open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
29.08.2008 N 503

Про затвердження методичних рекомендацій

"Кодування захворюваності та смертності

у відповідності до Міжнародної статистичної

класифікації хвороб та споріднених проблем

охорони здоров'я Десятого перегляду"

З метою покращення кодування причин смертності та
захворюваності в закладах охорони здоров'я України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити методичні рекомендації "Кодування
захворюваності та смертності у відповідності до Міжнародної
статистичної класифікації хвороб Десятого перегляду" (далі -
методичні рекомендації) (додаються).
2. Начальнику Центра медичної статистики МОЗ України
(Голубчикову М.В.) забезпечити методичними рекомендаціями
Міністерство охорони здоров'я АР Крим, начальників Головних
управлінь охорони здоров'я обласних Дніпропетровської, Львівської,
Харківської та Черкаської обласних державних адміністрацій,
начальника управління охорони здоров'я та курортів Вінницької,
начальника управління охорони здоров'я та медицини катастроф
Одеської та начальників управлінь охорони здоров'я обласних
державних адміністрацій, начальників Головних управлінь охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони
здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра І.В. Яковенко.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

29.08.2008 N 503

Міністерство охорони здоров'я України

Центр медичної статистики МОЗ України

Національна медична академія

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

"Кодування захворюваності та смертності

у відповідності до Міжнародної статистичної

класифікації хвороб 10-го перегляду"

Методичні рекомендації розроблені спеціалістами Центру
медичної статистики МОЗ України, кафедри медичної статистики та
кафедри патологічної та топографічної анатомії Національної
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
Автори-розробники: д.м.н., професор М.В. Голубчиков

д.м.н., професор В.П. Сільченко

д.м.н., професор І.В. Іркін

І.Д. Сазонова

С.Г. Гайдар

Н.Г. Кравчук
Рецензенти: головний позаштатний спеціаліст з патологічної
анатомії МОЗ України, д.м.н., професор П.І. Червяк, головний
позаштатний спеціаліст з судовомедичної експертизи МОЗ України,
к.м.н., доцент В.Г. Бурчинський.
Адреса: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7 Центр медичної статистики МОЗ України Тел. (044) 253-83-34.
ЗМІСТ
Вступ
1. Загальні положення
1.1. Побудова класифікації
1.2. Деякі терміни і умовні позначення
2. Кодування смертності у відповідності до Міжнародної
статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду
2.1. Основні правила кодування
3. Кодування причин смерті
3.1. Основні принципи
3.2. Деякі рекомендації ВООЗ, які стосуються кодування
основної причини смерті
3.3. Додаткові рекомендації та приклади кодування причини
смерті, які відносяться до окремих класів хвороб
4. Рекомендації ВООЗ по вибору та модифікації основної
причини смерті у разі неправильного заповнення документів що
засвідчують факт смерті
4.1. Правила вибору первинної причини смерті
4.2. Модифікація вибраної причини
5. Рекомендації по кодуванню злоякісних новоутворень
5.1. Визначення первинної локалізації пухлин
5.2. Первинна локалізація злоякісного новоутворення невідома
5.3. Первинна локалізація злоякісного новоутворення
не вказана, але відомий морфологічний тип пухлин
5.4. Самостійні (первинні) множинні новоутворення
5.5. Деякі випадки вибору та кодування первинної причини
смерті
5.6. Злоякісні новоутворення та інфекційні хвороби
5.7. Злоякісні новоутворення і хвороби системи кровообігу
6. Правила кодування перинатальної смертності
6.1. Загальні положення
6.2. Основні правила заповнення лікарського свідоцтва про
перинатальну смерть ( z1154-06 ) і принципи кодування причин
смерті дитини (плоду) в перинатальному періоді
6.3. Рекомендації ВООЗ по модифікації причин перинатальної
смерті у разі неправильного заповнення свідоцтва
7. Кодування захворюваності.

Вступ

Міжнародна статистична класифікація хвороб (МКХ) є основним
інструментом розробок інформації про здоров'я населення та
діяльності установ охорони здоров'я. Вона забезпечує методичну
єдність і співставлення результатів вивчення захворюваності
населення, причин смерті як у межах країни, так і між країнами. Нині діє Десятий перегляд Міжнародної статистичної
класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я
(МКХ-10), який в Україні введено в дію у закладах охорони здоров'я
з 01.01.1999 року (наказ МОЗ України N 297 ( v0297282-98 )
від 08.10.98). У цих методичних рекомендаціях наведено конкретні приклади
використання МКХ-10 у практиці вітчизняної медицини. Викладені
правила заповнення статистичних облікових документів: лікарського
свідоцтва про смерть ( z1152-06 ), свідоцтва про перинатальну
смерть ( z1154-06 ). Проведена адаптація кодів МКХ-10 до
особливостей вітчизняної діагностичної термінології.
1. Загальні положення
З використанням МКХ-10 можуть бути класифіковані не тільки
захворювання, які мають чітко сформульований діагноз, але і інші
чинники, що пов'язані зі здоров'ям, іншими змінними показниками,
такими, як умови та обставини життя осіб, які страждають на певні
хвороби. Тому МКХ передбачає можливість широкого розмаїття ознак,
симптомів, відхилень, виявлених в процесі дослідження, скарг та
соціальних обставин, які можуть бути вписані на місці діагнозу
в медичній документації.
1.1. Побудова класифікації На відміну від міжнародної номенклатури хвороб в основу
статистичної класифікації (МКХ) покладено ієрархічний принцип
групування хвороб з присвоєнням кожній нозології (або порушенню)
коду з літерою англійського алфавіту в якості першого знака та
цифрами у другому, третьому та четвертому знаках коду. Наприклад,
діагноз "Залізодефіцитна анемія вторинна постгеморагічна"
ідентифікується кодом D50.0. Перші три знака коду складають рубрику, яка в основному
ідентифікує будь-яке захворювання, що має особливу значимість для
охорони здоров'я або високу поширеність. Рубрики складають
"серцевину" класифікації, на їх рівні проводиться подання даних у
ВООЗ щодо причин смерті та поширеності ряду хвороб для проведення
основних міжнародних співставлень. Четвертий знак статистичного
коду, який йде за десятичною крапкою, дозволяє деталізувати зміст
рубрики. Чотиризначний код визначається як підрубрика. У
приведеному вище прикладі перші три знаки коду відносять анемію до
розряду залізодефіцитної анемії, яка ідентифікується рубрикою D50,
а четвертим знаком .0 визначається її етіологія, а саме виникнення
внаслідок крововтрати. Чотиризначні підрубрики складають невід'ємну частину МКХ і на
їх рівні проводиться кодування причин смерті та захворюваності для
подання даних в органи державної статистики, проведення
міжрегіональних порівнянь і поглиблених статистичних розробок
у конкретних областях медицини. Застосування 4-значних підрубрик
є обов'язковим при кодуванні захворюваності та причин смерті
в лікувально-профілактичних закладах. Першим знаком коду МКХ є літера. Кожна літера пов'язана
з окремим класом, крім літери D, яка використовується і в класі II
"Новоутворення", і в класі III "Хвороби крові й кровотворних
органів та окремі порушення із залученням імунного механізму", а
також літери Н, яка вживається як у VII "Хвороби ока та його
придаткового апарату", так і в класі VIII "Хвороби вуха та
соскоподібного відростка". В чотирьох класах (I, II, XIX та XX)
вживається більш ніж одна літера в першому знакові відповідних
кодів. Коди U00-U99 мають вживатися для тимчасового кодування нових
хвороб невизначеної етіології. Коди U50-U99 можуть застосовуватися
в наукових дослідженнях. Зайняті не всі коди, що є у розпорядженні класу. Наприклад,
у класі IX "Хвороби системи кровообігу" (I00-I99) блок хвороб, що
характеризуються підвищеним кров'яним тиском, складений з кодів -
I10-I15. Наступний за ним блок ішемічна хвороба серця включає коди
I20-I25. Проміжки, які залишені між блоками, дають можливість при
майбутніх переглядах вводити необхідні доповнення, не ламаючи
всієї структури класу. З цією ж метою іноді залишаються вакантними
і номери четвертих знаків коду. Введення літер як першого знаку рубрик дозволяє закодувати
в кожному класі до 100 діагностичних термінів на тризначному рівні
і надалі дозволяє проводити перегляди класифікації без руйнування
її цілісності. МКХ-10 складається з трьох томів: 1-й том класифікації (в 2-х частинах) включає повний перелік
рубрик, кодові номери яких розміщуються в діапазоні від A00.0 до
Z99.9. Включені до нього хвороби поділені на 21 клас, кожний з
яких, в свою чергу, поділено на "блоки" однорідних тризначних
рубрик, що пов'язані між собою загальними характеристиками.
Ієрархічний принцип побудови класифікації (клас, блоки, рубрики,
підрубрики) дає можливість проводити статистичну розробку на
різних рівнях деталізації зібраних даних. Крім того, у перший том включений розділ "Морфологія
новоутворень" для реєстрації морфологічного типу новоутворення у
онкохворого. Морфологічні коди являють собою п'ятизначні коди:
перші чотири ідентифікують гістологічний тип новоутворення; п'ятий
знак коду - характер пухлини (злоякісна первинна, злоякісна
вторинна, метастатична, in situ, невизначена злоякісна або
доброякісна) з точки зору перебігу хвороби. 2-й том класифікації - це інструктивні рекомендації щодо
використання МКХ-10. 3-й том включає Алфавітний покажчик хвороб і травм за їх
характером (том 1), який являє собою значне до нього доповнення,
тому що містить більше число діагнозів і уточнених станів, ніж у
томі 1. Таким чином, в Алфавітний покажчик внесені майже всі
діагностичні терміни, які використовуються у медичній практиці. Окрім діагностичних термінів у третьому томі представлено ще
два розділи, а саме: Алфавітний покажчик зовнішніх причин
захворюваності та смертності, що відносяться до XX класу "Зовнішні
причини захворюваності та смертності", і Таблиця лікарських
засобів та хімічних речовин для класифікації отруєнь і побічних
ефектів лікарських засобів. Перші сімнадцять класів (A00-Q99) відносяться безпосередньо
до хвороб та інших патологічних станів. XVIII клас (R00-R99) охоплює симптоми, ознаки та відхилення
від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,
а також неточно позначені стани, по відношенню до яких
невизначений діагноз, який можна віднести до будь-якого з перших
сімнадцяти класів. В цей клас включено також блок рубрик (R95-R99)
для кодування неуточнених та невідомих причин смерті. XIX клас (S00-T98) включає рубрики, що ідентифікують різні
види травм, отруєнь та інших наслідків дії зовнішніх причин, у
тому числі і рубрики, які передбачені для ідентифікації ускладнень
хірургічних і терапевтичних втручань. XX і XXI класи, які раніше розглядались як доповнення до
основної класифікації, тепер, з введенням десятого перегляду,
отримали рівноцінний з іншими класами статус. XX клас "Зовнішні причини захворюваності та смертності"
(V01-Y98) переважно використовують для класифікації подій (умов і
місця їх виникнення, обставин), що послужили причиною травм,
отруєнь та інших несприятливих впливів, які класифікують
у XIX класі, і у випадках смерті від цих станів у статистичній
розробці віддають перевагу рубрикам XX класу. XXI клас (Z00-Z99) "Фактори, що впливають на стан здоров'я
населення та звертання до закладів охорони здоров'я" дає
можливість урахувати і класифікувати фактори, які впливають на
стан здоров'я і які спонукають людину, котра необов'язково є
хворою, звертатися до закладів охорони здоров'я (наприклад, для
профілактичної вакцинації або обстеження, отримання поради
з існуючої проблеми, що має вплив на здоров'я, тощо).
1.2. Деякі терміни і умовні позначення
Терміни включення За назвами значного числа рубрик, підрубрик, блоків рубрик
іде слово "Включені" з подальшим переліком ряду діагностичних
термінів як приклад хвороб і порушень здоров'я, що класифікуються
в цих рубриках і підрубриках. Терміни включення перераховані як
вказівка до змісту рубрик і відносяться до найчастіше
використовуваних у практиці назв хвороб, що належать до даної
рубрики, або характеризують прикордонні стани, указуючи де
проходить межа між однією та іншою рубрикою. Необхідно
враховувати, що терміни включення є лише прикладами діагнозів, які
включені в рубрику, і не вичерпують перелік всіх станів, що
кодуються цим кодом. Тому при кодуванні діагнозів треба,
насамперед, звертатися до Алфавітного покажчика (том 3), де
приведені й інші діагностичні терміни, що відносяться до даної
рубрики. Прикладом можливого помилкового використання терміну
"включено" може служити блок рубрик I20-I25, де фраза "Включено із
згадкою про гіпертензію (I10-I15)" деякими сприймається як
вказівка на використання даних кодів лише за наявності
гіпертензії. Насправді, ця фраза приведена з метою підкреслити, що
рубриками цього блоку кодуються всі випадки ішемічних хвороб
серця, включаючи і ті, які протікають у поєднанні з гіпертензією.
Терміни виключення Угрупування хвороб в класи проведене з урахуванням
необхідності вести статистичні розробки в різних галузях медицини
і належність окремих, схожих за характером хворобливих станів, до
того або іншого класу МКХ, його блоку або рубрики, визначене з
урахуванням такої необхідності. Саме тому в класифікації є значне
число діагностичних термінів, які, враховуючи назву конкретної
рубрики, імовірно могли би бути віднесеними до неї, проте вони вже
класифіковані в інших рубриках або включені в інші класи МКХ. Прикладом може служити рубрика IX класу I80 "Флебіт і
тромбофлебіт", з якої виключені ці стани, якщо вони розвинулися як
ускладнення вагітності, пологів і післяпологового періоду або
проведеного аборту. В цьому випадку до них застосовуються
відповідні коди XV класу (O00-O07,O08.7, O22.- або O87.-). Цукровий діабет новонароджених імовірно міг би кодуватися
кодом, що входить в блок IV класу "Цукровий діабет" (E10-E14),
проте, в цілях більш повної статистики перинатального періоду, він
виключений з цього блоку і віднесений до XVI класу, де кодуються
кодом P70.2. Тому, в МКХ після назви переважного числа класів хвороб,
багатьох рубрик, блоків рубрик і навіть ряду підрубрик слідує
слово "Виключені" і дається перелік виключених станів з вказівкою
кодового номера іншої рубрики або підрубрики, до яких слід
віднести кодований стан. Таким чином, присвоюючи діагностичному терміну код конкретної
рубрики, щоб уникнути помилки, треба уважно вивчити весь перелік
виключених з неї станів, якщо такі є.
Круглі дужки Значна кількість діагностичних термінів, включених в 1-й і
3-й томи МКХ-10, супроводжується визначеннями зазначеними у
круглих дужках, які доповнюють ці терміни. Наприклад: Гідроцефалія (придбана) (зовнішня) (внутрішня)
(злоякісна) (рецидивуюча) - G91.9. Зазначені у круглих дужках уточнюючі визначення не впливають
на кодовий номер даного діагностичного терміну. Це означає, якщо в
медичній документації діагноз гідроцефалії був сформульований з
одним із слів, узятим у круглі дужки (наприклад, "Злоякісна
гідроцефалія") або без них ("Гідроцефалія") статистичний код цього
захворювання у будь-якому випадку буде G91.9. Особливо слід
звернути увагу на рубрику I10 "Есенціальна гіпертензія". Сюди
включена: Гіпертензія (артеріальна) (доброякісна) (есенціальна)
(злоякісна) (первинна) (системна). Якщо в статистичному документі
діагноз позначено як "Злоякісна гіпертензія" і немає вказівок на
наявність (або ті, що були у разі смерті) порушення з боку серця
або нирок, то використовується рубрика I10. Якщо ж формулювання
діагнозу містить вказівки на наявність уражень серця або нирок, то
використовуються рубрики I11-I13 залежно від уражень.
Абревіатури НКІР і БДВ Абревіатура НКІР розшифровується як фраза "не класифіковані
в інших рубриках". Ця фраза служить попередженням про те, що деякі
більш уточнені форми даного стану мають інший код і відповідно
поміщені в інші розділи класифікації. Щоб їх відшукати треба
використовувати Алфавітний покажчик (том 3). Наприклад, назва рубрики K72 "Печінкова недостатність, НКІР",
попереджає про те, що в МКХ є інші коди для більш уточнених видів
печінкової недостатності: алкогольна печінкова недостатність -
K70.4, K71.1 - токсичне ураження печінки (викликана прийомом
лікарських засобів), K91.8 - післяопераційна. Ці коди легко
відшукати в Алфавітному покажчику в розділі "Недостатність". Абревіатура БДВ розшифровується як фраза "без додаткових
вказівок", що рівнозначно визначенням: "неустановлені" або
"неуточнені". Як вже зазначалося вище, основне число рубрик, включених у
класифікацію, четвертим знаком, наступним за десятковою крапкою,
підрозділяються на підрубрики. Число їх не лімітовано в межах
десятка, проте, не може перевищувати десяти. Діапазону від .0 до
.8 цілком достатньо, щоб деталізувати зміст рубрики. Це
досягається тим, що четвертий знак коду, позначений .8,
у більшості випадків, призначається для кодування всіх інших
відмін станів, крім тих, що позначені підрубриками від .0 до .7. Діагностичний термін, що супроводжується абревіатурою БДВ,
кодується кодом, який має четвертий знак - .9 "неуточнені". Використовувати .9 як четвертий знак коду (тобто градація по
будь-якому іншому четвертому знаку не може бути проведена)
примушують дві обставини. Першу з них може бути віднесено до
розряду об'єктивних причин. А саме, іноді незначне за часом
перебування хворого в стаціонарі або важкість стану, що швидко
привела хворого до летального результату (за відсутності розтину),
не дають можливості поставити повністю деталізований клінічний
діагноз, який може бути закодований відповідною підрубрикою з
діапазону .0-.8. Крім того, з будь-якої об'єктивної причини
(відсутність матеріально-технічної бази, особливості хворого і так
далі) лікарем не можуть бути проведені поглиблені діагностичні
процедури, що не дозволяють провести градацію захворювання за
четвертими знаками його коду. Наприклад: неможливо використовувати
будь-який з четвертих знаків коду J20 "Гострий бронхіт" окрім
знаку .9, якщо в лікувальній установі не проводиться діагностика
збудника, що викликав це захворювання. Друга причина використання коду з четвертим знаком .9 явно
суб'єктивна і є наслідком недостатньо уважного заповнення лікарями
облікових статистичних документів. Наприклад: рубрика C15
"Злоякісне новоутворення стравоходу" має сім підрубрик, що
ідентифікують локалізацію пухлини, а в обліковому статистичному
документі лікар обмежився лише записом "Рак стравоходу". В цьому
випадку статистик вимушений використовувати тільки остаточну
підрубрику C15.9, що приводить до загублення необхідної для
охорони здоров'я інформації. Так само, в статистичному обліковому документі, зроблений
лікарем запис "Сифіліс" недостатній, оскільки може бути
закодований тільки підрубрикою A53.9, тоді як МКХ-10 надає три
рубрики з відповідними підрубриками для градації цього
захворювання. Саме тому, щоб не змушувати статистика проводити
збір неповної статистичної інформації, лікар зобов'язаний в
обліковому статистичному документі повністю відображати
встановлений діагноз.
Система подвійного кодування деяких станів Частина кодів МКХ мають позначку "зірочка" (*). Це означає,
що ці коди не можуть самостійно використовуватись в державній
статистиці для реєстрації ураження, що є у хворого і завжди
зобов'язані передувати коду захворювання, що грає етіологічну роль
у виникненні даного ураження. Наприклад, лікар-кардіолог може
поставити діагноз "туберкульозний перикардит". У МКХ-10 йому
відведений код I32.0* і при цьому дано посилання на код основного
захворювання (в даному випадку туберкульоз) як етіологічної
причини виникнення ураження перикарда - A18.8+. Цей код, помічений
позначкою "хрестик" (+), який є пріоритетним для державної
статистики, оскільки ідентифікує інформацію про загальний
хворобливий процес, що є у хворого. Код, помічений позначкою
"зірочка" (*), ідентифікує лише інформацію про конкретний прояв
цієї хвороби в окремому органі або ділянці тіла. Основним кодом є код загального захворювання, помічений
позначкою "хрестик" (+). Тільки цей код використовується в
державній статистиці причин смерті і захворюваності населення.
Проте, кодування тільки узагальненого діагнозу хвороби часто буває
недостатнім для зведення статистичних даних, що стосуються надання
медичної допомоги лікарями різних спеціальностей. Тому в межах
статистичних розробок, що мають відношення до конкретних
лікарських спеціальностей, використовується другий код, помічений
позначкою "зірочка" (*). Прикладом може служити рубрика H28* "Катаракта та інші
ураження кришталика при хворобах, класифікованих в інших
рубриках", яка може використовуватися при статистичному аналізі
складу хворих, госпіталізованих в офтальмологічні стаціонари. Необхідно пам'ятати, що код з "зірочкою" (*) ніколи
не повинен вживатися самостійно, і йому завжди повинен передувати
код з "хрестиком" (+). Так, наприклад, катаракту у хворого з
інсулінозалежним цукровим діабетом необхідно кодувати E10.3+
H28.0*. У цьому випадку в офіційну статистику увійде тільки код
E10.3, як код основної хвороби, що є у пацієнта. У статистичних
розробках по офтальмології може бути використаний код H28.0*. Вищезазначений діагноз "туберкульозний перикардит" має бути
закодований A18.8+ I32.0*, перша частина коду увійде до державної
статистики, а в статистичних розробках по кардіології може бути
використаний код I32.0*. У МКХ-10 виділені 83 спеціальні рубрики, помічені позначкою
"зірочка", які передбачають необхідність подвійного кодування ряду
хворобливих станів. Ці коди приведені на початку відповідних
класів. Іноді виникає питання, чому ж основна маса кодів,
представлених у МКХ-10, не помічені ні хрестиком, ні зірочкою? Всі
ці коди використовуються в державній статистиці, і немає потреби
завжди помічати їх хрестиком. Така необхідність виникає лише тоді,
коли вони використовуються у складі подвійного кодування і
ставиться вимога підкреслити їх пріоритетність перед кодом, який
помічений зірочкою. Тобто, тільки у тих випадках, коли хворобливий
стан, який реєструється, потребує подвійного кодування.
2. Кодування смертності у відповідності

до Міжнародної статистичної класифікації

хвороб 10-го перегляду
2.1. Основні правила кодування
Для професійного кодування діагнозів медичному працівнику
необхідно використовувати усі три томи класифікації у такій
послідовності: 1. Визначити основний термін діагнозу, який підлягає
кодуванню і знайти його в Алфавітному покажчику (том 3). 2. Ознайомитись з усіма термінами, які зазначені в круглих
дужках, якщо такі є (ці визначення не впливають на кодовий номер),
а потім з усіма термінами, які розташовані під основним терміном
(ці терміни впливають на кодовий номер). Ознайомитись з усіма
примітками, якщо такі є, і уважно подивитись на посилання
"Див. примітку". Все це дозволить повністю врахувати усі
формулювання діагнозу і вибрати правильний код. 3. Обов'язково перевірити правильність зробленого вибору,
використовуючи Повний перелік рубрик (том 1). При цьому слід
урахувати, якщо у Алфавітному покажчику наведено тризначний код
з тире на місці четвертого знаку (.-), це вказує на те, що у томі
1 потрібно знайти відповідну чотиризначну підрубрику. При
перевірці вибраного коду необхідно керуватися усіма включеними і
виключеними термінами, які мають відношення до вибраної
підрубрики, рубрики, блоку, куди входить рубрика, і класу хвороб. Тільки після цих трьох обов'язкових дій можна присвоїти код
діагнозу за МКХ-10.
3. Кодування причин смерті
3.1. Основні принципи Статистика причин смерті є одним з основних джерел медичної
інформації, яка дозволяє отримати найбільш точні дані щодо
здоров'я населення. За рішенням Всесвітньої Організації охорони
здоров'я, у лікарському свідоцтві про причину смерті повинні
реєструватися всі ті хвороби, патологічні стани або травми, які
призвели до смерті або сприяли її настанню, а також обставини
нещасного випадку або акту насилля, що зумовили смертельну травму. Це визначення не передбачає внесення у лікарське свідоцтво
симптомів і явищ, що супроводжують настання смерті (механізм
смерті), наприклад, таких як серцева або дихальна недостатність,
інтоксикація, поліорганна недостатність тощо. Статистика причин смерті основана на концепції першопричини,
тобто на виборі хвороби або травми, яка зумовила ланцюг
патологічних процесів, що призвели до смерті, а також реєстрації
обставин нещасного випадку або акту насилля, які викликали
смертельну травму. Це зумовлено тим, що з точки зору запобігання
смерті, найбільш ефективною мірою є будь-який вплив на
першопричину і за умови надання необхідної допомоги, запобігти її
проявам й перервати ланцюг патологічних процесів, що призводять до
смерті. Медичний працівник, який заповнює лікарське свідоцтво про
смерть ( z1152-06 ), зобов'язаний на підставі результатів розтину
(якщо він був проведений) та "Карти стаціонарного хворого"
визначити хворобу або стан, який безпосередньо призвів до смерті і
проаналізувати ланцюг хворобливих процесів, які викликали цей
летальний стан, виділити першопричину цього ланцюга подій, що
призвели до смерті, тобто визначити першопричину смерті. Частина перша пункту 11 лікарського свідоцтва про смерть
( z1152-06 ) призначена виключно для реєстрації хворобливих
станів, які складають цей ланцюг. У верхньому рядку а) частини I зазначається хворобливий стан,
який безпосередньо призвів до смерті. У рядках, заповнених нижче -
б), в) по одному в кожному рядку - патологічні стани (якщо такі
мають місце), які призвели до виникнення безпосередньої причини
смерті. Для чого ж в першій частині свідоцтва виділений рядок "г"?
Цей рядок призначений для реєстрації обставин отримання
смертельного пошкодження, що виникло в результаті травм, отруєнь
або інших дій зовнішніх причин (тобто пошкоджень, які реєструються
кодами XIX класу). Якщо смерть настала в результаті цих причин,
заповнення рядка "г" є строго обов'язковим, оскільки міжнародні
порівняння статистики травм і отруєнь проводяться за даними цього
рядка.
Приклад 1: Основне захворювання: Перелом кісток основи черепа.
Внутрішньомозковий крововилив. Тривалий коматозний стан. Перелом
діафіза лівого стегна. Множинні забої грудної клітки. Обставини отримання травми: Мотоцикліст був збитий поїздом на
залізничному переїзді.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Набряк головного мозку. б) Внутрішньомозковий крововилив. в) Перелом основи черепа - S02.1. г) Транспортний нещасний випадок, зіткнення мотоцикліста з
поїздом - V25.4. II. Перелом діафіза лівого стегна. Множинні забої грудної
клітки.
За рекомендаціями ВООЗ, у разі смерті від травм, отруєнь та
інших наслідків дії зовнішніх причин, у свідоцтві про смерть
проставляються обидва коди, що дає можливість проводити
статистичні розробки не тільки за обставинами отриманого
ушкодження, але і за характером отриманих ушкоджень. Основна причина смерті повинна бути показана в цьому
вертикальному ряду останньою (у рядку "в", якщо лікар реєструє три
основних ланки танатогенезу). Вона може бути записана у рядок "б", якщо лікар виділяє дві
основні ланки танатогенезу. За правилами статистики, при розробці причин смерті
враховується стан, який записаний в останньому рядку частини I
свідоцтва, але тільки в тому разі, якщо він зміг призвести до
виникнення всіх станів, записаних у рядках вище ("Загальний
принцип"). І тільки у тому разі, якщо лікарське свідоцтво
заповнено правильно. Часто померлий мав "букет" різних хвороб. І хоча вони в
значній мірі могли вплинути на смерть, але для їх реєстрації
призначена II частина свідоцтва. Неприпустимо вказувати їх у
першій частині лікарського свідоцтва, тому що це може змусити
особу, яка займається контролем заповнення свідоцтв, самостійно
зробити вибір першопричини (основної) смерті для статистичної
розробки, оскільки в МКХ-10 на випадок неправильного заповнення
лікарського свідоцтва про смерть ( z1152-06 ) передбачено цілий
ряд правил вибору і модифікації першопричини смерті, які викладені
в томі 2. Необхідність повторного вибору основної причини смерті
у випадках неправильного заповнення свідоцтва не тільки утруднює
роботу працівників статистики, але й вносить багато суб'єктивного
в статистику смертності, тому що тільки медичний працівник, котрий
заповнює свідоцтво, має дані, які дозволяють визначити, яке ж із
захворювань, що були у померлого, зіграло основну роль у
виникненні ланцюга хворобливих процесів, що призвели до смерті.
Приклад 2: До пульмонологічного відділення поступила хвора,
61-го року, у стані астматичного статусу. Страждає екзогенною
астмою, яку викликає контакт із барвниками, це і стало причиною
розвитку астматичного статусу. Крім цього, діагностовано
гіпертонічну хворобу із застійною серцевою недостатністю.
Бронхопневмонія. В анамнезі хронічний холецистит. Незважаючи на терапевтичну допомогу, не вдалося зняти
астматичний стан. У хворої виникла тотальна обструкція бронхів,
дихальна недостатність, кома.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ) (заповнено
правильно) I. а) Респіраторна кома. б) Астматичний стан з тотальною обструкцією бронхів. в) Екзогенна астма (алергічна) - -J46. г) ______________________________. II. Гіпертензивна хвороба із застійною серцевою
недостатністю. Код першопричини - J46. У цьому випадку, хвороба, яка вказана у рядку "в", правильно
вказується як першопричина (основна причина) смерті. Екзогенна
астма ускладнилася астматичним статусом з тотальною обструкцією
бронхів, що спричинило безпосередню причину смерті - кому. Причина
смерті кодується - J46 (Астма з астматичним статусом).
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ) (заповнено
неправильно) I. а) Кома. б) Гіпертонічна хвороба. Застійна серцева недостатність -
I11.0. в) Астматичний статус. Обструкція бронхів. г) ______________________________. II. Хронічний холецистит. Лікар, який заповнив таке свідоцтво, здогадно, був упевнений,
що у будь-якому випадку діагноз, що вказаний у рядку "в", буде
вважатися першопричиною смерті. Проте, таке свідоцтво заповнене
неправильно, через те, що екзогенна астма не могла привести до
розвитку гіпертензивної хвороби і статистик може провести
повторний вибір основної причини смерті. При цьому він може
використати інші правила МКХ-10. Цей запис може бути прочитаний
таким чином: кома є наслідком гіпертензивної хвороби із застійною
серцевою недостатністю. Таким чином, для кодування буде помилково
використаний код I11.0. (Гіпертензивна хвороба з переважним
ураженням серця з серцевою недостатністю). При автоматизованій розробці така заміна кодів обов'язково
відбудеться, тому що програми є уніфікованими і розроблені за
рекомендаціями ВООЗ щодо вибору та модифікації основної причини
смерті (див. том 2, стор. 38, Правило 1).
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ) повинно бути
заповнено тільки після оформлення заключного клінічного або
патологоанатомічного діагнозів, побудова яких однотипна і включає
в себе: 1. Основне захворювання (просте або комбіноване). 2. Ускладнення основного захворювання (усі ускладнення,
включаючи смертельне ускладнення). 3. Супутні захворювання. Основне захворювання, як правило, є першопричиною смерті.
У тих випадках, якщо воно є однією нозологічною одиницею (просте
основне захворювання), - саме воно вказується в нижньому рядку I
частини лікарського свідоцтва про смерть ( z1152-06 ). В рядках
вище зазначаються ускладнення, одне з яких записується в рядку "а"
і є безпосередньою причиною смерті. У частину II свідоцтва вносяться інші нозологічні одиниці при
комбінованому основному захворюванні або важливе супутнє
захворювання (при їх наявності).
Приклад 3: Заключний клінічний (або патологоанатомічний) діагноз: Основне захворювання: цукровий діабет, тип II
(інсулінонезалежний), декомпенсований. Ускладнення: волога гангрена правої стопи, сепсис. Супутнє захворювання: хронічний двобічний калькульозний
пієлонефрит в стадії ремісії.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Сепсис. б) Волога гангрена правої стопи. в) Цукровий діабет, тип II - E11.5. г) ______________________________. II. Хронічний двобічний калькульозний пієлонефрит. Кодується
рубрикою E11.5 "Інсулінозалежний цукровий діабет з діабетичною
гангреною". Найбільше число помилок при заповненні лікарського свідоцтва
про смерть ( z1152-06 ) припадає на випадки, коли основне
захворювання подається комбінацією нозологічних одиниць: - конкуруючими захворюваннями; - поєднаними захворюваннями; - основним та фоновим захворюваннями. Із двох конкуруючих або поєднаних захворювань лікар на свій
розсуд повинен вибрати одну нозологічну одиницю, яку вносить
в якості основної причини смерті в першу частину свідоцтва.
У процесі такого вибору перевага віддається: 1) нозологічній одиниці, дію якої у танатогенезі визнано
основною або яка теоретично має більш високу можливість призвести
до смерті; 2) нозологічній одиниці, яка в силу тих чи інших
епідеміологічних причин має першорядне значення; 3) коли пріоритет однієї з нозологій не встановлено в пп.1) і
2) - перевага віддається тій, яка виставлена першою в клінічному
або патологоанатомічному діагнозі. Друге з конкуруючих захворювань, а також фонове захворювання
при його наявності зазначається тільки у другій частині свідоцтва
(ця інформація необхідна для спеціальних поглиблених досліджень
смертності). При такому заповненні лікарського свідоцтва про смерть
( z1152-06 ) труднощів у виборі коду для статистичної розробки
даних про смерть не виникає.
Приклад 4: Конкуруючі захворювання. Основне (комбіноване) захворювання: 1) Ішемічна хвороба серця: гострий трансмуральний інфаркт
міокарда передньобічної стінки лівого шлуночка (дата). Стенозуючий
атеросклероз коронарних артерій. 2) Ішемічний інфаркт лобної частини головного мозку.
Стенозуючий атеросклероз артерій головного мозку. Ускладнення: Порушення кровообігу III ст.
(чи у патологоанатомічному діагнозі - гостре загальне повнокров'я
внутрішніх органів). Набряк легенів. Супутнє захворювання: Хронічний калькульозний холецистит
у стадії ремісії.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Набряк легенів. б) Гостре загальне повнокров'я внутрішніх органів. в) Ішемічна хвороба серця: гострий трансмуральний інфаркт
міокарда, передньобічної стінки лівого шлуночка (дата). - I21.0. г) ______________________________. II. Ішемічний інфаркт лобної частки головного мозку. У даному прикладі гострий трансмуральний інфаркт міокарда
лікар вибрав як першопричину смерті у зв'язку з тим, що, на його
думку, саме інфаркт міокарда відіграв основну роль у танатогенезі.
В інших випадках провідна роль у настанні смерті може бути віддана
ішемічному інфаркту головного мозку, якщо він в танатогенезі був
визнаний лікарем або патологоанатомом.
Приклад 5: Поєднані захворювання. Основне (комбіноване) захворювання: 1) Ішемічна хвороба серця: повторний трансмуральний
нижньобічний інфаркт міокарда (дата). Стенозуючий атеросклероз
коронарних артерій. 2) Виразкова хвороба шлунка у стадії загострення: пенетруюча
виразка в ділянці передньої стінки пілоричного відділу шлунка. Ускладнення: Гостре загальне повнокров'я внутрішніх органів.
Набряк легенів і головного мозку. Супутні захворювання: Атеросклероз аорти.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Набряк легенів і головного мозку. б) Гостре загальне повнокров'я внутрішніх органів. в) Ішемічна хвороба серця: повторний нижньобічний інфаркт
міокарда - I22.1. г) ______________________________. II. Хронічна пенетруюча виразка шлунка. Атеросклероз аорти.
Приклад 6: Основне і фонове захворювання. Основне (комбіноване) захворювання: 1) Субарахноїдальний крововилив у область лобної долі
головного мозку. 2) Атеросклероз артерій головного мозку. Фонове захворювання: Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба.
Нефросклероз. Ускладнення: Дислокація ствола головного мозку. Застійна
серцева недостатність. Порушення кровообігу III ст. Хронічна
ниркова недостатність. Супутні захворювання: Ішемічна хвороба серця: атеросклероз
коронарних артерій.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Дислокація ствола головного мозку. б) Субарахноїдальний крововилив у область лобної долі
головного мозку - I60.1. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Гіпертензивна хвороба з переважним ураженням серця і
нирок. Ішемічна хвороба серця: атеросклероз коронарних артерій.
3.2. Деякі рекомендації ВООЗ, які стосуються кодування
основної причини смерті Першопричина (основна причина смерті), яка зазначається в
нижньому заповненому рядку I частини свідоцтва, повинна бути
найбільш корисна і інформативна для статистичного аналізу причин
смерті. Наприклад, кодування таких хвороб, як атеросклероз або
гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба, етіологічна роль яких
у виникненні тяжких порушень здоров'я відома, дає найменш корисну
інформацію, ніж кодування таких важких проявів і наслідків
хвороби, які виділені в самостійні нозологічні одиниці форми
ішемічних хвороб серця або цереброваскулярних хвороб. Саме тому, за наявності нозології з групи ішемічних хвороб
серця (I20-I25) або цереброваскулярних хвороб (I60-I69) такі
захворювання як атеросклероз і гіпертензивна (гіпертонічна)
хвороба вказуються в свідоцтві лише в другій його частині як
супутнє або фонове захворювання. У прикладі 6 субарахноїдальний
крововилив був зареєстрований в I частині свідоцтва (основна
причина смерті) і увійшов до статистики причин смерті.
Гіпертензивна хвороба з переважним ураженням серця і нирок
розглянута як фонове захворювання і винесена в II частину
медичного свідоцтва про смерть. Це не означає, що гіпертонічна
хвороба ніколи не може бути розглянута, як основна причина смерті.
Нозологічні форми гіпертензивної хвороби, що ідентифікуються
кодами I11.-, I12.-, I13.-, можуть бути основною причиною смерті
і, відповідно вказуватися в I частині лікарського свідоцтва про
смерть ( z1152-06 ), входити в статистику смертності, але лише в
тому випадку, якщо немає вказівок на наявність у померлого
ішемічної хвороби серця (I20-I25) або цереброваскулярних хвороб
(I60-I69).
Приклад 7: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Набряк головного мозку. б) Уремія. в) Гіпертензивна хвороба з переважним ураженням серця
і нирок - I13.2. г) _________________________________. II. Атеросклероз аорти. Оскільки статистика смертності заснована на концепції
першопричини, діагноз "Вторинна гіпертензія (I15)" не може бути
розцінений лікарем як першопричина смерті і відповідно бути
використаним для кодування, навіть якщо смерть настала від її
важкої декомпенсованої форми. Кодуванню підлягає причина, що
викликала розвиток вторинної артеріальної гіпертензії (наприклад,
хронічний гломерулонефрит або інше захворювання). Відповідно до рекомендацій ВООЗ рубрика I70.- вкрай рідко
використовується для кодування основної причини смерті. Правило,
викладене в МКХ-10, звертає увагу на те, що якщо першопричиною
смерті вказаний - атеросклероз (I70.-) і в лікарському свідоцтві
про смерть ( z1152-06 ) є згадка про: гіпертонічну хворобу - кодують I10-113, ішемічну хворобу серця - кодують I20-125, міокардит неуточнений - кодують I51.4, дегенерацію міокарда - кодують I51.5, цереброваскулярні хвороби - кодують I60-169. Отже, рубрика I70 увійде до державної статистики лише у тому
випадку, якщо вона єдина вказана в медичному свідоцтві про смерть,
тобто при його неправильному заповненні. Це також у повній мірі відноситься і до такого стану, як
старість. Рубрику R54 "Старість" можна використовувати для кодування
основної причини смерті лише в тому разі, якщо в лікарському
свідоцтві про смерть ( z1152-06 ) відсутні вказівки на наявність
якого-небудь іншого стану або захворювання, яке могло би бути
віднесене до будь-якого класу МКХ, крім XVIII, а вік померлого
перевищував 80 років.
Приклад 8: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Дегенерація (дистрофія) міокарда-I51.5. б) Старість в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують як основну причину смерті "Дегенерацію (дистрофію)
міокарда" I51.5. Грубою помилкою є вказівка у лікарському свідоцтві про смерть
( z1152-06 ) лише симптомів механізму смерті: серцево-судинна
недостатність, серцево-легенева недостатність і т.ін.
Приклад 9: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Серцево-судинна недостатність -I51.6. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Вимушене використання коду I51.6 перекручує статистику,
оскільки першопричиною цього стану може бути безліч різних
захворювань. Приклади такого заповнення медичного свідоцтва
не рідкість у практиці роботи поліклінічних установ і свідчать про
те, що медичний працівник, який засвідчив факт смерті, погано
ознайомився з історією хвороби померлого. Іноді смерть людини настає від наслідків (залишкових явищ)
хвороби або травми, що мали місце рік тому або більше. Для
кодування причин смерті від наслідків захворювання, що було
раніше, в МКХ-10 передбачені відповідні рубрики: B90-B94, E64.-,
E68, G09, I69.-, O97, T90-T98.-, Y85-Y89 (додаткові коди T90-T98). Якщо в лікарському свідоцтві про смерть ( z1152-06 ) стан,
відібраний як першопричина смерті, указується як "наслідки...",
він має бути віднесений до рубрик, вказаних вище, незалежно від
проміжку часу між початком хвороби або виникненням травми і
смертю. Деякі післяопераційні ускладнення (пневмонія будь-якого типу,
кровотеча, тромбофлебіт, емболія, тромбоз, сепсис, блокада серця,
гостра ниркова недостатність, аспірація, ателектаз і інфаркт)
можуть розглядатися як прямий наслідок операції, якщо тільки
не вказано, що вона була проведена за 4 або більше тижнів до
смерті, і не можуть бути розцінені як першопричина смерті. Пневмонія або бронхопневмонія можуть розглядатися як
ускладнення при будь-якому захворюванні. Зокрема, бронхопневмонію
слід розглядати як очевидні наслідки виснажливих хвороб (злоякісні
новоутворення, недостатність харчування) і хвороб, що викликають
параліч (травми головного і спинного мозку, крововилив в мозок або
тромбоз судин головного мозку, поліомієліт), а також інфекційних
хвороб і важких травм. У МКХ-10 вперше виділені рубрики для кодування порушень, які
виникли після різних медичних процедур, що дає можливість
поліпшити якість їх статистичного обліку. У класифікації таких
рубрик дев'ять: E89.-, G97.-, H59.-, H95.-, I97.-, J95.-, K91.-,
M96.- і N99.-. Проте, ці рубрики не використовуються для кодування
першопричини смерті. Для кодування вибирається той стан, з приводу
якого проводилося лікування. Для кодування випадків смерті в результаті втручань, упущень,
неправильного лікування або ланцюга подій, що виникли від
будь-якої з перерахованих причин, використовуються відповідні
коди, що входять до блоків рубрик XIX і XX класів: T36-T50,
T80-T88, X40-X49, Y40-Y84.
Приклад 10: Основне захворювання: Несумісність перелитої іншогрупної
крові після оперативного втручання з приводу гострої перфоративної
виразки шлунка. Ускладнення: Посттрансфузійний токсичний шок, анурія. Гостра
ниркова недостатність. Супутні захворювання: Анемія.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Посттрансфузійний токсичний шок. б) Реакція АВО - несумісності - T80.3. в) _________________________________. г) Несумісність перелитої крові - Y65.0. II. Оперативне втручання з приводу перфоративної виразки
шлунка (дата). Анемія. Першопричина смерті кодується двома кодами, оскільки причина
смерті відноситься до XX класу.
3.3. Додаткові рекомендації та приклади кодування причини
смерті, які відносяться до окремих класів хвороб
Клас I Коди A40.- "Стрептококова септицемія", A41- "Інші
септицемії", A46.- "Бешиха" можуть використовуватися для кодування
першопричини смерті у тих випадках, коли вони супроводжують
поверхневі травми (будь-які стани, які відносяться до рубрик S00,
S10, S20, S30, S40, S50, S60, S70, S80, S90, T00, T09.0, T11.0)
або опіки 1-го ступеня, якщо вони супроводжують більш серйозні
травми, кодують зовнішні причини цих травм (клас XX) і характер
травми (клас XIX). "Сепсис післяпологовий" кодують рубрикою O85. "Пупковий сепсис" кодують P38 та "Бактеріальний сепсис
новонародженого, НКІР" кодують P36.-.
Клас II У загальній структурі причин смерті населення України
новоутворення посідають друге рангове місце (11,8% у 2007 р.)
після хвороб системи кровообігу. Дані про смертність від злоякісних новоутворень є одним
з джерел достовірної інформації про стан здоров'я населення. При
виборі першопричини смерті онкологічних хворих необхідно
встановити локалізацію первинної пухлини (єдиною або, якщо є,
декількох), визначити локалізацію метастазів. Код метастатичного
новоутворення ніколи не може бути використаний як основна причина
смерті, навіть якщо первинне новоутворення було раніше видалене
хірургічним шляхом, а приводом для подальшої госпіталізації і
лікування, що закінчилося летальним наслідком, послужило
метастатичне новоутворення.
Приклад 11: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Бронхопневмонія. б) Метастатичний рак легенів. в) Рак сліпої кишки - C18.0. г) ____________________________________. II. ___________________________________. Кодується злоякісне новоутворення сліпої кишки (C18.0). Якщо немає можливості встановити локалізацію первинного
новоутворення, кодують новоутворення неуточненої локалізації C80.
У осіб старечого віку (80 років і старше), що мали злоякісне
новоутворення, неприпустимо використовувати діагноз "Старість"
(R54). У ряді випадків онкологічна патологія може вважатися за
супутнє захворювання, через відсутність її участі в танатогенезі.
Приклад 12: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Фібриляція і тріпотіння шлуночків. б) Гострий ревматичний міокардит - I01.2. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Злоякісна меланома області правого тазостегнового
суглоба. Код першопричини смерті I01.2. Якщо онкологічний хворий отримав травму, постраждав від
отруєння або дії інших наслідків зовнішніх причин (клас XIX), як
першопричину смерті вибирають обставину, яка призвела до
виникнення цього стану (клас XX).
Приклад 13: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Внутрішньочерепний крововилив. б) Перелом основи черепа. - S02.1. в) _________________________________. г) Водій легкового автомобіля постраждав при зіткненні
з пасажирським автобусом - V44.5. II. Рак шлунка, що метастазує в головний мозок. Кодують відповідну дорожньо-транспортну пригоду -
V44.5-S02.1. За наявності двох і більше пухлин, що не входять до групи
злоякісних новоутворень лімфатичної, кровотворної і споріднених з
ними тканин (C81-C96), для статистичної розробки вибирається код
злоякісного новоутворення самостійних (первинних) множинних
локалізацій (C97). У разі смерті вагітної, роділлі, породіллі, яка мала в
анамнезі злоякісне новоутворення, від причин пов'язаних з
патологією вагітності або акушерськими ускладненнями кодуються ці
стани.
Приклад 14: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Геморагічний шок. б) Кровотеча в третьому періоді пологів - O72.0. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Рак молочної залози, вагітність 40 тижнів. Кодується смерть від кровотечі в третьому періоді пологів -
O72.0. У разі смерті вагітної та породіллі від новоутворення, що
було і загострилося під час вагітності, для повного обліку
материнської смертності кодуються стани, що ускладнюють вагітність
і післяпологовий період (див. Приклад 21 і 22). Якщо смерть настала від причини, пов'язаної з оперативним,
діагностичним або лікувальним втручанням, код основної причини
смерті може залежати від обставин. У разі, коли смертельне ускладнення настало після правильно
проведеної маніпуляції або після операції на патологічно змінених
тканинах, воно повинне трактуватися як смертельне ускладнення
основного захворювання і кодуватися кодом первинної локалізації
онкологічного процесу.
Приклад 15: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Постгеморагічний шок. б) Кровотеча при спробі оперативного видалення пухлини
середостіння. в) Масивна злоякісна пухлина середостіння з метастазами у
лімфатичні вузли легенів - C38.8. г) ______________________________. II. _____________________________. Кодують злоякісне новоутворення середостіння - C38.8. При некоректно проведених медичних маніпуляціях за
першопричину смерті вважають цю маніпуляцію з вказівкою
нозологічної форми, при якій їх виконували: 1. Вживання ліків не за показанням або без призначення
лікаря, або в підвищеній дозі. 2. Смертельні алергічні реакції після введення лікувальних
засобів без заздалегідь проведеної проби. 3. Непрофесійне проведення діагностичних і лікувальних
втручань, а також анестезіологічної допомоги, що послужили
причиною смерті.
Приклад 16: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Кровотеча - T81.0. б) Перфорація стравоходу під час ендоскопічного дослідження -
Y60.4. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Рак кардіального відділу шлунка. Кодують непрофесійне виконання діагностичного дослідження -
Y60.4-T81.0.
Клас V Якщо причиною смерті є алкоголізм (документально
підтверджений), то у лікарському свідоцтві про смерть ( z1152-06 )
кодується варіант алкоголізма відповідно до МКХ-10. При цьому
необхідно пам'ятати, що коду F10.2 віддається перевага перед
кодами F10.0 та F10.5. Якщо у лікарському свідоцтві про смерть ( z1152-06 ), крім
вказівки на хронічний алкоголізм (F10.2), є згадки про такі стани,
як "Абстинентний стан із делірієм" (біла гарячка), "Амнестичний
синдром", "Резидуальні і відстрочені психічні розлади" (алкогольна
деменція, хронічний алкогольний церебральний синдром), у цьому
випадку код F10.2 замінюють на коди F10.4, F10.6 і F10.7
відповідно. Якщо у лікарському свідоцтві про смерть ( z1152-06 ) вказано,
що смерть була обумовлена ураженням печінки у хворого на
алкоголізм ("Алкогольна хвороба печінки" - K70.-), саме ця
нозологічна одиниця кодується як основна причина смерті. Якщо причиною смерті є наркоманія, пріоритети вибору
четвертого знаку для кодів, які її ідентифікують, аналогічні
вищезгаданим. Якщо причиною смерті пацієнта, який страждав на
наркоманію, став сепсис, що виник як наслідок самостійної ін'єкції
психоактивної речовини, причина смерті кодується - F11.1.
Клас IX Більшість випадків смерті обумовлена хворобами системи
кровообігу. В структурі смертності вони на 1-ому місці і складають
більше 60%. Есенціальна (первинна) гіпертензія - I10 не може бути
основною причиною смерті і в лікарському свідоцтві про смерть
( z1152-06 ) її вказують лише у II частині свідоцтва як супутнє
або фонове захворювання при наявності нозологій із групи ішемічної
хвороби серця (I20-I25) або цереброваскулярних хвороб (I60-I69). У
цьому випадку основна причина смерті кодується рубриками I20-I25
або I60-I69. Гіпертензивна хвороба, яка ідентифікується кодами I11.-,
I12.-, I13.-, як було вказано вище, може бути основною причиною
смерті і вписується в I частині лікарського свідоцтва про смерть
( z1152-06 ) і кодується, але в тому випадку, якщо немає вказівок
на наявність у померлого ішемічної хвороби серця (I20-I25) або
цереброваскулярної хвороби (I60-I69).
Приклад 17: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Набряк головного мозку. б) Уремія. в) Гіпертензивна хвороба з ураженням серця і нирок I13.2. г) ______________________________. II. Атеросклероз аорти. Код основної причини смерті I13.2.
Приклад 18: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Хронічна серцево-судинна недостатність III ст.,
двосторонній гідроторакс, асцит, гідроперикард. б) Гіпертензивна хвороба з переважним ураженням серця -
I11.0. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Атеросклероз аорти. Код основної причини смерті I11.0 "Раптова серцева смерть" кодується рубрикою - I46.1. Проте,
якщо такий діагноз встановлений хворому ішемічною хворобою серця,
тоді код основної причини смерті буде - I24.8 (гостра коронарна
недостатність).
Клас X Вогнищева пневмонія або бронхопневмонія переважно є
ускладненням будь-якого захворювання і тому може кодуватися тільки
в тому випадку, якщо зазначена як першопричина смерті. Частіше це
має місце у педіатричній практиці. Крупозна пневмонія може бути представлена як першопричина
смерті, кодуватися рубрикою J18.1, якщо розтин не проводився. Якщо
проводили патологоанатомічне дослідження, її слід кодувати як
бактеріальну пневмонію за результатами проведеного
бактеріологічного (бактеріоскопічного) дослідження,
у відповідності з кодом МКХ-10, який передбачений для виявленого
збудника. Хронічний обструктивний бронхіт, який ускладнився пневмонією,
кодується рубрикою J44.0.
Приклад 19: Основне захворювання: Хронічне неспецифічне захворювання
легенів: хронічний обструктивний гнійний бронхіт у стадії
загострення. Дифузний пневмосклероз. Емфізема легенів. Вогнищева
пневмонія (локалізація). Ускладнення: Набряк легенів та головного мозку. Супутнє захворювання: Хронічна ішемічна хвороба серця:
дифузний дрібновогнищевий кардіосклероз.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Вогнищева пневмонія. б) Хронічний обструктивний бронхіт - J44.0. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Хронічна ішемічна хвороба серця: дифузний
дрібновогнищевий кардіосклероз. Код першопричини смерті - J44.0 "Хронічна обструктивна
легенева хвороба з гострою респіраторною інфекцією нижніх
дихальних шляхів Абсцес легені з пневмонією кодується рубрикою J85.1 тільки у
тому випадку, якщо не уточнено який збудник, використовують
відповідний з кодів J10-J16.
Клас XV Материнська смерть визначається ВООЗ як смерть жінки, яка
настала в період вагітності або протягом 42 днів після її
закінчення з будь-якої причини, пов'язаної з вагітністю, обтяженої
нею або її веденням, але не від нещасного випадку чи з випадкових
причин. Смерть, безпосередньо пов'язана з акушерськими причинами:
смерть унаслідок акушерських ускладнень стану вагітності (тобто
вагітності, пологів та післяпологового періоду), а також внаслідок
втручань, недогляду, неправильного лікування або низки подій,
пов'язаних з будь-якою з вищезгаданих причин. Смерть, опосередковано пов'язана з акушерськими причинами:
смерть унаслідок хвороби, що існувала раніше або виникла під час
вагітності без зв'язку з безпосередньою акушерською причиною,
проте обтяженої фізіологічним впливом вагітності. Випадки смерті, які пов'язані з вагітністю: смерть, яка
настала в період вагітності або протягом 42 днів після закінчення
вагітності, незалежно від причини. Оскільки визначення материнської смертності залишилося те,
яке було прийнято Дев'ятим переглядом, то частина понять
залишилась. Це стосується поняття випадкової причини. До
випадкової причини (відповідно до МКХ-9) відносяться рубрики, які
належали до класу "Травми і отруєння". Усі випадки смерті вагітних жінок, роділь і породіль
в стаціонарах підлягають обов'язковому патологоанатомічному
розтину. Кожен випадок відмови від розтину підлягає обговоренню у
вищій інстанції. У випадку смерті жінки після штучного
кримінального або неуточненого аборту, проведеного поза
лікувальним закладом, або якщо особа померлої не встановлена, тоді
ці випадки підлягають судово-медичному дослідженню. Для забезпечення найбільш повної розробки причин материнської
смертності, основна патологія, яка може бути діагностована у
вагітної, роділлі та породіллі, об'єднана в XV клас за МКХ-10 і
займає рубрики від O00 до O99 з урахуванням виключень, вказаних на
початку класу. До них відносяться випадки материнської смерті від
ВІЛ-хвороби (B20-B24) і акушерського правця (A34), які кодуються
рубриками I класу. Це слід мати на увазі, щоб не забувати включати такі випадки
для розрахунку показників материнської смертності.
Приклад 20: Основне захворювання: Кримінальний неповний аборт на 18-му
тижні вагітності, що ускладнився септицемією (у крові - золотистий
стафілокок). Ускладнення: Інфекційно-токсичний шок.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Інфекційно-токсичний шок. б) Септицемія. в) Кримінальний неповний аборт - O05.0. г) ________________________________. II. Термін вагітності 18 тижнів. Неприпустимо основною причиною смерті записувати в лікарське
свідоцтво про смерть ( z1152-06 ) узагальнене поняття - ОПГ -
гестоз (це не рідко зустрічається), оскільки набряки, протеїнурія
і гіпертензивні розлади (гестози) при вагітності складають в
МКХ-10 цілий блок рубрик O10-O16-. Діагноз повинен чітко вказувати
на конкретну нозологічну форму, яка підлягає кодуванню. До поняття "Материнська смерть" входять також випадки смерті
від хвороби, яка раніше існувала або хвороби, яка розвинулася в
період вагітності та була обтяжена нею. Необхідно пам'ятати, що
для кодування таких випадків використовуються тільки коди рубрик
XV класу O98 і O99 (з урахуванням зроблених у них виключень).
Приклад 21: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Ракова інтоксикація, яка ускладнила перебіг вагітності. б) Рак яєчників - O99.8. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Вагітність 28 тижнів. Код першопричини смерті - O99.8. Для уточнення локалізації злоякісного новоутворення може бути
використаний додатковий код II класу. Не дивлячись на те, що для кодування онкологічних захворювань
передбачені коди II класу за МКХ-10, у випадках, коли вони стають
причиною материнської смерті, використовується відповідний код XV
класу. Це правило діє і при кодуванні будь-якої іншої
екстрагенітальної патології як основної причини смерті. Це
продиктовано необхідністю більш повного статистичного обліку
материнської смертності.
Приклад 22: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Казеозна пневмонія з розпадом легеневої тканини. б) Туберкульоз легенів - O98.0. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Вагітність 32 тижні. За визначенням ВООЗ, крім випадків смерті, безпосередньо
пов'язаних з акушерськими причинами, в статистику материнської
смертності включаються не тільки випадки смерті в результаті
акушерських ускладнень стану вагітності, пологів і післяпологового
періоду, але також і смерть в результаті втручань, упущень,
неправильного лікування або ланцюга подій, що виникли від
будь-якої з перерахованих причин. Для кодування причини
материнської смертності у разі грубих медичних помилок,
зареєстрованих у протоколах розтину (переливання крові іншої групи
або перегрітої крові, помилкове введення лікарського засобу і таке
інше) використовується код O75.4.
Приклад 23: Основне захворювання: Несумісність перелитої крові іншої
групи під час пологів на 39 тижні вагітності. Ускладнення: Посттрансфузійний токсичний шок, анурія. Гостра
ниркова недостатність. Токсичне пошкодження печінки. Супутні захворювання: Анемія вагітних.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Посттрансфузійний токсичний шок. б) Несумісність перелитої крові іншої групи O75.4. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Анемія вагітних. Вагітність 38 тижнів. Пологи (дата). Першопричина смерті - O75.4. До уваги треба брати винятки, які записані на початку класу,
тобто травми.
Приклад 24: Основне захворювання: Пішохід травмований при зіткненні
з легковим автомобілем, поєднання переломів, що охоплюють кілька
ділянок тіла: численні переломи кісток тазу, правого стегна,
перелом основи черепа. Ускладнення: Жирова емболія. Супутнє захворювання: Вагітність 20 тижнів.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Жирова емболія. б) Поєднання переломів, що охоплюють кілька ділянок тіла -
T02.8. в) _________________________________. г) Пішохід травмований при зіткненні з легковим автомобілем -
V03. II. Вагітність 20 тижнів. У II частині лікарського свідоцтва робиться запис про
вагітність та її термін. В усіх випадках смерті жінки у
післяпологовому періоді в термін 42 доби після пологів у частині
II робиться запис: післяпологовий період, ... доба. Прямі акушерські причини (смерть, безпосередньо пов'язана з
акушерськими причинами).
Приклад 25: Основне захворювання: Еклампсія в післяпологовому періоді,
судорожна форма. Субарахноїдальний крововилив у праву півкулю
головного мозку. Ускладнення: Набряк головного мозку з дислокацією його ствола Супутнє захворювання: Двосторонній хронічний пієлонефриту
стадії ремісії.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Набряк головного мозку з дислокацією його ствола. б) Еклампсія у післяпологовому періоді - O15.2 в) _________________________________. г) _________________________________. II. Вагітність 40 тижнів. Пологи (дата ....). Двосторонній хронічний пієлонефрит.
Приклад 26: Основне захворювання: Кримінальний неповний аборт на 18 тижні
вагітності, який ускладнився септицемією (у крові золотистий
стафілокок). Ускладнення. Інфекційно-токсичний шок.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Інфекційно-токсичний шок. б) Септицемія. в) Кримінальний неповний аборт - O05.0. г) ______________________________. II. Вагітність 18 тижнів.
Приклад 27: Основне захворювання: Післяпологовий гнійний ендометрит.
Пологи перші, своєчасні, загально рівномірно звужений таз,
розгинальне передлежання голівки плоду. Кесарів розтин -
18.01.1999 р. 16 год. 10 хв. Ускладнення: ДВС-синдром. Тромбоемболія гілок легеневих
артерій. Геморагічні інфаркти легенів. Набряк головного мозку.
Паренхіматозна дистрофія нирок, печінки та міокарда.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I а) Тромбоемболія гілок легеневих артерій. б) Післяпологовий гнійний ендометрит - O85. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Пологи перші, своєчасні, патологічні. Екстрагенітальна патологія (смерть, опосередковано пов'язана
з акушерськими причинами)
Приклад 28: Основне захворювання: Недиференційований колагеноз і
серозно-ексудативний інтерстиціальний міокардит, вогнищевий
кардіосклероз, фібропластичний вальвуліт мітрального клапана з
недостатністю, системний васкуліт, мембранозно-фібропластичний
гломерулонефрит, системна дезорганізація сполучної тканини.
Вагітність 39-40 тижнів. Перші своєчасні пологи. Раннє виливання
навколоплодних вод. Первинна слабкість пологової діяльності.
Пологостимуляція. Кесарів розтин 26.04.99 p., у нижньому сегменті,
крупний плід (маса 4300 г). Маткова кровотеча (крововилив 1500 г). Ускладнення: Бура індурація легенів. Гостра "мускатна
печінка" гепатомегалія (маса печінки 2500 г). Набряк головного
мозку та його оболонок. Гіпертрофія серця (маса 430 г). Анемія.
Паренхіматозна дистрофія печінки, нирок, міокарда. Супутнє захворювання: Ожиріння I ст.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Набряк головного мозку та його оболонок. б) Недиференційований колагеноз O99.4. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Вагітність 39-40 тижнів, перші своєчасні пологи. Кесарів
розтин. Ятрогенна патологія Це патологія, яка розвинулась внаслідок лікарського
втручання. Якщо вона є причиною смерті, то вказується як основна
причина смерті.
Приклад 29: Основне захворювання: Анафілактичний шок (блискавична форма)
на введення лідокаїну при операції міні-аборт у терміні вагітності
менше 3-х тижнів. Ускладнення: Набряк головного мозку. "Порожнє серце",
"порожня аорта". Набряк легенів. Вогнищева фрагментація м'язових
волокон.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Набряк головного мозку. б) Анафілактичний шок - O04.3. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Операція міні-аборт. Термін вагітності 3 тижні. Для
кодування причини материнської смерті у разі грубих медичних
помилок, зареєстрованих у протоколах розтину (переливання крові
іншої групи або перегрітої крові, введення лікарського засобу
помилково тощо), використовується код O04.3.
Клас XIX Якщо причиною смерті є травма, отруєння або деякі інші
наслідки впливу зовнішніх причин, у свідоцтві про смерть
проставляються два коди. Перший з них ідентифікує обставини
виникнення смертельного ушкодження і відноситься до кодів
XX класу - (V01-Y89) він є основним. Другий код - характеризує
вигляд травми (ушкодження) і відноситься до класу XIX (подвійне
кодування). Код XX класу є основним. Коли згадується більше одного типу травми на тій самій
частині тіла і немає чіткої вказівки, яка з них була основною
причиною смерті, слід кодувати ту, яка більш важка за характером,
ускладненням і має більшу вірогідність обумовити смерть, або,
у випадку рівнозначності травм, ту з них, що зазначена лікарем
першою. У тих випадках, коли травми охоплюють більше, ніж одну
частину тіла, кодування слід проводити відповідною рубрикою блоку
"Травми численних ділянок тіла" (T00-T07). Цей принцип
використовують як при травмах одного типу, так і при різних видах
травм на різних ділянках тіла.
Приклад 30: Основне захворювання: Перелом кісток основи черепа.
Крововилив у IV шлуночок головного мозку. Довготривалий коматозний
стан. Перелом діафізу лівої стегнової кістки. Чисельні ушкодження
грудної клітки. Обставини, за яких отримали травми: транспортний нещасний
випадок, наїзд автобуса на пішохода на шосе.
Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Кома. б) Крововилив у IV шлуночок мозку. в) Перелом основи черепа - S02.1. г) Наїзд автобуса на пішохода на шосе - V04.1. II. Перелом діафізу лівої стегнової кістки. Чисельні
ушкодження грудної клітки. У лікарському свідоцтві про смерть ( z1152-06 )
проставляються обидва коди. Якщо нещасний випадок є наслідком епілепсії, то для кодування
першопричини смерті використовують код епілепсії (G40-G41). Якщо наслідком нещасного випадку був правець, то для
кодування першопричини смерті використовують код A35.
4. Рекомендації ВООЗ по вибору

та модифікації основної причини смерті

у разі неправильного заповнення документів,

що засвідчують факт смерті
У правильно заповненому лікарському свідоцтві про смерть
( z1152-06 ) вихідна попередня причина смерті має бути записана в
останньому рядку I частини лікарського свідоцтва про смерть і буде
єдиним записом у цьому рядку. Інші стани, якщо вони існують і
постали як наслідки згаданої першопричини, будуть записані вище,
поодинці у кожному рядку у висхідному порядку причинної
послідовності. Проте, в реальному житті є не рідкісні факти
помилок, які лікар допускає при заповненні цього статистичного
документу. У цьому випадку за правилами ВООЗ статистику,
відповідальному за розробку причин смерті, потрібно отримати від
лікаря або патологоанатома (у разі розтину) роз'яснення записів,
які були у лікарському свідоцтві про смерть, щоб зробити
правильний вибір основної причини смерті. Для тих випадків, коли
отримати такі роз'яснення не можливо, статистик повинен
застосувати правила вибору і модифікації основної причини смерті,
викладені в МКХ-10. Лікарі і патологоанатоми мають бути
проінформовані про ці правила, щоб розуміти, як може бути
інтерпретований неправильний запис, зроблений у лікарському
свідоцтві про смерть, і відповідно проведена заміна коду основної
причини смерті (іноді помилкова, як було показано вище).
4.1. Правила вибору первинної причини смерті Загальний принцип. У тих випадках, коли в лікарському
свідоцтві про смерть ( z1152-06 ) вказано більш як один
патологічний стан, то обирають єдиний стан, вказаний в останньому
рядку частини I, але лише за умови, що цей стан міг би спричинити
всі інші стани, вказані у попередніх рядках свідоцтва.
Приклад 31: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Печінкова недостатність. б) Закупорка жовчної протоки. в) Рак головки підшлункової залози - C25.0. г) __________________________. II. _________________________. Правило 1. Якщо не підходить загальний принцип вибору і у
лікарському свідоцтві про смерть ( z1152-06 ) причини вказані в
певній послідовності, виберіть вихідну причину цієї послідовності.
Якщо таких послідовностей більше ніж одна, що закінчилася станом,
вказаним у свідоцтві першим, то виберіть для кодування вихідну
причину першої з наведених послідовностей.
Приклад 32: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Гострий інфаркт міокарда. б) Атеросклеротична хвороба серця - I21.5. в) Грип. г) __________________________. II. _________________________. Виберіть атеросклеротичну хворобу серця (I25.1).
Послідовність причин (наслідків), що закінчується термінальним
станом, який вказано першим, це гострий інфаркт міокарда як
наслідок атеросклеротичної хвороби серця. Проте і тут можна
застосувати правило модифікації В і тоді виберіть код I21.9 (т.2,
стор. 41) Правило 2. Якщо в свідоцтві не наведена послідовність, яка
закінчується станом, що вказаний першим, оберіть саме цей, перший
стан.
Приклад 33: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Кістозний фіброз підшлункової залози - (E84.9). б) Бронхіт та бронхоектатична хвороба. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Виберіть кістозний фіброз підшлункової залози, неуточнений -
E84.9. Тут немає послідовності між зазначеними хворобами. Правило 3. Якщо стан, вибраний згідно із загальним принципом
або за правилами 1 чи 2, є очевидним прямим наслідком іншого
стану, вказаного у частині I або II свідоцтва, виберіть цей
первинний стан.
Приклад 34: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Церебральний токсоплазмоз та оперізувальний лишай. б) Лімфома Беркіта, хвороба зумовлена ВІЛ - (22.7). в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Виберіть хворобу, зумовлену ВІЛ, що супроводжується
множинними хворобами, класифікованими в інших рубриках (B22.7).
Церебральний токсоплазмоз, вибраний за правилом 2, може
розглядатися як прямий наслідок хвороби, зумовленої ВІЛ.
4.2. Модифікація вибраної причини Відібрана причина смерті не завжди може виявитися найбільш
корисним і інформативним патологічним станом для статистичної
розробки даних. Іноді доводиться корегувати вибір, щоб
пристосуватися до вимог класифікації: або записати єдиний код для
двох чи більше причин, вказаних в одному повідомленні, або віддати
перевагу окремій причині, коли вона вказана разом з деякими іншими
станами (наприклад, через епідеміологічні причини). Коли попередньо вибраний код, наведений у лівій колонці
свідоцтва, записаний одночасно з одним із станів, вказаних нижче,
то слід вибирати код, надрукований жирним шрифтом. Є два можливі
типи комбінацій станів: - "зі згадкою про ..." означає, що другий стан може бути
вказаний у будь-якому місці свідоцтва; - "коли повідомляється, що цей стан є вихідною попередньою
причиною" - це означає, що інший стан перебуватиме у точному
причинно-наслідковому зв'язку з ним або повинно бути вказано, що
цей стан виник внаслідок вихідної попередньої причини. A00-B99 - Деякі інфекційні та паразитарні хвороби (за
винятком хвороби, зумовленої ВІЛ (B20-B24), коли повідомлено, що
це - вихідна попередня причина злоякісного новоутворення. Тоді
виберіть код C00-C97. A15.- Туберкульоз органів дихання, підтверджений
бактеріологічно та гістологічно A16.- Туберкульоз органів дихання, не підтверджений
бактеріологічно та гістологічно
зі згадкою про: J60-J64 (Пневконіоз); виберіть код J65 A17.- Туберкульоз нервової системи A18.- Туберкульоз інших органів
зі згадкою про: A15 або A16 (Туберкульоз органів дихання); у цьому випадку
виберіть код A15 або A16 , якщо не повідомляється, що цей стан є
першопричиною станів, віднесених до рубрики A15.- або A16.-,
і не вказано, що його тривалість перевищує тривалість станів, що
мають коди A15.- або A16.- A39.2 Гостра менінгококцемія A39.3 Хронічна менінгококцемія A39.4 Менінгококцемія, неуточнена
зі згадкою про: A39.0 (Менінгококовий менінгіт), кодують рубрикою A39.0 A39.1 (Синдром "отерхауса-Фрідеріксена); кодують A39.1 A40.- Стрептококова септицемія A41.- Інші септицемії A46.- Бешиха Вибирайте коди цих хвороб, якщо в свідоцтві про смерть вони
пов'язані з попередньою травмою (будь-який стан рубрик S20, S30,
S50, S80, S90, T00, T09.0, T11.0) або опіком I ступеня; коли вони
супроводжують більш серйозні травми, то вказуйте конкретний код
зовнішньої причини травми. B20-B24 Хвороба зумовлена ВІЛ Підрубрики B20-B23 є єдиним необов'язковим чотиризначним
кодом для країн, що користуються чотиризначним варіантом МКХ-10.
Ці чотиризначні підрубрики передбачені для користування там, де
неможливо або небажано застосовувати кодування за множинними
причинами. B22.7 Хвороба зумовлена ВІЛ, з проявами множинних хвороб,
класифікованих в інших рубриках МКХ-10. Цю підрубрику слід вживати, коли вказані в свідоцтві стани
можна зарахувати до двох або більшого числа рубрик з блоку
B20-B22. За бажанням додаткові коди з рубрик B20-B24 можуть бути
використані для уточнення окремих станів, які зазначено у
свідоцтві. B95-B97 Бактеріальні, вірусні та інші інфекційні агенти Не слід вживати для кодування першопричини смерті E86 Зменшення об'єму рідин організму
зі згадкою про: A00-A09 (Кишкові інфекційні хвороби). Виберіть код A00-A09 E89.- Післяпроцедурні ендокринні та метаболічні розлади
не класифіковані в інших рубриках Не слід вживати для кодування першопричини смерті F01-F09 Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади F10-F19 Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання
психоактивних речовин Четверті знаки .0 (Гостра інтоксикація) і .5 (Психічні
розлади)
зі згадкою про: Синдром залежності (.2), кодується рубриками F10- F19 з
четвертим знаком .2 F10.- Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання
алкоголю
зі згадкою про: K70.- (Алкогольну хворобу печінки), виберіть код K70.- F10.2 Синдром залежності, що є наслідком вживання алкоголю
зі згадкою про: F10.4, F10.6, F10.7 (Стан абстиненції з ділірієм; амнестичний
синдром; залишковий та віддалені психічні розлади), виберіть коди
F10.4, F10.6, F10.7 F17 - Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання тютюну
коли повідомлено, що це - вихідна причина таких станів: C34.- Злоякісне новоутворення бронхів та легенів I20-I25 Ішемічна хвороба серця J40-J47 (Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів). Виберіть
коди J40-J47 F70-F79 Розумова відсталість Не слід вживати ці рубрики, якщо є повідомлення про основний
соматичний стан людини G25.5 Інша хорея
зі згадкою про: I00-I02 (Гострий ревматизм). Виберіть I02.- I05-I09 (Хронічні ревматичні хвороби). Виберіть I02.- G81.- Геміплегія G82.- Параплегія і тераплегія G83.- Інші параплегічні синдроми Не слід вживати ці рубрики, якщо відомі причини паралічу G97.- Ураження нервової системи, спричинені медичними
процедурами, не класифіковані в інших рубриках Не слід вживати цю рубрику в якості першопричини смерті H54.- Сліпота та зниження зору Не слід вживати цю рубрику, якщо відома попередня причина H59.- Ураження ока та його придаткового апарату після
медичних процедур , не класифіковані в інших рубриках Не слід вживати цю рубрику в якості першопричини смерті H90.- Кондуктивна та нейросенсорна втрата слуху H91.- Інша втрата слуху Не слід вживати, якщо відомий попередній стан H95.- Ураження вуха та соскоподібного відростка після
медичних процедур, не класифіковані в інших рубриках Не слід вживати цю рубрику в якості першопричини смерті I05.8 Інші хвороби мітрального клапана I05.9 Хвороби мітрального клапана, неуточнені
зі згадкою про: I34.- (Неревматичні ураження мітрального клапана). Виберіть
код I34.- I09.1 Ревматичні хвороби ендокарда, клапан неуточнений I09.9 Ревматична хвороба серця, неуточнена
зі згадкою про: I05-I08 (Хронічні ревматичні хвороби серця). Виберіть коди
I05-I08. I10 Есенціальна гіпертензія (первинна)
зі згадкою про: I11.- (Гіпертензивну хворобу серця (гіпертонічну хворобу з
переважним ураженням серця). Виберіть код I11.- I12.- (Гіпертонічну хворобу з переважним ураженням нирок).
Виберіть код I12.- I13.- (Гіпертонічну хворобу з переважним ураженням серця і
нирок). Виберіть код I13.- I20-I25 (Ішемічну хворобу серця). Виберіть коди I20-I25 I60-I69 (Цереброваскулярні хвороби). Виберіть коди I60-I69 N00.- (Гострий некритичний синдром). Виберіть код N00.- N01.- (Швидко прогресуючий нефритичний синдром). Виберіть код
N01.- N03.- (Хронічний нефритичний синдром). Виберіть код N03.- N04.- (Нефритичний синдром). Виберіть код N04.- N05.- (Неуточнений нефритичний синдром). Виберіть код N05.- N18.- (Хронічну ниркову недостатність). Виберіть код I12.- N19.- (Неуточнену ниркову недостатність). Виберіть код I12.- N26.- (Зморщену нирку неуточненого ґенезу). Виберіть код
I12.-
Коли невідомо, що це - вихідна попередня причина таких
станів: H35.0 (В анамнезі фонова ретинопатія). Та ретинальні судинні
зміни). Виберіть код H35.0 I05-I09 (Стани, які можна зарахувати до I05-I09, але не як
ревматичні). Виберіть коди I34-I38 I34-I38 (Неревматичні ураження клапанів). Виберіть коди
I34-I38 I50.- (Серцева недостатність). Виберіть код I11.0 I51.4- (Ускладнення та неточно позначені хвороби серця). I51.9 Виберіть код I11.- I11.- Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба с переважним
ураженням серця
зі згадкою про: I12.- Гіпертензивну (гіпертонічну) хворобу серця з переважним
ураженням нирок. Виберіть код I13.- I13.- Гіпертензивну (гіпертонічну) хворобу серця з переважним
ураженням серця, нирок. Виберіть код I13.- I20-I25 (Ішемічну хворобу серця). Виберіть коди I20-I25 N18.- (Хронічну ниркову недостатність). Виберіть код I13.- N19.- (Неуточнену ниркову недостатність). Виберіть код I13.- N26.- (Зморщену нирку неуточненого ґенезу). Виберіть код
I13.- I12.- Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба серця з переважним
ураженням нирок
зі згадкою про: I11.- (Гіпертензивну (гіпертонічну) хворобу серця з
переважним ураженням серця). Виберіть код I13.- I13.-
(Гіпертензивну (гіпертонічну) хворобу з переважним ураженням серця
і нирок). Виберіть код I13.- I20-I25 (Ішемічну хворобу серця). Виберіть коди I20-I25
Коли повідомлено, що це - вихідна попередня причина таких
станів: I50.- (Серцевої недостатності). Виберіть код I13.0 I51.4- (Ускладнень та неточно позначених хвороб серця). I51.9 Виберіть код I13.0 I13.- Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з перважним
ураженням серця і нирок.
зі згадкою про: I20-I25 (Ішемічну хворобу серця). Виберіть коди I20-I25 I15.- Вторинна гіпертензія Не слід вживати для кодування першопричини смерті. Якщо
причину не вказано, то виберіть код інших та невідомих не
уточнених причин смерті (R99). I20.- Стенокардія I24.- Інші форми гострої ішемічної хвороби серця I25.- Хронічна ішемічна хвороба серця
зі згадкою про: I21.- (Гострий інфаркт міокарда). Виберіть код I21.- I22.-
(Повторний інфаркт міокарда). Виберіть код I22.- I21.- (Гострий інфаркт міокарда ) Виберіть код I21.-
зі згадкою про: I22.- (Повторний інфаркт міокарда). Виберіть код I22.- I23.- Деякі ускладнення гострого інфаркту міокарда Не слід вживати для кодування першопричини смерті. Треба
застосовувати код I21.- або I22.- як відповідний. I24.0 Коронаротромбоз, який не призводить до інфаркту
міокарда. Не слід вживати для кодування першопричини смерті.
Припускається, що при інфаркті міокарда він має місце і його
включено у код I21.- або I22.- як відповідний. I27.9 Легенево-серцеве захворювання, неуточнене
зі згадкою про: M41.- (Сколіоз). Виберіть код I27.1 I44.- Блокада передсердно-шлуночкова та лівої ніжки
передсердно-шлуночкового пучка (Гіса) I45.- Інші порушення провідності I46.- Зупинка серця I47.- Пароксизмальна тахікардія I48.- Фібриляція та тріпотіння передсердь I49.- Інші порушення серцевого ритму I50.- Серцева недостатність I51.4- Ускладнення та неточно позначені хвороби серця I51.9
зі згадкою про: B57.- (Хворобу Шагаса). Виберіть код B57.- I20-I25 (Ішемічну хворобу серця). Виберіть коди I20-I25 I50.- Серцева недостатність I51.9 Хвороба серця, неуточнена
зі згадкою про: M41.- (Сколіоз). Виберіть код I27.1 I50.9 Серцева недостатність, не уточнена
зі згадкою про: J81 (Набряк легенів). Виберіть код I50.1 I65.- Закупорення та стеноз прецеребральних артерій, що
не призводять до інфаркту головного мозку I66.- Закупорення та стеноз церебральних артерій, що
не призводять до інфаркту головного мозку Не слід вживати для кодування основної причини смерті. Для
статистики смертності припускається, що інфаркт головного мозку
таки мав місце, використовується код I63.- I67.2 Церебральний атеросклероз
зі згадкою про: I60-I64 (Крововилив у мозок, інфаркт головного мозку або нсульт). Виберіть коди I60-I64.

якщо в лікарському свідоцтві про смерть ( z1152-06 )
повідомлено про вихідну попередню причину таких станів: F03 (Деменція неуточнена). Виберіть код F01.- G20 (Хвороба Паркінсона). Виберіть код G20 I70.- Атеросклероз
зі згадкою про: I10-I13 (Гіпертензивну хворобу). Виберіть коди I10-I13 I20-I25 (Ішемічну хворобу серця). Виберіть коди I20-I25 I51.4- (Міокардит неуточнений). Виберіть код I51.4- I51.5- (Дегенерацію міокарда). Виберіть код I51.5- I51.6- (Серцево-судинну хворобу, неуточнену). Виберіть код
I51.6- I51.8- (Інші неточно позначені хвороби серця). Виберіть код
I51.8- I51.9- (Хвороба серця, неуточнена). Виберіть код I51.9- I60-I69 (Цереброваскулярні хвороби). Виберіть коди I60-I69
Коли повідомлено, що цей стан - вихідна попередня причина
таких станів: I05-I09 (Стани, зараховані до рубрик I05-I09, але неуточнені
як ревматичні). Виберіть коди I34-I38. I34-I38 (Неревматичні ураження мітрального клапана). Виберіть
коди I34-I38 I71-I78 (Інші хвороби артерій, артеріол та капілярів).
Виберіть коди I71-I78 K55.- (Судинні хвороби кишок). Виберіть код K55.- N26 (Неуточнена зморщена нирка). Виберіть код I12.- I70.9 Генералізований і неуточнений атеросклероз
зі згадкою про: R02 (Гангрену, не класифіковану в інших рубриках). Виберіть код I70.2 коли повідомлено, що це - вихідна попередня причина таких
станів: F03 (Неуточнена деменція). Виберіть код F01.- G20 (Хвороба Паркінсона). Виберіть код G20 I97.- Порушення системи кровообігу після медичних процедур,
не класифіковані в інших рубриках Не слід вживати для кодування як основну причину смерті J00 Гострий назофарингіт (звичайний нежить) J06 Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної та
неуточненої локалізації коли повідомлено, що вони є вихідною попередньою причиною
таких станів: G03.8 (Менінгіт, спричинений іншими не уточненими
збудниками). Виберіть код G03.8 G06.0 (Внутрішньочерепний абсцес і гранульома). Виберіть код
G06.0 H65-H66 (Середній отит). Виберіть коди H65-H66 H70.- (Мастоїдит і споріднені стани). Виберіть код H70.- J10-J18 (Грип та пневмонія). Виберіть коди J10-J18 J20-J21 (Гострий бронхіт та бронхіоліт) Виберіть коди J20-J21 J40-J42 (Неуточнений та хронічний бронхіт). Виберіть коди
J40-J42 J44.- (Інша хронічна обструктивна хвороба легенів). Виберіть
код J44.- N00.- (Гострий некритичний синдром). Виберіть код N00. J20.- Гострий бронхіт
зі згадкою про: J41.- (Простий та слизово-гнійний хронічний бронхіт).
Виберіть код J41.- J42 (Неуточнений хронічний бронхіт) Виберіть код J42 J44.- (Іншу хронічну обструктивну легеневу хворобу). иберіть код J44.-

J40 Бронхіт неуточнений як гострий чи хронічний

J41.- Простий та слизово-гнійний хронічний бронхіт

J42 Неуточнений хронічний бронхіт
зі згадкою про: J43.- (Емфізему). Виберіть код J44.- J44.- (Простий та слизово-гнійний хронічний бронхіт) Виберіть код J44.- Коли повідомлено, що вони є вихідною попередньою причиною
таких станів: J45.- (Астма). Виберіть код J44.- (але див. примітку до
J45.-, J46).- J43.- Емфізема
зі згадкою про: J40 (Бронхіт неуточнений як гострий чи хронічний). Виберіть
код J44.- J41.- (Простий та слизово-гнійний хронічний бронхіт).
Виберіть код J44.- J42 ( Неуточнений хронічний бронхіт). Виберіть код J44.- J45.- Астма J46 Астматичний стан Якщо астма та бронхіт (гострий) (хронічний) або інша хронічна
обструктивна хвороба легенів записана разом у свідоцтві про
причину смерті, то першопричину слід вибирати, як звичайно, шляхом
застосування загального принципу або правил 1, 2, 3. Жоден з
діагнозів не повинен розглядатись як визначення, що модифікує
інший діагноз. J60-J64 Пневмоконіоз
зі згадкою про: A15-A16 (Туберкульоз органів дихання). Виберіть код J65 J81 Набряк легенів
зі згадкою про: I50.9 (Серцеву недостатність, неуточнену). Виберіть код I50.1 I51.9- (Хворобу серця, неуточнену). Виберіть код I50.1- J95 Респіраторні порушення після медичних процедур,
не класифіковані в інших рубриках Не слід вживати для кодування як першопричину смерті K91.- Порушення органів травлення після медичних процедур,
не класифіковані в інших рубриках Не слід вживати для кодування як першопричину смерті M41.- Сколіоз
зі згадкою про: I27.9 (Легенево-серцеву недостатність, неуточнену). Виберіть
код I27.1- I50.- (Серцеву недостатність). Виберіть код I27.1- I51.9- (Хворобу серця, неуточнену). Виберіть код I27.1- M96.- Постпроцедурні порушення кістково-м'язової системи,
некласифіковані в інших рубриках Не слід вживати для кодування першопричини смерті N00.- Гострий нефритичний синдром Коли повідомлено, що це - вихідна попередня причина таких
станів: N18.- Хронічна ниркова недостатність N19.- Ниркова недостатність, неуточнена N26 Зморщена нирка, неуточненого ґенезу
зі згадкою про: I10 (Есенціальну (первинну) гіпертензію). Виберіть код I12.- I11.- Гіпертонічну хворобу з переважним ураженням серця).
Виберіть код I13.- I12.- (Гіпертонічну хворобу серця з переважним ураженням і
нирок). Виберіть код I12.- N46 Чоловіче безпліддя N97 Жіноче безпліддя Не слід вживати ці рубрики для кодування, якщо відомо про
стан, що став причиною безпліддя. N99.- Постпроцедурне ураження сечостатевої системи,
не класифіковані в інших рубриках Не слід вживати для кодування безпосередньої причини смерті O08.- Ускладнення внаслідок аборту, позаматкової та молярної
вагітності Не слід вживати для кодування безпосередньої причини смерті O30.- Багатоплідна вагітність Не слід вживати для кодування безпосередньої причини смерті,
якщо вказано уточнене ускладнення. O32.- Допомога матері при неправильному передлежанні плода,
відомому чи передбачуваному
зі згадкою про: O33.- (Допомога матері при невідповідності розмірів таза і
плода, відомий чи передбачуваний). Виберіть код O33.- O33.9 Допомога матері при невідповідності розмірів таза і
плода
зі згадкою про: O33.0- O33.3 (Диспропорцію у зв'язку з аномалією таза
матері). Виберіть код O33.0- O33.3 O64.- Утруднені пологи, внаслідок неправильного положення або
передлежання плода
зі згадкою про: O65.- (Утруднені пологи, внаслідок аномалії таза матері).
Виберіть код O65.- O80-O84 Характер розродження Не слід вживати для кодування першопричини смерті. Якщо
не повідомляється інша причина смерті матері, то виберіть код 75.9
(Ускладнення пологової діяльності та розродження, не класифіковані
в інших рубриках). P07.- Розлади, пов'язані зі скороченою вагітністю та низькою
масою тіла при народженні, не класифіковані в інших рубриках P08.- Розлади, пов'язані з подовженою вагітністю та великою
масою тіла при народженні Ці рубрики не вживати, якщо в свідоцтві вказано іншу причину
перинатальної смерті. R69.- Невідомі та неуточнені причини захворюваності Не слід вживати для кодування першопричини смерті.
Використовуйте відповідні коди R95-R99. S00-T98 Травми, отруєння та деякі інші дії зовнішніх чинників Ці рубрики не слід вживати для кодування першопричини смерті,
за винятком застосування їх як додаткового коду відповідної
рубрики у блоці V01-Y89. S02.- Перелом кісток черепа та обличчя Якщо згадано більше ніж одну локалізацію, то виберіть код S02.- (Численні переломи кісток черепа та обличчя). S06.- Внутрішньочерепна травма Коли перелом кісток черепа або обличчя поєднується з
внутрішньочерепною травмою, перевагу під час кодування слід
віддавати переломові.
зі згадкою про: S02.- (Перелом кісток черепа та обличчя). Виберіть код S02.- E36-T50 Отруєння лікарськими засобами, медикаментами та
біологічними речовинами (випадкове отруєння з невизначеними
намірами алкоголем та наркотичними речовинами, що спричиняють
залежність)
зі згадкою про: F10-F19 з четвертим знаком .2 (алкогольна або наркотична
залежність); виберіть коди F10-F19 з четвертим знаком.2 T79.- Деякі ранні ускладнення травми, не класифіковані
в інших рубриках Цю рубрику не вживати, якщо відомий характер попередньої
травми. V01-X59 Нещасні випадки
зі згадкою про: A35 (Правець). Виберіть код A35 якщо вони є результатом: G40-G41 (Епілепсія). Виберіть коди G40-G41 X40-X49 Випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами Y10-Y15 Отруєння та піддання дії шкідливих речовин з
невизначеним наміром (отруєння алкоголем та лікарськими засобами,
що викликають залежність)
зі згадкою про: F10-F19 з четвертим знаком .2 (алкогольна або наркотична
залежність); виберіть коди F10-F19 з четвертим знаком.2 Y90-Y98 Додаткові фактори, пов'язані з причинами
захворюваності, класифікованими в інших рубриках Ці рубрики не вживати для кодування першопричини смерті. Z00-Z99 Фактори, що впливають на стан здоров'я населення та
звертання до закладів охорони здоров'я Ці рубрики не вживати для кодування першопричини смерті. Коли в процесі експертної оцінки правильності заповнення
лікарського свідоцтва про смерть ( z1152-06 ) доводиться прийняти
або відкинути той або інший послідовний ряд подій, вказаних в
частині I свідоцтва, необхідно керуватися наступними положеннями: саркома Капоші, пухлина Беркітта і будь-які інші злоякісні
новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними
тканин, що класифіковані в рубриках C46.- або C81-C96, повинні
розглядатися як прямі наслідки хвороби, що викликана вірусом
імунодефіциту людини (ВІЛ), у разі, коли про неї згадується у
свідоцтві. Проте, таке допущення не слід робити щодо інших типів
злоякісних новоутворень. Будь-які інфекційні хвороби, класифіковані в рубриках
A00-B19, B25-B49, B58-B64, B99 або в рубриках J12-J18, повинні
розглядатися як прямі наслідки ВІЛ хвороби, вказаної в будь-якій
частині медичного свідоцтва про смерть. Послідовним рядом подій не можна вважати записи, в яких: - будь-яка гіпертензія (I10-I15) вказана як наслідок
будь-якого новоутворення, за винятком вторинної гіпертензії при
новоутвореннях ендокринних залоз, нирок і карциноїдних пухлинах; - хронічна ішемічна хвороба серця (I25) вказана як наслідок
будь-якого новоутворення; - будь-яка цереброваскулярна хвороба (I60-I69) вказана як
наслідок ендокардиту (I05-I08; I09.1, I33-I38) за винятком емболії
мозкових судин в рубриках I65-I66 або внутрішньочерепного
крововиливу (I60-I62).
5. Рекомендації по кодуванню злоякісних новоутворень
Коли первинна локалізація злоякісного новоутворення
не уточнена, не треба присвоювати йому код на підставі локалізації
інших, вказаних у свідоцтві станів (перфорація, непрохідність або
кровотеча і тому подібне), які можуть виникати в ділянках тіла,
не пов'язаних з локалізацією новоутворення.
Приклад 35: Лікарське свідоцтво про смерть( z1152-06 ): I. а) Непрохідність тонкої кишки. б) Рак - C80. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують злоякісне новоутворення без уточнення локалізації -
C80. Якщо у свідоцтві про смерть є запис "первинна локалізація
невідома", але уточнений морфологічний тип пухлини, новоутворення
відносять до рубрики "новоутворення неуточненої локалізації" для
морфологічного типу, що розглядається. Наприклад, фібросаркому
кодують підрубрикою C49.9, остеосаркому - C41.9. Групу злоякісних новоутворень лімфоїдної, кровотворної і
споріднених з ними тканин (C81-C96), в рамках якої одна форма
злоякісності може переходити в іншу (наприклад, лейкоз може
слідувати за Неходжкинською лімфомою), кодують відповідно до
загального принципу. Загострення або бластний криз при хронічному
лейкозі слід кодувати підрубрикою, до якої відноситься хронічна
форма хвороби. Саркому Капоші, пухлину Беркітта і будь-яке злоякісне
новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ним тканин
необхідно розглядати як прямий наслідок ВІЛ-інфекції, при вказівці
в свідоцтві про смерть, що ці новоутворення розвинулися на тлі
придбаного імунодефіциту. Таке допущення не слід робити щодо інших
типів злоякісних новоутворень. За винятком хвороби, що викликана вірусом імунодефіциту
людини (ВІЛ), ніякі інфекційні і паразитарні хвороби
не розглядаються як такі, що викликали злоякісне новоутворення. Злоякісні новоутворення, описані як одна "або" інша
локалізація, слід кодувати рубрикою, яка охоплює обидві
локалізації. Якщо не існує такої рубрики, кодують новоутворення
неуточненої локалізації даного морфологічного типу. Якщо є згадка про дві суміжні підлокалізації в одній і тій
самій локалізації (за відсутності відмінностей у гістологічній
будові), кодують підрубрикою з четвертим знаком .8 даної
тризначної рубрики.
Приклад 36: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Рак низхідної ободової кишки і сигмоподібної кишки.
C18.8. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують ураження товстої кишки, локалізація, яких частково
збігається - C18.8. Якщо є згадка про дві суміжні локалізації, що класифікуються
різними тризначними рубриками в рамках однієї і тієї ж системи
органів (за відсутності відмінностей в гістологічній будові),
кодують підрубрикою з четвертим знаком .8, відповідній даній
загальній системі органів.
Приклад 37: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Рак піхви і шийки матки - C57.8. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують злоякісне новоутворення жіночих статевих органів,
локалізація яких частково збігається - C57.8. Якщо підлокалізації не є суміжними (за відсутності
відмінностей в гістологічній будові), кодують підрубрикою з
четвертим знаком .9 даної тризначної рубрики. Якщо в свідоцтві вказано дві локалізації і обидві відносяться
до однієї і тієї ж системи органів і до одного і того ж
морфологічного типу, кодують підрубрикою з четвертим знаком .9
даної системи органів, як вказано в наступному переліку: C26.9 - неуточнених ділянок травної системи C39.9 - неуточнених ділянок системи дихання C41.9 - кістки та суглобового хряща, неуточнене C49.9 - сполучною і м'яких тканин, неуточнене C57.9 - жіночих статевих органів, неуточнене C63.9 - чоловічого статевого органа, неуточнене C68.9 - сечового органа, неуточнене C72.9 - центральної нервової системи, неуточнене.
Приклад 38: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Легенева емболія. б) Рак шлунка. в) Рак жовчного міхура. г) ______________________________. Кодують злоякісне новоутворення неуточнених ділянок травної
системи - C26.9.
5.1. Визначення первинної локалізації пухлин Якщо вказана первинна локалізація злоякісного новоутворення,
слід вибирати її незалежно від того місця, яке вона займає у
лікарському свідоцтві про смерть ( z1152-06 ) і зазначена вона в I
або II частині (за винятком причини смерті при травмі чи
вагітності).
Приклади заповнення лікарського свідоцтва.
Приклад 39: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Метастази в головний мозок. б) Рак молочної залози - C50.9. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Лікарське свідоцтво заповнене правильно, кодують "Злоякісне
новоутворення молочної залози, неуточнене" (C50.9).
Приклад 40: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Нефректомія. б) Світлоклітинний рак нирки - C64. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують світлоклітинний рак нирки (C64). Немає сумніву
у тому, що нефректомія була зроблена з приводу злоякісної пухлини
нирки.
Приклад 41: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I а) Інфаркт легенів. б) Рак легенів - C34.9. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Лівобічна пневмоектомія, яка зроблена 3 тижні тому. Кодують рак бронхів або легенів, неуточнене (C34.9).
Приклад 42: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Легенево-серцева недостатність. б) Двобічна пневмонія. в) Спайкова непрохідність тонких кишок. г) _________________________________. II. Рак стравоходу. Лікарське свідоцтво заповнено неправильно. Кодується рак стравоходу, неуточнене (C15.9)
Приклад 43: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Бронхопневмонія б) Вторинна анемія і хронічний лімфолейкоз - C91.1. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують хронічний лімфоцитарний лейкоз (C91.1). Бронхопневмонію і вторинну анемію треба розглядати як прямий
наслідок хронічного лімфолейкозу.
Приклад 44: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Фібросаркома м'яких тканин нижньої кінцівки - C49.2. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують злоякісне новоутворення сполучної та м'яких тканин
нижньої кінцівки, включаючи тазостегнову ділянку (стегно) (C49.2).
Приклад 45: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Остеосаркома пальця руки - C40.1. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують злоякісні новоутворення коротких кісток верхньої
кінцівки (C40.1).
Приклад 46: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Метастатичний рак шлунка. б) Рак жовчного міхура - C23. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Вибирають злоякісне новоутворення жовчного міхура - (C23).
Приклад 47: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Метастатичний рак шлунка. б) Метастатичний рак легенів. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Рак товстої кишки. Кодують злоякісне новоутворення товстої кишки, неуточнене
(C18.9), тому що це єдиний діагноз, який не визнано як
метастатичний, хоча він записаний у частині II свідоцтва.
5.2. Первинна локалізація злоякісного новоутворення невідома Якщо первинна локалізація злоякісного новоутворення
не уточнена, не треба присвоювати йому код за локалізацією інших,
зазначених у свідоцтві, станів (перфорація, непрохідність або
крововилив тощо), які можуть виникати у пацієнта, але можуть бути
не пов'язані з локалізацією пухлини.
Приклад 48: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Непрохідність тонкої кишки. б) Рак - C80. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують злоякісне новоутворення, без уточнення локалізації -
C80. Якщо у лікарському свідоцтві про смерть ( z1152-06 ) немає
вказівок на локалізацію первинного пухлинного процесу, але вказані
локалізації, зазначені як метастатичні, то кодується злоякісне
новоутворення неуточненої локалізації.
Приклад 49: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Метастатичний рак передміхурової залози. б) Метастатичний рак шкіри - C80. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують злоякісне новоутворення без уточнення локалізації -
C80, тому що обидва вказані злоякісні новоутворення є наслідком
поширення злоякісного новоутворення невідомої первинної
локалізації, яке необхідно було би вписувати у свідоцтво про
смерть в рядок "в".
Приклад 50: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Метастази рака у печінку. б) Первинна локалізація пухлини невідома - C80. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують злоякісне новоутворення без уточнення локалізації -
(C80).
5.3. Первинна локалізація злоякісного новоутворення
не вказана, але відомий морфологічний тип пухлини Якщо у свідоцтві про смерть у будь-якому місці є запис
"Первинна локалізація невідома", але уточнено морфологічний тип
пухлини, новоутворення відносять до рубрики "Новоутворення
неуточненої локалізації" для зазначеного морфологічного типу.
Наприклад, фібросаркому кодують підрубрикою C49.9, остеосаркому -
C41.9 незалежно від локалізації.
Приклад 51: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Генералізовані метастази меланоми шкіри. б) Первинна локалізація невідома - C43.9. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Вибирають "Меланому шкіри неуточненої локалізації" - (C43.9).
Приклад 52: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Метастатична саркома легені. б) Остеогенна саркома - C41.9. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують "Злоякісне новоутворення кісток неуточненої
локалізації" - (C41.9).
5.4. Самостійні (первинні) множинні новоутворення При посиланні у лікарському свідоцтві про смерть ( z1152-06 )
на самостійний (первинний) множинний характер злоякісних
новоутворень використовується код C97. При наявності двох чи більше пухлин, які не входять в групу
злоякісних новоутворень лімфатичної, кровотворної і споріднених їм
тканин (C81-C96) - для статистичної розробки вибирається код
злоякісних новоутворень самостійних (первинних) множинних
локалізацій (C97).
Приклад 53: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Ракова інтоксикація. б) Рак шлунка. в) Рак шкіри губи. г) ______________________________. II. _____________________________. Кодують злоякісні новоутворення самостійних (первинних)
множинних локалізацій - (C97).
Приклад 54: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Рак молочної залози б) Рак in situ шийки матки. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують злоякісне новоутворення самостійних (первинних)
множинних локалізацій - (C97).
Приклад 55: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Ниркова недостатність. б) Стан після лівосторонньої нефректомії. в) Самостійні множинні синхронні злоякісні пухлини: рак лівої
нирки, хронічний лімфолейкоз (C97). г) _________________________________. II. ________________________________.
Приклад 56: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Прогресування пухлинного процесу б) Самостійні множинні синхронні злоякісні пухлини: рак
яєчників IV ст., рак сигмоїдної кишки IV ст. (C97). в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________.
Приклад 57: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Метастазуючий рак товстої кишки та рак нирки. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують злоякісне новоутворення самостійних (первинних)
множинних локалізацій - (C97).
5.5. Деякі випадки вибору та кодування первинної причини
смерті Групу злоякісних новоутворень лімфатичної, кровотворної та
споріднених їм тканин (C81-C96), в межах якої одна форма
злоякісності може переходити в іншу (наприклад, лейкоз може бути
наслідком Неходжкінської лімфоми), кодують у відповідності до
загального принципу. Загострення або бластний криз при хронічному
лейкозі необхідно кодувати підрубрикою, до якої відноситься
хронічна форма хвороби.
Приклад 58: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Гострий лімфолейкоз. б) Неходжкінська лімфома - C85.9. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують Неходжкінська лімфома, неуточненого типу - C85.9.
У відповідності до загального принципу вибору, дана послідовність
станів прийнятна.
Приклад 59: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Загострення хронічного лімфолейкозу. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують хронічний лімфоцитарний лейкоз - C91.1. Саркому Капоші, пухлину Беркітта та будь-яке злоякісне
новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин
необхідно розглядати як прямий наслідок хвороби, обумовленої
ВІЛ-інфекцією, якщо у свідоцтві про смерть є згадка про
вищезазначені новоутворення. Таке припущення не слід робити
відносно інших типів злоякісних новоутворень.
Приклад 60: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Саркома Капоші. б) Хвороба, обумовлена ВІЛ-інфекцією - B21.0. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують хвороба, зумовлена ВІЛ, з проявами саркоми Капоші
(B21.0).
Приклад 61: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I а) Лімфогранулематоз - B21.3. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Хвороба, обумовлена ВІЛ-інфекцією. Кодують хвороба, зумовлена ВІЛ (B21.3), з проявами інших
злоякісних пухлин лімфатичної, кровотворної та спорідненої з ними
тканин, хоча хвороба ВІЛ зазначена в II розділі (неправильно
заповнено лікарське свідоцтво про смерть).
Приклад 62: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Рак яєчника. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Хвороба, обумовлена ВІЛ-інфекцією. Кодують злоякісне новоутворення яєчника - (C56). Вторинну або неуточнену анемію, недостатність живлення,
кахексію можна розглядати як наслідок злоякісного новоутворення.
Приклад 63: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Рак шлунка - C16. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Анемія неуточнена. Кодують злоякісне новоутворення шлунка, неуточнене (C16.9). При травмах, отруєннях або інших наслідках впливу зовнішніх
причин (клас XIX) і злоякісних новоутвореннях в якості первинної
причини смерті обирають обставину, яка призвела до виникнення
цього стану (клас XX).
Приклад 64: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Перелом основи черепа - S02.7. б) _________________________________. в) _________________________________. г) Дорожньо-транспортна травма - V99. II. Рак шлунка У випадку смерті вагітної, роділлі, породіллі від
новоутворення, яке мало місце або виникло під час вагітності, для
більш повного обліку материнської смертності кодують стани, що
ускладнюють вагітність, пологи та післяпологовий період.
Приклад 65: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Ракова інтоксикація. б) Рак яєчника - 099.8. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Вагітність строком 38 тижнів. Кодують інші уточнені хвороби та стани, які ускладнюють
вагітність, пологи та післяпологовий період - 099.8. У випадку смерті вагітної, роділлі, породіллі, яка мала в
анамнезі злоякісне новоутворення, від причин, які пов'язані з
патологією вагітності, акушерськими ускладненнями, кодують ці
стани.
Приклад 66: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Післягеморагічна анемія. б) Крововилив у третьому періоді пологів - O72.0. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Рак молочної залози. Вагітність 40 тижнів Кодують смерть від кровотечі під час пологів - O72.0.
Приклад 67: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Серцева недостатність. б) Зупинка серця - 074.2. в) Наркоз під час операційного втручання. г) _________________________________. II. Рак шлунка. Вагітність 40 тижнів Кодують ускладнення з боку серця внаслідок анестезії під час
пологів та родорозродження - 074.2. Злоякісні новоутворення, які описані як одна або інша
локалізація, слід кодувати рубрикою, що охоплює обидві
локалізації, а якщо немає такої рубрики, кодують новоутворення
неуточненої локалізації даного морфологічного типу.
Приклад 68: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Рак низхідної або висхідної ободової кишки - C18.9. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують злоякісне новоутворення ободової кишки, неуточнене -
(C18.9).
Приклад 69: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Остеосаркома поперекового хребця або крижі - C41.9. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують злоякісне новоутворення кістки та суглобового хряща,
неуточнене (C41.9). Якщо є згадка про дві суміжні підлокалізації однієї і тієї ж
локалізації (при відсутності різниці у гістологічній будові),
кодують підрубрикою з четвертим знаком .8 даної тризначної
рубрики.
Приклад 70: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Рак низхідної ободової кишки та сигмоподібної кишки -
C18.8. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують ураження товстої кишки, локалізація яких частково
збігається - (C18.8). Якщо є згадка про дві суміжні локалізації, які кодують
різними тризначними рубриками в межах однієї і тієї ж системи
органів (при відсутності різниці у гістологічній будові), кодують
підрубрикою з четвертим знаком .8, яка відповідає даній загальній
системі органів.
Приклад 71: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Рак піхви і шийки матки - C57.8. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують ураження жіночих статевих органів, локалізація яких
частково збігається (C57.8). Якщо підлокалізації не є суміжними (при відсутності різниці
у гістологічній будові), кодують підрубрикою з четвертим знаком .9
цієї тризначної рубрики.
Приклад 72: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Рак головки підшлункової залози. б) Рак хвоста підшлункової залози - C25.9. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують злоякісне новоутворення підшлункової залози,
неуточнене" - C25.9. Якщо немає відповідних рубрик з четвертим знаком .8 або .9,
то кодують рубрику C97.
Приклад 73: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Зупинка серця. б) Рак передміхурової залози та сечового міхура - C97. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують рубрикою C97 "Злоякісні новоутворення самостійних
(первинних) множинних локалізацій".
5.6. Злоякісні новоутворення та інфекційні хвороби Внаслідок застосування при лікуванні злоякісних новоутворень
спеціальних методів, які впливають на імунну систему, зростає
ризик смерті хворих від інфекційних захворювань. Будь-яке інфекційне захворювання, яке відноситься до рубрик
A00-B19, B25-B64, може розглядатись як наслідок злоякісного
новоутворення і буде зазначатись в рядках а) або б) I частини
лікарського свідоцтва про смерть.
Приклад 74: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Вітряна віспа. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Загострення хронічного лімфолейкозу. Кодують хронічний лімфоцитарний лейкоз (C91.1).
Приклад 75: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Грип - J10.1. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Рак молочної залози, стан після комбінованого лікування,
без рецидивів і метастазів. Кодують грип (J10.1), тому що у даному випадку вірусна
інфекція не є наслідком злоякісного новоутворення.
Приклад 76: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Гепатоцелюлярний рак - C22.0. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Вірусний гепатит В. Кодують карцинома печінкових клітин - C22.0.
Приклад 77: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Пухлина Беркітта - C83.7. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують лімфома Беркітта - C83.7.
Приклад 78: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Холангіокарцинома печінки - C22.1. б) _________________________________. в) _________________________________. г) _________________________________. II Клонорхоз. Кодують злоякісне новоутворення внутрішньопечінкових жовчних
протоків (C22.1).
5.7. Злоякісні новоутворення і хвороби системи кровообігу Приведені нижче гострі або термінальні хвороби системи
кровообігу, які записані в частині I свідоцтва про смерть, можна
розглядати як наслідок злоякісних новоутворень: I21.-I22.- Гострий інфаркт міокарда I24.- Інші форми гострої ішемічної хвороби серця I26.- Легенева емболія I30.- Гострий перикардит I33.- Гострий і підгострий ендокардит I40.- Гострий міокардит I44.- Блокади передсердно-шлуночкова та лівої ніжки
передсердно- шлуночкового пучка (Гіса) I45.- Інші порушення провідності I46.- Зупинка серця I47.- Пароксизмальна тахікардія I48.- Фібриляція та тріпотіння передсердь I49.- Інші порушення серцевого ритму I50.- Серцева недостатність I51.8 Інші неточно позначені хвороби серця I60-I69 Цереброваскулярні хвороби, крім тих, які відносяться
до підрубрик I67.0-5,167.9 та рубрики I69.
Приклад 79: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Гострий інфаркт міокарда б) Рак легенів - C34. в) _________________________________. г) _________________________________. II. ________________________________. Кодують рак легенів - C34. Неприпустимо вважати наслідком злоякісних новоутворень такі
хвороби системи кровообігу: I00-I09 Гостра ревматична гарячка і ревматична хвороба серця I10-I15 Хвороби, що характеризуються підвищеним кров'яним
тиском (за винятком випадків, коли вона вказана як наслідок
новоутворень ендокринних залоз нирок і карциноїдних пухлин) I20.- Стенокардія (грудна жаба) I25.- Хронічна ішемічна хвороба серця I70.- Атеросклероз.
Приклад 80: Лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 ): I. а) Гостра серцево-судинна недостатність. б) Хронічна ішемічна хвороба серця. в) _________________________________. г) _________________________________. II. Злоякісна пухлина середостіння. Кодують інші форми хронічної ішемічної хвороби серця - I25.8.
6. Правила кодування перинатальної смертності
6.1. Загальні положення Перинатальна смертність є важливим статистичним показником,
що в значній мірі характеризує якість акушерської та
неонатологічної допомоги населенню. Об'єктивна інформація про
рівень і структуру перинатальної смертності необхідна для розробки
та подальшої оцінки ефективності програм по зміцненню здоров'я
дітей і зниженню демографічних втрат в ранні вікові періоди. Перинатальна смертність - (peri-natus навколо пологів) - це
смерть немовля (плоду) в перинатальний період. Цей термін було
введено у 1948 році в зв'язку з тим, що причини внутрішньоутробної
загибелі плоду і смерті новонародженого в ранні строки
співпадають. Перинатальний період є особливим періодом в житті людини.
Унікальність його полягає в тому, що безпосередня причина смерті
дитини (плоду) в цей період у переважній більшості випадків
обумовлена багатофакторним впливом відхилень у стані здоров'я
матері в період вагітності та пологів, акушерською патологією
перебігу вагітності і пологів, тривалістю вагітності,
особливостями розвитку самого плоду. Тому склад причин
перинатальної смертності різко відрізняється від причин смертності
в усіх інших вікових групах. Перинатальний період, за визначенням ВООЗ, починається від
22 повних тижнів (154 днів) вагітності (в той час, коли в нормі
вага плоду складає 500 грамів) і закінчується через сім повних
днів після народження. Перинатальна смертність включає випадки мертвонародження і
випадки смерті новонароджених протягом перших семи днів життя
(у ранньому неонатальному періоді). Запис про час смерті дитини в
перший день життя (день 0) має бути з вказівкою скільки повних
хвилин або годин він прожив. Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я визначені також
критерії живонародження і мертвонародження, відповідно до яких
живонародженням є повне вигнання або витягнення продукту зачаття з
організму матері незалежно від тривалості вагітності, причому плід
після такого відділення дихає або проявляє інші ознаки життя, такі
як серцебиття, пульсація пуповини або довільні рухи мускулатури,
незалежно від того, чи перерізана пуповина і чи відокремилася
плацента. Кожен продукт такого народження розглядається як
живонароджений. Мертвонародження - є смерть продукта зачаття до його повного
вигнання або вилучення із організму матері, поза залежністю від
вагітності та її терміном, який не дихає та не виявляє будь-яких
інших ознак життя, таких як серцебиття, пульсація пуповини або
певні рухи скелетних м'язів.
6.2. Основні правила заповнення лікарського свідоцтва про
перинатальну смерть ( z1154-06 ) і принципи кодування причин
смерті дитини (плоду) в перинатальному періоді Обліку дитячої смертності завжди приділялася особлива увага.
Ще у 20-і роки минулого сторіччя в лікарське свідоцтво про смерть
( z1152-06 ) були введені спеціальні пункти, які дозволяли
реєструвати випадки мертвонародження, а також доношеності та
недоношеності померлої дитини. У 60-і роки в лікарське свідоцтво про смерть ( z1152-06 )
була введена додаткова інформація. У разі смерті дитини в першу
добу життя реєструвалася кількість прожитих годин, з'явилася
відмітка про масу (вагу) при народженні дітей, померлих у віці від
6 днів і до 1 місяця. Спеціальне свідоцтво про перинатальну смерть
було введено в нашій країні у 1974 році відповідно до рекомендацій
ВООЗ, викладеними в МКХ дев'ятого перегляду, що дозволило
проводити детальніший облік причин загибелі дитини (плоду) у
перинатальному періоді. У цьому документі вказувалися не тільки
ураження самого плоду і новонародженого, але і дані акушерської
патології у матері, її захворювання, які вплинули на плід, а також
деякі соціальні характеристики: місце роботи, заняття по цьому
місцю роботи, шлюбний стан, освіта та ін. У 2006 році відповідно до переходу на МКХ-10 була затверджена
нова форма лікарського свідоцтва про перинатальну смерть
N 106-2/о ( z1154-06 ). Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть ( z1154-06 )
включає 23 пункти, заповнення яких дає інформацію не тільки про
захворювання і патологічні стани, що стали причиною загибелі
дитини (плоду), але і дозволяє отримати відомості про його
фізіологічні характеристики при народженні, а також зібрати
необхідну інформацію, що стосується його матері: відомості про
число і підсумки попередніх вагітностей і пологів, про місце
теперішніх пологів, ким вони були прийняті, а також про наявність
захворювань у матері або патології теперішньої вагітності та
пологів. Включення у статистичну розробку даних всього свідоцтва про
смерть дає можливість проводити глибокий і деталізований аналіз
причин смерті в перинатальному періоді. Ретельність і повнота заповнення кожного з пунктів
лікарського свідоцтва про перинатальну смерть ( z1154-06 )
забезпечує необхідну достовірну статистичну інформацію для
державної реєстрації випадків смерті і причин смерті. Заповнювати
треба всі пункти свідоцтва, а за відсутності тих або інших
відомостей треба записати: "не відомі", "невизначено". Пункт 21
медичного свідоцтва про перинатальну смерть "Причина перинатальної
смерті" складений в суворій відповідності до міжнародної форми
медичного свідоцтва про перинатальну смерть, представлену в
МКХ-10. При заповненні цього пункту медичний працівник
зобов'язаний керуватися рекомендаціями МКХ-10, що забезпечує
можливість на міжнародному рівні порівнювати отримані дані.
Надалі, для полегшення сприйняття викладеного матеріалу, ми
називатимемо цей 21 пункт "Лікарським свідоцтвом про перинатальну
смерть". Оскільки загибель плоду і новонародженого в значній мірі
обумовлюється станом здоров'я матері і особливостями перебігу
вагітності і пологів, ці відомості обов'язково повинні відбиватися
в свідоцтві разом із відомостями, що стосуються стану організму
плоду і новонародженого. Саме тому на відміну від "Лікарського
свідоцтва про смерть", яке заповнюється на випадки смерті в інші
вікові періоди лікарське свідоцтво про перинатальну смерть
( z1154-06 ) складене так, щоб дати можливість відобразити в ньому
всю повноту відомостей. Повна і детальна форма запису причини перинатальної смерті
пов'язана з тим, щоб забезпечити розробку множинних причин
перинатальної смертності. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть ( z1154-06 )
включає п'ять рядків для запису причин смерті позначених буквами
від "а" до "ґ". Рядки "а" і "б" призначені для запису хвороб або
патологічних станів новонародженого чи плоду. Одне, найбільш важливе захворювання (патологічний стан), що є
основною причиною смерті, записують у рядку "а". Основним захворюванням плоду або новонародженого слід
рахувати нозологічну форму, яка, на думку особи, що заповнює
лікарське свідоцтво про перинатальну смерть ( z1154-06 ),
безпосередньо або через ускладнення призвела до смерті. Інші
захворювання (стани), якщо такі є, сприяли настанню смертельного
результату, записуються в рядку "б". Рядки "в" і "г" призначені для запису хвороб або станів
матері, які, на думку того, хто заповнює документ, мали яку-небудь
несприятливу дію на новонародженого або плід. І в цьому випадку найбільш важливе захворювання або стан
матері має бути записаний у рядку "в", а інші, якщо такі мали
місце, в рядку "ґ". Рядок "ґ" передбачений для запису інших обставин, які могли
вплинути на виникнення летального результату, але які не можуть
бути охарактеризовані як хвороба або патологічний стан дитини або
матері, наприклад, розродження у відсутності особи, що приймає
пологи.
Приклад 81: Вагітна, 26 років. Вагітність, яка протікала з безсимптомною
бактеріурією. Інших порушень здоров'я не відмічалося. На 34-му
тижні вагітності діагностована затримка розвитку плода, виникли і
почали наростати явища внутрішньоутробної гіпоксії. Шляхом
кесарева розтину витягнуто живого хлопчика вагою 1600 г. Плацента
вагою 300 г охарактеризована як інфарктна. У дитини діагностований
респіраторний дистрес-синдром. Смерть дитини на 3-й день. При
розтині виявлені обширні легеневі гіалінові мембрани і масивний
внутрішньошлуночковий крововилив, розцінений як нетравматичний,
тобто що розвинувся унаслідок гіпоксії. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть ( z1154-06 ): а) Внутрішньошлуночковий крововилив унаслідок гіпоксії II ступеня - P52.1. б) Респіраторний дистрес-синдром - P22.0. в) Недостатність плаценти - P02.2. г) Бактеріурія при вагітності - P00.1. ґ) Пологи шляхом кесарева розтину на 34-му тижні вагітності. Коди станів, відібрані медичним працівником для включення
в статистичні звіти про перинатальну смерть, виділені жирним
шрифтом.
Приклад 82: Жінка 32 років. Вагітність четверта, пологи другі. У другій
половині вагітності - прееклампсія, важка форма. Передлежання
плаценти зумовило важку кровотечу на 31-му тижні вагітності, що
вимагало провести передчасні пологи шляхом кесарева розтину. Маса
тіла дитини 1600 г. Дитина померла через дві доби при явищах
наростаючої дихальної недостатності. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть ( z1154-06 ): а) Хвороба гіалінових мембран - P22.0. б) Недоношеність - P07.3. в) Передлежання плаценти з кровотечею - P02.0. г) Прееклампсія, важка форма - P00.0. ґ) Кесарів розтин. Необхідно сказати, що недоношеність не може бути вказана
основною причиною смерті, але, оскільки вона може сприяти настанню
асфіксії, родової травми, інфекційних захворювань і інших
розладів, вона обов'язково повинна реєструватися як фонове
захворювання.
Приклад 83: Жінка віком 21 рік. В анамнезі - один медичний аборт.
Вагітність протікала без ускладнень. Розміри тазу нормальні.
У 2-му періоді пологів зареєстрована слабкість пологової
діяльності, проведена родостимуляція. У зв'язку з гіпоксією плоду,
що почалася, накладені порожнинні акушерські щипці. Витягнуто
хлопчика без ознак життя: без дихання, серцебиття, пульсації
пуповини і довільних рухів мускулатури. Зріст дитини - 53 см,
маса - 3500 г. На розтині: розрив намета мозочка, кефалогематома. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть ( z1154-06 ): а) Родова травма, розрив намета мозочка - P10.4 б) Інтранатальна асфіксія - P20.1 в) Вторинна слабкість пологової діяльності - P03.6 ґ) Розродження з накладенням порожнинних щипців - P03.2. У МКХ-10 виділений клас XVI "Окремі стани, що виникають
в перинатальному періоді". При його складанні був дотриманий
принцип концентрації в одному класі рубрик, що ідентифікують
стани, які властиві перинатальному періоду, тобто захворювання і
патологічні стани, що виникли внаслідок внутрішньоутробного
розвитку плода, періоду пологів і періоду пристосування
новонародженого до позаматкового існування. Наприклад, це
природжена та аспіраційна пневмонії, пошкодження гіпоксією
головного мозку, ендокринні та гематологічні порушення, специфічні
для перинатального періоду, інфекційні хвороби, придбані
внутрішньоутробно або в процесі пологів, інші стани. Цей клас
достатньо повно відображає сучасні уявлення про особливості
перинатальної патології і задовольняє потреби та інтереси
клініцистів, тому кодування причин перинатальної захворюваності та
смертності проводиться переважно рубриками цього класу. Перший блок XVI класу P00-P04 призначений виключно для
кодування станів матері, ускладнень вагітності і пологів, що
викликали ураження плоду і новонародженого, тобто для кодування
станів, вказаних в рядках "в" і "г" лікарського свідоцтва про
перинатальну смерть ( z1154-06 ). Цей блок не використовується для
кодування станів дитини, вказаних у рядках "а" і "б". Частою помилкою є кодування станів матері рубриками XV класу
(O00-O99). Необхідно пам'ятати, що для кодування цих станів
використовуються тільки коди XVI класу (P00-P04). Для кодування станів плоду або новонародженого, які записані
в рядках "а" і "б", у переважній більшості випадків,
використовуються рубрики XVI класу P05-P96 (Перинатальні стани)
або XVII класу Q00-Q99 (Природжені вади розвитку, деформації та
хромосомні аномалії), проте можуть бути використані рубрики інших
класів МКХ-10, якщо того вимагає стан дитини.
Приклад 84: Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть ( z1154-06 ): а) Антенатальна асфіксія - P20.0. б) Внутрішньоутробна гіпотрофія - P05.0. в) Хронічний пієлонефрит - P00.1. г) ____________________________ ґ) ____________________________
Приклад 85: Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть ( z1154-06 ): а) Spina bifida LI-L3 - Q05.2. б) Гідроцефалія. в) Дія радіоактивного випромінювання - P00.5. г) Полігидрамніон - P01.3. ґ) _________________________ У даному прикладі немає необхідності кодувати гідроцефалію у
новонародженого, оскільки підрубрика Q05.2 передбачає поєднання
Spina bifida поперекового відділу з гідроцефалією.
Приклад 86: Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть ( z1154-06 ): а) Природжена сифілітична пневмонія - A50.0. б) Недоношеність - P07.3. в) Ранній сифіліс прихований - P00.2. г) Недостатність плаценти - P02.2. ґ) _____________________________ Рубрики P07.- (Розлади, пов'язані зі скороченою вагітністю та
низькою масою тіла при народженні, НКІР) і P08.- (Розлади,
пов'язані з подовженою вагітністю та великою масою тіла при
народженні) не використовуються як основна причина смерті дитини
(плоду), якщо є відомості про яку-небудь іншу причину смерті в
перинатальному періоді. Дитина може загинути в перинатальний період не тільки від
захворювання, що було, але і від дії будь-якої зовнішньої причини:
падіння з сповивального столика, асфіксії внаслідок попадання в
дихальні шляхи молока, яке дитина відригнула без нагляду і таке
інше. У цьому випадку в рядку "а" Лікарського свідоцтва про
перинатальну смерть ( z1154-06 ) записується основне захворювання
дитини, що розвинулося як наслідок дії зовнішньої причини і
закінчилося летально, воно кодується рубрикою, відповідною цьому
захворюванню. У рядку "в" записується зовнішня обставина, яка
послужила причиною смерті новонародженого, яка кодується рубриками
XX класу. Такий самий принцип заповнення лікарського свідоцтва про
перинатальну смерть ( z1154-06 ) дотримується і у разі смерті
новонародженого від лікарської помилки, нещасному випадку при
наданні медичної допомоги. У рядку "а" лікарського свідоцтва про
перинатальну смерть записується захворювання дитини, що виявилося
випадком ятрогенної патології, яке кодується рубриками, що входять
в XIX клас. У рядку "в" указується сама медична помилка або
нещасний випадок, який кодується відповідним кодом XX класу.
6.3. Рекомендації ВООЗ по модифікації причин перинатальної
смерті у разі неправильного заповнення свідоцтва Може трапитися, що в отриманих лікарських свідоцтвах про
перинатальну смерть причини смерті не будуть записані відповідно
до правил, вказаних вище. Щоразу, коли це можливо, такі лікарські
свідоцтва про перинатальну смерть мають бути виправлені особою, що
заповнила їх, якщо ж це неможливо, пропонується керуватися
наступними правилами. Якщо в пункті "а" записані такі стани, як серцева
недостатність, асфіксія чи анорексія (будь-який стан, що належить
до рубрик P20.-, P21.-) або недоношеність (будь-який стан, що
належить до рубрики P07.-), а інші стани новонародженого чи плода
записані в пункті "а" або пункті "б", то кодують перші із
загальних цих інших станів, наче він один був вказаний у пункті
"а"; той стан, який був насправді занесений у пункт "а", кодують
так, наче його було записано в пункт "б". Якщо ні в рядку "а", ні в рядку "б" немає записів про причину
смерті, тобто лікарське свідоцтво про перинатальну смерть
( z1154-06 ) оформлене неправильно, необхідно використовувати
рубрику P95 (Смерть плоду з неуточненої причини) для
мертвонароджених або підрубрику P96.9 (Порушення, що виникло в
перинатальному періоді, неуточнене) для випадків ранньої
неонатальної смерті. Якщо запису немає ні в рядку "в", ні в рядку "г", необхідно
в рядку "в" проставляти який-небудь штучний код (наприклад, ххх),
щоб підкреслити відсутність відомостей про здоров'я матері. Безпосередня термінальна причина смерті, наприклад, серцева
недостатність, асфіксія або анорексія, що характеризує механізм
смерті, не повинна записуватись у пункті "а", крім випадків, коли
це єдині відомості про стан плода або новонародженого. Якщо стан матері (тобто стан з рубрик P00-P04) записано
в пункті "а" або "б" або коли стан новонародженого чи плода
вказано в пункті "с" або "д", то кодують ці стани, так наче вони
були записані у відповідних їм пунктах. Якщо стан, що класифікується як стан новонародженого або
плода як стан матері у відповідних пунктах "б" або "д". Якщо два або більше станів записані в пункті "а" або пункті
"в", кодують перше із згаданих станів, начебто воно одне було
записане в пункті "а" або пункті "в", а інші стани кодують так,
якби вони знаходилися б відповідно в пунктах "б" або "г".
7. Кодування захворюваності
Дані щодо захворюваності досить часто використовуються при
розробці програм і політики в області охорони здоров'я. На їх
підставі проводиться моніторинг і оцінка здоров'я населення, при
епідеміологічних дослідженнях виявляються групи населення з
підвищеним ризиком, вивчається частота і поширеність окремих
хвороб. У нашій країні статистика захворюваності в
амбулаторно-поліклінічних закладах базується на обліку всіх
захворювань, які є у пацієнта, тому кожне з них підлягає
кодуванню. Кодування захворюваності в лікувально-профілактичних закладах
має проводитись не лише з використанням 3-значних рубрик, які є
основою МКХ-10, але обов'язковим має бути використання 4-значних,
а іноді і 5-значних підрубрик. Чотиризначні підрубрики використовуються для зазначення:
а) певної локалізації хвороби; б) деталізації патологічного стану;
в) уточнення етіології захворювання тощо. Отримані деталізовані дані щодо захворюваності необхідні для
подання їх в органи державної статистики, порівняння статистичних
даних на національному (міжрегіональному) рівнях, для поглиблених
статистичних їх в органи державної статистики, порівняння
статистичних даних на національному (міжрегіональному) рівнях, для
поглиблених статистичних розробок у конкретних областях медицини. П'ятизначні підрубрики використовуються: а) при кодуванні клінічних форм туберкульозу легень, які
не передбачені МКХ-10 перегляду, а затверджені відповідним наказом
МОЗ України. Для ідентифікації клінічних форм туберкульозу легень мають
застосовуватись п'яті підрубрики: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (залежно від
клінічної форми туберкульозу легень) (див. пояснення нижче); б) при кодуванні гіпертонічної хвороби у поєднанні її з
ішемічною хворобою серця або з цереброваскулярними хворобами
використовується п'ята підрубрика "7": (ш. I20.X.7-125.X.7 або
I60.X7-I69.X.7); в) для ідентифікації хронічного обструктивного бронхіту,
включно хронічного обструктивного астматичного бронхіту,
використовується 5-а підрубрика "2" - (ш. J44.8.2). Згідно з Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду
(МКХ-10) туберкульоз віднесено до класу I "Деякі інфекційні та
паразитарні хвороби" рубрики A15-A19. Туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно та
гістологічно кодується рубрикою A15. Туберкульоз органів дихання не підтверджений бактеріологічно
та гістологічно - рубрикою A16. Туберкульоз нервової системи - A17. Туберкульоз інших органів - A18. Міліарний туберкульоз - A19. У зв'язку з тим, що МКХ-10 перегляду не передбачені клінічні
форми туберкульозу, тому на з'їзді фтизіатрів та пульмонологів
України у 2003 році був запропонований проект клінічних форм
туберкульозу. Відповідно до наказу МОЗ України від 09.06.2006 N 385
( v0385282-06 ) "Про затвердження Інструкцій щодо надання допомоги
хворим на туберкульоз" клінічні форми туберкульозу розподілені на
дві групи, а саме: туберкульоз легень, який зазначається
факультативно та позалегеневий туберкульоз, при формуванні якого
зазначається локалізація процесу. Ідентифікація кожного клінічного діагнозу туберкульозу має
кодуватись як тризначною рубрикою так і чотири- та п'ятизначною
підрубриками.
Клінічні форми туберкульозу легень: 1. Первинний туберкульозний комплекс: A15.7 або A16.7. 2. Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень: A15.0-3.1 або
A16.0-2.1. 3. Вогнищевий туберкульоз легень: A15.0-3.2 або A16.0-2.2. 4. Інфільтративний туберкульоз легень: A15.0-3.3 або A
16.0-2.3. 5. Туберкульома легень: A15.0-3.4 або A16.0-2.4. 6. Циротичний туберкульоз легень: A15.0-3.5 або A16.0-2.5. 7. Казеозна пневмонія: A15.0-3.6 або A16.0-2.6. 8. Дисемінований туберкульоз легень: A19.0-частина I або
A19.8. 9. Туберкульоз легень, поєднаний з професійними пиловими
захворюваннями легень (коніотуберкульоз) - кодується рубрикою J65. 10. Туберкульоз у поєднанні з хворобою, зумовленою вірусом
імунодефіциту людини - рубрикою B20.0.
Клінічні форми позалегеневого туберкульозу: 1. Туберкульоз бронхів, трахеї, гортані та інших верхніх
дихальних шляхів (позалегеневий туберкульоз органів дихання:
A15.5-9 чи A16.4-9. 2. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфовузлів: A15.4 чи A16.3. 3. Туберкульозний плеврит (у тому числі емпієма): A15.6 чи A
16.5. 4. Туберкульоз нервової системи та мозкових оболонок: A17. 4.1. Туберкульозний менінгіт: A17.0. 4.2. Туберкульоз мозку: A17.1. 4.3. Туберкульозна енцефалопатія: A17.8. 5. Туберкульоз кісток та суглобів: A18.0. 6. Туберкульоз сечостатевої системи: A18.1. 7. Туберкульоз периферичних лімфовузлів: A18.2. 8. Туберкульоз кишок, очеревини та брижових лімфатичних
лімфовузлів: A18.3. 9. Туберкульоз шкіри та підшкірної клітковини: A18.4. 10. Туберкульоз ока: A18.5. 11. Туберкульоз вуха: A18.6. 12. Туберкульоз надниркових залоз: A18.7. 13. Туберкульоз інших уточнених органів і систем: A18.8. 14. Туберкульоз невстановленої локалізації: A18.9.
Деякі пояснення щодо рубрики A19: A19.0-частина I - це гострий міліарний туберкульоз легень A19.0-частина II - це гострий міліарний туберкульоз інших
органів A19.8 - інші форми дисемінованого туберкульозу легень, тобто
підгострий та хронічний туберкульоз легень A19.1, A19.2, A19.3 - міліарний (генералізований)
туберкульоз. Статистика госпітальної захворюваності на відміну від
амбулаторно-поліклінічної базується на аналізі захворюваності з
однієї причини. Тобто, статистичному обліку і кодуванню на
державному рівні підлягає основний (діагноз) або стан, з приводу
якого проводилось лікування чи обстеження пацієнта в стаціонарі, і
на долю якого прийшлась найбільша частина використаних ресурсів. Крім основного діагнозу (стану) в статистичному документі
необхідно зазначати інші стани або проблеми, які мали місце
протягом даного епізоду надання медичної допомоги. Це дає
можливість при необхідності проводити аналіз захворюваності з
множинних причин. Такий аналіз проводиться періодично згідно з
методиками, складеними для співставлення в міжнародній та
вітчизняній практиці, з їх адаптацією до конкретних умов роботи,
тому що загальних правил його проведення поки що не існує. Реєстрація в "Статистичній карті хворого, який вибув із
стаціонару" ( va184282-99 ) не тільки основного діагнозу але і
супутніх і ускладнень, допомагає особі, яка проводить кодування,
вибрати для основного (діагнозу) стану найбільш адекватний код
МКХ-10. Кожне формулювання діагнозу має бути досить інформативним. Недопустимо формулювати діагноз таким чином, щоб втрачалась
інформація, яка дозволяє максимально точно ідентифікувати
хворобливий стан.
Наприклад: формулювання діагнозу "Алергічна реакція на
харчовий продукт" не дає можливості використовувати код, який буде
адекватний хворобливому стану. У такому випадку необхідно
уточнити, в чому конкретно проявилась дана реакція, так як коди
для її зазначення можуть бути в різних класах хвороб: анафілактичний шок - T78.0 набряк Квінке - T78.3 інші прояви несприятливої реакції на вживання - T78.1 їжі, НКІР дерматит в результаті вживання їжі - L27.2 алергічний контактний дерматит, обумовлений - L23.6 попаданням харчового продукту на шкіру
Якщо звернення за медичною допомогою пов'язане з лікуванням
або обстеженням з приводу залишкових явищ (наслідків) хвороби, яка
в даний період відсутня, необхідно детально описати, в чому
виражається цей наслідок, чітко відмітити при цьому, що первинне
захворювання в даний період відсутнє. Хоча в МКХ-10 передбачено
ряд рубрик для кодування "Наслідків", в статистиці захворюваності
на відміну від статистики смертності в якості коду "Основного
стану" повинен використовуватись код природи самого наслідку.
Наприклад, "Лівобічний параліч нижньої кінцівки", як результат
перенесеного 1,5 року тому інфаркту мозку - кодується рубрикою
G83.1. Рубрики, передбачені для кодування "Наслідків", можуть
використовуватись в тих випадках, коли мають місце ряд різних
специфічних проявів наслідків і жодне з них не домінує за
важкістю. Наприклад, діагноз "Залишкові явища інсульту", який
виставлений хворому у випадку, коли мають місце множинні залишкові
явища хвороби, а лікування або обстеження не проводяться переважно
з приводу одного із них, - кодується рубрикою I69.4 - "Наслідки
мозкового інсульту". Якщо у хворого, який страждає на хронічне захворювання,
виникає різке загострення даного стану, що послужило причиною його
термінової госпіталізації, в якості "Основного захворювання"
вибирається код гострого стану даної нозології, якщо тільки в МКХ
немає спеціальної рубрики, передбаченої для кодування комбінації
цих станів. Наприклад: Гострий холецистит, який потребував оперативного
втручання у хворого на хронічний холецистит. Кодується "Гострий холецистит" рубрикою K81.0 - як "Основне
захворювання". Код, передбачений для хронічного холециститу (K81.1), може
бути використаний як необов'язковий додатковий код. Наприклад: діагноз "Загострення хронічного обструктивного
бронхіту". Кодують хронічну обструктивну хворобу легень із
загостренням - рубрикою j44.1 як "основний стан", оскільки МКХ-10
передбачає відповідний код для такої комбінації. Клінічний діагноз, який встановлений хворому при виписці із
стаціонару, також як і в випадку смерті, має бути поданий у
вигляді чітких 3-х розділів: основне захворювання, ускладнення
основного захворювання, супутні захворювання. За аналогією з
розділами клінічного діагнозу в "Статистичній карті хворого, який
вибув із стаціонару" також передбачені 3 розділи в п.17 для запису
відповідного діагнозу. Але, як чисто статистичний документ -
ф. N 066/о ( va184282-99 ) не передбачена для викопіювання в ній
всього клінічного діагнозу. Тобто, записи в ній повинні носити
інформативний, направлений характер у відповідності з поставленими
задачами наступної розробки первинного матеріалу. Тому, в графі "Основне захворювання" лікар повинен зазначити
основний стан, з приводу якого протягом даного епізоду хворому
надавали медичну допомогу і проводились лікувальні та діагностичні
процедури. Тобто, вказується основний діагноз, який і підлягає
кодуванню. Але на практиці цього не відбувається, особливо коли
діагноз включає в себе не одну, а декілька нозологічних одиниць,
комбінованих станів. Не зовсім правильно заповнений основний
діагноз, який зазначений в прикладі 87.
Приклад 87:
------------------------------------------------------------------ Основне захворювання | Ускладнення |Супутні захворювання | ---------------------+--------------------+---------------------| ІХС на фоні |Порушення кровообігу|Дивертикул стравоходу| гіпертонічної хвороби|ІІБ | | ---------------------+--------------------+---------------------| Післяінфарктний |Двосторонній |Жовчнокам'яна хвороба| кардіосклероз |гідроторакс | | | | | Хронічна аневризма | | | лівого шлуночка | | | -----------------------------------------------------------------
Перше слово даного діагнозу - ІХС. Так називається блок
захворювань, які кодуються рубриками I20-I25. При перекладі
найменування блоку була допущена помилка і в англійському
оригіналі він називається не ішемічна хвороба серця, як в МКХ-9, а
ішемічні хвороби серця. Таким чином, ішемічна хвороба серця стала
груповим поняттям, як, наприклад, і цереброваскулярна хвороба і у
відповідності з МКХ-10 формулювання діагнозу необхідно розпочинати
з конкретної нозології. У даному випадку - це хронічна аневризма
серця - рубрика I25.3 і цей діагноз повинен бути записаний
в "Статистичній карті хворого, який вибув із стаціонару" таким
чином:
------------------------------------------------------------------ Основне захворювання | Ускладнення |Супутні захворювання | ---------------------+--------------------+---------------------| ІХС: хронічна |Порушення кровообігу|Гіпертензивна | аневризма лівого |ІІБ |хвороба | шлуночка серця, | | | |Двобічний | | післяінфарктний |гідроторакс | | кардіосклероз | | | -----------------------------------------------------------------
Запис у "Статистичній карті хворого, який вибув із
стаціонару" ( va184282-99 ) не повинен перевантажуватись
інформацією щодо захворювань, які мали місце у хворого, але
не пов'язані з даним епізодом надання медичної допомоги. Недопустимо заповнювати статистичний документ як зазначено
в прикладі 88.
Приклад 88:
------------------------------------------------------------------ Основне захворювання | Ускладнення |Супутні захворювання| ----------------------------------------------------------------| ІХС на фоні артеріальної гіпертензії. Нестабільна стенокардія. | Затяжний ангіноїдний напад. Рубцеві зміни міокарда після | перенесених інфарктів. Постійна форма миготливої аритмії, | тахісистолічний варіант. | -----------------------------------------------------------------
Заповнена таким чином "Статистична карта хворого, який вибув
із стаціонару" ( va184282-99 ) не повинна включатись в розробку. Медичний статистик, на відміну від лікуючого лікаря, не може
самостійно визначити основне захворювання, з приводу якого
проводилось лікування або обстеження хворого, тобто відібрати
захворювання для кодування за однією причиною. Лікар-статистик лише може присвоїти або перепровірити код,
адекватний стану, який зазначений лікуючим лікарем як основний.
У даному випадку це "Нестабільна стенокардія". - рубрика I20.0 і в
"Статистичній карті хворого, який вибув із стаціонару"
( va184282-99 ) діагноз необхідно записувати таким чином:
------------------------------------------------------------------ Основне захворювання | Ускладнення |Супутні захворювання | ---------------------+--------------------+---------------------| ІХС: нестабільна |Миготлива аритмія |Гіпертензивна хвороба| стенокардія, | | | післяінфарктний | | | кардіосклероз | | | -----------------------------------------------------------------
Різні типи порушень ритму серця, які є проявами ішемічної
хвороби серця, - окремо кодуванню не підлягають. Гіпертонічна хвороба при наявності ІХС переважно виступає
в якості фонового захворювання. У випадку смерті вона повинна
зазначатись в II частині лікарського свідоцтва про смерть
( z1152-06 ). У випадку епізоду стаціонарного лікування - може
використовуватись як основний діагноз, якщо гіпертонічна хвороба
послужила основною причиною госпіталізації.
Приклад 89:
------------------------------------------------------------------ Основне захворювання | Ускладнення |Супутні захворювання | ---------------------+--------------------+---------------------| Злоякісна гіпертензія|Порушення кровообігу|Хронічний гастрит | Гіпертонічний криз. |ІІБ |Хронічний бульбіт | ІХС |Двосторонній | | |гідроторакс. |Залізодефіцитна | |Нефропатія. Хронічна|анемія | |ниркова | | |недостатність | | -----------------------------------------------------------------
Код основного захворювання - I13.2 "Гіпертонічна хвороба з
переважним ураженням серця і нирок" з (застійною) серцевою і
нирковою недостатністю. Гострий інфаркт міокарда тривалістю 4 тижні (28 днів) і
менше, зареєстрований вперше в житті - кодується рубрикою I21.-.
Повторний інфаркт міокарда, незалежно від тривалості періоду, який
був після першого захворювання - кодується рубрикою I22. Запис заключного діагнозу в "Статистичній карті хворого, який
вибув із стаціонару" ( va184282-99 ) не повинен починатись з
групового поняття типу "Дорсопатія", поскільки воно охоплює цілий
блок тризначних рубрик M40-M54. З тієї ж причини неправильним є
використання в статистичних облікових формах групового поняття
НПГ - гестоз (набряки, протеїнурія та гіпертензивні розлади при
вагітності), тому що він охоплює блок тризначних рубрик O10-O16.
Діагноз повинен чітко вказувати на конкретну нозологічну форму,
яка підлягає кодуванню. Формування заключного клінічного діагнозу з акцентом на
етіологію виникнення порушень приводить до того, що в статистику
госпіталізованої захворюваності попадають не конкретні стани, які
були основною причиною стаціонарного лікування і обстеження,
а етіологічна причина виникнення цих порушень.
Приклад 90: Основне захворювання: Дорсопатія. Остеохондроз поперекового
відділу хребта L5-S1 із загостренням хронічного
попереково-крижового радикуліту. При такому некоректному формулюванні діагнозу в "Статистичній
карті хворого, який вибув із стаціонару" ( va184282-99 ), який
заповнений на хворого, що перебував на лікуванні в неврологічному
відділенні, в статистичну розробку може попасти код M42.1, що не є
правильним, так як хворий отримував лікування з приводу
загострення хронічного попереково-крижового радикуліту. Правильне формулювання діагнозу: Попереково-крижовий радикуліт на фоні остеохондрозу.
Рубрика - M54.1.
Приклад 91: Основне захворювання: Дорсопатія. Остеохондроз поперекового
відділу хребта з больовим синдромом. Ішіалгія Люмбалізація. Правильне формулювання діагнозу: Люмбаго з ішіасом на фоні остеохондрозу поперекового відділу
хребта. Люмбалізація. Рубрика - M54.4. Таким чином, першою умовою для покращання якості статистичної
інформації є правильне заповнення лікарями статистичних облікових
документів. Процес вибору нозологічної одиниці для кодування
захворюваності і смертності потребує експертної оцінки і
вирішувати його необхідно разом з лікуючим лікарем. Екстрагенітальна патологія у вагітних, роділь, породіль має
кодуватись підрубриками 15-го класу "Вагітність, пологи,
післяпологовий період" (ш. O00-O99). Найбільш поширеною рубрикою при кодуванні соматичних
захворювань у вагітних, роділь, породіль є рубрика O99. "Інші
хвороби матері, які ускладнюють вагітність, пологи, післяпологовий
період, класифіковані в інших рубриках". Наприклад, анемія, яка ускладнює вагітність, пологи,
післяпологовий період, кодується рубрикою O99.0: - інші хвороби крові та кровотворних органів та деякі
порушення із залученням імунного механізму - рубрикою O99.1; - хвороби ендокринної системи, порушення обміну речовин ...
у вагітних, роділь, породіль кодуються рубрикою O99.2, але
цукровий діабет у вагітних, роділь, породіль - рубрикою O24.-
з відповідними 4-значними підрубриками: рубриками O24.0-3 кодується попередній цукровий діабет; рубрикою O24.4 або 9 - гестаційний цукровий діабет. "Хвороби системи кровообігу, які ускладнюють вагітність,
пологи, післяпологовий період" кодуються рубрикою O99.4, але
гіпертонічна хвороба - рубриками O10-O11, O13-O14, O16 з
відповідними 4-значними підрубриками. Рубрикою O98 з відповідними 4-значними підрубриками кодуються
"Інфекційні та паразитарні хвороби матері, класифіковані в інших
рубриках": - туберкульоз, який ускладнює вагітність, пологи,
післяпологовий період, кодується рубрикою O98.0; - сифіліс, який ускладнює вагітність, пологи, післяпологовий
період, - рубрикою O98.1; - гонококова інфекція - рубрикою O98.2; - вірусний гепатит у вагітних, роділь, породіль кодується
рубрикою O98.4 і т.д. Винятком при кодуванні екстрагенітальної патології у
вагітних, роділь, породіль є: - акушерський правець - кодується рубрикою A34; - хвороба, обумовлена ВІЛ-інфекцією - рубрики B20-B24; - післяпологовий некроз гіпофізу - рубрика E23.0; - післяпологовий психоз - рубрика F53.0; - післяпологова остеомаляція - рубрика M83.0; - травми, отруєння та дія зовнішніх чинників - рубрики
S00-T98 (окрім акушерської травми - рубрика O71-).
Перелік кодів щодо діагностичних термінів,

які використовуються в лікувальній практиці

і не зазначені в МКХ-10
У даний період у вітчизняній медицині використовується значне
число діагностичних термінів, які не мають чітких термінологічних
аналогів у МКХ-10, що призводить до їх довільного кодування на
території країни. У зв'язку з цим виникла необхідність розробки уніфікованого
переліку таких діагностичних термінів з кодами МКХ-10 з метою
однакового підходу щодо їх кодування.
------------------------------------------------------------------ Діагноз | Код | Примітка | ---------------------+-------+----------------------------------| Гарднерельоз |A63.8 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Уреаплазмоз |A63.8 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Гепатит B і C |B17.7 |Для кодування поєднання даних | - гострий |B18.7 |захворювань вводиться додаткова | - хронічний | |підрубрика .7 | ---------------------+-------+----------------------------------| Міома матки |D25.9 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Аденома щитоподібної |D34 | | залози | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Нормохромна анемія |D64.8 |Таке формулювання діагнозу | | |не коректне і потребує уточнення | | |етіології | ---------------------+-------+----------------------------------| Геморагічний васкуліт|D69.8 | | (системне | | | захворювання) | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Діабетична |E10-E14|з четвертим знаком .6 | енцефалопатія | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Тімомегалія |E32.0 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Хронічний арахноїдит |G03.1 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Серозний менінгіт |G03.9 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Вертебробазилярна |G45.- | | недостатність - | | | з кризами | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Транзиторна ішемічна |G45.1 | | атака в басейні | | | середньої мозкової | | | артерії | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Спазм судин головного|G45.9 | | мозку | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Травматичний плексит |G54.0 |Хоча таке формулювання діагнозу | | |не є повним і потребує уточнення | | |за локалізацією, разом з тим | | |можливе використання коду G54.0, | | |так як згадане формулювання | | |практично завжди відноситься | | |до плечового сплетіння | ---------------------+-------+----------------------------------| Солярит |G54.8 |Діагноз застарілий, не коректний | ---------------------+-------+----------------------------------| Неврит променевого |G56.3 |Діагноз необхідно формулювати як | нерва | |"Ураження променевого нерва" | ---------------------+-------+----------------------------------| Невралгія стегнового |G57.2 |Діагноз необхідно формулювати як | нерва | |"Невропатія" або "Неврит" | ---------------------+-------+----------------------------------| Міжреберна невралгія |G58.0 |Цей стан необхідно зазначати як | | |"Міжреберна невропатія" | ---------------------+-------+----------------------------------| Парез променевого |G58.8 |Таке формулювання діагнозу | нерва | |застаріле. Необхідно | | |використовувати сучасне | | |формулювання - "Невропатія | | |променевого нерва" | ---------------------+-------+----------------------------------| Полірадикулоневрит |G61, |Необхідно формулювати як | |G62 |"Полірадикулоневропатія" | ---------------------+-------+----------------------------------| Міотонія |G71.1 |Діагноз необхідно формулювати як | | |"Міотонічний розлад" | ---------------------+-------+----------------------------------| Дитячий церебральний |G80 |Код використовується у дітей | параліч (ДЦП) | |до 17 років включно | ---------------------+-------+----------------------------------| Залишкові явища ДЦП з|G81, |Після 18 років для кодування ДЦП | геміпарезом |G82, |використовуються коди природи | |G83 |самого залишку | ---------------------+-------+----------------------------------| Залишкові явища |G81.0 |- при кодуванні захворюваності | поліомієліту з в'ялим|B91 |- при кодуванні причин смерті | геміпарезом | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Вегетосудинна |G90.9 |Діагноз "Вегетосудинна дистонія" | дистонія | |не зазначений в МКХ-10 як | | |самостійна нозологічна одиниця і | | |відповідно не має чітко | | |визначеного коду для її кодування.| | |Вегетативні розлади, які | | |проявляються в порушенні регуляції| | |серцево-судинної, дихальної та | | |інших систем організму можуть бути| | |складовою частиною ряду | | |хворобливих станів: гіпертонічна | | |хвороба, ендокринні порушення, | | |хронічна ішемічна хвороба серця, | | |тощо. У такому випадку кодуванню | | |підлягає основне захворювання. | | |Діагноз "Вегетосудинна дистонія" | | |по гіпертонічному, гіпотонічному | | |чи змішаному типу виставляє | | |терапевт або невропатолог, на | | |підставі симптомокомплекса, | | |характерного для зазначеного | | |діагнозу і кодується однією | | |рубрикою G90.9. Якщо у хворого є | | |вегетосудинна дистонія і окремо | | |уточнений діагноз гіпертонічної | | |хвороби, то має реєструватись | | |окремо два різних захворювання: | | |ВСД - шифр G90.9 і гіпертонічна | | |хвороба (ш. I10-I13) | ---------------------+-------+----------------------------------| Нейроциркуляторна |F45.3 |Діагноз "Нейроциркуляторна | астенія | |астенія" повинен виставляти | | |лікар-психіатр | ---------------------+-------+----------------------------------| Злоякісна гіпертензія|I10 |Цей код використовується тільки у | | |тому випадку, якщо у хворого не | | |зареєстрована гіпертонічна хвороба| | |із рубриками I11-I13. При | | |наявності останніх - кодується | | |рубрикою відповідної форми | | |гіпертонічної хвороби | ---------------------+-------+----------------------------------| Гіпертонічний криз |I10 |Код використовується тільки у тому| | |випадку, коли у хворого не | | |зазначена гіпертонічна хвороба з | | |рубриками I11-I13. При їх | | |наявності використовується код | | |останніх | ---------------------+-------+----------------------------------| Передінфарктний стан |I20.0 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Гострий мікроінфаркт |I21.4 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Гостра коронарна |I24.8 | | недостатність | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Гостра коронарна |I24.8 | | смерть | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Раптова серцева |I24.8 | | смерть хворого | | | ішемічною хворобою | | | серця | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Дифузний |I25.1 | | дрібновогнищевий | | | кардіосклероз | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Великовогнищевий |I25.8 | | кардіосклероз | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Післяінфарктний |I25.8 | | кардіосклероз | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Кардіопатія |I27.1 | | кіфосколіотична | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Післяміокардитичний |I51.4 | | кардіосклероз | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Тонзилогенна |I51.9 | | кардіопатія | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Ендокринна |I51.9 |Діагноз слід формулювати як | кардіопатія | |"Дисоваріальна кардіопатія". Але | | |необхідно уточнити діагноз, тому | | |що в значному відсотку випадків | | |цей стан виникає після видалення | | |яєчників. У такому разі необхідно | | |використовувати рубрику I97.8 | ---------------------+-------+----------------------------------| Крововилив у головний|I61.9 | | мозок |S06.2 | | (нетравматичний) - | | | травматичний | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Геморагічний інсульт |I61.9 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Гостре порушення |I63.0 | | мозкового кровообігу | | | в басейні | | | вертебро-базилярної | | | артерії | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Ішемічний інсульт |I63.9 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Гостре порушення |I64.9 | | мозкового кровообігу | | | з геміпарезом | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Трахеобронхіт: |j20.9 |Якщо ураження органів дихання | - в осіб менше |j40 |охоплює більше, ніж одну | 15 років | |анатомічну область і в | - в осіб у віці | |класифікації відсутній код, який | 15 років і старше | |спеціально передбачений для такого| | |поєднання уражень, то кодування | | |проводиться за анатомічно нижче | | |розміщеною локалізацією (в даному | | |випадку кодується бронхіт) | ---------------------+-------+----------------------------------| Рецидивуючий бронхіт |j41.1 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Хронічний |j44.8.2|Даною рубрикою кодується і | обструктивний бронхіт| |хронічний астматичний | | |обструктивний бронхіт | ---------------------+-------+----------------------------------| Хронічна пневмонія: | |Діагноз не використовується і | - у терапевтичній | |повинен бути замінений | практиці | |нозологічною формою, яка кодується| | |підрубрикою j84.1 (пневмонія | | |фіброзна) | ---------------------+-------+----------------------------------| Пневмосклероз |j84.8 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Ерозивний бульбіт |K26.9 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Виразковий бульбіт |K26.9 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Ерозивний гастрит з |K29.1 | | кровотечею |K29.0 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Хронічний |K29.9 | | гастродуоденіт | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Парапроктит |K62.8 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Стрептодермія |L08.0 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Ексудативно- |L20.8 |Формулювання застарілі. Необхідно | катаральний діатез | |використовувати діагноз "Атопічний| Алергічний діатез | |дерматит" | ---------------------+-------+----------------------------------| Токсикодермія |L27.9 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Плоско-вальгусна |M21.0 | | деформація ступні | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Плоско-варусна |M21.1 | | деформація ступні | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Плоскостопість |M21.4 |Плоска ступня, за винятком | (набута) | |вродженої (66.5) | ---------------------+-------+----------------------------------| Артралгія |M25.5 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Порушення постави |M53.2 |Зазначені діагнози (без вказівки | Сутулість | |на наявність кіфозу та сколіозу) | | |рекомендується зазначати як спинна| | |нестабільність. При постановці | | |такого діагнозу у дітей, підлітків| | |та осіб молодого віку необхідно | | |кожний раз виключати | | |гіпермобільний синдром, який | | |лежить в основі патології з боку | | |хребта, а також юнацький | | |остеохондроз хребта (хвороба | | |Кальве і хвороба Шейермана-Мау) і | | |анкілозуючий спондиліт. У жінок в | | |післяменопаузі в таких випадках | | |необхідно виключати остеопороз | ---------------------+-------+----------------------------------| Радикуліт |M54.1 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Гострий |M54.2- |- для вибору відповідного | м'язово-тонічний |M54.5 |четвертого знаку необхідно | синдром | |уточнити локалізацію ураження | ---------------------+-------+----------------------------------| Безплідність |N46 |Діагнози не коректні. Необхідно | - чоловіча |N97.- |уточняти тип безплідності | - жіноча | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Апоплексія яєчника |N83.8 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Альгодисменорея |N94.6 | | ---------------------+-------+----------------------------------| Ерозія шийки матки |O99.8 | | при вагітності | | | ---------------------+-------+----------------------------------| Тубінфікованість |Z22.3 |"Носійство збудників інших | | |уточнених бактеріальних | | |захворювань" | ---------------------+-------+----------------------------------| Віраж туберкулінових |Z22.3 | | проб | | | ---------------------+------------------------------------------| Дисбактеріоз |"Дисбактеріоз кишечника" не є клінічним | |діагнозом. Найбільш поширеними | |захворюваннями у хворих, яким помилково | |виставляється діагноз "дисбактеріоз" є: | |"синдром подразненого кишечника" (K58.-) | |антибіотикоасоційована діарея (K91.9) | |(наприклад, псевдомембранозний коліт, | |обумовлений Klostridium difficile); | |синдром надмірного росту бактерій (у | |хворих з пухлинами тонкого кишечника, | |спайковими процесами в черевній порожнині;| |хворобою Крона; системною склеродермією; | |цукровим діабетом; після перенесеної | |ваготомії). У дитячій практиці | |"дисбактеріоз" іноді виставляється взамін | |діагнозів: "неінфекційна діарея у | |новонародженого" (P78.3); "диспепсія" | |(K30), "неінфекційний ентерит" (K52.9); | |антибіотикоасоційована діарея (K91.8). | |Таким чином, якщо в статистичному | |документі записаний діагноз | |"дисбактеріоз", він повинен оцінюватись як| |неуточнений, попередній і потребує | |уточнення його причини у клініциста. | -----------------------------------------------------------------
Примітка щодо кодування ревматичних хвороб серця: Ревматизм, активний ревматизм, ревмокардит, неактивний
ревматизм є застарілими термінами і не повинні використовуватись
при формулюванні діагнозу, так як не можуть бути закодовані
уточненим тризначним кодом. Замість діагнозу "Активний ревматизм"
введено сучасне поняття "Гостра ревматична лихоманка". Однак, з
нього не слід починати діагноз в статистичному обліковому
документі, так як дане поняття ідентифікується блоком кодів
(I00-I02). Діагноз повинен починатись з формулювання конкретної
нозологічної форми, яка підлягає статистичному обліку. При розвитку (або при рецидиві) ревматичної лихоманки без
ураження серця (або при відсутності згадки про нього) -
застосовується код I00. Для зазначення вперше в житті зареєстрованого захворювання
можна використовувати термін "Гостра ревматична лихоманка" - (код
I00). При розвитку (або рецидиві) ревматичної лихоманки з ураженням
серця або рецидивуючої на фоні раніше сформованого ураження
серця - діагноз формується як ревматична лихоманка з ураженням
серця - I01. При уточненні локалізації запальних змін в серці вони
відповідним чином зазначаються в діагнозі (гострий ревматичний
перикардит, ендокардит, міокардит, інші гострі ревматичні ураження
серця) і кодуються відповідним 4-значним кодом: I01.0; I01.1;
I01.2; I01.8; I01.9. Ревматична хорея кодується рубрикою I02. Ревматична хорея з
ураженням серця має код I02.0; - без ураження серця - I02.9. Замість діагнозу "Неактивний ревматизм" введено сучасне
групове поняття "Хронічні ревматичні хвороби серця" (як результат
раніше перенесеної гострої ревматичної лихоманки, яка призвела до
ураження серця) - коди I05-I09. У статистичному обліковому документі діагноз повинен
починатись не з цього групового поняття, а з конкретної
нозологічної одиниці, яка підлягає кодуванню на 4-значному рівні
відповідно до конкретно встановленої локалізації хронічного
ураження серця. Примітка, яка відноситься до кодування артропатій: Інфекційно-алергічний артрит (поліартрит) - діагноз
застарілий. Сучасне найменування даної патології - "Реактивний
артрит (артропатія)" - рубрика M02.- з відповідним 4-им знаком при
певних формах: артрит, який супроводжує кишковий шунт - M02.0;
післядизентерійна артропатія - M02.1; післяімунізаційна
артропатія - M02.2; хвороба Рейтера - M02.3.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: