open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
25.12.2008 N 505

Про затвердження робочої програми розроблення

технічних регламентів на 2009 рік

(Витяг)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету України з питань технічного регулювання

та споживчої політики

N 276 ( v0276609-09 ) від 30.07.2009 }

На виконання статті 19 Закону України "Про стандарти,
технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити робочу програму розроблення технічних
регламентів на 2009 рік (додається).
2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Корчевна Л.О.) забезпечити публікацію цього наказу в черговому
виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
Голова Л.В.Лосюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держспоживстандарту

України

25.12.2008 N 505

РОБОЧА ПРОГРАМА

розроблення технічних регламентів на 2009 рік

---------------------------------------------------------------------------------- N | Назва технічного | Назва акта |Центральні органи | Термін надання | з/п| регламенту | міжнародного |виконавчої влади, |Держспоживстандарту| | | права та ЄС, на | відповідальні за |погодженого проекту| | | основі якого | розроблення | технічного | | | розробляється | технічного | регламенту | | | технічний | регламенту | | | | регламент | | | ---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| 1 |Технічний регламент|Директива |Мінпромполітики |I квартал | |безпеки машин і |Європейського | | | |устаткування |Парламенту і Ради| | | | |2006/42/ЄС від | | | | |17 травня 2006 р.| | | | |про безпеку | | | | |машин і | | | | |устаткування | | | ---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| 2 |Технічний регламент|Директива Ради |НАЕР |I квартал | |з енергетичного |92/75/ЄЕС | | | |маркування |( 994_367 ) від | | | |електрообладнання |22 вересня 1992 | | | |побутового |року про | | | |призначення |зазначення на | | | | |етикетках та в | | | | |стандартній | | | | |інформації | | | | |споживаної | | | | |побутовими | | | | |приладами енергії| | | | |чи будь-яких | | | | |інших ресурсів | | | ---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| 3 |Технічний регламент|Директива |НАЕР |III квартал | |щодо ефективності |Європейського | | | |кінцевого |Парламенту і Ради| | | |споживання енергії |2006/32/ЄС від | | | |та енергетичні |5 квітня | | | |послуги (щодо |2006 року | | | |енергетичного |про ефективність | | | |аудиту промислових |кінцевого | | | |підприємств) |споживання | | | | |енергії та | | | | |енергетичні | | | | |послуги, а також | | | | |про скасування | | | | |Директиви Ради | | | | |93/76/ЄЕС | | | | |( 994_432 ) | | | ---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| 4 |Технічний регламент|Рекомендація Ради|НАЕР |I квартал | |щодо раціонального |77/713( 994_980 )| | | |використання |від 25 жовтня | | | |енергії на |1977 року | | | |промислових |стосовно | | | |підприємствах (щодо|раціонального | | | |енергетичного |використання | | | |менеджменту |енергії на | | | |промислових |промислових | | | |підприємств) |підприємствах | | | ---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| 5 |Технічний регламент|Регламент |Мінприроди |II квартал | |щодо застосування |Європейського | | | |екологічного |Парламенту і Ради| | | |маркування та |ЄС 1980/2000 від | | | |декларації |17 липня | | | | |2000 року | | | | |щодо нової | | | | |редакції програми| | | | |присудження | | | | |відзнаки | | | | |Співтовариства з | | | | |екологічного | | | | |маркування | | | ---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| 6 |Технічний регламент|Директива |Мінприроди |II квартал | |щодо відходів |Європейського | | | |електричного та |Парламенту та | | | |електронного |Ради ЄС | | | |обладнання |2002/96/ЄС від | | | | |27 січня | | | | |2003 року | | | | |про відходи | | | | |електричного і | | | | |електронного | | | | |обладнання | | | ---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| 7 |Технічний регламент|Директива |Мінприроди |III квартал | |портових споруд для|Європейського | | | |приймання |Парламенту та | | | |утворюваних на |Ради ЄС | | | |суднах відходів і |2000/59/ЄС від | | | |залишків вантажів |27 листопада | | | | |2000 року | | | | |про портове | | | | |приймальне | | | | |обладнання для | | | | |корабельних | | | | |відходів та | | | | |залишків вантажу | | | ---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| 8 |Технічний регламент|Директива |Мінтрансзв'язку |I квартал | |щодо прогулянкових |Європейського | | | |суден |Парламенту і Ради| | | | |94/25/ЄС від | | | | |16 червня 1994 р.| | | | |про зближення | | | | |законодавства в | | | | |державах-членах | | | | |щодо малих суден | | | | |для відпочинку | | | ---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| 9 |Технічний регламент|Директива Ради |Мінтрансзв'язку |II квартал | |щодо послуг з |95/18/ЄС від | | | |перевезення |19 червня | | | |пасажирів та |1995 року | | | |вантажів |про ліцензування | | | |залізничним |залізничних | | | |транспортом |підприємств | | | ---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| 10|Технічний регламент|Директива |Мінтрансзв'язку |II квартал | |щодо |Європейського | | | |радіообладнання і |Парламенту і Ради| | | |телекомунікаційного|1999/5/ЄС від | | | |термінального |9 березня | | | |обладнання та |1999 року | | | |підтвердження їх |про радіо- і | | | |відповідності |телекомунікаційне| | | | |термінальне | | | | |обладнання та | | | | |взаємне визнання | | | | |їхньої | | | | |відповідності | | | ---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| 11|Технічний регламент|Регламент |Мінтрансзв'язку |IV квартал | |надання послуг з |Європейського | | | |технічного |Парламенту і Ради| | | |обслуговування і |ЄС 715/2007 від | | | |ремонту колісних |20.06.2007 року | | | |транспортних |( 994_914 ) про | | | |засобів |затвердження типу| | | | |транспортних | | | | |засобів щодо | | | | |газових викидів | | | | |легких | | | | |пасажирських та | | | | |вантажних | | | | |транспортних | | | | |засобів (Євро 5 | | | | |та Євро 6) та про| | | | |доступ до | | | | |інформації з | | | | |ремонту й | | | | |обслуговування | | | | |транспортних | | | | |засобів; | | | | |Директива Ради | | | | |ЄС 96/96/ЄС від | | | | |20 грудня | | | | |1996 року | | | | |про наближення | | | | |законодавств | | | | |держав-членів | | | | |щодо перевірок з | | | | |придатності до | | | | |експлуатації | | | | |автомобілів та | | | | |автопричепів | | | ---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| 12|Технічний регламент|Директива |Мінтрансзв'язку |IV квартал | |безпеки |Європейського | | | |інфраструктури |Парламенту і Ради| | | |залізничного |2001/16/ЄС від | | | |транспорту |19 березня | | | | |2001 року | | | | |"Сумісність | | | | |залізничних | | | | |систем" | | | ---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| 13|Технічний регламент|Директива |Мінтрансзв'язку |IV квартал | |безпеки рухомого |Європейського | | | |складу залізничного|Парламенту і Ради| | | |транспорту |2001/16/ЄС від | | | | |19 березня | | | | |2001 року | | | | |"Сумісність | | | | |залізничних | | | | |систем" | | | ---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| Позицію 14 вилучено на підставі Наказу Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 276 ( v0276609-09 ) від 30.07.2009 }
|---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| 15|Технічний регламент|Директива |МВС |IV квартал | |щодо піротехнічних |Європейського | | | |виробів |Парламенту і Ради| | | | |2007/23/ЄС від | | | | |23 травня | | | | |2007 року | | | | |з випуску на | | | | |ринок | | | | |піротехнічних | | | | |виробів | | | ---+-------------------+-----------------+------------------+-------------------| 16|Технічний регламент|Директива |Держспоживстандарт|III квартал | |щодо маркування |Європейського | | | |харчових продуктів |Парламенту і Ради| | | | |2000/13/ЄС від | | | | |20 березня | | | | |2000 р. | | | | |про зближення | | | | |законодавства в | | | | |державах-членах | | | | |щодо маркування, | | | | |подання та | | | | |рекламування | | | | |харчових | | | | |продуктів | | | --------------------------------------------------------------------------------- Робоча програма із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики N 276 ( v0276609-09 ) від 30.07.2009 }
Начальник Управління
технічного регулювання О.Сердюков

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: