open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
14.07.2009 N 509

Про затвердження Стратегії

удосконалення системи консультування і тестування

на ВІЛ-інфекцію, стандартизованої лабораторної

діагностики на 2009-2013 роки та плану її реалізації

На виконання завдань і заходів Загальнодержавної програми
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки,
затвердженої Законом України від 19.02.09 N 1026-VI ( 1026-17 ) та
плану заходів на виконання рішення Колегії МОЗ від 19.02.09 "Про
ефективність впровадження державної політики протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу", затвердженого наказом МОЗ від 24.03.09 N 178
( v0178282-09 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Стратегію удосконалення системи консультування
і тестування на ВІЛ-інфекцію та стандартизованої лабораторної
діагностики на 2009-2013 роки (далі - Стратегія), що додається.
2. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії (далі -
План заходів), що додається.
3. Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам:
3.1. Довести Стратегію та План заходів до відома голів рад
з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при Раді
Міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій;
3.2. Забезпечити контроль за реалізацією Стратегії та
виконанням Плану заходів.
4. Керівникам структурних підрозділів МОЗ директору
Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ,
головним позаштатним спеціалістам (фахівцям) МОЗ, Міністру охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій:
4.1. Забезпечити виконання Стратегії і Плану заходів;
4.2. Надавати звіт про виконання Стратегії і Плану заходів до
Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально
небезпечним хворобам щорічно до 01 лютого року, наступного за
звітним.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Бідного В.Г.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

14.07.2009 N 509

СТРАТЕГІЯ

удосконалення системи консультування

і тестування на ВІЛ-інфекцію, стандартизованої

лабораторної діагностики на 2009-2013 роки

Загальні положення
За рівнем поширення ВІЛ-інфекції Україна посідає одне
з перших місць у Європі. Дані офіційної статистики свідчать, що на
початок 2009 року на диспансерному обліку перебувало понад 91 тис.
ВІЛ-інфікованих осіб. За оціночними даними вітчизняних та
міжнародних експертів реальна кількість ВІЛ-інфікованих у п'ять
разів перевищує офіційні дані і складає близько 440 тис. Це
означає, що лише кожна 5 особа, яка живе з ВІЛ в Україні, пройшла
відповідне тестування і знає свій ВІЛ-статус. Серед обстежених три
чверті тестувань щороку становлять вагітні жінки та донори крові і
лише одна з чотирьох припадає на загальне населення та групи
підвищеного ризику щодо ВІЛ-інфікування. Частка ВІЛ-позитивних
серед цих груп дорівнює 86%. Ситуація, що склалась в країні, свідчить про можливості
розширення доступу до послуг добровільного консультування і
тестування (ДКТ) для уразливих до ВІЛ груп населення. Затвердження
у 2005 році Порядку добровільного консультування і тестування на
ВІЛ-інфекцію (Протоколу) забезпечило стандартизацію надання послуг
перед- та післятестового консультування. Розвиток мережі кабінетів
"Довіра" та нові штатні нормативи, що затверджені у 2008 році
сприяли покращенню ситуації щодо тестування на антитіла до ВІЛ.
Щороку збільшується кількість таких досліджень серед різних груп
населення. У 2006 р. проведено 2,5 млн. тестувань, у 2007 -
2,8 млн., у 2008 р. відповідно 3,2 млн. Діагностичний скринінг на антитіла до ВІЛ здійснюється
у 124 лабораторіях лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ)
України, в т.ч. лабораторіях станцій переливання крові (СПК) та
центрів профілактики і боротьби зі СНІДом (центр СНІДу).
Підтверджуюче тестування проводиться в 20 лабораторіях обласних
центрів СНІДу та спеціалізованій лабораторії вірусних гепатитів та
СНІДу Інституту епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського АМН України. Методичну координацію
функціонування обласних лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції
здійснює Референс-лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу при
Українському центрі профілактики і боротьби зі СНІДом (РЛ). На додаток до рутинного тестування на антитіла до ВІЛ методом
імуноферментного аналізу (ІФА), в Україні нещодавно започатковано
програму тестування представників уразливих щодо інфікування ВІЛ
груп населення за допомогою швидких тестів.
Незважаючи на розширення доступу до послуг консультування і
тестування та покращення діяльності лабораторної діагностики
ВІЛ-інфекції, в Україні все ще існують численні перепони.
Нещодавня незалежна зовнішня оцінка Програми забезпечення
профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих
та хворих на СНІД на 2004-2008 роки ( 264-2004-п ) виявила низку
проблем, серед яких:
1. Відсутність стратегії розвитку консультування і тестування
на ВІЛ-інфекцію (далі - КіТ), спрямованої на підвищення якості та
доступності послуг для груп найвищого ризику, насамперед СІН, ЖКС,
ЧСЧ, ув'язнених, хворих на інфекції, що передаються статевим
шляхом (ІПСШ), туберкульоз, тощо;
2. Недосконалість нормативно-правової бази з питань КіТ на
ВІЛ-інфекцію та лабораторної діагностики в Україні;
3. Недосконалість методик оцінки потреб у тестуванні
населення на ВІЛ та пов'язаному з ним консультуванні;
4. Обмеженість доступу та недосконалість нормативної бази
щодо послуг ДКТ із застосуванням швидких тестів, в т.ч. в польових
умовах;
5. Недосконалість навчальних програм з питань консультування,
тестування та лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції;
6. Невідповідність нормативам приміщення та структури РЛ.
Наявні на цей час приміщення є такими, що не відповідають
визначеним нормативам і потребують збільшення простору до 600 кв.м
на одній території;
7. Відсутність дієвого плану щодо розширення можливості: - визначення рівня CD4 лімфоцитів методом проточної
цитометрії (ця потреба в Україні покривається лише на 13%); - визначення вірусного навантаження (ВН) вагітних та
пацієнтів, які отримують антиретровірусну терапію (АРТ) (потреба
задовольняються на 80%) та які перебувають під диспансерним
наглядом та не отримують АРТ перебуваючи під диспансерним
наглядом; - тестування на опортуністичні інфекції; - визначення резистентних до АРВ-препаратів штамів ВІЛ. На
сьогодні ця технологія не застосовується для оцінки причин невдач
у лікуванні; - здійснення епіднагляду за передачею резистентних штамів
ВІЛ; - визначення дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) методом
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для діагностики ВІЛ-інфекції
у дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями (потреба покривається
на 58% та можлива лише в РЛ);
8. Відсутність програм забезпечення якості та контролю
якості, в т.ч. програми перевірки якості тест-систем у процесі їх
реєстрації, поточному використанні та при поновленні дозволу на
реєстрацію;
9. Недосконалість процедури закупівель лабораторного
обладнання, тест-систем та витратних матеріалів;
10. Відсутність плану зміцнення потенціалу РЛ та лабораторій
діагностики ВІЛ-інфекції;
11. Відсутність спроможності для тестування методом ДНК ПЛР
на "сухій краплині";
12. Недостатність матеріальних, кадрових ресурсів для
забезпечення потреб у КіТ на ВІЛ-інфекцією та клінічному
моніторингу пацієнтів.
Визначені перешкоди носять переважно нормативно-правовий,
організаційний та фінансовий характер. Прийнята Загальнодержавна
програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на
2009-2013 роки ( 1026-17 ) (далі - Загальнодержавна програма)
передбачає окремі заходи для подолання перешкод але вони не
забезпечують системний підхід у реалізації цієї програми та
досягненні очікуваних результатів. З метою розв'язання проблеми
виникла необхідність у розробці, затвердженні та запровадженні
Стратегії щодо удосконалення консультування і тестування на
ВІЛ-інфекцію та стандартизованої лабораторної діагностики
ВІЛ-інфекції (далі - Стратегія). Впровадження Стратегії здійснюватиметься відповідно до плану
її реалізації.
Перелік умовних скорочень
АРВ-препарати - антиретровірусні препарати АРТ - антиретровірусна терапія ВІЛ - вірус імунного дефіциту людини ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я ВН - вірусне навантаження ДКТ - добровільне консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію ДЕН - дозорні епідеміологічні дослідження ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота ЄС - Європейський союз ЖКС - жінки комерційного сексу Загальнодержавна програма - Загальнодержавна програма
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2009-2013 роки
( 1026-17 ) ЗОЗ - заклади охорони здоров'я ІПСШ - інфекції, що передаються статевим шляхом ІФА - імуноферментний аналіз КіЗ - кабінет інфекційних захворювань КіТ - консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію ЛЖВ - люди, що живуть з ВІЛ ЛПЗ - лікувально-профілактичний заклад МБФ ВМ ЛЖВ - міжнародний благодійний фонд Всеукраїнської
мережі людей, які живуть з ВІЛ МіО - моніторинг і оцінка НДІ - науково-дослідний інститут ОГ - об'єднання громадян Протокол ДКТ - порядок добровільного консультування і
тестування на ВІЛ-інфекцію (протокол), затверджений наказом МОЗ
України N 415 ( z1404-05 ) від 19.08.2005 ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція РЛ - Референс-лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу при
Українському центрі профілактики і боротьби зі СНІДом СІН - споживачі ін'єкційних наркотиків СНІД - синдром набутого імунного дефіциту ЧСЧ - чоловіки, що мають секс з чоловіками ЮНЕЙДС - об'єднана програма Організації Об'єднаних Націй
з ВІЛ/СНІДу.
Мета Стратегії
Метою стратегії є визначення перспективи подальшого розвитку
та реформування послуг КіТ та стандартизованої лабораторної
діагностики, спрямованих на забезпечення до 2013 року: - вільного доступу населення до якісних послуг КіТ та
охоплення ними до 60% уразливих щодо ВІЛ груп населення; - високоефективних результатів лабораторної діагностики
ВІЛ-інфекції та контролю за лікуванням хворих за рахунок
стандартизації діяльності РЛ та регіональних лабораторій,
укомплектованих професійно підготовленим персоналом, технічно
забезпечених та отримуючи стабільне фінансування.
Основними напрямами Стратегії є: 1. Удосконалення КіТ в Україні 2. Удосконалення стандартів лабораторної діагностики
ВІЛ-інфекції та розвиток інфраструктури лабораторій діагностики
ВІЛ-інфекції.
1. Удосконалення КіТ в Україні
Основні завдання для досягнення мети:
1.1. Удосконалення нормативно-правової бази з питань КіТ;
1.2. Координація заходів та розвиток партнерства;
1.3. Розвиток інфраструктури організацій та установ для
надання якісних послуг КіТ;
1.4. Організація навчання та кадрове забезпечення відповідних
структур, що надають послуги КіТ;
1.5. Запровадження та удосконалення супервізії, моніторингу
та оцінки послуг КіТ.
Цільовими групами для розширення охоплення тестуванням на
ВІЛ-інфекцію за рекомендацією ВООЗ та національних експертів є:
1. Групи високого ризику щодо інфікування ВІЛ: СІН, ЖКС, ЧСЧ;
2. Статеві партнери осіб із груп високого ризику;
3. Вагітні жінки;
4. Діти, народжені ВІЛ-позитивними матерями;
5. Донори крові;
6. Особи, які повернулись з місць позбавлення волі;
7. Особи, які перебувають під наглядом протитуберкульозних,
наркологічних, дерматовенерологічних ЗОЗ або звертаються до них за
допомогою;
8. Особи, які звертаються до інших ЛПЗ зі станами та
хворобами, зумовленими ВІЛ;
9. Особи, які мають поведінкові ризики щодо інфікування ВІЛ.
Заходи з реалізації основних завдань

щодо удосконалення КіТ в Україні
1.1. Удосконалення нормативної бази з питань КіТ: - визначення кола організацій, що можуть надавати послуги
КіТ; - удосконалення порядку КіТ з ініціативи медичних
працівників; - визначення видів та моделей КіТ, в т.ч. й для уразливих
щодо ВІЛ-інфікування груп населення в умовах роботи мобільних
пунктів ДКТ; - розробку та запровадження порядку тестування на
ВІЛ-інфекцію із застосуванням швидких тестів; - удосконалення системи державної звітності щодо послуг
консультування, пов'язаного з тестуванням на ВІЛ; - розробку положення про мобільні пункти ДКТ; - розробку та затвердження функціональних обов'язків для
психологів і соціальних працівників кабінетів "Довіра"; - визначення принципів прогнозування потреби у кількості
тестувань за рахунок державного і місцевого бюджету, кадрових
ресурсах для надання послуг КіТ у майбутньому, а також їх
професійного складу і географічного розподілу.
1.2. Координація заходів та розвиток партнерства: - внесення до переліку проблем, що розглядатимуться на
засіданні Національної та регіональних рад з питань туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу, питання щодо організації надання послуг КіТ
стану виконання указів та доручень Президента України із
зазначеного питання та їх фінансового забезпечення; - підтримка ініціативи ОГ щодо запровадження механізму
соціального замовлення для надання послуг КіТ на міському та
районному рівнях; - удосконалення механізмів пропагування послуг КіТ; - сприяння формуванню попиту на послуги КіТ шляхом розробки
комунікаційних матеріалів, включаючи розробку та рецензування
друкованих матеріалів, участі у плануванні та проведенні радіо- та
телепрограм, навчальних тренінгів з урахуванням потреб цільових
аудиторій.
1.3. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічного
забезпечення: - продовження подальшого створення кабінетів "Довіра" та
кадрове їх забезпечення відповідно до встановлених нормативів; - забезпечення розвитку мережі мобільних пунктів ДКТ для
реалізації програми тестування на ВІЛ груп населення з найбільшим
ризиком інфікування ВІЛ у польових умовах з використанням швидких
тестів; - удосконалення послуг КіТ з ініціативи медичних працівників
у спеціалізованих ЗОЗ та жіночих консультаціях; - проведення аналізу фінансових витрат на фактичні послуги
КіТ в Україні, здійснення вчасного планування та корекції потреб
для забезпечення зазначених послуг.
1.4. Організація навчання та кадрове забезпечення: - розробка плану до- та післядипломного навчання лікарів,
медичних психологів та середнього медичного персоналу з питань КіТ
у медичних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації; - розробка, затвердження та запровадження навчальних програм
до- та післядипломного навчання для лікарів, медичних психологів
та середнього медичного персоналу з питань КіТ у медичних
навчальних закладах III-IV рівнів акредитації; - планування спільних навчальних програм та тренінгів для
працівників центрів СНІДу, кабінетів "Довіра" та ОГ, що надають
послуги ДКТ на ВІЛ-інфекцію у польових умовах із застосуванням
швидких тестів та подальшого перенаправлення ВІЛ-позитивних
пацієнтів.
1.5. Запровадження та удосконалення супервізії, моніторингу і
оцінки послуг КіТ: - подальше запровадження та удосконалення дієвого механізму
супервізії з надання послуг КіТ, що надаються у кабінетах "Довіра"
та пунктах ДКТ; - забезпечення моніторингу функціонування кабінетів "Довіра"
державної та комунальної форми власності, потреби їх у кадрових
ресурсах, технічної та методичної допомоги від міжнародних та
вітчизняних ОГ та донорських організацій; - здійснення моніторингу діяльності та джерел фінансування
ОГ, які працюють у сфері надання послуг ДКТ на адміністративних
територіях на постійних та/або тимчасових умовах; - створення всеукраїнської бази даних щодо послуг КіТ та
розміщеня її на сайті центру СНІД. Реалізація визначених завдань сприятиме досягненню
індикаторів охоплення населення тестуванням на ВІЛ-інфекцію, що
розроблені відповідно до оціночних показників (додаток 1).
2. Удосконалення стандартів лабораторної діагностики

ВІЛ-інфекції та розвиток інфраструктури лабораторій

діагностики ВІЛ-інфекції
Основні завдання для досягнення мети Стратегії:
2.1. Здійснення регуляторної реформи, спрямованої на
покращення якості роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції;
2.2. Забезпечення функціонування РЛ;
2.3. Забезпечення лабораторного супроводження АРТ та
моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції/СНІДу у хворих;
2.4. Організація навчання та кадрового забезпечення ресурсів
РЛ та лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції.
2.1. Здійснення регуляторної реформи, спрямованої на
покращення якості роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції: 2.1.1. Розробка та впровадження нових національних стандартів
акредитації лабораторій, що відповідатимуть міжнародним стандартам
(ISO 15189): - забезпечення участі представника РЛ в роботі комісії МОЗ
України з питань акредитації; - забезпечення доступу членів комісії МОЗ України до
міжнародних стандартів (ISO 15189 та інших); - удосконалення та затвердження порядку акредитації
українських лабораторій; - надання методичної допомоги у запровадженні нових правил
акредитації лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції; - проведення відбору та навчання фахівців з питань
акредитації; - початок проведення акредитації перших трьох лабораторій
центрів профілактики і боротьби зі СНІДом (початок з 2011 року до
кінця чинної та продовження протягом дії наступної
Загальнодержавної програми ( 1026-17 ). 2.1.2. Реформування процедури реєстрації тест-систем задля
приведення її у відповідність до міжнародних стандартів
(EU 98/99): - забезпечення доступу до керівництв ЄС з питань міжнародних
стандартів реєстрації тест-систем для діагностики ВІЛ (EU 98/99); - затвердження нових правил реєстрації тест-систем,
адаптованих до міжнародних стандартів; - визначення Державною службою лікарських засобів та виробів
медичного призначення лабораторій, що підлягатимуть акредитації та
її проведення; - забезпечення акредитованих лабораторій належними панелями; - оцінка першої групи тест-системи, визначених Державною
службою лікарських засобів та виробів медичного призначення та РЛ. 2.1.3. Удосконалення стандартів лабораторної діагностики
ВІЛ-інфекції у проведенні первинних, підтверджувальних та
веріфікаційних досліджень: - визначення донорських організацій, що надаватимуть технічну
допомогу у підготовці проекту документу; - проведення первинної експертизи щодо існуючих стандартів
лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції; - призначення координатора, консультантів та рецензентів для
опрацювання проекту наказу; - визначення строків реалізації певних етапів підготовки
проекту документу та умови контролю за реалізацією заходу. 2.1.4. Реформування процедури закупівель лабораторного
обладнання, приладів та витратних матеріалів до них. 2.1.5. Удосконалення звітності документації щодо використання
витратних матеріалів і лабораторних процесів та перерозподілу
ресурсів між лабораторіями та регіонами.
2.2. Забезпечення функціонування РЛ, зокрема: 2.2.1. Упорядкування структури РЛ відповідно до
запропонованої національними та міжнародними експертами схеми:
Директор центру ------------- | Завідувач | ------------- ------------------- | |Відділ супервізії| | | моніторингу |---------| | і оцінки | | ------------------- | ---------------------------------------------------------------- | | | | | | ---------- ------------- ------------ ---------- ------------ ------------ Відділ | | Відділ | | Відділ | | Відділ | | Відділ | | Відділ | Серології| |Вірусології| |Імунології| |забезпе-| | навчання | |дослідни- | ---------- ------------- ------------ | чення | | та | | цької | |якості/ | |підвищення| |діяльності| |контролю| | кваліфі- | ------------ | якості | | кації | ---------- ------------
Детальний опис функцій відділів РЛ та функціональних
обов'язків їх співробітників визначатиметься Положенням про РЛ.
2.2.3. Посилення координуючої та організаційно-методичної
ролі РЛ у діяльності регіональних лабораторій діагностики
ВІЛ-інфекції з питань, пов'язаних із лабораторною діагностикою
ВІЛ-інфекції в Україні; 2.2.4. Проведення аналізу діяльності лабораторної служби з
діагностики ВІЛ-інфекції в Україні з метою її удосконалення,
підвищення ефективного функціонування та впливу на епідемію; 2.2.5. Удосконалення організації, стандартизації та
уніфікації діяльності усіх лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції в
Україні; 2.2.6. Приведення алгоритмів тестування на ВІЛ, відповідних
стратегій і процедур у відповідність до міжнародних стандартів; 2.2.7. Координації зусиль та взаємодії, в тому числі в сфері
планування потреб, закупівель, розподілу обладнання, реактивів і
витратних матеріалів, у відповідності до міжнародних та
національних стандартів; 2.2.8. Забезпечення якості тестування на ВІЛ-інфекцію, в тому
числі координація та участь у розробці стандартів та інструкцій із
забезпечення якості, контролю якості, організація та впровадження
програм зовнішньої оцінки якості; 2.2.9. Участь у процесах акредитації лабораторій та
реєстрації тест-систем; 2.2.10. Участь у створенні навчальних програм та підвищенні
кваліфікації лабораторного персоналу шляхом координації зусиль і
взаємодії з кафедрами Національної медичної академії
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та інших вищих навчальних
закладів до- та післядипломної освіти; 2.2.11. Удосконалення методик тестування, підвищення їх
якості в тому числі тестування на резистентність ВІЛ до
АРВ-препаратів.
2.3. Забезпечення лабораторного супроводження АРТ та
моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
включаючи: - розвиток потенціалу лабораторії кожного регіонального
центру СНІДу щодо проведення підтверджуючих тестувань, в т.ч. при
застосуванні швидких тестів, визначення кількості CD4 та ВН; - розвиток спроможності лабораторій щодо ранньої діагностики
ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями; - забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД до
повного пакету послуг з підтверджувальних серологічних досліджень
та лабораторного моніторингу (кількість лімфоцитів CD4, вірусне
навантаження, біохімічні та мікробіологічні аналізи) у кожній
лабораторії регіонального центру СНІДу; - розширення послуг, пов'язаних з діагностикою
опортуністичних інфекцій; - участь у спеціальних або популяційних дослідженнях з
епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією в Україні та на окремих
її адміністративних територіях.
2.4. Організація навчання та кадрове забезпечення ресурсів РЛ
та лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції: - розробка та запровадження навчальних програми для
лабораторного персоналу РЛ та інших лабораторій діагностики
ВІЛ-інфекції (мультидисциплінарні та професійні тренінги); - планування потреби у до- та післядипломному навчанні
фахівців з лабораторної діагностики для РЛ та інших лабораторій
діагностики ВІЛ-інфекції; - вирішення питання щодо градації рівня кваліфікації фахівців
з вищою біологічною освітою, які працюють у лабораторіях закладів
охорони здоров'я, та удосконалення їх професійних навичок. Реалізація завдань Стратегії щодо удосконалення КіТ та
стандартизованої лабораторної діагностики на 2009-2013 роки
здійснюватиметься відповідно до робочого плану її реалізації.
Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

та інші необхідні ресурси
Реалізація Стратегії здійснюватиметься в рамках
Загальнодержавної програми за рахунок коштів державного, місцевих
бюджетів та інших донорських асигнувань, незаборонених
законодавством України. Для розробки проектів нормативних документів, навчальних
програм, залучення відповідних консультантів та фахівців, в тому
числі вчених, практиків, національних та міжнародних експертів
надаватиметься міжнародна технічна допомога.
Координація роботи та контроль за реалізацією Стратегії.
Координація роботи та контроль за виконанням заходів
Стратегії покладається на Комітет з питань протидій
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ
України Партнери МОЗ України - Український та регіональні центри
СНІДу навчальні медичні заклади III-IV рівнів акредитації,
міжнародні агенції та донорські організації, національні та
міжнародні експерти. Термін реалізації заходів визначається планом реалізації
Стратегії щодо удосконалення КіТ та стандартизованої лабораторної
діагностики ВІЛ-інфекції на 2009-2013 роки.
В.о. голови Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам О.Г.Єщенко

Додаток

до Стратегії, затвердженої

наказом МОЗ України

14.07.2009 N 509

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНДИКАТОРИ

охоплення населення тестуванням на ВІЛ

різних категорій населення відносно

місця проведення тестування на 2009-2013 рр.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Всього |ВСЬОГО| --+-----+--------------------+----------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------|тестувань| ВІЛ+ | N | Код | Місця тестування | К-ть | % |Виявлені| К-ть | % |Виявлені| К-ть | % |Виявлені| К-ть | % |Виявлені| К-ть | % |Виявлені| | | | | | тест. | ВІЛ+| ВІЛ+ | тест. |ВІЛ+| ВІЛ+ | тест. |ВІЛ+| ВІЛ+ | тест. |ВІЛ+| ВІЛ+ | тест. |ВІЛ+| ВІЛ+ | | | | | | осіб | | | осіб | | | осіб | | | осіб | | | осіб | | | | | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 1 |114 |Каб. "Довіра"/ | 35000 | 4,5 | 1575 | 45000 |4,5 | 2025 | 55000 |4,5 | 2475 | 70000 |4,5 | 3150 |100 000|4,5 | 4500 | 305000 |13725 | | |Центр СНІДу, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мобільні пункти ДКТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 2 |116 |Каб. "Довіра"/ |250000 | 1,0 | 2500 |250000 |1,0 | 2500 |300000 |1,0 | 3000 |300000 |1,0 | 3000 |350 000|1,0 | 3500 | 1450000 |14500 | | |Центр СНІДу | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 3 |102 |Наркологічні | 30000 | 16,0| 4800 | 30000 |16,0| 4800 | 35000 |16,0| 5600 | 35000 |16,0| 5600 |40 000 |16,0| 6400 | 170000 |27200 | | |диспансери/кабінети | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 4 |104 |Дерматовенерологічні| 60000 | 2,0 | 1200 | 80000 |2,0 | 1600 |100000 |2,0 | 2000 |120000 |2,0 | 2400 |140 000|2,0 | 2800 | 500000 |10000 | | |диспансери/кабінети | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 5 |113 |Протитуберкульозні | 37000 | 16,0| 5920 | 40000 |16,0| 6400 | 40000 |16,0| 6400 | 45000 |16,0| 7200 |50 000 |16,0| 8000 | 212000 |33920 | | |диспансери/кабінети | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 6 |110.1|ЛПЗ для дітей, | 3500 | 7,0 | 245 | 3500 |7,0 | 245 | 3500 |7,0 | 245 | 3500 |7,0 | 245 | 3 500 |7,0 | 245 | 17500 | 1225 | | |пологові будинки | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 7 |109 |Жіночі консультації |500000 | 0,7 | 3500 |500000 |0,7 | 3500 |500000 |0,7 | 3500 |500000 |0,7 | 3500 |500 000|0,7 | 3500 | 2500000 |17500 | | |та пологові будинки | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 8 |108 |СПК (Донори) |600000 | 0,15| 900 |600000 |0,15| 900 |600000 |0,15| 900 |600000 |0,15| 900 |650 000|0,15| 975 | 3050000 | 4575 | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 9 |113 |Інші медичні заклади|300000 | 3,31| 9930 |350000 |3,31| 11585 |400000 |3,31| 13240 |450000 |3,31| 14895 |550 000|3,31| 18205 | 2050000 |67855 | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 10| 102 |Мобільні пункти ДКТ | 30000 | 30,0| 9000 | 30000 |30,0| 9000 | 35000 |30,0| 10500 | 40000 |30,0| 12000 |45 000 |30,0| 13500 | 180000 |54000 | | |(СІН) | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 11|105 |Мобільні пункти ДКТ | 35000 | 8,00| 2800 | 35000 |8,0 | 2800 | 40000 |8,0 | 3200 | 40000 |8,0 | 3200 |45 000 |8,0 | 3600 | 195000 |15600 | | |(ЖКС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 12|103 |Мобільні пункти ДКТ | 20000 | 4,00| 800 | 30000 |4,0 | 1200 | 40000 |4,0 | 1600 | 55000 |4,0 | 2200 |70 000 |4,0 | 2800 | 215000 | 8600 | | |(ЧСЧ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 13|106 | | 14000 | 0,10| 14 | 14000 |0,1 | 14 | 14000 |0,1 | 14 | 14500 |0,1 | 15 |15 000 |0,1 | 15 | 71500 | 72 | | |Війскомати | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 14|112 |Пенітенціарні | 25000 |14,50| 3625 | 25000 |14,5| 3625 | 30000 |14,5| 4350 | 30000 |14,5| 4350 |35 000 |15,0| 5250 | 145000 |21200 | | |заклади | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 15| |Всього протестовано |1939500| | |2032500| | |2192500| | |2303000| | |2593500| | |11061000 | | | |осіб протягом року | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 16| |Всього виявлено | | | 46809 | | | 50194 | | | 57024 | | | 62655 | | | 73290 | | | | |ВІЛ(+) результатів | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 17| |Всього виявлено | | | 46809 | | | 50194 | | | 57024 | | | 62655 | | | 73290 | | | | |нових випадків | | | | | | | | | | | | | | | | | | --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 18| |Кумулятивно | | | 46809 | | | 97003 | | | 154027 | | | 216682 | | | 289972 | |289972| --+-----+--------------------+-------+-----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+-------+----+--------+---------+------| 19| |пропорція: | | | 40/1 | | | 38/1 | | | 36/1 | | | 34/1 | | | 32/1 | | | | |кількість тестувань/| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |позитивний результат| | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пояснення до таблиці
Дана таблиця є доповненням до Стратегії удосконалення системи
консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, стандартизованої
лабораторної діагностики на 2009-2013 роки (Стратегія) і
відповідає стратегічній меті забезпечити вільний доступ населення
до якісних послуг консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію та
охопити ними до 60% уразливих щодо ВІЛ груп населення (СІН, ЖКС та
ЧСЧ). Індикатори щодо кількості тестувань є орієнтовними.
Досягнення даних показників залежить від рівня організації роботи
відповідних установ, закладів та організацій, які обслуговують
відповідні категорії населення. Розрахунок показників здійснювався за даними чисельності
певних категорій населення та поширеності ВІЛ-інфекції в цих
категоріях, що базуються на даних Центру статистики МОЗ (рядки N 3
4, 5, 7, 9), оціночних даних України (рядки 10, 11, 12) та
офіційних даних Українського центру профілактики і боротьби зі
СНІДом. Дані про рівень поширеності ВІЛ-інфекції серед відповідних
категорій базуються на даних сероепідмоніторингу Українського
центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України, даних
дозорних епідеміологічних досліджень та прогностичних даних,
представлених міжнародними організаціями.
Дані, які використовувались

для визначення чисельності цільових груп
1. 37038 осіб пройшли наркологічне лікування у 2008 році:
10752 - стаціонарно та 25339 - амбулаторно. 2. 219620 нових випадків ІПСШ зареєстровано у 2008 та 221836
у 2007 роках. Дані Центру статистики МОЗ. 3. 35925 нових випадків туберкульозу зареєстровано
у 2008 році та 37095 - у 2007. Дані Центру статистики МОЗ. 4. 509402 пологів зареєстровано у 2008 році - Дані Центру
статистики МОЗ. 5. 10,5 млн. госпіталізацій протягом 2008 року; 231270
(2,21%) осіб протестовано на ВІЛ у 2008 році. 6. Станом на березень 2009 року погоджені нові розрахункові
дані чисельності основних груп ризику: СІН: 230000-360000; ЖКС:
63000-93000; ЧСЧ: 95000-213000. 7. 14000 призовників в середньому проходять тестування на ВІЛ
протягом року. 8. 110000 осіб знаходяться в місцях позбавлення волі та
близько 35000 протягом року потрапляють у слідчі ізолятори.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

14.07.2009 N 509

ПЛАН

реалізації Стратегії удосконалення системи

консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію,

стандартизованої лабораторної діагностики

на 2009-2013 роки

-------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Стратегічна сфера | Ключові заходи | Строк виконання | Виконавці | з/п | | |--------------------------| | | | | 2009 |2010|2011|2012|2013| | ----+-------------------------------------------------------------------------------------------| 1. |Заходи з удосконалення законодавства та управління (п. I. п/п 1. Загальнодержавної | |програми забезпечення профілактики ВІД-інфекції, лікування, догляду та підтримки | |ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки ( 1026-17 ) (далі ЗДП) | ----+-------------------------------------------------------------------------------------------| 1.1.|Заходи з |Розробити та подати | III | | | | | Комітет з питань | |удосконалення |до Кабінету Міністрів | кв. | | | | | протидії | |законодавства |України проект Закону | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу| | |України "Про внесення змін | | | | | |та іншим соціально| | |до Закону України "Про | | | | | | небезпечним | | |запобігання захворюванню | | | | | | хворобам (далі - | | |на синдром набутого | | | | | | Комітет), | | |імунодефіциту (СНІД) та | | | | | |Український центр | | |соціальний захист | | | | | | профілактики і | | |населення" | | | | | |боротьби зі СНІДом| | | | | | | | | (далі - Центр | | | | | | | | | СНІДу) за участі | | | | | | | | | громадських | | | | | | | | | (далі - ГО) та | | | | | | | | | донорських | | | | | | | | | організацій | | | | | | | | | (далі - ДО) | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| 1.2.|Заходи з |Розробити та затвердити | | IV | | | | Комітет, Центр | |удосконалення |положення про мобільні | | кв.| | | | СНІДу, за участі | |та розробки |пункти добровільного | | | | | | ГО, ДО | |відповідних |консультування і тестування| | | | | | | |підзаконних |на ВІЛ-інфекцію (ДКТ) | | | | | | | |актів Кабінету | | | | | | | | |Міністрів | | | | | | | | |України та МОЗ, | | | | | | | | |спрямованих на | | | | | | | | |покращення | | | | | | | | |якості послуг | | | | | | | | |консультування, | | | | | | | | |тестування і | | | | | | | | |лабораторної | | | | | | | | |діагностики | | | | | | | | |ВІЛ-інфекції | | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Розробити та затвердити | | | | IV | | Комітет, Центр | | |типові функціональні | | | | кв.| | СНІДу, за участі | | |обов'язки психологів, | | | | | | ГО, ДО | | |соціальних працівників | | | | | | | | |кабінетів "Довіра" | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Розробити та затвердити |IV кв.| | | | | Комітет, Центр | | |порядок звітності щодо | | | | | | СНІДу, Центр | | |консультування, | | | | | | медичної | | |пов'язаного з тестуванням | | | | | | статистики МОЗ | | |на ВІЛ | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Удосконалити державну | | |III | | | Комітет, Центр | | |звітність щодо результатів | | |кв. | | | СНІДу, Центр | | |серомоніторингу за | | | | | | медичної | | |ВІЛ-інфекцією | | | | | | статистики МОЗ | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Розробити та затвердити |IV кв.| | | | | Комітет, Центр | | |тимчасовий порядок | | | | | |СНІДу, Національна| | |застосування швидких | | | | | | Академія | | |тестів на ВІЛ-інфекцію | | | | | | післядипломної | | |в Україні | | | | | | освіти | | | | | | | | | ім. П.Л. Шупика | | | | | | | | | (далі - НМАПО), | | | | | | | | | Інститут | | | | | | | | | епідеміології та | | | | | | | | |інфекційних хвороб| | | | | | | | |ім. Л.В. Громашев-| | | | | | | | |ського АМН України| | | | | | | | | (далі - Інститут | | | | | | | | | ЕІХ), за участі | | | | | | | | | ГО, ДО | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Вивчити результати | | | II | | | Комітет, Центр | | |запровадження тимчасового | | | кв.| | | СНІДу, НМАПО, | | |порядку застосування | | | | | | Інститут ЕІХ) за | | |швидких тестів на | | | | | | участі ГО, ДО | | |ВІЛ-інфекцію в Україні, | | | | | | | | |удосконалити його та подати| | | | | | | | |на затвердження | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Розробити та затвердити |IV кв.| | | | | Комітет, Центр | | |порядок удосконалення | | | | | | СНІДу, за участі | | |послуг консультування і | | | | | | ГО, ДО | | |тестування на ВІЛ-інфекцію | | | | | | | | |з ініціативи медичних | | | | | | | | |працівників | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Здійснити перегляд | | II | | | | Департамент | | |нормативних документів, що | | кв.| | | |кадрової політики,| | |визначають градацію рівня | | | | | | освіти та науки | | |кваліфікації фахівців | | | | | | Комітет, НМАПО, | | |з вищою біологічною освітою| | | | | | Інститут ЕІХ | | |які працюють у лабораторіях| | | | | | | | |закладів охорони здоров'я, | | | | | | | | |та удосконалення їх | | | | | | | | |професійних навичок | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Удосконалити інструкцію | |III | | | | Комітет, Центр | | |з організації роботи | |кв. | | | | СНІДу, НМАПО, | | |лабораторій діагностики | | | | | | Інститут ЕІХ, за | | |ВІЛ-інфекції та врегулювати| | | | | | участі ГО, ДО | | |розбіжності між наказами | | | | | | | | |МОЗ України* | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Затвердити порядок |IV кв.| | | | | Департамент | | |державної реєстрації, | | | | | | регуляторної | | |контролю та проведення | | | | | | політики у сфері | | |іспитів продукції, | | | | | | обігу лікарських | | |призначеної для | | | | | | засобів та | | |діагностики ВІЛ | | | | | | продукції в | | | | | | | | | системі охорони | | | | | | | | | здоров'я, Центр | | | | | | | | | СНІДу, НМАПО, | | | | | | | | | Інститут ЕІХ | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Удосконалити порядок | | | |III | | | | |акредитації лабораторій | | | |кв. | | | | |діагностики ВІЛ-інфекції | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| 1.3.|Координація |Підготувати до розгляду | III | II | | I |III | Комітет, Центр | |заходів та |на Національну і | кв. | кв.| | кв.|кв. | СНІДу, | |розвиток |регіональні ради з питань | | | | | | Міністерство | |партнерства |туберкульозу та | | | | | | охорони здоров'я | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | | | | Автономної | | |аналітичні матеріали | | | | | | Республіки Крим | | |з організації надання | | | | | | (далі - МОЗ АР | | |послуг консультування, | | | | | |Крим), управління | | |тестування та лабораторної | | | | | | охорони здоров'я | | |діагностики ВІЛ-інфекції | | | | | | (далі - УОЗ) | | |та їх результатів | | | | | | обласних, | | | | | | | | | Київської та | | | | | | | | | Севастопольської | | | | | | | | |міських державних | | | | | | | | | адміністрацій | ----+-------------------------------------------------------------------------------------------| 2. |Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення мережі центрів профілактики | |і боротьби зі СНІДом та розвиток районної/міської мережі кабінетів довіри у | |лікувально-профілактичних закладах загальної мережі (п. I. п/п 2, 3 та 5. ЗДП)( 1026-17 ) | ----+-------------------------------------------------------------------------------------------| 2.1.|Розвиток |Продовжити подальше | | I | | | | МОЗ АР Крим, УОЗ | |інфраструктури |створення кабінетів | | кв.| | | | обласних, | |організацій та |"Довіра" відповідно | | | | | | Київської та | |установ для |до встановлених нормативів | | | | | | Севастопольської | |надання якісних | | | | | | |міських державних | |послуг КіТ | | | | | | | адміністрацій | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Організувати роботу |IV кв.| IV | IV | IV | IV | МОЗ АР Крим, УОЗ | | |мобільних пунктів ДКТ з | | кв.| кв.| кв.| кв.| обласних, | | |метою наближення послуг | | | | | | Київської та | | |ДКТ до уразливих груп | | | | | | Севастопольської | | |населення | | | | | |міських державних | | | | | | | | | адміністрацій за | | | | | | | | | участі ГО та ДО | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Забезпечити вчасну |IV кв.| IV | IV | IV | IV | МОЗ АР Крим, УОЗ | | |закупівлю тестів | | кв.| кв.| кв.| кв.| обласних, | | |на антитіла до ВІЛ, в т.ч. | | | | | | Київської та | | |швидких для охоплення | | | | | | Севастопольської | | |тестуванням 60% | | | | | |міських державних | | |представників груп ризику | | | | | | адміністрацій | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| 2.2.|Організація |Розробити та затвердити |II кв.| | | | | Департамент | |навчання та |план навчання та навчальні | | | | | |кадрової політики | |кадрове |програми для лікарів, | | | | | | освіти та науки | |забезпечення |психологів та середнього | | | | | | МОЗ України за | | |медичного персоналу | | | | | | участі ГО та ДО | | |з питань КіТ на ВІЛ | | | | | | | | |у навчальних медичних | | | | | | | | |закладах III-IV рівнів | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Запровадити навчальні | | IV | IV | | |Навчальні медичні | | |програми для лікарів, | | кв.| кв.| | | заклади | | |психологів та середнього | | | | | | III-IV рівнів | | |медичного персоналу | | | | | | акредитації | | |з питань КіТ на ВІЛ | | | | | | | | |у навчальних медичних | | | | | | | | |закладах | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Забезпечити проведення | I-IV |I-IV|I-IV|I-IV|I-IV| Комітет, | | |навчальних тренінгів | кв. | кв.| кв.| кв.| кв.| Центр СНІДу, | | |з питань ДКТ для | | | | | |Міжнародний Альянс| | |працівників громадських | | | | | | з ВІЛ/СНІД в | | |організацій та персоналу | | | | | | Україні | | |ЛПЗ, що надають послуги | | | | | | | | |в умовах мобільних пунктів | | | | | | | | |ДКТ | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Розробити та запровадити | | IV | | | | Департамент | | |навчальні програми для | | кв.| | | |кадрової політики | | |лабораторного персоналу | | | | | | освіти та науки | | |центрів СНІДу | | | | | | МОЗ, НМАПО, | | |(мультидисциплінарні | | | | | | Інститут ЕІХ | | |та професійні тренінги) | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Розробити та затвердити | | | I | | | Комітет, Центр | | |навчальний модуль з питань | | | кв.| | | СНІДу, НМАПО, | | |консультування і тестування| | | | | | Інститут ЕІХ, за | | |на ВІЛ з використанням | | | | | | участі та | | |швидких тестів | | | | | | технічної | | | | | | | | |підтримки ГО та ДО| ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| 2.3.|Удосконалення |Запровадити механізм | | IV | | | | Комітет, Центр | |супервізії, |супервізії надання послуг | | кв.| | | |СНІДу, МОЗ АР Крим| |моніторингу та |КіТ у кабінетах "Довіра" | | | | | | УОЗ обласних, | |оцінки послуг КіТ|та кабінетах ДКТ | | | | | | Київської та | | |громадських організацій | | | | | | Севастопольської | | | | | | | | |міських державних | | | | | | | | | адміністрацій | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Провести аналіз витрат | | IV | | | IV | Комітет, Центр | | |на фактичні послуги | | кв.| | | кв.| СНІДу, за участі | | |консультування і тестування| | | | | | ГО та ДО | | |в Україні | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Здійснювати моніторинг |IV кв.| IV | IV | IV | IV | Комітет, Центр | | |функціонування кабінетів | | кв.| кв.| кв.| кв.|СНІДу, МОЗ АР Крим| | |"Довіра" державної та | | | | | | УОЗ обласних, | | |комунальної форми | | | | | | Київської та | | |власності, потребу їх | | | | | | Севастопольської | | |у кадрових ресурсах, | | | | | |міських державних | | |тест-системах, отриманої | | | | | | адміністрацій | | |технічної та методичної | | | | | | | | |допомоги від міжнародних | | | | | | | | |та громадських організацій | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Здійснювати моніторинг | | I | I | I | I | Комітет, Центр | | |діяльності та джерел | | кв.| кв.| кв.| кв.|СНІДу, МОЗ АР Крим| | |фінансування громадських | | | | | | УОЗ обласних, | | |організацій, які працюють | | | | | | Київської та | | |у сфері надання послуг ДКТ | | | | | | Севастопольської | | |на адміністративних | | | | | |міських державних | | |територіях на постійних | | | | | | адміністрацій за | | |та тимчасових умовах | | | | | | участі ГО | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Створити всеукраїнську базу| III | I | I | I | I | Центр СНІДу за | | |даних щодо послуг КіТ | кв. | кв.| кв.| кв.| кв.|інформацією МОЗ АР| | |на сайті Українського | | | | | |Крим, УОЗ обласних| | |центру профілактики і | | | | | | Київської та | | |боротьби зі СНІД та | | | | | | Севастопольської | | |забезпечити її | | | | | |міських державних | | |функціонування | | | | | | адміністрацій та | | | | | | | | | підтримки ГО | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Запровадити звітність щодо | | IV | IV | IV | IV |Центр СНІДу, Центр| | |консультування у зв'язку | | кв.| кв.| кв.| кв.|мед статистики МОЗ| | |з тестуванням на ВІЛ | | | | | | України, МОЗ АР | | | | | | | | |Крим, УОЗ обласних| | | | | | | | | Київської та | | | | | | | | | Севастопольської | | | | | | | | |міських державних | | | | | | | | |адміністрацій, за | | | | | | | | | підтримки ГО | ----+-------------------------------------------------------------------------------------------| 3. |Забезпечення функціонування Референс-лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу | |Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я | |(п. I. п/п 2. ЗДП ( 1026-17 ) | ----+-------------------------------------------------------------------------------------------| 3.1.|Удосконалення |Внести зміни до Положення | |III | | | | Комітет, Центр | |нормативної бази,|про Референс-лабораторію | |кв. | | | | СНІДу, Інститут | |спрямоване на |діагностики | | | | | | ЕІХ | |функціонування |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | | | | | |Референс- |та робити функціональні | | | | | | | |лабораторії |обов'язки співробітників | | | | | | | |діагностики | | | | | | | | |ВІЛ-інфекції/ | | | | | | | | |СНІДу | | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Розробити та затвердити | | | II | | | Комітет, Центр | | |комплексну програму | | | кв.| | | СНІДу, НМАПО, | | |забезпечення внутрішнього | | | | | | Інститут ЕІХ, за | | |та зовнішнього контролю | | | | | |технічної допомоги| | |якості лабораторних | | | | | | ВООЗ та інших | | |досліджень, пов'язаних | | | | | | міжнародних | | |з ВІЛ | | | | | | організацій | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| 3.2.|Розвиток |Забезпечити діяльність | | IV |I-IV|I-IV|I-IV| Центр СНІДу | |інфраструктури |Референс-лабораторії | | кв.| кв.| кв.| кв.| | |Референс- |діагностики | | | | | | | |лабораторії |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | | | | | |діагностики |Українського центру | | | | | | | |ВІЛ-інфекції/ |профілактики і боротьби | | | | | | | |СНІДу та |зі СНІДом відповідно до | | | | | | | |регіональних |удосконаленого порядку | | | | | | | |лабораторій |роботи | | | | | | | |діагностики | | | | | | | | |ВІЛ-інфекції | | | | | | | | ----+-------------------------------------------------------------------------------------------| 4. |Забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ різних | |категорій населення: (загального населення та представників уразливих груп, | |військовослужбовців, у закладах пенітенціарної системи) (п. II п/п 4. ЗДП ( 1026-17 ) | ----+-------------------------------------------------------------------------------------------| 4.1.|Запровадження |Запровадити у закладах | |I-IV|I-IV|I-IV|I-IV| МОЗ АР Крим, УОЗ | |заходів, |охорони здоров'я послуги | | кв.| кв.| кв.| кв.| обласних, | |спрямованих на |консультування і тестування| | | | | | Київської та | |розширення |на ВІЛ-інфекцію з | | | | | | Севастопольської | |доступу та |ініціативи медичних | | | | | |міських державних | |покращення якості|працівників | | | | | | адміністрацій | |послуг | | | | | | | | |консультування | | | | | | | | |і тестування | | | | | | | | |на ВІЛ | | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Запровадити тимчасовий | |I-IV| I | | | МОЗ АР Крим, УОЗ | | |порядок застосування | | кв.| кв.| | | обласних, | | |швидких тестів на | | | | | | Київської та | | |ВІЛ-інфекцію в Україні | | | | | | Севастопольської | | | | | | | | |міських державних | | | | | | | | | адміністрацій | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Поширити на усі | | | IV |I-IV|I-IV| МОЗ АР Крим, УОЗ | | |адміністративні території | | | кв.| кв.| кв.| обласних, | | |країни затверджений порядок| | | | | | Київської та | | |застосування швидких тестів| | | | | | Севастопольської | | |на ВІЛ-інфекцію в Україні | | | | | |міських державних | | | | | | | | | адміністрацій | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Визначити принципи |II кв.| IV | IV | | | Комітет, Центр | | |прогнозування потреб | | кв.| кв.| | | СНІДу, МОЗ АР | | |у кількості тестувань | | | | | |Крим, УОЗ обласних| | |за рахунок державного | | | | | | Київської та | | |і місцевого бюджету, | | | | | | Севастопольської | | |кадрових ресурсах для | | | | | |міських державних | | |надання послуг КіТ | | | | | | адміністрацій за | | | | | | | | | підтримки ВООЗ | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | | | | | | | | | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| 4.2.|Розвиток |Взяти участь у розробці | |I-IV|I-IV| | | Комітет, Центр | |партнерства |Держкомтелерадіо проекту | | кв.| кв.| | | СНІДу | | |національної інформаційної | | | | | | | | |стратегії пропагування | | | | | | | | |профілактики ВІЛ та послуг | | | | | | | | |ДКТ | | | | | | | ----+-------------------------------------------------------------------------------------------| 5. |Забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу | |перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (п. III. п/п 2, 5 і 6 ЗДП ( 1026-17 ) | ----+-------------------------------------------------------------------------------------------| | |Забезпечити проведення | |I-IV|I-IV|I-IV|I-IV| Центр СНІДу, МОЗ | | |підтверджувальних | | кв.| кв.| кв.| кв.| АР Крим, УОЗ | | |досліджень на АТ до ВІЛ, | | | | | | обласних, | | |досліджень з визначення | | | | | | Київської та | | |CD4+ та вірусного | | | | | | Севастопольської | | |навантаження в усіх | | | | | |міських державних | | |регіональних центрах СНІДу | | | | | | адміністрацій | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Забезпечити проведення | I-IV |I-IV|I-IV|I-IV|I-IV| Центр СНІДу, МОЗ | | |підтверджувальних | кв. | кв.| кв.| кв.| кв.| АР Крим, УОЗ | | |досліджень при виявленні | | | | | | обласних, | | |антитіл до збудника | | | | | | Київської та | | |ВІЛ-інфекції | | | | | | Севастопольської | | | | | | | | |міських державних | | | | | | | | | адміністрацій | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Створити систему | | IV |I-IV|I-IV|I-IV|Центр СНІДу, НМАПО| | |лабораторного моніторингу | | кв.| кв.| кв.| кв.| Інститут ЕІХ, за | | |резистентності ВІЛ до | | | | | |технічної допомоги| | |антиретровірусних | | | | | | ВООЗ та інших | | |препаратів та забезпечити | | | | | | міжнародних | | |її функціонування | | | | | | організацій | ----+-----------------+---------------------------+------+----+----+----+----+------------------| | |Забезпечити обов'язкове |III-IV|I-IV|I-IV|I-IV|I-IV|Центр СНІДу, НМАПО| | |використання систем | кв. | кв.| кв.| кв.| кв.|Інститут ЕІХ, МОЗ | | |закритого типу для взяття | | | | | | АР Крим, УОЗ | | |крові для проведення | | | | | | обласних, | | |гематологічних, | | | | | | Київської та | | |імунологічних, біохімічних | | | | | | Севастопольської | | |та молекулярно-біологічних | | | | | |міських державних | | |досліджень у хворих | | | | | | адміністрацій | | |на ВІЛ-інфекцію | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Урегулювати розбіжності між наказами МОЗ України: - від 22.02.2002 N 71 ( v0071282-02 ) "Про затвердження
Інструкції з організації роботи лабораторій діагностики
ВІЛ-інфекції"; - від 09.06.2003 N 255 ( v0255282-03 ) "Про затвердження
методичних рекомендацій щодо застосування швидких тестів для
перевірки крові на антитіла до ВІЛ, облікової форми N 498/о та
інструкції щодо її заповнення"; - від 23.09.2004 N 467 ( v0467282-04 ) "Про затвердження
методичних рекомендацій щодо застосування швидких тестів для
перевірки крові на інфекційні хвороби, облікової форми та
інструкції щодо її заповнення". Внести доповнення, які
регламентують види, моделі КіТ на ВІЛ-інфекцію та порядок надання
послуг КіТ з ініціативи медичних працівників.
В.о. голови Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам О.Г.Єщенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: