open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.05.2008 N 506

Про внесення змін до наказу Мінтрансзв'язку

від 31.01.2008 N 111

З метою забезпечення виконання науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт підгалузі морського і річкового
транспорту у 2008 році та на підставі рішення Науково-технічної
ради Міністерства транспорту та зв'язку України від 19 грудня
2007 року Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Мінтрансзв'язку від 31.01.2008 N 111 "Про
введення в дію рішення Науково-технічної ради від 19 грудня
2007 року" такі зміни:
1.1. Пункт 2 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: "Державного департаменту морського і річкового транспорту
(додається)".
1.2. Пункти 4, 5 після слів "з питань зв'язку та
інформатизації (Баранов О.А.)" доповнити словами "морського і
річкового транспорту (Работньов В.Г.)".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра І.Урбанського.
Міністр Й.Вінський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінтрансзв'язку

06.05.2008 N 506

ПЛАН

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

Державного департаменту морського і річкового

транспорту на 2008 рік

---------------------------------------------------------------------------------------- N | Назва роботи | Підстава | Відповідальний | Термін | Примітка | | | | підрозділ |виконання| | | | | | (рік) | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 1.|Забезпечення |Постанова КМУ від|Сектор зовнішніх | 2008 | | |приєднання України до|16.01.2008 N 14 |зв'язків | | | |Європейської угоди |( 14-2008-п ), | | | | |про найважливіші |розпорядження КМУ| | | | |внутрішні водні шляхи|від 22.02.2008 | | | | |міжнародного значення|N 366-р | | | | |( 994_342 ). Розробка|( 366-2008-р ), | | | | |та узгодження |План заходів з | | | | |необхідних проектів |реалізації | | | | |документів |першочергових | | | | | |пріоритетних | | | | | |завдань | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 2.|Забезпечення |Постанова КМУ від|Сектор зовнішніх | 2008 | | |приєднання України до|16.01.2008 N 14 |зв'язків | | | |Конвенції про |( 14-2008-п ), | | | | |перевезення вантажів |розпорядження КМУ| | | | |внутрішніми водними |від 22.02.2008 | | | | |шляхами ( 995_998 ). |N 366-р | | | | |Розробка та |( 366-2008-р ), | | | | |узгодження необхідних|План заходів з | | | | |проектів документів |реалізації | | | | | |першочергових | | | | | |пріоритетних | | | | | |завдань | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 3.|Забезпечення |Постанова КМУ від|Сектор зовнішніх | 2008 | | |приєднання України до|16.01.2008 N 14 |зв'язків | | | |Протоколу 1997 року |( 14-2008-п ), | | | | |до Міжнародної |розпорядження КМУ| | | | |конвенції по |від 22.02.2008 | | | | |запобіганню |N 366-р | | | | |забрудненню з суден |( 366-2008-р ), | | | | |1973 року |План заходів з | | | | |( 896_009 ). Розробка|реалізації | | | | |та узгодження |першочергових | | | | |необхідних проектів |пріоритетних | | | | |документів |завдань | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 4.|Забезпечення |Постанова КМУ від|Сектор зовнішніх | 2008 | | |приєднання України до|16.01.2008 N 14 |зв'язків | | | |поправок 1991 та |( 14-2008-п ), | | | | |1993 років |розпорядження КМУ| | | | |( 896_003 ) до |від 22.02.2008 | | | | |Конвенції про |N 366-р | | | | |Міжнародну морську |( 366-2008-р ), | | | | |організацію, |План заходів з | | | | |1948 року |реалізації | | | | |( 995_219 ). Розробка|першочергових | | | | |та узгодження |пріоритетних | | | | |необхідних проектів |завдань | | | | |документів |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 5.|Забезпечення |Постанова КМУ від|Сектор зовнішніх |2008-2009| | |приєднання України до|16.01.2008 N 14 |зв'язків | | | |Конвенції про |( 14-2008-п ), | | | | |обмеження |розпорядження КМУ| | | | |відповідальності |від 22.02.2008 | | | | |стосовно морських |N 366-р | | | | |вимог 1976 року |( 366-2008-р ), | | | | |( 995_257 ) та |План заходів з | | | | |протоколу 1996 року |реалізації | | | | |( 896_002 ) до неї. |першочергових | | | | |Розробка та |пріоритетних | | | | |узгодження необхідних|завдань | | | | |проектів документів |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 6.|Забезпечення |Постанова КМУ від|Сектор зовнішніх | 2008 | | |приєднання України до|16.01.2008 N 14 |зв'язків | | | |Поправок 1993 року до|( 14-2008-п ), | | | | |Міжнародної конвенції|розпорядження КМУ| | | | |по безпечних |від 22.02.2008 | | | | |контейнерах |N 366-р | | | | |( 995_013 ), |( 366-2008-р ), | | | | |1972 року. Розробка |План заходів з | | | | |та узгодження |реалізації | | | | |необхідних проектів |першочергових | | | | |документів |пріоритетних | | | | | |завдань | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 7.|Забезпечення |Постанова КМУ від|Сектор зовнішніх | 2008 | | |приєднання України до|16.01.2008 N 14 |зв'язків | | | |поправок 1998 року до|( 14-2008-п ), | | | | |Міжнародної конвенції|розпорядження КМУ| | | | |про створення |від 22.02.2008 | | | | |Міжнародної |N 366-р | | | | |супутникової системи |( 366-2008-р ), | | | | |морського зв'язку |План заходів з | | | | |1976 року |реалізації | | | | |( 995_017 ). Розробка|першочергових | | | | |та узгодження |пріоритетних | | | | |необхідних проектів |завдань | | | | |документів |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 8.|Забезпечення |Постанова КМУ від|Сектор зовнішніх | 2008 | | |приєднання України до|16.01.2008 N 14 |зв'язків | | | |Протоколу 1988 року |( 14-2008-п ), | | | | |до Міжнародної |розпорядження КМУ| | | | |конвенції про |від 22.02.2008 | | | | |вантажну марку |N 366-р | | | | |( 896_007 ) |( 366-2008-р ), | | | | |1996 року. Розробка |План заходів з | | | | |та узгодження |реалізації | | | | |необхідних проектів |першочергових | | | | |документів |пріоритетних | | | | | |завдань | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 9.|Забезпечення |Постанова КМУ від|Сектор зовнішніх | 2008 | | |Приєднання України до|16.01.2008 N 14 |зв'язків | | | |Протоколів 1990 та |( 14-2008-п ), | | | | |2002 років до |розпорядження КМУ| | | | |Афінської конвенції |від 22.02.2008 | | | | |про перевезення морем|N 366-р | | | | |пасажирів та їх |( 366-2008-р ), | | | | |багажу 1974 р. |План заходів з | | | | |( 995_094 ). Розробка|реалізації | | | | |та узгодження |першочергових | | | | |необхідних проектів |пріоритетних | | | | |документів |завдань | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 10.|Забезпечення |Постанова КМУ від|Сектор зовнішніх | 2008 | | |ратифікації нової |16.01.2008 N 14 |зв'язків | | | |редакції Белградської|( 14-2008-п ), | | | | |конвенції 1948 року. |розпорядження КМУ| | | | |Розробка та |від 22.02.2008 | | | | |узгодження необхідних|N 366-р | | | | |проектів документів |( 366-2008-р ), | | | | | |План заходів з | | | | | |реалізації | | | | | |першочергових | | | | | |пріоритетних | | | | | |завдань | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 11.|Забезпечення внесення|Постанова КМУ від|Відділ безпеки | 2008 | | |змін та доповнень до |16.01.2008 N 14 |судноплавства | | | |Кодексу торговельного|( 14-2008-п ), | | | | |мореплавства |розпорядження КМУ| | | | |( 176/95-ВР ). |від 22.02.2008 | | | | |Розробка, узгодження |N 366-р | | | | |та подання до |( 366-2008-р ), | | | | |Верховної Ради |План заходів з | | | | |України необхідних |реалізації | | | | |проектів документів |першочергових | | | | | |пріоритетних | | | | | |завдань | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 12.|Розробка та |Постанова КМУ від|Нормативно-правовий| 2008 | | |забезпечення |16.01.2008 N 14 |відділ | | | |узгодження і подання |( 14-2008-п ), | | | | |до КМУ проекту |розпорядження КМУ| | | | |Концепції Закону |від 22.02.2008 | | | | |України "Про морську |N 366-р | | | | |політику України" |( 366-2008-р ), | | | | | |План заходів з | | | | | |реалізації | | | | | |першочергових | | | | | |пріоритетних | | | | | |завдань | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 13.|Розробка та |Постанова КМУ від|Нормативно-правовий| 2008 | | |забезпечення |16.01.2008 N 14 |відділ | | | |затвердження |( 14-2008-п ), | | | | |Положення "Про |розпорядження КМУ| | | | |державну |від 22.02.2008 | | | | |адміністрацію |N 366-р | | | | |морського порту" |( 366-2008-р ), | | | | | |План заходів з | | | | | |реалізації | | | | | |першочергових | | | | | |пріоритетних | | | | | |завдань | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 14.|Розробка та |Постанова КМУ від|Нормативно-правовий| 2008 | | |забезпечення |16.01.2008 N 14 |відділ | | | |затвердження |( 14-2008-п ), | | | | |Положення "Про |розпорядження КМУ| | | | |морську адміністрацію|від 22.02.2008 | | | | |порту" |N 366-р | | | | | |( 366-2008-р ), | | | | | |План заходів з | | | | | |реалізації | | | | | |першочергових | | | | | |пріоритетних | | | | | |завдань | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 15.|Розробка та |Постанова КМУ від|Коорд. відділ | 2008 | | |забезпечення |16.01.2008 N 14 | | | | |затвердження |( 14-2008-п ), | | | | |Концепції |розпорядження КМУ| | | | |генерального плану |від 22.02.2008 | | | | |розвитку морських |N 366-р | | | | |портів України |( 366-2008-р ), | | | | | |План заходів з | | | | | |реалізації | | | | | |першочергових | | | | | |пріоритетних | | | | | |завдань | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 16.|Забезпечення |Постанова КМУ від|Коорд. відділ | 2008 | | |розробки, узгодження |16.01.2008 N 14 | | | | |та подання на |( 14-2008-п ) | | | | |затвердження КМУ | | | | | |проекту концепції | | | | | |програми розвитку | | | | | |морського транспорту | | | | | |України, включаючи | | | | | |заходи з оновлення | | | | | |криголамного флоту | | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 17.|Розробка, узгодження |Постанова КМУ від|Відділ безпеки | 2008 | | |та подання на |16.01.2008 N 14 |судноплавства | | | |затвердження КМУ |( 14-2008-п ), | | | | |проекту Концепції |розпорядження КМУ| | | | |загальнодержавної |від 22.02.2008 | | | | |цільової програми |N 366-р | | | | |"Безпека |( 366-2008-р ), | | | | |судноплавства в |План заходів з | | | | |Україні" |реалізації | | | | | |першочергових | | | | | |пріоритетних | | | | | |завдань | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 18.|Розробка, узгодження |Постанова КМУ від|Коорд. відділ | 2008 | | |та подання на |16.01.2008 N 14 | | | | |затвердження КМУ |( 14-2008-п ), | | | | |Стратегії розвитку |доручення | | | | |морських портів на |Міністра | | | | |період до 2015 року |транспорту та | | | | | |зв'язку | | | | | |від 16.08.2007 | | | | | |N 26378/0/7-07 | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 19.|Розробка пропозицій |Доручення |Коорд. відділ | 2008 | | |до проекту Програми |Міністра | | | | |розвитку транспортної|транспорту та | | | | |галузі на |зв'язку | | | | |середньостроковий |від 02.04.2008 | | | | |період |N 604/12/11-08 | | | | |(2008-2012 рр.) | | | | | |в частині розвитку | | | | | |морського і річкового| | | | | |транспорту | | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 20.|Науково-технічне |Закони України: |Коорд. відділ | 2008 | | |супроводження робіт |"Про | | | | |із стандартизації на |стандартизацію" | | | | |морському і річковому|від 17.05.2001 р.| | | | |транспорті України |N 2408-III | | | | |(експертиза |( 2408-14 ), | | | | |галузевих, |"Про стандарти, | | | | |міжгалузевих та |технічні | | | | |міжнародних |регламенти та | | | | |стандартів) |процедура оцінки | | | | | |відповідності" | | | | | |від 01.12.2005 р.| | | | | |N 3164-IV | | | | | |( 3164-15 ). | | | | | |Наказ Мінтрансу | | | | | |України від | | | | | |30.08.2002 N 612 | | | | | |( v0612361-02 ) | | | | | |"Про продовження | | | | | |терміну дії | | | | | |галузевих | | | | | |стандартів та | | | | | |прирівняних до | | | | | |них інших | | | | | |нормативних | | | | | |документів | | | | | |колишнього СРСР".| | | | | |Наказ | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |від 25.12.2006 | | | | | |N 1185 | | | | | |( v1185650-06 ) | | | | | |"Про внесення | | | | | |змін до наказу | | | | | |Мінтрансу України| | | | | |від 30.08.2002 | | | | | |N 612". Наказ | | | | | |Укрморрічфлоту | | | | | |від 28.05.2003 | | | | | |N 142. Указ | | | | | |Президента | | | | | |України від | | | | | |13.07.2005 | | | | | |N 1105/2005 | | | | | |( 1105/2005 ) | | | | | |"Про заходи щодо | | | | | |вдосконалення | | | | | |діяльності у | | | | | |сфері технічного | | | | | |регулювання та | | | | | |споживчої | | | | | |політики" | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 21.|Забезпечення |Постанова КМУ |Коорд. відділ | 2008 | | |впровадження та |(видається в | | | | |виконання |березні п.р.), | | | | |організаційно- |Наказ МТЗУ | | | | |технічних заходів |(видається в | | | | |щодо стабілізації |квітні п.р.), | | | | |роботи підприємств, |Наказ | | | | |підвідомчих |Укрморрічфлоту | | | | |Укрморрічфлоту, в |(видається в | | | | |осінньо-зимовий |квітні п.р.) | | | | |період 2008-2009 рр. | | | | | |(ОЗП) | | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 22.|Аналітичне |Наказ |Коорд. відділ | 2008 | | |дослідження підсумків|Міністерства | | | | |роботи підприємств |транспорту та | | | | |морського і річкового|зв'язку України | | | | |транспорту України в |від 14.05.07 | | | | |осінньо-зимовий |N 396 | | | | |період (ОЗП) |( v0396650-07 ). | | | | |2007-2008 рр. |Наказ | | | | | |Укрморрічфлоту | | | | | |від 21.05.07 | | | | | |N 89 | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 23.|Аналітичне |Наказ |Коорд. відділ | 2008 | | |дослідження стану |Міністерства | | | | |справ з реалізації |транспорту та | | | | |програм |зв'язку України | | | | |енергозбереження та |N 207 | | | | |методичне |від 10.06.97 р. | | | | |забезпечення |Постанова | | | | |впровадження |Кабінету | | | | |розрахунково- |Міністрів України| | | | |обґрунтованих норм |N 1040 | | | | |витрат паливно- |( 1040-2000-п ) | | | | |енергетичних ресурсів|від 27.06.2000 р.| | | | |підприємствами | | | | | |Укрморрічфлоту | | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 24.|Аналітичний огляд |Наказ |Коорд. відділ | 2008 | | |динаміки зміни |Міністерства | | | | |показників споживання|транспорту | | | | |паливно-енергетичних |України N 207 | | | | |ресурсів та |від 10.06.97 р. | | | | |прогнозування потреби|Постанова | | | | |в ПЕР на |Кабінету | | | | |підприємствах, |Міністрів України| | | | |підвідомчих |N 1040 | | | | |Укрморрічфлоту, |( 1040-2000-п ) | | | | |включаючи моніторинг |від 27.06.2000 р.| | | | |споживання природного| | | | | |газу підприємствами | | | | | |галузі та | | | | | |електроенергії | | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 25.|Розробка та |Постанова КМУ від|Відділ безпеки | 2008 | | |забезпечення |16.01.2008 N 14 |судноплавства | | | |затвердження нової |( 14-2008-п ), | | | | |редакції Положення |розпорядження КМУ| | | | |про систему |від 22.02.2008 | | | | |управління безпекою |N 366-р | | | | |судноплавства на |( 366-2008-р ), | | | | |морському і річковому|План заходів з | | | | |транспорті |реалізації | | | | | |першочергових | | | | | |пріоритетних | | | | | |завдань | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |на 2008 рік | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 26.|Розробка "Покажчика |Указ Президента |Коорд. відділ | 2008 | | |нормативних |України від | | | | |документів (ОСТ, |13.07.2005 | | | | |ГСТУ, ТУ, РД31, |N 1105/2005 | | | | |КНД31) морського |( 1105/2005 ) | | | | |транспорту" |"Про заходи щодо | | | | | |вдосконалення | | | | | |діяльності у | | | | | |сфері технічного | | | | | |регулювання та | | | | | |споживчої | | | | | |політики" | | | | | |Наказ Мінтрансу | | | | | |України | | | | | |від 30.08.2002 | | | | | |N 612 | | | | | |( v0612361-02 ) | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 27.|Розробка, узгодження |Рекомендації |Фінансово- | 2008 | | |та затвердження |Комітету з питань|економічний відділ | | | |Порядку |транспорту та | | | | |адміністрування |зв'язку ВРУ "Про | | | | |портового |результати аудиту| | | | |адміністративного |Рахунковою | | | | |збору |палатою України | | | | | |формування і | | | | | |стягнення до | | | | | |загального та | | | | | |спеціального | | | | | |фондів Державного| | | | | |бюджету цільового| | | | | |портового та | | | | | |адміністративного| | | | | |збору в Одеській,| | | | | |Миколаївській та | | | | | |Херсонській | | | | | |областях у | | | | | |2005-2007 роках" | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 28.|Дослідження |Аналітичне |Фінансово- | 2008 | | |фінансово-економічних|забезпечення |економічний відділ | | | |та виробничих |роботи | | | | |показників діяльності|Укрморрічфлоту | | | | |морських торговельних| | | | | |портів. Збір та | | | | | |узагальнення | | | | | |необхідних | | | | | |статистичних даних | | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 29.|Науково-технічне |Положення про |Коорд. відділ | 2008 | | |забезпечення завдань |Державний | | | | |Укрморрічфлоту |департамент | | | | | |морського і | | | | | |річкового | | | | | |транспорту | | | | | |Постанова КМУ від| | | | | |30.03.2000 N 584 | | | | | |( 584-2000-п ) | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 30.|Переклад основного |Правило 1/1 |Сектор зовнішніх | 2008 | | |тексту міжнародного |СОЛАС-74 |зв'язків | | | |Кодексу морських |( 995_251 ); | | | | |перевезень |IMDGCode; | | | | |небезпечних вантажів |ст. 2, 18 ЗУ "Про| | | | |(IMDGCode) |перевезення | | | | | |небезпечних | | | | | |вантажів" | | | | | |( 1644-14 ) | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 31.|Підготовка пропозицій|Постанова ВРУ від|Відділ безпеки | 2008 | | |щодо концептуальних |02.07.1993 |судноплавства | | | |засад становлення |N 3360 | | | | |України як морської |( 3360-12 ) "Про | | | | |держави |Основні напрями | | | | | |зовнішньої | | | | | |політики України"| | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 32.|Науково-технічне |Постанова КМУ від|Відділ безпеки | 2008 | | |забезпечення участі |13.09.02 N 1371 |судноплавства | | | |Укрморрічфлоту в |( 1371-2002-п ) | | | | |роботі IMO |"Про порядок | | | | | |участі | | | | | |центральних | | | | | |органів | | | | | |виконавчої влади | | | | | |у діяльність | | | | | |міжнародних | | | | | |організацій, | | | | | |членом яких є | | | | | |Україна" | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 33.|Розробка та |Забезпечення |АСК "Укррічфлот" |2008-2009|За рахунок | |забезпечення |приведення до | | |інших джерел| |узгодження і |сучасного рівня | | |фінансування| |затвердження |техніки, | | | | |галузевих норм |технології та | | | | |виробітки часу на |умов праці норм | | | | |вантажно- |виробітки часу, | | | | |розвантажувальні |розроблених | | | | |роботи, що |Держкомпраці СРСР| | | | |виконуються в |та ЦБКБ | | | | |річкових портах |Мінрічфлоту РРФСР| | | | |України |у 1978-1989 роках| | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 34.|Розробка, узгодження |Закони України: |Відділ безпеки | 2008 |За рахунок | |та забезпечення |"Про |судноплавства | |інших джерел| |затвердження |стандартизацію" |"ЧорноморНДІпроект"| |фінансування| |коригувань положень |від 17.05.2001 р.| | | | |ОСТУ 31.006-77 |N 2408-III | | | | |"Гідротехніка. |( 2408-14 ), | | | | |Морські |"Про стандарти, | | | | |гідротехнічні |технічні | | | | |споруди. Терміни і |регламенти та | | | | |визначення" та |процедура оцінки | | | | |ГОСТ 19185-73 |відповідності" | | | | |"Гідротехніка. |від 01.12.2005 р.| | | | |Основні поняття. |N 3164-IV | | | | |Терміни і |( 3164-15 ). | | | | |визначення" |Наказ Мінтрансу | | | | | |України від | | | | | |30.08.2002 N 612 | | | | | |( v0612361-02 ) | | | | | |"Про продовження | | | | | |терміну дії | | | | | |галузевих | | | | | |стандартів та | | | | | |прирівняних до | | | | | |них інших | | | | | |нормативних | | | | | |документів | | | | | |колишнього СРСР".| | | | | |Наказ | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |від 25.12.2006 | | | | | |N 1185 | | | | | |( v1185650-06 ) | | | | | |"Про внесення | | | | | |змін до наказу | | | | | |Мінтрансу України| | | | | |від 30.08.2002 | | | | | |N 612". Наказ | | | | | |Укрморрічфлоту | | | | | |від 28.05.2003 | | | | | |N 142. Указ | | | | | |Президента | | | | | |України від | | | | | |13.07.2005 | | | | | |N 1105/2005 | | | | | |( 1105/2005 ) | | | | | |"Про заходи щодо | | | | | |вдосконалення | | | | | |діяльності у | | | | | |сфері технічного | | | | | |регулювання та | | | | | |споживчої | | | | | |політики". Наказ | | | | | |Мінтрансзв'язку | | | | | |від 11.03.2003 | | | | | |N 177 Про | | | | | |затвердження | | | | | |інструкції з | | | | | |інженерного | | | | | |обстеження та | | | | | |паспортизації | | | | | |портових | | | | | |гідротехнічних | | | | | |споруд | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 35.|Розробка, узгодження |Наказ ДДМРТ N 21 |Відділ безпеки | 2008 |За рахунок | |та забезпечення |від 27.02.2008 |судноплавства | |інших джерел| |затвердження |"Про заходи щодо |"ЧорноморНДІпроект"| |фінансування| |формуляру паспортної |забезпечення | | | | |стоянки морського |безпеки | | | | |порту |судноплавства на | | | | | |2008 рік" п. 9 | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 36.|Розрахунки габаритів |Наказ |Відділ безпеки | 2008 |За рахунок | |судноплавного каналу |Мінтрансзв'язку |судноплавства | |інших джерел| |на основі чисельної |від 16.02.2004 |"ЧорноморНДІпроект"| |фінансування| |оцінки безпеки |N 91 | | | | |судноплавства |( z0872-04 ) | | | | | |"Про затвердження| | | | | |Правил | | | | | |судноплавства на | | | | | |внутрішніх водних| | | | | |шляхах України" | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 37.|Експертиза |Наказ |Коорд. відділ | 2008 |За рахунок | |реєстраційних |Мінтрансзв'язку |"ЧорноморНДІпроект"| |інших джерел| |документів на |N 276 | | |фінансування| |відкриття/продовження|( z0350-00 ) від | | | | |дозволу лінії |31.05.2000 р. | | | | |закордонного плавання|"Про | | | | | |затвердження | | | | | |Інструкції про | | | | | |порядок | | | | | |реєстрації ліній | | | | | |закордонного | | | | | |плавання" | | | | ---+---------------------+-----------------+-------------------+---------+------------| 38.|Розробка, узгодження |Постанова КМУ від|Сектор науково- |2008-2009|За рахунок | |та затвердження |31 жовтня 2007 |технічної політики | |інших джерел| |основних вимог до |N 1269 |та інвестицій | |фінансування| |порядку складання, |( 1269-2007-п ) |"ЧорноморНДІпроект"| | | |розгляду та |"Про порядок | | | | |затвердження планів |затвердження | | | | |(програм) розвитку |інвестиційних | | | | |морських торговельних|програм і | | | | |портів |проектів | | | | | |будівництва та | | | | | |проведення їх | | | | | |комплексної | | | | | |державної | | | | | |експертизи" | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: