open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2012  № 504

Про затвердження Положення про ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Круглик"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Круглик", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

Міністр

Е.А. Ставицький



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
17.10.2012 № 504

ПОЛОЖЕННЯ
про ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Круглик"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Круглик" (далі - Пам'ятка природи) оголошено Указом Президента України від 20.08.96 № 715/96.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 14 гектарів розташована в Тетіївському районі Київської області і перебуває у користуванні Тетіївської міської ради (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Пам'ятки природи, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Пам'ятка природи у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Парку-пам'ятки та додержання встановленого режиму території.

1.6. Межі Пам'ятки природи встановлюються у натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача: 09800, Київська обл., Тетіївський р-н, м. Тетіїв, вул. Комсомольська, 3, тел.: 04560-5-13-23.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Пам'ятку природи створено з метою збереження еталонної ділянки флористично багатих листяних лісів, де зростають види рослин, занесені до Червоної книги України - сон чорніючий, скополія карніолійська, підсніжник білосніжний та місця оселення цінних видів комах.

2.2. Основними завданнями Пам'ятки природи є:

створення умов для охорони та збереження рідкісних, занесених до Червоної книги України та інших видів рослин як місця оселення цінних видів комах;

здійснення науково-дослідних робіт відповідно до встановленого порядку та використання території як учбової бази для студентів вищих навчальних закладів, технікумів, а також для екскурсій учнів шкіл;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

рубки головного користування та прохідні рубки;

засмічення та забруднення території Парка-пам'ятки, влаштування сміттєзвалищ;

будь-яке порушення ґрунтового покриву, розвідувальні роботи, розробка усіх видів корисних копалин;

порушення гідрологічного режиму території;

види діяльності, що призводять або можуть призвести до пошкодження або знищення рослин;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

знищення і пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

мисливство;

передача у господарське використання окремих ділянок;

надання земельних ділянок під забудову;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

організація стоянок автотранспорту, розведення вогнищ;

будь-яке будівництво, яке може вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафту і не пов'язане з охороною території;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Пам'ятки природи дозволяється в установленому порядку:

науково-дослідна, еколого-освітня, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить меті та завданням Пам'ятки природи і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Пам'ятки природи.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Пам'ятка природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Пам'ятки природи здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Пам'ятки природи оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.7. Режим території Пам'ятки природи враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Пам'ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: