open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
N 503/7/16-1201 від 14.01.2000

м.Київ
vd20000114 vn503/7/16-1201

Державним податковим адміністраціям

в Автономній Республіці Крим,

областях, мм.Києві та Севастополі

Про окремі питання оподаткування

податком на додану вартість
( Із змінами, внесеними згідно з Листом Державної

податкової адміністрації

N 1108/7/16-1201 ( v1108225-00 ) від 26.01.2000 )

( На доповнення додатково див. Лист Державної податкової

адміністрації

N 5202/7/16-1201 ( v5202225-00 ) від 13.04.2000 )

Державна податкова адміністрація України надсилає до відома
та врахування в роботі Закон України від 03.12.99 N 1274-XIV
( 1274-14 ) "Про внесення змін до Закону України "Про податок на
додану вартість", яким із Закону України від 03.04.97 N 168
( 168/97-ВР ) "Про податок на додану вартість" виключено підпункти
6.2.5 та 6.2.7 із пункту 6.2 статті 6 відповідно до яких на
операції з продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних
і торфових брикетів; продажу електроенергії, а також продажу газу,
імпортованого в Україну, застосовувалася "нульова" ставка податку
на додану вартість. При виконанні даного Закону необхідно врахувати наступне: 1. Починаючи з 1 січня 2000 року операції з продажу вугілля
та продуктів його збагачення, вугільних і торфових брикетів,
електроенергії, та продаж на митній території України газу,
імпортованого в Україну, незалежно від форми проведення
розрахунків та категорії споживачів, підлягають оподаткуванню
податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків. Одночасно
застерігаємо, що бартерні (товарообмінні операції), які
здійснювалися на території України на протязі IV кварталу 1998
року та протягом 1999 року із вказаними товарами, оподатковувалися
податком на додану вартість за повною ставкою у розмірі 20
відсотків. 2. Податкові зобов'язання по вугіллю та продуктах його
збагачення, вугільних брикетах, електроенергії, газу відповідно до
п.11.11 статті 11 вищезазначеного Закону виникають на дату
зарахування коштів на банківський рахунок платників в рахунок
оплати таких товарів, а датою виникнення права на податковий
кредит у зв'язку з придбанням матеріально-технічних ресурсів,
робіт, послуг, вартість, яких відноситься до валових витрат
виробництва зазначених товарів, є дата списання коштів з
банківського рахунку платника податку в оплату придбаних
матеріально-технічних ресурсів, робіт, послуг (наявність
податкової накладної та фактичне оприбуткування
матеріально-технічних ресурсів, без їх фактичної оплати, не дають
права віднесення до податкового кредиту). Вищезазначений "касовий" метод нарахування податку на додану
вартість не поширюється на операції з продажу вказаних товарів в
межах бартерних (товарообмінних) операцій, для яких дата
виникнення податкових зобов'язань і податкового кредиту визначена
пп.7.3.4 та 7.5.3 статті 7 Закону "Про податок на додану
вартість". Одночасно необхідно відмітити, що на операції з продажу торфу
законодавством передбачено нарахування податку на додану вартість
по першій з події, що сталася раніше, відвантаження торфу чи
отримання коштів на банківський рахунок продавця. 3. ( Застосування положень пункту 3 призупинено на підставі
Листа Державної податкової адміністрації N 1108/7/16-1201
( v1108225-00 ) від 26.01.2000 ) За операціями з продажу вугілля
та продуктів його збагачення, вугільних брикетів, електроенергії,
газу імпортованого на територію України, які були здійснені до
01.01.2000 року, а розрахунки у грошовій формі проводяться після 1
січня 2000 року, податкові зобов'язання визначаються на дату
надходження коштів на банківський рахунок продавця в рахунок
оплати відвантажених ним енергоносіїв за ставкою 20 відсотків,
виходячи із бази оподаткування, встановленої статтею 4 Закону
України "Про податок на додану вартість", та на таку дату
виписуються податкові накладні. 4. Що стосується митного оформлення вказаних енергоносіїв, то
слід зазначити: - постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.99 N 1080
( 1080-99-п ) "Про перелік товарів критичного імпорту" до складу
товарів критичного імпорту віднесено та затверджено вугілля
кам'яне, інше (код ТН ЗЕД 2701 19000) та газ природний (код ТН ЗЕД
2711 21000). А тому незалежно від країни походження вугілля
кам'яне, інше вугілля, газ природний, який імпортується на митну
територію України, звільняється від оподаткування податком на
додану вартість під час їх розмитнення. - постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.98 N 13
( 13-98-п ) "Про реалізацію Угоди між Урядом України та Урядом
Російської Федерації про вільну торгівлю" митне оформлення
товарів, в тому числі вугілля та продуктів його збагачення,
вугільних та торфових брикетів, електроенергії, газу, походженням
з митної території Російської Федерації і призначених для митної
території України, у разі їх ввезення на територію України
проводиться без справляння податку на додану вартість. Пільговий режим оподаткування податком на додану вартість
товарів, як визначених критичним імпортом, так і походженням із
Російської Федерації, застосовується лише під час митного
оформлення вищезазначених ввезених імпортних товарів. При
подальшому продажу на митній території України вказаних товарів,
незалежно від виду діяльності продавця та категорії споживача,
податок на додану вартість поновлюється за повною ставкою у
розмірі 20 відсотків, і база оподаткування визначається згідно з
статтею 4 Закону України "Про податок на додану вартість". 5. Якщо станом на 01.01.2000 року у виробників, торговельних,
оптово-збутових, посередницьких організацій у товарних залишках
рахуються вугілля та продукти його збагачення, вугільні і торфові
брикети, електроенергія, газ незалежно від того вони власного
виробництва чи придбані за цінами з урахуванням нульової ставки
податку на додану вартість, наступна операція з продажу
(перепродажу) підлягає оподаткуванню цим податком за ставкою 20
відсотків. Слід застерегти, що операції з надання послуг по продажу
зазначених енергоносіїв, що здійснюються за цивільно-правовими
договорами, які не передбачають передачу права власності на них,
підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 20
відсотків і базою оподаткування є комісійна (агентська чи інша)
винагорода за надані послуги незалежно від того за якою ставкою
оподатковуються такі товари. 6. Відшкодування податку на додану вартість по товарах, які
втратили нульову ставку оподаткування: По операціях з продажу вугілля та продуктів його збагачення,
вугільних і торфових брикетів, електроенергії, газу імпортованого
на територію України, які здійснюються після 01.01.2000 року,
втрачається право на бюджетне відшкодування протягом місяця, що
настає після подання декларації за звітний період, протягом якого
були здійснені такі операції, а застосовується загальний порядок
сплати та відшкодування податку на додану вартість, а саме:
належні бюджету суми податку сплачуються не пізніше 20 числа
місяця, що наступає за звітним, а від'ємне значення суми податку
на додану вартість зараховується у погашення заборгованості
платника податку із сплати податку на додану вартість, що виникла
у минулих звітних періодах, а за відсутності заборгованості - у
зменшення податкових зобов'язань платника податку протягом трьох
наступних звітних періодів. Крім цього, відшкодування податку на
додану вартість може проводитися іншими шляхами, встановленими
постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.99 р. N 2215
( 2215-99-п ). 7. Законом України від 03.12.99 N 1274-XIV "Про внесення змін
до Закону України "Про податок на додану вартість" виключено
пп.11.22 статті 11 із Закону України "Про податок на додану
вартість". А тому, Державний комітет України по матеріальних
резервах по операціях з продажу матеріальних ресурсів, незалежно
від терміну укладення договорів та закладення матеріальних
цінностей до державного резерву, не має законодавчих підстав для
використання сум податку на додану вартість, отриманих від продажу
матеріальних цінностей, на підтримку незнижувального запасу, а в
загальновстановленому порядку проводить розрахунки з бюджетом.
---------------- Про зазначене Державна податкова адміністрація України
зобов'язує повідомити підпорядковані органи державної податкової
служби і встановити контроль за повнотою та своєчасністю
проведення розрахунків з бюджетом платниками податку на додану
вартість, які перейшли з нульової на повну ставку оподаткування,
не допускати безпідставне передчасне відшкодування коштів з
державного бюджету, а також враховуючи незадовільний фінансовий
стан вугледобувної та енергетичної галузей виробництва, вжити
дієвих заходів по недопущенню податкової заборгованості. Державним податковим адміністраціям визначити кількість
платників (виробників, посередницьких організацій інших структур),
які перейшли з нульової на повну ставку оподаткування, указати
перелік та обсяги товарів, а також суми податку на додану
вартість, які належать сплаті до бюджету по таких товарах за
даними декларацій звітного січня 2000 року. Інформацію подати
електронною поштою не пізніше 15 березня 2000 року за файлом
16121503.NN (NN - код області) за формою, визначеною у додатку.
Заступник Голови О.І.Шитря

Додаток
Довідка

про обсяги та суми податку на додану вартість по

товарах, які втратили "0" ставку податку
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Область| вугілля та продукти його збагачення | вугільні і торфові брикети | з/п| |-------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+- | |кількість плат- |обсяги прода-|суми ПДВ, на-|прогнозні |кількість плат- |обсяги прода-|суми ПДВ, на-|прогнозні | | |ників, які втра-| жу товарів |лежні сплаті |суми ПДВ |ників, які втра-| жу товарів |лежні сплаті |суми ПДВ | | |тили "0" ставку | (тис.грн.) |до бюджету по|на поточ- |тили "0" ставку | (тис.грн.) |до бюджету по|на поточ- | | | податку (шт) | |таких товарах| ний рік | податку (шт) | |таких товарах| ний рік | | | | | за січень |(тис.грн.)| | | за січень |(тис.грн.)| | | | |2000 р. (тис.| | | |2000 р. (тис.| | | | | |грн.) | | | |грн.) | | ---+-------+----------------+-------------+-------------+----------+----------------+-------------+-------------+----------+- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(продовження таблиці) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | електроенергія | газ | +-------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------| |кількість плат- |обсяги прода-|суми ПДВ, на-|прогнозні |кількість плат- |обсяги прода-|суми ПДВ, на-|прогнозні | |ників, які втра-| жу товарів |лежні сплаті |суми ПДВ |ників, які втра-| жу товарів |лежні сплаті |суми ПДВ | |тили "0" ставку | (тис.грн.) |до бюджету по|на поточ- |тили "0" ставку | (тис.грн.) |до бюджету по|на поточ- | | податку (шт) | |таких товарах| ний рік | податку (шт) | |таких товарах| ний рік | | | | за січень |(тис.грн.)| | | за січень |(тис.грн.)| | | |2000 р. (тис.| | | |2000 р. (тис.| | | | |грн.) | | | |грн.) | | +----------------+-------------+-------------+----------+----------------+-------------+-------------+----------| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: