open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2014  № 505

Про зміну назви та затвердження нової редакції Статуту Державної акціонерної компанії "Укрмедпром"

Відповідно до підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою приведення установчих документів Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Змінити назву Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" на Публічне акціонерне товариство "Укрмедпром" та затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства "Укрмедпром", що додається.

2. Уповноважити:

першого заступника голови виконавчого правління ДАК "Укрмедпром" Ткачик Тетяну Анатоліївну:

у триденний строк з дня прийняття цього наказу вжити заходів щодо державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства "Укрмедпром" у новій редакції;

отримати у державного реєстратора оригінал Статуту Публічного акціонерного товариства "Укрмедпром" у новій редакції з відміткою державного реєстратора та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

надати до Департаменту персоналу, освіти та науки, у тижневий строк, з дня державної реєстрації оригінал Статуту Публічного акціонерного товариства "Укрмедпром" у новій редакції, зареєстрованого в установленому порядку з відміткою державного реєстратора та копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Департаменту персоналу, освіти та науки (О. Волосовець) та Юридичному управлінню (А. Пивоваров) забезпечити підготовку та супроводження внесення відповідних змін до номенклатури установ, підприємств та закладів Міністерства охорони здоров'я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 6 червня 2006 року № 107-о.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстава: лист Голови виконавчого правління ДАК "Укрмедпром" Д. Політіко від 02.04.2014 № 07/81.

Міністр

О. МусійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
17.07.2014 № 505

СТАТУТ
Публічного акціонерного товариства "Укрмедпром"

(нова редакція)

ідентифікаційний код
31106596

1. Загальні положення

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДПРОМ" (далі - Товариство) створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 № 897 "Про подальше реформування медичної та мікробіологічної промисловості" та зареєстровано 04.08.2000 р.

1.2. Основним напрямом діяльності Товариства є управління майновими правами держави, в тому числі корпоративними, переданими йому в управління відповідно до мети та предмету діяльності Товариства.

1.3. Товариство належить до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України (далі - Уповноважений орган управління).

1.4. Товариство здійснює діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про акціонерні товариства", "Про управління об'єктами державної власності", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про оренду державного та комунального майна", "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про лікарські засоби", "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", "Про ветеринарну медицину", нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Міністерства охорони здоров'я України та інших чинних нормативно-правових актів України.

1.5. Статут Товариства (далі - Статут) визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства. Статут є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

2. Найменування та місцезнаходження товариства

2.1. Найменування Товариства.

2.1.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМЕДПРОМ";

російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УКРМЕДПРОМ";

англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "UKRMEDPROM".

2.1.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПАТ "УКРМЕДПРОМ";

російською мовою: ПАО "УКРМЕДПРОМ";

англійською мовою: PJSC "UKRMEDPROM".

2.2. Місцезнаходження Товариства: 01015, Україна, місто Київ, вул. Лаврська, будинок 16в.

3. Мета і предмет діяльності товариства

3.1. Основною метою та завданням діяльності Товариства є:

3.1.1. сприяння реформуванню та розвитку ринку лікарських засобів, у тому числі наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, прекурсорів, імунологічної, фітохімічної, мікробіологічної продукції та продукції медичного призначення (далі - Продукція);

3.1.2. створення конкурентного середовища та гарантованого забезпечення населення Продукцією;

3.1.3. забезпечення потреб держави на комерційній основі.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. здійснення управління корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських організацій та державним майном переданим дочірнім підприємствам Товариства;

3.2.2. здійснення діяльності з обігу лікарських засобів: здійснення доклінічного вивчення, проведення клінічних випробувань, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, оптова та роздрібна реалізація (відпуск), ввезення на територію України (імпорт), вивезення з території України (експорт), транзит через територію України, використання, знищення; переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів; діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з затвердженим переліком. Під лікарськими засобами розуміються об'єкти, визначені чинним законодавством;

3.2.3. здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, оптова та роздрібна реалізація (відпуск), ввезення на територію України (імпорт), вивезення з території України (експорт), транзит через територію України, використання (у виробництві, виготовленні, медичній практиці, при розробленні наркотичних засобів і психотропних речовин, проведенні відповідних експертиз, для науково-дослідної роботи та навчальних цілей), знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до переліку наркотичних засобів, що дозволяються і контролюються згідно законодавства;

3.2.4. здійснення діяльності з обігу ветеринарних медикаментів і препаратів, ветеринарних імунобіологічних засобів, субстанцій, засобів ветеринарної медицини: виробництво, введення в обіг, оптова та роздрібна реалізація (торгівля), ввезення на територію України (імпорт), вивезення з території України (експорт), транзит через територію України, утилізація та знищення;

3.2.5. здійснення діяльності з обігу виробів медичного призначення, медичної техніки, устаткування, інструмента та матеріалів: розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, оптова та роздрібна реалізація (відпуск), ввезення на територію України (імпорт), вивезення з території України (експорт), транзит через територію України, використання, знищення;

3.2.6. хімічне виробництво, в тому числі перероблення органічної та неорганічної сировини хімічним способом; виробництво основної, проміжної та кінцевої хімічної продукції шляхом перероблення; виробництво гумових та пластмасових виробів; целюлозно-паперове виробництво;

3.2.7. дослідження і розробки, в тому числі фундаментальні дослідження: наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержування нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку, без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань; прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержування нових знань з метою практичного їх використання, а також для розроблення технічних нововведень; експериментальні розробки: систематична діяльність, яка спирається на наявні знання, придбані в результаті досліджень і/чи практичного досвіду, спрямована на виробництво нових матеріалів, продуктів чи пристроїв, впровадження нових процесів, систем та послуг чи значне удосконалення тих, що вже випускалися або були введені в дію;

3.2.8. виробництво та продаж спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого, біоетанолу;

3.2.9. здійснення діяльності з обігу харчових продуктів (в т.ч. харчових продуктів спеціального дієтичного споживання (спеціальних харчових продуктів), функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок, дитячого харчування): розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, оптова та роздрібна реалізація (відпуск), ввезення на територію України (імпорт), вивезення з території України (експорт), транзит через територію України, використання, знищення;

3.2.10. здійснення діяльності з обігу напоїв (в т.ч. недистильованих напоїв, мінеральних та інших вод, напоїв із зброджуваних продуктів, алкогольних напоїв): розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, оптова та роздрібна реалізація (відпуск), ввезення на територію України (імпорт), вивезення з території України (експорт), транзит через територію України, використання, знищення, дистиляція, ректифікація та змішування напоїв, розлив у пляшки та іншу тару;

3.2.11. здійснення сільськогосподарської діяльності: вирощування однорічних, дворічних та багаторічних пряних, ароматичних і лікарських культур, а також культур для виробництва напоїв;

3.2.12. здійснення поточних операцій в торгівельній діяльності, зокрема: сортування партій товарів, поділ або перефасування товару меншими партіями, перепакування, фасування та розлив у пляшки, складування, модифікація продукції, комплектація та модернізація, доставка, рекламні акції на користь своїх клієнтів, інші допоміжні послуги при продажі та зберіганні;

3.2.13. надання послуг та виконання робіт у сфері підприємницької діяльності (консультації з питань комерційної діяльності та управління, дослідження ринку, рекламна діяльність, послуги з посередництва, інші);

3.2.14. підбір та забезпечення персоналом, а саме: пошук персоналу та розподілення по місцях роботи; опис робіт, що мають виконуватись (наприклад, складання посадових інструкцій); відбір та тестування претендентів на отримання роботи, розгляд рекомендацій; пошук та працевлаштування висококваліфікованих кадрів (агентами з працевлаштування); діяльність з найму тимчасової робочої сили: забезпечення підприємств на підрядній основі найманою робочою силою для виконання тимчасових робіт агентством, яке сплачує їм винагороду за виконану роботу;

3.2.15. організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи передачі в користування, організація та фінансування будівництва об'єктів нерухомості; проведення проектних та будівельних робіт, що виконуються будівельними організаціями; купівля та продаж власного нерухомого майна, купівля та перепродаж власного нерухомого майна, земельних ділянок; здавання в оренду власного нерухомого майна; операції з нерухомістю для третіх осіб;

3.2.16. будівництво як для власних потреб, так і для третіх осіб, зокрема включає підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з завершення будівництва, оренда будівельної техніки з оператором, ремонт, реконструкція будівель та інженерних споруд, монтаж збірних будинків або конструкцій на об'єкті, а також будівництво тимчасових об'єктів, зведення закінчених будівель та споруд: житлових, адміністративних, громадських будинків, будівель спеціального призначення, сільськогосподарських будівель, шляхів, санітарних систем, промислових об'єктів, інженерних споруд, тощо;

3.2.17. надання поворотної позики та позички будь-яким особам, а також надання безповоротної допомоги асоційованим з Товариством підприємствам;

3.2.18. інші види діяльності, не заборонені законодавством.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після виконання відповідних вимог чинного законодавства України та одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом та метою його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. Правовий статус товариства

4.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму державного акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - публічне.

4.2. Товариство є юридичною особою публічного права та суб'єктом господарювання державного сектору економіки.

4.3. Товариство є суб'єктом управління об'єктами державної власності, створено на базі відокремленої частини державної власності та корпоративних прав держави.

4.4. Товариство набуває цивільні права та обов'язки юридичної особи з дати його державної реєстрації.

4.5. Товариство має самостійний баланс, рахунки в фінансових установах, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші елементи суб'єкта господарської діяльності.

4.6. Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність (обирає контрагентів, встановлює цінову політику, ін.), веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає звітність, отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій відповідно до чинного законодавства, установчих документів, фінансових та інвестиційних планів.

4.7. Товариство несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому майном.

4.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави та Уповноваженого органу управління. Держава та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4.9. Держава в особі Уповноваженого органу управління несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їй акцій, в тому числі у межах неоплаченої частини вартості належних їй акцій, зокрема, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно.

4.10. До Держави та Уповноваженого органу управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень). До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Державою та Уповноваженим органом управління протиправних дій, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

5. Права та обов'язки товариства

5.1. Товариство у порядку та у спосіб, які встановлено чинним законодавством та Статутом Товариства, здійснює наступні повноваження, у тому числі делеговані йому Уповноваженим органом управління згідно з п. 10) ч. 1 ст. 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності":

5.1.1. самостійно отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій, визначає свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планує здійснення усіх видів своєї діяльності з урахуванням річного фінансового та, за наявності, інвестиційного планів, в т.ч. плану на середньострокову перспективу;

5.1.2. визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників, затверджує штатний розпис;

5.1.3. набуває та відчужує (придбає, створює, отримує та надає у користування, купує, продає, списує, одержує та відчужує внаслідок уступки, міни, бере та надає в оренду та/або лізинг, одержує та надає в заставу та/або іпотеку, набуває внаслідок дарування та в інший спосіб) майно, в тому числі майнові та немайнові права;

5.1.4. набуває особисті немайнові права;

5.1.5. випускає, розміщує акції, облігації та їх похідні (деривативи), інші цінні папери в Україні та за її межами, купує та продає цінні папери, похідні (деривативи) та набуває права на них;

5.1.6. одержує кредити, позики та позички в будь-якій валюті та будь-якій формі;

5.1.7. укладає угоди, договори, контракти, вільно обирає їх предмет та інші умови, видає доручення, вчиняє інші правочини;

5.1.8. захищає свої права та інтереси в будь-яких справах, що розглядаються будь-якими компетентними особами (судами, третейськими та арбітражними судами, в т.ч. іноземними);

5.1.9. розробляє річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років) і подає на затвердження Уповноваженому органу управління;

5.1.10. проводить аналіз і обов'язкові щорічні аудиторські перевірки своєї фінансово-господарської діяльності та подає отримані результати Уповноваженому органу управління;

5.1.11. виступає засновником, учасником, акціонером, членом інших юридичних осіб, засновує об'єднання та бере участь в об'єднаннях з іншими особами, сплачує вклади (внески) до статутних (складених) капіталів;

5.1.12. створює на території України та за її межами філії та представництва, інші відокремлені підрозділи, дочірні підприємства. Створені Товариством філії та представництва, дочірні підприємства можуть наділятися належними Товариству, у тому числі на праві господарського відання, основними засобами та обіговими коштами;

5.1.13. затверджує статути дочірніх підприємств та здійснює контроль за їх дотриманням;

5.1.14. призначає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх державних підприємств, укладає і розриває з ними контракти, здійснює контроль за дотриманням їх вимог;

5.1.15. має право на вирішення питання щодо покладання виконання обов'язків директора дочірнього підприємства у разі його тимчасової відсутності;

5.1.16. попередньо погоджує директорам дочірніх підприємств відпустки, закордонні відрядження та відрядження в Україні;

5.1.17. погоджує призначення та звільнення заступників директорів дочірніх підприємств, керівників юридичної служби та головного бухгалтера та розподіл обов'язків між ними, відповідно до вимог законодавства за поданням директорів дочірніх підприємств;

5.1.18. розробляє та затверджує стратегічні плани розвитку дочірніх підприємств;

5.1.19. забезпечує розроблення та затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років) дочірніх підприємств та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

5.1.20. проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів дочірніх підприємств та вживає заходів до поліпшення їх роботи;

5.1.21. забезпечує проведення щорічних аудиторських перевірок окремо визначених дочірніх підприємств і господарських товариств, корпоративні права держави яких перебувають в його управлінні. У разі зміни керівника забезпечує проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства і господарського товариства у порядку, передбаченому законом;

5.1.22. веде облік об'єктів державної власності, що перебуває в його управлінні, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів;

5.1.23. здійснюють управління корпоративними правами держави в порядку, встановленому чинним законодавством України;

5.1.24. визначає осіб, які представляють державу в органах управління господарських товариств, корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні та забезпечує їх обрання (призначення), укладає з ними договори доручення, дає доручення для голосування з питань порядку денного загальних зборів та наглядових рад;

5.1.25. виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання;

5.1.26. погоджує дочірнім підприємствам, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких воно здійснює, договори про спільну діяльність, договори комісії, доручення та управління майном, зміни до них та контролюють виконання умов цих договорів;

5.1.27. в установленому порядку організовує і проводить конкурси з визначення керівників дочірніх підприємств та господарських товариств, корпоративні права держави яких перебувають в його управлінні;

5.1.28. забезпечує відповідно до встановленого законодавством порядку відрахування до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) дочірніми підприємствами, господарськими товариствами, корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні;

5.1.29. забезпечує надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності відомостей про об'єкти державної власності для формування і ведення зазначеного реєстру;

5.1.30. надає Уповноваженому органу управління за встановленою формою інформацію про:

- фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, який перебуває у сфері його управління;

- стан об'єктів державної власності, зокрема корпоративних прав держави, що перебувають в його управлінні;

5.1.31. забезпечує надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності відомостей про об'єкти державної власності для формування і ведення зазначеного реєстру;

5.1.32. забезпечує приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень дочірніх підприємств, господарських товариств, корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні;

5.1.33. забезпечує проведення інвентаризації майна дочірніх підприємств відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку;

5.1.34. забезпечує проведення екологічного аудиту дочірніх підприємств, у тому числі тих, що передаються в оренду;

5.1.35. забезпечує збереження установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних органів управління дочірніх підприємств, господарських товариств, корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні;

5.1.36. забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок дочірніх підприємств;

5.1.37. здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство дочірніх підприємств та господарських товариств, корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні;

5.1.38. в межах, визначених Уповноваженим органом управління, виконує інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності;

5.1.39. набуває та реалізовує інші права, не заборонені чинним законодавством України.

5.2. Товариство зобов'язане:

5.2.1. дотримуватись вимог чинного законодавства України;

5.2.2. забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків, інших загальнообов'язкових платежів;

5.2.3. приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення, враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого розвитку та виборі контрагентів;

5.2.4. розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства;

5.2.5. складати та виконувати річні фінансові та, за наявності, інвестиційні плани, в т.ч. на середньострокову перспективу;

5.2.6. здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством;

5.2.7. додержуватися фінансової дисципліни;

5.2.8. створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

5.2.9. проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством;

5.2.10. додержуватися вимог законодавства про державну таємницю;

5.2.11. виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

5.2.12. надавати Уповноваженому органу управління інформацію щодо діяльності Товариства.

6. Майно товариства

6.1. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

6.2. Майно Товариства, передане до Статутного капіталу, перебуває у державній власності і закріплюється за Товариством на праві господарського відання.

6.3. Джерелами формування майна Товариства є:

6.3.1. матеріальні та нематеріальні внески Держави, передані йому у господарське відання;

6.3.2. доходи, отримані від надання послуг, виконання робіт, реалізації товарів та майна, іншої господарської діяльності Товариства;

6.3.3. кредити, позики та позички;

6.3.4. кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;

6.3.5. благодійні внески, пожертвування будь-яких осіб;

6.3.6. інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.4. Товариству належить на праві власності:

6.4.1. майно, одержане у результаті здійснення господарської діяльності, у тому числі кошти, вклади, будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, частки, паї, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше;

6.4.2. доходи, одержані у результаті здійснення господарської діяльності;

6.4.3. нематеріальні цінності, майнові та немайнові права, включаючи об'єкти інтелектуальної власності, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;

6.4.4. інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.

6.5. Товариство самостійно здійснює, відповідно до Статуту та чинного законодавства України, мети та предмету своєї діяльності, право володіння, користування і розпорядження майном, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених законодавством.

6.6. Товариство відчужує майно, що належить до його основних фондів лише за попередньою згодою Уповноваженого органу управління на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. Товариство розпоряджається в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством.

6.7. Товариству забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до відчуження, передачі в заставу або використання для формування статутних капіталів будь-яких підприємств акцій (часток, паїв) або майна, внесених до Статутного капіталу Товариства, до завершення процесу його приватизації.

6.8. Корпоративні права держави, надані Товариству в управління, не можуть бути відчужені з державної власності без дозволу Кабінету Міністрів України. Стосовно них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності. Відчуження корпоративних прав Держави здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

6.9. Товариство не має права безоплатно передавати закріплене за ним майно іншим особам, крім випадків, передбачених законодавством.

6.10. Особливості правового статусу майна, переданого Товариству на праві господарського відання (окрім переданого Державою до Статутного капіталу):

6.10.1. право господарського віддання виникає з моменту підписання акту прийому-передачі такого майна, а за його відсутності - відповідного рішення про передачу майна Товариству;

6.10.2. у випадку передачі Товариства до сфери управління іншого органу управління, Товариство зберігає право господарського відання на закріплене за ним майно;

6.10.3. майно Товариства використовується відповідно до затвердженого фінансового плану.

6.11. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна Товариства несе саме Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.

7. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків товариства

7.1. Чистий прибуток розподіляється відповідно до затвердженого фінансового плану з урахуванням особливостей діяльності Товариства.

7.2. Товариство, за підсумками календарного року, зобов'язано спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів до Державного бюджету України, дивіденди сплачуються у строк не пізніше 1 липня року згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Уповноважений орган управління приймає рішення про відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів у строк та у розмірі, встановлених чинним законодавством.

7.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

7.3.1. створюються та поповнюються спеціальні цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства: фонд розвитку виробництва, резервний фонд та інші фонди Товариства;

7.3.2. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

7.3.3. здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічних та організаційних процесів діяльності, підвищення якості товарів, послуг та виконання робіт.

7.4. Товариство створює резервний фонд у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру Резервного фонду розмір щорічних відрахувань за рішенням Уповноваженого органу управління не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний фонд створюється для покриття збитків Товариства. Кошти резервного фонду використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням Уповноваженого органу управління.

7.5. Амортизаційний фонд створюється за рахунок амортизаційних відрахувань і призначається для відтворення основних фондів (устаткування, машин, будівель тощо), які в процесі виробництва піддаються фізичному та моральному зносу, через що втрачають частину споживної вартості.

7.6. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку в порядку, передбаченому законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Товариства. Спрямування коштів фонду визначається фінансовим планом.

7.7. Фонд споживання (оплати праці) створюється в розмірах, які визначаються згідно із законодавством.

8. Статутний капітал та акції товариства

8.1. Статутний капітал Товариства формується за рахунок належних Державі акцій (часток, паїв) відповідних господарських товариств, а також додаткових вкладів у формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності Товариства. Пакети акцій (часток, паїв) та інше майно, передані до Статутного капіталу Товариства, перебувають у державній власності і закріплюються за ним на праві господарського відання.

8.2. Статутний капітал Товариства становить 131922826 (Сто тридцять один мільйон дев'ятсот двадцять дві тисячі вісімсот двадцять шість) гривень 56 копійок.

8.3. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділений на 19631373 (Дев'ятнадцять мільйонів шістсот тридцять одну тисячу триста сімдесят три) штуки простих іменних акцій, кожна з яких номінальною вартістю 6 (шість) гривень 72 копійок.

8.4. Товариство може розміщувати акції одного типу - прості іменні. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування. Акція є неподільною.

8.5. Товариство має право збільшувати Статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

8.6. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

8.6.1. підвищення номінальної вартості акцій;

8.6.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

8.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

8.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

8.9. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

8.9.1. зменшення номінальної вартості акцій;

8.9.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

8.10. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.11. Зменшення Статутного капіталу Товариства з метою приведення його розміру у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

8.12. Після прийняття Уповноваженим органом управління рішення про зменшення Статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Товариство розкриває інформацію про зменшення Статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на фондовому ринку, встановленому чинним законодавством України.

8.13. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.

8.14. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні Статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

8.15. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства, є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.

8.16. Акції Товариства не можуть бути передані в управління будь-яким особам.

9. Органи товариства

9.1. Органами управління Товариства є:

9.1.1. функції з управління корпоративними правами Держави виконуються безпосередньо, без скликання загальних зборів акціонерів, Уповноваженим органом управління;

9.1.2. орган Товариства, який здійснює захист прав акціонеру Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, є Наглядова рада Товариства (далі за текстом - Наглядова рада);

9.1.3. Одноосібний виконавчий орган управління Товариства - Генеральний директор (далі за текстом - Виконавчий орган);

9.1.4. органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізійна комісія (ревізор) Товариства (далі за текстом - Ревізійна комісія).

10. Уповноважений орган управління

10.1. Єдиним акціонером Товариства від моменту його утворення до завершення процедури приватизації або припинення є Держава в особі Уповноваженого органу управління.

10.2. Кожна акція Товариства надає її власнику - Державі в особі Уповноваженого органу управління однакову сукупність прав, включаючи право:

10.2.1. брати участь в управлінні Товариством через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Уповноваженого органу управління, встановлювати представників для участі в органах Товариства;

10.2.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства;

10.2.3. вийти із Товариства в порядку, передбаченому для приватизації державного майна;

10.2.4. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці у Статутному капіталі Товариства;

10.2.5. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством.

10.3. Уповноважений орган управління Товариства зобов'язаний:

10.3.1. додержуватися Статуту;

10.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та власними рішеннями щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

10.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

10.3.4. здійснювати контроль за діяльністю Товариства;

10.3.5. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, та цим Статутом.

10.4. Правомочність Уповноваженого органу управління та прийнятих ним рішень визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

10.5. Уповноважений орган управління має право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі тих, що належать до компетенції інших органів Товариства.

10.6. Рішення, прийняті Уповноваженим органом управління в межах його компетенції, обов'язкові для виконання всіма органами управління та посадовими особами Товариства.

10.7. До виключної компетенції Уповноваженого органу управління належить:

10.7.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.7.2. внесення змін до Статуту;

10.7.3. прийняття рішення про зміну розміру (збільшення або зменшення) Статутного капіталу Товариства;

10.7.4. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, анулювання викуплених акцій, прийняття рішень про форму існування цінних паперів Товариства, про дроблення або консолідацію акцій Товариства, про викуп та подальший продаж раніше викуплених Товариством розміщених ним цінних паперів;

10.7.5. призначення членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

10.7.6. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

10.7.7. призначення та прийняття рішення про припинення повноважень Виконавчого органу, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розміру його винагороди;

10.7.8. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу та звіту Ревізійної комісії; затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;

10.7.9. призначення та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

10.7.10. затвердження річного звіту Товариства;

10.7.11. затвердження положень про Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

10.7.12. прийняття рішення про зміну типу Товариства; прийняття рішення про виділ та припинення діяльності Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії або комісії з припинення, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

10.7.13. затвердження кошторисів витрат діяльності Ревізійної комісії;

10.7.14. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної консолідованої фінансової звітності Товариства;

10.7.15. надання згоди на відчуження основних фондів Товариства у порядку визначеному законодавством;

10.7.16. прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності, в тому числі за завдані Товариству збитки та/або звернення до компетентних органів щодо притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності;

10.7.17. розподіл прибутку та збитків Товариства; затвердження річних фінансових та інвестиційних планів Товариства, інвестиційних планів на середньострокову перспективу;

10.7.18. затвердження ціни акцій Товариства під час їх розміщення або продажу, але не нижче ринкової та номінальної вартості;

10.7.19. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.7.20. прийняття рішень з будь-яких інших питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів акціонерних товариств або суб'єктів управління об'єктами державної власності.

10.8. Повноваження, віднесені до виключної компетенції Уповноваженого органу управління, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.9. У випадку, якщо чинним законодавством буде передбачено більш широке, ніж передбачене Статутом, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Уповноваженого органу управління, здійснення відповідних повноважень Уповноваженого органу управління не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, які були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідним законом.

10.10. Уповноважений орган управління може передавати частину своїх повноважень до компетенції інших органів та/або посадових осіб Товариства, за виключенням тих повноважень, що відносяться до його виключної компетенції.

11. Наглядова рада

11.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав Держави як власника в особі Уповноваженого органу управління, і в межах компетенції, визначеної законом, цим Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

11.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються законом, цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується Виконавчим органом на умовах, затверджених Уповноваженим органом управління. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

11.4. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Умови оплати визначаються Уповноваженим органом управління, за затвердженим ним кошторисом.

11.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Уповноваженим органом управління.

11.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.6.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

11.6.2. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11.6.3. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

11.6.4. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11.6.5. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

11.6.6. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.6.7. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначених законодавством;

11.6.8. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

11.6.9. вирішення питань, віднесених законом до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

11.6.10. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

11.6.11. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

11.6.12. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.6.13. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.6.14. прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу;

11.6.15. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та цим Статутом.

11.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Уповноваженого органу управління, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

11.8. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та цим Статутом.

11.9. Наглядова рада призначається Уповноваженим органом управління у складі 3 (трьох) членів.

11.10. Члени Наглядової ради призначаються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обов'язково включається представник Уповноваженого органу управління.

11.11. Головою Наглядової ради обов'язково призначається представник Уповноваженого органу управління. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені положенням про Наглядову раду.

11.12. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його призначення Уповноваженим органом управління.

11.13. Одна й та сама особа може призначатися до складу Наглядової ради неодноразово.

11.14. Член Наглядової ради не може бути одночасно Виконавчим органом та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

11.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту. Від імені Товариства договір (контракт) підписує Виконавчий орган. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

11.16. Члени Наглядової ради, голосують наглядових радах відповідно до наданих Уповноваженим органом управління завдань щодо голосування.

11.17. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Виконавчого органу.

11.18. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть Виконавчий орган та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

11.19. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

11.20. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У цьому випадку проект рішення або питання для голосування надсилаються Виконавчим органом членам Наглядової ради, які повинні у письмовій формі сповістити про свою думку з вказаних питань. Протягом 10 календарних днів з моменту одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради, всі вони повинні бути проінформовані Головою Наглядової ради про прийняте рішення. Рішення шляхом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з членів наглядової ради.

11.21. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.22. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

11.23. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Виконавчий орган.

11.24. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

11.25. На засіданні Наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

11.26. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.27. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

11.28. Уповноважений орган управління може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.29. Без рішення Уповноваженого органу управління повноваження члена наглядової ради припиняються:

11.29.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

11.29.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

11.29.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

11.29.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.30. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

12. Виконавчий орган товариства

12.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор.

12.2. Виконавчий орган призначається Уповноваженим органом управління.

12.3. Відповідно до законодавства з Виконавчим органом укладається контракт, який від імені Товариства підписує керівник Уповноваженого органу Управління.

12.4. У своїй діяльності Виконавчий орган підзвітний Наглядовій раді та Уповноваженому органу управління.

12.5. Виконавчий орган без довіреності діє від імені Товариства та вирішує всі питання його діяльності на підставі та в межах повноважень, визначених чинним законодавством і установчими документами Товариства.

12.6. Виконавчий орган приймає рішення та здійснює дії, спрямовані на реалізацію повноважень Товариства, визначених п. 5.1 цього Статуту, а також вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функцій з управління Товариством, за винятком випадків, коли прийняття відповідних рішень та здійснення відповідних дій належить до виключної компетенції інших органів Товариства.

12.7. Крім повноважень, визначених відповідно до п. 12.6 цього Статуту, Виконавчий орган також:

12.7.1. організовує та забезпечує належне виконання завдань Товариства, визначених п. 5.2 цього Статуту, рішень органів Товариства відповідно до предмету його діяльності, а також здійснює належне оперативне управління діяльністю Товариства;

12.7.2. представляє Товариство у відносинах з будь-якими третіми особами;

12.7.3. розпоряджається майном Товариства та приймає рішення про використання коштів фондів Товариства;

12.7.4. укладає та підписує правочини, забезпечує їх виконання;

12.7.5. відкриває рахунки у фінансових установах, проводить операції по них;

12.7.6. видає обов'язкові для виконання та, з правом першого підпису, підписує фінансові, господарські, адміністративні, розпорядчі, інші документи та забезпечує їх виконання;

12.7.7. приймає рішення про прийом на роботу та звільнення працівників Товариства;

12.7.8. призначає та звільняє за погодженням з Уповноваженим органом управління своїх заступників, керівника юридичної служби та головного бухгалтера;

12.7.9. приймає рішення про притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

12.7.10. визначає від імені Товариства умови колективного договору, укладає і забезпечує виконання колективного договору;

12.7.11. встановлює зміст та обсяг конфіденційної та службової інформації, комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;

12.7.12. приймає рішення про списання майна Товариства у встановленому порядку;

12.7.13. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації, службові розслідування та приймає рішення за результатами їх проведення;

12.7.14. приймає рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій;

12.7.15. укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, якщо інше не встановлене рішенням Уповноваженого органу управління;

12.7.16. укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств;

12.7.17. надає згоду на списання з балансу повністю амортизованого майна, яке належить до основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів дочірніх підприємств, первісна (переоцінена) вартість яких становить 10000 (десять тисяч) гривень і більше;

12.7.18. виконує інші повноваження передбачені законодавством та укладеним з ним контрактом;

12.7.19. під час реалізації своїх прав і виконанні обов'язків повинен діяти в інтересах Товариства;

12.7.20. несе персональну відповідальність за діяльність Товариства.

12.8. Підстави припинення повноважень Виконавчого органу встановлюються законом, Статутом товариства, а також укладеним з ним контрактом.

12.9. У випадку неможливості Виконавчим органом безпосередньо виконувати свої обов'язки (у зв'язку з відпусткою, перебуванням на лікуванні, інше) його права та обов'язки покладаються на іншу посадову особу Товариства відповідно до розподілу повноважень в Товаристві.

12.10. У разі зміни персонального складу Виконавчого органу обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства.

13. Ревізійна комісія

13.1. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, доповідає про результати проведених нею перевірок Уповноваженому органу управління. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

13.2. Ревізійна комісія підзвітна Уповноваженому органу управління.

13.3. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Уповноваженому органу управління. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

13.3.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

13.3.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13.4. Ревізійна комісія та її Голова призначається Уповноваженим органом управління у складі 3 (трьох) членів.

13.5. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членами Ревізійної комісії обов'язково є представник Уповноваженого органу управління, а також представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю або представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

13.6. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени інших органів Товариства, корпоративний секретар, особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

13.7. Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження складу Ревізійної комісії рішенням Уповноваженого органу управління. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються. У випадку необрання нового складу Ревізійної комісії, повноваження діючих членів Ревізійної комісії продовжуються до переобрання складу Ревізійної комісії.

13.8. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік за результатами фінансового року.

13.9. Члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства, отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства.

13.10. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні (проста більшість голосів). Кожен член Ревізійної комісії має один голос, у випадку рівності голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

14. Посадові особи органів управління товариства, порядок вчинення (укладання) правочинів (договорів), у вчиненні (укладенні) яких є заінтересованість. Значні правочини товариства

14.1. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради і Ревізійної комісії та Генеральний директор (далі - Посадові особи Товариства).

14.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається Посадова особа Товариства; члени її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини), юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 (двадцять п'ять) і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 (двадцять п'ять) і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає критеріям, визначеним у ч. 1 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Зацікавлена особа).

14.3. Посадова особа Товариства вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину у разі, якщо така особа відповідає критеріям, встановленим ч. 1 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства".

14.4. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікту інтересів).

14.5. У разі, якщо Посадова особа Товариства або Зацікавлена особа має фінансову зацікавленість в угоді, де однією із сторін є або планує бути Товариство, а також у разі іншого конфлікту інтересів вказаної особи та Товариства стосовно існуючої або передбачуваної угоди, така особа зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості повідомити той орган, членом якого вона є про наявність у неї такої заінтересованості.

14.6. Виконавчий орган протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язаний надати Уповноваженому органу управління інформацію стосовно правочинів у вчиненні яких заінтересоване Товариство, зокрема, інформацію про:

14.6.1. предмет правочину;

14.6.2. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

14.6.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

14.6.4. особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

14.7. Уповноважений орган управління протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від Виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, приймає рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення. У разі, якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Уповноважений орган управління може заборонити його вчинення.

14.8. Приховування Посадовою особою Товариства та/або Зацікавленою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

14.9. Не розповсюджується режим вчинення значних правочинів на випадки вчинення Товариством операцій, укладення правочинів з суб'єктами державного сектору економіки.

14.10. Якщо неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Уповноважений орган управління може прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

14.11. Правочин, за яким на момент його вчинення неможливо визначити обсяг витрат (доходів), не підлягає обов'язковому погодженню. Проте, якщо при здійсненні такого правочину його обсяг наближається до встановлених законом і рішенням Уповноваженого органу Товариства значень, Виконавчий орган зобов'язаний отримати згоду Уповноваженого органу управління на подальше виконання такого правочину.

15. Трудовий колектив та соціальна діяльність товариства

15.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

15.2. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи.

15.3. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не може входити Виконавчий орган Товариства.

15.4. Члени органу колективного самоврядування обираються таємним голосуванням не менше як двома третинами голосів. Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Товариства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

15.5. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Товариства регулюються колективним договором.

15.6. Питання соціального розвитку, зокрема включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Товариства та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю Виконавчого органу Товариства, якщо інше не передбачено законодавством.

15.7. Працівники Товариства здійснюють свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору, положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій згідно з законодавством.

16. Припинення діяльності товариства та виділ

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

16.2. Ліквідація Товариства здійснюється згідно із законодавством, а також у разі:

16.2.1. ліквідації всіх корпоративних Підприємств Товариства та залишення у статутному капіталі Товариства акцій (часток, паїв) тільки одного корпоративного підприємства;

16.2.2. скасування відповідним органом Антимонопольного комітету України або Кабінетом Міністрів України дозволу на концентрацію, узгоджені дії суб'єктів господарювання;

16.2.3. прийняття Уповноваженим органом управління рішення про ліквідацію Товариства.

16.3. Виділ Товариства відбувається за рішенням Уповноваженого органу управління або Антимонопольного комітету України.

16.4. Порядок припинення (в тому числі ліквідації) та виділу Товариства визначається чинним законодавством України.

16.5. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про його припинення.

16.6. Відчуження майна Товариства в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

17. Внесення змін до статуту

17.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Уповноваженого органу управління.

17.2. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

17.3. У випадку, якщо будь-яке внутрішнє положення Товариства або його частина перестає відповідати чинному законодавству України та/або Статуту Товариства, відповідне внутрішнє положення або частина такого внутрішнього положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності відповідною нормою законодавства України або положенням Статуту Товариства.

17.4. У випадку, якщо будь-яка частина Статуту Товариства перестає відповідати чинному законодавству України, відповідна частина Статуту втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності відповідною нормою законодавства України.

Міністр

О. Мусій

{Статут взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: