open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
18.08.2010 N 504/63

Про забезпечення виконання протоколу

Всеукраїнської наради

щодо виробництва овочів та їх переробки

Відповідно до доручення Секретаріату Кабінету Міністрів
України від 11.08.2010 N 49114/0/1-10 з метою своєчасного
та якісного виконання протоколу Всеукраїнської наради щодо
виробництва овочів та їх переробки від 6 серпня 2010 р. під
головуванням Віце-прем'єр-міністра України Слаути В.А.
у м. Гола Пристань Херсонської області Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити організаційні заходи з виконання протоколу
Всеукраїнської наради щодо виробництва овочів та їх переробки, що
додаються.
2. Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням агропромислового розвитку обласних
держадміністрацій, керівникам структурних підрозділів
міністерства, науковим установам НААНУ забезпечити виконання
затверджених організаційних заходів.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Демчака І.М. та віце-президента
Національної академії аграрних наук Безуглого М.Д.
В.о. Міністра аграрної
політики України С.І.Мельник
В.о. президента
Національної академії
аграрних наук В.П.Ситник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України,

Національної академії

аграрних наук України

18.08.2010 N 504/63

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

з виконання протоколу Всеукраїнської наради

щодо виробництва овочів та їх переробки

----------------------------------------------------------------------------- N | Зміст заходів | Строк | Відповідальні | п/п| | виконання | виконавці | ---+-----------------------------------------+-----------+-----------------| 1. |Підготувати за участю Національної | До |Демидов О.А. | |академії агарних наук та громадських | 15 грудня |Кіщак Ю.П. | |організацій у сфері агропромислового | 2010 року |Даценко М.С. | |комплексу проект Концепції Державної | |Ахіджанов Б.Р. | |цільової програми розвитку овочівництва | |Розгон А.В. | |та переробної галузі до 2020 року, | |Гаврилюк М.М. | |визначивши в ній, зокрема, реальні | | | |джерела фінансування та їх обсяги і | | | |подати її на розгляд до Кабінету | | | |Міністрів України. | | | ---+-----------------------------------------+-----------+-----------------| 2. |Проаналізувати ситуацію, що склалася з | До |Даценко М.С. | |виробництвом вітчизняного обладнання для | 27 вересня|Булгаков В.М. | |галузі овочівництва та її переробки. У | 2010 року |Гуков Я.С. | |разі необхідності підготувати та подати | | | |матеріали з цього питання для розгляду на| | | |засіданні Міжвідомчої експертної ради | | | |з питань визначення пріоритетів у | | | |виробництві нової техніки та обладнання | | | |для сільськогосподарських | | | |товаровиробників. | | | ---+-----------------------------------------+-----------+-----------------| 3. |Внести пропозицію НКРЕ щодо можливості | До |Даценко М.С. | |здешевлення та недопущення подальшого | 27 вересня|Демидов О.А. | |збільшення ціни на природний газ для | 2010 року | | |підприємств галузі овочівництва закритого| | | |грунту, зокрема тепличних комбінатів. | | | ---+-----------------------------------------+-----------+-----------------| 4. |Спільно з Держводгоспом з метою | До |Демидов О.А. | |мінімізації негативних наслідків від |1 листопада|Даценко М.С. | |посухи для сільгосптоваровиробників | 2010 року | | |забезпечити безперебійну подачу води для | | | |поливу сільськогосподарських культур | | | |відповідно до укладених договорів. | | | ---+-----------------------------------------+-----------+-----------------| 5. |Опрацювати питання щодо надання пільгових| До |Ахіджанов Б.Р. | |кредитів підприємствам, які займаються | 31 серпня |Демидов О.А. | |виробництвом, зберіганням і переробкою | 2010 року | | |овочів та поінформувати Кабінет Міністрів| | | |України. | | | ---+-----------------------------------------+-----------+-----------------| 6. |Розглянути можливість спрощення процедури| До |Іващук С.П. | |розмитнення обладнання, що | 29 жовтня |Даценко М.С. | |використовується в овочівництві | 2010 року | | |відкритого та закритого грунту. | | | ---+-----------------------------------------+-----------+-----------------| 7. |Під час складання планів | Постійно |Міністерство | |соціально-економічного розвитку регіонів | |аграрної політики| |передбачити заходи щодо створення та | |Автономної | |побудови регіональних оптових ринків | |Республіки Крим | |відповідно до законодавства. | |та головні | | | |управління | | | |агропромислового | | | |розвитку обласних| | | |держадміністрацій| | | |і м. Севастополь | | | |Розгон А.В. | | | |- узагальнення | ---+-----------------------------------------+-----------+-----------------| 8. |Розглянути питання щодо розробки | До |Міністерство | |регіональних програм розвитку | 1 грудня |аграрної політики| |овочівництва та переробної галузі | 2010 року |Автономної | |до 2020 року з наданням відповідних | |Республіки Крим | |пропозицій до Мінагрополітики. | |та головні | | | |управління | | | |агропромислового | | | |розвитку обласних| | | |держадміністрацій| | | |і м. Севастополь | | | |Демидов О.А. | | | |- узагальнення | ---+-----------------------------------------+-----------+-----------------| 9. |Підготувати та подати Мінагрополітики | До |Міністерство | |інвестиційні проекти в галузі | 1 грудня |аграрної політики| |овочівництва (в тому числі закритого | 2010 року |Автономної | |грунту) та переробної галузі. | |Республіки Крим | | | |та головні | | | |управління | | | |агропромислового | | | |розвитку обласних| | | |держадміністрацій| | | |і м. Севастополь | | | |Демидов О.А. | | | |- узагальнення | ---+-----------------------------------------+-----------+-----------------| 10.|Провести інвентаризацію складських | До |Міністерство | |приміщень, придатних для зберігання та | 1 грудня |аграрної політики| |підготовки овочевої продукції до продажу.| 2010 року |Автономної | | | |Республіки Крим | | | |та головні | | | |управління | | | |агропромислового | | | |розвитку обласних| | | |держадміністрацій| | | |і м. Севастополь | | | |Розгон А.В. | | | |- узагальнення | | | |Демидов О.А. | ---+-----------------------------------------+-----------+-----------------| 11.|Сприяти створенню плодоовочевих | До |Міністерство | |кооперативів з вирощування та зберігання | 1 грудня |аграрної політики| |овочевої продукції. | 2010 року |Автономної | | | |Республіки Крим | | | |та головні | | | |управління | | | |агропромислового | | | |розвитку обласних| | | |держадміністрацій| | | |і м. Севастополь | | | |Слободян Я.Д. | | | |- узагальнення | | | |Розгон А.В. | | | |Демидов О.А. | ---+-----------------------------------------+-----------+-----------------| 12.|Проаналізувати подані Міністерством | До |Демидов О.А. | |аграрної політики Автономної Республіки | 20 грудня |- узагальнення | |Крим та головними управліннями | 2010 року | | |агропромислового розвитку обласних | | | |держадміністрацій і | | | |м. Севастополь інвестиційні проекти в | | | |галузі овочівництва з метою подання їх на| | | |розгляд до Держінвестицій. | | | ---+-----------------------------------------+-----------+-----------------| 13.|Вжити заходів щодо недопущення ввезення | Постійно |Симонов В.Є. | |на територію України неякісної овочевої | |Бісюк І.Ю. | |продукції та посилити контроль стосовно | | | |продажу овочевої продукції на роздрібних | | | |ринках. | | | ----------------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
ринків рослинництва Ю.Л.Жарун
Академік-секретар
відділення рослинництва М.М.Гаврилюк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: