open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2016  № 502

Про затвердження Положення про департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 248 від 21.02.2017
№ 1873 від 12.12.2018
№ 350 від 05.03.2019}

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.12.2011 № 377 "Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України";

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.11.2013 № 1373 "Про затвердження Положення про департамент європейської інтеграції".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А. Абромавичус


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
24.03.2016  № 502

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції

1. Загальні положення

1.1. Департамент міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

{Пункт 1.2 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1873 від 12.12.2018}

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління багатостороннього та двостороннього співробітництва;

управління співробітництва з Європейським Союзом;

відділ координації інструментів міжнародної торгівлі та взаємодії з іноземними представництвами.

{Пункт 1.4 розділу 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 248 від 21.02.2017; в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1873 від 12.12.2018}

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються в положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

участь у формуванні та реалізації державної політики багатостороннього та двостороннього співробітництва з країнами Європи, Північної, Центральної та Південної Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Африки, Близького та Середнього Сходу;

аналіз і розробка пропозицій з оптимізації та поліпшення багатосторонньої та двосторонньої торговельної співпраці та нових форм економічного співробітництва з іноземними державами;

розробка та опрацювання проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань реалізації міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції України;

участь у розробленні та/або підготовці до підписання двосторонніх угод з питань торговельно-економічного співробітництва з країнами Європи, Північної, Центральної та Південної Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Африки, Близького та Середнього Сходу та координація їх виконання;

підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів та пропозицій щодо подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва з країнами Європи, Північної, Центральної та Південної Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Африки, Близького та Середнього Сходу на засідання Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, колегії Мінекономрозвитку та робочі наради;

підготовка матеріалів для участі представників України в роботі Економічної ради СНД та Ради глав урядів СНД;

розроблення пропозиції щодо стратегії економічного співробітництва України з державами - учасницями СНД;

здійснення координації та участь у проведенні переговорів у рамках СНД з питань торговельно-економічного співробітництва;

розроблення пропозицій та здійснення заходів щодо запровадження нових форм економічного співробітництва в рамках СНД, ГУАМ і розвитку торговельно-економічних відносин з ними та ЄАЕС;

забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку багатостороннього співробітництва в рамках СНД в економічній сфері;

координація в межах компетенції роботи центральних органів виконавчої влади з розроблення та реалізації міждержавних, міжурядових та галузевих програм багатостороннього співробітництва у сфері торговельно-економічного співробітництва в рамках СНД, ГУАМ і розвитку торговельно-економічних відносин з ними та ЄАЕС;

забезпечення в межах компетенції взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку багатостороннього та двостороннього співробітництва з іноземними державами в економічній сфері;

здійснення загальної координації діяльності українських частин двосторонніх комісій, комітетів, координаційних рад та інших міжурядових органів з питань економічного співробітництва, проведення моніторингу домовленостей, досягнутих під час засідань цих органів;

здійснення в межах компетенції департаменту організаційного забезпечення підготовки і проведення спільних засідань міжурядових комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, інших двосторонніх міжурядових зовнішньоекономічних заходів, що проводяться в Україні та за кордоном;

участь у межах компетенції в переговорах з представниками закордонних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, іноземними делегаціями, суб'єктами господарювання, а також у міжнародних заходах з питань розвитку міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції;

участь у підготовці до проведення, а також сприяння офіційним українським делегаціям у роботі міжнародних економічних, бізнес форумів, торговельних місій, конференцій, симпозіумів, ділових рад, семінарів, круглих столів з питань багатостороннього та двостороннього співробітництва України з країнами учасницями ЄС, країнами Європи, Північної, Центральної та Південної Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Африки, Близького та Середнього Сходу;

{Абзац сімнадцятий розділу 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 248 від 21.02.2017}

проведення в установленому порядку реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, отримання, аналіз та узагальнення інформації про їх діяльність;

{Розділ 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1873 від 12.12.2018}

забезпечення і координація в межах компетенції виконання українською стороною зобов'язань за міжнародними договорами України з ЄС;

моніторинг торговельно-економічних відносин України та ЄС;

моніторинг виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію між Україною та ЄС), зокрема в частині реалізації режиму вільної торгівлі між сторонами;

підготовка в межах компетенції позиції української сторони щодо розвитку договірних відносин з питань економічного, торговельного та секторального співробітництва між Україною та ЄС, а також безпосередня участь у відповідних переговорних процесах;

здійснення міжвідомчої координації з питань упровадження заходів щодо імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, пов'язаних із функціонуванням режиму вільної торгівлі між сторонами;

участь у встановленому порядку у функціонуванні двосторонніх органів формату Україна - ЄС, утворених у рамках чинних міжнародних договорів, зокрема в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

виконання функцій секретаріату, інформаційне, аналітичне та організаційне забезпечення діяльності української частини Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі;

координація заходів, пов'язаних з участю керівництва Мінекономрозвитку в діяльності органів асоціації Україна - ЄС;

участь у межах компетенції в діяльності українських частин спеціальних підкомітетів, секторальних діалогах, утворених Комітетом асоціації Україна - ЄС у торговельному складі в рамках розділу V "Економічне і галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

виконання функцій контактного пункту для оперативного обміну інформацією в рамках реалізації положень розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

участь у роботі двосторонніх та багатосторонніх органів формату Україна - держави - члени ЄС;

підготовка пропозицій щодо залучення наукових, дослідницьких та інших громадських організацій до розроблення стратегічних документів щодо розвитку співробітництва між Україною та ЄС;

координація заходів, пов'язаних з участю України в діяльності агентств і програм ЄС;

участь у межах компетенції в підготовці проектів міжнародних договорів щодо співробітництва з ЄС у сфері зовнішньої допомоги, інших стратегічних документів у сфері зовнішньої допомоги ЄС;

участь у межах компетенції в роботі керівних, консультативних та дорадчих органів, що утворюються з метою впровадження програм та проектів зовнішньої допомоги ЄС;

забезпечення в межах компетенції представництва/участі України в ініціативі ЄС "Східне партнерство";

участь у підготовці бюджетних програм, пов'язаних з виконанням завдань, покладених на департамент;

координація взаємодії центральних органів виконавчої влади та підготовка пропозицій щодо співробітництва з Організацією Чорноморського економічного співробітництва;

розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

погодження кандидатур працівників, які направляються на роботу до економічних відділів закордонних дипломатичних установ України;

виконує функції секретаріату Української частини спільних міжурядових комісій з питань співробітництва в разі, коли головою Української частини Комісії є Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Віце-прем'єр-міністр України або Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;

{Розділ 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 248 від 21.02.2017; в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1873 від 12.12.2018}

участь в розробленні пропозицій про розширення та поглиблення торговельно-економічного співробітництва з питань, що становлять взаємний інтерес держав;

{Розділ 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 248 від 21.02.2017}

налагодження та розвиток робочих контактів із зарубіжною частиною спільної міжурядової комісії;

{Розділ 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 248 від 21.02.2017}

сприяння оперативному опрацюванню пропозицій, запитів і звернень державних органів щодо торговельно-економічного співробітництва та залучення до опрацювання через зарубіжну частину спільної міжурядової комісії аналогічних звернень української сторони.

{Розділ 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 248 від 21.02.2017}

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

брати участь у нарадах, робочих групах, форумах, конференціях, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції департаменту;

брати участь у переговорах з іноземними суб'єктами в межах компетенції департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції (далі - директор департаменту), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Директор департаменту повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

{Пункт 4.3 розділу 4 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1873 від 12.12.2018}

4.4. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту та несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує розроблення проектів законодавчих і нормативно-правових актів, підготовку проектів інших документів і рішень з питань, що належать до компетенції департаменту;

бере участь у розгляді проектів законодавчих і нормативно-правових актів та інших документів, які надходять на погодження, з питань, що належать до компетенції департаменту, і організовує підготовку пропозицій до них;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву та самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує комунікацію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, що потребують спільного вирішення;

організовує взаємодію з об'єднаннями юридичних осіб або громадян, а також з дипломатичними представництвами іноземних держав та міжнародних організацій в Україні для виконання покладених на департамент завдань та функцій;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до сфери діяльності департаменту;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

розробляє пропозиції, організовує виконання прийнятих рішень щодо формування та реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики з питань розвитку двостороннього та багатостороннього торговельно-економічного співробітництва, а також упровадження інструментів сприяння захисту інтересів України в торговельно-економічних відносинах з країнами світу;

працює з документами про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах із зовнішньоекономічних питань;

бере участь у розробленні та виконанні заходів Плану цивільного захисту Міністерства на особливий період;

відповідає за стан пожежної безпеки в приміщеннях департаменту та здійснює контроль за виконанням правил пожежної безпеки;

{Пункт 4.4 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1873 від 12.12.2018}

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього службового розпорядку, забезпечує раціональний розподіл обов'язків між ними, уживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників департаменту;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту - начальника управління багатостороннього та двостороннього співробітництва, заступника директора департаменту - начальника управління співробітництва з Європейським Союзом та заступника директора департаменту - начальника відділу координації інструментів міжнародної торгівлі та взаємодії з іноземними представництвами;

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 4.4 розділу 4 в редакції Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1873 від 12.12.2018, № 350 від 05.03.2019}

погоджує положення про структурні підрозділи, утворені у складі департаменту;

забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом персоналу роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

{Абзац двадцять перший пункту 4.4 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1873 від 12.12.2018}

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

{Абзац двадцять другий пункту 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1873 від 12.12.2018}

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців департаменту;

утворює тимчасові робочі групи, до складу яких входять працівники департаменту, з метою підготовки та реалізації особливо важливих завдань.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник управління багатостороннього та двостороннього співробітництва:

виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності;

бере участь у здійсненні організаційних та інформаційних заходів під час проведення засідань міжурядових спільних комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, їх українських частин, робочих міжвідомчих груп тощо, у межах повноважень, наданих директором департаменту;

за дорученням директора департаменту бере участь у переговорах та зустрічах із співробітниками представництв іноземних держав, акредитованих в Україні, міжнародних форумах та конференціях тощо;

за дорученням директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях та установах з питань, що належать до повноважень департаменту;

за дорученням директора департаменту співпрацює з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади та керівниками інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, які потребують спільного вирішення;

приймає рішення та підписує службові записки на адресу самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку у справах, що виникають у сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, у межах повноважень, наданих директором департаменту;

координує та бере участь у розробленні проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції департаменту;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

використовує в роботі відомості про довгострокові прогнози, оцінки центральних органів виконавчої влади щодо перспектив стратегічного розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва з питань зовнішньоекономічної діяльності України, володіння якими дає змогу заінтересованій країні або третій стороні здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці;

працює з документами, що містять директиви, плани та вказівки делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну в міжнародних переговорах;

виконує інші функції та завдання згідно з дорученнями директора департаменту.

4.6. Заступник директора департаменту - начальник управління співробітництва з Європейським Союзом:

виконує обов'язки директора департаменту в разі тимчасової відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління багатостороннього та двостороннього співробітництва;

за дорученням директора департаменту, а також керівництва Мінекономрозвитку, згідно з повноваженнями, наданими відповідно до законодавства, веде переговори з представниками інституцій ЄС, його країн-членів;

організовує та забезпечує взаємодію Мінекономрозвитку з центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань забезпечення співробітництва між Україною та ЄС у торговельній та економічній сфері;

у межах компетенції управління бере участь у роботі двосторонніх органів, утворених на виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту;

несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в підпорядкованому управлінні та в департаменті в цілому;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції управління;

візує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку та директору департаменту;

з питань, що належать до компетенції управління та/або департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку в межах повноважень, наданих директором департаменту;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує комунікацію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення, у межах повноважень, наданих директором департаменту;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до сфери діяльності департаменту, у межах повноважень, наданих директором департаменту;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

відповідно до завдань та функцій, покладених на департамент, використовує в роботі відомості про директиви, вказівки та технічні завдання делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, форумах, семінарах) з питань економічного, торговельного та секторального співробітництва України з ЄС, а також держав - членів ЄС;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту, у межах повноважень, наданих директором департаменту;

виконує інші функції та завдання згідно з дорученнями директора департаменту;

здійснює інші повноваження, надані керівництвом Мінекономрозвитку та директором департаменту відповідно до законодавства України.

4.7. Заступник директора департаменту - начальник відділу координації інструментів міжнародної торгівлі та взаємодії з іноземними представництвами:

виконує обов'язки директора департаменту в разі тимчасової відсутності директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління багатостороннього та двостороннього співробітництва та заступника директора департаменту - начальника управління співробітництва з Європейським Союзом;

організовує взаємодію з представниками іноземних суб'єктів господарської діяльності для виконання покладених на відділ завдань та функцій;

за дорученням директора департаменту, а також керівництва Мінекономрозвитку згідно з повноваженнями, наданими відповідно до законодавства, веде переговори з представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованими на території України;

підписує службові картки іноземних співробітників представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності;

за дорученням директора департаменту співпрацює з Українською частиною двосторонньої міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва;

бере участь у межах компетенції відділу в розробленні пропозицій та організації виконання прийнятих рішень щодо формування і реалізації єдиної державної зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики з питань розвитку двостороннього та багатостороннього торговельно-економічного співробітництва, а також упровадження інструментів сприяння захисту інтересів України в торговельно-економічних відносинах з країнами світу;

за дорученням директора департаменту бере участь у переговорах та зустрічах із співробітниками представництв іноземних держав, акредитованих в Україні, міжнародних форумах та конференціях тощо;

за дорученням директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до повноважень департаменту;

організовує взаємодію із суб'єктами господарювання або громадянами, а також з дипломатичними представництвами іноземних держав та міжнародних організацій в Україні для виконання покладених на відділ завдань та функцій;

за дорученням директора департаменту співпрацює з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади та керівниками інших структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, які потребують спільного вирішення;

приймає рішення та підписує службові записки на адресу самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку у справах, що виникають у сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, у межах повноважень, наданих директором департаменту;

координує та бере участь у розробленні проектів законодавчих і нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження службової інформації в департаменті;

виконує інші функції та завдання згідно з дорученнями директора департаменту;

здійснює інші повноваження, надані керівництвом Мінекономрозвитку та директором департаменту, відповідно до законодавства України.

{Розділ 4 доповнено пунктом 4.7 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 350 від 05.03.2019}

{Розділ 4 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 248 від 21.02.2017}

Директор
департаменту міжнародного
торговельно-економічного
співробітництва
та європейської інтеграції

О.О. Балбекова

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: