open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
29.08.2007 N 507

Про затвердження рішення Головної

акредитаційної комісії МОЗ України

Відповідно до Порядку державної акредитації закладу охорони
здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15 липня 1997 року N 765 ( 765-97-п ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити рішення Головної акредитаційної комісії
Міністерства охорони здоров'я України (протокол від 29 серпня
2007 року N 8 додається).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України Бідного В.Г.
Міністр Ю.О.Гайдаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

29.08.2007 N 507

ПРОТОКОЛ N 8

засідання Головної акредитаційної комісії

Міністерства охорони здоров'я України

29.08.2007

На засіданні присутні: Карамушка Л.І., Жданова М.П., Пономаренко А.М., Шпак І.В.,
Моісеєнко Р.О., Фещенко І.І., Лоєнко Є.О., Григорович В.Р.,
Голубчиков М.В., Петрук Д.А., Гажаман Т.О.
Запрошені: Лупей-Ткач С.І.
Порядок денний:
1. Про акредитацію закладів охорони здоров'я, що належать до
державної та інших форм власності.
2. Про затвердження рішень акредитаційних комісій при
управліннях охорони здоров'я обласних державних адміністрацій.
По першому питанню
1.1. Слухали:
Гажаман Т.О. - головного спеціаліста відділу ліцензування,
акредитації та метрології Департаменту інспектування та контролю
якості медичних послуг, секретаря Головної акредитаційної комісії
МОЗ України Про акредитацію закладів охорони здоров'я, що належать до
державної та інших форм власності
1.1. Вирішили:
За результатами розгляду заяв про державну акредитацію та
доданих згідно переліку, затвердженого додатком 1 до постанови
Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. N 765 ( 765-97-п )
"Про порядок державної акредитації закладу охорони здоров'я"
документів, що надійшли від закладів охорони здоров'я державної,
комунальної (обласного підпорядкування), колективної та приватної
форм власності, а також експертних висновків про відповідність
закладу охорони здоров'я критеріям державної акредитації
з рекомендаціями експертів Головної акредитаційної комісії МОЗ
України (далі - Комісії) акредитувати терміном на три роки
і віднести до відповідної категорії заклади охорони здоров'я:
Державної форми власності:
------------------------------------------------------------------ Назва |Категорія | -----------------------------------------------------+----------| 1. Заклад охорони здоров'я "Реабілітаційний центр" |вища | громадської організації "Центр медико-соціальної | | реабілітації дітей-інвалідів "Відродження" | | м. Чернігів, вул. Доценка, 34 | | Ідентифікаційний код: 26107847 | | -----------------------------------------------------------------
Всього: 1 справа
1.2. Слухали:
Гажаман Т.О. - головного спеціаліста відділу ліцензування,
акредитації та метрології Департаменту інспектування та контролю
якості медичних послуг, секретаря Головної акредитаційної комісії
МОЗ України Про результати роботи тимчасової робочої групи, яка
відповідно до наказу МОЗ України від 12 лютого 2007 року N 30-Адм
проводила експертну оцінку відповідності Кіровоградської дитячої
обласної лікарні (м. Кіровоград, вул. Преображенська, 79/35)
критеріям державної акредитації закладу охорони здоров'я.
1.2. Вирішили:
Акредитувати Кіровоградську дитячу обласну лікарню терміном
на три роки та присвоїти закладу вищу акредитаційну категорію.
1.3. Слухали:
Лупей-Ткач С.І. - начальника відділу планування та нових
медичних технологій Департаменту розвитку медичної допомоги Про результати роботи тимчасової робочої групи, яка
відповідно до наказу МОЗ України від 14 березня 2007 року N 63-Адм
проводила експертну оцінку відповідності Клініки Інституту
дерматології та венерології АМН України (м. Харків,
вул. Чернишевського, 7/9) критеріям державної акредитації закладу
охорони здоров'я, яка зазначила, що Інститут не має ліцензії на
провадження господарської діяльності з медичної практики, що є
порушенням законодавства України в сфері ліцензування
господарської діяльності, також під час проведення експертизи були
виявлені недоліки в роботі закладу пов'язані з недотриманням вимог
встановлених для закладів охорони здоров'я третинного рівня
надання медичної допомоги щодо її якості, вимог сестринського
догляду, грубим порушенням санітарно-епідеміологічного режиму,
незадовільним веденням медичної документації, порушенням умов
зберігання лікарських засобів, що зумовило відповідність закладу
лише другій акредитаційній категорії.
Карамушку Л.І. - директора Департаменту економіки і фінансів,
головуючу на комісії, яка повідомила про надходження на адресу
Головної акредитаційної комісії МОЗ України листа директора
Інституту дерматології та венерології АМН України (від 22.08.07
N 783) з проханням перенести розгляд акредитаційної справи Клініки
Інституту до моменту отримання ним ліцензії на медичну практику,
яку Інститут забов'язується отримати до кінця третього кварталу
поточного року, а також повідомленням про усунення частини
виявлених під час проведення експертної оцінки недоліків в роботі
закладу.
1.3. Вирішили:
Перенести розгляд акредитаційної справи Клініки Інституту
дерматології та венерології АМН України на листопад 2007 року.
1.4. Слухали:
Шпака І.В. - директора Департаменту інспектування та контролю
якості медичних послуг Про результати роботи тимчасової робочої групи, яка
відповідно до наказу МОЗ України від 17 липня 2007 року N 220-Адм
проводила експертну оцінку відповідності Львівської обласної
клінічної лікарні (м. Львів, вул. Чернігівська, 7) критеріям
державної акредитації закладу охорони здоров'я.
1.4. Вирішили:
Акредитувати Львівську обласну клінічну лікарню терміном на
три роки та присвоїти закладу вищу акредитаційну категорію.
По другому питанню
Слухали:
Гажаман Т.О. - головного спеціаліста відділу ліцензування,
акредитації та метрології Департаменту інспектування та контролю
якості медичних послуг, секретаря Головної акредитаційної комісії
МОЗ України Про затвердження рішень акредитаційних комісій при
управліннях охорони здоров'я обласних державних адміністрацій
Вирішили:
Затвердити рішення акредитаційних комісій при управліннях
охорони здоров'я обласних державних адміністрацій:
Луганської:
Протокол від 26.02.07 N 2 - "Про акредитацію закладів служби крові" акредитовані 6 закладів терміном на три роки (перша
категорія - 4, друга - 2);
Протокол від 27.02.07 N 3 - "Про акредитацію закладів охорони здоров'я, що надають
первинну та вторинну лікувально-профілактичну допомогу" акредитовані 5 закладів терміном на три роки (вища
категорія - 2, перша - 2, друга - 1);
Протокол від 27.06.07 N 4 - "Про акредитацію закладів охорони здоров'я, що надають
третинну лікувально-профілактичну допомогу" акредитовані 8 закладів терміном на три роки (вища
категорія - 5, перша - 3 );
Полтавської:
Протокол від 24.07.07 N 2 - "Про акредитацію закладів охорони здоров'я, що надають
третинну лікувально-профілактичну допомогу" акредитований 1 заклад терміном на три роки (вища категорія -
1);
Протокол від 17.08.07 N 4 - "Про акредитацію закладів охорони здоров'я, що надають
вторинну лікувально-профілактичну допомогу" акредитовані 2 заклади терміном на три роки (вища категорія -
2);
Рівненської:
Протокол від 26.07.07 N 13 - "Про акредитацію закладів охорони здоров'я, що надають
первинну та вторинну лікувально-профілактичну допомогу" акредитовані 3 закладів терміном на три роки (вища
категорія - 3);
Тернопільської:
Протокол від 11.07.07 N 1 - "Про акредитацію закладів охорони здоров'я, що надають
первинну лікувально-профілактичну допомогу" акредитовані 12 закладів (сільські дільничні лікарні)
терміном на три роки (вища категорія - 1, перша - 7, друга - 4);
Протокол від 11.07.07 N 2 - "Про акредитацію закладів охорони здоров'я, що надають
первинну лікувально-профілактичну допомогу" акредитовані 133 заклади (амбулаторії загальної практики
сімейної медицини) терміном на три роки (вища категорія - 13,
перша - 69, друга - 52), відмовлено 1 закладу - амбулаторія загальної практики
сімейної медицини с. Стриївка, Збаразького р-ну;
Протокол від 11.07.07 N 3 - "Про акредитацію закладів охорони здоров'я, що надають
первинну лікувально-профілактичну допомогу" акредитовані 274 заклади (фельдшерсько-акушерські пункти)
терміном на три роки (вища категорія - 52, перша - 173, друга -
49);
Протокол від 11.07.07 N 4 - "Про акредитацію закладів охорони здоров'я, що надають
первинну лікувально-профілактичну допомогу" акредитовані 487 заклади (фельдшерські пункти) терміном на
три роки (вища категорія - 44, перша - 179, друга - 259); відмовлено 5 закладам - фельдшерським пунктам с. Охримівці
Збаразького р-ну; с. Кодобинці, с. Корнилів, с. Храбузна
Зборівського р-ну, с. Борщівка Кременецького р-ну;
Херсонської:
Протокол від 24.05.07 N 2 - "Про акредитацію закладів охорони здоров'я, що надають
первинну лікувально-профілактичну допомогу" акредитовані 68 закладів терміном на три роки (перша
категорія - 5, друга - 63);
Хмельницької:
Протокол від 06.08.07 N 3 - "Про акредитацію закладів охорони здоров'я, що надають
первинну лікувально-профілактичну допомогу" акредитовані 2 заклади терміном на три роки (вища категорія -
1, перша - 1).
Заступник Голови
Головної акредитаційної
комісії МОЗ України Л.І.Карамушка
Секретар Головної
акредитаційної комісії
МОЗ України Т.О.Гажаман

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: