open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.09.2002 N 505

Про апробацію Примірних навчальних планів

позашкільних навчальних закладів у 2002/2003

навчальному році

На виконання Закону України "Про позашкільну освіту"
( 1841-14 ) (ст. 16 п.2, ст.17 п.п.1.2.3.). Постанови Кабінету
Міністрів України від 6 квітня 2001 р. N 433 ( 433-2001-п ) "Про
затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і
Положення про позашкільний навчальний заклад" Н А К А З У Ю:
1. Дозволити провести апробацію у 2002/2003 навчальному році
Примірних навчальних планів позашкільних навчальних закладів, що
додаються.
2. Департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти (Романенко В.П.), Науково-методичному центру
середньої освіти (Завалевський Ю.І.), Національному
еколого-натуралістичному центру учнівської молоді (Вербицький
В.В.), Національному центру естетичного виховання дітей,
учнівської та студентської молоді (в.о. Дімлєвич Г.Р.),
Українському державному центру науково-технічної творчості
учнівської молоді (Ткачук В.В.), Українському державному центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді (Матюшенко О.К.) із
залученням Інституту проблем виховання АПН України (Бех І.Д. за
згодою):
2.1. забезпечити своєчасну підготовку проектів навчальних
програм відповідно до Примірних навчальних планів.
2.2. проаналізувати стан апробації Примірних навчальних
планів та винести питання на розгляд колегії у травні 2003 р.
3. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, управлінням
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій і виконкомів міських рад, керівникам
позашкільних навчальних закладів організувати підготовку робочих
навчальних планів на основі Примірних та забезпечити необхідні
умови щодо їх реалізації у 2002/2003 навчальному році.
4. Встановити, що обсяги навчального навантаження педагогів
позашкільних навчальних закладів використовуються в межах фондів
заробітної плати, затверджених у кошторисах доходів і видатків.
5. Опублікувати Примірні навчальні плани позашкільних
навчальних закладів на 2002/2003 навчальний рік у "Інформаційному
збірнику Міністерства освіти і науки України".
6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та
позашкільної освіти Романенка В.П.
Заступник державного секретаря Г.Г.Науменко

Затверджено

Наказ Міністерства

освіти і науки України

09.09.2002 N 505

Про Примірні навчальні плани позашкільних

навчальних закладів на 2002/2003 навчальний рік

та його структуру

Пояснювальна записка
Згідно із Законом України "Про позашкільну освіту"
( 1841-14 ), Положенням про позашкільний навчальний заклад
( 433-2001-п ) з 2002/2003 навчального року вводяться навчальні
плани гуртків, клубів, творчих об'єднань за інтересами вихованців,
учнів, слухачів позашкільних навчальних закладів незалежно від їх
підпорядкування, типів та форм власності.
Введення Примірних навчальних планів суттєво змінить місце і
роль позашкільних навчальних закладів у структурі загальної освіти
України і сприятиме більш інтенсивному процесу змін у подальшому
становленні позашкільної освіти.
Наступність, послідовність у запровадженні Примірних
навчальних планів зорієнтує педагогічні колективи позашкільних
навчальних закладів на творчий підхід в організації
навчально-виховного процесу, на розробку навчальних програм, які
дозволять вихованцям, учням, слухачам засвоїти понад унормованого
рівня навчальних досягнень, передбачених програмами для
загальноосвітніх навчальних закладів.
Навчальні плани гуртків, секцій, клубів, творчих об'єднань
розробляються відповідно до головних завдань позашкільної освіти,
типу і функціональному призначенню закладу. Мережа цих об'єднань
повинна відповідати Статуту та Концепції розвитку закладу.
Варіативність у визначенні вікового складу вихованців, учнів,
слухачів та терміну їх навчання у гуртках, секціях, клубах,
творчих об'єднаннях за інтересами дозволить реалізувати через
навчальні програми основні функції позашкільного навчального
закладу: навчально-розвиваючу, соціально-психологічну,
адаптаційну, реабілітаційно-оздоровчу, дозвіллєву, розважальну,
методичну та інші.
Примірні навчальні плани передбачають організацію
навчально-виховного процесу у гуртках, секціях, клубах, творчих
об'єднаннях за інтересами учнів, вихованців, слухачів за
художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим,
еколого-натуралістичним, науково-технічним,
дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним,
бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим
та гуманітарним напрямами.
В основу Примірних навчальних планів покладені орієнтири щодо
класифікації гуртків, секцій, клубів, творчих об'єднань за трьома
рівнями навчання, виховання та розвитку вихованців, учнів,
слухачів - початковий, основний, вищий.
До I початкового рівня відносяться гуртки, секції, клуби,
творчі об'єднання загальнорозвиваючого спрямування, що сприяють
виявленню творчих здібностей дітей або розвитку їх інтересів до
тієї чи іншої творчої діяльності. Головне педагогічне завдання на
цьому етапі - створити умови для вибору гуртка, секції, клубу,
творчого об'єднання або конкретного виду творчої діяльності.
Примірний навчальний план гуртків, секцій, клубів, творчих
об'єднань цього рівня передбачає охоплення вихованців, учнів,
слухачів віком від 5 до 15 років. Навчальні програми можуть бути
розроблені на 1 місяць навчання, 2-6 місяців, а також до 1 року.
Гуртки, секції, клуби зазначеного рівня можуть організовуватися
відповідно до запиту дітей, батьків, громадськості як тимчасові
самостійні структури. Крім того гуртки, секції, клуби цього рівня
можуть відкриватися як початкова ланка в структурі творчого
об'єднання за інтересами (школа, студія, ансамбль, театр тощо).
Навчальні програми мають передбачити загальний розвиток
особистості, теоретичне та практичне оволодіння певними основами
творчої діяльності, створити умови для адаптації вихованців,
учнів, слухачів до позашкільної життєдіяльності.
II основний рівень організації діяльності гуртків, секцій,
клубів, творчих об'єднань за інтересами та навчання в них учнів,
вихованців, слухачів передбачає створення умов для соціальної
адаптації підлітків в суспільстві, розвитку їх стійких інтересів
до творчої діяльності, розширення і поглиблення професійних
інтересів, вмінь і навичок, поглиблення теоретичних знань з науки,
техніки, культури і мистецтва. Примірний навчальний план гуртків
секцій, клубів, творчих об'єднань цього рівня передбачає охоплення
вихованців, учнів, слухачів віком від 8 до 18 років. Навчальні
програми мають розробляться на термін від 1 до 4 років. Основою
для створення гуртків, секцій, клубів, творчих об'єднань II
(основного) рівня можуть бути об'єднання I (початкового) рівня,
вихованці, учні, слухачі, у яких виявили певні здібності, успіхи
та бажання надалі навчатися за даним профілем. Крім того, основою
для розвитку мережі гуртків, секцій, клубів, творчих об'єднань
мають бути головні положення Статуту закладу, Концепції або
Програми його перспективного розвитку. Набір вихованців, учнів,
слухачів здійснюється відповідно до їх попиту, здібностей та
побажань.
Навчальні програми гуртків, секцій, клубів, творчих об'єднань
цього рівня передбачають створення умов для формування творчої
здібності, наданні їй глибокої теоретичної та практичної
підготовки, професійних вмінь та навичок.
До III (вищого) рівня відносяться гуртки, секції, клуби,
творчі об'єднання за інтересами юних талантів та обдарувань, для
задоволення потреб вихованців, учнів, слухачів у допрофесійній
підготовці. Для успішного розвитку цих об'єднань створюються
необхідні умови: виділення більшої кількості годин для занять,
обов'язкове впровадження індивідуальних форм навчання, заохочення
вихованців, учнів, слухачів, які займаються науково-дослідницькою
роботою або є переможцями, призерами місцевих, Всеукраїнських,
міжнародних конкурсів, виставок, олімпіад.
Принциповим положенням в організації цієї роботи є
забезпечення на кожному рівні максимальних умов для вихованців,
учнів, слухачів, які повинні відповідати їх віку, інтелектуальним,
психологічним та творчим можливостям, стану здоров'я, умовам
життя, потребі соціального захисту тощо.
Рівні організації діяльності гуртків, секцій, клубів, творчих
об'єднань та навчання в них вихованців, учнів, слухачів відіграють
важливе методологічне значення тому що, по-перше, дозволяють
проектувати освітній процес як в закладі в цілому, так і в окремих
структурних підрозділах або напрямках діяльності, по-друге, вони
надають можливість педагогам бачити перспективи розвитку
навчально-виховного процесу, по-третє, вони відіграють велику роль
у складанні навчальних програм, особливо індивідуальних і можуть
впливати на наслідки атестації педагогічних кадрів.
На основі Примірних навчальних планів позашкільні навчальні
заклади складають робочі навчальні плани гуртків, секцій, клубів,
творчих об'єднань на навчальний рік, які затверджуються
відповідним органом управління освітою.
Експериментальні та індивідуальні варіанти навчальних планів
погоджуються з Міністерством освіти і науки України і
затверджуються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим,
управліннями освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
Структура навчального року.
Навчальний рік у позашкільних навчальних закладах починається
з 15 вересня. З 1 по 15 вересня здійснюється комплектування груп
гуртків, секцій, клубів, інших творчих об'єднань. Цей період
вважається робочим часом керівника гуртка.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
I семестр - з 15 вересня до 31 грудня.
II семестр - з 1 січня до 31 травня.
У канікулярні, святкові та неробочі дні позашкільний
навчальний заклад працює за окремим планом, затвердженим
керівником цього закладу.
У літній період навчальний процес позашкільного навчального
закладу здійснюється за окремим планом і передбачає роботу
гуртків, секцій, клубів, творчих об'єднань безпосередньо в
закладі, організацію профільних таборів, змін, участь у роботі
оздоровчих таборів (за угодою), роботу на навчально-дослідних
ділянках, під час екскурсії в природу, на виробництво тощо.
З урахуванням регіональних особливостей, кліматичних умов,
профілю позашкільного навчального закладу за погодженням з
відповідними місцевими органами управління освітою може
змінюватись структура навчального року.
При цьому залишається незмінною загальна кількість навчальних
годин відповідно до типових навчальних планів.
Спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного
виховання) навчаються за Примірними навчальними планами початкових
спеціалізованих мистецьких закладів, затвердженими наказом
Міністерства культури і мистецтв України від 18.02.2002 р. N 101.
Підготували:
Ковбасенко Л.І., науковий співробітник лабораторії діяльності
позашкільних закладів Інституту проблем виховання АПН України
Павлова Л.М. завідувачка сектору позашкільної освіти НМЦ
середньої освіти МОН України

Додаток 1

до наказу МОН України

09.09.2002 N 505

ПРИМІРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

гуртків, секцій, клубів, творчих об'єднань

I (початкового) рівня позашкільних навчальних закладів

--------------------------------------------------------------------- Рівень |Віковий склад,|Термін |Кількість|Всього |Примітка | класифікації |вихованців, |навчання |годин на |годин на| | |учнів, | |тиждень |рік | | |слухачів | | | | | -------------+--------------+---------+---------+--------+---------| Початковий |5-15 років |1 місяць | 4 | 16 | | | |6 місяців| 4 | 72 | | | |1 рік | 4 | 144 | | | |1 рік | 6 | 216 | | --------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до наказу МОН України

09.09.2002 N 505

ПРИМІРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

гуртків, секцій, клубів, творчих об'єднань

II (основного) рівня позашкільних навчальних закладів

--------------------------------------------------------------------- Рівень |Віковий склад,|Термін |Кількість|Всього |Примітка | класифікації |вихованців, |навчання |годин на |годин на| | |учнів, | |тиждень |рік | | |слухачів | | | | | -------------+--------------+---------+---------+--------+---------| Основний |8-18 років |4 роки | | | | | |1-й рік | | | | | | | | | | | |2-й рік | | | | | |3-й рік | | | | | |4-й рік | | | | --------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до наказу МОН України

09.09.2002 N 505

ПРИМІРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

гуртків, секцій, клубів, творчих об'єднань

III (вищого) рівня позашкільних навчальних закладів

--------------------------------------------------------------------- Рівень |Віковий склад,|Термін |Кількість|Всього |Примітка | класифікації |вихованців, |навчання |годин на |годин на| | |учнів, | |тиждень |рік | | |слухачів | | | | | -------------+--------------+---------+---------+--------+---------| Вищий | 12-18 років |4 роки | | | | | |1-й рік | 6 | 216 | | | |2-й рік | 6-9 |216-333 | | | |3-й рік | 6-10 |216-370 | | | |4-й рік | 6-10 |216-370 | | --------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: