open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2012  № 506

Про затвердження Положення про комплексну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Горинські крутосхили"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комплексну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Горинські крутосхили", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

Міністр

Е.А. СтавицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
17.10.2012 № 506

ПОЛОЖЕННЯ
про комплексну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Горинські крутосхили"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комплексну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Горинські крутосхили" (далі - Пам'ятка природи) створено розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 14.10.75 № 780-р.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 30 гектарів знаходиться поблизу с. Скреготівка Ківерцівського району Волинської області і перебуває у користуванні ДП "Цуманське лісове господарство" у межах Горинського лісництва кв. 39, вид. 24, 26, 27, 30, 32, 33, 37, 40, 41, 46, 47 (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Пам'ятки природи,не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Територія Пам'ятки природи увійшла до складу Національного природного парку "Цуманська пуща".

1.6. Землекористувач на території Пам'ятки природи у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Пам'ятки природи та додержання встановленого режиму території.

1.7. Межі Пам'ятки природи встановлюються у натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Адреса Землекористувача: 45233, вул. Жовтнева, 124, смт Цумань, Ківерцівський р-н, Волинська обл., тел. (03365) 94-4-32, 94-2-53, 94-3-65.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Пам'ятку природи створено з метою збереження цінної острівної ділянки лісостепу серед південної частини Західного Полісся на крутосхилах берега р. Горинь, де зростають високобонітетні дубово-соснові насадження з домішкою осики, граба, ясена.

2.2. Основними завданнями Пам'ятки природи є:

охорона та збереження острівної ділянки лісостепу;

збереження та відтворення генофонду рослинного світу;

забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів;

підтримка загального екологічного балансу у регіоні;

використання Пам'ятки природи у виховних, наукових, естетичних, природоохоронних та оздоровчих цілях.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

проведення господарської діяльності, яка може завдати шкоди та порушити екологічну рівновагу Пам'ятки природи;

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Пам'ятки природи;

геологорозвідувальні роботи, добування корисних копалин, порушення ґрунтового покриву та гідрологічного і гідрохімічного режимів;

застосування хімічних засобів;

будь-яке засмічення та забруднення території Пам'ятки природи;

знищення та пошкодження дерев, чагарників та трав'яної рослинності;

рубки головного користування та прохідні рубки догляду;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву (підліску, підросту, заліснення, розорювання, залуження ділянок);

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їхніх квітів та плодів:

сінокосіння;

випасання худоби;

мисливство;

надання земельних ділянок під забудову;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

турбування, знищення та відлов усіх видів птахів, тварин, що мешкають на території Пам'ятки природи, пошкодження їх жител, гнізд, інших сховищ і домівок, збір яєць, пуху;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Пам'ятки природи дозволяється в установленому порядку:

виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів щодо запобігання змін природних комплексів Пам'ятки природи внаслідок негативного антропогенного впливу або стихійного лиха;

наукова, природоохоронна та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Пам'ятки природи і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Пам'ятки природи.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Пам'ятка природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Пам'ятки природи здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Пам'ятки природи оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій знаходиться Пам'ятка природи, Землекористувача або його назви, Землекористувач зобов'язаний повідомити про це орган виконавчої влади в сфері охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.7. Режим території Пам'ятки природи враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Пам'ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: