open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.04.2014  № 506

Про затвердження тематичного плану прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок Науково-дослідного економічного інституту на 2014 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 1086 від 10.09.2014}

З метою наукового забезпечення діяльності Мінекономрозвитку України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити тематичний план прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок Науково-дослідного економічного інституту на 2014 рік (далі - тематичний план), що додається.

2. Директорам департаментів, відповідальним за використання наукових (науково-прикладних) результатів, разом з Науково-дослідним економічним інститутом (далі - НДЕІ) забезпечити оформлення замовлень на виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок для Мінекономрозвитку України за формою, наведеною в додатку.

3. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності забезпечити своєчасну підготовку розподілу відкритих асигнувань для здійснення видатків на виконання прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок відповідно до затвердженого кошторису, помісячного плану асигнувань НДЕІ на 2014 рік за бюджетною програмою КПКВК 1201070 "Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку".

4. Департаменту реформування публічної адміністрації здійснювати контроль за виконанням прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, затверджених у тематичному плані.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Максюту А.А.

Міністр економічного розвитку
і торгівлі УкраїниП. Шеремета
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
29.04.2014  № 506

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок Науково-дослідного економічного інституту на 2014 рік

Назва прикладного наукового дослідження та науково-технічної розробки

Підстава для замовлення прикладного наукового дослідження та науково-технічної розробки

Назва кінцевих наукових (науково-прикладних) результатів

Обсяг видатків, тис. гривень

Термін виконання, місяць

Департамент, відповідальний за використання результатів

1

2

3

4

5

6

7

1

Розроблення методичних рекомендацій з проведення реінжинірингу адміністративних процесів в органах державної влади для оптимізації процедур надання адміністративних послуг

Закон України "Про адміністративні послуги"
постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 57 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг",
від 20.02.2013 № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг",
від 01.08.2013 № 588 "Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг"

науковий аналіз міжнародних практик та вітчизняного досвіду, набутого державними органами та центрами надання адміністративних послуг, з підвищення ефективності надання адміністративних послуг методичні рекомендації з проведення реінжинірингу адміністративних процесів в органах державної влади для оптимізації процедур надання адміністративних послуг результати проведення реінжинірингу адміністративних процесів в органах державної влади для оптимізації процедур надання адміністративних послуг (на прикладі десяти адміністративних послуг)

380,0

грудень

департамент реформування публічної адміністрації
(інд. 25)

2

Розроблення методичних рекомендацій з проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг суб'єктами та центрами надання адміністративних послуг

Закон України "Про адміністративні послуги"
Указ Президента України від 12.06.2013 № 327 "Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ",
постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 57 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг",
від 20.02.2013 № 118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг",
від 01.08.2013 № 588 "Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг",
від 29.05.2013 № 379 "Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов'язаних з наданням адміністративних послуг"

науково обґрунтовані пропозиції щодо методики та критеріїв оцінки якості надання адміністративних послуг суб'єктами та центрами надання адміністративних послуг методичні рекомендації з проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг суб'єктами та центрами надання адміністративних послуг результати проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг Міністерством економічного розвитку і торгівлі та пропозиції щодо поліпшення якості надання цих послуг

380,0

грудень

департамент реформування публічної адміністрації
(інд. 25)

{Позицію 3 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1086 від 10.09.2014}

4

Підготування науково-методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та регіональних стратегій розвитку (з урахуванням кращих світових практик)

Указ Президента України від 31.05.2011 № 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1186 "Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку"

за першим етапом: аналітичні матеріали щодо аналізу існуючої в країні практики проведення моніторингу та оцінки реалізації документів державного стратегічного планування щодо регіонального розвитку, зокрема Державної стратегії регіонального розвитку, угод щодо регіонального розвитку тощо аналітичні матеріали щодо аналізу світового досвіду із запровадження механізмів реалізації стратегій регіонального розвитку, визначення системи моніторингу та оцінки їх реалізації

150,0

червень

департамент регіональної політики (інд. 28)

5

Науково-аналітичне дослідження функціонування нових форм транскордонного співробітництва (з урахуванням кращих світових практик)

Закони України "Про транскордонне співробітництво", "Про ратифікацію Протоколу № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)"

за першим етапом: інформаційно-аналітичний звіт з проведеної роботи щодо аналізу та узагальнення досвіду європейських країн щодо функціонування ОЄС і Європейських угрупувань територіальної співпраці та можливостей запровадження такого механізму в Україні

200,0

червень

департамент регіональної політики (інд. 28)

6

Упровадження статистики продуктивності та аналізу зростання ВВП у розрізі факторних ресурсів і їх продуктивності (капітал, праця, енергія, матеріали і послуги) (продовження)

Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"
постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 145 "Про затвердження Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року"

удосконалені методичні рекомендації та модельний апарат щодо розрахунку сукупної факторної продуктивності в частині продуктивності капіталу та внеску продуктивності праці та капіталу до ВВП алгоритм і модель (у програмному середовищі Excel) проведення розрахунків показників продуктивності капіталу за звітний період (рік) у розрізі видів економічної діяльності (у тому числі видів промислової діяльності) та впливу продуктивності праці та капіталу на динаміку ВВП за 2010-2014 роки база даних, необхідна для розрахунку продуктивності капіталу з 2001 року експериментальний розрахунок величини і зміни рівня показників продуктивності капіталу в розрізі видів економічної діяльності (у тому числі видів промислової діяльності) у 2010-2014 роках порівняльний аналіз рівня продуктивності праці та капіталу України з іншими країнами світу рекомендації з економічної політики в частині підвищення продуктивності капіталу та його внеску до ВВП наукова доповідь з поглибленим аналізом результатів проведених розрахунків щодо оцінки величини і зміни рівня показників продуктивності капіталу в розрізі видів економічної діяльності (у тому числі видів промислової діяльності) та впливу продуктивності праці і капіталу на динаміку ВВП за 2010-2014 роки звітні статистичні публікації щодо продуктивності праці (квартальні, річні) та продуктивності капіталу (річні), передані в друкованому вигляді до Мінекономрозвитку і Держстату та розміщені на офіційному веб-сайті Науково-дослідного економічного інституту

400,0

грудень

департамент макроекономічного прогнозування
(інд. 30)

7

Гармонізація моделі розрахунку рівня тіньової економіки в розрізі видів економічної діяльності відповідно до оновлених міжнародних стандартів у сфері статистики національних рахунків (СНР-2008 та КВЕД-2010)

Указ Президента України від 12.02.2007 № 105 "Про Стратегію національної безпеки України"
Указ Президента України від 31.05.2011 № 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 359 "Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення" щодо аналізу ефективності державного управління в частині детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення

удосконалені методичні рекомендації щодо розрахунку рівня тіньової економіки модель розрахунку рівня тіньової економіки за видами економічної діяльності в програмному середовищі MS Office Excel

450,0

грудень

департамент макроекономічного прогнозування
(інд. 30)

8

Дослідження трансформації національних економік у рамках реалізації "зеленого" курсу та оцінювання його впливу на економічний і соціальний розвиток (комплексна тема)

Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"
Указ Президента України від 31.05.2011 № 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України"
постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету"
підсумковий документ Конференції ООН "Ріо+20" "Майбутнє, якого ми прагнемо", ухвалений главами держав і урядів - учасників Конференції зі сталого розвитку "Ріо+20" від 22.06.2012

науково-аналітичні матеріали з узагальненням інформації щодо прогресу зарубіжних країн на шляху до "зеленої" економіки та їх групуванням (на базі офіційних даних національних урядів, міжнародних організацій тощо) науково-аналітичні матеріали щодо розвитку "зелених" галузей та їх місця в галузевій структурі країн, які є "лідерами" та "аутсайдерами" розбудови "зеленої" економіки (у контексті динаміки основних макроекономічних показників) науково обґрунтовані оцінки щодо реалізації сценаріїв розвитку України на шляху побудови "зеленої" економіки

341,5

грудень

департамент макроекономічного прогнозування
(інд. 30)

9

Удосконалення моделей прогнозування ВВП виробничим методом та показників таблиць"витрати-випуск" (міжгалузевого балансу) на середньостроковий період з урахуванням оновлених міжнародних стандартів у сфері статистики національних рахунків (СНР-2008 та КВЕД-2010)

Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"
постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету"
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 145 "Про затвердження Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року",
від 04.09.2003 № 557 "Про аналіз та прогнозування показників таблиць "витрати-випуск" (міжгалузевого балансу)" методологічні положення оновленої версії системи національних рахунків 2008 року, затверджені наказом Держстату від 17.12.2013 № 398
методологічні положення щодо ретроспективного перегляду рахунків виробництва й утворення доходу у зв'язку із запровадженням класифікації видів економічної діяльності КВЕД-2010, затверджені наказом Держкомстату від 10.12.2010 № 503

удосконалена модель (у програмному середовищі Excel) прогнозування обсягів ВВП виробничим методом на середньостроковий період відповідно до стандартів СНР-2008 і КВЕД-2010 прогноз обсягів ВВП виробничим методом на середньостроковий період за сценаріями на основі вдосконаленої моделі прогнозування обсягів ВВП виробничим методом удосконалена модель (у програмному середовищі Excel) прогнозування показників таблиць "витрати-випуск" (міжгалузевого балансу) на середньостроковий період відповідно до стандартів СНР-2008 і КВЕД-2010 з розширеним представленням видів економічної діяльності варіантний прогнозний розрахунок показників таблиць "витрати-випуск" (міжгалузевого балансу) на середньостроковий період, побудований на основі вдосконаленої моделі прогнозування показників таблиць "витрати-випуск" (міжгалузевого балансу) з розширеним представленням видів економічної діяльності опис удосконалених методичних рекомендацій щодо прогнозування обсягів ВВП виробничим методом та показників таблиць "витрати-випуск" (міжгалузевого балансу) на середньостроковий період, ураховуючи оновлені моделі прогнозування та міжнародні стандарти у сфері статистики національних рахунків (СНР-2008 та КВЕД-2010)

500,0

грудень

департамент макроекономічного прогнозування
(інд. 30)

10

Розроблення пропозицій щодо активізації економічних процесів в Україні шляхом підвищення ефективності податкових стимулів та вдосконалення системи оподаткування як важелів економічного зростання

Програма діяльності Кабінету Міністрів України
підпункт 2 пункту 8 Витягу з протоколу № 9 засідання Кабінету Міністрів України від 19.03.2014 щодо підготування проекту Кодексу економічного зростання із зменшенням кількості податків та розширенням бази оподаткування

науково обґрунтовані пропозиції щодо впливу на активізацію господарської діяльності суб'єктів господарювання в основних сегментах реального сектору економіки України через підвищення ефективності податкових стимулів та інших змін у системі оподаткування аналітичні матеріали, що містять оцінки очікуваного впливу запропонованих змін у податковому законодавстві України на розвиток реального сектору економіки в розрізі основних податків

380,0

грудень

департамент фінансової політики
(інд. 31)

11

Розроблення наукових рекомендацій щодо формування та реалізації дивідендної політики держави

Закон України "Про управління об'єктами державної власності"
постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 702 "Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави",
від 16.02.2011 № 106 "Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету"

науково-аналітичні матеріали з оцінкою процесів формування та реалізації дивідендної політики держави з урахуванням іноземного досвіду наукові рекомендації щодо вдосконалення формування та реалізації дивідендної політики держави в контексті здійснення контролю за правильністю та своєчасністю надходження до державного бюджету дивідендів, нарахованих на державну частку, та нарахування пені на суму несвоєчасно сплачених дивідендів, а також ведення обліку таких платежів у розрізі платників

380,0

грудень

департамент відносин власності
(інд. 32)

12

Моніторинг ефективності управління об'єктами державної власності органами виконавчої влади

Закон України "Про управління об'єктами державної власності"
постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності"

науково-аналітичні матеріали щодо моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності України за підсумками 2013 року та I півріччя 2014 року пропозиції з підвищення ефективності управління об'єктами державної власності

360,0

грудень

департамент відносин власності
(інд. 32)

13

Наукове супроводження складання прогнозного енергетичного балансу України на 2015 рік

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 № 1058 "Про схвалення Концепції формування енергетичного балансу"
наказ Мінекономрозвитку від 20.06.2013 № 700 "Про затвердження Методологічних положень із формування прогнозного енергетичного балансу"

прогнозний енергетичний баланс України на 2015 рік аналітичні матеріали щодо показників постачання та споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні розрахунково-аналітичні матеріали щодо підвищення рівня енергоефективності економіки України

380,0

грудень

департамент розвитку реального сектору економіки
(інд. 37)

14

Удосконалення нормативно-правового режиму підтримки, створення та діяльності в Україні індустріальних парків

Закони України "Про інвестиційну діяльність",
"Про інноваційну діяльність",
"Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні",
"Про індустріальні парки"
постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.2011 № 1130 "Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва",
від 16.01.2013 № 216 "Про затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків"

пропозиції щодо забезпечення інституційно-правового розвитку відносин у сфері створення та функціонування індустріальних парків в Україні наукові рекомендації щодо вибору дієвих інструментів підтримки діяльності індустріальних парків із урахуванням їх спеціалізації та за умов гармонізації загальнодержавних, регіональних і бізнесових інтересів пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів України в частині вдосконалення процесів створення та діяльності індустріальних парків, а також їх підтримки, у тому числі з використанням можливостей державно-приватного партнерства та інших інструментів стимулювання розвитку індустріальних парків

360,0

грудень

департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства
(інд. 39)

15

Кількісна оцінка наслідків запровадження зони вільної торгівлі з ЄС на основі досвіду Проекту аналізу глобальної торгівлі (GTAP)

розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 548 "Про затвердження плану заходів щодо збільшення переваг та мінімізації негативних наслідків створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом для економіки України"
доручення Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 17462/1/1-13
до листа Глави Адміністрації Президента України від 24.04.2013 № 02-01/1144
доручення Кабінету Міністрів України від 16.07.2013 № 17462/3/1-13
пункт 7.2 витягу з протоколу № 1 засідання Кабінету Міністрів України від 09.01.2014

науково-аналітичні матеріали з аналізом досвіду Проекту аналізу глобальної торгівлі (GTAP) щодо кількісного аналізу питань міжнародної торговельної політики, включаючи опис стандартної моделі GTAP та бази даних GTAP наукові пропозиції щодо основних підходів до актуалізації бази даних та адаптації моделі загальної рівноваги GTAP для потреб аналізу змін в умовах зовнішньої торгівлі та оцінки наслідків таких змін для економіки України науково-аналітичні матеріали щодо результатів розрахунків на основі моделі GTAP для отримання кількісних оцінок можливих наслідків запровадження зони вільної торгівлі з ЄС для економіки України в цілому та в секторальному розрізі висновки щодо можливих наслідків запровадження зони вільної торгівлі з ЄС для економіки України, включаючи секторальний аналіз

350,0

грудень

департамент європейської інтеграції
(інд. 42)

16

Наукове супроводження укладення угод про вільну торгівлю з Канадою, Туреччиною, Сербією та Ізраїлем для економіки України: оновлена оцінка наслідків запровадження режимів вільної торгівлі

доручення Кабінету Міністрів України від 04.09.2012 № 3518/1/1-12 (щодо мінімізації ризиків у результаті укладення угод про вільну торгівлю)

наукове супроводження результатів кількісного економічного аналізу запровадження режимів вільної торгівлі України з Канадою, Туреччиною, Сербією та Ізраїлем з обґрунтованими висновками щодо доцільності запровадження режимів вільної торгівлі, виконаними за допомогою методів кількісного економічного аналізу (GTAP)

350,0

грудень

департамент співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту
(інд. 44)

17

Розроблення рекомендацій щодо розвитку зовнішньоторговельних відносин України з країнами Митного союзу в умовах функціонування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом

Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"
Програма діяльності Кабінету Міністрів України
програма економічного співробітництва Російської Федерації і України на 2011-2020 роки
договір про зону вільної торгівлі країн СНД від 18.10.2011
лист Мінекономрозвитку Прем'єр-міністрові України від 01.02.2013 № 4503-01/3461-04

науково-аналітичні матеріали щодо тенденцій розвитку економік України та країн Митного союзу, внутрішніх та зовнішніх чинників впливу науково-аналітичні матеріали щодо ступеня залежності національної економіки України та окремих її секторів від економік країн Митного союзу науково-аналітичні матеріали щодо наслідків для національної економіки та окремих її галузей від можливого скасування режиму вільної торгівлі з країнами Митного союзу науково-аналітичні матеріали щодо наслідків створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом для торговельно-економічних відносин України та країн Митного союзу рекомендації щодо розвитку зовнішньоторговельних відносин України з країнами Митного союзу в умовах функціонування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом

450,0

грудень

департамент торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією
(інд. 45)

18

Механізм монетарного стимулювання інноваційного розвитку економіки з високими та стабільними темпами зростання (другий етап комплексної теми)

Закони України "Про інвестиційну діяльність",
"Про інноваційну діяльність"
постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 № 187 "Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки",
Указ Президента України від 31.05.2011 № 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України"

модель оцінки впливу змін основних параметрів монетарного стимулювання та валютно-курсової політики на основні показники економічного і соціального розвитку України (реальний і номінальний ВВП, обсяги кредитування, інвестиції в основний капітал, валова додана вартість в основних видах економічної діяльності, елементи кінцевих споживчих витрат, експорт та імпорт, ІСЦ (БІСЦ)) у форматі Excel модель оцінки впливу монетарного стимулювання інноваційного розвитку на ІСЦ (БІСЦ) у форматі Excel та відповідні прогнозні розрахунки науково обґрунтовані пропозиції щодо напрямів і механізмів збільшення обсягів кредитування ключових секторів економіки та їх інвестиційно-інноваційного розвитку обґрунтування вимог, якими треба доповнити методику відбору інвестиційних проектів у ключових секторах розвитку економіки (пріоритетних галузях розвитку економіки), які фінансуватимуться через механізми монетарного стимулювання, для мінімізації кредитних ризиків

630,0

грудень

департамент макроекономічного прогнозування
(інд. 30)
департамент фінансової політики
(інд. 31)
департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства
(інд. 39)

{Позицію 19 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1086 від 10.09.2014}


УСЬОГО6441,5{Тематичний план із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1086 від 10.09.2014}

Директор департаменту
реформування
публічної адміністрації

Є. Сторожук
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
29.04.2014  № 506

ЗАМОВЛЕННЯ
на виконання прикладного наукового дослідження / науково-технічної розробки (НДР) для Мінекономрозвитку

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: