open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.12.2010 N 503

Про розгляд результатів ревізій, проведених

ГоловКРУ України на вугільних підприємствах

На виконання плану контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ
України на II квартал 2010 року органами державної
контрольно-ревізійної служби України проведено ревізії
фінансово-господарської діяльності 18 підприємств вугільної
галузі, що належать до сфери управління Міністерства вугільної
промисловості України, за 2008 - 2009 роки та I квартал 2010 року. За результатами контрольних заходів, якими було охоплено
16,9 млрд. грн., встановлено значні порушення в частині законності
використання державних коштів, збереження державного майна та
своєчасного і повного відображення у бухгалтерському обліку
фінансових операцій. Найбільші порушення пов'язані з обліком видобутого вугілля,
його збереженням, збагаченням та реалізацією, що призвело до
значних втрат доходів державними підприємствами. Недбале ставлення
керівників підприємств до збереження і ефективного використання
державного майна призвело до його втрат та недостач. Також
встановлені значні порушення щодо законного використання бюджетних
коштів, виділених на проведення капітальних вкладень, закупівлі
товарів, робіт і послуг за завищеними цінами внаслідок ігнорування
вимог законодавства про закупівлі. З метою забезпечення ефективного використання державних
коштів та державного майна, недопущення (запобігання) у подальшому
фінансових порушень і вжиття дієвих заходів щодо повного
відшкодування збитків, встановлених за результатами вищезазначених
контрольних заходів, Н А К А З У Ю:
1. Департаменту виробничих програм (Ничипор М.В.):
Термін - до 15.12.2010
1.1. З метою недопущення завищення фактичних обсягів залишків
вугілля, забезпечити документальне підтвердження проектних обсягів
аварійних складів кожного вугледобувного та вуглепереробного
підприємства.
Термін - до 15.12.2010
1.2. Спільно з Державною інспекцією контролю якості вугільної
промисловості розробити заходи поліпшення якості вугільної
продукції.
Термін - постійно
1.3. Забезпечити ефективне використання державного майна
(максимальне завантаження гірничошахтного обладнання).
2. Управлінню капітального будівництва (Коровка О.І.):
2.1. Посилити контроль за використанням бюджетних коштів,
передбачених для фінансування інвестиційних проектів з будівництва
вугле- і торфодобувних підприємств.
Термін - постійно
2.2. Посилити контроль за своєчасною та якісною підготовкою
підприємствами матеріалів щодо списання, відчуження, передачі у
комунальну власність об'єктів незавершеного будівництва, що є
державною власністю.
3. Департаменту технічної політики та розвитку шахтного фонду
(Вовченко А.Р.):
Термін - до 15.12.2010
3.1. Розробити заходи спрямування бюджетних коштів, виділених
на технічне переоснащення підприємств, визначивши пріоритети
розвитку вугільної галузі на підставі програми капітального
будівництва.
Термін - постійно
3.2. Посилити контроль за законністю використання бюджетних
коштів, виділених на технічне переоснащення державних підприємств.
4. Фінансово-економічному департаменту (Марушкевич І.М.):
4.1. Посилити контроль:
Термін - постійно
- за правильністю і достовірністю визначення вугледобувними
підприємствами потреби в бюджетних коштах.
Термін - щомісяця
- за використанням державними підприємствами з видобування
вугілля заходів щодо відшкодування перевитрат фонду оплати праці
протягом наступних 6 місяців.
Термін - щоквартально
4.2. Проводити щоквартальний аналіз використання коштів на
оплату праці і, у випадках неефективного використання коштів,
вносити пропозиції щодо притягнення керівників підприємств до
дисциплінарної відповідальності.
5. Управлінню кадрів та трудових ресурсів (Зінчук О.Ф.).
Термін - до 20.12.2010
5.1. Внести доповнення до діючих контрактів, укладених
керівниками вугледобувних підприємств, про відповідальність за
порушення показників якості вугілля, надмірні залишки вугільної
продукції на складах підприємства та невиконання затверджених
фінансових планів.
6. Департаменту бухгалтерського обліку, звітності і
внутрішнього аудиту (Лесик Л.С.):
Термін - постійно
6.1. Посилити контроль за достовірністю фінансової звітності
державних підприємств, особливо за включенням до форм звітності
показників дебіторської й кредиторської заборгованості, руху
необоротних активів тощо.
7. Керівникам підприємств:
Термін - до 20.12.2010
7.1. З метою усунення встановлених порушень та недопущення їх
у подальшому, матеріали контрольних заходів розглянути на нарадах
з відповідальними працівниками, вирішити питання щодо
обов'язкового притягнення до дисциплінарної та матеріальної
відповідальності винних осіб, якими було допущено порушення
фінансової дисципліни, з оформленням розпорядчого документа
(наказу).
7.2. З метою недопущення втрати доходів, незаконного
використання державних коштів і майна, забезпечити: - дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, ефективність і
цільове використання коштів - постійно; - збереження коштів та матеріальних цінностей - постійно; - ефективність використання матеріальних, фінансових та
трудових ресурсів, виявлення та мобілізацію
внутрішньо-господарських резервів, скорочення невиробничих витрат
та втрат - постійно; - додержання порядку встановлення цін та тарифів на вугільну
продукцію - постійно; - недопущення фактів придбання - реалізації вугільної
продукції сторонніх підприємств при наявності залишків власного
вугілля на складах - постійно; - своєчасне збагачення і реалізацію видобутого вугілля,
недопущення зростання залишків вугілля на складах, у разі
наявності залишків вугілля у найкоротші терміни - до
15 грудня 2010 року, вжити невідкладні заходи щодо його
реалізації; - облік вугілля відповідно до Інструкції з обліку видобутку
рядового вугілля і готової вугільної продукції на шахтах,
розрізах, збагачувальних і брикетних фабриках Мінвуглепрому,
затвердженої наказом Мінвуглепрому від 17.09.96 N 466 - постійно; - своєчасність документального оформлення господарських
операцій, правильність і достовірність ведення бухгалтерського
обліку та звітності - постійно; - проведення дооцінки об'єктів основних засобів з нульовою
вартістю, якщо вони відповідають критерію активів та знаходяться в
експлуатації - щорічно; - дотримання порядку проведення інвентаризації та
відображення результатів відповідно до Інструкції про
інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, та
розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 11.08.94 N 69 ( z0202-94 ), та посилити відповідальність
інвентаризаційних комісій за її проведення - постійно; - проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні
кошти у відповідності до діючих нормативних документів - постійно; - виконання заходів, спрямованих на усунення недоліків,
порушень, виявлених під час ревізій та перевірок, для
відшкодування шкоди, нанесеної підприємству - до 20.12.2010.
7.3. Інформацію про вжиті заходи щодо усунення встановлених
порушень надати Контрольно-ревізійному управлінню Мінвуглепрому до
20.12.2010.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.Ященко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: