open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2006 N 504

Про затвердження Положення щодо порядку

формування тематичних планів за бюджетними

програмами у сфері науково-технічної діяльності

З метою виконання рішення Колегії Мінпромполітики України від
24.10.2006 р. N 12/3 "Про заходи щодо усунення недоліків,
виявлених Рахунковою палатою України при здійсненні перевірки
ефективності використання Міністерством промислової політики
України коштів державного бюджету на виконання державних
науково-технічних програм та прикладні розробки в сфері
промисловості", встановлення єдиного порядку формування тематичних
планів з виконання робіт за бюджетними програмами у сфері
науково-технічної діяльності, які передбачені у Державному бюджеті
України для Мінпромполітики України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення щодо порядку формування тематичних
планів за бюджетними програмами у сфері науково-технічної
діяльності (далі - Положення), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів Мінпромполітики України
у своїй діяльності керуватися вимогами затвердженого Положення.
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінпромполітики
України від 04.02.2004 р. N 55 ( v0055581-04 ) "Про затвердження
Положення щодо порядку формування тематичних планів за бюджетними
програмами у сфері науково-технічної діяльності".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Колєснікова Д.В.
Міністр А.І.Головко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

промислової політики України

29.12.2006 N 504

ПОЛОЖЕННЯ

щодо порядку формування тематичних

планів за бюджетними програмами

у сфері науково-технічної діяльності

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДКУ

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ ПЛАНІВ ЗА ВСІМА

БЮДЖЕТНИМИ ПРОГРАМАМИ
1.1. Дане Положення розроблено з метою встановлення єдиного
порядку формування тематичних планів (далі - темпланів) із
виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та
дослідно-технологічних робіт за бюджетними програмами у сфері
науково-технічної діяльності, які передбачені у Державному бюджеті
України для Мінпромполітики України.
1.2. Загальне методичне керівництво з розробки тематичних
планів за бюджетними програмами закріплюється за функціональним
структурним підрозділом Мінпромполітики України, який відповідає
за реалізацію державної науково-технічної політики в Міністерстві.
1.3. Роботи, що включаються до темпланів, повинні бути
спрямовані на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки, положень та завдань Державної програми розвитку
промисловості на 2003-2011 роки, схваленої постановою Кабінету
Міністрів України від 28.07.2003 р. N 1174 ( 1174-2003-п ), та
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня,
затверджених рішенням Колегії Мінпромполітики України від
26.06.2003 р. N 8/5.
1.4. Розроблені темплани підписують керівник структурного
підрозділу - розробника темплану, керівник функціонального
структурного підрозділу, який відповідає за реалізацію державної
науково-технічної політики в Міністерстві, керівник структурного
підрозділу з фінансово-економічного забезпечення промисловості. Темплани узгоджуються із заступником Міністра, у
підпорядкуванні якого знаходиться структурний підрозділ з
фінансово-економічного забезпечення промисловості, заступником
Міністра за напрямком, першим заступником міністра, у
підпорядкуванні якого знаходиться структурний підрозділ, що
відповідає за реалізацію державної науково-технічної політики в
Міністерстві, та затверджуються Міністром промислової політики
України (форма темплану наведена у додатку).
1.5. Особливості розроблення та узгодження темпланів за
конкретними бюджетними програмами наведені у розділах 2 - 6.
1.6. Після затвердження темпланів укладаються додаткові угоди
на виконання перехідних робіт та проводиться процедура закупівель
для визначення виконавців нових робіт, за результатами якої з
переможцями торгів укладаються договори на виконання нових робіт.
1.7. Копії всіх затверджених темпланів структурні підрозділи,
які їх розробили, подають до функціональних структурних
підрозділів, які відповідають за реалізацію державної
науково-технічної політики в Міністерстві та за
фінансово-економічне забезпечення промисловості.
2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ

ТЕМАТИЧНИХ ПЛАНІВ ЗА БЮДЖЕТНОЮ ПРОГРАМОЮ

КПКВ 2601030 "ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ

ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ, ВИКОНАННЯ

РОБІТ ЗА ДЕРЖАВНИМИ ЦІЛЬОВИМИ ПРОГРАМАМИ

І ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОСТІ"
2.1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ

ТЕМАТИЧНИХ ПЛАНІВ ЗА НАПРЯМКОМ

"ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ

РОЗРОБКИ"
2.1.1. На підставі заявок наукових установ Мінпромполітики
України, інших міністерств і відомств, які пройшли державну
атестацію, поданих відповідно до ДСТУ 3973-2000 "Система
розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила
виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення" та
ДСТУ 3974-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт.
Загальні положення" (додатки А), структурний підрозділ
Мінпромполітики України, який відповідає за реалізацію державної
науково-технічної політики в Міністерстві, виносить пропозиції до
тематичного плану на розгляд секції науково-технічної ради
Мінпромполітики України і за її рекомендацією складає темплан на
поточний рік, узгоджує та затверджує його згідно з п. 1.5 цього
Положення.
2.2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ

ПЛАНІВ ЗА НАПРЯМКОМ "ВИКОНАННЯ РОБІТ

ЗА ДЕРЖАВНИМИ ЦІЛЬОВИМИ ПРОГРАМАМИ"
2.2.1. По кожній державній науково-технічній програмі (або
науковій частині державної цільової програми) складається свій
окремий тематичний план. Якщо державна програма є рамковою і до її
складу входять інші програми (програми розвитку окремих галузей),
то на кожну з цих програм також складається свій окремий темплан.
2.2.2. Розробка тематичних планів за конкретними
загальнодержавними (національними), державними науково-технічними
програмами, науковими частинами державних цільових програм та
науково-технічними програмами розвитку окремих галузей
здійснюється структурними підрозділами Мінпромполітики України,
які відповідають за виконання цих програм.
2.2.3. До темпланів включаються роботи, які передбачені
завданнями відповідних науково-технічних програм та наукових
частин державних цільових програм.
2.2.4. Пропозиції щодо коригування програм, припинення
виконання окремих робіт та включення до складу програми нових
робіт, а також пропозиції щодо включення робіт до темплану на
поточний рік за кожною програмою надають науково-технічні
(координаційні) ради по програмах. Склад науково-технічної
(координаційної) ради по програмі узгоджується із заступником
Міністра за підпорядкуванням структурного підрозділу - розробника
програми та затверджується першим заступником Міністра, у
підпорядкування якого знаходиться структурний підрозділ
Мінпромполітики України, який відповідає за реалізацію державної
науково-технічної політики в Міністерстві.
2.3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ

ПЛАНІВ ЗА НАПРЯМКОМ "ВИКОНАННЯ РОБІТ

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОСТІ"
2.3.1. Тематичний план за державним замовленням у сфері
промисловості доводиться до Мінпромполітики України Міністерством
економіки України після затвердження державного бюджету на
відповідний рік та прийняття відповідної постанови Кабінету
Міністрів України про затвердження тематики та обсягів державного
замовлення, на підставі чого укладаються договори та додаткові
угоди на створення науково-технічної продукції за державним
замовленням з розробки найважливіших новітніх технологій у сфері
промисловості.
3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ

ПЛАНІВ ЗА БЮДЖЕТНОЮ ПРОГРАМОЮ КПКВ 2601160

"ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВІТЧИЗНЯНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ"
3.1. До темпланів за бюджетною програмою КПКВ 2601160 за
рекомендацією секції "Науково-технічні проблеми розвитку
тракторного та сільськогосподарського машинобудування"
Науково-технічної ради Мінпромполітики України включаються роботи,
які передбачені завданнями затвердженої Державної програми
розвитку виробництва вітчизняних малолітражних дизельних двигунів
та силових і енергетичних установок для агропромислового комплексу
на 2006-2010 роки ( 798-2006-п ) та Державної програми розвитку
машинобудування для агропромислового комплексу на період до
2010 року.
4. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ

ПЛАНІВ ЗА БЮДЖЕТНОЮ ПРОГРАМОЮ КПКВ 2601070

"СТВОРЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО

СУЧАСНИХ ВИДІВ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ"
4.1. За бюджетною програмою КПКВ 2601070 Міністр промислової
політики України за узгодженням із першими заступниками Міністра
та заступниками Міністра, у підпорядкуванні яких знаходяться
структурні підрозділи з питань машинобудування, з питань
радіоелектронної промисловості та приладобудування, та з
керівником структурного підрозділу, який відповідає за реалізацію
державної науково-технічної політики в Міністерстві, визначає
перелік галузевих науково-технічних програм для виконання їх у
поточному році та розподіл між ними доведених обсягів
фінансування.
4.2. Тематичний план складається окремо по кожній
науково-технічній програмі розвитку певної галузі (або науковій
частині програми розвитку галузі), яка розроблена на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 325
( 325-2002-п ) "Про створення і впровадження у виробництво
сучасних видів цивільної продукції на підприємствах
машинобудівного комплексу" за рекомендацією науково-технічної
(координаційної) ради по програмі або відповідної секції
Науково-технічної ради Мінпромполітики України.
5. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ

ПЛАНІВ ЗА БЮДЖЕТНОЮ ПРОГРАМОЮ КПКВ 2601040

"ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ

ІНФРАСТРУКТУРИ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОСТІ"
5.1. Тематичний план науково-виставкової діяльності,
науково-практичних конференцій та семінарів та підтримання стану
об'єктів національного надбання за бюджетною програмою 2601040
доводиться до Мінпромполітики України Міністерством економіки
України після затвердження державного бюджету на відповідний рік,
на підставі чого укладаються договори та додаткові угоди
відповідно до доведеної тематики та обсягів фінансування.
6. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ

ПЛАНІВ ЗА БЮДЖЕТНОЮ ПРОГРАМОЮ КПКВ 2601140

"НАУКОВІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ"
6.1. Тематичний план за бюджетною програмою 2601140
складається структурним підрозділом, до функціональних обов'язків
якого відносяться питання стандартизації, метрології, сертифікації
та якості.
6.2. Тематичний план формується на підставі законів України
та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також
програм / планів у галузі стандартизації, метрології, сертифікації
та якості, що затверджуються щорічно відповідно до основних
положень стандарту Міністерства СОУ МПП 01.120-001-2004
"Стандартизація Мінпромполітики України. Основні положення",
затвердженого наказом Міністра від 30.01.2004 р. N 42.
6.3. Після затвердження темплану укладаються договори і
додаткові угоди на виконання робіт. Відповідно до статті 18
розділу VI Закону України "Про стандартизацію" від 17.05.2001 р.
N 2408-III ( 2408-14 ) замовлення робіт із стандартизації за кошти
державного бюджету України здійснюються без проведення торгів
(конкурсів, тендерів).
Заступник директора
департаменту науково-технічного
та інноваційно-інвестиційного
забезпечення В.В.Луговський

Додаток

до Положення щодо порядку

формування тематичних

планів за бюджетними

програмами у сфері

науково-технічної діяльності

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:
Перший заступник Міністра Міністр промислової

політики України __________________________ __________________________
"___" ____________ 200_ р. "___" ____________ 200_ р.
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра Заступник Міністра __________________________ __________________________
"___" ____________ 200_ р. "___" ____________ 200_ р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

науково-дослідних та дослідно-конструкторських

робіт по програмі ___________________ на 200_ рік

------------------------------------------------------------------ N | Найменування | *) | Строки | Договірна ціна (або | п/п | робіт та |Виконаве-|розробки | очікувана ціна - для | |N договору (по| ць | |нових робіт), тис. грн. | | перехідних | | |------------------------| | роботах) | | |Всього| На |Залишило-| | | | | |200_ р.| сь | ----+--------------+---------+---------+------+-------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----+--------------+---------+---------+------+-------+---------| | | | | | | | ----+--------------+---------+---------+------+-------+---------| | | | | | | | ----+--------------+---------+---------+------+-------+---------| | | | | | | | ----+--------------+---------+---------+------+-------+---------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- *) виконавець нової роботи визначається на умовах тендера.
Директор департаменту, який
відповідає за реалізацію
державної науково-технічної
політики ___________________
Директор департаменту
фінансово-економічного
забезпечення ___________________
Керівник структурного
підрозділу, відповідального
за виконання програми ___________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: