open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
15.08.2011 N 506

Про підготовку до проведення

2011/2012 навчального року

у вищих медичних (фармацевтичних)

навчальних закладах I-IV рівнів

акредитації, закладах післядипломної

освіти та науково-дослідних установах

МОЗ України

З метою забезпечення належної організації проведення
2011/2012 навчального року у вищих медичних (фармацевтичних)
навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, закладах
післядипломної освіти та науково-дослідних установах МОЗ України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів МОЗ України для підготовки та
організації проведення 2011/2012 навчального року, що додається.
2. Ректорам та директорам вищих медичних (фармацевтичних)
навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та
науково-дослідних установ МОЗ України:
2.1. Забезпечити виконання Плану заходів МОЗ України для
підготовки та організації проведення 2011/2012 навчального року.
2.2. Надати до 1 вересня 2011 року до Департаменту кадрової
політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України
оперативну інформацію щодо стану готовності до початку навчального
року та роботи в осінньо-зимовий період, план виконання заходів
для підготовки та організації проведення 2011/2012 навчального
року, затверджений вченою (педагогічною) радою.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Моісеєнко Р.О.
Міністр О.В.Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

15.08.2011 N 506

ПЛАН ЗАХОДІВ

МОЗ України для підготовки та організації

проведення 2010/2011 навчального року

------------------------------------------------------------------ N з/п| Зміст заходу | Термін виконання | -----+------------------------------------+---------------------| 1. |Розглянути питання підготовки | До 1 вересня | |до нового навчального року на | 2011 року | |засіданнях вчених | | |(педагогічних) рад та зборах | | |професорсько-викладацького | | |складу, залучивши до участі в | | |них керівників місцевих органів | | |виконавчої влади та | | |самоврядування, науково- | | |дослідних установ, підприємств | | |і громадських організацій, | | |представників органів | | |студентського самоврядування та | | |іноземних земляцтв. | | -----+------------------------------------+---------------------| 2. |Забезпечити правові, | До 1 вересня | |організаційні, фінансові та | 2011 року | |матеріальні умови, необхідні | | |для функціонування бібліотек | | |вищих навчальних закладів, | | |належне зберігання й | | |використання бібліотечних | | |фондів, їх систематичне | | |поповнення, комп'ютеризацію та | | |належні комунальний стан і | | |технічне оснащення в межах | | |кошторисів. | | -----+------------------------------------+---------------------| 3. |Провести інвентаризацію вищих | До 1 вересня | |навчальних закладів та науково- | 2011 року | |дослідних установ МОЗ України з | | |метою забезпечення їх роботи в | | |осінньо-зимовий період. | | -----+------------------------------------+---------------------| 4. |Спільно з МОЗ АР Крим, | Постійно | |управліннями (головними | | |управліннями) охорони здоров'я | | |обласних, Київської та | | |Севастопольської міських | | |державних адміністрацій | | |забезпечити ефективну | | |діяльність клінічних кафедр | | |вищих навчальних закладів | | |згідно з чинною нормативно- | | |правою базою МОЗ України. | | -----+------------------------------------+---------------------| 5. |Сформувати резерв на посади | До 1 жовтня | |ректорів (директорів), | 2011 року | |проректорів та керівників | | |структурних підрозділів; | | |забезпечити регулярне | | |проведення атестації та | | |постійне підвищення | | |кваліфікації педагогічних та | | |науково-педагогічних | | |працівників кафедр; не | | |допускати створення | | |малочисельних та недостатньо | | |оснащених кафедр, центрів. | | -----+------------------------------------+---------------------| 6. |Здійснювати заходи щодо | Постійно | |організації студентського | | |дозвілля шляхом створення | | |належних умов харчування та | | |відпочинку студентів, залучення | | |їх до участі в творчих | | |самодіяльних колективах, | | |спортивних секціях тощо. | | -----+------------------------------------+---------------------| 7. |Впорядкувати навчальні корпуси, | До 1 вересня | |привести стан гуртожитків у | | |відповідність до санітарних | | |норм проживання, забезпечити в | | |гуртожитках місця для | | |самостійної роботи студентів з | | |доступом до мережі Інтернет. | | -----+------------------------------------+---------------------| 8. |Залучати студентів до питань | Постійно | |впорядкування студентських | | |гуртожитків, спортивних | | |майданчиків та прилеглих до них | | |територій, | | -----+------------------------------------+---------------------| 9. |Забезпечити дієву співпрацю з | Постійно | |МОЗ АР Крим, управліннями | | |(головними управліннями) | | |охорони здоров'я обласних, | | |Київської та Севастопольської | | |міських державних адміністрацій | | |щодо професійної орієнтації | | |абітурієнтів, виконання плану | | |цільового прийому сільської | | |молоді, процесу професійно- | | |практичної підготовки | | |студентів, й майбутнього | | |працевлаштування випускників | | |навчальних закладів. | | -----+------------------------------------+---------------------| 10. |Здійснити набір для навчання | До 1 жовтня | |іноземних громадян в обсягах не | 2012 року | |менших за показники минулого | | |року з урахування ліцензованого | | |обсягу прийому іноземних | | |громадян, затвердженого | | |Міністерством освіти і науки, | | |молоді та спорту України. | | -----+------------------------------------+---------------------| 11. |Не припускати випадків | Постійно | |перевищення ліцензійних обсягів | | |прийому студентів, лікарів- | | |інтернів та слухачів, | | |здійснення освітньої | | |діяльності без наявності | | |відповідної ліцензії | | |Міністерства освіти і науки, | | |молоді та спорту України. | | -----+------------------------------------+---------------------| 12. |Проводити постійну | Постійно | |роз'яснювальну роботу серед | | |викладачів і студентів та | | |вживати дієвих заходів щодо | | |недопущення корупційних діянь | | |та випадків хабарництва. Разом | | |з органами студентського | | |самоврядування та представників | | |іноземних земляцтв протягом | | |поточного навчального року | | |проводити анонімне анкетування | | |студентів щодо фактів | | |корупційних діянь та | | |хабарництва. | | -----+------------------------------------+---------------------| 13. |Поліпшити стан виконавської | До 1 вересня | |дисципліни, підвищити рівень | 2011 року | |відповідальності керівників | | |всіх ланок вищих навчальних | | |закладів та науково-дослідних | | |установ за своєчасне і якісне | | |виконання поставлених завдань. | | -----+------------------------------------+---------------------| 14. |Вжити заходів щодо посилення | Постійно | |контролю за дотриманням | | |фінансово-бюджетної дисципліни | | |в усіх сферах діяльності | | -----+------------------------------------+---------------------| 15. |Не здійснювати організацію |25 травня - 31 серпня| |масових заходів, в тому числі | 2012 року | |наукових форумів, у зв'язку з | | |проведенням фінальної частини | | |чемпіонату 2012 року з футболу | | |в Україні. | | -----+------------------------------------+---------------------| 16. |У зв'язку з проведенням в | Травень-червень | |Україні фінальної частини | 2012 року | |чемпіонату Європи 2012 року з | | |футболу: до | | |25 травня 2012 року завершити | | |заняття у вищих навчальних | | |закладах, до 5 червня 2012 року | | |провести екзаменаційні сесії та | | |державну підсумкову атестацію | | |студентів з видачею документів | | |про вищу освіту. | | -----+------------------------------------+---------------------| 17. |Забезпечити першочергове | До 5 червня | |проведення державної | 2012 року | |підсумкової атестації іноземних | | |студентів, своєчасну | | |легалізацію в Міністерстві | | |закордонних справ України | | |документів про вищу освіту та | | |поставлення апостиля в | | |Міністерстві освіти і науки, | | |молоді та спорту України | | -----+------------------------------------+---------------------| 18. |Перенести на час після 3 липня | Липень-серпень | |2012 року строки проведення | 2012 року | |виробничої і навчальної практик | | |у зв'язку з проведенням | | |фінальної частини чемпіонату | | |2012 року з футболу в Україні. | | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
кадрової політики,
освіти, науки
та запобігання корупції В.В.Вороненко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: