open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
22.10.2004 N 509

Про підготовку нормативних актів з питань

діяльності Державної санітарно-епідеміологічної

служби та державної санітарно-епідеміологічної

служби України

Відповідно до Положення про Державну
санітарно-епідеміологічну службу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2004 р. N 1272
( 1272-2004-п ) та Положення про державну
санітарно-епідеміологічну службу України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2004 р. N 1273
( 1273-2004-п ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік нормативних актів, які необхідно
розробити у зв'язку із прийняттям постанов Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2004 р. N 1272 ( 1272-2004-п ) "Про
затвердження Положення про Державну санітарно-епідеміологічну
службу" та N 1273 ( 1273-2004-п ) "Про внесення змін до Положення
про державну санітарно-епідеміологічну службу України", осіб та
установ, відповідальних за підготовку проектів відповідних
документів (додається).
2. Відповідальним за підготовку проектів документів:
2.1. Залучати в установленому порядку до розробки проектів
документів фахівців безпосередньо підпорядкованих організацій, а в
разі необхідності, за погодженням з Департаментом державного
санітарно-епідеміологічного нагляду - фахівців інших установ.
2.2. Подати у визначені терміни проекти документів до
Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Міністерства охорони здоров'я України Бережнова С.П.
Перший заступник Міністра,
головний державний санітарний
лікар України О.В.Лапушенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

22.10.2004 N 509

ПЕРЕЛІК

нормативних актів, які необхідно

розробити, у зв'язку із прийняттям постанов

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2004 р.

N 1272 ( 1272-2004-п ) "Про затвердження Положення

про Державну санітарно-епідеміологічну службу"

та N 1273 ( 1273-2004-п ) "Про внесення змін

до Положення про державну санітарно-епідеміологічну

службу України"

------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва документу | Відповідальна | Відповідальна | Термін | | | особа | установа | виконання | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 1.|Інструкція з діловодства |Омельчук С.А. |ДДСЕН |до 30.12.04 | |Держсанепідемслужби | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 2.|Номенклатура справ |Вакуленко Л.Л. |ДДСЕН |до 30.12.04 | |Держсанепідемслужби | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 3.|Інструкція по розгляду |Омельчук С.А. |ДДСЕН |до 30.12.04 | |звернень громадян в | | | | |Держсанепідемслужбі | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 4.|Проект постанови Кабінету |Євтушенко О.І. |ІГМЕ |до 01.12.04 | |Міністрів України "Про | | | | |внесення змін до деяких | | | | |постанов Кабінету Міністрів | | | | |України" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 5.|Проект постанови Кабінету |Бобильова О.О. |Інститут |до 01.03.05 | |Міністрів України "Про | |екогігієни і | | |затвердження Концепції | |токсикології | | |розвитку державної | |ім. | | |санітарно-епідеміологічної | |Л.І. Медведя | | |служби" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 6.|Проект наказу МОЗ України "Про|Пономаренко А.М. |ДДСЕН |до 15.12.04 | |внесення змін до наказу МОЗ | | | | |України від 09.10.2000 N 247 | | | | |"Про затвердження Тимчасового | | | | |порядку проведення державної | | | | |санітарно-гігієнічної | | | | |експертизи" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 7.|Проект наказу |Некрасова Л.С. |ЦСЕС |до 01.03.05 | |Держсанепідемслужби "Про | | | | |затвердження методичних | | | | |рекомендацій "Порядок | | | | |проведення аналізу причин і | | | | |умов виникнення ситуацій | | | | |санітарного та епідемічного | | | | |неблагополуччя, підготовки | | | | |пропозицій щодо запобіжних | | | | |заходів і контролю за їх | | | | |проведенням" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 8.|Проект наказу |Омельчук С.А. |ДДСЕН |до 01.12.04 | |Держсанепідемслужби "Про | | | | |удосконалення діяльності щодо | | | | |державного | | | | |санітарно-епідеміологічного | | | | |нормування" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 9.|Проект наказу |Некрасова Л.С. |ЦСЕС |до 01.02.05 | |Держсанепідемслужби "Про | | | | |порядок ведення державного | | | | |обліку інфекційних хвороб, | | | | |професійних захворювань, | | | | |масових неінфекційних | | | | |захворювань (отруєнь), | | | | |радіаційних уражень людей" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 10.|Проект наказу |Мухарська Л.М. |ЦСЕС |до 01.01.05 | |Держсанепідемслужби "Про |Некрасова Л.С. |Науково-експерт| | |затвердження методичних |Пенішкевич Я.І. |ний "Центр з | | |вказівок "Порядок проведення | |регламентації | | |дезінфекційних заходів" | |застосування та| | | | |впро-вадження | | | | |деззасобів" | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 11.|Проект наказу МОЗ України "Про|Некрасова Л.С. |ЦСЕС |до 01.01.05 | |внесення змін до наказу МОЗ | | | | |від 11.11.2000 р. N 160 "Про | | | | |затвердження форм облікової | | | | |статистичної документації, що | | | | |використовується в | | | | |санітарно-епідеміологічних | | | | |закладах" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 12.|Проект наказу |Проданчук М.Г. |Інститут |до 01.03.05 | |Держсанепідемслужби "Про | |екогігієни і | | |затвердження методичних | |токсикології | | |рекомендацій "Порядок | |ім. Л.І. | | |проведення аналізу небезпечних| |Медведя | | |для здоров'я людини факторів | | | | |на всіх етапах виробництва та | | | | |реалізації харчових продуктів"| | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 13.|Проект наказу |Гажаман Т.О. |ДДСЕН |до 15.12.04 | |Держпідприємництва та МОЗ | | | | |України "Про внесення змін до | | | | |наказу Державного комітету | | | | |України з питань регуляторної | | | | |політики та підприємництва, | | | | |Міністерства охорони здоров'я | | | | |України від 16 лютого | | | | |2001 року N 38/63, | | | | |зареєстрованого | | | | |в Міністерстві юстиції України| | | | |2 березня 2001 р. за | | | | |N 188/5379 "Про затвердження | | | | |Ліцензійних умов провадження | | | | |господарської діяльності з | | | | |переробки донорської крові та | | | | |її компонентів, виготовлення з| | | | |них препаратів, господарської | | | | |діяльності з медичної практики| | | | |та проведення дезінфекційних, | | | | |дезінсекційних, дератизаційних| | | | |робіт (крім робіт на об'єктах | | | | |ветеринарного контролю)" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 14.|Проект наказу |Гажаман Т.О. |ДДСЕН |до 15.12.04 | |Держпідприємництва та МОЗ | | | | |України "Про внесення змін до | | | | |наказу Державного комітету | | | | |України з питань регуляторної | | | | |політики та підприємництва, | | | | |Міністерства охорони здоров'я | | | | |України від 18 вересня | | | | |2002 року N 103/346, | | | | |зареєстрованого в Міністерстві| | | | |юстиції України 9 жовтня | | | | |2002 р. за N 820/7108 "Про | | | | |затвердження Порядку контролю | | | | |за додержанням Ліцензійних | | | | |умов провадження певних видів | | | | |господарської діяльності в | | | | |галузі охорони здоров'я, що | | | | |ліцензуються" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 15.|Проект постанови Кабінету |Некрасова Л.С. |ЦСЕС |до 01.01.05 | |Міністрів України "Про | | | | |внесення змін до Порядку | | | | |державної акредитації закладів| | | | |охорони здоров'я, | | | | |затвердженого постановою | | | | |Кабінету Міністрів України від| | | | |15.07.1997 р. N 765" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 16.|Проект наказу МОЗ України "Про|Некрасова Л.С. |ЦСЕС |до 01.01.05 | |внесення змін до наказу МОЗ | | | | |України від 19.12.1998 р. N | | | | |359 "Про подальше | | | | |удосконалення атестації | | | | |лікарів" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 17.|Проект наказу |Пономаренко А.М. |ДДСЕН |до 15.12.04 | |Держсанепідемслужби "Про | | | | |розподіл функціональних | | | | |повноважень керівництва | | | | |Держсанепідемслужби" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 18.|Проект наказу |Гажаман Т.О. |ДДСЕН |до 15.12.04 | |Держсанепідемслужби "Про | | | | |затвердження Критеріїв | | | | |акредитації закладів, що | | | | |проводять дезінфекційні, | | | | |дезінсекційні та дератизаційні| | | | |роботи" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 19.|Проект наказу |Пономаренко А.М. |ДДСЕН ЦСЕС |до 15.12.04 | |Держсанепідемслужби "Про |Мухарська Л.М. | | | |затвердження порядку |Некрасова Л.С. | | | |здійснення державної закупівлі| | | | |медичних імунобіологічних | | | | |препаратів, дезінфекційних, | | | | |інформаційно-методичних | | | | |засобів тощо, | | | | |науково-дослідних робіт, | | | | |необхідних для забезпечення | | | | |санітарного та епідемічного | | | | |благополуччя населення" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 20.|Проект наказу |Проданчук М.Г. |Інститут |до 01.01.05 | |Держсанепідемслужби "Про | |екогігієни і | | |затвердження Положення про | |токсикології | | |наукову раду державної | |ім. Л.І. | | |санітарно-епідеміологічної | |Медведя | | |служби" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 21.|Проект наказу |Некрасова Л.С. |ЦСЕС |до 15.03.05 | |Держсанепідемслужби "Про | | | | |затвердження кваліфікаційних | | | | |вимог до спеціалістів | | | | |державної | | | | |санітарно-епідеміологічної | | | | |служби" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 22.|Проект наказу |Некрасова Л.С. |ЦСЕС |до 01.01.05 | |Держсанепідемслужби "Про | | | | |затвердження Положення про | | | | |центральну | | | | |санітарно-епідеміологічну | | | | |станцію, примірні положення | | | | |про територіальні установи і | | | | |заклади Держсанепідемслужби" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 23.|Проект наказу |Некрасова Л.С. |ЦСЕС |до 15.03.05 | |Держсанепідемслужби "Про | | | | |затвердження Порядку та схеми | | | | |перевірок міністерств і | | | | |органів виконавчої влади з | | | | |питань дотримання вимог | | | | |санітарного законодавства" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 24.|Проект наказу |Григоренко А.А. |ДДСЕН |до 15.02.05 | |Держсанепідемслужби "Про |Омельчук С.А. | | | |затвердження Порядку роботи з | | | | |міжнародними організаціями | | | | |(Кодекс Аліментаріус, ВООЗ)" | | | | ---+------------------------------+------------------+---------------+-------------| 25.|Проект наказу |Пономаренко А.М. |ДДСЕН ЦСЕС |до 15.12.04 | |Держсанепідемслужби "Про |Некрасова Л.С. | | | |затвердження зразку службового| | | | |посвідчення посадових осіб | | | | |державної | | | | |санітарно-епідеміологічної | | | | |служби" | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту державного
санітарно-епідеміологічного
нагляду С.П.Бережнов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: