open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.11.2007 N 509

Про створення шляхом виділу Державного

підприємства "Шахта імені С.П.Ткачука"

Відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
Господарського кодексу України ( 436-15 ), Законів України "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), з метою підвищення ефективності управління державним
майном Н А К А З У Ю:
1. Виділити зі складу Державного підприємства
"Шахтарськантрацит" (далі - ДП "Шахтарськантрацит") відокремлений
підрозділ "Шахта імені С.П.Ткачука" та створити на його базі
Державне підприємство "Шахта імені С.П.Ткачука" (далі - ДП "Шахта
імені С.П.Ткачука") (місцезнаходження: 86782, Донецька обл.,
м. Харцизьк, смт Гірне).
2. Виконання обов'язків директора ДП "Шахта імені
С.П.Ткачука" покласти на Завгороднього В.Д., за його згодою, до
укладання контракту з керівником підприємства в установленому
порядку.
3. Призначити головою комісії з виділу зі складу
ДП "Шахтарськантрацит" відокремленого підрозділу "Шахта імені
С.П.Ткачука" директора з виробництва ДП "Шахтарськантрацит"
Якуніна О.А. (ідентифікаційний номер [...]).
4. Голові комісії з виділу Якуніну О.А.:
4.1. У триденний термін після підписання наказу, відповідно
до чинного законодавства, опублікувати в спеціальному додатку до
газети "Урядовий кур'єр" та/або в офіційному друкованому виданні
органу державної влади або органу місцевого самоврядування за
місцем знаходження підприємства інформацію про виділ зі складу
ДП "Шахтарськантрацит" відокремленого підрозділу "Шахта імені
С.П.Ткачука", порядок та термін заявлення претензій кредиторами до
юридичної особи у процесі виділу, наявних (відомих) кредиторів
повідомити персонально у письмовій формі.
4.2. Встановити строки для заявлення вимог кредиторами
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про виділ.
4.3. У триденний термін після підписання наказу повідомити
відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо
створення юридичної особи шляхом виділу та подати йому в
установленому законодавством порядку необхідні документи для
внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
4.4. Утворити комісію з виділу та у п'ятиденний термін після
утворення комісії повідомити Мінвуглепром України про її
персональний склад.
4.5. Здійснити інвентаризацію майна відокремленого підрозділу
"Шахта імені С.П.Ткачука" станом на 01.02.2008 і за її
результатами скласти розподільчий баланс, який в строк до
01.03.2008, але не раніше закінчення строку для пред'явлення вимог
кредиторами, з висновками комісії подати Мінвуглепрому України на
затвердження.
4.6. У встановленому порядку попередити працівників
ДП "Шахтарськантрацит" про виділення з його складу відокремленого
підрозділу "Шахта імені С.П.Ткачука" і забезпечити дотримання їх
соціально-правових гарантій у порядку, визначеному чинним
законодавством.
4.7. Здійснити всі інші передбачені законодавством заходи,
пов'язані з виданням цього наказу.
5. Після виконання підпункту 4.5 пункту 4 наказу голові
комісії з виділу Якуніну О.А. передати, а в.о. директора ДП "Шахта
імені С.П.Ткачука" Завгородньому В.Д. прийняти на баланс
підприємства майно, майнові права та зобов'язання відокремленого
підрозділу "Шахта імені С.П.Ткачука" за актом приймання-передачі
відповідно до затвердженого розподільчого балансу.
6. Виконуючому обов'язки директора ДП "Шахта імені
С.П.Ткачука" Завгородньому В.Д.:
6.1. Забезпечити проведення в установленому законодавством
порядку на конкурсних засадах незалежної оцінки майна ДП "Шахта
імені С.П.Ткачука" для формування його статутного фонду та подати
Мінвуглепрому України на погодження відповідні матеріали (висновок
експерта щодо вартості майна підприємства, а також звіт про оцінку
вартості майна із рецензією до нього).
6.2. В установленому порядку підготувати проект статуту
ДП "Шахта імені С.П.Ткачука", подати Мінвуглепрому на затвердження
та не пізніше двох робочих днів від дати його затвердження подати
відповідному державному реєстратору передбачені чинним
законодавством документи для здійснення державної реєстрації
юридичної особи.
7. Управлінню кадрової політики Мінвуглепрому у встановленому
порядку підготувати матеріали для укладання контракту з директором
"Шахта імені С.П.Ткачука".
8. Установити, що ДП "Шахта імені С.П.Ткачука" є
правонаступником майнових прав та обов'язків
ДП "Шахтарськантрацит", пов'язаних з діяльністю його
відокремленого підрозділу "Шахта імені С.П.Ткачука", згідно з
розподільчим балансом.
9. Керівнику ДП "Шахтарськантрацит" внести відповідні зміни
до:
9.1. Статуту підприємства та подати його Мінвуглепрому на
затвердження, після чого здійснити його державну реєстрацію в
порядку та терміни, визначені чинним законодавством.
9.2. Структури підприємства та подати її Мінвуглепрому на
погодження.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Ященка Ю.П.
Міністр С.Тулуб

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: