open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
16.06.2007 N 507

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Державної митної служби

N 885 ( v0885342-07 ) від 24.10.2007 }
Про затвердження Тимчасового порядку ведення

митними органами оперативного обліку коштів,

що обліковуються на відповідних рахунках

митних органів як передоплата (доплата),

і сум митних та інших платежів,

які сплачуються платниками податків

під час митного оформлення товарів

З метою вдосконалення роботи митних органів з організації
ведення оперативного обліку митних та інших платежів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасовий порядок ведення митними органами
оперативного обліку коштів, що обліковуються на відповідних
рахунках митних органів як передоплата (доплата), і сум митних та
інших платежів, які сплачуються платниками податків під час
митного оформлення товарів (додається).
2. Визначити, що цей наказ набуває чинності з 01.07.2007 та
діє до моменту набрання чинності наказом Державної митної служби
України "Про затвердження порядку ведення митними органами
оперативного обліку коштів, що обліковуються на відповідних
рахунках митних органів як передоплата (доплата), і сум митних та
інших платежів, які сплачуються платниками податків під час
митного оформлення товарів".
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби України Шейка О.П.
Голова Державної митної
служби України О.Б.Єгоров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

16.06.2007 N 507

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

ведення митними органами оперативного обліку коштів,

що обліковуються на відповідних рахунках

митних органів як передоплата (доплата),

і сум митних та інших платежів,

які сплачуються платниками податків

під час митного оформлення товарів

1. Загальні положення
1.1. Цей Тимчасовий порядок (далі - Порядок) розроблено
відповідно до вимог Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ), наказу Міністерства фінансів
України та Державної митної служби України від 24.01.2006 N 25/44
( z0064-06 ) "Про затвердження Порядку розрахунково-касового
обслуговування через органи Державного казначейства України митних
та інших платежів, які вносяться до/або під час митного
оформлення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.01.2006 за N 64/11938, та інших нормативно-правових актів.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях,
установлених: Законом України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ); Митним кодексом України ( 92-15 ); Порядком розрахунково-касового обслуговування через органи
Державного казначейства України митних та інших платежів, які
вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженим наказом
Міністерства фінансів України та Державної митної службою України
від 24.01.2006 N 25/44 ( z0064-06 ) і зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 25.01.2006 за N 64/11938.
1.3. Цим нормативним актом установлюється тимчасовий порядок
ведення митними органами оперативного обліку руху коштів
передоплати (доплати), а також сум митних та інших платежів,
податкових пільг, векселів.
1.4. Облік, контроль і складання звітності здійснюються за
встановленими в додатках 1-20 до цього Порядку формами,
уніфікованими з формами програми "Інспектор - 2006".
1.5. Картка - особовий рахунок платника податків, журнали
обліку та реєстри, зазначені в главах 2-9 цього Порядку, ведуться
відділом митних платежів митного органу (далі - Відділ) в
електронному вигляді. Звітність за квитанціями МД-1 ( za066-05 )
та іншими платіжними документами ведеться у паперовому або в
електронному вигляді - за наявності відповідного електронного
забезпечення.
1.6. За потреби форми обліку можуть доповнюватись іншими
графами, але з обов'язковим збереженням граф, установлених для
відповідних форм цього Порядку.
2. Порядок ведення особових рахунків платників податків
2.1. Картка - особовий рахунок платника податків (далі -
Картка) відкривається Відділом щорічно на кожного платника
податків (юридичну особу, фізичну особу, що зареєстрована як
суб'єкт підприємницької діяльності) за умови: отримання щоденної виписки з рахунків, відкритих на ім'я
митних органів в органах Державного казначейства України (далі -
Держказначейство України), про надходження коштів передоплати
(доплати) на депозитний рахунок митного органу; наявності в платника податків залишку сум коштів після
проведення всіх необхідних процедур із закриття звітного року за
платежами, які контролюються митними органами, за актами звіряння
та виведення вихідного сальдо за результатами операцій на кінець
бюджетного року за особовим рахунком платника.
2.2. Картка відображає дані про платника податків, рух коштів
і період, за який вона формується. Форма Картки наведена в додатку
1 до цього Порядку.
2.3. Картка формується за такі періоди: робочий день,
календарний місяць, бюджетний рік.
2.4. Окремі графи Картки заповнюються у такому порядку: 2.4.1. У графах блоку "Інформація про платника податків"
зазначається інформація стосовно платника податків, а саме: найменування платника податків; код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи; реквізити банківських рахунків у такому порядку: МФО, назва
банку, номер і вид рахунку - валютний чи гривневий. 2.4.2. У графі "Сума нарахованих митних та інших платежів, що
підлягає перерахуванню до Держбюджету з початку місяця, який є
поточним при формуванні періоду, всього:" зазначається сума, яка
складається із сум, зазначених у графі 5 "Сума" таблиці "Сума
нарахованих митних та інших платежів, що підлягає перерахуванню до
Держбюджету упродовж зазначеного періоду" з початку місяця, який є
поточним при формуванні періоду, за станом на початок періоду, на
який формується Картка. Ця сума може корегуватися відповідно до сум, зазначених у
графі 5 "Сума" таблиці "Сума помилково та/або надмірно зарахованих
до бюджету митних та інших платежів, які на підставі Висновку про
повернення підлягають поверненню", у разі документального
підтвердження факту повернення коштів платнику податків. 2.4.3. У графі "Сума нарахованих митних та інших платежів, що
підлягає перерахуванню до Держбюджету з початку року, всього:"
зазначається сума, яка складається із сум, зазначених у графі 5
"Сума" таблиці "Сума нарахованих митних та інших платежів, що
підлягає перерахуванню до Держбюджету упродовж зазначеного
періоду" з початку року, за станом на початок періоду, на який
формується Картка. Ця сума може корегуватись відповідно до сум, зазначених у
графі 5 "Сума" таблиці "Сума помилково та/або надмірно зарахованих
до бюджету митних та інших платежів, які на підставі Висновку про
повернення підлягають поверненню", у разі підтвердження факту
повернення коштів платнику податків. 2.4.4. У блоці "Інформація про рух коштів упродовж періоду,
за який формується картка" зазначаються: у рядку "Період, за який формується Картка" - дата початку та
кінця періоду, за який формується Картка (формат: число, місяць,
рік); у рядку "Залишок коштів передоплати (доплати) на початок
періоду" - загальна сума залишку коштів передоплати (доплати) на
початок періоду, за який формується Картка. 2.4.5. У таблиці "Надійшло коштів передоплати (доплати)
упродовж зазначеного періоду" на підставі щоденної виписки з
рахунків, відкритих на ім'я митних органів в органах Державного
казначейства України (у разі внесення передоплати /доплати/
безготівковим способом), або на підставі оригіналу прибуткового
касового документа, що підтверджує доплату готівкою до
вповноваженого банку (каси митного органу), зазначається: у рядку "всього" - загальна сума коштів передоплати
(доплати), яка надійшла від платника податків упродовж зазначеного
періоду на відповідний рахунок митного органу; у графі 1 "Тип документа" - тип платіжного документа
(платіжне доручення, квитанція банка, касовий ордер), згідно з
яким надійшли кошти передоплати (доплати); у графі 2 "Номер" - номер платіжного документа, згідно з яким
надійшли кошти передоплати (доплати); у графі 3 "Дата" - дата зарахування сум за платіжним
дорученням на депозитний рахунок митниці або дата квитанції банка,
касового ордера; у графі 4 "Сума" - сума коштів передоплати (доплати), яка
надійшла від платника податків на відповідний рахунок митному
органу. 2.4.6. У таблиці "Повернено коштів передоплати (доплати)
упродовж зазначеного періоду" на підставі щоденної виписки з
рахунків, відкритих на ім'я митних органів в органах Державного
казначейства України, зазначаються такі дані: у рядку "всього" - загальна сума коштів передоплати
(доплати), яка повернена платнику податків упродовж зазначеного
періоду на відповідний рахунок; у графі 1 "Тип документа" - тип платіжного документа
(платіжне доручення), згідно з яким повернено кошти передоплати
(доплати); у графі 2 "Номер" - номер платіжного документа, згідно з яким
кошти передоплати (доплати) повертаються платнику податків; у графі 3 "Дата" - дата платіжного документа, згідно з яким
повернено кошти передоплати (доплати) платнику податків; у графі 4 "Сума" - сума коштів передоплати (доплати), яка
повертається платнику податків. 2.4.7. У таблиці "Перераховано коштів до Держбюджету по
закінченні терміну позовної давності" на підставі реєстру
платників податків, які не звернулися до митного органу до
закінчення терміну позовної давності з письмовою заявою про
повернення коштів, зазначається: у рядку "всього" - загальна сума коштів передоплати
(доплати), яка перераховується до Держбюджету по закінченні
терміну позовної давності; у графі 1 "Тип документа" - тип платіжного документа, згідно
з яким кошти передоплати (доплати) перераховуються до Держбюджету; у графі 2 "Номер" - номер платіжного документа, згідно з яким
кошти передоплати (доплати) перераховуються до Держбюджету; у графі 3 "Дата" - дата перерахування коштів за платіжним
документом до Держбюджету; у графі 4 "Сума" - сума коштів передоплати (доплати), яка
перерахована до Держбюджету. 2.4.8. У таблиці "Сума нарахованих митних та інших платежів,
що підлягає перерахуванню до Держбюджету впродовж зазначеного
періоду" на підставі даних, що містяться в митних деклараціях,
прийнятих до митного оформлення упродовж зазначеного періоду,
зазначається: у рядку "всього" - загальна сума митних та інших платежів,
списаних з відповідних рахунків митних органів і належних до
перерахування в Держбюджет згідно з оформленими митними
деклараціями, зазначеними в графі 2 "Номер"; у графі 1 "Тип" - тип документа, за яким нараховані митні та
інші платежі (ВМД ( za437-05, zb437-05 ), МД-1 ( za066-05 ), Акт); у графі 2 "Номер" - номер документа, згідно з яким митні та
інші платежі перераховуються до Держбюджету; у графі 3 "Дата" - дата оформлення митної декларації, згідно
з якою митні та інші платежі перераховуються до Держбюджету; у графі 4 "Вид" - код виду митного платежу відповідно
до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та
інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Державної митної
служби України від 07.12.2005 N 1201 ( z1552-05 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1552/11832; у графі 5 "Сума" - сума митних та інших платежів,
перерахованих до Держбюджету згідно з митною декларацією,
зазначеною у графі 2.
2.5. У разі повернення платнику податків коштів, що були
помилково та/або надмірно зараховані до Держбюджету, Держмитслужба
на підставі підготовленого висновку про повернення коштів і
платіжних документів Державного казначейства України, що свідчать
про перерахування коштів з рахунку з обліку доходів Державного
бюджету України на рахунок платника податків, зазначений у цьому
висновку, здійснює корегування відповідних сум у рядку "Сума
нарахованих митних та інших платежів, що підлягає перерахуванню до
Держбюджету з початку року, всього:", а в разі необхідності - у
рядку "Сума нарахованих митних та інших платежів, що підлягає
перерахуванню до Держбюджету з початку місяця, який є поточним при
формуванні періоду, всього:" Картки. У таблиці "Суми коригувань митних та інших платежів, що
нараховані за ВМД" зазначаються дані митних декларацій та види
митних платежів, за якими здійснилося коригування сум митних та
інших платежів, нарахованих за ВМД ( za437-05, zb437-05 ).
2.6. У рядку "Залишок коштів передоплати (доплати) на кінець
періоду:" зазначається загальна сума залишку коштів передоплати
(доплати) на кінець періоду, за який формується Картка в розрізі
відповідних рахунків митного органу.
2.7. Кожна операція в Картці відображається окремим рядком. Проведення операцій в Картках здійснюється в хронологічному
порядку.
2.8. Заповнення форм оперативного обліку здійснюється в
гривнях з двома десятковими знаками.
2.9. Дані, розміщені в таблиці "Кошти, повернені Державним
казначейством України з Держбюджету", містять інформацію, що не
впливає на рух коштів передоплати (доплати) платника податків, а
тому використовуються для довідки. Порядок заповнення граф цієї таблиці такий: у рядку "всього" зазначається загальна сума помилково та/або
надмірно зарахованих коштів до Держбюджету, які повертаються
платнику податків; у графі 1 "Тип документа" зазначається тип платіжного
документа Держказначейства, який свідчить про повернення коштів з
Держбюджету платнику податків; у графі 2 "Номер" зазначається номер платіжного документа
Держказначейства, який свідчить про повернення коштів з
Держбюджету платнику податків; у графі 3 "Дата" зазначається дата платіжного документа
Держказначейства, згідно з яким повернено кошти з Держбюджету
платнику податків; у графі 4 "Вид" на підставі висновку про повернення з
Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих
до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких
покладається на митні органи, затвердженого наказом Держмитслужби
від N , зазначається код виду митного платежу відповідно
до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та
інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Державної митної
служби України від 07.12.2005 N 1201 ( z1552-05 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1552/11832, за яким
повернено кошти; - у графі 5 "Сума" зазначається сума митних та інших
платежів, повернених з Держбюджету платнику податків.
2.10. Картка "Залишок коштів платника податків на депозитному
рахунку митниці" (далі - Картка про залишок коштів) відкривається
та формується Відділом щорічно на кожного платника податків
(юридичну особу, фізичну особу, яка зареєстрована як суб'єкт
підприємницької діяльності) одночасно з Карткою.
2.11. У Картці про залишок коштів (форма якої наведена в
додатку 2 до цього Порядку) відображаються дані про платника
податків та про операції, що проводяться з коштами передоплати
(резервування, блокування, повернення).
2.12. Картка формується щоденно, на визначену дату.
2.13. Порядок заповнення окремих граф Картки про залишок
коштів такий: 2.13.1. У графах блоку "Інформація про платника податків"
зазначається інформація стосовно платника податків, а саме: - найменування платника податків; - код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер; - реквізити банківських рахунків у такому порядку: МФО, назва
банку, номер і вид рахунку - валютний чи гривневий. 2.13.2. У таблиці "Інформація про залишок коштів передоплати
(доплати)" на підставі щоденної виписки з рахунків, відкритих на
ім'я митних органів в органах Державного казначейства України (у
разі внесення передоплати /доплати/ безготівковим способом), або
на підставі оригіналу прибуткового касового документа, що
підтверджує доплату готівкою до вповноваженого банку (каси митного
органу), та оформлених митних декларацій: у рядку "Залишок коштів передоплати (доплати) на початок
дня:" зазначається сума залишку коштів передоплати (доплати)
платника податків, що обліковується на відповідному рахунку
митного органу на початок робочого дня, на який формується Картка
про залишок коштів; у рядку "Надійшло коштів передоплати впродовж дня" на
підставі щоденної виписки з рахунків, відкритих на ім'я митних
органів в органах Державного казначейства України (у разі внесення
передоплати /доплати/ безготівковим способом), або оригіналу
прибуткового касового документа, що підтверджує доплату готівкою
до вповноваженого банку (каси митного органу), зазначається
загальна сума коштів передоплати (доплати), яка надійшла від
платника податків упродовж робочого дня, на який формується Картка
про залишок коштів, на відповідний рахунок митного органу. Загальна сума коштів передоплати (доплати) дорівнює сумі,
зазначеній у рядку "Всього" таблиці "Надійшло коштів передоплати
(доплати) упродовж зазначеного періоду" Картки, складеної за
робочий день, за який формується Картка про залишок коштів; у рядку "Сума митних та інших платежів, що підлягає
перерахуванню до держбюджету за робочий день:" на підставі даних,
що містяться в митних деклараціях, що були прийняті до митного
оформлення упродовж зазначеного періоду, зазначається загальна
сума митних та інших платежів, які перераховуються з відповідного
рахунку митного органу до Держбюджету згідно з митними
деклараціями, зазначеними в графі 2 "Номер" таблиці "Сума
нарахованих митних та інших платежів, що підлягає перерахуванню до
Держбюджету упродовж зазначеного періоду" Картки, за робочий день,
за який формується Картка про залишок коштів. Вона дорівнює сумі, зазначеній у рядку "Всього" таблиці "Сума
нарахованих митних та інших платежів, що підлягає перерахуванню до
Держбюджету впродовж зазначеного періоду" Картки, складеної за
робочий день, за який формується Картка про залишок коштів; у рядку "Залишок коштів передоплати (доплати), у межах якої
можна здійснювати митне оформлення на визначену дату:"
зазначається сума залишку коштів передоплати (доплати) на
відповідному рахунку митного органу, яка може бути використана для
сплати митних платежів при митному оформленні товарів. Вона дорівнює сумі, зазначеній в графі "Залишок коштів
передоплати (доплати) на початок дня" таблиці "Інформація про
залишок коштів передоплати (доплати)", до якої додається
відповідна сума, зазначена в графі "Надійшло коштів передоплати
(доплати) упродовж дня" цієї самої таблиці, та віднімаються
відповідні суми, зазначені в графі "Сума митних та інших платежів,
що підлягає перерахуванню до держбюджету за робочий день:". 2.13.3. У таблиці "Резервування коштів за ВМД (ІМ ПД)"
відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від
29.03.2002 N 390 ( 390-2002-п ) "Про ввезення на митну територію
України окремих видів товарів" та наказу Держмитслужби від
29.07.98 N 447 ( z0698-98 ) "Про затвердження Положення про
надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій
митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за
попередньою вантажною митною декларацією", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29.10.98 за N 698/3138, зазначаються: у рядку "Тип" - тип митної декларації, за якою нараховано
митний борг; у графі "Номер" - номер оформленої попередньої вантажної
митної декларації; у графі "Дата" - дата оформлення попередньої вантажної
декларації; у графі "Вид" - код виду митного платежу відповідно
до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та
інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Державної митної
служби України від 07.12.2005 N 1201 ( z1552-05 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за N 1552/11832, за яким
нараховано митний борг у попередній вантажній митній декларації; у графі "Сума" - сума митного боргу, нарахована за
попередньою митною декларацією та зарезервована на депозитному
рахунку 3734 митного органу. Якщо із законодавчо визначених причин кошти, що резервувались
за ВМД ( za437-05, zb437-05 ) (ІМ ПД) як митний борг, не були
задіяні при митному оформленні вантажів, то вони розрезервуються і
набувають статусу коштів передоплати. Відповідні коригування робляться в таблиці "Інформація про
залишок коштів передоплати (доплати)". 2.13.4. У таблиці "Блокування коштів за документами, які
перебувають в роботі" зазначаються митні декларації, які прийняті
до оформлення, але за якими ще не завершено митне оформлення
вантажів у графі "Тип" зазначається тип митної декларації, за якою
здійснюється митне оформлення вантажів; у графі "Номер" зазначається номер митної декларації, за якою
здійснюється митне оформлення вантажів; у графі "Дата" зазначається дата присвоєння митній декларації
порядкового номеру в журналі обліку ВМД ( za437-05, zb437-05 ); у графі "Сума" зазначається сума нарахованих за митною
декларацією митних платежів, яка після оформлення декларації у
повному обсязі підлягає перерахуванню з відповідного рахунку
митного органу до Держбюджету. Якщо із законодавчо визначених причин за документами, що були
прийняті в роботу, було прийнято рішення про неможливість
(недоцільність) завершення митного оформлення, то кошти, які
блокувалися за цими документами, залишаються як передоплата. Відповідні коригування робляться в таблиці "Інформація про
залишок коштів передоплати (доплати)". 2.13.5. Таблиця "Кошти, щодо яких прийнято рішення про
повернення на вимогу платника податків" заповнюється у випадку,
коли митним органом підготовлено висновок про повернення коштів. Порядок заповнення граф таблиці такий: у графі 1 "Номер документа" зазначається номер висновку, на
підставі якого прийнято рішення про повернення коштів передоплати
(доплати); у графі 2 "Дата документа" зазначається дата складання
висновку, на підставі якого прийнято рішення про повернення коштів
передоплати (доплати); у графі 3 "Сума коштів, щодо якої прийнято рішення про
повернення" зазначається сума коштів передоплати (доплати), щодо
якої прийнято рішення про повернення коштів платнику податків з
відповідного рахунку митного органу. За відсутності на відповідному рахунку митного органу
заявленої платником суми до повернення коштів передоплати
(доплати), заблоковані кошти залишаються як передоплата (доплата). Відповідні коригування робляться в таблиці "Інформація про
залишок коштів передоплати (доплати)". 2.13.6. Таблиця "Кошти, які підлягають перерахуванню до
Держбюджету по закінченні терміну позовної давності" заповнюється
у випадку, коли митним органом складено реєстр платників податків,
які не звернулися до митного органу до закінчення законодавчо
встановленого терміну позовної давності з письмовою заявою про
повернення коштів. Порядок заповнення граф таблиці такий: у графі 1 "Номер реєстру" зазначається реєстраційний номер
складеного реєстру платників податків, які не звернулися до
митного органу до закінчення законодавчо встановленого терміну
позовної давності з письмовою заявою про повернення коштів
передоплати; у графі 2 "Дата реєстру" зазначається дата реєстрації
складеного реєстру платників податків, які не звернулися до
митного органу до закінчення терміну позовної давності з письмовою
заявою про повернення коштів; у графі 3 "Сума" зазначається сума коштів, зазначена в
складеному реєстрі платників податків, які не звернулися до
митного органу до закінчення терміну позовної давності з письмовою
заявою про повернення коштів.
2.14. У журналі обліку коштів фізичних осіб відображається
стан надходження коштів на відповідний рахунок митного органу,
стан розрахунків з держбюджетом за видами митних та інших платежів
та повернення залишку коштів на вимогу платника податків. Форма
журналу наведена в додатку 3 до цього Порядку. 2.14.1. Порядок заповнення окремих граф журналу такий: у графі 1 "N з/п" зазначається номер запису за порядком; у графі 2 "П.І.Б. фізичної особи" зазначається прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи, що здійснює перерахування коштів
передоплати (доплати); у графах 3-5 "Надійшло коштів передоплати (доплати) на
відповідний рахунок на момент митного оформлення" на підставі
щоденної виписки з рахунків, відкритих на ім'я митних органів в
органах Державного казначейства України (у разі внесення
передоплати /доплати/ безготівковим способом), або оригіналу
прибуткового касового документа, що підтверджує доплату готівкою
до вповноваженого банку (каси митного органу), зазначається: у графі 3 "Номер платіжного документа" - номер платіжного
документа, згідно з яким надійшли кошти передоплати (доплати); у графі 4 "Дата платіжного документа" - дата платіжного
документу, згідно з яким надійшли кошти передоплати (доплати); у графі 5 "Сума" - сума коштів передоплати (доплати), яка
надійшла від платника податків на відповідний рахунок митному
органу; у графі 6 "Номер декларації" - номер митної декларації,
згідно з якою митні та інші платежі перераховуються до
Держбюджету; у графі 7 "Дата оформлення декларації" - дата оформлення
митної декларації, згідно з якою митні та інші платежі
перераховуються до Держбюджету; у графі 8 "Загальна сума списаних митних та інших платежів" -
загальна сума митних та інших платежів, які перераховуються до
Держбюджету згідно з митною декларацією, зазначеною в графі 4; у графі 9 "митні збори (плата за митне оформлення)" - сума
митних зборів (плата за митне оформлення - після вступу України до
СОТ), яка перераховується до Держбюджету згідно з митною
декларацією, зазначеною в графі 6; у графі 10 "ввізне мито" - сума ввізного мита, яка
перераховується до Держбюджету згідно з митною декларацією,
зазначеною в графі 6; у графі 11 "вивізне мито" - сума вивізного мита, яка
перераховується до Держбюджету згідно з митною декларацією,
зазначеною в графі 6; у графі 12 "акцизний збір" - сума акцизного збору, яка
перераховується до Держбюджету згідно з митною декларацією,
зазначеною в графі 6; у графі 13 "ПДВ" - сума ПДВ, яка перераховується до
Держбюджету згідно з митною декларацією, зазначеною в графі 6; у графі 14 "Сума" - сума коштів передоплати (доплати), що
залишилася невикористаними після здійснення митного оформлення; у графі 15 "Термін закінчення строку позовної давності" -
термін закінчення строку позовної давності за сумою коштів, яка
залишилась невикористаною після здійснення митного оформлення; у графі 16 "Сума, щодо якої прийнято рішення про повернення
на вимогу платника податків" - сума залишку коштів передоплати
(доплати), щодо якої прийнято рішення про повернення на вимогу
платника податків; у графі 17 "Сума, яка повернута платнику податків органом
Держказначейства України" - сума митних та інших платежів, яка за
інформацією органів Держказначейства України повернута платнику
податків.
3. Облік надходження передоплати (доплати)
3.1. Відділ здійснює оформлення вантажної митної декларації
( za437-05, zb437-05 ) (далі -ВМД), уніфікованої митної квитанції
МД-1 ( za066-05 ) (далі - МД-1) за умови фактичного надходження на
відповідний рахунок митного органу коштів (передоплати за митне
оформлення, доплати) у сумі, що забезпечує сплату всіх
установлених законодавством митних та інших платежів, що
підтверджується випискою органу Держказначейства України або
оригіналом прибуткового касового документа, який підтверджує
доплату готівкою до вповноваженого банку (каси митного органу).
3.2. У платіжних дорученнях на сплату митних та інших
платежів які підлягають стягненню за ВМД ( za437-05, zb437-05 ),
МД-1 ( za066-05 ), у графі "Призначення платежів" має бути
зазначено "Передоплата (доплата) за митне оформлення".
3.3. Підтвердження про надходження сум передоплати (доплати)
Відділ отримує впродовж робочого дня в режимі "ON-LINE". За відсутності відповідного технічного забезпечення Відділ
щоденно звіряє суми надходжень з виписками з відповідних рахунків
і касовими документами, наявними в Службі фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності митного органу (далі -
Служба).
3.4. На підставі даних, зазначених у виписках з рахунків,
суми дати та номери платіжних доручень, за якими здійснено
зарахування сум коштів передоплати (доплати), заносяться до
Карток, реєстру обліку надходжень коштів передоплати (доплати), що
надійшли на депозитний рахунок 3734 (додаток 4 до цього Порядку),
а також до реєстру обліку коштів передоплати (доплати), що
надійшли на банківський балансовий рахунок 2603 (додаток 5 до
цього Порядку).
3.5. За потреби відповідна виписка з реєстру обліку платіжних
доручень в електронному вигляді розсилається у підрозділи митного
оформлення, на митні пости. У разі внесення платежів готівкою підтвердженням факту
зарахування коштів на відповідний рахунок митного органу є
оригінал прибуткового касового документа.
3.6. При здійсненні операцій зі списання сум митних та інших
платежів, нарахованих за ВМД ( za437-05, zb437-05 ), спочатку
списуються кошти, які обліковуються на банківському балансовому
рахунку 2603 і призначені для сплати митних і інших платежів, а
потім списуються кошти, що перебувають на депозитному рахунку
митного органу. Готівка, що перебуває в касі митного органу на кінець
робочого дня, не пізніше наступного робочого дня здається Службою
на відповідні рахунки митного органу в установленому порядку.
3.7. У картках на дату проведення останньої облікової
операції підбиваються підсумки за всіма графами Карток з початку
місяця та з початку року (крім граф, що відображають сальдо
розрахунків з бюджетом). На кінець місяця після проведення
останньої операції здійснюється запис зазначених підсумкових
рядків до особового рахунку.
4. Облік надходження платежів до Держбюджету
4.1. З метою обліку сум митних та інших платежів, що
підлягають перерахуванню до Держбюджету, у Відділі ведуться: реєстр належних до перерахування сум митних та інших
платежів, сплачених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності за
оформленими ВМД ( za437-05, zb437-05 ) (додаток 6 до цього
Порядку); реєстр належних до перерахування сум митних та інших
платежів, сплачених фізичними особами за оформленими ВМД
( za437-05, zb437-05 ) (додаток 7 до цього Порядку); реєстр належних до перерахування сум митних та інших
платежів, сплачених за квитанцією МД-1 ( za066-05 ), оглядовими
розписами М-15, М-16 (додаток 8 до цього Порядку).
4.2. Щоденно, у визначений згідно з окремим розпорядженням по
митному органу час, після отримання відповідної інформації з усіх
підрозділів митного оформлення Відділ подає Службі зведену у
вищезазначені реєстри інформацію про належні до перерахування в
Держбюджет митні та інші платежі, нараховані в торговому та
неторговому обігах за оформленими в повному обсязі ВМД ( za437-05,
zb437-05 ), МД-1 ( za066-05 ), М-15, М-16.
5. Звірення сум митних та інших платежів, що підлягали

перерахуванню і фактично перераховані до Держбюджету
5.1. Для забезпечення контролю розрахунків з Держбюджетом
Відділ спільно зі Службою щомісяця здійснює звірення сум митних та
інших платежів, що підлягали перерахуванню і фактично перераховані
до Держбюджету.
5.2. Результати звірки оформлюється відповідним актом. До акта заносяться тільки підсумкові дані.
5.3. Форма акта про звірення руху грошових коштів на
відповідному рахунку митного органу (суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності) наведена в додатку 9 до цього Порядку, форма акта про
звірення руху грошових коштів на відповідному рахунку митного
органу (фізичні особи) наведена в додатку 10 до цього Порядку.
5.4. Для звірення сум митних та інших платежів, що були
нараховані за ВМД ( za437-05, zb437-05 ) і фактично списані в
Картках, Відділ до 15 числа місяця, наступного за звітним,
здійснює звірення сум з відділом інформаційної роботи та митної
статистики митного органу.
5.5. За результатами такого звірення складається акт. Форма акта про звірення сум митних та інших платежів,
нарахованих за ВМД ( za437-05, zb437-05 ) і сум митних та інших
платежів, списаних у картках - особових рахунках платників
податків, наведена в додатку 11 до цього Порядку.
5.6. Акт складається у двох примірниках. Перший примірник
акта залишається у справах Відділу, другий - у відділі
інформаційної роботи та митної статистики митного органу. До паперової копії акта заносяться дані тільки за тією ВМД
( za437-05, zb437-05 ), за якою виявлено розбіжності.
5.7. У разі виявлення розбіжностей між даними Відділу та
даними відділу інформаційної роботи та митної статистики митного
органу, Відділом готується доповідна записка на ім'я начальника
митного органу для прийняття відповідного рішення.
6. Звірення залишків коштів передоплати (доплати)
6.1. Посадовими особами сектору оформлення Відділу або
підрозділів митного оформлення, уповноважених на виконання функцій
Відділу, за підсумками даних, зазначених у Картках, щороку за
станом на 1 січня здійснюється інвентаризація взаєморозрахунків за
кожним платником податків, митним брокером відповідно до
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419
( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання фінансової
звітності" та Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей,
розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ,
затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства
України від 30.10.98 N 90 ( z0728-98 ) і зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 16.11.98 за N 728/3168.
6.2. Форма акта про звірення залишків сум коштів передоплати
(доплати) на відповідному рахунку митного органу (тільки з
призначенням платежу "Передоплата, доплата за митне оформлення")
наведена в додатку 12 до цього Порядку.
6.3. Акт складається у двох примірниках. Перший і другий примірники надсилаються суб'єкту ЗЕД для
узгодження зазначеної в акті інформації. Завізований суб'єктом ЗЕД перший примірник акта повертається
митному органу, який здійснював звірення залишків сум коштів
передоплати.
7. Облік і розпорядження сумами передоплати (доплати),

строк позовної давності щодо яких минув
7.1. Кошти, що надійшли як передоплата (доплата) за митне
оформлення, перебувають на відповідному рахунку протягом терміну
позовної давності, визначеного статтею 257 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ).
7.2. Митний орган у встановленому порядку вирішує питання
щодо списання коштів, що надійшли як передоплата (доплата) за
митне оформлення й обліковуються на особових рахунках платників
більше 1095 днів без руху (тобто відсутні надходження коштів
передоплати (доплати), перерахування коштів до держбюджету,
повернення платникам податків коштів, розміщених на відповідному
рахунку митного органу як передоплата; відсутність підтвердженого
суб'єктом ЗЕД акта), за умови відсутності заяви платника про
повернення.
7.3. Форма реєстру платників податків (квитанцій фізичних
осіб), які не звернулися до митного органу до закінчення терміну
позовної давності з письмовою заявою про повернення коштів,
наведена в додатку 13 до цього Порядку.
8. Облік векселів і сум митних та інших платежів,

звільнення від сплати яких передбачено

чинними законодавчими актами
8.1. З метою обліку векселів, подання яких митним органам
передбачено чинним законодавством, у Відділі ведуться журнал
обліку податкових векселів (додаток 14 до цього Порядку) і журнал
обліку простих векселів (додаток 15 до цього Порядку).
8.2. У графах 14 "Номер реєстру" та 15 "Дата реєстру"
зазначаються вихідний номер і дата супровідного листа митного
органу, яким реєстр податкових векселів (форма реєстру наведена в
додатку 16 до цього Порядку) надсилається до органів державної
податкової служби.
8.3. Облік сум митних та інших платежів, звільнення від
сплати яких передбачено чинними законодавчими актами, ведеться
Відділом за формами, установленими Держмитслужбою.
9. Облік податкових боргів
9.1. Облік сум податкових боргів (у тому числі штрафних
санкцій та нарахованої на суму податкового боргу пені) платників
податків, а також їх погашення або списання здійснюються у картках
обліку боргів, які ведуться Відділом в електронному вигляді за
формою, наведеною у додатку 17 до цього Порядку.
9.2. Картка обліку боргів (далі - Картка боргів)
відкривається Відділом на кожного платника податків, яким було
порушено термін сплати узгоджених податкових зобов'язань.
9.3. При заповненні Картки боргів кожна операція (облік суми
боргу, у тому числі штрафних санкцій та пені, облік погашення
боргу тощо) зазначається окремим рядком. У графах 13-16 "Залишок
боргу" зазначається залишок податкового боргу на кінець кожної
операції.
9.4. У перший робочий день після граничної дати сплати
узгодженого податкового зобов'язання, яка визначається відповідно
до пункту 5.3 статті 5 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон), сума податкового
боргу (у тому числі основний платіж і штрафні санкції /за їх
наявності/) заноситься до Картки боргів. При цьому дата такого занесення зазначається у графі 1 "Дата
здійснення операції". Одночасно, одним рядком із датою,
заповнюються графи 2-4 "Сума податкового боргу" та 13-15 "Залишок
суми боргу" Картки боргів.
9.5. У разі виникнення податкового боргу за ще одним
податковим зобов'язанням (до моменту погашення суми податкового
боргу) наступним рядком заповнюються графи 1, 2-4. При цьому в
графах 13-15 "Залишок суми боргу" цього рядка зазначається
загальна сума податкового боргу.
9.6. У разі виникнення податкового боргу за штрафними
санкціями, нарахованими за порушення граничних строків сплати
узгоджених податкових зобов'язань, відповідно до підпункту 17.1.7
пункту 17.1 статті 17 Закону ( 2181-14 ) заповнюються графи 1, 2,
4 наступного рядка Картки боргів. При цьому в графах 13 та 15
цього рядка сума буде збільшена на суму цих штрафних санкцій.
9.7. При надходженні інформації щодо погашення суми
податкового боргу (його частини) відповідні суми заносяться до
граф 6-9 Картки боргів датою фактичного погашення такого боргу.
При цьому в графах 13-16 зазначається сума боргу, зменшена на суму
такого погашення.
9.8. Одночасно (окремим рядком) до графи 5 Картки боргу
заноситься сума пені, нарахована на суму податкового боргу (його
частини), яку було погашено.
9.9. При заповненні графи 10 "Код способу погашення боргу"
Картки боргу зазначається один із таких кодів: "1" - сума податкового боргу перераховується до бюджету
митним органом з відповідного рахунку на підставі письмової заяви
платника податків; "2" - сума податкового боргу самостійно перераховується до
бюджету платником податку; "3" - суму податкового боргу стягнуто податковим органом у
примусовому порядку; "4" - податковий борг списується за рішенням податкового
органу як безнадійний; "5" - суму податкового боргу стягнуто органами державної
виконавчої служби за рішенням суду; "6" - списання боргу за рішенням суду.
9.10. У графах 11-12 Картки боргів зазначаються реквізити
платіжного доручення, за яким суми податкового боргу були
перераховані до бюджету.
9.11. Для узагальнення інформації стосовно сум податкових
боргів, які обліковуються митним органом у Картках боргів,
Відділом ведеться реєстр платників податків, за якими
обліковується податковий борг, за формою, наведеною в додатку 18
до цього Порядку.
9.12. Реєстр формується та оновлюється автоматично шляхом
консолідації даних, зазначених в останніх рядках граф 13-16 Карток
боргів.
9.13. Контроль за станом погашення податкових боргів і
дотриманням термінів здійснення митним органом передбачених
законодавством заходів з погашення цих боргів здійснюється у
порядку, визначеному Держмитслужбою.
10. З метою обліку повернених платникам податків коштів,
розміщених на відповідному рахунку митного органу як передоплата,
у Відділі ведеться журнал обліку повернених платникам податків
коштів, розміщених на депозитному рахунку митного органу як
передоплата. Форма журналу наводиться у додатку 19 до цього
Порядку.
11. З метою обліку висновків, які надаються до органів
Державного казначейства України щодо повернення помилково та/або
надмірно сплачених митних та інших платежів, у Відділі ведеться
Журнал обліку висновків, які надаються до органів Державного
казначейства України щодо повернення помилково та/або надмірно
сплачених митних та інших платежів. Форма журналу наведена у
додатку 20 до цього Порядку.
Директор Департаменту
митних платежів С.О.Джигалов

Додаток 1

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

КАРТКА -

особовий рахунок платника податків

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ
Найменування платника податків _______________________ Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) _______________ Банківські рахунки ___________________________________ Сума нарахованих митних та інших платежів, що підлягає
перерахуванню до Держбюджету з початку місяця, який є поточним при
формуванні періоду, усього: _______________________________ Сума нарахованих митних та інших платежів, що підлягає
перерахуванню до Держбюджету з початку року, усього: __________________________________________________________
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ КОШТІВ УПРОДОВЖ ПЕРІОДУ,

ЗА ЯКИЙ ФОРМУЄТЬСЯ КАРТКА
Період, за який формується Картка з (число, місяць, рік) _______________________________ до (число, місяць, рік) ______________________________
------------------------------------------------------------------ | Сума | ---------------------------------------------------------+------| Залишок коштів передоплати (доплати) на початок періоду | | -----------------------------------------------------------------
Надійшло коштів передоплати (доплати)

упродовж зазначеного періоду
------------------------------------------------------------------ Тип документа | Номер | Дата | Сума | ----------------------+--------------+-------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ---------------------------------------------------+------------| усього, у т.ч.: | | ---------------------------------------------------+------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
Повернено коштів передоплати (доплати)

упродовж зазначеного періоду
------------------------------------------------------------------ Тип документа | Номер | Дата | Сума | ------------------------+-------------+------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------+-------------+------------+------------| усього, у т.ч.: | | | | ------------------------+-------------+------------+------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
Перераховано коштів до Держбюджету

по закінченню терміну позовної давності
------------------------------------------------------------------ Тип документа | Номер | Дата | Сума | ------------------------+-------------+------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------+-------------+------------+------------| усього, у т.ч.: | | | | ------------------------+-------------+------------+------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
Суми нарахованих митних та інших платежів,

що підлягають перерахуванню до Держбюджету

впродовж зазначеного періоду
------------------------------------------------------------------ Тип документа | Номер | Дата | Вид платежу | Сума | --------------------+---------+--------+---------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------------+---------+--------+---------------+--------| усього, у т.ч.: | | | | | --------------------+---------+--------+---------------+--------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
Суми коригувань митних та інших платежів,

що нараховані за ВМД
------------------------------------------------------------------ Тип документа | Номер | Дата | Вид платежу | Сума | --------------------+---------+--------+---------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------------+---------+--------+---------------+--------| усього, у т.ч.: | | | | | --------------------+---------+--------+---------------+--------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Сума | ---------------------------------------------------------+------| Залишок коштів передоплати (доплати) на кінець періоду: | | -----------------------------------------------------------------
ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Кошти, що повернені Державним казначейством України

з Держбюджету
------------------------------------------------------------------ Тип документа | Номер | Дата | Вид платежу | Сума | --------------------+---------+--------+---------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------------+---------+--------+---------------+--------| усього, у т.ч.: | | | | | --------------------+---------+--------+---------------+--------| | | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

ЗАЛИШОК

коштів платника податків на депозитному рахунку митниці

за станом на___________________

Інформація про платника податків
Найменування платника податків _______________________ Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) _______________ Банківські рахунки ___________________________________
Інформація про операції з коштами

Інформація про залишок коштів передоплати (доплати)
------------------------------------------------------------------ Період |Сума| -----------------------------------------------------------+----| 1 | 2 | -----------------------------------------------------------+----| Залишок коштів передоплати (доплати) на початок дня: | | -----------------------------------------------------------+----| Надійшло коштів передоплати (доплати) упродовж дня: | | -----------------------------------------------------------+----| Сума митних та інших платежів, що підлягає перерахуванню до| | держбюджету за робочий день: | | -----------------------------------------------------------+----| Залишок коштів передоплати (доплати), у межах якої можна | | здійснювати митне оформлення на визначену дату: | | -----------------------------------------------------------------
Резервування коштів за ВМД (ІМ ПД)
------------------------------------------------------------------ Тип документа | Номер | Дата | Вид | Сума | --------------------+-----------+----------+---------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------------+-----------+----------+---------+----------| | | | | | ----------------------------------------------------------------| Усього | -----------------------------------------------------------------
Блокування коштів по документах в роботі
------------------------------------------------------------------ Тип документа | Номер | Дата | Вид | Сума | --------------------+-----------+----------+---------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------------+-----------+----------+---------+----------| | | | | | ----------------------------------------------------------------| Усього | -----------------------------------------------------------------
Кошти, щодо яких прийнято рішення про повернення

на вимогу платника податків
------------------------------------------------------------------ Номер документа|Дата документа| Сума коштів, щодо якої прийнято | | | рішення про повернення | ---------------+--------------+---------------------------------| 1 | 2 | 3 | ---------------+------------------------------------------------| | | ----------------------------------------------------------------| Усього | | -----------------------------------------------------------------
Кошти, які підлягають перерахуванню до Держбюджету

по закінченні терміну позовної давності
------------------------------------------------------------------ Номер реєстру | Дата реєстру | Сума | ------------------------+-----------------------+---------------| 1 | 2 | 3 | ------------------------+---------------------------------------| | | ----------------------------------------------------------------| Усього | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

ЖУРНАЛ

обліку коштів фізичних осіб

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | П.І.Б. | Надійшло коштів | Сума митних та інших платежів, що перераховується до | Залишок коштів | Сума, що | з/п|фізичної| передоплати | Держбюджету | передоплати (доплати) |повернута | | особи | (доплати) на | | | платнику | | |відповідний рахунок | | | податків | | | на момент митного | | | органом | | | оформлення | | |Держказна-| | |--------------------+--------------------------------------------------------------+------------------------| чейства | | | номер | дата |сума|номер | дата |загальна| у т.ч. за видами платежів: |сума| термін | сума, |України | | | пла- | пла- | |декла-|оформлення| сума | | |закінчення| щодо | | | |тіжного|тіжного| |рації |декларації|списаних| | | строку | якої | | | | доку- | доку- | | | | митних |-----------------------------------| | позовної |прийнято| | | |мента |мента | | | |та інших| митні |ввізне|вивізне|акцизний|ПДВ| |давності |рішення | | | | | | | | |платежів| збори | мито | мито | збір | | | | про | | | | | | | | | |(плата | | | | | | |повер- | | | | | | | | | | за | | | | | | |нення на| | | | | | | | | | митне | | | | | | |вимогу | | | | | | | | | | офор- | | | | | | |платника| | | | | | | | | |млення)| | | | | | |податків| | ---+--------+-------+-------+----+------+----------+--------+-------+------+-------+--------+---+----+----------+--------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |13 | 14 | 15 | 16 | 17 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

РЕЄСТР ОБЛІКУ

надходжень коштів передоплати (доплати),

що надійшли на депозитний рахунок 3734

за ___________________

(дата календарного дня)

----------------------------------------------------------------------------- Назва | Код за ЄДРПОУ |Банківський| Дата | Номер |Сума,|Примітки| платника|(ідентифікаційний| рахунок |платіжного|платіжного|грн. | | податків| номер) | платника |доручення |доручення | | | | | податків | | | | | --------+-----------------+-----------+----------+----------+-----+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

РЕЄСТР ОБЛІКУ

надходжень коштів передоплати (доплати),

що надійшли на банківський рахунок 2603

за ___________________

(дата календарного дня)

----------------------------------------------------------------------------- Назва | Код за ЄДРПОУ |Банківський| Дата | Номер |Сума,|Примітки| платника|(ідентифікаційний| рахунок |платіжного|платіжного|грн. | | податків| номер) | платника |доручення |доручення | | | | | податків | | | | | --------+-----------------+-----------+----------+----------+-----+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------

Додаток 6

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

РЕЄСТР

належних до перерахування сум митних та інших платежів,

сплачених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності

за оформленими ВМД ____________ митниці за ___________ р.

(день)

у грн.
------------------------------------------------------------------ N з/п | Вид і код податку | Термін | | |-------------------------------------| | |з _______ (період) |з початку місяця | ------+-------------------+-------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Митні збори | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |ОО1 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |ОО3 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О10 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О12 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О15 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Усього | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Мито | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О20 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О21 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О23 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О24 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О40 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О43 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Усього | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Акцизний збір | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О80 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О81 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О82 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О83 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О84 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О85 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О86 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О88 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О89 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О27 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Усього | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |ПДВ (О28) | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Єдиний збір (О70) | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Пеня, штрафи | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Усього за всіма | | | |платежами | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 7

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

РЕЄСТР

належних до перерахування сум митних та інших платежів,

сплачених фізичними особами за оформленими ВМД ____________ митниці за ___________ р.

(день)

у грн.
------------------------------------------------------------------ N з/п | Вид і код податку | Термін | | |-------------------------------------| | |за _______ (період)|з початку місяця | ------+-------------------+-------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Митні збори | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |ОО1 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |ОО3 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |ОО4 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |ОО5 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |ОО9 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О10 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О12 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Усього | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Мито | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |120 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |121 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |123 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |124 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |140 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |143 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Усього | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Акцизний збір | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |180 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |181 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |182 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |183 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |184 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |185 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |186 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |188 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |189 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |127 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Усього | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |ПДВ (128) | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Єдиний збір (О70) | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Усього за всіма | | | |платежами | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 8

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

РЕЄСТР

належних до перерахування сум митних

та інших платежів, сплачених за квитанцією МД-1,

оглядовими розписами М-15, М-16 ____________ митниці за ___________ р.

(день)

у грн.
------------------------------------------------------------------ N з/п |Вид та код податку | Термін | | |-------------------------------------| | |за _______ (період)|з початку місяця | ------+-------------------+-------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Митні збори | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |ОО1 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |ОО3 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |ОО4 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |ОО6 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |ОО8 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |ОО9 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О10 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |О12 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Усього | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Мито | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |120 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |121 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |123 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |124 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |140 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |143 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Усього | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Акцизний збір | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |180 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |181 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |182 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |183 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |184 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |185 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |186 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |188 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |189 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |127 | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Усього | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |ПДВ (128) | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Єдиний збір (О70) | | | ------+-------------------+-------------------+-----------------| |Усього за всіма | | | |платежами | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 9

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

АКТ

звірення руху сум грошових коштів

на відповідному рахунку митного органу за період

з ___________ 200_ р. до _____________ 200_ року

(суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності)

у грн.
------------------------------------------------------------------ N з/п | Найменування | Дані обліку |Дані обліку Служби| | операції | Відділу | фінансів, | | | | бухгалтерського | | | | обліку та | | | | звітності | ------+-------------------+------------------+------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-------------------+------------------+------------------| 1 |Надійшла сума | | | |коштів передоплати | | | |(доплати) | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 2 |Усього: |Дані за Реєстрами |Перераховано | | |належних до |Службою фінансів, | | |перерахування сум |бухгалтерського | | |митних та інших |обліку та | | |платежів за |звітності за цей | | |оформленими |період. | | |суб'єктами ЗЕД у | | | |повному обсязі ВМД| | | |МД-1, наданими до | | | |Служби фінансів, | | | |бухгалтерського | | | |обліку та | | | |звітності в період| | | |з ____ до ______ | | ------+-------------------+------------------+------------------| |у т.ч. 001 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |ОО3 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О10 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О12 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О15 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О20 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О21 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О23 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О24 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О40 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О43 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О27 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О80 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О81 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О82 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О83 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О84 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О85 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О86 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О88 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О89 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О28 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О70 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 3 |Суми грошових | | | |коштів, повернені | | | |платнику податків | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 4 |Суми грошових | | | |коштів, | | | |перераховані до | | | |Держбюджету по | | | |закінченні терміну | | | |позовної давності | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 5 |Інше | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |Примітки: |Звірено |Звірено | ------+-------------------+------------------+------------------| | |___________ |___________ | ------+-------------------+------------------+------------------| | |підпис |підпис | | |відповідальної |відповідальної | | |особи Відділу |особи Служби | | | |фінансів, | | | |бухгалтерського | | | |обліку та | | | |звітності | -----------------------------------------------------------------

Додаток 10

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

АКТ

звірення руху сум грошових коштів

на відповідному рахунку митного органу за період

з ___________ 200_ р. до _____________ 200_ року

(фізичні особи)

у грн.
------------------------------------------------------------------ N з/п | Найменування | Дані обліку |Дані обліку Служби| | операції | Відділу | фінансів, | | | | бухгалтерського | | | | обліку та | | | | звітності | ------+-------------------+------------------+------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------+-------------------+------------------+------------------| 1 |Надійшла сума | | | |коштів передоплати | | | |(доплати) | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 2 |Усього: |Дані за Реєстрами |Перераховано | | |належних до |Службою фінансів, | | |перерахування сум |бухгалтерського | | |митних та інших |обліку та | | |платежів за |звітності за цей | | |оформленими |період | | |фізичними особами | | | |в повному обсязі | | | |ВМД, МД-1, | | | |наданими до | | | |Служби фінансів, | | | |бухгалтерського | | | |обліку та | | | |звітності в період| | | |з ____________ | | | |до ________ | | ------+-------------------+------------------+------------------| |у т.ч. 001 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |ОО3 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |ОО4 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |ОО5 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |ОО6 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |ОО8 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |ОО9 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О10 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |120 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |121 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |123 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |124 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |140 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |143 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |180 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |181 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |182 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |183 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |184 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |185 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |186 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |188 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |189 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |127 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |128 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |О70 | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 3 |Суми грошових | | | |коштів, повернених | | | |фізичним особам | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 4 |Суми грошових | | | |коштів, | | | |перераховані до | | | |Держбюджету по | | | |закінченні терміну | | | |позовної давності | | | ------+-------------------+------------------+------------------| 5 |Інше | | | ------+-------------------+------------------+------------------| |Примітки: |Звірено |Звірено | ------+-------------------+------------------+------------------| | |___________ |___________ | ------+-------------------+------------------+------------------| | |підпис |підпис | | |відповідальної |відповідальної | | |особи Відділу |особи Служби | | | |фінансів, | | | |бухгалтерського | | | |обліку та | | | |звітності | -----------------------------------------------------------------

Додаток 11

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

АКТ

про звірення сум митних та інших платежів,

нарахованих за ВМД, і сум митних та інших платежів,

списаних у Картках - особових рахунках платників

податків за період

з ___________ 200_ р. до ________________ 200_ року

------------------------------------------------------------------ N з/п |Номер ВМД| Вид |Сума платежу | Сума | Сума | | | платежу | за даними |платежу за|розбіжності| | | | відділу | даними | в даних | | | |інформаційної|Відділу за| | | | | роботи та |Картками -| | | | | митної |особовими | | | | | статистики |рахунками | | | | | | платника | | | | | | податків | | ------+---------+----------+-------------+----------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------+---------+----------+-------------+----------+-----------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 12

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

АКТ

про звірення залишків сум коштів передоплати

(доплати) на відповідному рахунку митного органу

станом на _________________________

(дата)

Назва платника податку ________________________ Код за ЄДРПОУ _________________________________ Банківський рахунок ___________________________
у грн.
------------------------------------------------------------------ залишок | Дані митниці | Дані платника податків| коштів |-------------------------+------------------------| передоплати |надходження | списано за |перераховано| списано за| (доплати) за | коштів на | ВМД, МД-1 | коштів на | ВМД, МД-1| станом на 1 |відповідний | (іншим |відповідний | (іншим | січня 200_ р.| рахунок | платіжним | рахунок | платіжним| | |документом) | митного |документом)| | | | органу | | -----------------------------------------------------------------
Сума залишку коштів передоплати за станом на 1 січня
поточного року ____________________________
Підпис платника податків _____________

Додаток 13

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма
Начальнику Служби фінансів, бухгалтерського обліку

та звітності - головному бухгалтеру _______________

(назва митниці) __________________________________________________

(П.І.Б.)

РЕЄСТР

платників податків, які не звернулися
до митного органу до закінчення терміну позовної давності

з письмовою заявою про повернення коштів

Сума незажаданних залишків коштів за платіжними дорученнями
за ______ рік становить ______ грн. і підлягає перерахуванню до
Держбюджету, у тому числі за платниками податків:
------------------------------------------------------------------ Назва платника | Номер |Дата платіжного| Сума залишку, | податків (П.І.Б.| платіжного | доручення | грн. | фізичної особи) | доручення | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| | 2 | 3 | 4 | -----------------------------------------------------------------
Усього: ____________________
Начальник відділу митних платежів ___________________________
дата

Додаток 14

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

ЖУРНАЛ

обліку податкових векселів

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Інформація про платника | Інформація за ВМД | Інформація про податковий вексель | Реквізити | з/п| податків | | | реєстру, за | | | | | яким | | | | | відправлено | | | | | податковий | | | | | вексель в | | | | | податкову | | | | | інспекцію | |------------------------+--------------------------------+-----------------------------------------------------+---------------| | назва |код за|юридична|номер|дата| N штампа | N | номер | назва та |дата видачі|сума ПДВ| строк | номер | дата | |платника|ЄДРПОУ| адреса | ВМД |ВМД |інспектора|особистої |податкового|реквізити |податкового| на яку |погашення|реєстру|реєстру| |податків| | | | | відділу | печатки | векселя | банку, в | векселя | видано | векселя | | | | | | | | | митних |інспектора| |якому було| |вексель,| | | | | | | | | | платежів |вантажного| | складено | | грн. | | | | | | | | | | | відділу | |податковий| | | | | | | | | | | | | | | вексель | | | | | | ---+--------+------+--------+-----+----+----------+----------+-----------+----------+-----------+--------+---------+-------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 15

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

ЖУРНАЛ

обліку простих векселів

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N| N | Назва |Юридична|Код за|Номер|Дата| Вид | Номер | Дата | Дата | Код | Сума платежів за | Відмітка | |ВМД|платника| адреса |ЄДРПОУ| ВМД |ВМД |операції|векселя|видачі |погашення| валюти | векселем | про | | |податків| | | | | (*) | |векселя| векселя | за |----------------------|погашення,| | | | | | | | | | | |векселем|усього,|мито|акциз|ПДВ|сплату | | | | | | | | | | | | | у | | | | | | | | | | | | | | | | | т.ч.: | | | | | -+---+--------+--------+------+-----+----+--------+-------+-------+---------+--------+-------+----+-----+---+----------| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |16 | 17 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Вид операції: 1 - митне оформлення майна, увезеного як внесок до статутного
фонду підприємства з іноземними інвестиціями; 2 - митне оформлення майна, увезеного на підставі договору
(контракту) про спільну інвестиційну діяльність з іноземним
інвестором; 3 - митне оформлення вантажів у межах виробничої кооперації; 4 - митне оформлення вантажів відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 N 1524 "Про порядок
випуску, обігу і погашення простих векселів при ввезенні
(пересиланні) на митну територію України товарів з метою ремонту" 5 - резервний 6 - резервний 7 - резервний

Додаток 16

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

РЕЄСТР

податкових векселів

------------------------------------------------------------------ N з/п |Дата, N |Дата видачі| Номер | Сума, | Назва |Код за | | ВМД |податкового|податкового| грн. |платника|ЄДРПОУ | | | векселя | векселя | |податків| | ------+--------+-----------+-----------+-------+--------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------

Додаток 17

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

КАРТКА

обліку боргів платника податків

Найменування платника податків ____________________ Код за ЄДРПОУ _____________________________________ Розрахунковий рахунок _____________________________ Залишок коштів за станом на поточний період: ________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата | Сума податкового боргу | Погашено (списано як безнадійний) суму боргу | Залишок суми боргу, у грн. | здійснення|----------------------------+---------------------------------------------------+----------------------------| операції |усього| у т.ч.: |усього| у т.ч.: |код способу|реквізити |усього| у т.ч.: | | | | | | погашення |документа | | | | |---------------------| |---------------------|податкового|----------| |---------------------| | |основний|штрафні|пеня| |основний|штрафні|пеня|боргу* |дата|номер| |основний|штрафні|пеня| | | платіж |санкції| | | платіж |санкції| | | | | | платіж |санкції| | ----------+------+--------+-------+----+------+--------+-------+----+-----------+----+-----+------+--------+-------+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Відображається код способу погашення податкового боргу: "1" - сума податкового боргу перераховується до бюджету
митним органом з відповідного рахунку на підставі письмової заяви
платника податків; "2" - сума податкового боргу самостійно перераховується до
бюджету платником податку; "3" - суму податкового боргу стягнуто податковим органом у
примусовому порядку; "4" - податковий борг списується за рішенням податкового
органу як безнадійний. "5" - суму податкового боргу стягнуто органами державної
виконавчої служби за рішенням суду; "6" - списання боргу за рішенням суду.

Додаток 18

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

РЕЄСТР

платників податків, у картках - особових рахунків

яких обліковується податковий борг

за станом на ______________________

------------------------------------------------------------------ N з/п |Найменування| Код за |Залишок суми податкового боргу, у | |суб'єкта ЗЕД| ЄДРПОУ | грн. | | | |----------------------------------| | | |усього, у|основний | штрафні |пеня| | | | т.ч | платіж | санкції | | ------+------------+---------+---------+---------+---------+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------

Додаток 19

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

ЖУРНАЛ

обліку повернених платникам податків коштів,

розміщених на депозитному рахунку митного органу

як передоплата

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва |Ідентифікаційний| Реквізити |Реквізити | Номер |Дата отримання |Реквізити платіжного| з/п| платника | номер/номер за | заяви |Висновків |банківського| Висновку |документа, згідно з | |податків, | ЄДРПОУ/ДРФО | платника | | рахунку | Службою | яким повертаються | | якому | |податків про| | платника | фінансів, | кошти | |повертають| | повернення | | податків |бухгалтерського| | | кошти | | коштів | | | обліку та | | | | |передоплати | | | звітності | | | | |------------+----------| | |--------------------| | | |дата |номер |дата|номер| | | номер |дата|сума| | | | | | | | | |платіжного| | | | | | | | | | | |документа | | | ---+----------+----------------+-----+------+----+-----+------------+---------------+----------+----+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 20

до Тимчасового порядку

ведення митними органами

оперативного обліку коштів,

що обліковуються

на відповідних рахунках

митних органів

як передоплата (доплата),

і сум митних та інших

платежів, які сплачуються

платниками податків під час

митного оформлення товарів
Форма

ЖУРНАЛ

обліку висновків, які надаються до органів

Державного казначейства щодо повернення

помилково та/або надмірно сплачених митних

та інших платежів

Орган Державного казначейства України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Дата |Платник податку |Реквізити | Реквізити |Код бюджетної| Сума до | Напрям повернення |Реквізити |Підтвердження | з/п|реєстрації| | заяви | Висновку про |класифікації |повернення| | реєстру | повернення | | заяви | | платника |правомірність | доходів і | | |висновків | | | платника | | податків | повернення |назва платежу| | | про | | |податків у| | про | митних та | що | | |повернення| | | Відділі | |повернення|інших платежів|повертається | | | | | | митних | | коштів | | | | | | | | платежів |----------------+----------+--------------+-------------| |---------------------------------| |--------------| | |назва |ідентифі-| N | дата | N | дата |код | вид | | на | на | на | |дата| N | | | або |каційний | | | | | |платежу | |банківський|балансовий|депозитний| | |документа| | |П.І.Б.| номер/ | | | | | | | | рахунок |рахунок N | рахунок | | | | | | |номер за | | | | | | | | платника | 2603 | митного | | | | | | | ЄДРПОУ/ | | | | | | | | податків | | органу N | | | | | | | ДРФО | | | | | | | | | | 3734 | | | | ---+----------+------+---------+---+------+-----+--------+----+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+----+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: