open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.11.2007 N 508

Про створення шляхом виділу

Державного підприємства "Шахта "Путилівська"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

вугільної промисловості

N 264 ( v0264644-08 ) від 23.06.2008 }

Відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
Господарського кодексу України ( 436-15 ), Законів України "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), з метою підвищення ефективності управління державним
майном Н А К А З У Ю:
1. Виділити зі складу Державного підприємства "Донецька
вугільна енергетична компанія" (далі - ДП "ДВЕК") відокремлений
підрозділ "Шахта "Путилівська" та створити на його базі Державне
підприємство "Шахта "Путилівська" (далі - ДП "Шахта "Путилівська")
(місцезнаходження: 83009, м. Донецьк, вул. Свєтлова, 1).
2. Виконання обов'язків директора ДП "Шахта "Путилівська"
покласти на Рубана Ю.О., за його згодою, до укладання контракту з
керівником підприємства в установленому порядку. Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 264 ( v0264644-08 ) від 23.06.2008 }
3. Генеральним директорам ДП "Укрвуглеторфрестуктуризація"
Поштуку О.З., ДП "Донецька вугільна енергетична компанія"
Данілову В.К. спільно з директором - головою правління ВАТ
"Дондіпрошахт" Солдатовим В.І. в десятиденний термін після
реєстрації наказу визначити перелік основних фондів шахти
"Путилівська" для передачі їх ДП "Укрвуглеторфрестуктуризація" на
ліквідацію. Наказ доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 264 ( v0264644-08 ) від 23.06.2008 }
4. Генеральному директору ДП "Донецька вугільна енергетична
компанія" Данілову В.К. після виконання п. 3 наказу передати, а
генеральному директору ДП "Укрвуглеторфрестуктуризація"
Поштуку О.З. прийняти основні фонди шахти "Путилівська" за актом
приймання-передачі. Наказ доповнено пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 264 ( v0264644-08 ) від 23.06.2008 }
5. Управлінню реструктуризації Мінвуглепрому та ДП
"Укрвуглеторфрестуктуризація":
5.1. Видати завдання ВАТ "Дондіпрошахт" та вжити заходів щодо
корегування проекту ліквідації шахти "Бутівка-Донецька" в частині
ліквідації основних фондів (об'єктів, гірничих виробок), що не
беруть участі в процесі видобутку вугілля, а також реконструкції
її водовідливного комплексу, енергозабезпечення, приведення у
відповідність до вимог ПБ гірничих виробок, стаціонарного
обладнання та протипожежного захисту.
5.2. Передбачити в Програмі виконання обсягів робіт та послуг
з ліквідації шахт, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів
(реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості по
Мінвуглепрому на 2008 рік), фінансування додаткових витрат шахти
"Бутівка-Донецька". Наказ доповнено пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 264 ( v0264644-08 ) від 23.06.2008 }
6. Призначити головою комісії з виділу зі складу ДП "ДВЕК"
відокремленого підрозділу "Шахта "Путилівська" директора з
капітального будівництва, реструктуризації, дегазації і охорони
навколишнього середовища ДП "ДВЕК" Полякова Е.В. (ідентифікаційний
номер [...]).
7. Голові комісії з виділу Полякову Е.В.:
7.1. У триденний термін після підписання наказу, відповідно
до чинного законодавства, опублікувати в спеціальному додатку до
газети "Урядовий кур'єр" та/або в офіційному друкованому виданні
органу державної влади або органу місцевого самоврядування за
місцем знаходження підприємства інформацію про виділ зі складу
ДП "ДВЕК" відокремленого підрозділу "Шахта "Путилівська", порядок
та термін заявлення претензій кредиторами до юридичної особи у
процесі виділу, наявних (відомих) кредиторів повідомити
персонально у письмовій формі.
7.2. Встановити строки для заявлення вимог кредиторами
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про виділ.
7.3. У триденний термін після підписання наказу повідомити
відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо
створення юридичної особи шляхом виділу та подати йому в
установленому законодавством порядку необхідні документи для
внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
7.4. Утворити комісію з виділу та у п'ятиденний термін після
утворення комісії повідомити Мінвуглепром України про її
персональний склад.
7.5. Здійснити інвентаризацію майна відокремленого підрозділу
"Шахта "Путилівська" станом на 01.07.2008 і за її результатами
скласти розподільчий баланс, який в строк до 01.08.2008, але не
раніше закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами, з
висновками комісії подати Мінвуглепрому України на затвердження.
{ Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства вугільної промисловості N 264 ( v0264644-08 ) від
23.06.2008 }
7.6. У встановленому порядку попередити працівників ДП "ДВЕК"
про виділення з його складу відокремленого підрозділу "Шахта
"Путилівська" і забезпечити дотримання їх соціально-правових
гарантій у порядку, визначеному чинним законодавством.
7.7. Здійснити всі інші передбачені законодавством заходи,
пов'язані з виданням цього наказу.
8. Після виконання підпункту 4.5 пункту 4 наказу голові
комісії з виділу Полякову Е.В. передати, а в.о. директора
ДП "Шахта "Путилівська" Рубану Ю.О. прийняти на баланс
підприємства майно, майнові права та зобов'язання відокремленого
підрозділу "Шахта "Путилівська" за актом приймання-передачі
відповідно до затвердженого розподільчого балансу. Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 264 ( v0264644-08 ) від 23.06.2008 }
9. Виконуючому обов'язки директора ДП "Шахта "Путилівська"
Рубану Ю.О.: Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 264 ( v0264644-08 ) від 23.06.2008 }
9.1. Забезпечити проведення в установленому законодавством
порядку на конкурсних засадах незалежної оцінки майна ДП "Шахта
"Путилівська" для формування його статутного фонду та подати
Мінвуглепрому України на погодження відповідні матеріали (висновок
експерта щодо вартості майна підприємства, а також звіт про оцінку
вартості майна із рецензією до нього).
9.2. В установленому порядку підготувати проект статуту
ДП "Шахта "Путилівська", подати Мінвуглепрому на затвердження та
не пізніше двох робочих днів від дати його затвердження подати
відповідному державному реєстратору передбачені чинним
законодавством документи для здійснення державної реєстрації
юридичної особи.
10. Управлінню кадрової політики Мінвуглепрому у
встановленому порядку підготувати матеріали для укладання
контракту з директором ДП "Шахта "Путилівська".
11. Установити, що ДП "Шахта "Путилівська" є правонаступником
майнових прав та обов'язків ДП "ДВЕК", пов'язаних з діяльністю
його відокремленого підрозділу "Шахта "Путилівська", згідно з
розподільчим балансом.
12. Керівнику ДП "ДВЕК" внести відповідні зміни до:
12.1. Статуту підприємства та подати його Мінвуглепрому на
затвердження, після чого здійснити його державну реєстрацію в
порядку та терміни, визначені чинним законодавством.
12.2. Структури підприємства та подати її Мінвуглепрому на
погодження.
13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Міністра Корзуна А.В. Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 264 ( v0264644-08 ) від 23.06.2008 }
Міністр С.Тулуб

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: