open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
СХІДНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
Н А К А З
22.06.2004 N 507
Зареєстровано в Харківському

обласному управлінні юстиції

1 липня 2004 р.

за N 63/759
( Наказ втратив чиність на підставі Наказу

Київської регіональної митниці

N 1250 ( v1250483-04 ) від 24.12.2004 )
Про створення зон митного контролю у

Східній регіональній митниці

На виконання вимог статей 48-52 Митного кодексу України від
11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ), Порядку створення зон митного
контролю та їх функціонування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25.12.2002 N 1947 ( 1947-2002-п ) (далі -
Порядок), Положення про відкриття та експлуатацію митних
ліцензійних складів, затвердженого наказом Державної митної служби
України від 31.12.96 N 592 ( z0005-97 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 20.07.97 за N 5/1809, Положення про
склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Державної
митної служби України від 07.10.2003 N 674 ( z1061-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за N
1061/8382, Н А К А З У Ю:
1. Начальникам підрозділів митниці, до компетенції яких
відноситься здійснення митних процедур:
1.1. Створити у відповідності до вимог Порядку
( 1947-2002-п ) в місцях, де розташовані підрозділи митниці, а
також на територіях, унесених до Переліку місць прибуття
автотранспорту, визначеного наказом Державної митної служби
України від 15.11.99 N 721 ( z0839-99 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 06.12.99 за N 839/4132, митних
ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання, що
знаходяться в зоні діяльності відповідного підрозділу, зони
митного контролю;
1.2. Погодити з адміністраціями підприємств, на території
яких створюються зони митного контролю, плани зон митного контролю
та надати їх до відділу організації митного контролю в триденний
термін з моменту набуття чинності наказу;
1.3. Ознайомити з вимогами Порядку ( 1947-2002-п )
керівництво підприємств - власників (користувачів) приміщень,
територій, де встановлюються зони митного контролю;
1.4. Забезпечити дотримання режиму зон митного контролю.
2. Начальникам вантажних, вантажно-пасажирських відділів,
поштового відділу, митної варти, підрозділів Відділення БК та ПМП
у разі виникнення оперативної необхідності під час здійснення
митного оформлення товарів і транспортних засобів або проведення
оперативних заходів, пов'язаних з виявленням, запобіганням і
припиненням контрабанди та порушень митних правил, забезпечити:
2.1. Створення зон митного контролю у відповідності до вимог
Порядку ( 1947-2002-п ) на територіях підприємств, залізничних
станціях, у межах прикордонної смуги на державному кордоні;
2.2. Визначення на час здійснення митних процедур меж зон
митного контролю наявними засобами з позначками у вигляді табличок
з написом "Зона митного контролю. Стороннім вхід заборонено";
2.3. Ознайомлення уповноважених осіб підприємств, громадян,
перевізників, присутніх при здійсненні митних процедур з вимогами
Порядку ( 1947-2002-п ) та складання акта про створення зони
митного контролю, за формою згідно додатка.
3. Начальнику відділу організації митного контролю Мартинову
М.А. узагальнити надані підрозділами митниці плани зон митного
контролю та надати їх на затвердження начальнику митниці.
4. Начальнику відділу організації митного контролю Мартинову
М.А. та начальнику юридичного відділу Пузікову В.А. забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Харківського
обласного управління юстиції.
5. Уважати такими, що втратили чинність: наказ Східної
регіональної митниці від 19.04.2002 N 277 "Про затвердження
Положення про зону митного контролю вантажних відділів та відділу
оформлення транспортних засобів Східної РМ", зареєстрований в
Харківському обласному управлінні юстиції 08.05.2002 за N 31/568;
наказ Східної регіональної митниці від 27.02.2003 N 182 "Про
внесення змін та доповнень до наказу Східної РМ від 19.04.2002 N
277 "Про затвердження Положення про зону митного контролю
вантажних відділів та відділу оформлення транспортних засобів
Східної РМ", зареєстрований в Харківському обласному управлінні
юстиції 13.03.2003 за N 22/528; наказ Східної регіональної митниці
від 09.06.2003 N 519 "Про внесення змін та доповнень до наказу
Східної РМ від 19.04.2002 N 277 "Про затвердження Положення про
зону митного контролю вантажних відділів та відділу оформлення
транспортних засобів Східної РМ", зареєстрований в Харківському
обласному управлінні юстиції 20.06.2003 за N 33/642.
6. Головному інспектору по зв'язках із ЗМІ Дорошу В.І.
забезпечити опублікування наказу у засобах масової інформації.
7. Начальнику загального відділу Єльніковій О.П. забезпечити
направлення даного наказу згідно з розсилкою.
8. Відповідальність за виконання наказу покласти на
начальників підрозділів митниці, до компетенції яких відноситься
здійснення митних процедур та начальника відділу організації
митного контролю.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
начальника Східної регіональної митниці відповідно до розподілу
обов'язків.
Т.в.о. начальника
Східної регіональної митниці І.Р.Карімов

Додаток

до наказу Східної РМ

від 22 червня 2004 р. N 507

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СХІДНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

АКТ

про створення зони митного контролю

У відповідності до вимог статті 48 Митного кодексу України,
Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002
N 1947, на час здійснення процедур митного контролю товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
згідно товаросупровідних документів ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(реквізити товаросупровідних документів)
на території _____________________________________________________

(назва підприємства, адреса, ознаки приміщення,

резервуара, майданчика тощо)
__________________________________________________________________
створюється зона митного контролю.
З вимогами статті 329 Митного кодексу України і Порядку
створення зон митного контролю та їх функціонування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України віл 25.12.2002 N 1947,
ознайомлені: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(посада, П.І.Б., підпис присутніх під час здійснення митних

процедур осіб, дата)
Акт склав ________________________________________________________

(посада, підпис та П.І.Б. інспектора підрозділу

митниці, дата)
__________________________________________________________________

(начальник підрозділу митниці, підпис та П.І.Б., дата)
Погоджено: _______________________________________________________

(посада, П.І.Б., підпис керівника підприємства)

М. П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: