open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
N 507 від 15.08.94

м.Київ
vd940815 vn507
( Договір втратив чинність на підставі Наказу Фонду

державного майна

N 1778 ( v1778224-02 ) від 09.10.2002 )
Затверджено

наказом Фонду державного майна України

від 15 серпня 1994 р. N 507

Договір

про залучення приватизаційних майнових

сертифікатів громадян для участі у викупі

організацією орендарів державного майна,

зданого в оренду з викупом

м.Київ "___" _________ 199_ р.
Організація орендарів _______________________________________

(найменування орендного підприємства) _________________________________________________________________
(надалі - Організація) в особі голови ради (правління) ___________ ________________________________________________________________,
який діє на підставі Положення, з одного боку, та ________________ _________________________________________________________________

(найменування довірчого товариства) надалі - Товариство) в особі ____________________________________ ________________________________________________________________,
який діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей Договір
про наведене нижче.
1. Предмет Договору
Організація доручає, а Товариство приймає на себе
зобов'язання залучити кошти з ____________________________________ _________________________________________________________________

(кількість рахунків цифрами та літерами) риватизаційних депозитних рахунків громадян України (надалі -
Довірителі) на суму ______________________________________________

(цифрами та літерами) ________________________________________________________ тис.крб.
і від імені Довірителів використати їх для викупу державного
майна, зданого Організації в оренду з викупом, з метою
забезпечення квоти використання приватизаційних майнових
сертифікатів Організацією відповідно до договору купівлі-продажу
від "___" __________ 199_ р. N _______.
2. Права та обов'язки сторін
2.1. Організація зобов'язана: 2.1.1. На підставі цього Договору одержати від відповідного
органу приватизації, з яким укладено договір купівлі-продажу, і
передати Товариству приватизаційне платіжне доручення-ордер на
перерахування приватизаційних коштів, зазначених у розділі 1 цього
Договору, з позабалансового приватизаційного рахунку Товариства на
позабалансовий приватизаційний рахунок органу приватизації. 2.1.2. Визначити в майні частку, що підлягає викупу
Організацією відповідно до договору купівлі-продажу від "____" __________ 199_ р. N_____ за рахунок і від імені Довірителів,
виходячи з вартості цього майна згідно з актом оцінки цілісного
майнового комплексу. 2.1.3. Прийняти в члени Організації Довірителів,
приватизаційні майнові сертифікати яких будуть використані для
викупу частки державного майна, зданого Організації в оренду з
викупом, відповідно до поданого Товариством переліку. 2.1.4. Засвідчити внесення Довірителями коштів з їхніх
приватизаційних депозитних рахунків у рахунок оплати частини
вартості державного майна, зданого Організації в оренду з викупом,
а також визначити належну їм частку у викупленому майні і передати
Товариству відповідні свідоцтва про власність. У разі індексації балансової вартості основних засобів
Організації відповідно до рішення органів державної влади або за
ініціативою Організації чи індексації статутного фонду Товариства
номінальна вартість акцій (часток, паїв), визначених свідоцтвами
про власність, що належать Довірителям, збільшується на коефіцієнт
індексації. 2.1.5. Інформувати Товариство про всі заходи, пов'язані з
правами Довірителів, і залучати Товариство до участі в діяльності
Організації або створеного нею акціонерного товариства згідно з
його повноваженнями, визначеними відповідними
договорами-дорученнями, включаючи управління пакетами акцій
Довірителів, представництво в органах Організації, передачу
голосів акціонерів їх представникам, передачу акцій до одного або
кількох інвестиційних фондів з метою зниження інвестиційних
ризиків в обмін на інвестиційні сертифікати відповідних фондів.
2.2. Товариство зобов'язане: 2.2.1. Подати Організації перелік Довірителів (громадян
України) із зазначенням їх реквізитів, передбачених реєстром
членів Організації. 2.2.2. Протягом 10 днів з моменту видачі органом приватизації
приватизаційного платіжного доручення-ордера сплатити вартість
зазначеного майна в сумі _________________________________________

(цифрами та літерами) ________________________________________________________ тис.крб.
приватизаційними майновими сертифікатами від імені та за рахунок
Довірителів згідно з переліком, що додається. 2.2.3. Представляти інтереси Довірителів - власників
приватизаційних майнових сертифікатів на загальних зборах
Організації у разі вирішення питань, віднесених до їх компетенції
згідно з Положенням про організацію орендарів.
3. Відповідальність сторін
3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань,
передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність згідно
з чинним законодавством. 3.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання
покладених на них зобов'язань, якщо його причиною є форс-мажорні
обставини або дії контрагента.
4. Припинення договору
4.1. Договір може бути змінено або припинено за взаємною
згодою сторін. 4.2. Договір може бути розірвано з ініціативи однієї із
сторін, якщо інша сторона грубо порушує умови цього Договору.
Організація Товариство
_______________________ _____________________________

(підпис) (підпис)
М.П. М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: