open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.03.2019  № 509

Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.06.2013 № 621

Відповідно до частини четвертої статті 13 та частини десятої статті 16 Закону України "Про валюту і валютні операції", Порядку видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 № 104, пункту 185 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.06.2013 № 621 "Про затвердження інформаційних карток деяких адміністративних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що надаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України" (із змінами), такі зміни:

в абзаці одинадцятому пункту 1 слова "строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями" замінити словами "граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком";

інформаційну картку адміністративної послуги з видачі висновку щодо продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями викласти у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Тітарчука М.І.

Перший віце-прем'єр-міністр
України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі УкраїниС.І. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
11.06.2013  № 621
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 22 березня 2019 року № 509)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком

1. Суб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайта)

Мінекономрозвитку. Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється:

поштою за адресою: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, поштовий індекс: 01008;

через Єдиний державний портал адміністративних послуг;

особисто у паперовому вигляді через скриньку для кореспонденції Мінекономрозвитку, що знаходиться за адресою: 6 під'їзд, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ.

Контактний телефон: (044) 200-47-73, додаткові номери: 3535, 3703, 3704, 3713, офіційний веб-сайт Мінекономрозвитку: www.me.gov.ua.

2. Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги

Для одержання адміністративної послуги до Мінекономрозвитку відповідно до пункту 3 Порядку видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 № 104 (далі - Порядок), подаються такі документи:

заява на одержання висновку за формою, затвердженою Мінекономрозвитку, що містить відомості про стан виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) на момент звернення та обґрунтування необхідності продовження установленого строку розрахунків на певний період;

копії зовнішньоекономічного договору (контракту), усіх специфікацій, додатків, додаткових угод та інших документів, які є невід'ємними частинами договору (контракту), засвідчені в установленому законодавством порядку. У разі коли зовнішньоекономічний договір (контракт) укладено іноземною мовою, резидент додає його переклад на українську мову;

копії документів, що підтверджують здійснення операції з експорту (імпорту) товарів, зокрема платіжних банківських документів, довідок банків, митних декларацій, коносаментів, транспортних документів, актів приймання-передачі товару (виконання робіт, надання послуг), засвідчені в установленому законодавством порядку;

копії листів, повідомлень, які обумовлюють та обґрунтовують необхідність продовження установлених строків розрахунків, засвідчені в установленому законодавством порядку.

У разі коли документи подано резидентом в електронній формі у вихідний, святковий, інший неробочий день або в неробочий час робочого дня, днем подання таких документів вважається перший робочий день, що настає за таким днем.

3. Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Висновок видається на безоплатній основі.

4. Строк надання адміністративної послуги

Мінекономрозвитку відповідно до пункту 4 Порядку протягом 10 робочих днів розглядає подані документи та приймає рішення про видачу висновку або відмову у видачі такого висновку.

5. Перелік підстав для відмови у видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком

У видачі висновку може бути відмовлено у разі:

у поданих резидентом документах виявлено недостовірну інформацію;

документи подано з порушенням вимог, зазначених у пункті 3 Порядку, у тому числі вимог щодо комплектності та оформлення документів;

заява, додані до неї документи (документ) підписані (засвідчені) особою, яка не має на це повноважень;

у зовнішньоекономічному договорі (контракті) відсутні істотні умови договору, передбачені законодавством;

операція резидента з експорту (імпорту) товарів не належить до окремої операції, визначеної пунктом 2 Порядку;

операція резидента здійснюється з товарами, що включені до переліку товарів, за якими звернення про видачу висновку залишаються без розгляду, згідно з додатком до Порядку;

продовження строків розрахунків виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) за операцією з експорту (імпорту) товарів зумовлено форс-мажорними обставинами;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутні відомості про резидента або наявні відомості про його припинення.

6. Результат надання адміністративної послуги

Висновок або відмова у наданні висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком.

7. Можливі способи отримання відповіді (результату)

Висновок видається резиденту в паперовому вигляді за наявності документа, що посвідчує його особу, або уповноваженому представникові резидента за умови подання до Мінекономрозвитку оригіналу довіреності, що засвідчує право на одержання висновку, та документа, що посвідчує особу представника.

Видача висновку, оформленого в електронній формі, здійснюється шляхом його надсилання через Єдиний державний портал адміністративних послуг до персонального кабінету резидента (за його наявності), зазначеного у заяві на одержання висновку, протягом одного робочого дня з дня видачі висновку.

Повідомлення про відмову у видачі висновку надсилається резиденту поштою на адресу його місцезнаходження та/або в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг до персонального кабінету резидента (за його наявності) не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про відмову у видачі висновку. За вибором резидента повідомлення про відмову у видачі висновку може бути отримано резидентом особисто.

8. Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Закон України "Про валюту і валютні операції";

постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 № 104 "Про затвердження Порядку видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком";

наказ Мінекономрозвитку від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком".

Директор департаменту
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльностіС.Б. Звягінцев

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: