open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2012  № 509

Про затвердження Положення про гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Озеро Святе"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Озеро Святе", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

Міністр

Е.А. СтавицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
17.10.2012 № 509

ПОЛОЖЕННЯ
про гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Озеро Святе"

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Гідрологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Озеро Святе" (далі - Пам'ятка природи) створено розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 14.10.75 № 780-р.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 44 гектара розташована у Ратнівському районі Волинської області і перебуває у користуванні ДП "Ратнівське лісомисливське господарство" у межах Заболотівського лісництва у кв. 21 вид. 18 (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Пам'ятки природи, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Пам'ятки природи у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Пам'ятки природи та додержання встановленого режиму території.

1.6. Межі Пам'ятки природи встановлюються у натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача: 44100, вул. Заболотівська, 59, смт Ратне, Ратнівський р-н, Волинська обл., тел. (03366) 21-4-50, 22-5-03.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Пам'ятку природи створено з метою збереження одного із самих мальовничих озер Західного Полісся, навколо якого ростуть високобонітетні насадження сосни звичайної, дуба черешчатого віком 100 - 200 років і берези бородавчатої віком 50 років. Озеро є місцем масового розмноження різних видів куликів і диких качок, бобрів. Живиться за рахунок ґрунтових вод і атмосферних опадів.

2.2. Основними завданнями Пам'ятки природи є:

охорона та збереження мальовничих озер Західного Полісся;

збереження та відтворення генофонду рослинного та тваринного світу;

забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів;

підтримка загального екологічного балансу у регіоні;

використання Пам'ятки природи в виховних, наукових, естетичних, природоохоронних та оздоровчих цілях.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

проведення господарської діяльності, яка може завдати шкоди та порушити екологічну рівновагу Пам'ятки природи;

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Пам'ятки природи;

геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення ґрунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного режимів;

застосування хімічних засобів;

будь-яке засмічення та забруднення території Пам'ятки природи та його водних об'єктів;

знищення та пошкодження дерев, чагарників та трав'яної рослинності;

рубки головного користування та прохідні рубки догляду;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву (підліску, підросту, заліснення, розорювання, залуження ділянок);

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їхніх квітів та плодів:

сінокосіння;

випасання худоби;

мисливство;

надання земельних ділянок під забудову;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

турбування, знищення та відлов усіх видів птахів, тварин, що мешкають на території Пам'ятки природи, пошкодження їх жител, гнізд, інших сховищ і домівок, збір яєць, пуху;

діяльність, що негативно впливає на гідрохімічний режим водно-болотних масивів (скид у водні об'єкти неочищених стічних вод підприємств та комунальних стічних вод, інших шкідливих відходів виробництва; миття автотранспорту; замочування шкіри, миття винної тари та тари з-під отрутохімікатів, прання із застосуванням хімічних речовин);

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Пам'ятки природи дозволяється в установленому порядку:

виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів щодо запобігання змін природних комплексів Пам'ятки природи внаслідок негативного антропогенного впливу або стихійного лиха;

здійснення рубок формування і оздоровлення лісів;

наукова, природоохоронна та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Пам'ятки природи і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Пам'ятки природи.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Пам'ятка природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Пам'ятки природи здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Пам'ятки природи оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій знаходиться Пам'ятка природи, Землекористувача або його назви, Землекористувач зобов'язаний повідомити про це орган виконавчої влади в сфері охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.7. Режим території Пам'ятки природи враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Пам'ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: