open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
25.10.2006 N 509/701

Про створення спільної робочої групи

Міністерства вугільної промисловості України

та Міністерства охорони здоров'я України

з питань розробки Державної цільової програми

соціального захисту та медичного обслуговування

працівників вугільної галузі, сімей

загиблих, інвалідів шахтарської праці

та малозабезпечених пенсіонерів

З метою вдосконалення системи соціального захисту, охорони
здоров'я гірників, сімей загиблих, інвалідів шахтарської праці
та малозабезпечених пенсіонерів, відпрацювання Комплексних заходів
до її здійснення, Н А К А З У Є М О:
1. Створити спільну робочу групу Міністерства вугільної
промисловості України та Міністерства охорони здоров'я України
з питань розробки Державної цільової програми соціального захисту
та медичного обслуговування працівників вугільної галузі, сімей
загиблих, інвалідів шахтарської праці та малозабезпечених
пенсіонерів (далі "Робоча група") у складі: Гнатцов Олег Георгійович - заступник Міністра вугільної
промисловості України - співголова Робочої групи. Орда Олександр Миколайович - перший заступник Міністра
охорони здоров'я України - співголова Робочої групи. Калашников Андрій Андрійович - професор Національної медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика - секретар Робочої
групи (за згодою). Члени Робочої групи: Антоненко Тарас Володимирович - директор Департаменту
політики державного соціального страхування Міністерства праці
та соціальної політики України (за згодою); Богданов Олександр Миколайович - директор
Інформаційно-аналітичного департаменту Міністерства вугільної
промисловості України; Вітренко Юрій Миколайович - директор Департаменту цільових
програм Міністерства економіки України (за згодою); Волинець Михайло Якович - Голова Незалежної профспілки
гірників України, народний депутат України (за згодою); Гільмутдінова Людмила Олександрівна - начальник Управління
відшкодування шкоди виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків та виробництві та професійних
захворювань України (за згодою); Держак Віктор Васильович - директор Департаменту соціальних
та адміністративних питань Міністерства вугільної промисловості
України; Каган Леонід Олександрович - заступник начальника Управління
охорони праці та надзвичайних ситуацій Міністерства вугільної
промисловості України; Кухар Наталія Олександрівна - начальник відділу
соціально-трудових відносин ЦК Незалежної профспілки гірників
України (за згодою); Лесик Леся Степанівна - начальник Управління бухгалтерського
обліку, звітності та бюджетного фінансування Міністерства
вугільної промисловості України; Мамченко Валерій Миколайович - заступник Голови ЦК Профспілки
працівників вугільної промисловості України (за згодою); Марунич Володимир Васильович - начальник відділу
медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров'я
України; Машкін Владислав Геннадійович - заступник директора
Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України
(за згодою); Полякова Людмила Іванівна - голова правління Донецької
обласної громадської організації "Асоціація родин загиблих
шахтарів"; Пономаренко Анатолій Миколайович - директор Департаменту
санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я
України; Постоюк Олексій Олексійович - заступник начальника Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
(за згодою); Руда Людмила Петрівна - начальник Юридичного управління
Міністерства вугільної промисловості України; Ситенко Михайло Антонович - начальник відділу безпеки
середовища життєдіяльності людини департаменту державного
санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я
України; Хлапьонов Леонід Юхимович - в.о. начальника
Фінансово-економічного управління Міністерства вугільної
промисловості України; Чертков Віктор Рувімович - начальник Управління кадрової
політики Міністерства вугільної промисловості України.
2. Першим заступникам, заступникам Міністрів згідно
з розподілом обов'язків, керівникам структурних підрозділів,
з урахуванням пропозицій підвідомчих підприємств і організацій,
зацікавлених міністерств, відомств, профспілок, забезпечити
формування відповідних частин проекту Концепції (додаток N 1),
а також проекту Державної цільової програми (додаток N 2)
та надання їх до Інформаційно-аналітичного департаменту
Мінвуглепрому України (Богданов О.М.) і Відділу
інформаційно-аналітичного забезпечення та зв'язків з громадськістю
Міністерства охорони здоров'я України (Лихотоп Р.Й.)
для узагальнення. Термін: до 01.11.2006.
3. Робочій групі разом з Департаментом соціальних
та адміністративних питань Мінвуглепрому України (Держак В.В.),
Юридичним управлінням Мінвуглепрому України (Руда Л.П.), Юридичним
управлінням Міністерства охорони здоров'я України (Лоєнко Є.О.)
відпрацювати узагальнені пропозиції структурних підрозділів
Мінвуглепрому України та Міністерства охорони здоров'я, інших
зацікавлених міністерств, відомств, профспілок та надати проект
Концепції Державної цільової програми на розгляд Міністрів. Термін: до 15.11.2006.
4. Інформаційно-аналітичному департаменту Мінвуглепрому
України (Богданов О.М.) і Відділу інформаційно-аналітичного
забезпечення та зв'язків з громадськістю Міністерства охорони
здоров'я України (Лихотоп Р.Й.) організувати публікування проекту
Концепції державної цільової програми у засобах масової інформації
для громадського обговорення. Термін: до 22.11.2006.
5. Робочій групі разом з Департаментом соціальних
та адміністративних питань Мінвуглепрому України (Держак В.В.),
Юридичним управлінням Мінвуглепрому України (Руда Л.П.), Юридичним
управлінням Міністерства охорони здоров'я України (Лоєнко Є.О.)
доопрацювати проект Концепції Державної цільової програми
з урахуванням пропозицій громадськості, визначитись з призначенням
керівника державної цільової програми та направити її: - на погодження до міністерств: економіки; праці і соціальної
політики; освіти і науки; юстиції. Термін: до 06.12.2006. - до Кабінету Міністрів України для схвалення концепції
Державної цільової програми, та прийняття рішення щодо розроблення
проекту програми та строків їх розроблення. Термін: після погодження у відповідних міністерствах.
6. Департаменту соціальних та адміністративних питань
Мінвуглепрому України (Держак В.В.), Юридичному управлінню
Мінвуглепрому України (Руда Л.П.), Управлінню охорони праці
та надзвичайних ситуацій Мінвуглепрому України (Ященко І.О.)
при розробці Державної програми передбачити питання створення
фонду щодо допомоги сім'ям загиблих шахтарів, інвалідів
шахтарської праці та малозабезпеченим пенсіонерам галузі. Про пропозиції щодо створення зазначеного фонду поінформувати
Міністра Мінвуглепрому України. Термін: до 25.10.2006.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.
Міністр вугільної
промисловості України С.Тулуб
Міністр охорони здоров'я
України Ю.Поляченко

Додаток N 1

до наказу Міністерства

вугільної промисловості

України,

Міністерства охорони

здоров'я України

25.10.2006 N 509/701

ПИТАННЯ

які повинні міститися у державній цільовій

програмі (згідно с. 6 р. I Закону України

"Про державні цільові програми"

( 1621-15 )

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма. Аналіз причин виникнення проблеми та обгрунтування
необхідності її розв'язування шляхом розроблення і виконання
програми. Визначення мети програми. Визначення, порівняльний аналіз можливих варіантів
розв'язання проблеми та обгрунтування оптимального варіанта. Визначення на основі оптимального варіанта шляхів і засобів
розв'язання проблеми, строків виконання програми. Оцінку очікуваних результатів виконання програми, зокрема
економічних, соціальних, екологічних, та визначення
її ефективності. Оцінку фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів,
необхідних для виконання програми.
Перший заступник Міністра
вугільної промисловості України Ю.Зюков
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України О.Орда

Додаток N 2

до наказу Міністерства

вугільної промисловості

України,

Міністерства охорони

здоров'я України

25.10.2006 N 509/701

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо розробки проекту Державної цільової

програми соціального захисту та медичного

обслуговування працівників вугільної галузі,

сімей загиблих, інвалідів шахтарської праці

та малозабезпечених пенсіонерів

------------------------------------------------------------------ NN | Зміст заходів |Термін | Вико- |Під- | з/п | | вико- | навець |става | | | нання | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----------------------------------------------------------------| 1. Нормативно-правові акти щодо соціальних гарантій для | працівників гірничих підприємств | ----------------------------------------------------------------| 1.1 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 1.2 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 1.3 | | | | | ----------------------------------------------------------------| 2. Соціальний захист зайнятих на важких роботах і роботах з | небезпечними та (або) шкідливими умовами праці | ----------------------------------------------------------------| 2.1 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 2.2 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 2.3 | | | | | ----------------------------------------------------------------| 3. Оплата та охорона праці | ----------------------------------------------------------------| 3.1 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 3.2 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 3.3 | | | | | ----------------------------------------------------------------| 4. Порядок допуску працівників до важких робіт і робіт з | небезпечними та (або) шкідливими умовами праці | ----------------------------------------------------------------| 4.1 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 4.2 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 4.3 | | | | | ----------------------------------------------------------------| 5. Тривалість робочого часу для робітників підземних професій | ----------------------------------------------------------------| 5.1 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 5.2 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 5.3 | | | | | ----------------------------------------------------------------| 6. Надання пільг та компенсацій працівникам, які пропрацювали на| роботах з небезпечними та (або) шкідливими умовами праці, та в | разі каліцтва, загибелі, професійного захворювання | ----------------------------------------------------------------| 6.1 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 6.2 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 6.3 | | | | | ----------------------------------------------------------------| 7. Соціальне страхування пенсіонерів, які пропрацювали на | гірничих підприємствах, а також їх соціальним страхуванням і | захистом працівників, які вивільняються при ліквідації, | консервації гірничих підприємств | ----------------------------------------------------------------| 7.1 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 7.2 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 7.3 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 7.4 | | | | | ----------------------------------------------------------------| 8. Надання соціальних гарантій сім'ям шахтарів, які загинули | (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які | отримують пенсії у зв'язку з втратою годувальника, в т. ч. | санаторно-курортного лікування родин загиблих шахтарів та | інвалідів | ----------------------------------------------------------------| 8.1 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 8.2 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 8.3 | | | | | ----------------------------------------------------------------| 9. Надання пільг дітям загиблих шахтарів та інвалідів при вступі| в середні та вищі навчальні заклади, надання їм стипендій та | забезпечення оздоровчими путівками | ----------------------------------------------------------------| 9.1 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 9.2 | | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 9.3 | | | | | ----------------------------------------------------------------| 10. Працевлаштування та перекваліфікації вивільнених | працівників, інвалідів, членів сімей загиблих шахтарів та | інвалідів | ----------------------------------------------------------------| 10.1| | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 10.2| | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 10.3| | | | | ----------------------------------------------------------------| 11. Забезпечення соціальних гарантій працівникам підприємств, | сім'ям загиблих, інвалідів та пенсіонерів шахтарської праці | вугільної галузі, що приватизуються, з урахуванням вимог | Галузевої угоди ( n0001558-03 ) | ----------------------------------------------------------------| 11.1| | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 11.2| | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 11.3| | | | | ----------------------------------------------------------------| 12. Забезпечення працівників підприємств, сімей загиблих, | інвалідів та пенсіонерів шахтарської праці вугільної галузі | житлом та наданням пільг на комунальні послуги | ----------------------------------------------------------------| 12.1| | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 12.2| | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 12.3| | | | | ----------------------------------------------------------------| 13. Надання державних квот дітям загиблих шахтарів при вступі у | вищі та спеціалізовані середні навчальні заклади | ----------------------------------------------------------------| 13.1| | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 13.2| | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 13.3| | | | | ----------------------------------------------------------------| 14. Розробка пропозицій щодо впорядкування пам'ятних заходів | стосовно загиблих шахтарів | ----------------------------------------------------------------| 14.1| | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 14.2| | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 14.3| | | | | ----------------------------------------------------------------| 15. Надання пропозицій щодо формування бюджетних фінансових | програм та залучення коштів для системної підтримки сімей | загиблих, інвалідів та пенсіонерів шахтарської праці | ----------------------------------------------------------------| 15.1| | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 15.2| | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 15.3| | | | | ----------------------------------------------------------------| 16. Організаційно-технічні заходи щодо ефективного управління | Державною програмою | ----------------------------------------------------------------| 16.1| | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 16.2| | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 16.3| | | | | ----------------------------------------------------------------| 17. Інші заходи | ----------------------------------------------------------------| 17.1| | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 17.2| | | | | ----+---------------------------------+--------+---------+------| 17.3| | | | | -----------------------------------------------------------------
Перший заступник Міністра
вугільної промисловості України Ю.Зюков
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України О.Орда

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: