової допомоги чи|ЗУ від 10.07.2003 | | | | | | | |добровільних |N 1096-IV) | | | | | | | |пожертвувань. |( 1096-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020194 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |27.08.2003 | | Цільове | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | |призначення | | |неприбуткових установ |підприємств" | | | | | | | |і організацій |( 334/94-ВР, | | | | | | | |отриманих у вигляді | 283/97-ВР ), | | | | | | | |пасивних доходів. |абзац "а","б", "г", | | | | | | | | |"д","е","є","ж" | | | | | | | | |підпункту 7.11.1 | | | | | | | | |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | | |(із внесеними змінами | | | | | | | | |ЗУ від 29.11.2001 | | | | | | | | |N 2866-III | | | | | | | | |( 2866-14 ), | | | | | | | | |ЗУ від 10.07.2003 | | | | | | | | |N 1096-IV) | | | | | | | | |( 1096-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020195 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.2003 | | Цільове | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | |призначення | | |неприбуткових установ |підприємств" | | | | | | | |і організацій |( 334/94-ВР, | | | | | | | |отриманих у вигляді | 283/97-ВР ), | | | | | | | |коштів або майна, які |абзац "а" підпункту | | | | | | | |надходять до таких |7.11.1 пункту 7.11 | | | | | | | |неприбуткових |статті 7 (із внесеними | | | | | | | |організацій як |змінами ЗУ від | | | | | | | |компенсація вартості |24.12.2002 N 349-IV) | | | | | | | |отриманих державних |( 349-15 ) | | | | | | | |послуг. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020196 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.2003 | | Цільове | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | |призначення | | |неприбуткових установ |підприємств" | | | | | | | |і організацій |( 334/94-ВР, | | | | | | | |отриманих у вигляді | 283/97-ВР ), | | | | | | | |дотацій або субсидій, |абзац "а","б", "в",г", | | | | | | | |отриманих з |"д" підпункту 7.11.1 | | | | | | | |державного або |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | |місцевого бюджетів, |(із внесеними змінами | | | | | | | |державних цільових |ЗУ від 24.12.2002 | | | | | | | |фондів або у межах |N 349-IV) | | | | | | | |благодійної, у тому |( 349-15 ) | | | | | | | |числі гуманітарної | | | | | | | | |допомоги чи технічної | | | | | | | | |допомоги, що надаються| | | | | | | | |таким неприбутковим | | | | | | | | |організаціям | | | | | | | | |відповідно до умов | | | | | | | | |міжнародних договорів,| | | | | | | | |згода на | | | | | | | | |обов'язковість яких | | | | | | | | |надана Верховною Радою| | | | | | | | |України. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020197 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |04.01.2002 | | Цільове | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | |призначення | | |неприбуткових установ |підприємств" | | | | | | | |і організацій |( 334/94-ВР, | | | | | | | |отриманих у вигляді | 283/97-ВР ), абзац | | | | | | | |коштів або майна, які |"б", "г" підпункту | | | | | | | |надходять |7.11.1 пункту 7.11 | | | | | | | |неприбутковим |статті 7 (із внесеними | | | | | | | |організаціям від |змінами ЗУ від | | | | | | | |проведення їх основної|29.11.2001 N 2866-III) | | | | | | | |діяльності, з |( 2866-14 ) | | | | | | | |урахуванням положень | | | | | | | | |пп. 7.11.11 п. 7.11. | | | | | | | | |статті 7 Закону | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020198 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 22.05.97 | | Цільове | | |звільняються доходи у |оподаткування прибутку | | | | |призначення | | |вигляді коштів, які |підприємств" | | | | | | | |надходять до кредитних|( 334/94-ВР, | | | | | | | |спілок та пенсійних | 283/97-ВР ), абзац "в"| | | | | | | |фондів у вигляді |підпункту 7.11.1 | | | | | | | |внесків на недержавне |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | |пенсійне забезпечення | | | | | | | | |або внесків на інші | | | | | | | | |потреби, передбачені | | | | | | | | |законодавством. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020199 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |30.07.2004 | | Цільове | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | |призначення | | |неприбуткових установ |підприємств" | | | | | | | |і організацій |( 334/94-ВР, | | | | | | | |отриманих у вигляді | 283/97-ВР ), абзац "в"| | | | | | | |доходів від здійснення|підпункту 7.11.1 | | | | | | | |операцій з активами (у|пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | |тому числі пасивних |(із внесеними змінами | | | | | | | |доходів) недержавних |ЗУ від 01.07.2004 | | | | | | | |пенсійних фондів та |N 1957-IV) | | | | | | | |кредитних спілок, за |( 1957-15 ) | | | | | | | |пенсійними вкладами | | | | | | | | |(внесками), рахунками | | | | | | | | |учасників фондів | | | | | | | | |банківського | | | | | | | | |управління відповідно | | | | | | | | |до закону з цих | | | | | | | | |питань. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020200 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 16.12.97 | | Цільове | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | |призначення | | |неприбуткових установ |підприємств" | | | | | | | |і організацій |( 334/94-ВР, | | | | | | | |отриманих у вигляді | 283/97-ВР ) , абзац | | | | | | | |разових або |"д" підпункту 7.11.1 | | | | | | | |періодичних внесків |пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | |засновників та членів.|(із внесеними змінами | | | | | | | | |ЗУ від 18.11.97 | | | | | | | | |N 639/97-ВР) | | | | | | | | |( 639/97-ВР ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020201 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | 22.05.97 | | Цільове | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | |призначення | | |неприбуткових установ |підприємств" | | | | | | | |і організацій |( 334/94-ВР, | | | | | | | |отриманих у вигляді | 283/97-ВР ), | | | | | | | |будь-яких інших |абзац "е" підпункту | | | | | | | |доходів від надання |7.11.1 пункту 7.11 | | | | | | | |культових послуг. |статті 7 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020202 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |04.01.2002 | | Цільове | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | |призначення | | |неприбуткових установ |підприємств" | | | | | | | |і організацій |( 334/94-ВР, | | | | | | | |отриманих у вигляді | 283/97-ВР ), абзац "є"| | | | | | | |внесків, коштів або |підпункту 7.11.1 пункту| | | | | | | |майно, які надходять |7.11 статті 7 (із | | | | | | | |таким неприбутковим |внесеними змінами | | | | | | | |організаціям для |ЗУ від 29.11.2001 | | | | | | | |забезпечення потреб їх|N 2866-III) | | | | | | | |основної діяльності. |( 2866-14 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020203 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |27.08.2003 | | Цільове | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | |призначення | | |неприбуткових установ |підприємств" | | | | | | | |і організацій |( 334/94-ВР, | | | | | | | |отриманих у вигляді | 283/97-ВР ), абзац "ж"| | | | | | | |доходів неприбуткових |підпункту 7.11.1 | | | | | | | |організацій, отриманих|пункту 7.11 статті 7 | | | | | | | |у вигляді членських |(із внесеними змінами | | | | | | | |внесків. |ЗУ від 10.07.2003 | | | | | | | | |N 1096-IV) | | | | | | | | |( 1096-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020204 |Від оподаткування |Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |27.08.2009 | | Цільове | | |звільняються доходи |оподаткування прибутку | | | | |призначення | | |неприбуткових установ |підприємств" | | | | | | | |і організацій |( 334/94-ВР ), | | | | | | | |отриманих у вигляді, |абзац "ж" підпункту | | | | | | | |відрахувань коштів |7.11.1 пункту 7.11 | | | | | | | |підприємств, установ, |статті 7 (із внесеними | | | | | | | |організацій на |змінами ЗУ від | | | | | | | |культурно-масову, |10.07.2003 N 1096-IV) | | | | | | | |фізкультурну й |( 1096-15, | | | | | | | |оздоровчу роботу. | 283/97-ВР ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020205 |Не сплачується податок|Закон України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.2005 | | Цільове | | |на прибуток із доходів|оподаткування прибутку | | | | |призначення | | |неприбуткових |підприємств" | | | | | | | |організацій, отриманих|( 334/94-ВР, | | | | | | | |у вигляді коштів або | 283/97-ВР ), | | | | | | | |майна, одержаних як |пп.7.11.14 статті 7 | | | | | | | |третейський збір чи на|(із внесеними змінами | | | | | | | |покриття інших витрат,|ЗУ від 25.03.2005 | | | | | | | |пов'язаних з |N 2505-IV) | | | | | | | |вирішенням спору |( 2505-15 ) | | | | | | | |третейським судом | | | | | | | | |відповідно до закону | | | | | | | | |Суми коштів або | | | | | | | | |вартість майна, | | | | | | | | |перерахованих | | | | | | | | |(переданого) юридичним| | | | | | | | |особам, у тому числі | | | | | | | | |неприбутковим | | | | | | | | |організаціям- | | | | | | | | |засновникам постійно | | | | | | | | |діючого третейського | | | | | | | | |суду, як третейський | | | | | | | | |збір чи на покриття | | | | | | | | |інших витрат, | | | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | | | |вирішенням спору | | | | | | | | |третейським судом | | | | | | | | |відповідно до закону, | | | | | | | | |включаються до складу | | | | | | | | |витрат платників | | | | | | | | |податків у повному | | | | | | | | |обсязі. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| |Спеціальний режим | | | | | | | | |інноваційної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020150 |Технопарки. Суми |Закон України "Про | 991-XIV | 16.07.99 |01.01.2000 | | Цільове | | |податку на прибуток, |спеціальний режим | | | | |призначення | | |одержаного при |інноваційної діяльності| | | | | | | |реалізації проектів |технологічних парків | | | | | | | |технологічних парків, |( 991-14 ) | | | | | | | |нараховані у порядку, | | | | | | | | |встановленому Законом | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | |оподаткування прибутку| | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | |технологічні парки, | | | | | | | | |їх учасники та |-----------------------+----------+-----------+------------+------------| | | |спільні підприємства |Закон України "Про | 3333-IV |12.01.2006 |01.02.2006 |01.01.2015 | | | |не перераховують до |внесення змін до Закону| | | | | | | |бюджету, а зараховують|України "Про | | | | | | | |на спеціальні рахунки |спеціальний режим | | | | | | | |та використовують |інноваційної діяльності| | | | | | | |зазначені суми |технологічних парків" | | | | | | | |виключно на наукову та|та інших законів | | | | | | | |науково-технічну |України" | | | | | | | |діяльність, розвиток |( 3333-15 ), | | | | | | | |власних науково- |абзац 4 та 5 ст. 7, | | | | | | | |технологічних і |ст. 8 | | | | | | | |дослідно- | | | | | | | | |експериментальних баз.| | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020206 |У випадку, коли ЛСА |Закон України "Про | 1969-IV |01.07.2004 |01.07.2004 | | - | | |надає Уряду країни |ратифікацію Угоди між | | | | | | | |обладнання, механізми |України та Урядом | | | | | | | |та матеріали, які |Японії про технічне | | | | | | | |ввозяться в Україну, |співробітництво та | | | | | | | |Уряд України звільняє |гранатову допомогу" | | | | | | | |таке обладнання, |( 1969-15 ), ст. VII | | | | | | | |механізми та | | | | | | | | |матеріали від | | | | | | | | |податків, у тому числі| | | | | | | | |від мит та інших | | | | | | | | |обов'язкових платежів.| | | | | | | | |У випадку, коли ЛСА | | | | | | | | |надає обладнання, | | | | | | | | |механізми та | | | | | | | | |матеріали, які | | | | | | | | |придбаються в Україні,| | | | | | | | |Уряд України звільняє | | | | | | | | |таке обладнання, | | | | | | | | |механізми та | | | | | | | | |матеріали від | | | | | | | | |податків, у тому числі| | | | | | | | |від податку на додану | | | | | | | | |вартість та інших | | | | | | | | |обов'язкових платежів.| | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020207 |До валових витрат |Закон України "Про |334/94-ВР |28.12.94 |01.03.2006 | | - | | |включаються суми |оподаткування прибутку | | | | | | | |коштів або вартість |підприємств" | | | | | | | |майна, спрямовані як |( 334/94-ВР ), | | | | | | | |фінансова допомога на |пп. 5.2.18, ст. 5 | | | | | | | |виробництво та/або |-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| |демонстрування |Закон України "Про | 3317-IV |12.01.2006 | | | | | |національних фільмів. |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | |телебачення і | | | | | | | | |радіомовлення" | | | | | | | | |( 3317-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020208 |До валових витрат |Закон України "Про |334/94-ВР | 28.12.94 |01.01.2006 | | - | | |включаються витрати |оподаткування прибутку | | | | | | | |платника податку, |підприємств" | | | | | | | |пов'язані з |( 334/94-ВР ), | | | | | | | |професійною |пп. 5.4.2, ст. 5 | | | | | | | |підготовкою, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |навчанням, |Закон України "Про | 2229-IV |14.12.2004 | | | | | |перепідготовкою або |внесення змін до деяких| | | | | | | |підвищенням |законодавчих актів | | | | | | | |кваліфікації осіб |України (у сфері вищої | | | | | | | | |освіти) | | | | | | | | |( 2229-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020209 |Валові витрати |Закон України "Про |334/94-ВР | 28.12.94 |01.04.2005 | | - | | |підприємств |оподаткування прибутку | | | | | | | |суднобудівної |підприємств" | | | | | | | |промисловості, |( 334/94-ВР ), | | | | | | | |понесені ними у |пп. 11.2.4 та | | | | | | | |зв'язку з виконанням |пп. 11.3.7, ст. 11 | | | | | | | |контрактів на | | | | | | | | |виготовлення | | | | | | | | |(побудову) морських, | | | | | | | | |річкових суден, | | | | | | | | |включають до складу | | | | | | | | |валових витрат у | | | | | | | | |податковому періоді, | | | | | | | | |на який припадає дата | | | | | | | | |збільшення валових | | | | | | | | |доходів, передбачена | | | | | | | | |підпунктом 11.3.7 | | | | | | | | |пункту 11.3 статті 11 | | | | | | | | |цього Закону | | | | | | | | |( 334/94-ВР ). | | | | | | | | |Суми авансових |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |платежів та |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |попередньої оплати |внесення змін до Закону| | | | | | | |отримані |України "Про Державний | | | | | | | |підприємствами |бюджет України на | | | | | | | |суднобудівної |2005 рік" та деяких | | | | | | | |промисловості від |інших законодавчих | | | | | | | |замовників морських, |актів України | | | | | | | |річкових суден |( 2505-15 ) | | | | | | | |включаються до складу | | | | | | | | |валових доходів таких | | | | | | | | |підприємств за датою | | | | | | | | |підписання акта про | | | | | | | | |передачу морських, | | | | | | | | |річкових суден | | | | | | | | |замовнику, за умови | | | | | | | | |цільового використання| | | | | | | | |вказаних коштів у | | | | | | | | |порядку, визначеному | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020210 |Установи кримінально- |Закон України "Про |334/94-ВР | 28.12.94 | | | - | | |виконавчої системи та |оподаткування прибутку | | | | | | | |їх підприємства, які |підприємств" | | | | | | | |використовують працю |( 334/94-ВР ), | | | | | | | |спецконтингенту, |п. 2.4, ст. 2 | | | | | | | |спрямовують доходи, | | | | | | | | |отримані від | | | | | | | | |діяльності, визначеної| | | | | | | | |Державним |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |департаментом України |Закон України "Про |283/97ВР | 22.05.97 | 01.12.97 | | | | |з питань виконання |внесення змін до Закону| | | | | | | |покарань, на |України "Про | | | | | | | |фінансування |оподаткування прибутку | | | | | | | |господарської |підприємств" | | | | | | | |діяльності таких |( 283/97-ВР ) | | | | | | | |установ та | | | | | | | | |підприємств, з | | | | | | | | |включенням сум таких |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |доходів до відповідних|Закон України "Про | 2377-IV |20.01.2005 | | | | | |кошторисів їх |внесення змін до деяких| | | | | | | |фінансування, |законодавчих актів | | | | | | | |затверджених |України" | | | | | | | |Державним |( 2377-15 ) | | | | | | | |департаментом України | | | | | | | | |з питань виконання | | | | | | | | |покарань. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020122 |Київміськбуд. Кошти, |Закон України "Про |1694-III |20.04.2000 |14.01.2006 |01.01.2011 | - | | |внесені платниками |проведення експерименту| | | | | | | |податку на рахунки |в житловому будівництві| | | | | | | |учасників фондів |на базі холдингової | | | | | | | |банківського |компанії | | | | | | | |управління або за |"Київміськбуд" | | | | | | | |договорами пенсійних |( 1694-14 ) | | | | | | | |вкладів, включаються |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |до складу валових |Закону України "Про |283/97-ВР | 22.05.97 | | | | | |витрат платника |оподаткування прибутку | | | | | | | |податку в розмірі, що |підприємств" | | | | | | | |не перевищує 10 |( 334/94-ВР, | | | | | | | |відсотків його | 283/97-ВР ), | | | | | | | |валового доходу за |п. 22.25, ст. 22 | | | | | | | |звітний період | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020211 |Не включаються до |підпункт 4.2.9 пункту |334/94-ВР | 28.12.94 | | | - | - | |складу валового доходу|4.2 статті 4 Закону | | | | | | | |суми одержаного |"Про оподаткування | | | | | | | |платником податку |прибутку підприємств" | | | | | | | |емісійного доходу. |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |зміни внесені Законом | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | |України "Про внесення | | | | | | | | |змін до деяких | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020212 |Не включаються до |Підпункт 4.2.15 пункту |334/94-ВР | 28.12.94 | | | - | - | |складу валового |4.2 статті 4 Закону | | | | | | | |доходу: вартість |"Про оподаткування | | | | | | | |основних фондів, |прибутку підприємств" | | | | | | | |безоплатно отриманих |( 334/94-ВР ) | | | | | | | |платником податку з | | | | | | | | |метою здійснення їх | | | | | | | | |експлуатації у | | | | | | | | |випадках, передбачених| | | | | | | | |законодавством: | | | | | | | | |якщо такі основні | | | | | | | | |фонди отримані за | | | | | | | | |рішенням органів | | | | | | | | |центральної виконавчої| | | | | | | | |влади; | | | | | | | | |у разі отримання | | | | | | | | |спеціалізованими | | | | | | | | |експлуатуючими | | | | | | | | |підприємствами | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | |енергопостачання, | | | | | | | | |газо- і | | | | | | | | |теплозабезпечення, | | | | | | | | |водопостачання, | | | | | | | | |каналізаційних мереж | | | | | | | | |відповідно до рішень | | | | | | | | |місцевих органів | | | | | | | | |виконавчої влади та |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |виконавчих органів |зміни внесені Законом | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | |рад, прийнятих у межах|України "Про внесення | | | | | | | |їх повноважень; |змін до деяких | | | | | | | |у разі отримання |законодавчих актів | | | | | | | |підприємствами |України з питань | | | | | | | |комунальної власності |оподаткування" | | | | | | | |об'єктів соціальної |( 398-16 ) | | | | | | | |інфраструктури, | | | | | | | | |зазначених у | | | | | | | | |підпункті 5.4.9 пункту| | | | | | | | |5.4 статті 5 цього | | | | | | | | |Закону | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | |що перебували на | | | | | | | | |балансі інших | | | | | | | | |підприємств та | | | | | | | | |утримувалися за їх | | | | | | | | |рахунок. | | | | | | | | |Основні фонди, що | | | | | | | | |отримуються у | | | | | | | | |випадках, передбачених| | | | | | | | |цим підпунктом, | | | | | | | | |приймаються на баланс | | | | | | | | |за ринковою | | | | | | | | |(оціночною) вартістю і| | | | | | | | |з метою оподаткування | | | | | | | | |не підлягають | | | | | | | | |амортизації. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020213 |До складу валових |підпункт 5.2.18 |334/94-ВР | 28.12.94 | | | | - | |витрат включаються: |пункту 5.2 статті 5 | | | | | | | |суми коштів або |Закону "Про | | | | | | | |вартість майна, |оподаткування прибутку | | | | | | | |добровільно |підприємств" | | | | | | | |перераховані |( 334/94-ВР ) | | | | | | | |(передані) для | | | | | | | | |цільового використання| | | | | | | | |з метою виробництва | | | | | | | | |національних фільмів |-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------| | |(у тому числі |зміни внесені Законом | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | Цільове | | |анімаційних) та |України "Про внесення | | | | |призначення | | |аудіовізуальних творів|змін до деяких | | | | | | | |на користь резидентів,|законодавчих актів | | | | | | | |але не більше |України з питань | | | | | | | |10 відсотків |оподаткування" | | | | | | | |оподатковуваного |( 398-16 ) | | | | | | | |прибутку попереднього | | | | | | | | |податкового періоду. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020214 |Українська сторона |Закон України "Про | 948-V |18.04.2007 |03.07.2007 | | Цільове | | |звільняє Виконавчі |ратифікацію Угоди між | | | | |призначення | | |органи (іноземний |Кабінетом Міністрів | | | | | | | |державний орган, |України і Урядом | | | | | | | |іноземне державне або |Королівства Данія про | | | | | | | |приватне підприємство,|технічне і фінансове | | | | | | | |будь-яку державну або |співробітництво" | | | | | | | |приватну організацію) |( 948-16 ), | | | | | | | |від податку на доходи |пп. b) п. 3 ст. 2 | | | | | | | |або будь-яких інших | | | | | | | | |прямих податків чи | | | | | | | | |платежів, пов'язаних | | | | | | | | |із заробітною платою, | | | | | | | | |що виплачуються їм з | | | | | | | | |датських фондів та | | | | | | | | |джерел за їхні послуги| | | | | | | | |в межах України в | | | | | | | | |рамках цієї Угоди | | | | | | | | |( 208_012 ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020215 |Установи, |Закон України "Про | 320-VI |04.06.2008 |18.07.2008 | | Цільове | | |консалтингові |ратифікацію Угоди між | | | | |призначення | | |компанії, неурядові |Кабінетом Міністрів | | | | | | | |організації чи інші |України та Урядом | | | | | | | |юридичні особи, які |Королівства Швеція про | | | | | | | |найняті або |загальні умови | | | | | | | |фінансуються Шведською|технічного та | | | | | | | |стороною для виконання|фінансового | | | | | | | |завдань в Україні в |співробітництва | | | | | | | |рамках технічного та |( 320-17 ), | | | | | | | |фінансового |п. 4 Стаття 7 Угоди | | | | | | | |співробітництва між |( 752_051 ) | | | | | | | |Шведською та | | | | | | | | |Українською сторонами,| | | | | | | | |які не є резидентами | | | | | | | | |України звільняються | | | | | | | | |від сплати податків та| | | | | | | | |подібних зборів із | | | | | | | | |прибутку компаній, | | | | | | | | |товарообігу чи на | | | | | | | | |будь-яких аналогічних | | | | | | | | |підставах, а також з | | | | | | | | |заробітної плати й | | | | | | | | |винагород, що | | | | | | | | |виплачені Шведською | | | | | | | | |стороною за їхні | | | | | | | | |послуги в рамках | | | | | | | | |проекту/програми | | | | | | | | |технічного і | | | | | | | | |фінансового | | | | | | | | |співробітництва | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020216 |За умови дотримання |Закон України "Про | 319-IV |04.06.2008 |17.07.2008 | | Цільове | | |положень попереднього |ратифікацію Договору | | | | |призначення | | |розділу всі платежі |між Урядом України та | | | | | | | |підрядникам за |Європейським банком | | | | | | | |контрактами надання |реконструкції та | | | | | | | |Технічної допомоги |розвитку про | | | | | | | |звільняються від будь-|співробітництво та | | | | | | | |яких податків або |діяльність постійного | | | | | | | |будь-яких інших зборів|представництва ЄБРР в | | | | | | | |чи обов'язкових |Україні" | | | | | | | |платежів, що |( 319-17 ), | | | | | | | |стягуються Україною |розділ 8.02, стаття 8 | | | | | | | |або на території |Договору | | | | | | | |України, такою мірою, | | | | | | | | |якою ці платежі | | | | | | | | |фінансуються за | | | | | | | | |рахунок грантових | | | | | | | | |коштів. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020217 |Вартість послуг, що |Закон України "Про | 319-IV |04.06.2008 |17.07.2008 | | Цільове | | |надаються в рамках |ратифікацію Договору | | | | |призначення | | |Технічної допомоги, та|між Урядом України та | | | | | | | |вартість усіх |Європейським банком | | | | | | | |Грантових коштів |реконструкції та | | | | | | | |звільняються від |розвитку про | | | | | | | |податку на прибуток |співробітництво та | | | | | | | |підприємств, що |діяльність постійного | | | | | | | |стягується Україною |представництва ЄБРР в | | | | | | | |або на території |Україні" | | | | | | | |України, та не |( 319-17 ), | | | | | | | |становитимуть, чи |розділ 8.03, стаття 8 | | | | | | | |вважатимуться такими, |Договору | | | | | | | |що становлять, | | | | | | | | |оподатковувану вигоду | | | | | | | | |або оподатковуваний | | | | | | | | |дохід організації, яка| | | | | | | | |може одержати прямі | | | | | | | | |або непрямі вигоди від| | | | | | | | |такої Технічної | | | | | | | | |допомоги або Грантових| | | | | | | | |коштів. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 11020218 |Надати право |Законом України "Про | 694-VI |18.12.2008 |01.01.2009 | | - | | |промисловим |внесення змін до деяких| | | | | | | |підприємствам |законів України щодо | | | | | | | |застосовувати щорічну |мінімізації впливу | | | | | | | |25-відсоткову норму |фінансової кризи на | | | | | | | |прискореної |розвиток вітчизняної | | | | | | | |амортизації основних |промисловості" | | | | | | | |фондів групи 3. |( 694-17 ) | | | | | | | |При цьому амортизація |доповнено пункт 8.6 | | | | | | | |основних фондів групи |статті 8 Закону України| | | | | | | |3 провадиться до |"Про оподаткування | | | | | | | |досягнення балансовою |прибутку підприємств" | | | | | | | |вартістю групи |( 334/94-ВР ) | | | | | | | |нульового значення. |підпунктом 8.6.5 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| НОВА |Звільняється від |Закон України "Про |334/94-ВР | 28.12.94 |17.03.2009 | | - | | 11020219 |оподаткування прибуток|оподаткування прибутку | | | | | | | |державних підприємств |підприємств" | | | | | | | |"Міжнародний дитячий |( 334/94-ВР ), | | | | | | | |центр "Артек" і |пп. 7.13.8 п. 7.13 | | | | | | | |"Український дитячий |ст. 7 | | | | | | | |центр "Молода гвардія"| | | | | | | | |від провадження | | | | | | | | |діяльності з | | | | | | | | |оздоровлення та | | | | | | | | |відпочинку дітей. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 12020000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ З | | | | | | | | |ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ| | | | | | | | |ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ | | | | | | | | |САМОХІДНИХ МАШИН І | | | | | | | | |МЕХАНІЗМІВ | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 12020010 |Від сплати податку |Закон України "Про |1963-XII | 11.12.91 | | | - |Нова редакція | |звільняються: г) |податок з власників | | | | | |закону "Про | |особи, які згідно із |транспортних засобів та| | | | | |податок з | |законодавством є |інших самохідних машин | | | | | |власників | |платниками фіксованого|і механізмів" | | | | | |транспортних | |сільськогосподарського|( 1963-12 ) | | | | | |засобів та | |податку, - за трактори|(із змінами та | | | | | |інших | |колісні (код 8701, |доповненнями) ст.4, | | | | | |самохідних | |крім сідельних |п. г) | | | | | |машин і | |тягачів - код 8701 02)|-----------------------+----------+-----------+------------| | |механізмів" | |та вантажні автомобілі|Закон України "Про | 427-V |06.12.2006 |01.01.2007 | | |( 1963-12 ) | |(код 8704). |внесення змін до деяких| | | | | | | | |законів України щодо | | | | | | | | |реєстрації транспортних| | | | | | | | |засобів" | | | | | | | | |( 427-16 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| НОВА |Від сплати податку |Закон України "Про |1963-XII | 11.12.91 | | | - | | 12020011 |звільняються: |податок з власників | | | | | | | |ґ) державні |транспортних засобів та| | | | | | | |підприємства |інших самохідних машин | | | | | | | |"Міжнародний дитячий |і механізмів" | | | | | | | |центр "Артек" і |( 1963-12 ) | | | | | | | |"Український дитячий |(із змінами та | | | | | | | |центр "Молода гвардія"|доповненнями) ст. 4, | | | | | | | |- за автомобілі, |п. г) | | | | | | | |призначені для |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |перевезення не менш як|Закон України "Про | 906-VI |03.02.2009 |17.03.2009 | | | | |10 осіб, включаючи |державну підтримку та | | | | | | | |водія (код 8702)". |особливості | | | | | | | | |функціонування дитячих | | | | | | | | |центрів "Артек" і | | | | | | | | |"Молода гвардія"" | | | | | | | | |( 906-17 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13010000 |ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА | | | | | | | | |СПЕЦІАЛЬНЕ | | | | | | | | |ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ | | | | | | | | |РЕСУРСІВ ТА | | | | | | | | |КОРИСТУВАННЯ | | | | | | | | |ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ | | | | | | | | |ЛІСОВОГО ФОНДУ | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13015000 |Пільги, що надані |Закон України "Про |1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | - | | |місцевими органами |систему оподаткування" | | | | | | | |влади у межах сум, що |( 1251-12 ) | | | | | | | |надходять до їх |ст. 1. | | | | | | | |бюджетів по збору за | | | | | | | | |спеціальне | | | | | | | | |використання лісових | | | | | | | | |ресурсів та | | | | | | | | |користування | | | | | | | | |земельними ділянками | | | | | | | | |лісового фонду | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13020000 |ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА | | | | | | | | |СПЕЦІАЛЬНЕ | | | | | | | | |ВОДОКОРИСТУВАННЯ | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13025000 |Пільги, що надані |Закон України "Про |1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | - | | |місцевими органами |систему о податкування"| | | | | | | |влади у межах сум, що |( 1251-12 ) | | | | | | | |надходять до їх |ст. 1. | | | | | | | |бюджетів по збору за | | | | | | | | |спеціальне | | | | | | | | |водокористування | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13030000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТЕЖАХ ЗА | | | | | | | | |КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13035000 |Пільги, що надані |Закон України "Про |1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | - | | |місцевими органами |систему оподаткування" | | | | | | | |влади у межах сум, що |( 1251-12 ) | | | | | | | |надходять до їх |ст. 1. | | | | | | | |бюджетів по платі за | | | | | | | | |користування надрами. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА | | | | | | | | |ЗЕМЛЮ | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050001 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються |плату за землю" | | | | | | | |заповідники (крім |( 2535-12 ) | | | | | | | |історико-культурних) |(із змінами і | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050002 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються: |плату за землю" | | | | | | | |вітчизняні дослідні |( 2535-12 ) | | | | | | | |господарства науково- |(із змінами і | | | | | | | |дослідних установ і |доповненнями), п. 2, | | | | | | | |навчальних закладів |ст. 12 | | | | | | | |сільськогосподарського| | | | | | | | |профілю та професійно-| | | | | | | | |технічних училищ. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050024 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються: органи |плату за землю" | | | | | | | |державної влади та |( 2535-12 ) | | | | | | | |органи місцевого |(із змінами і | | | | | | | |самоврядування. |доповненнями), п. 3 | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050025 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються: Органи |плату за землю" | | | | | | | |прокуратури. |( 2535-12 ) | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | |доповненнями), п. 3 | | | | | | | | |ст. 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050026 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються: заклади,|плату за землю" | | | | | | | |установи та |( 2535-12 ) | | | | | | | |організації, які |(із змінами і | | | | | | | |повністю утримуються |доповненнями), п. 3, | | | | | | | |за рахунок бюджету (за|ст. 12 | | | | | | | |винятком військових |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |формувань, утворених |Закон України "Про | 665-IV |03.04.2003 |01.01.2004 | | | | |відповідно до законів |внесення змін до Закону| | | | | | | |України, крім Збройних|України "Про плату за | | | | | | | |Сил України та |землю" | | | | | | | |Державної прикордонної|( 665-15 ) | | | | | | | |служби України) |пункт 3 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050027 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються |плату за землю" | | | | | | | |спеціалізовані |( 2535-12 ) | | | | | | | |санаторії для |(із змінами і | | | | | | | |реабілітації хворих, |доповненнями) п. 3, | | | | | | | |які повністю |ст. 12 | | | | | | | |утримуються за рахунок| | | | | | | | |коштів державного або | | | | | | | | |місцевих бюджетів. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050028 |Звільняються від |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | | | - | | |сплати земельного |плату за землю" | | | | | | | |податку дитячі |( 2535-12 ) | | | | | | | |санаторно-курортні та |(із змінами і | | | | | | | |оздоровчі заклади |доповненнями), п. 3 | | | | | | | |України. |ст. 12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050030 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються: |плату за землю" | | | | | | | |громадські організації|( 2535-12 ) (із змінами| | | | | | | |інвалідів України. |і доповненнями), п. 3 | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050004 |Не справляється плата |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |за земельні ділянки |плату за землю" | | | | | | | |державних, колективних|( 2535-12 ) | | | | | | | |і фермерських |(із змінами і | | | | | | | |господарств, які |доповненнями), ч. 2, | | | | | | | |зайняті молодими |ст. 12 | | | | | | | |садами, ягідниками та | | | | | | | | |виноградниками до | | | | | | | | |вступу їх у пору | | | | | | | | |плодоношення, а також | | | | | | | | |гібридними | | | | | | | | |насадженнями, | | | | | | | | |генофондовими | | | | | | | | |колекціями та | | | | | | | | |розсадниками | | | | | | | | |багаторічних плодових | | | | | | | | |насаджень | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050005 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються |плату за землю" | | | | | | | |зареєстровані |( 2535-12 ) | | | | | | | |релігійні організації,|(із змінами і | | | | | | | |що не займаються |доповненнями), п. 5 | | | | | | | |підприємницькою |ст. 12 | | | | | | | |діяльністю. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050031 |Не справляється плата:|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |сільськогосподарські |плату за землю" | | | | | | | |угіддя зон |( 2535-12 ) | | | | | | | |радіоактивно |(із змінами і | | | | | | | |забруднених територій,|доповненнями), ч. 2 | | | | | | | |визначених статтею 2 |ст. 12 | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | |правовий режим | | | | | | | | |території, що зазнала | | | | | | | | |радіоактивного | | | | | | | | |забруднення внаслідок | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи" | | | | | | | | |( 791а-12 ) | | | | | | | | |(зон відчуження, | | | | | | | | |безумовного | | | | | | | | |(обов'язкового) | | | | | | | | |відселення, | | | | | | | | |гарантованого | | | | | | | | |добровільного | | | | | | | | |відселення і | | | | | | | | |посиленого | | | | | | | | |радіоекологічного | | | | | | | | |контролю), і хімічно | | | | | | | | |забруднені | | | | | | | | |сільськогосподарські | | | | | | | | |угіддя, на які | | | | | | | | |запроваджено обмеження| | | | | | | | |щодо ведення | | | | | | | | |сільського | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050032 |Не справляється плата |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |за землі, що |плату за землю" | | | | | | | |перебувають у |( 2535-12 ) | | | | | | | |тимчасовій консервації|(із змінами і | | | | | | | |або у стадії |доповненнями), ч. 2 | | | | | | | |сільськогосподарського|ст. 12 | | | | | | | |освоєння. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050007 |Не справляється плата |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |за землі державних |плату за землю" | | | | | | | |сортовипробувальних |( 2535-12 ) | | | | | | | |станцій і |(із змінами і | | | | | | | |сортодільниць, які |доповненнями), ч. 2 | | | | | | | |використовуються для |ст. 12 | | | | | | | |випробування сортів | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | |культур. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050008 |Не справляється плата |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |за землі дорожнього |плату за землю" | | | | | | | |господарства |( 2535-12 ) | | | | | | | |автомобільних доріг |(із змінами і | | | | | | | |загального |доповненнями), ч. 2 | | | | | | | |користування. |ст. 12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050009 |Не справляється плата |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |за землі кладовищ. |плату за землю" | | | | | | | | |( 2535-12 ) | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | |доповненнями), ч. 2 | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050010 |Верховна Рада |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |Автономної Республіки |плату за землю" | | | | | | | |Крим, обласні, міські,|( 2535-12 ) | | | | | | | |селищні та сільські |(із змінами і | | | | | | | |Ради можуть |доповненнями), ч. 3 | | | | | | | |встановлювати пільги |ст. 12 | | | | | | | |щодо плати за землю: | | | | | | | | |часткове звільнення на| | | | | | | | |певний строк, | | | | | | | | |зменшення суми | | | | | | | | |земельного податку | | | | | | | | |лише за рахунок | | | | | | | | |коштів, що | | | | | | | | |зараховуються до їх | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050011 |Звільняються від |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |сплати земельного |плату за землю" | | | | | | | |податку вітчизняні |( 2535-12 ) | | | | | | | |заклади культури, які |(із змінами і | | | | | | | |повністю утримуються |доповненнями), п. 4, | | | | | | | |за рахунок коштів |ст. 12 | | | | | | | |державного або |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |місцевих бюджетів |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | |внесення змін до деяких| | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13055000 |Пільги, що надані |Закон України "Про |1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | - | | |місцевими органами |систему оподаткування" | | | | | | | |влади по земельному |( 1251-12 ), | | | | | | | |податку у межах сум, |ст. 1 | | | | | | | |що надходять до їх | | | | | | | | |бюджетів. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050036 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | - | |звільняються: |плату за землю" | | | | | | | |підприємства та |( 2535-12 ) | | | | | | | |організації |(із змінами і | | | | | | | |громадських |доповненнями), п. 3, | | | | | | | |організацій інвалідів,|ст. 12 | | | | | | | |які засновані | | | | | | | | |громадськими | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | | |інвалідів і є їх | | | | | | | | |власністю, де | | | | | | | | |кількість інвалідів, | | | | | | | | |які мають там основне | | | | | | | | |місце роботи, | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного | | | | | | | | |періоду не менше 50 | | | | | | | | |відсотків середньо | | | | | | | | |облікової чисельності | | | | | | | | |штатних працівників | | | | | | | | |облікового складу за | | | | | | | | |рік, і за умови, що | | | | | | | | |фонд оплати праці | | | | | | | | |таких інвалідів | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного | | | | | | | | |періоду не менше 25 |-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| |відсотків суми |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005 |01.01.2006 | | | | |загальних витрат на |внесення змін до деяких| | | | | | | |оплату праці, що |законодавчих актів | | | | | | | |відносяться до складу |України щодо | | | | | | | |валових витрат |професійної і трудової | | | | | | | |виробництва (обігу). |реабілітації інвалідів"| | | | | | | |Зазначені підприємства|( 2960-15 ) | | | | | | | |та організації | | | | | | | | |інвалідів мають право | | | | | | | | |застосовувати цю | | | | | | | | |пільгу за наявністю | | | | | | | | |дозволу на право | | | | | | | | |користування такою | | | | | | | | |пільгою, який | | | | | | | | |надається міжвідомчою | | | | | | | | |Комісією з питань | | | | | | | | |діяльності підприємств| | | | | | | | |та організацій | | | | | | | | |громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів | | | | | | | | |відповідно до Закону | | | | | | | | |України "Про основи | | | | | | | | |соціальної захищеності| | | | | | | | |інвалідів України" | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050046 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються |плату за землю" | | | | | | | |новостворені |( 2535-12 ) | | | | | | | |фермерські |(із змінами і | | | | | | | |господарства протягом |доповненнями), п. 25, | | | | | | | |трьох років, а в |ст. 12 | | | | | | | |трудонедостатніх |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |населених пунктах - |Закон України, п. 3 | 973-IV |19.06.2003 |01.08.2003 | | | | |п'яти років з часу |ст. 38 "Про фермерське | | | | | | | |передачі їм земельної |господарство" | | | | | | | |ділянки у власність. |( 973-15 ) | | | | | | | | |(частину першу ст. 12 | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | |плату за землю" | | | | | | | | |( 2535-12 ) | | | | | | | | |доповнено пунктом 25 | | | | | | | | |згідно із Законом | | | | | | | | |України від | | | | | | | | |19.06.2003 р. N 973-IV)| | | | | | | | |( 973-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050047 |Не справляється плата |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |за землі дитячих |плату за землю" | | | | | | | |санаторно-курортних, |( 2535-12 ) | | | | | | | |фізкультурно- |(із змінами і | | | | | | | |спортивних та |доповненнями), ч. 2 | | | | | | | |оздоровчих закладів |ст. 12 | | | | | | | |України | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050049 |Звільняються від |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |сплати земельного |плату за землю" | | | | | | | |податку на період дії |( 2535-12 ) | | | | | | | |Закону України "Про |(із змінами і | | | | | | | |фіксований |доповненнями), п. 20, | | | | | | | |сільськогосподарський |ст. 12 | | | | | | | |податок" | | | | | | | | |( 320-14 ) | | | | | | | | | власники земельних |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |ділянок, земельних |Закон України "Про |2271-III |08.02.2001 |02.03.2001 | | | | |часток (паїв) та |внесення змін до Закону| | | | | | | |землекористувачі за |України "Про плату за | | | | | | | |умови передачі |землю" | | | | | | | |земельних ділянок та |( 2271-14 ), | | | | | | | |земельних часток |п. 3 (частину першу | | | | | | | |(паїв) в оренду |ст. 12 доповнено п. 20 | | | | | | | |платнику фіксованого |згідно із Законом | | | | | | | |сільськогосподарського|України від 08.02.2001 | | | | | | | |податку |N 2271-III) | | | | | | | | |( 2271-14 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050050 |Звільняються від |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |сплати земельного |плату за землю" | | | | | | | |податку вітчизняні |( 2535-12 ) | | | | | | | |заклади науки, які |(із змінами і | | | | | | | |повністю утримуються |доповненнями), п. 4 | | | | | | | |за рахунок коштів |ст. 12 | | | | | | | |державного або |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |місцевих бюджетів |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | |внесення змін до деяких| | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050051 |Звільняються від |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |сплати земельного |плату за землю" | | | | | | | |податку вітчизняні |( 2535-12 ) | | | | | | | |заклади освіти, які |(із змінами і | | | | | | | |повністю утримуються |доповненнями), п. 4, | | | | | | | |за рахунок коштів |ст. 12 | | | | | | | |державного або |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |місцевих бюджетів |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | |внесення змін до деяких| | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050052 |Звільняються від |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |сплати земельного |плату за землю" | | | | | | | |податку вітчизняні |( 2535-12 ) | | | | | | | |заклади охорони |(із змінами і | | | | | | | |здоров'я, які повністю|доповненнями), п. 4 | | | | | | | |утримуються за рахунок|ст. 12 | | | | | | | |коштів державного або |-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| |місцевих бюджетів |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | | |внесення змін до деяких| | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050053 |Звільняються від |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |сплати земельного |плату за землю" | | | | | | | |податку вітчизняні |( 2535-12 ) | | | | | | | |заклади соціального |(із змінами і | | | | | | | |забезпечення, які |доповненнями), п. 4, | | | | | | | |повністю утримуються |ст. 12 | | | | | | | |за рахунок коштів |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |державного або |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | |місцевих бюджетів |внесення змін до деяких| | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050054 |Звільняються від |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |сплати земельного |плату за землю" | | | | | | | |податку вітчизняні |( 2535-12 ) | | | | | | | |заклади фізичної |(із змінами і | | | | | | | |культури та спорту, |доповненнями), п. 4, | | | | | | | |які повністю |ст. 12 | | | | | | | |утримуються за рахунок|-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |коштів державного або |Закон України "Про | 398-V |30.11.2006 |01.01.2007 | | | | |місцевих бюджетів |внесення змін до деяких| | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | |( 398-16 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050056 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються: Збройні |плату за землю" | | | | | | | |Сили України, які |( 2535-12 ) | | | | | | | |повністю утримуються |(із змінами і | | | | | | | |за рахунок бюджету |доповненнями), п. 3 | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 665-IV |03.04.2003 |01.01.2004 | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про плату за | | | | | | | | |землю" | | | | | | | | |( 665-15 ), | | | | | | | | |пункт 3 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050057 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються: |плату за землю" | | | | | | | |Прикордонні війська |( 2535-12 ) | | | | | | | |України, які повністю |(із змінами і | | | | | | | |утримуються за рахунок|доповненнями), п. 3, | | | | | | | |бюджету |ст. 12 | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 665-IV |03.04.2003 |01.01.2004 | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про плату за | | | | | | | | |землю" | | | | | | | | |( 665-15 ) | | | | | | | | |пункт 3 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050059 |Звільняються від |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | | | - | | |сплати земельного |плату за землю" | | | | | | | |податку санаторно- |( 2535-12 ) | | | | | | | |курортні та оздоровчі |(із змінами і | | | | | | | |заклади громадських |доповненнями), п. 3 | | | | | | | |організацій інвалідів,|ст. 12 | | | | | | | |реабілітаційні | | | | | | | | |установи громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів,| | | | | | | | |які утримуються за | | | | | | | | |рахунок коштів | | | | | | | | |державного або | | | | | | | | |місцевих бюджетів | | | | | | | | |Зазначені санаторно- | | | | | | | | |курортні та оздоровчі | | | | | | | | |заклади громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів,| | | | | | | | |реабілітаційні | | | | | | | | |установи громадських |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |організацій інвалідів |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005 |01.01.2006 | | | | |мають право |внесення змін до деяких| | | | | | | |застосовувати цю |законодавчих актів | | | | | | | |пільгу за наявністю |України щодо | | | | | | | |дозволу на право |професійної і трудової | | | | | | | |користування такою |реабілітації інвалідів"| | | | | | | |пільгою, який |( 2960-15 ), | | | | | | | |надається міжвідомчою |п. 3 | | | | | | | |Комісією з питань | | | | | | | | |діяльності підприємств| | | | | | | | |та організацій | | | | | | | | |громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів | | | | | | | | |відповідно до Закону | | | | | | | | |України "Про основи | | | | | | | | |соціальної захищеності| | | | | | | | |інвалідів України" | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050061 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються історико-|плату за землю" | | | | | | | |культурні заповідники |( 2535-12 ) | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050062 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються |плату за землю" | | | | | | | |національні природні |( 2535-12 ) | | | | | | | |парки |(із змінами і | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050063 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються заказники|плату за землю" | | | | | | | |(крім мисливських) |( 2535-12 ) | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050064 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються |плату за землю" | | | | | | | |регіональні ландшафтні|( 2535-12 ) | | | | | | | |парки |(із змінами і | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050065 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються ботанічні|плату за землю" | | | | | | | |сади |( 2535-12 ) | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050066 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються |плату за землю" | | | | | | | |дендрологічні парки |( 2535-12 ) | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050067 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються |плату за землю" | | | | | | | |зоологічні парки |( 2535-12 ) | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050068 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються |плату за землю" | | | | | | | |пам'ятники природи |( 2535-12 ) | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050069 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються заповідні|плату за землю" | | | | | | | |урочища |( 2535-12 ) | | | | | | | | |(із змінами і | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050070 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються парки- |плату за землю" | | | | | | | |пам'ятки садово- |( 2535-12 ) | | | | | | | |паркового мистецтва |(із змінами і | | | | | | | | |доповненнями), п. 1 | | | | | | | | |ст. 12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 13050071 |Від земельного податку|Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | 01.01.97 | | - | | |звільняються |плату за землю" | | | | | | | |зареєстровані |( 2535-12 ) | | | | | | | |благодійні |(із змінами і | | | | | | | |організації, що не |доповненнями), п. 5 | | | | | | | |займаються |ст. 12 | | | | | | | |підприємницькою | | | | | | | | |діяльністю. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| НОВА |Звільняються від |Закон України "Про |2535-XII | 03.07.92 | | | - | | 13050072 |сплати земельного |плату за землю" | | | | | | | |податку підприємства, |( 2535-12 ) | | | | | | | |установи, |(із змінами і | | | | | | | |організації, |доповненнями), п. 4 | | | | | | | |громадські |ст. 12 | | | | | | | |організації | | | | | | | | |фізкультурно- | | | | | | | | |спортивної | | | | | | | | |спрямованості, у тому | | | | | | | | |числі аероклуби та | | | | | | | | |авіаційно-спортивні | | | | | | | | |клуби Товариства | | | | | | | | |сприяння обороні | | | | | | | | |України, - за земельні| | | | | | | | |ділянки, на яких | | | | | | | | |розміщені спортивні | | | | | | | | |споруди, що | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | |всеукраїнських, | | | | | | | | |міжнародних змагань |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |та навчально- |Закон України "Про | 1104-VI |05.03.2009 |01.04.2009 | | | | |тренувального процесу |внесення зміни до ст. | | | | | | | |збірних команд України|12 Закону України "Про | | | | | | | |з видів спорту та |плату за землю" | | | | | | | |підготовки спортивного|( 665-15, | | | | | | | |резерву, бази | 1104-17 ) | | | | | | | |олімпійської та | | | | | | | | |паралімпійської | | | | | | | | |підготовки, перелік | | | | | | | | |яких затверджується | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України за умови | | | | | | | | |спрямування | | | | | | | | |відповідних сум | | | | | | | | |земельного податку на | | | | | | | | |розвиток фізичної | | | | | | | | |культури і спорту за | | | | | | | | |напрямами і в порядку,| | | | | | | | |визначеними Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА | | | | | | - | | |ДОДАНУ ВАРТІСТЬ | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010049 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | | 07.05.92 | 07.05.92 | | Цільове | | |податку учасників |внесення змін і | | | | |призначення | | |Угоди |доповнень до Закону | | | | | | | |( 840_295 ), |Української РСР "Про | | | | | | | |згідно Закону України |систему оподаткування" | | | | | | | |( 3904-12 ). |( 3904-12 ), | | | | | | | | |Угода між Урядом | | | | | | | | |України і Урядом | | | | | | | | |Сполучених Штатів | | | | | | | | |Америки про гуманітарне| | | | | | | | |і техніко-економічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010050 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | | 31.12.93 | 31.12.93 | | Цільове | | |податку учасників |внесення змін і | | | | |призначення | | |Угоди |доповнень до Закону | | | | | | | |( 840_007 ), |Української РСР "Про | | | | | | | |згідно Закону України |систему оподаткування" | | | | | | | |( 3904-12 ). |( 3904-12 ), | | | | | | | | |Угода між Урядом | | | | | | | | |України і Урядом | | | | | | | | |Сполучених Штатів | | | | | | | | |Америки щодо надання | | | | | | | | |допомоги Україні в | | | | | | | | |ліквідації стратегічної| | | | | | | | |ядерної зброї, а також | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної | | | | | | | | |зброї | | | | | | | | |( 840_007 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010051 |Звільнення від сплати |Закон України "Про |32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | Цільове | - | |податку учасників |внесення змін і | | | | |призначення | | |Угоди |доповнень до Закону | | | | | | | |( 276_730 ), |Української РСР "Про | | | | | | | |згідно Закону України |систему оподаткування" | | | | | | | |( 3904-12 ). |( 3904-12 ), | | | | | | | | |Рамкова Угода між | | | | | | | | |Урядом України та | | | | | | | | |Урядом ФРГ про | | | | | | | | |консультування і | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | |( 276_730, | | | | | | | | | 32/97-ВР ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010052 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | | 02.08.91 | 02.08.91 | | Цільове | - | |податку учасників |внесення змін і | | | | |призначення | | |Програми, згідно |доповнень до Закону | | | | | | | |Закону України |Української РСР "Про | | | | | | | |( 3904-12 ). |систему оподаткування" | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | |допомоги Європейського | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010053 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | | 22.12.93 | 22.12.93 | | Цільове | - | |податку учасників |внесення змін і | | | | |призначення | | |Угоди, згідно Закону |доповнень до Закону | | | | | | | |України |Української РСР "Про | | | | | | | |( 3904-12 ). |систему оподаткування" | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | |Угода про загальні | | | | | | | | |умови і механізм | | | | | | | | |підтримки розвитку | | | | | | | | |виробничої кооперації | | | | | | | | |підприємств і галузей | | | | | | | | |держав-учасниць СНД | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010066 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | - | |оподаткування ПДВ |податок на додану | | | | | | | |операції з випуску |вартість" | | | | | | | |(емісії), розміщення у|( 168/97-ВР ), | | | | | | | |будь-які форми |пп. 3.2.1., п. 3.2. | | | | | | | |управління та продажу | | | | | | | | |(погашення, викупу) за| | | | | | | | |кошти цінних паперів, | | | | | | | | |що випущені в обіг | | | | | | | | |(емітовані) суб'єктами| | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності, | | | | | | | | |Національним банком | | | | | | | | |України, Міністерством| | | | | | | | |фінансів України, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |органами місцевого |Закон України | 977 | 15.07.99 | | | | | |самоврядування |( 977-14 ) | | | | | | | |відповідно до закону, | | | | | | | | |включаючи | | | | | | | | |інвестиційні та | | | | | | | | |іпотечні сертифікати, | | | | | | | | |сертифікати фонду | | | | | | | | |операцій з | | | | | | | | |нерухомістю, | | | | | | | | |деривативи, а також | | | | | | | | |корпоративні права, | | | | | | | | |виражені в інших, ніж | | | | | | | | |цінні папери, формах; | | | | | | | | |обміну зазначених |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |цінних паперів та |Закон України | 2831 |29.11.2000 | | | | | |корпоративних прав, |( 2831-14 ) | | | | | | | |виражених в інших, | | | | | | | | |ніж цінні папери, | | | | | | | | |формах, на інші цінні | | | | | | | | |папери; розрахунково- | | | | | | | | |клірингової, | | | | | | | | |реєстраторської та | | | | | | | | |депозитарної | | | | | | | | |діяльності на ринку | | | | | | | | |цінних паперів, а | | | | | | | | |також діяльності з | | | | | | | | |управління активами (у| | | | | | | | |тому числі пенсійними | | | | | | | | |активами, фондами |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |банківського |закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |управління), |внесення змін до Закону| | | | | | | |відповідно до закону. |України "Про Державний | | | | | | | |Норми цього підпункту |бюджет України на | | | | | | | |не застосовуються до |2005 рік" та деяких | | | | | | | |операцій з продажу |інших законодавчих | | | | | | | |бланків дорожніх, |актів України" | | | | | | | |банківських та |( 2505-15 ), | | | | | | | |особистих чеків, |розділ 2 | | | | | | | |цінних паперів, | | | | | | | | |розрахункових та | | | | | | | | |платіжних документів, | | | | | | | | |пластикових | | | | | | | | |(розрахункових) | | | | | | | | |карток. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010067 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | - | Увага, |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | див. |з передачі майна у |вартість" | | | | | | | коментар! |схов (відповідальне |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |зберігання), а також у|пп. 3.2.2. п. 3.2, | | | | | | | |лізинг (оренду), крім |абз. 1, 2 | | | | | | | |передачі у фінансовий |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |лізинг та повернення |Закон України "Про | 469-IV |16.01.2003 | | | | | |майна із схову |внесення змін до Закону| | | | | | | |(відповідального |України "Про податок на| | | | | | | |зберігання) його |додану вартість" | | | | | | | |власнику, а також |( 469-15 ) | | | | | | | |майна, попередньо |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |переданого в лізинг |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |(оренду) лізингодавцю |внесення змін до Закону| | | | | | | |(орендодавцю), крім |України "Про Державний | | | | | | | |переданого у |бюджет України на | | | | | | | |фінансовий лізинг. |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010068 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | - | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з нарахування та |вартість" | | | | | | | |сплати процентів або |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |комісій у складі |пп. 3.2.2. п. 3.2, | | | | | | | |орендного |абз. 3 | | | | | | | |(лізингового) платежу | | | | | | | | |у межах договору | | | | | | | | |фінансового лізингу в | | | | | | | | |сумі, що не перевищує | | | | | | | | |подвійну облікову |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |ставку Національного |Закон України "Про | 469-IV |16.01.2003 | | | | | |банку України, |внесення змін до Закону| | | | | | | |встановлену на день |України "Про податок на| | | | | | | |нарахування таких |додану вартість" | | | | | | | |процентів (комісій) за|( 469-15 ) | | | | | | | |відповідний проміжок | | | | | | | | |часу, розраховану від | | | | | | | | |вартості об'єкта | | | | | | | | |лізингу, наданого у | | | | | | | | |межах такого договору | | | | | | | | |фінансового лізингу; |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |по об'єкту фінансового|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |лізингу, оціненого в |внесення змін до Закону| | | | | | | |іноземній валюті, |України "Про Державний | | | | | | | |сплата процентів, з |бюджет України на | | | | | | | |метою оподаткування |2005 рік" та деяких | | | | | | | |визначається у гривнях|інших законодавчих | | | | | | | |по курсу валют, |актів України" | | | | | | | |визначеного |( 2505-15 ), | | | | | | | |Національним банком |розділ 2 | | | | | | | |України на момент | | | | | | | | |сплати. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010069 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | - | Увага, |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | див. |з передачі майна у |вартість" | | | | | | | коментар |заставу (іпотеку) |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |позикодавцю |пп. 3.2.2. п. 3.2, | | | | | | | |(кредитору) та/або у |абз. 4 | | | | | | | |забезпечення іншої | | | | | | | | |дійсної вимоги | | | | | | | | |кредитора, повернення |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |такого майна із |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |застави (іпотеки) його|внесення змін до Закону| | | | | | | |власнику після |України "Про Державний | | | | | | | |закінчення дії |бюджет України на | | | | | | | |відповідного договору,|2005 рік" та деяких | | | | | | | |якщо місце такої |інших законодавчих | | | | | | | |передачі (повернення) |актів України" | | | | | | | |знаходиться на митній |( 2505-15 ), | | | | | | | |території України. |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010071 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | - | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з грошових виплат |вартість" | | | | | | | |основної суми |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |консолідованої |пп. 3.2.2. п. 3.2 | | | | | | | |іпотечної | | | | | | | | |заборгованості та | | | | | | | | |процентів, нарахованих| | | | | | | | |на неї, об'єднання | | | | | | | | |та/або купівлі | | | | | | | | |(продажу) | | | | | | | | |консолідованої |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |іпотечної |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |заборгованості, |внесення змін до Закону| | | | | | | |заміною однієї частки |України "Про Державний | | | | | | | |консолідованої |бюджет України на | | | | | | | |іпотечної |2005 рік" та деяких | | | | | | | |заборгованості на |інших законодавчих | | | | | | | |іншу, або поверненням |актів України " | | | | | | | |(зворотним викупом) |( 2505-15 ) | | | | | | | |такої консолідованої |розділ 2 | | | | | | | |іпотечної | | | | | | | | |заборгованості | | | | | | | | |відповідно до закону | | | | | | | | |резидентом або на його| | | | | | | | |користь. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010072 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | - | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з надання послуг із |вартість" | | | | | | | |страхування, |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |співстрахування або |пп. 3.2.3. п. 3.2 | | | | | | | |перестрахування | | | | | | | | |особами, які мають | | | | | | | | |ліцензію на здійснення|-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |страхової діяльності |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |відповідно до закону, |внесення змін до Закону| | | | | | | |а також пов'язаних з |України "Про Державний | | | | | | | |такою діяльністю |бюджет України на | | | | | | | |послуг страхових |2005 рік" та деяких | | | | | | | |(перестрахових) |інших законодавчих | | | | | | | |брокерів та страхових |актів України" | | | | | | | |агентів. |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010073 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | - | Увага, |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | див. |з обігу валютних |вартість" | | | | | | | коментар |цінностей (у тому |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |числі національної та |пп. 3.2.4., п. 3.2. | | | | | | | |іноземної валюти), | | | | | | | | |банківських металів, | | | | | | | | |банкнотів та монет |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |Національного банку |Закон України | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | |України, за винятком |( 977-14 ) | | | | | | | |тих, що | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |нумізматичних цілей, | | | | | | | | |базою оподаткування | | | | | | | | |яких є продажна |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |вартість, випуску, |Закон України |1969-III |21.09.2000 | | | | | |обігу та погашення |( 1969-14 ) | | | | | | | |білетів державних | | | | | | | | |лотерей, запроваджених| | | | | | | | |за ліцензією | | | | | | | | |Міністерства фінансів | | | | | | | | |України | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010074 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | - | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з надання послуг з |вартість" | | | | | | | |інкасації, |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |розрахунково-касового |пп. 3.2.5. п. 3.2, | | | | | | | |обслуговування, |абз. 1 | | | | | | | |залучення, розміщення | | | | | | | | |та повернення коштів | | | | | | | | |за договорами позики, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |депозиту, вкладу (у |Закон України | 550/97 | 26.09.97 | | | | | |тому числі |( 550/97-ВР ) | | | | | | | |пенсійного), | | | | | | | | |управління коштами та | | | | | | | | |цінними паперами | | | | | | | | |(корпоративними | | | | | | | | |правами та | | | | | | | | |деривативами), |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |доручення, надання, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |управління і |внесення змін до Закону| | | | | | | |переуступки фінансових|України "Про Державний | | | | | | | |кредитів, кредитних |бюджет України на 2005 | | | | | | | |гарантій і банківських|рік" та деяких інших | | | | | | | |поручительств особою, |законодавчих актів | | | | | | | |що надала такі |України" | | | | | | | |кредити, гарантії або |( 2505-15 ) | | | | | | | |поручительства. |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010075 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з торгівлі за грошові |вартість" | | | | | | | |кошти або цінні папери|( 168/97-ВР ), | | | | | | | |борговими |пп. 3.2.5. п. 3.2, | | | | | | | |зобов'язаннями, за |абз. 2 | | | | | | | |винятком операцій з | | | | | | | | |інкасації боргових |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |вимог та факторингу |Закон України | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | |(факторингових) |( 977-14 ) | | | | | | | |операцій, крім | | | | | | | | |факторингових | | | | | | | | |операцій, якщо | | | | | | | | |об'єктом боргу є | | | | | | | | |валютні цінності, | | | | | | | | |цінні папери, у тому |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |числі компенсаційні |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |папери (сертифікати), |внесення змін до Закону| | | | | | | |інвестиційні |України "Про Державний | | | | | | | |сертифікати, іпотечні |бюджет України на | | | | | | | |сертифікати з |2005 рік" та деяких | | | | | | | |фіксованою дохідністю,|інших законодавчих | | | | | | | |житлові чеки, |актів України" | | | | | | | |земельні бони та |( 2505-15 ), | | | | | | | |деривативи |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010076 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з оплати вартості |вартість" | | | | | | | |державних платних |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |послуг, які надаються |пп. 3.2.6. п. 3.2 | | | | | | | |фізичним або юридичним| | | | | | | | |особам органами | | | | | | | | |виконавчої влади і | | | | | | | | |місцевого | | | | | | | | |самоврядування та | | | | | | | | |обов'язковість | | | | | | | | |отримання (поставка) | | | | | | | | |яких встановлюється | | | | | | | | |законодавством, | | | | | | | | |включаючи плату за | | | | | | | | |реєстрацію, отримання | | | | | | | | |ліцензії (дозволу), | | | | | | | | |сертифікатів у | | | | | | | | |вигляді зборів, | | | | | | | | |державного мита тощо; | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010077 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР |03.04.97 | 21.08.99 | | - |(***) | Увага, |оподаткування операції|податок на додану | | | | | |Розрахунок | див. |з виплат у грошовій |вартість" | | | | | |суми пільги не| коментар |формі заробітної плати|( 168/97-ВР ), | | | | | |проводиться | |(іншим прирівняним до |пп. 3.2.7. п. 3.2. | | | | | |(п. 4.1.10 | |неї виплатам), а також| | | | | | |Правил обліку | |пенсій, стипендій, | | | | | | |ПДВ | |субсидій, дотацій за |-----------------------+----------+-----------| | | |( z0939-04 ), | |рахунок бюджетів або |Закон України "Про | 977-XIV | 15.07.99 | | | |затверджені | |Пенсійного фонду |внесення змін до деяких| | | | | |наказом ДПА | |України чи фондів |законів України з метою| | | | | |України, | |загальнообов'язкового |стимулювання | | | | | |Державного | |соціального |інвестиційної | | | | | |комітету | |страхування (крім тих,|діяльності" | | | | | |статистики | |що надаються у |( 977-14 ), | | | | | |України від | |майновій формі). |п. 1 | | | | | |23.07.2004 | | |-----------------------+----------+-----------| | | |N 419/453 | | |Закон України "Про |1523-III |02.03.2000 | | | |( z0938-04 ) | | |внесення змін до деяких| | | | | |(зі змінами | | |законодавчих актів | | | | | |та | | |України з питань | | | | | |доповненнями).| | |оподаткування" | | | | | | | | |( 1523-14 ), | | | | | | | | |пп. 3.2 | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------| | | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на 2005 | | | | | | | | |рік" та деяких інших | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | |України" | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010078 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |поставки за |вартість" | | | | | | | |компенсацію сукупних |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |валових активів |пп. 3.2.8. п. 3.2; | | | | | | | |платника податку (з |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |урахуванням вартості |Закон України "Про | 977 | 15.07.99 | 21.08.99 | | | | |гудвілу) іншому |внесення змін до деяких| | | | | | | |платнику податку. |законів України з метою| | | | | | | | |стимулювання | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | | | |( 977-14 ); | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010080 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з: |вартість" | | | | | | | |поставки вітчизняних |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |продуктів дитячого |пп. 5.1.1. п. 5.1 | | | | | | | |харчування молочними | | | | | | | | |кухнями та | | | | | | | | |спеціалізованими | | | | | | | | |магазинами і | | | | | | | | |куточками, які | | | | | | | | |виконують функції | | | | | | | | |роздаточних пунктів, у| | | | | | | | |порядку і за переліком| | | | | | | | |продуктів, | | | | | | | | |встановленими | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України; | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010081 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з поставки |вартість" | | | | | | | |(передплати) |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |періодичних видань |пп. 5.1.2. п. 5.1 | | | | | | | |друкованих засобів |ст. 5; | | | | | | | |масової інформації, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |крім видань |Закон України "Про |1460-III |17.02.2000 | | | | | |еротичного характеру, |внесення змін до статті| | | | | | | |та доставки таких |5 Закону України "Про | | | | | | | |періодичних видань |податок на додану | | | | | | | |друкованих засобів |вартість" | | | | | | | |масової інформації на |( 1460-14 ) | | | | | | | |митній території |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |України. |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на 2005 | | | | | | | | |рік" та деяких інших | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | |України" | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010082 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з поставки книжок, |вартість" | | | | | | | |крім видань |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |еротичного характеру. |пп. 5.1.2. п. 5.1 | | | | | | | | |ст. 5 | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про |1460-III |17.02.2000 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | |статті 5 Закону України| | | | | | | | |"Про податок на додану | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | |( 1460-14 ) | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010083 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з поставки учнівських |вартість" | | | | | | | |зошитів, підручників |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |та навчальних |пп. 5.1.2. п. 5.1 | | | | | | | |посібників |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |українського |Закон України "Про |1460-III |17.02.2000 | | | | | |виробництва, словників|внесення змін до | | | | | | | |українсько-іноземної |статті 5 Закону України| | | | | | | |або іноземно- |"Про податок на додану | | | | | | | |української мови. |вартість" | | | | | | | | |( 1460-14 ) | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010084 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з поставки послуг з |вартість" | | | | | | | |виховання та освіти |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |дітей дитячими |пп. 5.1.3. | | | | | | | |музичними та художніми| | | | | | | | |школами, школами | | | | | | | | |мистецтв, будинками | | | | | | | | |культури; послуг з | | | | | | | | |дошкільного виховання,| | | | | | | | |початкової, | | | | | | | | |середньої, | | | | | | | | |професійно-технічної | | | | | | | | |та вищої освіти | | | | | | | | |закладами, які мають |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |спеціальний дозвіл |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |(ліцензію) на поставку|внесення змін до Закону| | | | | | | |таких послуг, |України "Про Державний | | | | | | | |незалежно від їх |бюджет України на | | | | | | | |організаційно- |2005 рік" та деяких | | | | | | | |правового статусу та |інших законодавчих | | | | | | | |форми власності, |актів України" | | | | | | | |згідно з переліком |( 2505-15 ) | | | | | | | |таких послуг, |розділу 2 | | | | | | | |визначеним Кабінетом | | | | | | | | |Міністрів України, а | | | | | | | | |також послуг з | | | | | | | | |розміщення учнів або | | | | | | | | |студентів в інтернатах| | | | | | | | |або гуртожитках. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010085 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - |Зміна редакції| |оподаткування операції|податок на додану | | | | | |з 01.01.2007 | |з: |вартість" | | | | | |відповідно до | |поставки товарів |( 168/97-ВР ), | | | | | |Закону України| |спеціального |пп. 5.1.4. п. 5.1 | | | | | |від 14.12.2006| |призначення для | | | | | | |N 463-V | |інвалідів за | | | | | | |( 463-16 ) | |переліком, | | | | | | | | |встановленим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України, | | | | | | | | | уповноваженому органу|-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |державної виконавчої |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006 |01.01.2007 | | | | |влади, у тому числі |внесення змін до | | | | | | | |легкових автомобілів |статті 5 Закону України| | | | | | | |для інвалідів, з їх |"Про податок на додану | | | | | | | |оплатою за рахунок |вартість" | | | | | | | |коштів державного чи |( 463-16 ) | | | | | | | |місцевих бюджетів, а | | | | | | | | |також операції з їх | | | | | | | | |безоплатної передачі | | | | | | | | |інвалідам у випадках, | | | | | | | | |визначених | | | | | | | | |законодавством | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010086 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з поставки послуг з |вартість" | | | | | | | |виплати і доставки |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |пенсій із системи |пп. 5.1.5. п. 5.1 | | | | | | | |загальнообов'язкового | | | | | | | | |державного пенсійного | | | | | | | | |страхування, пенсійних| | | | | | | | |виплат за недержавним | | | | | | | | |пенсійним | | | | | | | | |забезпеченням, | | | | | | | | |страхових виплат (у | | | | | | | | |тому числі ануїтетів) |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |за договорами |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |довгострокового |внесення змін до Закону| | | | | | | |страхування життя, з |України "Про Державний | | | | | | | |банківських пенсійних |бюджет України на | | | | | | | |рахунків, за |2005 рік" та деяких | | | | | | | |пенсійними вкладами, а|інших законодавчих | | | | | | | |також грошової |актів України" | | | | | | | |допомоги населенню, |( 2505-15 ) | | | | | | | |яка надається за |розділ 2 | | | | | | | |рахунок бюджету | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | |затверджених | | | | | | | | |соціальних програм. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010087 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з: |вартість" | | | | | | | |поставки послуг з |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |реєстрації актів |пп. 5.1.6. п. 5.1 | | | | | | | |громадянського стану | | | | | | | | |державними органами, | | | | | | | | |уповноваженими | | | | | | | | |здійснювати таку | | | | | | | | |реєстрацію згідно із | | | | | | | | |законодавством; | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010088 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - |Увага! | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | |З 30.12.2005 | |з поставки (у тому |вартість" | | | | | |внесено зміни | |числі аптечними |( 168/97-ВР ), | | | | | |до переліку | |закладами) |пп. 5.1.7. п. 5.1 | | | | | |лікарських | |зареєстрованих та |-----------------------+----------+-----------+------------| | |засобів та | |допущених до |Постанова Кабінету | 1949 |17.12.2003 | | | |виробів | |застосування в Україні|Міністрів України "Про | | | | | |медичного | |лікарських засобів та |перелік лікарських | | | | | |призначення | |виробів медичного |засобів та виробів | | | | | |відповідно до | |призначення за |медичного призначення, | | | | | |постанови КМУ | |переліком, що щорічно |операції з продажу | | | | | |від 30.12.2005| |визначається Кабінетом|яких звільняються від | | | | | |N 1303 | |Міністрів України до 1|обкладення податком на | | | | | |( 1303-2005-п)| |вересня року, |додану вартість" | | | | | | | |попереднього |( 1949-2003-п ) | | | | | | | |звітному. |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |Якщо у такий строк |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |30.12.2005 | | | | |перелік не |внесення змін до Закону| | | | | | | |встановлено, діє |України "Про Державний | | | | | | | |перелік минулого року |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Постанова Кабінету | 1303 |30.12.2005 | | | | | | |Міністрів України "Про | | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | |постанови Кабінету | | | | | | | | |Міністрів України від | | | | | | | | |17 грудня 2003 р. | | | | | | | | |N 1949" | | | | | | | | |( 1303-2005-п ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010089 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з поставки послуг з |вартість" | | | | | | | |охорони здоров'я |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |згідно з переліком, |пп. 5.1.8. п. 5.1 | | | | | | | |встановленим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |України, закладами |Постанова Кабінету | 1602 | 05.10.98 | | | | | |охорони здоров'я, які |Міністрів України "Про | | | | | | | |мають спеціальний |послуги з охорони | | | | | | | |дозвіл (ліцензію) на |здоров'я, операції з | | | | | | | |поставку таких послуг.|надання яких закладами | | | | | | | | |охорони здоров'я, які | | | | | | | | |мають спеціальний | | | | | | | | |дозвіл на надання таких| | | | | | | | |послуг, звільняються | | | | | | | | |від обкладення податком| | | | | | | | |на додану вартість" | | | | | | | | |( 1602-98-п ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010090 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - |Зміна редакції| |оподаткування операції|додану вартість" | | | | | |з 05.06.2007 | |з поставки путівок на |( 168/97-ВР ), | | | | | |відповідно до | |санаторно-курортне |пп. 5.1.9, п. 5.1 | | | | | |Закону України| |лікування, |ст. 5 | | | | | |від 13.04.2007| |оздоровлення та |-----------------------+----------+-----------+------------| | |N 931-V | |відпочинок на |ЗУ "Про внесення змін |1523-III |02.03.2000 | | | |( 931-16 ) | |території України |до деяких законодавчих | | | | | | | |фізичних осіб віком до|актів України з питань | | | | | | | |18 років; |оподаткування" | | | | | | | | |( 1523-14 ) | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ), розділ 2 | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 931-V |13.04.2007 | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | |статті 5 Закону України| | | | | | | | |"Про податок на додану | | | | | | | | |вартість" щодо | | | | | | | | |оздоровлення дітей" | | | | | | | | |( 931-16 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010091 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з: поставки в порядку |вартість" | | | | | | | |та в межах норм, |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |встановлених |пп. 5.1.10. п. 5.1 | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України, послуг з: | | | | | | | | |утримання дітей у | | | | | | | | |дошкільних закладах, | | | | | | | | |школах-інтернатах, | | | | | | | | |кімнатах- | | | | | | | | |розподільниках установ| | | | | | | | |Міністерства | | | | | | | | |внутрішніх справ | | | | | | | | |України, | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010092 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з: поставки в порядку |вартість" | | | | | | | |та в межах норм, |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |встановлених |пп. 5.1.10. п. 5.1 | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України, послуг з | | | | | | | | |утримання осіб у | | | | | | | | |будинках для | | | | | | | | |престарілих та | | | | | | | | |інвалідів, харчування | | | | | | | | |та об лаштування на | | | | | | | | |нічліг осіб, які не | | | | | | | | |мають житла, у | | | | | | | | |спеціально відведених | | | | | | | | |для цього місцях, | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010093 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з: поставки в порядку |вартість" | | | | | | | |та в межах норм, |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |встановлених |пп. 5.1.10. п. 5.1 | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України, послуг з | | | | | | | | |харчування дітей у | | | | | | | | |школах, професійно- | | | | | | | | |технічних училищах та | | | | | | | | |громадян у закладах | | | | | | | | |охорони здоров'я; | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010094 |Звільняються від |Закон України |550/97-ВР | 26.09.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|( 550/97-ВР ) | | | | | | | |з: поставки в порядку | | | | | | | | |та в межах норм, | | | | | | | | |встановлених | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України, послуг з | | | | | | | | |харчування, | | | | | | | | |забезпечення речовим |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |майном, комунально- |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | |побутовими та іншими |податок на додану | | | | | | | |послугами, що |вартість" | | | | | | | |надаються спец |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |контингенту в |пп. 5.1.10. п. 5.1 | | | | | | | |установах | | | | | | | | |пенітенціарної системи| | | | | | | | |згідно з переліком, | | | | | | | | |затвердженим | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010098 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з поставки культових |вартість" | | | | | | | |послуг та поставки |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |предметів культового |пп. 5.1.14. п. 5.1 | | | | | | | |призначення (крім | | | | | | | | |підакцизних товарів) |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |релігійними |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |організаціями за |внесення змін до Закону| | | | | | | |переліком, |України "Про Державний | | | | | | | |встановленим |бюджет України на | | | | | | | |Кабінетом Міністрів |2005 рік" та деяких | | | | | | | |України. |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010099 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з: поставки послуг з |вартість" | | | | | | | |поховання будь-яким |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |платником податку; |пп. 5.1.15. п. 5.1 | | | | | | | | |Закон України | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010100 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - |Зміна редакції| |оподаткування операції|податок на додану | | | | | |з 01.01.2007 | |з передачі |вартість" | | | | | |відповідно до | |конфіскованого майна, |( 168/97-ВР ), | | | | | |Закону України| |знахідок, скарбів або |пп. 5.1.16. п. 5.1 | | | | | |від 14.12.2006| |майна, визнаних |-----------------------+----------+-----------+------------| | |N 463-V | |безхазяйними у |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | |( 463-16 ) | |власність держави. |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006 |01.01.2007 | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | |статті 5 Закону України| | | | | | | | |"Про податок на додану | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | |( 463-16 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010101 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування ПДВ |податок на додану | | | | | | | |операції з поставки |вартість" | | | | | | | |(продажу, передачі) |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |земельних ділянок, |пп. 5.1.17. п. 5.1 | | | | | | | |земельних паїв, крім | | | | | | | | |тих, що знаходяться | | | | | | | | |під об'єктами | | | | | | | | |нерухомого майна та | | | | | | | | |включаються до їх |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |вартості відповідно до|Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004 | | | | | |законодавства (з |внесення змін до Закону| | | | | | | |урахуванням положень |України "Про податок на| | | | | | | |підпункту 5.1.19 |додану вартість" | | | | | | | |пункту 5.1 статті 5 |( 1782-15 ) | | | | | | | |Закону України "Про |(щодо поставки житла | | | | | | | |податок на додану |та землі)", п. 2 | | | | | | | |вартість") | | | | | | | | |( 168/97-ВР ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010102 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з безкоштовної |вартість" | | | | | | | |передачі рухомого |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |складу однією |пп. 5.1.18. п. 5.1 | | | | | | | |залізницею або | | | | | | | | |підприємством | | | | | | | | |залізничного | | | | | | | | |транспорту загального | | | | | | | | |користування іншим | | | | | | | | |залізницям або | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | |залізничного | | | | | | | | |транспорту загального | | | | | | | | |користування державної| | | | | | | | |форми власності в | | | | | | | | |порядку, встановленому| | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України; | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010103 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін |550/97-ВР | 26.09.97 | 03.10.97 | | - | | |оподаткування операції|до Закону України "Про | | | | | | | |з: - безоплатної |податок на додану | | | | | | | |приватизації житлового|вартість" | | | | | | | |фонду, включаючи місця|( 550/97-ВР ), | | | | | | | |загального |пп. 5.1.19, п. 5.1 | | | | | | | |користування (у тому | | | | | | | | |числі підвали та |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |горища) у |ЗУ "Про внесення змін | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | |багатоквартирних |до деяких законів | | | | | | | |будинках, присадибних |України з метою | | | | | | | |ділянок та земельних |стимулювання | | | | | | | |паїв відповідно до |інвестиційної | | | | | | | |законодавства, а також|діяльності" | | | | | | | |з надання послуг, |( 977-14 ) | | | | | | | |отримання яких |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |відповідно до |ЗУ "Про внесення змін |1523-III |02.03.2000 | | | | | |законодавства є |до деяких законодавчих | | | | | | | |передумовою |актів України з питань | | | | | | | |приватизації такого |оподаткування" | | | | | | | |житлового фонду, |( 1523-14 ) | | | | | | | |присадибних ділянок | | | | | | | | |та земельних паїв, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |безоплатної передачі |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004 | | | | | |корпоративного права |внесення змін до Закону| | | | | | | |(частки, долі, паю, |України "Про податок на| | | | | | | |акції), емітованого |додану вартість" | | | | | | | |переробним |( 1782-15 ) | | | | | | | |підприємством, у |(щодо поставки житла та| | | | | | | |власність приватного |землі)", п. 3 | | | | | | | |сільськогосподарського| | | | | | | | |підприємства |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |відповідно до Закону |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |України "Про |внесення змін до Закону| | | | | | | |особливості |України "Про Державний | | | | | | | |приватизації майна в |бюджет України на | | | | | | | |агропромисловому |2005 рік" та деяких | | | | | | | |комплексі" |інших законодавчих | | | | | | | |( 290/96-ВР ). |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010104 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін |550/97-ВР | 26.09.97 | 03.10.97 | | - | | |оподаткування операції|до Закону України "Про | | | | | | | |з поставки житла |податок на додану | | | | | | | |(об'єктів житлового |вартість" | | | | | | | |фонду), крім їх першої|( 550/97-ВР ), | | | | | | | |поставки. |пп. 5.1.20, п. 5.1 | | | | | | | |Норми цього підпункту |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |поширюються також на |ЗУ "Про внесення зміни | 942-XIV | 14.07.99 | | | | | |першу поставку дачних |до статті 5 Закону | | | | | | | |або садових будинків, |України "Про податок на| | | | | | | |а також будь-яких |додану вартість" | | | | | | | |інших об'єктів |( 942-14 ) | | | | | | | |власності, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |зареєстрованих згідно |ЗУ "Про внесення змін |1523-III |02.03.2000 | | | | | |із законодавством як |до деяких законодавчих | | | | | | | |житло (житловий фонд),|актів України з питань | | | | | | | |індивідуальних |оподаткування" | | | | | | | |гаражів чи |( 1523-14 ) | | | | | | | |індивідуальних місць |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |на гаражних стоянках. |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004 | | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про податок на| | | | | | | | |додану вартість" | | | | | | | | |( 1782-15 ) | | | | | | | | |(щодо поставки житла та| | | | | | | | |землі)", п. 4 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010105 |Звільняються від |Закон України "Про | 644 | 19.11.97 | 13.12.97 | | - | | |оподаткування операції|внесення змін до деяких| | | | | | | |з подання благодійної |законодавчих актів | | | | | | | |допомоги, а саме |України з питань | | | | | | | |безоплатна передача |оподаткування" | | | | | | | |товарів (робіт, |( 644/97-ВР ) | | | | | | | |послуг) особам, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |визначеним абзацами |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | |"а", "б" і "е" |податок на додану | | | | | | | |підпункту 7.11.1 |вартість" | | | | | | | |статті 7 Закону |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |України "Про |пп. 5.1.21. п. 5.1 | | | | | | | |оподаткування прибутку| | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |з метою їх |Закон України | 1523 |02.03.2000 | | | | | |безпосереднього |( 1523-14 ) | | | | | | | |використання у | | | | | | | | |благодійницьких цілях,| | | | | | | | |а також операції з | | | | | | | | |безоплатної передачі | | | | | | | | |таких товарів (робіт, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |послуг) набувачам |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |(суб'єктам) |внесення змін до Закону| | | | | | | |благодійної допомоги |України "Про Державний | | | | | | | |відповідно до |бюджет України на | | | | | | | |законодавства. |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010107 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - |Зміна редакції| |оподаткування операції|податок на додану | | | | | |з 01.01.2006 | |з поставки товарів |вартість" | | | | | |відповідно до | |(крім підакцизних |( 168/97-ВР ), | | | | | |Закону України| |товарів) та послуг |п. 5.2.1 п. 5.2 | | | | | |від 06.10.2005| |(крім грального і | | | | | | |N 2960-IV | |лотерейного бізнесу та| | | | | | |( 2960-15 ) | |послуг з поставки | | | | | | | | |підакцизних товарів, | | | | | | | | |отриманих у межах | | | | | | | | |договорів комісії | | | | | | | | |(консигнації), поруки,| | | | | | | | |доручення, довірчого | | | | | | | | |управління, інших | | | | | | | | |цивільно-правових | | | | | | | | |договорів, що | | | | | | | | |уповноважують такого | | | | | | | | |платника податку (далі| | | | | | | | |- комісіонера) | | | | | | | | |здійснювати поставку | | | | | | | | |товарів від імені та | | | | | | | | |за дорученням іншої |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |особи (далі - |Закон України | 1523 |02.03.2000 | | | | | |комітента) без |( 1523-14 ) | | | | | | | |передання права | | | | | | | | |власності на такі | | | | | | | | |товари), що | | | | | | | | |безпосередньо | | | | | | | | |виготовляються | | | | | | | | |підприємствами та | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | | |громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів,| | | | | | | | |які засновані | | | | | | | | |громадськими | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | | |інвалідів і є їх | | | | | | | | |власністю, де | | | | | | | | |кількість інвалідів, | | | | | | | | |які мають там основне | | | | | | | | |місце роботи, | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |періоду не менше 50 |в редакції Закону |1926-III |13.07.2000 | | | | | |відсотків |України | | | | | | | |середньооблікової |( 1926-14 ) | | | | | | | |чисельності штатних | | | | | | | | |працівників облікового| | | | | | | | |складу, і за умови, що| | | | | | | | |фонд оплати праці | | | | | | | | |таких інвалідів | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |звітного періоду не | | | | | | | | |менше 25 відсотків | | | | | | | | |суми загальних витрат | | | | | | | | |на оплату праці, що | | | | | | | | |відносяться до складу | | | | | | | | |валових витрат | | | | | | | | |виробництва. | | | | | | | | |Безпосереднім | | | | | | | | |вважається | | | | | | | | |виготовлення товарів, | | | | | | | | |унаслідок якого сума | | | | | | | | |витрат, понесених на |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |переробку (обробку, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |інші види |внесення змін до Закону| | | | | | | |перетворення) |України "Про Державний | | | | | | | |сировини, |бюджет України на | | | | | | | |комплектуючих, |2005 рік" та деяких | | | | | | | |складових частин, |інших законодавчих | | | | | | | |інших покупних |актів України" | | | | | | | |товарів, які |( 2505-15 ), | | | | | | | |використовуються у |розділ 2 | | | | | | | |виготовленні таких | | | | | | | | |товарів, становить не | | | | | | | | |менше 8 відсотків | | | | | | | | |продажної ціни таких | | | | | | | | |виготовлених товарів. | | | | | | | | |Зазначені підприємства| | | | | | | | |та організації | | | | | | | | |громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів | | | | | | | | |мають право | | | | | | | | |застосовувати цю | | | | | | | | |пільгу за наявності | | | | | | | | |реєстрації у |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |відповідному |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005 |01.01.2006 | | | | |податковому органі, |внесення змін до деяких| | | | | | | |яка здійснюється на |законодавчих актів | | | | | | | |підставі подання |України щодо | | | | | | | |позитивного рішення |професійної та трудової| | | | | | | |міжвідомчої Комісії з |реабілітації інвалідів"| | | | | | | |питань діяльності |( 2960-15 ) | | | | | | | |підприємств та | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | |громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів | | | | | | | | |та відповідної заяви | | | | | | | | |платника податку про | | | | | | | | |бажання отримати таку | | | | | | | | |пільгу відповідно до | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | |основи соціальної | | | | | | | | |захищеності інвалідів | | | | | | | | |в Україні" | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010109 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - |Зміна редакції| |оподаткування операції|податок на додану | | | | | |з 01.01.2007 | |з: |вартість" | | | | | |відповідно до | |Безкоштовної передачі |( 168/97-ВР ), | | | | | |Закону України| |продукції (робіт, |пп. 5.2.3. п. 5.2 | | | | | |від 14.12.2006| |послуг) власного | | | | | | |N 463-V | |виробництва (крім | | | | | | |( 463-16 ) | |підакцизної) | | | | | | | | |допоміжними сільськими| | | | | | | | |господарствами і | | | | | | | | |лікувально-виробничими| | | | | | | | |трудовими майстернями | | | | | | | | |(цехами, дільницями) |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |будинків-інтернатів та|Закон України "Про | 463-V |14.12.2006 |01.01.2007 | | | | |територіальних центрів|внесення змін до | | | | | | | |по обслуговуванню |статті 5 Закону України| | | | | | | |самотніх громадян |"Про податок на додану | | | | | | | |похилого віку |вартість" | | | | | | | |(пенсіонерів), за |( 463-16 ) | | | | | | | |умови, що така | | | | | | | | |передача здійснюється | | | | | | | | |для забезпечення | | | | | | | | |власних потреб | | | | | | | | |зазначених закладів. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010110 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з: |вартість" | | | | | | | |Поставки в сільській |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |місцевості |пп. 5.2.4. п. 5.2 | | | | | | | |сільськогосподарськими| | | | | | | | |товаровиробниками | | | | | | | | |послуг з ремонту шкіл,| | | | | | | | |дошкільних закладів, | | | | | | | | |інтернатів, закладів | | | | | | | | |охорони здоров'я та | | | | | | | | |подання матеріальної | | | | | | | | |допомоги (в межах | | | | | | | | |одного | | | | | | | | |неоподатковуваного | | | | | | | | |мінімуму доходів | | | | | | | | |громадян на місяць на | | | | | | | | |одну особу)продуктами | | | | | | | | |харчування власного | | | | | | | | |виробництва та послуг | | | | | | | | |з обробки землі | | | | | | | | |багатодітним сім'ям, | | | | | | | | |ветеранам праці і | | | | | | | | |війни, реабілітованим | | | | | | | | |громадянам, інвалідам | | | | | | | | |праці, інвалідам | | | | | | | | |дитинства, одиноким | | | | | | | | |особам похилого віку, | | | | | | | | |особам, які | | | | | | | | |постраждали внаслідок | | | | | | | | |Чорнобильської | | | | | | | | |катастрофи, та школам,| | | | | | | | |дошкільним закладам, | | | | | | | | |інтернатам, закладам | | | | | | | | |охорони здоров'я; | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010112 |Звільняються від |Закон України "Про | 168/97 | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з поставки товарів |вартість" | | | | | | | |(робіт, послуг), |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |передбачених для |п. 5.3. | | | | | | | |власних потреб | | | | | | | | |дипломатичних | | | | | | | | |представництв, | | | | | | | | |консульських установ | | | | | | | | |іноземних держав та | | | | | | | | |представництв | | | | | | | | |міжнародних | | | | | | | | |організацій в Україні,| | | | | | | | |а також для | | | | | | | | |використання | | | | | | | | |дипломатичним | | | | | | | | |персоналом цих | | | | | | | | |дипломатичних місій та| | | | | | | | |членами їх сімей, які | | | | | | | | |проживають разом з | | | | | | | | |особами цього | | | | | | | | |персоналу, | | | | | | | | |Порядок звільнення та | | | | | | | | |перелік операцій, що | | | | | | | | |підлягають звільненню | | | | | | | | |встановлюється | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України виходячи з | | | | | | | | |принципу взаємності | | | | | | | | |стосовно кожної | | | | | | | | |окремої держави. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010113 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | - |Уточнення. | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | |В редакції | |з поставки у митному |вартість" | | | | | |Закону України| |режимі імпорту або |( 168/97-ВР ), | | | | | |від 18.09.2008| |реімпорту товарів |п. 5.5, ст. 5 | | | | | |N 521-VI | |(робіт, послуг), (крім| | | | | | |( 521-17 ) | |підакцизних) | | | | | | | | |передбачених для |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |власних потреб |Закон України "Про |1460-III |17.02.2000 | | | | | |дипломатичних |внесення змін до статті| | | | | | | |представництв, |5 Закону України "Про | | | | | | | |консульських установ |податок на додану | | | | | | | |іноземних держав та |вартість" | | | | | | | |представництв |( 1460-14 ) | | | | | | | |міжнародних | | | | | | | | |організацій в Україні,|-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |а також для |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006 | | | | | |використання |внесення змін до деяких| 521-VI |18.09.2008 | | | | | |дипломатичним |законів України щодо | | | | | | | |персоналом цих |державної підтримки | | | | | | | |дипломатичних місій та|книговидавничої справи | | | | | | | |членами їх сімей, які |в Україні" | | | | | | | |проживають разом з |( 463-16, | | | | | | | |особами цього | 521-17 ) | | | | | | | |персоналу | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010115 |При експорті товарів |Закон України "Про | 168 | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |та супутніх такому |податок на додану | | | | | | | |експорту послуг ставка|вартість" | | | | | | | |ПДВ становить "0" |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |відсотків до бази |п. 6.2 | | | | | | | |оподаткування. |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005 |28.07.2005 | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законів України" | | | | | | | | |( 2771-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010117 |Податок за нульовою |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |ставкою обчислюється |податок на додану | | | | | | | |щодо операцій з: |вартість" | | | | | | | |поставки товарів |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |(робіт, послуг) |пп. 6.2.3. п. 6.2 | | | | | | | |підприємствами | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, | | | | | | | | |які розташовані на | | | | | | | | |території України у | | | | | | | | |зонах митного контролю| | | | | | | | |(безмитних магазинах),| | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | |порядку, встановленого| | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010118 |Податок за нульовою |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |ставкою обчислюється |податок на додану | | | | | | | |щодо операції з |вартість" | | | | | | | |поставки транспортних |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |послуг залізничним, |пп. 6.2.4. п. 6.2 | | | | | | | |автомобільним, | | | | | | | | |морським та річковим | | | | | | | | |транспортом по | | | | | | | | |перевезенню пасажирів,| | | | | | | | |багажу, вантажобагажу | | | | | | | | |(товаробагажу) та | | | | | | | | |вантажу за межами | | | | | | | | |державного кордону | | | | | | | | |України, а саме: від | | | | | | | | |пункту за межами | | | | | | | | |державного кордону | | | | | | | | |України до пункту | | | | | | | | |знаходження | | | | | | | | |зовнішнього митного |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |контролю України; від |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |пункту знаходження |внесення змін до Закону| | | | | | | |зовнішнього митного |України "Про Державний | | | | | | | |контролю України до |бюджет України на | | | | | | | |пункту за межами |2005 рік" та деяких | | | | | | | |державного кордону |інших законодавчих | | | | | | | |України; між пунктами |актів України" | | | | | | | |за межами державного |( 2505-15 ), | | | | | | | |кордону України, а |розділ 2 | | | | | | | |також авіаційним | | | | | | | | |транспортом: від | | | | | | | | |пункту за межами | | | | | | | | |державного кордону | | | | | | | | |України до пункту | | | | | | | | |проведення митних | | | | | | | | |процедур з пропуску | | | | | | | | |пасажирів, багажу, | | | | | | | | |вантажобагажу | | | | | | | | |(товаробагажу) та | | | | | | | | |вантажу через митний |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |кордон на митну |Закон України "Про | 2642-IV |03.06.2005 |30.06.2005 | | | | |територію України |внесення змін до Закону| | | | | | | |(включаючи внутрішні |України "Про Державний | | | | | | | |митниці); від пункту |бюджет України на | | | | | | | |проведення митних |2005 рік" та деяких | | | | | | | |процедур з пропуску |інших законів України" | | | | | | | |пасажирів, багажу, |( 2642-15 ) | | | | | | | |вантажобагажу | | | | | | | | |(товаробагажу) та | | | | | | | | |вантажу через митний | | | | | | | | |кордон за межі митного| | | | | | | | |кордону України | | | | | | | | |(включаючи внутрішні | | | | | | | | |митниці) до пункту за | | | | | | | | |межами державного | | | | | | | | |кордону України; між | | | | | | | | |пунктами за межами | | | | | | | | |митного кордону | | | | | | | | |України | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010124 |Вартість тари, що |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |згідно з умовами |податок на додану | | | | | | | |договору (контракту) |вартість" | | | | | | | |визначена як зворотна |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |(заставна), до бази |п. 4.6. | | | | | | | |оподаткування не | | | | | | | | |включається. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010129 |Суми податку на додану|Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |ресурси, які |п. 6.2 | | | | | | | |підлягають |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |відшкодуванню із |Закон України "Про |2905-III |20.12.2001 | | | | | |бюджету при експорті |Державний бюджету | | | | | | | |товарів та супутніх |країни на 2002 рік" | | | | | | | |такому експорту послуг|( 2905-14 ), | | | | | | | |платником податку. |абзац 1 статті 7 | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | 01.10.97 | | - | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010131 |Суми податку на додану|Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |ресурси, які |пп. 6.2.3. п. 6.2 | | | | | | | |підлягають | | | | | | | | |відшкодуванню із | | | | | | | | |бюджету при: | | | | | | | | |поставки товарів | | | | | | | | |(робіт, послуг) | | | | | | | | |підприємствами | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, | | | | | | | | |які розташовані на | | | | | | | | |території України у | | | | | | | | |зонах митного контролю| | | | | | | | |(безмитних магазинах),| | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | |порядку, встановленого| | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010132 |Суми податку на додану|Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |ресурси, які |пп. 6.2.4. п. 6.2 | | | | | | | |підлягають | | | | | | | | |відшкодуванню при | | | | | | | | |поставці транспортних | | | | | | | | |послуг залізничним, | | | | | | | | |автомобільним, | | | | | | | | |морським та річковим | | | | | | | | |транспортом по | | | | | | | | |перевезенню пасажирів,| | | | | | | | |багажу, вантажобагажу | | | | | | | | |(товаробагажу) та | | | | | | | | |вантажу за межами | | | | | | | | |державного кордону | | | | | | | | |України, а саме: від | | | | | | | | |пункту за межами | | | | | | | | |державного кордону |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |України до пункту |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |знаходження |внесення змін до Закону| | | | | | | |зовнішнього митного |України "Про Державний | | | | | | | |контролю України; від |бюджет України на | | | | | | | |пункту знаходження |2005 рік" та деяких | | | | | | | |зовнішнього митного |інших законодавчих | | | | | | | |контролю України до |актів України" | | | | | | | |пункту за межами |( 2505-15 ), | | | | | | | |державного кордону |розділ 2 | | | | | | | |України; між пунктами | | | | | | | | |за межами державного | | | | | | | | |кордону України, а | | | | | | | | |також авіаційним | | | | | | | | |транспортом: від | | | | | | | | |пункту за межами | | | | | | | | |державного кордону | | | | | | | | |України до пункту | | | | | | | | |проведення митних | | | | | | | | |процедур з пропуску | | | | | | | | |пасажирів, багажу, | | | | | | | | |вантажобагажу |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |(товаробагажу) та |Закон України "Про | 2642 |03.06.2005 |30.06.2005 | | | | |вантажу через митний |внесення змін до Закону| | | | | | | |кордон на митну |України "Про Державний | | | | | | | |територію України |бюджет України на | | | | | | | |(включаючи внутрішні |2005 рік" та деяких | | | | | | | |митниці); від пункту |інших законів України" | | | | | | | |проведення митних |( 2505-15, | | | | | | | |процедур з пропуску | 2642-15 ) | | | | | | | |пасажирів, багажу, | | | | | | | | |вантажобагажу | | | | | | | | |(товаробагажу) та | | | | | | | | |вантажу через митний | | | | | | | | |кордон за межі митного| | | | | | | | |кордону України | | | | | | | | |(включаючи внутрішні | | | | | | | | |митниці) до пункту за | | | | | | | | |межами державного | | | | | | | | |кордону України; між | | | | | | | | |пунктами за межами | | | | | | | | |митного кордону | | | | | | | | |України | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010135 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на |198/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|додану вартість" | | | | | | | |з імпорту товарів |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |морського промислу |п. 5.4 | | | | | | | |(риба, ссавці, мушлі, | | | | | | | | |ракоподібні, водні | | | | | | | | |рослини тощо, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |охолоджені, солоні, |ЗУ "Про внесення змін |794/97-ВР | 30.12.97 | | | | | |морожені, |до деяких законів | | | | | | | |консервовані, |України з питань | | | | | | | |перероблені в борошно |оподаткування" | | | | | | | |або в іншу продукцію),|( 794/97-ВР ) | | | | | | | |видобутих |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |(виловлених, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |вироблених) суднами, |внесення змін до Закону| | | | | | | |зареєстрованими у |України "Про Державний | | | | | | | |Державному судновому |бюджет України на | | | | | | | |реєстрі України або |2005 рік" та деяких | | | | | | | |Судновій книзі |інших законодавчих | | | | | | | |України. |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010142 |За нульовою ставкою |Закон України "Про | 208 | 24.03.98 | 11.04.98 | | - |Зміна редакції| |оподатковуються |внесення змін до Закону| | | | | |З 01.01.2006 | |операції з поставки |України "Про податок на| | | | | |відповідно до | |товарів (крім |додану вартість" | | | | | |Закону України| |підакцизних товарів) |( 208/98-ВР ) | | | | | |від 06.10.2005| |та послуг (крім | | | | | | |N 2960-IV | |грального і | | | | | | |( 2960-15 ) | |лотерейного бізнесу та| | | | | | | | |послуг з поставки | | | | | | | | |підакцизних товарів, | | | | | | | | |отриманих у межах | | | | | | | | |договорів комісії | | | | | | | | |(консигнації), поруки,| | | | | | | | |доручення, довірчого | | | | | | | | |управління, інших | | | | | | | | |цивільно-правових | | | | | | | | |договорів, що | | | | | | | | |уповноважують такого | | | | | | | | |комісіонера | | | | | | | | |здійснювати поставку |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |товарів від імені та |Закон України |168/97-ВР | 03.04.97 |15.08.2000 | | | | |за дорученням |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |комітента без |підпункт 6.2.8. | | | | | | | |передання права |пункту 6.2. статті 6 | | | | | | | |власності на такі | | | | | | | | |товари), що | | | | | | | | |безпосередньо | | | | | | | | |виготовляються | | | | | | | | |підприємствами та | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | | |громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів,| | | | | | | | |які засновані | | | | | | | | |громадськими | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | | |інвалідів і є їх | | | | | | | | |власністю, де | | | | | | | | |кількість інвалідів, | | | | | | | | |які мають там основне | | | | | | | | |місце роботи, | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |попереднього звітного |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |періоду не менше 50 |Закон України |1926-III |13.07.2000 | | | | | |відсотків |( 1926-14 ) | | | | | | | |середньооблікової | | | | | | | | |чисельності штатних | | | | | | | | |працівників облікового| | | | | | | | |складу, і за умови, що| | | | | | | | |фонд оплати праці | | | | | | | | |таких інвалідів | | | | | | | | |становить протягом | | | | | | | | |звітного періоду не | | | | | | | | |менше 25 відсотків | | | | | | | | |суми загальних витрат | | | | | | | | |на оплату праці, що | | | | | | | | |відносяться до складу | | | | | | | | |валових витрат | | | | | | | | |виробництва. | | | | | | | | |Безпосереднім | | | | | | | | |вважається | | | | | | | | |виготовлення товарів, | | | | | | | | |унаслідок якого сума | | | | | | | | |витрат, понесених на |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |переробку (обробку, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |інші види |внесення змін до Закону| | | | | | | |перетворення) |України "Про Державний | | | | | | | |сировини, |бюджет України на | | | | | | | |комплектуючих, |2005 рік" та деяких | | | | | | | |складових частин, |інших законодавчих | | | | | | | |інших покупних |актів України" | | | | | | | |товарів, які |( 2505-15 ), | | | | | | | |використовуються у |розділ 2 | | | | | | | |виготовленні таких | | | | | | | | |товарів, становить не | | | | | | | | |менше 8 відсотків | | | | | | | | |продажної ціни таких | | | | | | | | |виготовлених товарів. | | | | | | | | |Зазначені підприємства| | | | | | | | |та організації | | | | | | | | |громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів | | | | | | | | |мають право | | | | | | | | |застосовувати цю | | | | | | | | |пільгу за наявності | | | | | | | | |реєстрації у |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |відповідному |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005 |01.01.2006 | | | | |податковому органі, |внесення змін до деяких| | | | | | | |яка здійснюється на |законодавчих актів | | | | | | | |підставі подання |України щодо | | | | | | | |позитивного рішення |професійної та трудової| | | | | | | |міжвідомчої Комісії з |реабілітації | | | | | | | |питань діяльності |інвалідів" | | | | | | | |підприємств та |( 2960-15 ) | | | | | | | |організацій | | | | | | | | |громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів | | | | | | | | |та відповідної заяви | | | | | | | | |платника податку про | | | | | | | | |бажання отримати таку | | | | | | | | |пільгу відповідно до | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | |основи соціальної | | | | | | | | |захищеності інвалідів | | | | | | | | |в Україні" | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010143 |Суми податку на додану|Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |15.08.2000 | | - |Зміна редакції| |вартість, сплачені |внесення змін до Закону| | | | | |З 01.01.2006 | |постачальникам за |України "Про податок на| | | | | |відповідно до | |матеріально-технічні |додану вартість" | | | | | |Закону України| |ресурси, які |( 168/97-ВР ), | | | | | |від 06.10.2005| |підлягають | | | | | | |N 2960-IV | |відшкодуванню із | | | | | | |( 2960-15 ) | |бюджету при поставці | | | | | | | | |товарів (крім | | | | | | | | |підакцизних товарів) | | | | | | | | |та послуг (крім | | | | | | | | |грального і | | | | | | | | |лотерейного бізнесу та| | | | | | | | |послуг з поставки | | | | | | | | |підакцизних товарів, | | | | | | | | |отриманих у межах | | | | | | | | |договорів комісії |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |(консигнації), поруки,|підпункт 6.2.8. | 208 | 24.03.98 | 11.04.98 | | | | |доручення, довірчого |пункту 6.2. статті 6 | | | | | | | |управління, інших |( 208/98-ВР ) | | | | | | | |цивільно-правових | | | | | | | | |договорів, що | | | | | | | | |уповноважують такого | | | | | | | | |комісіонера | | | | | | | | |здійснювати поставку | | | | | | | | |товарів від імені та | | | | | | | | |за дорученням | | | | | | | | |комітента без | | | | | | | | |передання права | | | | | | | | |власності на такі | | | | | | | | |товари), що | | | | | | | | |безпосередньо | | | | | | | | |виготовляються | | | | | | | | |підприємствами та | | | | | | | | |організаціями |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |громадських |в редакції Закону |1926-III |13.07.2000 |15.08.2000 | | | | |організацій інвалідів,|України | | | | | | | |визначеними у |( 1926-14 ) | | | | | | | |підпункті 5.2.1 пункту| | | | | | | | |5.2 статті 5 цього | | | | | | | | |Закону | | | | | | | | |( 168/97-ВР ). | | | | | | | | |Зазначені підприємства| | | | | | | | |та організації | | | | | | | | |громадських | | | | | | | | |організацій інвалідів | | | | | | | | |мають право | | | | | | | | |застосовувати цю | | | | | | | | |пільгу за наявності | | | | | | | | |реєстрації у | | | | | | | | |відповідному | | | | | | | | |податковому органі, | | | | | | | | |яка здійснюється на |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |підставі подання |Закон України "Про | 2960-IV |06.10.2005 |01.01.2006 | | | | |позитивного рішення |внесення змін до деяких| | | | | | | |міжвідомчої Комісії з |законодавчих актів | | | | | | | |питань діяльності |України щодо | | | | | | | |підприємств та |професійної та трудової| | | | | | | |організацій |реабілітації інвалідів"| | | | | | | |громадських |( 2960-15 ) | | | | | | | |організацій інвалідів | | | | | | | | |та відповідної заяви | | | | | | | | |платника податку про | | | | | | | | |бажання отримати таку | | | | | | | | |пільгу відповідно до | | | | | | | | |Закону України "Про | | | | | | | | |основи соціальної | | | | | | | | |захищеності інвалідів | | | | | | | | |в Україні" | | | | | | | | |( 875-12 ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010144 |У разі коли за |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 | 02.10.97 | | - | | |договорами, укладеними|внесення змін до Закону| | | | | | | |до набрання чинності |України "Про податок на| | | | | | | |цим Законом |додану вартість" | | | | | | | |( 550/97-ВР ), |( 550/97-ВР ), | | | | | | | |які передбачали |пункт 11.1. | | | | | | | |здійснення операцій, | | | | | | | | |звільнених від | | | | | | | | |оподаткування згідно з| | | | | | | | |підпунктом "г", пункту| | | | | | | | |1 статті 5 Декрету | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | |України "Про податок | | | | | | | | |на добавлену вартість"| | | | | | | | |( 14-92 ), | | | | | | | | |було здійснено витрати| | | | | | | | |або проведено | | | | | | | | |розрахунки до моменту | | | | | | | | |прийняття цього | | | | | | | | |Закону, | | | | | | | | |( 550/97-ВР ), | | | | | | | | |платники | | | | | | | | |податку, що є | | | | | | | | |сторонами таких | | | | | | | | |договорів, | | | | | | | | |оподатковують такі | | | | | | | | |операції за таким | | | | | | | | |договором згідно з | | | | | | | | |правилами, | | | | | | | | |встановленими | | | | | | | | |зазначеним Декретом | | | | | | | | |( 14-92 ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010148 |Звільнення від |Закон України "Про |742/97-ВР | 17.12.97 | 08.01.98 | | - | | |оподаткування товарів,|ратифікацію Меморандуму| | | | | | | |обладнання та послуг, |про створення і | | | | | | | |що постачаються за |діяльність Японського | | | | | | | |кошти безвідплатної |центру в Україні" | | | | | | | |допомоги Урядом Японії|( 742/97-ВР ) | | | | | | | |у рамках Меморандуму | | | | | | | | |для створення | | | | | | | | |Японського центру в | | | | | | | | |Україні | | | | | | | | |( 392_001 ) | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010149 |Звільнення від сплати |Закон України "Про | 69-XIV | 24.07.98 | 07.08.98 | | - | | |податку учасників |ратифікацію Угоди між | | | | | | | |Угоди |Урядом України та | | | | | | | |( 756_002 ). |Урядом Швейцарської | | | | | | | | |Конфедерації про | | | | | | | | |надання безповоротної | | | | | | | | |фінансової допомоги на | | | | | | | | |Проект "Охорона | | | | | | | | |здоров'я матерів і | | | | | | | | |дітей (неонтологія)" | | | | | | | | |( 69-14 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010150 |Не є об'єктом |Закон України "Про |169/98-ВР | 04.03.98 | 28.03.98 | | - | | |оподаткування ПДВ |внесення змін до Закону| | | | | | | |операції з безоплатної|України "Про податок на| | | | | | | |передачі у державну |додану вартість" | | | | | | | |власність чи |( 169/98-ВР ) | | | | | | | |комунальну власність | | | | | | | | |територіальних громад | | | | | | | | |сіл, селищ, міст або у| | | | | | | | |їх спільну власність | | | | | | | | |об'єктів усіх форм | | | | | | | | |власності, які | | | | | | | | |перебувають на балансі|-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |одного платника |Закон України "Про |168/97-ВР | 04.03.97 | | | | | |податку і передаються |податок на додану | | | | | | | |на баланс іншого |вартість" | | | | | | | |платника податку, якщо|( 168/97-ВР ), | | | | | | | |такі операції |п. 3.2.9 | | | | | | | |здійснюються за | | | | | | | | |рішеннями Кабінету | | | | | | | | |Міністрів України, | | | | | | | | |центральних та | | | | | | | | |місцевих органів | | | | | | | | |виконавчої влади, | | | | | | | | |органів місцевого | | | | | | | | |самоврядування, | | | | | | | | |прийнятими у межах їх |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |повноважень. |Закон України "Про | 163-XIV | 06.10.98 | | | | | |Це положення |внесення змін до деяких| | | | | | | |поширюється на: |законів України у | | | | | | | |- операції з |зв'язку з прийняттям | | | | | | | |безоплатної передачі |Закону України "Про | | | | | | | |об'єктів з балансу |передачу об'єктів права| | | | | | | |платника податку, |державної та | | | | | | | |майно якого перебуває |комунальної власності" | | | | | | | |в державній або |( 163-14 ) | | | | | | | |комунальній власності,| | | | | | | | |на баланс іншої | | | | | | | | |юридичної особи, майно| | | | | | | | |якої перебуває |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |відповідно в державній|Закон України "Про |1330-XIV | 21.12.99 | | | | | |або комунальній |внесення зміни до | | | | | | | |власності; |статті 3 Закону України| | | | | | | |операції з безоплатної|"Про податок на додану | | | | | | | |передачі |вартість" | | | | | | | |неприватизованих |( 1330-14 ) | | | | | | | |об'єктів житлового | | | | | | | | |фонду (включаючи місця| | | | | | | | |загального | | | | | | | | |користування та | | | | | | | | |прибудинкові будівлі і| | | | | | | | |споруди), а також | | | | | | | | |об'єктів соціальної |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |інфраструктури (в тому|Закон України "Про | 1924-IV |29.06.2004 | | | | | |числі об'єктів їх |внесення зміни до | | | | | | | |незавершеного |статті 3 Закону України| | | | | | | |будівництва) з балансу|"Про податок на додану | | | | | | | |платника податку на |вартість" (щодо | | | | | | | |баланс юридичної |передачі об'єктів | | | | | | | |особи, майно якої |соціальної | | | | | | | |перебуває в державній |інфраструктури)" | | | | | | | |або комунальній |( 1924-15 ) | | | | | | | |власності, чи | | | | | | | | |безпосередньо на | | | | | | | | |баланс відповідної | | | | | | | | |місцевої ради. - | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010154 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з надання послуг з |вартість" | | | | | | | |перевезення осіб |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |пасажирським |пп. 5.1.13. п. 5.1 | | | | | | | |транспортом (крім | | | | | | | | |таксомоторів) у межах | | | | | | | | |населеного пункту, | | | | | | | | |тарифи на які | | | | | | | | |регулюються органом | | | | | | | | |місцевого |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |самоврядування |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |відповідно до його |внесення змін до Закону| | | | | | | |компетенції, |України "Про Державний | | | | | | | |визначеної законом. |бюджет України на | | | | | | | |Це звільнення не |2005 рік" та деяких | | | | | | | |поширюється на |інших законодавчих | | | | | | | |операції з надання |актів України" | | | | | | | |пасажирського |( 2505-15 ), | | | | | | | |транспорту в оренду |розділ 2 | | | | | | | |(прокат). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010168 |Звільняються від |Закон України "Про | 285 | 01.12.98 | 22.12.98 | | - |Зміна редакції| |оподаткування ПДВ |внесення змін до деяких| | | | | |з 01.01.2007 | |операції з |законів України з метою| | | | | |відповідно до | |безкоштовної передачі |підтримки наукової і | | | | | |Закону України| |приладів, обладнання, |науково-технічної | | | | | |від 14.12.2006| |матеріалів, крім |діяльності" | | | | | |N 463-V | |підакцизних, науковим |( 285-14 ) | | | | | |( 463-16 ) | |установам та науковим |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |організаціям, вищим |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | |навчальним закладам |податок на додану | | | | | | | |III-IV рівнів |вартість" | | | | | | | |акредитації, внесеним |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |до Державного реєстру |п. 5.2.5 | | | | | | | |наукових організацій, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |яким надається |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |підтримка держави. |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 463 - V |14.12.2006 |01.01.2007 | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | |статті 5 Закону України| | | | | | | | |"Про податок на додану | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | |( 463-16 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010170 |На період виконання |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 | 13.01.99 | | - | | |робіт щодо підготовки |загальні засади | | | | | | | |до зняття і зняття |подальшої експлуатації | | | | | | | |енергоблоків |і зняття з експлуатації| | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |експлуатації та |перетворення | | | | | | | |перетворення об'єкта |зруйнованого четвертого| | | | | | | |"Укриття" на |енергоблоку цієї АЕС на| | | | | | | |екологічно безпечну |екологічно безпечну | | | | | | | |систему, які |систему" | | | | | | | |виконуються за рахунок|( 309-14 ) | | | | | | | |коштів міжнародної | | | | | | | | |технічної допомоги, що| | | | | | | | |надається на | | | | | | | | |безоплатній та |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |безповоротній основі, |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | |або за рахунок |податок на додану | | | | | | | |коштів, які |вартість" | | | | | | | |передбачаються в |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |державному бюджеті як |П. | | | | | | | |внесок України до | | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | |"Укриття" для | | | | | | | | |реалізації міжнародної| | | | | | | | |програми - Плану | | | | | | | | |здійснення заходів на | | | | | | | | |об'єкті "Укриття" | | | | | | | | |відповідно до положень| | | | | | | | |Рамкової угоди між | | | | | | | | |Україною та | | | | | | | | |Європейським банком | | | | | | | | |реконструкції та |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |розвитку стосовно |Закон України | 722 | 03.06.99 |10.06.2003 | | | | |діяльності |( 722-14 ) | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | |"Укриття" в Україні | | | | | | | | |( 996_004 ) | | | | | | | | |та Угоди про грант | | | | | | | | |(проект ядерної | | | | | | | | |безпеки Чорнобильської| | | | | | | | |АЕС) між Європейським | | | | | | | | |банком реконструкції | | | | | | | | |та розвитку, Урядом | | | | | | | | |України і | | | | | | | | |Чорнобильською атомною| | | | | | | | |електростанцією | | | | | | | | |( 996_729 ): | | | | | | | | |звільняються від |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |оподаткування операції|Закон України | 856-IV |22.05.2003 | | | | | |з імпорту товарів |( 856-15 ) | | | | | | | |(сировини, матеріалів,| | | | | | | | |устаткування та | | | | | | | | |обладнання); | | | | | | | | |Ці пільги не | | | | | | | | |поширюються на | | | | | | | | |операції, що | | | | | | | | |стосуються підакцизних| | | | | | | | |товарів та товарів | | | | | | | | |1-24 груп Української | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |( 2371-14 ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010180 |Звільняються від |Закон України "Про | 977 | 15.07.99 | 21.08.99 | | - | | |оподаткування ПДВ |внесення змін до деяких| | | | | | | |операції оплати |законів України з метою| | | | | | | |вартості |стимулювання | | | | | | | |фундаментальних |інвестиційної | | | | | | | |досліджень, науково- |діяльності" | | | | | | | |дослідних |( 977-14 ) | | | | | | | |дослідницько- |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |конструкторських робіт|Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | |особою, яка |податок на д одану | | | | | | | |безпосередньо отримує |вартість" | | | | | | | |такі кошти з рахунку |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |Державного |п. 5.1.22 | | | | | | | |казначейства України. |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010182 |Звільняються від |Закон України "Про | 498-XIV | 17.03.99 | 20.04.99 | | - | | |оподаткування ПДВ |ратифікацію Угоди між | | | | | | | |обладнання, матеріали |Кабінетом Міністрів | | | | | | | |та послуги, які |України та Урядом | | | | | | | |фінансуються |Королівства Нідерландів| | | | | | | |нідерландською |про технічне та | | | | | | | |стороною. |фінансове | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | | | |( 498-14 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010191 |Звільняються від |Закон України "Про | 933-XIV | 14.07.99 | 27.07.99 | | - | | |оподаткування ПДВ |ратифікацію Угоди між | | | | | | | |обладнання та послуги,|Кабінетом Міністрів | | | | | | | |які надаватимуться за |України і Урядом Японії| | | | | | | |Грантом японськими |щодо надання японського| | | | | | | |фізичними чи |культурного гранту на | | | | | | | |японськими юридичними |постачання музичних | | | | | | | |особами |інструментів | | | | | | | | |Національній філармонії| | | | | | | | |України" | | | | | | | | |( 933-14 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010192 |Звільняються від |Закон України "Про |1161-XIV | 19.10.99 | 12.11.99 | | - | | |оподаткування ПДВ |ратифікацію Угоди між | | | | | | | |обладнання та послуги,|Кабінетом Міністрів | | | | | | | |які надаватимуться за |України і Урядом Японії| | | | | | | |Грантом японськими |щодо надання японського| | | | | | | |фізичними чи |культурного гранту на | | | | | | | |японськими юридичними |постачання | | | | | | | |особами |аудіовізуального | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | |Національному музею | | | | | | | | |історії України" | | | | | | | | |( 1161-14 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010193 |Звільняються від |Закон України "Про | 665-XIV | 14.04.99 | 09.06.99 | | - | | |оподаткування ПДВ |ратифікацію Угоди між | | | | | | | |обладнання, матеріали |Урядом України і Урядом| | | | | | | |та послуги, які |Швейцарської | | | | | | | |фінансуються |Конфедерації про | | | | | | | |Швейцарською стороною |технічне та фінансове | | | | | | | |на безвідплатній |співробітництво" | | | | | | | |основі та обладнання, |( 665-14 ) | | | | | | | |тимчасово ввезене для | | | | | | | | |потреб реалізації | | | | | | | | |проектів | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010197 |Звільняються від |Закон України "Про | 1561 |16.03.2000 |05.05.2000 | | - | | |оподаткування податком|внесення змін до Закону| | | | | | | |на додану вартість |України "Про бібліотеки| | | | | | | |операції з надання |і бібліотечну справу" | | | | | | | |бібліотеками, які |( 1561-14 ) | | | | | | | |знаходяться у | | | | | | | | |державній або | | | | | | | | |комунальній власності,|-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |платних послуг з: |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | |- комплектування |податок на додану | | | | | | | |реєстраційно-облікових|вартість" | | | | | | | |документів (квитків, |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |формулярів); |п. 5.1.23 | | | | | | | |- користування | | | | | | | | |рідкісними, цінними | | | | | | | | |довідниками, книгами | | | | | | | | |(нічний абонемент); |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |- тематичного підбору |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |літератури за запитом |внесення змін до Закону| | | | | | | |споживача; |України "Про Державний | | | | | | | |- надання тематичних, |бюджет України на | | | | | | | |адресно- |2005 рік" та деяких | | | | | | | |бібліографічних та |інших законодавчих | | | | | | | |фактографічних |актів України" | | | | | | | |довідок. |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010198 |Не є об'єктом |Підпункт 3.2.10 пункту | 1841 |22.06.2000 |01.08.2000 | | - | | |оподаткування операції|3.2, ст. 3 Закону | | | | | | | |з: |України "Про | | | | | | | |поставки позашкільним |позашкільну освіту" | | | | | | | |навчальним закладом |( 1841-14 ) | | | | | | | |вихованцям, учням і |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |слухачам платних |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | |послуг у сфері |податок на додану | | | | | | | |позашкільної освіти |вартість" | | | | | | | | |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | |п. 3.2.10 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010202 |При імпорті товарів |Закон України "Про | 1039 | 14.09.99 | 13.10.99 | | Цільове | | |(робіт, послуг) та |угоди про розподіл | | | | |призначення | | |інших матеріальних |продукції" | | | | | | | |цінностей, призначених|( 1039-14 ) | | | | | | | |для виконання угоди | | | | | | | | |про розподіл |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |продукції, митні |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | |платежі (за винятком |податок на додану | | | | | | | |митного збору), |вартість" | | | | | | | |податок на додану |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |вартість не |п. 11.12 | | | | | | | |справляються. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010204 |Звільняються від |ЗУ "Про звільнення від | 2117 |30.11.2000 | 01.12.2008 | 15.01.2009 | - |Зазначена | |оподаткування податком|оподаткування грошових | | | та | до 15.01 | |пільга діє | |на додану вартість |коштів, які | | |поновлюється|відповідного| |щорічно з | |операції з поставки |спрямовуються на | | | щорічно з | року | |1 грудня | |виробничими та |проведення новорічно- | | | 01.12 | | |поточного року| |торговими |різдвяних свят для | | |відповідного| | |по 15 січня | |підприємствами дитячих|дітей та на придбання | | | року | | |наступного | |святкових подарунків, |дитячих подарунків" | | | | | |року. | |а також квитків на |( 2117-14 ) | | | | | | | |новорічно-різдвяні |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |заходи для дітей, що |Закон України "Про | 429-IV |16.01.2003 | | | | | |закуповуються за |внесення змін до деяких| | | | | | | |рахунок коштів Фонду |законодавчих актів | | | | | | | |соціального |України щодо | | | | | | | |страхування з |загальнообов'язкового | | | | | | | |тимчасової втрати |державного соціального | | | | | | | |працездатності, |страхування" | | | | | | | |профспілкових |( 429-15 ) | | | | | | | |комітетів підприємств | | | | | | | | |та організацій. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010218 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |14.03.2002 | | - | | |оподаткування податком|податок на додану | | | | | | | |на додану вартість |вартість" | | | | | | | |операції з надання |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |уповноваженими банками|п. 3.2.11 | | | | | | | |послуг з довірчого | | | | | | | | |управління фондами |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |банківського |Закон України "Про |3045-III |07.02.2002 | | | | | |управління, виплати |внесення змін до деяких| | | | | | | |винагороди за |законодавчих актів | | | | | | | |здійснення управління |України у зв'язку з | | | | | | | |фондом операцій з |прийняттям Закону | | | | | | | |нерухомістю, за |України "Про внесення | | | | | | | |перерахування коштів |змін до Закону України | | | | | | | |на фінансування |"Про проведення | | | | | | | |будівництва із фонду |експерименту в | | | | | | | |фінансування |житловому будівництві | | | | | | | |будівництва, за |на базі холдингової | | | | | | | |здійснення платежів за|компанії "Київміськбуд"| | | | | | | |іпотечними |( 3045-14 ) | | | | | | | |сертифікатами |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |відповідно до закону |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010231 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - |(***) | Увага, |оподаткування операції|податок на додану | | | | | |Розрахунок | див. |з: |вартість" | | | | | |суми пільги не| коментар |виплати грошових |( 168/97-ВР ), | | | | | |проводиться | |виграшів, грошових |пп. 3.2.4., п. 3.2. | | | | | |(п. 4.1.10 | |призів і грошових | | | | | | |Правил обліку | |винагород; прийняття | | | | | | |ПДВ | |ставок, у тому числі |-----------------------+----------+-----------+------------| | |( z0939-04 ), | |шляхом обміну коштів |Закон України | 977-XIV | 15.07.99 | | | |затверджені | |на жетони чи інші |( 977-14 ) | | | | | |наказом ДПА | |замінники гривні, | | | | | | |України, | |призначені для | | | | | | |Державного | |використання в |-----------------------+----------+-----------+------------| | |комітету | |гральних автоматах та |Закон України |1969-III |21.09.2000 | | | |статистики | |іншому гральному |( 1969-14 ) | | | | | |України від | |устаткуванні. | | | | | | |23.07.2004 | | | | | | | | |N 419/453 | | | | | | | | |( z0938-04 ) | | | | | | | | |(зі змінами та| | | | | | | | |доповненнями).| ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010232 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з: |вартість" | | | | | | | |поставки негашених |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |поштових марок |пп. 3.2.4., п. 3.2. | | | | | | | |України, конвертів або| | | | | | | | |листівок з негашеними |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |поштовими марками |Закон України | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | |України, крім |( 977-14 ) | | | | | | | |колекційних марок, | | | | | | | | |конвертів чи листівок | | | | | | | | |для філателістичних |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |потреб, базою |Закон України |1969-III |21.09.2000 | | | | | |оподаткування яких є |( 1969-14 ) | | | | | | | |продажна вартість; | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010234 |У разі коли за |Закон України "Про | 550 | 26.09.97 | 02.10.97 | | - | | |договорами, укладеними|внесення змін до Закону| | | | | | | |до набрання чинності |України "Про податок на| | | | | | | |цим Законом |додану вартість" | | | | | | | |( 168/97-ВР ), |( 550/97-ВР ), | | | | | | | |які передбачали |пункт 11.1. | | | | | | | |здійснення операцій, | | | | | | | | |звільнених від | | | | | | | | |оподаткування згідно з| | | | | | | | |підпунктом "д", пункту| | | | | | | | |1 статті 5 Декрету | | | | | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | | | | |України "Про податок | | | | | | | | |на добавлену вартість"| | | | | | | | |( 14-92 ), було | | | | | | | | |здійснено витрати або | | | | | | | | |проведено розрахунки | | | | | | | | |до моменту прийняття | | | | | | | | |цього Закону | | | | | | | | |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | |платники податку, що | | | | | | | | |є сторонами таких | | | | | | | | |договорів, | | | | | | | | |оподатковують такі | | | | | | | | |операції за таким | | | | | | | | |договором згідно з | | | | | | | | |правилами, | | | | | | | | |встановленими | | | | | | | | |зазначеним Декретом | | | | | | | | |( 14-92 ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010288 |Такі гранти будуть |Угода між Україною та | 368-IV |25.12.2002 |11.02.2003 | | - | | |звільнені Українською |Європейським | | | | | | | |Стороною від сплати |співтовариством про | | | | | | | |мита, будь-яких митних|наукове та технологічне| | | | | | | |зборів, податків на |співробітництво | | | | | | | |прибуток, а також від |( 994_194, | | | | | | | |сплати всіх інших | 368-15 ) | | | | | | | |аналогічних податків і|від 4 липня 2002 року | | | | | | | |зборів. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010290 |На період виконання |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 |10.06.2003 | | Цільове | | |робіт щодо підготовки |загальні засади | | | | |призначення | | |до зняття і зняття |подальшої експлуатації | | | | | | | |енергоблоків |і зняття з експлуатації| | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |експлуатації та |перетворення | | | | | | | |перетворення об'єкта |зруйнованого четвертого| | | | | | | |"Укриття" на |енергоблоку цієї АЕС на| | | | | | | |екологічно безпечну |екологічно безпечну | | | | | | | |систему, які |систему" | | | | | | | |виконуються за рахунок|( 309-14 ) | | | | | | | |коштів міжнародної | | | | | | | | |технічної допомоги, що| | | | | | | | |надається на | | | | | | | | |безоплатній та | | | | | | | | |безповоротній основі, | | | | | | | | |або за рахунок |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |коштів, які |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | |передбачаються в |податок на додану | | | | | | | |державному бюджеті як |вартість" | | | | | | | |внесок України до |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |Чорнобильського фонду |п. 11.23 | | | | | | | |"Укриття" для | | | | | | | | |реалізації міжнародної| | | | | | | | |програми - Плану | | | | | | | | |здійснення заходів на | | | | | | | | |об'єкті "Укриття" | | | | | | | | |відповідно до положень| | | | | | | | |Рамкової угоди між | | | | | | | | |Україною та | | | | | | | | |Європейським банком | | | | | | | | |реконструкції та | | | | | | | | |розвитку стосовно | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |Чорнобильського фонду |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |"Укриття" в Україні |Закон України "Про | 722-IV | 03.06.99 | | | | | |( 996_004 ) |внесення змін до деяких| | | | | | | |та Угоди про грант |законодавчих актів | | | | | | | |(проект ядерної |України з питань | | | | | | | |безпеки Чорнобильської|оподаткування у зв'язку| | | | | | | |АЕС) між Європейським |із створенням | | | | | | | |банком реконструкції |спеціальної економічної| | | | | | | |та розвитку, Урядом |зони "Славутич" | | | | | | | |України і |( 722-14 ) | | | | | | | |Чорнобильською атомною| | | | | | | | |електростанцією | | | | | | | | |( 996_729 ): | | | | | | | | |оподатковуються за | | | | | | | | |нульовою ставкою | | | | | | | | |операції з поставки | | | | | | | | |товарів (сировини, | | | | | | | | |матеріалів, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |устаткування та |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003 | | | | | |обладнання) на митній |внесення змін до деяких| | | | | | | |території України, що |законів України з | | | | | | | |здійснюються в рамках |питань оподаткування" | | | | | | | |міжнародної технічної |( 856-15 ) | | | | | | | |допомоги. | | | | | | | | |Ці пільги не | | | | | | | | |поширюються на | | | | | | | | |операції, що | | | | | | | | |стосуються підакцизних| | | | | | | | |товарів та товарів | | | | | | | | |1-24 груп Української | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |( 2371-14 ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010291 |Суми податку на додану|Закон України "Про | 309 | 11.12.98 |10.06.2003 | | Цільове | | |вартість, сплачені |загальні засади | | | | |призначення | | |постачальникам за |подальшої експлуатації | | | | | | | |матеріально-технічні |і зняття з експлуатації| | | | | | | |ресурси, які |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |підлягають |перетворення | | | | | | | |відшкодуванню із |зруйнованого четвертого| | | | | | | |бюджету при: |енергоблоку цієї АЕС на| | | | | | | |застосуванні нульової |екологічно безпечну | | | | | | | |ставки в оподаткуванні|систему" | | | | | | | |ПДВ у разі проведення |( 309-14 ) | | | | | | | |операції з поставки |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |товарів (сировини, |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | |матеріалів, |податок на додану | | | | | | | |устаткування та |вартість" | | | | | | | |обладнання) на митній |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |території України, що |п. 11.23 | | | | | | | |здійснюються в рамках | | | | | | | | |міжнародної технічної | | | | | | | | |допомоги у період | | | | | | | | |виконання робіт щодо | | | | | | | | |підготовки до зняття і| | | | | | | | |зняття енергоблоків | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |експлуатації та |Закон України "Про | 722-IV | 03.06.99 | | | | | |перетворення об'єкта |внесення змін до деяких| | | | | | | |"Укриття" на |законодавчих актів | | | | | | | |екологічно безпечну |України з питань | | | | | | | |систему. |оподаткування у зв'язку| | | | | | | |Цей режим не |із створенням | | | | | | | |поширюється на |спеціальної економічної| | | | | | | |операції з поставки |зони "Славутич" | | | | | | | |підакцизних товарів та|( 722-14 ) | | | | | | | |товарів 1-24 груп | | | | | | | | |Української |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |класифікації товарів |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003 | | | | | |зовнішньоекономічної |внесення змін до деяких| | | | | | | |діяльності |законів України з | | | | | | | |( 2371-14 ), а також |питань оподаткування" | | | | | | | |на операції з ввезення|( 856-15 ) | | | | | | | |(пересилання) на митну| | | | | | | | |територію України | | | | | | | | |зазначених товарів. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010292 |На період виконання |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 |10.06.2003 | | Цільове | | |робіт щодо підготовки |загальні засади | | | | |призначення | | |до зняття і зняття |подальшої експлуатації | | | | | | | |енергоблоків |і зняття з експлуатації| | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |експлуатації та |перетворення | | | | | | | |перетворення об'єкта |зруйнованого четвертого| | | | | | | |"Укриття" на |енергоблоку цієї АЕС на| | | | | | | |екологічно безпечну |екологічно безпечну | | | | | | | |систему, які |систему" | | | | | | | |виконуються за рахунок|( 309-14 ) | | | | | | | |коштів міжнародної | | | | | | | | |технічної допомоги, що| | | | | | | | |надається на | | | | | | | | |безоплатній та | | | | | | | | |безповоротній основі, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |або за рахунок |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | |коштів, які |податок на додану | | | | | | | |передбачаються в |вартість" | | | | | | | |державному бюджеті як |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |внесок України до |п. 11.23 | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | |"Укриття" для | | | | | | | | |реалізації міжнародної| | | | | | | | |програми - Плану | | | | | | | | |здійснення заходів на | | | | | | | | |об'єкті "Укриття" | | | | | | | | |відповідно до положень| | | | | | | | |Рамкової угоди між | | | | | | | | |Україною та | | | | | | | | |Європейським банком | | | | | | | | |реконструкції та | | | | | | | | |розвитку стосовно |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |діяльності |Закон України "Про | 722-IV | 03.06.99 | | | | | |Чорнобильського фонду |внесення змін до деяких| | | | | | | |"Укриття" в Україні |законодавчих актів | | | | | | | |( 996_004 ) |України з питань | | | | | | | |та Угоди про грант |оподаткування у зв'язку| | | | | | | |(проект ядерної |із створенням | | | | | | | |безпеки Чорнобильської|спеціальної економічної| | | | | | | |АЕС) між Європейським |зони "Славутич" | | | | | | | |банком реконструкції |( 722-14 ) | | | | | | | |та розвитку, Урядом | | | | | | | | |України і | | | | | | | | |Чорнобильською атомною| | | | | | | | |електростанцією | | | | | | | | |( 996_729 ): | | | | | | | | |оподатковуються за | | | | | | | | |нульовою ставкою | | | | | | | | |операції з виконання |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |робіт та поставки |Закон України "Про | 856-IV |22.05.2003 | | | | | |послуг на митній |внесення змін до деяких| | | | | | | |території України, що |законів України з | | | | | | | |здійснюються в рамках |питань оподаткування" | | | | | | | |міжнародної технічної |( 856-15 ) | | | | | | | |допомоги | | | | | | | | |Ці пільги не | | | | | | | | |поширюються на | | | | | | | | |операції, що | | | | | | | | |стосуються підакцизних| | | | | | | | |товарів та товарів | | | | | | | | |1-24 груп Української | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |( 2371-14 ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010293 |На період виконання |Закон України "Про | 309 | 11.12.98 |10.06.2003 | | Цільове | | |робіт щодо підготовки |загальні засади | | | | |призначення | | |до зняття і зняття |подальшої експлуатації | | | | | | | |енергоблоків |і зняття з експлуатації| | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | |експлуатації та |перетворення | | | | | | | |перетворення об'єкта |зруйнованого четвертого| | | | | | | |"Укриття" на |енергоблоку цієї АЕС на| | | | | | | |екологічно безпечну |екологічно безпечну | | | | | | | |систему, які |систему" | | | | | | | |виконуються за рахунок|( 309-14 ) | | | | | | | |коштів міжнародної | | | | | | | | |технічної допомоги, що| | | | | | | | |надається на | | | | | | | | |безоплатній та | | | | | | | | |безповоротній основі, | | | | | | | | |або за рахунок | | | | | | | | |коштів, які | | | | | | | | |передбачаються в | | | | | | | | |державному бюджеті як |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |внесок України до |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | |Чорнобильського фонду |податок на додану | | | | | | | |"Укриття" для |вартість" | | | | | | | |реалізації міжнародної|( 168/97-ВР ), | | | | | | | |програми - Плану |п. 11.23 | | | | | | | |здійснення заходів на | | | | | | | | |об'єкті "Укриття" | | | | | | | | |відповідно до положень| | | | | | | | |Рамкової угоди між | | | | | | | | |Україною та | | | | | | | | |Європейським банком | | | | | | | | |реконструкції та | | | | | | | | |розвитку стосовно | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |Чорнобильського фонду | | | | | | | | |"Укриття" в Україні | | | | | | | | |( 996_004 ) | | | | | | | | |та Угоди про грант | | | | | | | | |(проект ядерної | | | | | | | | |безпеки Чорнобильської| | | | | | | | |АЕС) між Європейським |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |банком реконструкції |Закон України | 722 | 03.06.99 | | | | | |та розвитку, Урядом |( 722-14 ) | | | | | | | |України і | | | | | | | | |Чорнобильською атомною| | | | | | | | |електростанцією | | | | | | | | |( 996_729 ): | | | | | | | | |Суми податку на додану| | | | | | | | |вартість, сплачені | | | | | | | | |платником податку - | | | | | | | | |виконавцем робіт, | | | | | | | | |послуг за контрактом, | | | | | | | | |укладеним з | | | | | | | | |отримувачем | | | | | | | | |міжнародної технічної | | | | | | | | |допомоги (реципієнтом)| | | | | | | | |або з особою- | | | | | | | | |нерезидентом, яка | | | | | | | | |уклала контракт з | | | | | | | | |реципієнтом, | | | | | | | | |відшкодовуються із | | | | | | | | |бюджету протягом |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |місяця, наступного |Закон України | 856-IV |22.05.2003 | | | | | |після подання |( 856-15 ) | | | | | | | |податкової декларації,| | | | | | | | |за умови наявності | | | | | | | | |належним чином | | | | | | | | |оформлених документів | | | | | | | | |та підтвердження їх | | | | | | | | |матеріалами | | | | | | | | |документальної | | | | | | | | |перевірки. | | | | | | | | |Ці пільги не | | | | | | | | |поширюються на | | | | | | | | |операції, що | | | | | | | | |стосуються підакцизних| | | | | | | | |товарів та товарів | | | | | | | | |1-24 груп Української | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | |( 2371-14 ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010296 |Тимчасово до 1 січня |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.98 |01.01.2004 |01.01.2015 | Цільове |Продовжено | |2015 року звільняються|податок на додану | | | | |призначення |термін дії | |від оподаткування ПДВ |вартість" | | | | | |пільги | |операції з ввезення на|( 168/97-ВР ), | | | | | | | |митну територію |п. 11.37 ст. 11 | | | | | | | |України товарів, |-----------------------+----------+-----------+------------+------------| | | |визначених пунктом |Закон України "Про | 601-IV |06.03.2003 | | | | | |"о" статті 19 Закону |державну підтримку | | | | | | | |України "Про Єдиний- |книговидавничої справи | | | | | | | |митний тариф" |в Україні" | | | | | | | |( 2097-12 ), |( 601-15 ) | | | | | | | |а також операції з |-----------------------+----------+-----------+------------+------------| | | |поставки цих товарів |Законом України Про | 1300-IV |20.11.2003 | | | | | |видавництвам і |внесення змін до деяких| | | | | | | |підприємствам |законів України щодо | | | | | | | |поліграфії на |державної підтримки | | | | | | | |території України. |книговидавничої справи | | | | | | | | |в Україні" | | | | | | | | |( 1300-15 ) | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------+------------| | | | |Закон України "Про | 521-VI |19.09.2008 |01.01.2009 | | | | | |державну підтримку | | | | | | | | |книговидавничої справи | | | | | | | | |в Україні" | | | | | | | | |( 601-15, | | | | | | | | | 521-17 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010297 |Тимчасово до 1 січня |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.98 |01.01.2004 |01.01.2015 | - |Продовжено | |2015 звільняються від |податок на додану | | | | | |термін дії | |оподаткування ПДВ |вартість" | | | | | |пільги | |операції з виконання |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |робіт та поставки |п. 11.38. ст. 11 | | | | | | | |послуг у видавничій | | | | | | | | |діяльності, діяльності| | | | | | | | |з виготовлення та | | | | | | | | |розповсюдження |-----------------------+----------+-----------+------------+------------| | | |видавництвами, |Закон України "Про | 601-IV |06.03.2003 | | | | | |видавничими |державну підтримку | | | | | | | |організаціями, |книговидавничої справи | | | | | | | |підприємствами |в Україні" | | | | | | | |поліграфії, |( 601-15 ) | | | | | | | |розповсюджувачами | | | | | | | | |книжкової продукції, | | | | | | | | |виробленої в Україні, |-----------------------+----------+-----------+------------+------------| | | |операції з |Законом України Про | 1300-IV |20.11.2003 | | | | | |виробництва та/або |внесення змін до деяких| | | | | | | |поставки паперу і |законів України щодо | | | | | | | |картону, вироблених в |державної підтримки | | | | | | | |Україні для |книговидавничої справи | | | | | | | |виготовлення книжкової|в Україні" | | | | | | | |продукції, а також |( 1300-15 ) | | | | | | | |операції з поставки |-----------------------+----------+-----------+------------+------------| | | |книжкової продукції, |Закон України "Про | 521-VI |19.09.2008 |01.01.2009 | | | | |виробленої в Україні, |державну підтримку | | | | | | | |крім послуг реклами, |книговидавничої справи | | | | | | | |розміщення матеріалів |в Україні" | | | | | | | |рекламного та |( 601-15, | | | | | | | |еротичного характеру і| 521-17 ) | | | | | | | |видань рекламного та | | | | | | | | |еротичного характеру. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010298 |Тимчасово до 1 січня |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.98 |01.01.2004 |01.01.2015 | - |Продовжено | |2015 звільняються від |податок на додану | | | | | |термін дії | |оподаткування ПДВ |вартість" | | | | | |пільги | |операції з виконання |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |робіт та поставки |п. 11.40 ст. 11 | | | | | | | |послуг суб'єктами | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності - | | | | | | | | |резидентами України, | | | | | | | | |які одночасно | | | | | | | | |здійснюють видавничу | | | | | | | | |діяльність, діяльність| | | | | | | | |з виготовлення, | | | | | | | | |розповсюдження |-----------------------+----------+-----------+------------+------------| | | |книжкової продукції та|Законом України Про | 1300-IV |20.11.2003 | | | | | |виробництва паперу і |внесення змін до деяких| | | | | | | |картону. При цьому |законів України щодо | | | | | | | |валовий дохід такого |державної підтримки | | | | | | | |суб'єкта |книговидавничої справи | | | | | | | |підприємницької |в Україні" | | | | | | | |діяльності, отриманий |( 1300-15 ) | | | | | | | |від видавничої | | | | | | | | |діяльності, діяльності| | | | | | | | |з виготовлення, | | | | | | | | |розповсюдження | | | | | | | | |книжкової продукції та| | | | | | | | |виробництва паперу і | | | | | | | | |картону, має становити|-----------------------+----------+-----------+------------+------------| | | |не менше 100 відсотків|Закон України "Про | 521-VI |19.09.2008 |01.01.2009 | | | | |від загальної суми |державну підтримку | | | | | | | |його валового доходу |книговидавничої справи | | | | | | | |за перший звітний |в Україні" | | | | | | | |(податковий) період з |( 601-15, | | | | | | | |часу створення такого | 521-17 ) | | | | | | | |суб'єкта | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | |діяльності або не | | | | | | | | |менше 50 відсотків від| | | | | | | | |загальної суми його | | | | | | | | |валового доходу за | | | | | | | | |попередній звітний | | | | | | | | |(податковий) рік. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010299 |З метою реалізації |Угода між Кабінетом | 1194-IV |18.09.2003 |17.10.2003 | | - | | |положень цієї Угоди |Міністрів України і | | | | | | | |( 792_030 ) |Урядом Турецької | | | | | | | |обладнання, матеріали |Республіки про технічне| | | | | | | |(крім підакцизних |і фінансове | | | | | | | |товарів), фінансові |співробітництво | | | | | | | |ресурси, роботи та |( 792_030, | | | | | | | |послуги, які | 1194-15 ) | | | | | | | |надаватимуться |від 14 листопада | | | | | | | |Турецькою Стороною та |2002 року | | | | | | | |використовуватимуться | | | | | | | | |українськими | | | | | | | | |реципієнтами в рамках | | | | | | | | |цієї Угоди, | | | | | | | | |звільнятимуться від | | | | | | | | |будь-яких податків, | | | | | | | | |мит. зборів (крім | | | | | | | | |митних зборів, які | | | | | | | | |сплачуються | | | | | | | | |українськими | | | | | | | | |реципієнтами) або | | | | | | | | |інших податкових | | | | | | | | |зобов'язань, які | | | | | | | | |стягуються або можуть | | | | | | | | |бути стягнені на | | | | | | | | |території України. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010305 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з орендної плати за |вартість" | | | | | | | |земельні ділянки, що |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |перебувають у |пп. 5.1.17. п. 5.1 | | | | | | | |власності держави або |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |територіальної |Закон України "Про | 1782-IV |15.06.2004 | | | | | |громади, якщо така |внесення змін до Закону| | | | | | | |орендна плата повністю|України "Про податок на| | | | | | | |зараховується до |додану вартість" | | | | | | | |відповідних бюджетів. |( 1782-15 ) | | | | | | | | |(щодо поставки житла та| | | | | | | | |землі)", п. 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010306 |Не є об'єктом |Закон України "Про | 1701-IV |11.05.2004 |16.06.2004 | | - | | |оподаткування операції|третейські суди" | | | | | | | |з оплати третейського |( 1701-15 ) | | | | | | | |збору та відшкодування|розділ IX | | | | | | | |інших витрат, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |пов'язаних з |Закон України "Про |168/97-ВР | 04.03.97 | | | | | |вирішенням спору |податок на додану | | | | | | | |третейським судом |вартість" | | | | | | | |відповідно до закону. |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | |п. 3.2.12 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010307 |Звільнення від будь- |Закон України "Про | 1606-IV |17.03.2004 |25.05.2004 | | Цільове | | |яких мит, внутрішніх |ратифікацію Угоди (у | | | | |призначення | | |податків та інших |формі обміну нотами) | | | | | | | |фіскальних зборів, які|між Кабінетом Міністрів| | | | | | | |можуть стягуватися в |України та Урядом | | | | | | | |Україні стосовно |Японії про надання | | | | | | | |постачання Обладнання |японського культурного | | | | | | | |і послуг японськими |гранту на постачання | | | | | | | |громадянами відповідно|освітлювального | | | | | | | |до Гранту. |обладнання Львівському | | | | | | | | |державному академічному| | | | | | | | |театру опери та балету | | | | | | | | |імені С.Крушельницької"| | | | | | | | |( 1606-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010308 |З метою сприяння |Закон України "Про | 1335-IV |25.11.2003 |19.11.2004 | | Цільове | | |реалізації проектів у |ратифікацію Угоди між | | | | |призначення | | |рамках цієї Угоди |Кабінетом Міністрів | | | | | | | |( 380_026 ) |України та Урядом | | | | | | | |все обладнання, |Італійської Республіки | | | | | | | |матеріали (крім |про технічне | | | | | | | |підакцизних) та |співробітництво" | | | | | | | |послуги, що необхідні |( 1335-15 ), | | | | | | | |для їх впровадження і |ст. 4 | | | | | | | |ввозяться на митну | | | | | | | | |територію України, | | | | | | | | |звільняються від | | | | | | | | |податків, зборів та | | | | | | | | |інших обов'язкових | | | | | | | | |платежів, включаючи | | | | | | | | |митні збори. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010309 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 04.03.97 |01.01.2005 | | Цільове | | |оподаткування ПДВ |податок на додану | | | | |призначення | | |операції, які |вартість" | | | | | | | |здійснюються в рамках |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |наукового і |п. 5.13, ст. 5 | | | | | | | |технологічного | | | | | | | | |співробітництва | | | | | | | | |відповідно до Угоди | | | | | | | | |між Україною та | | | | | | | | |Європейським | | | | | | | | |Співтовариством про | | | | | | | | |наукове і технологічне| | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | |( 994_194 ), | | | | | | | | |з безкоштовної | | | | | | | | |передачі на митній |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |території України |Закон України "Про | 1965-IV |01.07.2004 | | | | | |організаціями, |внесення змін до статті| | | | | | | |заснованими за участю |5 Закону України "Про | | | | | | | |Європейського |податок на додану | | | | | | | |Співтовариства, |вартість" | | | | | | | |учасникам Української |( 1965-15 ) | | | | | | | |Сторони товарів, | | | | | | | | |робіт, послуг, | | | | | | | | |придбаних за кошти | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | |Співтовариства або | | | | | | | | |організацій, | | | | | | | | |заснованих за участю | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | |Співтовариства. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010310 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 04.03.97 |01.01.2005 | | Цільове | | |оподаткування ПДВ |податок на додану | | | | |призначення | | |операції, які |вартість" | | | | | | | |здійснюються в рамках |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |наукового і |п. 5.13, ст. 5 | | | | | | | |технологічного | | | | | | | | |співробітництва | | | | | | | | |відповідно до Угоди | | | | | | | | |між Україною та | | | | | | | | |Європейським | | | | | | | | |Співтовариством про | | | | | | | | |наукове і технологічне| | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | |( 994_194 ), | | | | | | | | |з імпорту, а також | | | | | | | | |виконання (надання) |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |робіт, послуг (за |Закон України "Про | 1965-IV |01.07.2004 | | | | | |кошти, надані |внесення змін до | | | | | | | |Європейським |статті 5 Закону України| | | | | | | |Співтовариством) для |"Про податок на додану | | | | | | | |їх використання або |вартість" | | | | | | | |споживання на митній |( 1965-15 ) | | | | | | | |території України | | | | | | | | |організаціями, | | | | | | | | |заснованими за участю | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | |Співтовариства, та/або| | | | | | | | |учасниками наукового і| | | | | | | | |технологічного | | | | | | | | |співробітництва. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010311 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |11.01.2005 | | Цільове | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | |призначення | | |з ввезення на митну |вартість" | | | | | | | |територію України |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |культурних цінностей |п. 5.14, ст. 5 | | | | | | | |згідно з кодами | | | | | | | | |УКТ ЗЕД - | | | | | | | | |( 2371а-14, | | | | | | | | | 2371б-14, | | | | | | | | | 2371в-14, | | | | | | | | | 2371г-14 ) | | | | | | | | |9701 10 00 00, | | | | | | | | |9701 90 00 00, | | | | | | | | |9702 00 00 00, | | | | | | | | |9703 00 00 00, | | | | | | | | |9704 00 00 00, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |9705 00 00 00, |Закон України "Про | 2188-IV |18.11.2004 | | | | | |9706 00 00 00, |внесення змін до деяких| | | | |виготовлених п'ятдесят|законодавчих актів | | | | | | | |і більше років тому, |України" | | | | | | | |які ввозяться з метою |( 2188-15 ) | | | | | | | |їх подальшої передачі | | | | | | | | |музеям, галереям, | | | | | | | | |виставковим центрам, | | | | | | | | |архівам, установам | | | | | | | | |культури або освіти, | | | | | | | | |що знаходяться у | | | | | | | | |державній або | | | | | | | | |комунальній власності.| | | | | | | | |Звільнення від | | | | | | | | |оподаткування, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |передбачене цим |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |пунктом, поширюється |внесення змін до Закону| | | | | | | |на операції з |України "Про Державний | | | | | | | |культурними |бюджет України на | | | | | | | |цінностями, які |2005 рік" та деяких | | | | | | | |ввозяться в Україну і |інших законодавчих | | | | | | | |внесені до Державного |актів України" | | | | | | | |реєстру культурних |( 2505-15 ) | | | | | | | |цінностей України. |розділ 2 пункт 12 | | | | | | | |Порядок створення і | | | | | | | | |ведення цього реєстру | | | | | | | | |затверджується | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010328 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з надання послуг із |вартість" | | | | | | | |загальнообов'язкового |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |соціального та |пп. 3.2.3. п. 3.2 | | | | | | | |пенсійного | | | | | | | | |страхування, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |недержавного |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | |пенсійного |внесення змін до Закону| | | | | | | |забезпечення, |України "Про Державний | | | | | | | |залучення та |бюджет України на | | | | | | | |обслуговування |2005 рік" та деяких | | | | | | | |пенсійних вкладів. |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010329 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з імпорту майна як |вартість" | | | | | | | |технічної або |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |благодійної |пп. 3.2.5. п. 3.2 | | | | | | | |(гуманітарної) | | | | | | | | |допомоги згідно з |-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| |нормами міжнародних |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |договорів України, |внесення змін до Закону| | | | | | | |згода на |України "Про Державний | | | | | | | |обов'язковість яких |бюджет України на 2005 | | | | | | | |надана Верховною Радою|рік" та деяких інших | | | | | | | |України, або |законодавчих актів | | | | | | | |відповідно до закону; |України" | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010331 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з надання послуг з |вартість" | | | | | | | |агентування і |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |фрахтування морського |пп. 3.2.14 п. 3.2 | | | | | | | |торговельного флоту |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |судновими агентами". |Закон України "Про | 2642 |03.06.2005 |30.06.2005 | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законів України" | | | | | | | | |( 2642-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010332 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з поставки послуг, що |вартість" | | | | | | | |надаються іноземним |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |суднам та оплачуються |пп. 5.16 ст. 5 | | | | | | | |ними відповідно до |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |законодавства України |Закон України "Про | 2642 |03.06.2005 |30.06.2005 | | | | |портовими зборами". |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законів України" | | | | | | | | |( 2642-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010333 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з поставки послуг по |вартість" | | | | | | | |перевезенню |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |(переміщенню) |п. 5.15, ст. 5 | | | | | | | |пасажирів та вантажів |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |транзитом через |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | |територію і порти |внесення змін до Закону| | | | | | | |України. |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010334 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з тимчасового ввезення|вартість" | | | | | | | |на митну територію |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |України та подальшого |пп. 5.17 ст. 5 | | | | | | | |вивезення з митної | | | | | | | | |території України (а | | | | | | | | |також з ввезення на | | | | | | | | |митну територію | | | | | | | | |України раніше | | | | | | | | |вивезеного з митної | | | | | | | | |території України) | | | | | | | | |товарів за переліком, | | | | | | | | |визначеним | | | | | | | | |статтею 206 Митного | | | | | | | | |кодексу України | | | | | | | | |( 92-15 ), |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |та повітряних суден, |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005 |28.07.2005 | | | | |які ввозяться на |внесення змін до Закону| | | | | | | |митну територію |України "Про Державний | | | | | | | |України за договорами |бюджет України на | | | | | | | |оперативного лізингу. |2005 рік" та деяких | | | | | | | |Строк тимчасового |інших законів України" | | | | | | | |ввезення визнається |( 2771-15 ) | | | | | | | |статтею 208 Митного | | | | | | | | |кодексу України | | | | | | | | |( 92-15 ). | | | | | | | | |Кабінет Міністрів | | | | | | | | |України має право | | | | | | | | |продовжувати строк, | | | | | | | | |визначений Митним | | | | | | | | |кодексом України | | | | | | | | |( 92-15 ). | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010335 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | - |Уточнення | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | |В редакції | |з поставки у митному |вартість" | | | | | |Закону України| |режимі імпорту або |( 168/97-ВР ), | | | | | |від 18.09.2008| |реімпорту |п. 5.5, ст. 5 | | | | | |N 521-VI | |зареєстрованих та |-----------------------+----------+-----------+------------| | |( 521-17 ) | |допущених до |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |застосування в Україні|внесення змін до Закону| | | | | | | |лікарських засобів та |України "Про Державний | | | | | | | |виробів медичного |бюджет України на | | | | | | | |призначення за |2005 рік" та деяких | | | | | | | |переліком, що щорічно |інших законодавчих | | | | | | | |визначається Кабінетом|актів України" | | | | | | | |Міністрів України. |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 463-V |14.12.2006 |01.01.2007 | | | | | |внесення змін до статті| | | | | | | | |5 Закону України "Про | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | |( 463-16 ) | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 521-VI |18.09.2008 | | | | | | |внесення змін до деяких| | | | | | | | |законів України щодо | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | |книговидавничої справи | | | | | | | | |в Україні" | | | | | | | | |( 521-17 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010336 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | - |(***) | Увага, |оподаткування операції|податок на додану | | | | | |Розрахунок | див. |з виплат дивідендів, |вартість" | | | | | |суми пільги не| коментар |роялті у грошовій |( 168/97-ВР ), | | | | | |проводиться | |формі або у вигляді |пп. 3.2.7 п. 3.2 | | | | | |(п. 4.1.10 | |цінних паперів, які | | | | | | |Правил обліку | |здійснюються | | | | | | |ПДВ | |емітентом. | | | | | | |( z0939-04 ), | | | | | | | | |затверджені | | | | | | | | |наказом ДПА | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | |України, | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | |Державного | | |внесення змін до Закону| | | | | |комітету | | |України "Про Державний | | | | | |статистики | | |бюджет України на | | | | | |України від | | |2005 рік" та деяких | | | | | |23.07.2004 | | |інших законодавчих | | | | | |N 419/453 | | |актів України" | | | | | |( z0938-04 ) | | |( 2505-15 ), | | | | | |(зі змінами | | |розділ 2 | | | | | |та | | | | | | | | |доповненнями).| ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010337 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з надання комісійних |вартість" | | | | | | | |(брокерських, |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |дилерських) послуг із |пп. 3.2.7 п. 3.2 | | | | | | | |торгівлі та/або | | | | | | | | |управління цінними | | | | | | | | |паперами | | | | | | | | |(корпоративними | | | | | | | | |правами), деривативами| | | | | | | | |та валютними | | | | | | | | |цінностями, включаючи | | | | | | | | |будь-які грошові |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |виплати (у тому числі |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |комісійні) фондовим |внесення змін до Закону| | | | | | | |або валютним біржам чи|України "Про Державний | | | | | | | |позабіржовим фондовим |бюджет України на | | | | | | | |системам або їх членам|2005 рік" та деяких | | | | | | | |у зв'язку з |інших законодавчих | | | | | | | |організацією та |актів України" | | | | | | | |торгівлею цінними |( 2505-15 ), | | | | | | | |паперами ліцензованими|розділ 2 | | | | | | | |торговцями цінними | | | | | | | | |паперами, а також | | | | | | | | |деривативами та | | | | | | | | |валютними цінностями. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010338 |Нульова ставка податку|Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | - | | |застосовується до |податок на додану | | | | | | | |операцій з |вартість" | | | | | | | |експортування |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |періодичних видань |п. 6.3 ст. 6 | | | | | | | |друкованих засобів | | | | | | | | |масової інформації та | | | | | | | | |книжок, крім видань | | | | | | | | |еротичного характеру, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |учнівських зошитів, |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |підручників та |внесення змін до Закону| | | | | | | |навчальних посібників |України "Про Державний | | | | | | | |українського |бюджет України на | | | | | | | |виробництва, словників|2005 рік" та деяких | | | | | | | |українсько-іноземної |інших законодавчих | | | | | | | |або іноземно- |актів України" | | | | | | | |української мови. |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010339 |Нульова ставка податку|Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | - | | |застосовується до |податок на додану | | | | | | | |операцій з |вартість" | | | | | | | |експортування |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |зареєстрованих та |п. 6.3 ст. 6 | | | | | | | |допущених до | | | | | | | | |застосування в Україні|-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| |лікарських засобів та |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | |виробів медичного |внесення змін до Закону| | | | | | | |призначення за |України "Про Державний | | | | | | | |переліком, що щорічно |бюджет України на | | | | | | | |визначається Кабінетом|2005 рік" та деяких | | | | | | | |Міністрів України. |інших законодавчих | | | | | | | | |актів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ), | | | | | | | | |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010340 |За нульовою ставкою |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |28.07.2005 | | - | | |оподатковуються |податок на додану | | | | | | | |операції з: |вартість" | | | | | | | |- поставки послуг, що |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |складаються із робіт з|п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | |рухомим майном, | | | | | | | | |попередньо ввезеним | | | | | | | | |на митну територію | | | | | | | | |України для виконання |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |таких робіт та |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005 | | | | | |вивезеним за межі |внесення змін до Закону| | | | | | | |митної території |України "Про Державний | | | | | | | |України платником, що |бюджет України на | | | | | | | |виконував такі роботи,|2005 рік" та деяких | | | | | | | |або одержувачем- |інших законодавчих | | | | | | | |нерезидентом. |актів України" | | | | | | | | |( 2771-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010341 |За нульовою ставкою |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподатковуються |податок на додану | | | | | | | |операції з: |вартість" | | | | | | | |- поставки для |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |заправки або |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | |постачання морських | | | | | | | | |(океанських) суден, | | | | | | | | |що: | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |навігаційної | | | | | | | | |діяльності, | | | | | | | | |перевезення пасажирів | | | | | | | | |або вантажів за плату,| | | | | | | | |іншої комерційної, | | | | | | | | |промислової або | | | | | | | | |риболовецької | | | | | | | | |діяльності, | | | | | | | | |здійснюваної за | | | | | | | | |межами територіальних | | | | | | | | |вод України; | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |рятування або подання | | | | | | | | |допомоги у нейтральних| | | | | | | | |або територіальних | | | | | | | | |водах інших країн; | | | | | | | | |входять до складу | | | | | | | | |військово-морських сил| | | | | | | | |України та | | | | | | | | |відправляються за межі| | | | | | | | |територіальних вод | | | | | | | | |України, у тому числі | | | | | | | | |на якірні стоянки. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010342 |За нульовою ставкою |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподатковуються |податок на додану | | | | | | | |операції з: |вартість" | | | | | | | |- поставки для |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |заправки або |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | |постачання повітряних | | | | | | | | |суден, що: виконують | | | | | | | | |міжнародні рейси для | | | | | | | | |навігаційної | | | | | | | | |діяльності чи | | | | | | | | |перевезення пасажирів | | | | | | | | |або вантажів за плату;| | | | | | | | |входять до складу | | | | | | | | |військово-повітряних | | | | | | | | |сил України та | | | | | | | | |відправляються за межі| | | | | | | | |повітряного кордону | | | | | | | | |України, у тому числі | | | | | | | | |у місця тимчасового | | | | | | | | |базування. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010343 |За нульовою ставкою |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |оподатковуються |податок на додану | | | | | | | |операції з: |вартість" | | | | | | | |- поставки для |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |заправки (дозаправки) |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | |та постачання | | | | | | | | |космічних кораблів, а | | | | | | | | |також супутників. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010344 |Суми податку на додану|Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | - | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |ресурси, які |п. 6.3 ст. 6 | | | | | | | |підлягають | | | | | | | | |відшкодуванню із | | | | | | | | |бюджету при: | | | | | | | | |експортуванні | | | | | | | | |періодичних видань |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |друкованих засобів |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |масової інформації та |внесення змін до Закону| | | | | | | |книжок, крім видань |України "Про Державний | | | | | | | |еротичного характеру, |бюджет України на | | | | | | | |учнівських зошитів, |2005 рік" та деяких | | | | | | | |підручників та |інших законодавчих | | | | | | | |навчальних посібників |актів України" | | | | | | | |українського |( 2505-15 ), | | | | | | | |виробництва, словників|розділ 2 | | | | | | | |українсько-іноземної | | | | | | | | |або іноземно- | | | | | | | | |української мови. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010345 |Суми податку на додану|Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |31.03.2005 | | - | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |ресурси, які |п. 6.3 ст. 6 | | | | | | | |підлягають | | | | | | | | |відшкодуванню із | | | | | | | | |бюджету при: | | | | | | | | |операціях з | | | | | | | | |експортування |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |зареєстрованих та |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | |допущених до |внесення змін до Закону| | | | | | | |застосування в Україні|України "Про Державний | | | | | | | |лікарських засобів та |бюджет України на | | | | | | | |виробів медичного |2005 рік" та деяких | | | | | | | |призначення за |інших законодавчих | | | | | | | |переліком, що щорічно |актів України" | | | | | | | |визначається Кабінетом|( 2505-15 ) | | | | | | | |Міністрів України. |розділ 2 | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010346 |Суми податку на додану|Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |28.07.2005 | | - | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |ресурси, які |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | |підлягають | | | | | | | | |відшкодуванню із | | | | | | | | |бюджету при: | | | | | | | | |поставці послуг, що | | | | | | | | |складаються із робіт з| | | | | | | | |рухомим майном, |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |попередньо ввезеним |Закон України "Про | 2771-IV |07.07.2005 | | | | | |на митну територію |внесення змін до Закону| | | | | | | |України для виконання |України "Про Державний | | | | | | | |таких робіт та |бюджет України на | | | | | | | |вивезеним за межі |2005 рік" та деяких | | | | | | | |митної території |інших законодавчих | | | | | | | |України платником, що |актів України" | | | | | | | |виконував такі роботи,|( 2771-15 ) | | | | | | | |або одержувачем- | | | | | | | | |нерезидентом. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010347 |Суми податку на додану|Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |ресурси, які |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | |підлягають | | | | | | | | |відшкодуванню із | | | | | | | | |бюджету при поставці | | | | | | | | |для заправки або | | | | | | | | |постачання морських | | | | | | | | |(океанських) суден, | | | | | | | | |що: | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |навігаційної | | | | | | | | |діяльності, | | | | | | | | |перевезення пасажирів | | | | | | | | |або вантажів за плату,| | | | | | | | |іншої комерційної, | | | | | | | | |промислової або | | | | | | | | |риболовецької | | | | | | | | |діяльності, | | | | | | | | |здійснюваної за | | | | | | | | |межами територіальних | | | | | | | | |вод України; | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |рятування або подання | | | | | | | | |допомоги у нейтральних| | | | | | | | |або територіальних | | | | | | | | |водах інших країн; | | | | | | | | |входять до складу | | | | | | | | |військово-морських сил| | | | | | | | |України та | | | | | | | | |відправляються за межі| | | | | | | | |територіальних вод | | | | | | | | |України, у тому числі | | | | | | | | |на якірні стоянки. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010348 |Суми податку на додану|Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |ресурси, які |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | |підлягають | | | | | | | | |відшкодуванню із | | | | | | | | |бюджету при поставці | | | | | | | | |для заправки або | | | | | | | | |постачання повітряних | | | | | | | | |суден, що: | | | | | | | | |виконують міжнародні | | | | | | | | |рейси для навігаційної| | | | | | | | |діяльності чи | | | | | | | | |перевезення пасажирів | | | | | | | | |або вантажів за плату;| | | | | | | | |входять до складу | | | | | | | | |військово-повітряних | | | | | | | | |сил України та | | | | | | | | |відправляються за межі| | | | | | | | |повітряного кордону | | | | | | | | |України, у тому числі | | | | | | | | |у місця тимчасового | | | | | | | | |базування. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010349 |Суми податку на додану|Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | - | | |вартість, сплачені |податок на додану | | | | | | | |постачальникам за |вартість" | | | | | | | |матеріально-технічні |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |ресурси, які |п. 6.2.1 ст. 6 | | | | | | | |підлягають | | | | | | | | |відшкодуванню із | | | | | | | | |бюджету при: | | | | | | | | |поставці для заправки | | | | | | | | |(дозаправки) та | | | | | | | | |постачання космічних | | | | | | | | |кораблів, а також | | | | | | | | |супутників. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010350 |У випадку, коли ЛСА |Закон України "Про | 1969-IV |01.07.2004 |01.07.2004 | | - | | |надає Уряду країни |ратифікацію Угоди між | | | | | | | |обладнання, механізми |України та Урядом | | | | | | | |та матеріали, які |Японії про технічне | | | | | | | |ввозяться в Україну, |співробітництво та | | | | | | | |Уряд України звільняє |грантову допомогу" | | | | | | | |таке обладнання, |( 1969-15 ), | | | | | | | |механізми та |стаття VII | | | | | | | |матеріали від | | | | | | | | |податків, у тому числі| | | | | | | | |від мит та інших | | | | | | | | |обов'язкових платежів.| | | | | | | | |У випадку, коли ЛСА | | | | | | | | |надає обладнання, | | | | | | | | |механізми та | | | | | | | | |матеріали, які | | | | | | | | |придбаються в Україні,| | | | | | | | |Уряд України звільняє | | | | | | | | |таке обладнання, | | | | | | | | |механізми та | | | | | | | | |матеріали від | | | | | | | | |податків, у тому числі| | | | | | | | |від податку на додану | | | | | | | | |вартість та інших | | | | | | | | |обов'язкових платежів.| | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010351 |Не є об'єктом |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з поставки послуг |вартість" | | | | | | | |платником податку, |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |місце надання яких |пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3,| | | | | | | |знаходиться за межами |п. 6.5 ст. 6 | | | | | | | |митної території |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |України, відповідно до|Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 |31.03.2005 | | | | |правил для визначення |внесення змін до Закону| | | | | | | |місця поставки послуг,|України "Про Державний | | | | | | | |встановленого п. 6.5 |бюджет України на | | | | | | | |ст. 6 Закону |2005 рік" та деяких | | | | | | | |( 168/97-ВР ). |інших законів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010352 |Товари, призначені для|Закон України "Про | 241-IV |22.11.2002 |14.04.2003 | | Цільове | | |використання у рамках |ратифікацію Угоди між | | | | |призначення | | |співробітництва у |Кабінетом Міністрів | | | | | | | |галузях, вказаних у |України і Урядом | | | | | | | |пункті 1 цієї статті, |Російської Федерації | | | | | | | |при ввезенні та/або |про переміщення товарів| | | | | | | |вивезенні не |у рамках | | | | | | | |підлягають |співробітництва у | | | | | | | |оподаткуванню зборами |освоєнні космічного | | | | | | | |та податками, |простору, створення та | | | | | | | |стягнення яких |експлуатації ракетно- | | | | | | | |знаходиться у |космічної та ракетної | | | | | | | |компетенції митних |техніки" | | | | | | | |органів Російської |( 241-15 ), | | | | | | | |Федерації і України за|ст. 3 Угоди | | | | | | | |виключенням випадків, |( 643_148 ) | | | | | | | |стосовно яких цією | | | | | | | | |Угодою | | | | | | | | |( 643_148 ) | | | | | | | | |передбачено інше. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010353 |Не є об'єктом |Закон України "Про |116/94-ВР | 15.07.94 |31.03.2005 | | - | | |оподаткування податком|ратифікацію Статуту і | | | | | | | |на додану вартість |Конвенції Міжнародного | | | | | | | |суми плати, отриманої |союзу електрозв'язку" | | | | | | | |українськими |( 116/94-ВР ) | | | | | | | |операторами |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |телекомунікацій від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | |операторів - |податок на додану | | | | | | | |нерезидентів за |вартість" | | | | | | | |послуги міжнародного |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |електрозв'язку. |п. 11.4 ст. 11 | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 2505-IV |25.03.2005 | | | | | | |внесення змін до Закону| | | | | | | | |України "Про Державний | | | | | | | | |бюджет України на | | | | | | | | |2005 рік" та деяких | | | | | | | | |інших законів України" | | | | | | | | |( 2505-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010356 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |18.01.2007 | | - | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | | | |з поставки неплатником|вартість" | | | | | | | |податку на додану |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |вартість культурних |п. 5.1.24 | | | | | | | |цінностей, визначених |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |такими у статті 8-2 |Закон України "Про | 535-V |22.12.2006 | | | | | |Закону України "Про |внесення змін до деяких| | | | | | | |податок на додану |законів України щодо | | | | | | | |вартість" |оподаткування виробів | | | | | | | |( 168/97-ВР ). |мистецтва, предметів | | | | | | | | |колекціонування або | | | | | | | | |антикваріату" | | | | | | | | |( 535-16 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010357 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |18.01.2007 | | - |Уточнення | |оподаткування операції|податок на додану | | | | | |В редакції | |з поставки у митному |вартість" | | | | | |Закону України| |режимі імпорту або |( 168/97-ВР ), | | | | | |від 18.09.2008| |реімпорту неплатником |п. 5.5 ст. 5 | | | | | |N 521-VI | |податку на додану |-----------------------+----------+-----------+------------| | |( 521-17 ) | |вартість культурних |Закон України "Про | 535-V |22.12.2006 | | | | | |цінностей, визначених |внесення змін до деяких| | | | | | | |такими у статті 8-2 |законів України щодо | | | | | | | |Закону України "Про |оподаткування виробів | | | | | | | |податок на додану |мистецтва, предметів | | | | | | | |вартість" |колекціонування або | | | | | | | |( 168/97-ВР ). |антикваріату" | | | | | | | | |( 535-16 ) | | | | | | | | |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | | |Закон України "Про | 521-VI |18.09.2008 | | | | | | |внесення змін до деяких| | | | | | | | |законів України щодо | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | |книговидавничої справи | | | | | | | | |в Україні" | | | | | | | | |( 521-17 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010359 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |01.01.2006 | | - | | |оподаткування податком|податок на додану | | | | | | | |на додану вартість |вартість" | | | | | | | |операції з поставки |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |послуг |пп. 5.1.8 п. 5.1 | | | | | | | |реабілітаційними |ст. 5 | | | | | | | |установами для |-----------------------+----------+-----------+------------| | | | |інвалідів та дітей- |Закон України "Про | 2772-IV |07.07.2005 | | | | | |інвалідів, що мають |внесення змін до деяких| | | | | | | |ліцензію на поставку |законів України щодо | | | | | | | |таких послуг. |оподаткування | | | | | | | | |реабілітаційних установ| | | | | | | | |для інвалідів та дітей-| | | | | | | | |інвалідів" | | | | | | | | |( 2772-15 ) | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010360 |Українська сторона |Закон України "Про | 948-V |18.04.2007 |03.07.2007 | | Цільове | | |звільняє товари від |ратифікацію Угоди між | | | | |призначення | | |сплати всіх мит, |Кабінетом Міністрів | | | | | | | |податків та інших |України і Урядом | | | | | | | |подібних зборів при |Королівства Данія про | | | | | | | |їхньому ввезенні на |технічне і фінансове | | | | | | | |територію України, а |співробітництво" | | | | | | | |також звільняє товари |( 948-16 ), | | | | | | | |від усіх заборон та |пп. с) п. 3 ст. 5 | | | | | | | |обмежень на ввезення | | | | | | | | |та вивезення | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010361 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР |03.04.97 |01.01.2008 |01.01.2011 | Цільове | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | |призначення | | |з ввезення на митну |вартість" | | | | | | | |територію України: |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |устаткування, яке |пп. 5.18.1 | | | | | | | |працює на | | | | | | | | |нетрадиційних та | | | | | | | | |поновлюваних джерелах | | | | | | | | |енергії, | | | | | | | | |енергозберігаючого | | | | | | | | |обладнання і | | | | | | | | |матеріалів, засобів | | | | | | | | |вимірювання, контролю | | | | | | | | |та управління | | | | | | | | |витратами паливно- | | | | | | | | |енергетичних ресурсів,| | | | | | | | |обладнання та |-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| |матеріалів для |Закон України "Про | 760-V |16.03.2007 | | | | | |виробництва |внесення змін до деяких| | | | | | | |альтернативних видів |законодавчих актів | | | | | | | |палива (далі - товари)|України щодо | | | | | | | |за умов, якщо ці |стимулювання заходів з | | | | | | | |товари застосовуються |енергозбереження" | | | | | | | |платником податку для |( 760-16 ) | | | | | | | |власного виробництва | | | | | | | | |та якщо ідентичні | | | | | | | | |товари з аналогічними | | | | | | | | |якісними показниками | | | | | | | | |не виробляються в | | | | | | | | |Україні. Перелік та | | | | | | | | |обсяги зазначених | | | | | | | | |товарів встановлюються| | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України; | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010362 |Звільняються від |Закон України "Про |168/97-ВР | 03.04.97 |01.01.2008 |01.01.2011 | Цільове | | |оподаткування операції|податок на додану | | | | |призначення | | |з ввезення на митну |вартість" | | | | | | | |територію України: |( 168/97-ВР ), | | | | | | | |матеріалів, |пп. 5.18.2 | | | | | | | |устаткування та | | | | | | | | |комплектуючих, що | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | |устаткування, яке | | | | | | | | |працює на | | | | | | | | |нетрадиційних та | | | | | | | | |поновлюваних джерелах | | | | | | | | |енергії, яке виробляє | | | | | | | | |альтернативні види | | | | | | | | |палива, | | | | | | | | |енергозберігаючого | | | | | | | | |обладнання і | | | | | | | | |матеріалів, виробів, | | | | | | | | |експлуатація яких |-----------------------+----------+-----------+------------+------------| | | |забезпечує економію та|Закон України "Про | 760-V |16.03.2007 | | | | | |раціональне |внесення змін до деяких| | | | | | | |використання паливно- |законодавчих актів | | | | | | | |енергетичних ресурсів,|України щодо | | | | | | | |засобів вимірювання, |стимулювання заходів з | | | | | | | |контролю та |енергозбереження" | | | | | | | |управління витратами |( 760-16 ) | | | | | | | |паливно-енергетичних | | | | | | | | |ресурсів, якщо | | | | | | | | |ідентичні товари з | | | | | | | | |аналогічними якісними | | | | | | | | |показниками не | | | | | | | | |виробляються в | | | | | | | | |Україні. Перелік та | | | | | | | | |обсяги відповідних | | | | | | | | |товарів встановлюються| | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | |України. | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010363 |Установи, |Закон України "Про | 320-VI |04.06.2008 |18.07.2008 | | Цільове | | |консалтингові |ратифікацію Угоди між | | | | |призначення | | |компанії, неурядові |Кабінетом Міністрів | | | | | | | |організації чи інші |України та Урядом | | | | | | | |юридичні особи, які |Королівства Швеція про | | | | | | | |найняті або |загальні умови | | | | | | | |фінансуються Шведською|технічного та | | | | | | | |стороною для виконання|фінансового | | | | | | | |завдань в Україні в |співробітництва | | | | | | | |рамках технічного та |( 320-17 ), | | | | | | | |фінансового |п. 4 стаття 7 Угоди | | | | | | | |співробітництва між | | | | | | | | |Шведською та | | | | | | | | |Українською сторонами,| | | | | | | | |які не є резидентами | | | | | | | | |України, мають право | | | | | | | | |ввозити на митну | | | | | | | | |територію України та | | | | | | | | |вивозити після | | | | | | | | |завершення робіт | | | | | | | | |обладнання та речі, | | | | | | | | |які необхідні їм для | | | | | | | | |виконання їхніх | | | | | | | | |завдань відповідно до | | | | | | | | |спеціальної угоди та у| | | | | | | | |рамках цієї Угоди без | | | | | | | | |сплати мита, податків | | | | | | | | |та інших обов'язкових | | | | | | | | |платежів, у тому числі| | | | | | | | |митних зборів | | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010364 |Послуги, що надаються |Закон України "Про | 319-IV |4.06.2008 |17.07.2008 | | Цільове | | |Банком в Україні, |ратифікацію Договору | | | | |призначення | | |звільняються від |між Урядом України та | | | | | | | |податку на додану |Європейським банком | | | | | | | |вартість |реконструкції та | | | | | | | | |розвитку про | | | | | | | | |співробітництво та | | | | | | | | |діяльність постійного | | | | | | | | |представництва ЄБРР в | | | | | | | | |Україні" | | | | | | | | |( 319-17 ), | | | | | | | | |розділ 7.05. стаття 7 | | | | | | | | |Договору | | | | | | | ----------+----------------------+-----------------------+----------+-----------+------------+------------+------------+--------------| 14010365 |Усі імпортовані та |Закон України "Про | 319-IV |4.06.2008 |17.07.2008 | | Цільове | | |вироблені в Україні |ратифікацію Договору | | | | |призначення | | |обладнання, матеріали,|між Урядом України та | | | | | | | |роботи та послуги., |Європейським банком | | | | | | | |включаючи |реконструкції та | | | | | | | |консультаційні |розвитку про | | | | | | | |послуги, які |співробітництво та | | | | | | | |використовуються для |діяльність постійного | | | | | | | |надання Технічної |представництва ЄБРР в | | | | | | | |допомоги або для |Україні" | | | | | | | |грантового спів |( 319-17 ), | | | | | | | |фінансування і |розділ 8.01., стаття 8 | | | | | | | |фінансуються за