open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
28.09.2011 N 501
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики та продовольства

N 270 ( v0270730-12 ) від 16.05.2012 }
Про Науково-технічну раду міністерства

Відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики та
продовольства України, затвердженого Указом Президента України від
23.04.2011 N 500 ( 500/2011 ) "Про Міністерство аграрної політики
та продовольства України" та з метою розв'язання пріоритетних
завдань з організації наукового забезпечення реформування
агропромислового виробництва і розвитку сільських територій
Н А К А З У Ю:
1. Створити Науково-технічну раду Міністерства аграрної
політики та продовольства України.
2. Затвердити такі, що додаються:
2.1. Положення про Науково-технічну раду Міністерства
аграрної політики та продовольства України.
2.2. Склад Науково-технічної ради Міністерства аграрної
політики та продовольства України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики
від 16.08.2010 N 492 ( v0492555-10 ) "Про Науково-технічну раду
міністерства".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Безуглого М.Д.
Міністр М.В.Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

28.09.2011 N 501

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-технічну раду

Міністерства аграрної політики

та продовольства України

1. Загальні положення
1.1. Науково-технічна рада Міністерства аграрної політики та
продовольства України (далі - Рада) є дорадчим
консультативно-експертним органом Міністерства аграрної політики
та продовольства України і призначена для розгляду наукових
рекомендацій та інших пропозицій щодо розвитку головних напрямів
науки і техніки у сфері агропромислового комплексу, а також
обговорення найважливіших програм в аграрній галузі.
1.2. Персональний склад та Положення Ради затверджуються
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
(далі - Міністерство).
1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, указами Президента України,
актами Кабінету Міністрів України, а також наказами Міністерства
та цим Положенням.
1.4. В інтересах забезпечення комплексності аналізу питань і
об'єктивності прийнятих рішень Рада здійснює свою діяльність у
тісному контакті із структурними підрозділами Міністерства,
аграрними вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації,
науковими установами галузі, Національною академією аграрних наук
України (далі - НААН) та іншими центральними органами виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра аграрної політики та
продовольства України.
1.5. Функції робочого органу Ради виконує відділ організації
наукового супроводу та трансферу інновацій Департаменту
науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських
територій Міністерства.
2. Основні завдання Ради
2.1. Обґрунтування науково-технічної політики у сфері
сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової,
переробної та виноробної промисловості, напрямів всебічного
прискорення освоєння досягнень науково-технічного прогресу.
2.2. Розгляд та затвердження пріоритетних напрямків
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства.
2.3. Розгляд наукових рекомендацій за основними напрямами
розвитку науки і техніки, висновків незалежної експертизи з питань
формування прикладних досліджень, розподілу та освоєння бюджетних
та позабюджетних коштів і технічних ресурсів, рівня проведення
завершених розробок.
3. Функції Ради
3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань приймає
участь у формуванні: 3.1.1. Наукових рекомендацій стосовно пріоритетних напрямів
розвитку науково-технічного прогресу з урахуванням економічної
доцільності використання коштів; 3.1.2. Державних та регіональних програм розвитку науки і
техніки; 3.1.3. Державної і ринкової системи освоєння досягнень
науково-технічного прогресу; 3.1.4. Проектів інформаційного забезпечення товаровиробників
та перспективних інформаційних технологій на державному і
регіональному рівнях управління агропромисловим виробництвом; 3.1.5. Розглядає пропозиції по формуванню пріоритетів у
розвитку галузей агропромислового виробництва, харчової,
переробної та інших галузей, створенню конкурентоспроможного ринку
наукової продукції; 3.1.6. Проводить аналіз виконання державних і регіональних
цільових науково-технічних програм; 3.1.7. Узагальнює інформацію структурних підрозділів
Міністерства, науково-дослідних установ про хід реалізації рішень
і рекомендацій Ради; 3.1.8. Здійснює координацію і надає методичну допомогу
діяльності секціям Ради; 3.1.9. Визначає пріоритетні напрями аграрної науки.
4. Склад і структура Ради
4.1. Рада складається з президії (далі - президія Ради) та
секцій Ради (далі - секція).
4.2. Очолює Раду Міністр, який є головою президії Ради
Міністерства. У разі відсутності Міністра його обов'язки виконує
перший заступник Міністра.
4.3. В складі Ради постійно діють секції: аграрної економіки; продовольства; землеробства та механізації; тваринництва; науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських
територій; ветеринарної та фітосанітарної служби; земельних відносин; рибного господарства; лісового та мисливського господарства.
4.4. Очолює секцію керівник самостійного структурного
підрозділу Міністерства або керівник центрального органу
виконавчої влади.
4.5. До складу секції входять висококваліфіковані спеціалісти
даної галузі, вчені, новатори виробництва, провідні фахівці,
представники громадських організацій та товаровиробники.
4.6. Секретарем секції обирається один із її членів шляхом
голосування.
5. Організація роботи Ради
5.1. Розгляд конкретного питання на засіданні президії Ради і
секцій завершується прийняттям відповідного рішення шляхом
голосування і розгляду при необхідності висновків експертів.
5.2. Важливі комплексні і проблемні питання розглядаються на
засіданні президії Ради, питання міжгалузевого значення - на
об'єднаному засіданні відповідних секцій, галузеві - на засіданні
відповідної секції.
5.3. Засідання Ради проводиться не менше одного разу на
квартал, засідання секцій Ради - два-три рази на квартал. Можливі
виїзні засідання рад урядових органів державного управління у
складі Міністерства та секцій Ради.
5.4. Члени президії Ради, секції, експерти, що іменуються в
протоколі засідання "члени Науково-технічної ради Міністерства
аграрної політики та продовольства України" і секретарі секцій
користуються однаковим правом одного вирішального голосу. Рішення
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів
Ради, присутніх на засіданні.
5.5. Питання, рішення яких не потребує широкого залучення
вчених і спеціалістів, можуть розглядатися в робочому порядку
президією Ради.
5.6. За окремими рішеннями видається наказ Міністерства щодо
їх затвердження.
5.7. Для розгляду в президії Ради (секції) направляються
пропозиції, які випливають із закінчених науково-дослідних,
дослідно-конструкторських і дослідно-проектних робіт або їх
самостійних етапів, результатів наукового узагальнення виробничого
вітчизняного та зарубіжного досвіду. За погодженням з головою
президії до розгляду приймаються також ініціативні розробки та
результати наукових досліджень, що потребують сприяння в
розширенні досліджень і організації широкої виробничої перевірки.
5.8. Для розгляду на Раді необхідно подати: тези повідомлення (доповіді) в 2-х примірниках; пропозиції (рекомендації, інструкції, нормативи, проекти,
моделі системи і конструкцій, результати досліджень та ін.)
у 2-х примірниках з витягом з рішення вченої або Ради організації,
де виконана робота; висновок головного науково-дослідного інституту,
конструкторського бюро інституту, технологічного центру,
провідного вченого з відповідної проблеми; патент, авторське свідоцтво, тощо на закінчений
науково-технічний проект, акти виробничої перевірки та інші
матеріали, що підтверджують доцільність впровадження; рішення секції Ради з даного питання із зазначенням обсягу
впровадження необхідного матеріально-фінансового, методичного і
кадрового забезпечення та розрахункового економічного ефекту на
одиницю впровадження.
5.9. Матеріали, які призначені для наступного опублікування,
оформляються у відповідності з вимогами до рукописів.
5.10. Президія Ради працює за річними планами, затвердженими
головою президії.
5.11. Протокол засідання Ради підписують голова Ради та
секретар. Витяг з протоколу підписує секретар Ради.
5.12. В засіданнях Ради з дозволу голови Ради можуть брати
участь (без права голосу) науковці незалежно від підпорядкованості
наукової установи, вчені навчальних закладів, спеціалісти і
співробітники підприємств, організацій, міністерств та відомств,
що не є членами Ради. Пропозиції до плану роботи президії Ради вносяться
департаментами та іншими структурними підрозділами Міністерства за
матеріалами, що надійшли від НААН, аграрних вищих навчальних
закладів, науково-дослідних, проектних і дослідно-конструкторських
установ, підприємств та інших організацій. Пропозиції вносяться до плану роботи секції і передбачають: повну назву питання; запланований строк розгляду (місяць); підставу для розгляду, назву підрозділу (установи), який
виносить питання на розгляд; назву юридичної особи і прізвище доповідача; назву структурного підрозділу, прізвище відповідального за
підготовку матеріалів; кількість запрошених і членів відповідної секції.
5.13. Форма плану роботи президії Ради встановлюється її
головою.
5.14. Рішення Ради та секцій оформляються протоколом,
затверджуються Міністром або першим заступником Міністра і
рекомендуються до виконання відповідними підрозділами
Міністерства.
5.15. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосували не менше 2/3 членів Ради, які взяли участь у
засіданні.
5.16. Рішення Ради (секцій) з важливих питань
агропромислового виробництва, харчової, переробної та інших
галузей приймаються згідно наказу Міністерства, проект якого готує
структурний підрозділ, який визначений на засіданні Ради (секцій).
6. Права та обов'язки керівництва Ради
6.1. Голова діє від імені Ради на основі цього Положення.
У відсутності голови його обов'язки виконує заступник.
6.2. Голова Ради має право: скликати поза планом засідання президії Ради; давати розпорядження головам секцій з усіх питань організації
роботи Ради; переглядати рішення секцій; одержувати від керівників структурних підрозділів
центрального апарату пропозиції і матеріали щодо роботи Ради; залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) та вчених для експертизи матеріалів
і підготовки висновків з окремих питань.
6.3. Секретар Ради проводить організаційну роботу, яка
забезпечує її планомірну діяльність, формує план роботи, здійснює
контроль за виконанням плану, готує матеріали до засідання Ради,
відпрацьовує проекти рішень, забезпечує розповсюдження прийнятого
рішення членам Ради, зацікавленим підприємствам, проводить
перевірку виконання прийнятих рішень, а також готує річні звіти
про діяльність Ради.
Заступник директора Департаменту
науково-освітнього забезпечення
АПВ та розвитку сільських
територій Л.А.Ставнича

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

28.09.2011 N 501

СКЛАД

Науково-технічної ради

Міністерства аграрної політики

та продовольства України

Президія
Присяжнюк - Міністр аграрної політики
Микола Володимирович та продовольства України, к.тех.н.,

голова президії
Заступники голови президії:
Безуглий - перший заступник Міністра аграрної
Микола Дмитрович політики та продовольства України,

президент НААН, академік НААН, д.с.-г.н.
Калетнік - Голова Комітету Верховної Ради України
Григорій Миколайович з питань аграрної політики та земельних

відносин, член-кореспондент НААН,

д.ек.н., професор (за згодою)
Головний секретар президії
Синявська - директор Департаменту науково-освітнього
Ірина Максимівна забезпечення АПВ та розвитку сільських

територій
Члени президії:
Бісюк - Голова Державної ветеринарної
Іван Юрійович та фітосанітарної служби України -

Головний державний інспектор

ветеринарної медицини України
Вашешніков - директор Департаменту правової
Микола Олександрович та законопроектної роботи
Воскобійник - головний консультант Головного
Юлія Сергіївна управління соціально-економічної

політики Адміністрації Президента

України (за згодою)
Гетя - директор Департаменту тваринництва,
Андрій Анатолійович к.с.-г.н.
Демидов - директор Департаменту землеробства,
Олександр Анатолійович к.с.-г.н.
Дроник - Голова Державного агентства рибного
Віктор Сергійович господарства України
Качка - директор Департаменту
Тарас Андрійович зовнішньоекономічних зв'язків
Кваша - директор Департаменту економічного
Сергій Миколайович розвитку і аграрного ринку,

член-кореспондент НААН, д.ек.н.
Кириленко - народний депутат України,
Іван Григорович член-кореспондент НААН, д.ек.н.,

к.іст.н.
Козаченко - президент Всеукраїнського громадського
Леонід Петрович об'єднання "Українська аграрна

конфедерація" (за згодою)
Куць - директор Департаменту продовольства
Олександр Іванович
Лупенко - директор Департаменту забезпечення
Юрій Олексійович діяльності Міністра (патронатна служба)

Міністерства фінансів України, академік

НААН, д.ек.н.
Мельник - заступник Міністра аграрної політики
Сергій Іванович та продовольства України - керівник

апарату, д.ек.н.
Мельничук - ректор Національного університету
Дмитро Олексійович біоресурсів і природокористування

України, академік НАН та НААН,

д.біол.н.
Сень - заступник Міністра аграрної політики
Олександр Васильович та продовольства України
Сівець - Голова Державного агентства лісових
Віктор Миколайович ресурсів України
Тимченко - Голова Державного агентства земельних
Сергій Михайлович ресурсів України
СЕКЦІЯ

аграрної економіки
Кваша - директор Департаменту економічного
Сергій Миколайович розвитку і аграрного ринку, д.ек.н.,

професор, член-кореспондент НААН,

голова секції
Заступники голови секції:
Ахіджанов - директор Департаменту
Баграт Рафікович фінансово-кредитної політики
Гаврилюк - начальник Управління бухгалтерського
Віктор Миколайович обліку, звітності та господарського

забезпечення
Качка - директор Департаменту
Тарас Андрійович зовнішньоекономічних зв'язків
Розгон - директор Департаменту розвитку аграрного
Анатолій Васильович ринку, к.ек.н.
Секретар
Осадча - головний спеціаліст відділу економічного
Наталія Миколаївна аналізу Департаменту економічного

розвитку і аграрного ринку
Члени секції:
Бержанір - проректор з наукової роботи Уманського
Анатолій Леонідович національного університету садівництва,

к.ек.н.
Бородіна - завідувач відділу економіки і політики
Олена Миколаївна аграрних перетворень ДУ "Інститут

економічного прогнозування" НАНУ,

член-кореспондент НААН, д.ек.н.,

професор (за згодою)
Варченко - завідуюча кафедри маркетингу
Ольга Миронівна та фінансово-комерційного управління

Білоцерківського національного аграрного

університету, д.ек.н., професор
Гриценко - в.о. президента Національної асоціації
Микола Петрович сільськогосподарських дорадчих служб

(за згодою)
Демчак - директор Українського науково-дослідного
Іван Микитович інституту продуктивності

агропромислового комплексу
Діброва - декан факультету аграрного менеджменту
Анатолій Дмитрович управління Національного університету

біоресурсів і природокористування

України, д.ек.н., доцент (за згодою)
Жмайлов - проректор з навчальної роботи, директор
Валерій Миколайович Інституту економіки і менеджменту,

завідувач кафедри статистики, аналізу

господарської діяльності та маркетингу

Сумського національного аграрного

університету, к.ек.н.
Жук - академік-секретар відділення аграрної
Валерій Миколайович економіки і продовольства НААН,

член-кореспондент НААН, к.ек.н.

(за згодою)
Зіновчук - директор Науково-навчального інституту
Віталій Володимирович економіки та агробізнесу, завідувач

кафедри зовнішньоекономічної діяльності

підприємств, д.ек.н.
Кінщак - заступник директора Департаменту
Андрій Андрійович економічного розвитку і аграрного

ринку - начальник відділу
Коцупатрий - декан факультету економіки АПК
Михайло Миколайович Київського національного економічного

університету ім. В.Гетьмана, к.ек.н.,

професор (за згодою)
Мірошниченко - директор Чорноморського регіону компанії
Іван Володимирович NOBEL RESORS
Молдован - головний науковий співробітник Інституту
Любов Василівна економіки та прогнозування НАН України,

д.ек.н., професор
Правдюк - проректор з навчальної роботи
Наталія Леонідівна Вінницького національного аграрного

університету, д.ек.н., професор
Рудик - директор Інституту бізнесу і фінансів
Володимир Касянович Подільського державного

аграрно-технічного університету,

к.ек.н., доцент
Саблук - директор Національного наукового центру
Петро Трохимович "Інститут аграрної економіки" НААН,

академік НААН, д.ек.н. (за згодою)
Сіренко - завідувач кафедри фінансів, директор
Наталія Миколаївна Наукового інституту інноваційних

технологій і змісту аграрної освіти

Миколаївського державного аграрного

університету, д.ек.н.
Танклевська - завідувач кафедри фінансів та кредиту
Наталія Станіславівна Херсонського державного аграрного

університету, д.ек.н., професор
Ткаченко - ректор Луганського національного
Валентина Григорівна аграрного університету, д.ек.н.,

професор
Ульянченко - завідувач кафедри Харківського
Олександр Вікторович національного аграрного університету

ім. В.В. Докучаєва
Черевко - завідувач кафедри економіки Львівського
Георгій Владиславович національного аграрного університету,

д.ек.н.
Шпичак - директор Інституту економіки
Олександр Михайлович та прогнозування агропромислового

виробництва Національного університету

біоресурсів і природокористування

України, д.ек.н. (за згодою)
СЕКЦІЯ

земельних відносин
Тимченко - Голова Державного агентства земельних
Сергій Михайлович ресурсів України, голова секції
Заступник голови секції:
Кадомський - перший заступник Голови Державного
Артем Маркович агентства земельних ресурсів України
Калюжний - заступник Голови Державного агентства
Микола Никифорович земельних ресурсів України
Секретар
Осадча - головний спеціаліст відділу координації
Ірина Миколаївна нормативної діяльності Департаменту

нормативно-правового забезпечення

розвитку земельних відносин
Члени секції:
Мартин - докторант Національного університету
Андрій Геннадійович біоресурсів і природокористування

України, к.ек.н.
Вовк - голова Ради директорів асоціації
Анатолій Іванович "Земельна спілка України"
Греков - директор Державного
Валерій Олександрович науково-технологічного центру охорони

родючості ґрунтів "Центрдержродючість",

к.с.-г.н.
Гущик - помічник-консультант народного депутата
Сергій Сергійович України
Омельянченка Д.С. - голови підкомітету з питань земельних

відносин Комітету Верховної Ради України

з питань аграрної політики та земельних

відносин
Демидов - директор Департаменту землеробства,
Олександр Анатолійович к.с.-г.н.
Заяць - заступник голови Громадської ради
Віктор Мефодійович при Державному агентстві земельних

ресурсів України, керівник

Всеукраїнської громадської організації

"Спілка оцінювачів землі", к.ек.н.
Кваша - директор Департаменту економічного
Сергій Миколайович розвитку і аграрного ринку,

член-кореспондент НААН, д.ек.н.
Краснолуцький - директор Департаменту землеустрою
Олександр Васильович Державного агентства земельних ресурсів

України
Курило - директор Навчально-наукового інституту
Володимир Іванович земельних ресурсів та правознавства,

доктор юридичних наук, професор,

академік Академії наук вищої освіти

України
Новаковський - перший заступник директора з наукової
Леонід Якович роботи КП "Київський інститут земельних

відносин", академік НААН, д.ек.н.
Новіков - голова Аграрного союзу України
Геннадій Володимирович
Святко - директор ДП "Земельний фонд"
Сергій Анатолійович
Степанюк - в.о. директора ДП "Головний
Віталій Ростиславович науково-дослідний та проектний інститут

землеустрою"
Третяк - член ради асоціації "Земельна спілка
Антон Миколайович України", член-кореспондент НААН,

д.ек.н., професор
СЕКЦІЯ

землеробства та механізації
Сень - заступник Міністра аграрної політики
Олександр Васильович та продовольства України, голова секції
Заступники голови секції:
Демидов - директор Департаменту землеробства,
Олександр Анатолійович к.с.-г.н.
Іващенко - академік - секретар відділення
Олексій Олександрович рослинництва НААН, академік НААН,

д.с.-г.н.
Ромащенко - академік - секретар відділення
Михайло Іванович землеробства, меліорації і механізації

НААН, академік НААН, д.с.-г.н.
Секретар
Рудюк - начальник відділу загального
Анатолій Миколайович землеробства хімізації та меліорації

земель Департаменту землеробства
Члени секції:
Агафонов - начальник відділу садівництва,
Михайло Федорович виноградарства та підакцизної продукції

Департаменту продовольства
Адамчук - директор Національного наукового центру
Валерій Васильович "Інститут механізації і електрифікації

сільського господарства" НААН, академік

НААН, д.тех.н. (за згодою)
Балаєв - завідувач кафедри ґрунтознавства
Анатолій Джалілович та охорони ґрунтів Національного

університету біоресурсів

і природокористування України,

д.с.-г.н., професор
Бахматюк - власник корпорації "UKRLANDFARMING"
Олег Романович
Виторук - заступник директора Інституту
Олександр Михайлович садівництва НААН, д.с.-г.н., професор

(за згодою)
Вікторук - головний спеціаліст відділу насінництва
Олександр Михайлович Департаменту землеробства
Греков - директор Державного
Валерій Олександрович науково-технологічного центру охорони

родючості ґрунтів "Центрдержродючість",

к.с.-г.н.
Гудзій - начальник Української державної
Юрій Борисович помологічно-ампелографічної інспекції
Гринько - заступник директора Департаменту
Павло Васильович землеробства - начальник відділу

інженерно-технічного забезпечення

та ринків техніки
Дубровін - директор Навчально-наукового технічного
Валерій Олександрович інституту Національного університету

біоресурсів і природокористування

України, д.тех.н., професор
Жарун - заступник директора Департаменту
Юрій Леонідович землеробства
Каленська - директор НДІ агротехнологій та якості
Світлана Михайлівна продукції рослинництва Національного

університету біоресурсів

і природокористування України,

д.с.-н.г. (за згодою)
Карась - начальник управління
Борис Веніамінович сільськогосподарського виробництва

агрохолдінгу "Астра-Київ"
Кравчук - директор Українського науково-дослідного
Володимир Іванович інституту прогнозування та випробування

техніки і технологій для сільського

господарства ім. Леоніда Погорілого,

член-кореспондент НААН, д.тех.н.,

професор
Ретьман - заступник директора Інституту захисту
Сергій Васильович рослин НААН, к.с.-г.н. (за згодою)
Сухомлин - начальник відділу зернових та технічних
Леонід Вікторович культур Департаменту землеробства
Тимченко - президент Української асоціації
Віктор Наумович виробників і переробників сої, к.ек.н.

(за згодою)
Тимощук - головний спеціаліст відділу енергетики
Віктор Леонідович та альтернативних видів палива

Департаменту землеробства
Хорішко - директор ТОВ "Корпорація "Агро-Союз"
Володимир Дмитрович
Юрченко - головний спеціаліст відділу розвитку
Василь Григорович садівництва, виноградарства

та виноробства Департаменту землеробства
СЕКЦІЯ

тваринництва
Сень - заступник Міністра аграрної політики
Олександр Васильович та продовольства України, голова секції
Заступники голови секції:
Гетя - директор Департаменту тваринництва,
Андрій Анатолійович к.с.-г.н.
Рубленко - академік - секретар відділення зоотехнії
Михайло Васильович та ветеринарної медицини НААН, академік

НААН, д.вет.н., професор (за згодою)
Секретар
Круть - головний спеціаліст Київського обласного
Володимир Іванович державного підприємства по племінній

справі у тваринництві (за згодою)
Члени секції:
Альшанова - заступник директора Департаменту
Олена Олегівна тваринництва
Бакуменко - голова ради директорів асоціації "Союз
Олександр Борисович птахівників України" (за згодою)
Бащенко - директор Інституту розведення і генетики
Михайло Іванович тварин НААН, академік НААН, д.с.-г.н.

(за згодою)
Березовський - завідувач відділу розведення і генетики
Микола Давидович Інституту свинарства

ім. О.В. Квасницького НААН,

член-кореспондент НААН, д.с.-г.н.

(за згодою)
Білозерський - голова Української галузевої
Олег Леонідович виробничо-наукової асоціації "М'ясне

скотарство" (за згодою)
Білоус - генеральний директор Національного
Олександр Васильович об'єднання по племінній справі

у тваринництві "Укрплемоб'єднання"

(за згодою)
Боднар - начальник відділу розвитку галузей
В'ячеслав Іванович тваринництва Департаменту тваринництва
Боднарчук - директор Національного наукового центру
Леонід Іванович "Інституту бджільництва

ім. П.І. Прокоповича", член-кореспондент

НААН, к.біол.н. (за згодою)
Бондаренко - голова правління Національної асоціації
Василь Маркович молочників України "Укрмолпром"

(за згодою)
Володін - директор Інституту інноваційного
Сергій Анатолійович провайдингу, член-кореспондент НААН,

д.ек.н. (за згодою)
Гнатюк - генеральний директор Української
Сергій Андрійович корпорації по виробництву м'яса

на промисловій основі "Тваринпром"

(за згодою)
Горжеєв - перший заступник Голови Державної
Володимир Михайлович ветеринарної та фітосанітарної служби

України - заступник Головного державного

інспектора ветеринарної медицини

України, к.вет.н.
Грициняк - директор Інституту рибного господарства
Ігор Іванович НААН, к.с.-г.н. (за згодою)
Гузєв - заступник директора Інституту розведення
Ігор Вікторович і генетики тварин НААН, к.с.-г.н.

(за згодою)
Єресько - директор Технологічного інституту
Георгій Олексійович молока і м'яса НААН, академік НААН,

д.тех.н.(за згодою)
Єфіменко - головний науковий співробітник Інституту
Михайло Якович розведення і генетики тварин НААН,

член-кореспондент НААН, д.с.-г.н.

(за згодою)
Засуха - завідувач кафедри технології, економіки
Юрій Васильович та менеджменту у тваринництві

Національного університету біоресурсів

і природокористування України, д.с.-г.н.

(за згодою)
Ковтун - заступник директора Інституту розведення
Світлана Іванівна і генетики тварин НААН, д.біол.н.
Костенко - начальник відділу зоотехнії
Олександр Іванович та ветеринарної медицини НААН, к.с.-г.н.

(за згодою)
Косюк - голова правління приватного
Олександр Анатолійович акціонерного товариства "Миронівський

хлібопродукт"
Кравченко - директор Інституту свинарства
Оксана Іванівна ім. О.В. Квасницького НААН, к.с.-г.н.

(за згодою)
Кудрявська - начальник відділу селекційно-племенної
Неллі Валеріївна роботи Департаменту тваринництва
Лісовий - начальник Об'єднання державних племінних
Федір Григорович заводів України "Укрдержплемзаводи"

(за згодою)
Луценко - перший заступник директора Українського
Марія Михайлівна науково-дослідного інституту

прогнозування та випробування техніки

і технологій для сільського господарства

ім. Леоніда Погорілого, д.с.-г.н.

(за згодою)
Петров - генеральний директор Асоціації
Юрій Євгенович птахівничих підприємств "Птахопром

України" (за згодою)
Помитун - заступник директора з наукової роботи
Іван Андрійович Інституту тваринництва НААН, д.с.-г.н.

(за згодою)
Попов - голова правління Національної асоціації
Володимир Ілліч виробників м'яса і м'ясопродуктів

України "Укрм'ясо" (за згодою)
Рибалко - головний науковий співробітник Інституту
Валентин Павлович свинарства ім. О.В. Квасницького НААН,

академік НААН, д.с.-г.н. (за згодою)
Рубан - заступник директора Інституту розведення
Сергій Юрійович і генетики тварин НААН,

член-кореспондент НААН, д.с.-г.н.

(за згодою)
Руденко - директор Інституту тваринництва НААН,
Євген Володимирович член-кореспондент НААН, д.вет.н.

(за згодою)
Саєнко - директор асоціації "Союз кіннотників
Катерина Миколаївна України" (за згодою)
Снітинський - ректор Львівського національного
Володимир Васильович аграрного університету, д.біол.н.,

професор
Терещенко - директор Інституту птахівництва
Олександр Володимирович НААН, к.біол.н. (за згодою)
Шаламай - головний спеціаліст відділу організації
Лариса Петрівна наукового супроводу та трансферу

інновацій Департаменту

науково-освітнього забезпечення АПВ

та розвитку сільських територій,

к.с.-г.н.
СЕКЦІЯ

науково-освітнього забезпечення АПВ

та розвитку сільських територій
Синявська - директор Департаменту науково-освітнього
Ірина Максимівна забезпечення АПВ та розвитку сільських

територій, голова секції
Заступники голови секції:
Ставнича - заступник директора Департаменту
Людмила Анатоліївна науково-освітнього забезпечення АПВ

та розвитку сільських територій
Секретар
Мельник - головний спеціаліст відділу наукового
Наталія Вікторівна супроводу та трансферу інновацій

Департаменту науково-освітнього

забезпечення АПВ та розвитку сільських

територій
Члени секції:
Ведмідь - начальник відділу розвитку
Лариса Миколаївна сільськогосподарського підприємства

Департаменту науково-освітнього

забезпечення АПВ та розвитку сільських

територій
Галібаренко - директор Українського
Микола Федорович державно-кооперативного

проектно-вишукувального

та науково-дослідного об'єднання

"УкрНДІагропроект"
Гіневська - заступник директора Департаменту
Наталія Миколаївна науково-освітнього забезпечення АПВ

та розвитку сільських територій -

начальник відділу освіти та кадрового

забезпечення АПК
Гриник - академік - секретар відділення
Ігор Володимирович наукового забезпечення трансферу

інновацій НААН, д.с.-г.н.,

член-кореспондент НААН (за згодою)
Заєць - заступник начальника відділу
Валентина Миколаївна координації дорадництва та соціального

розвитку села Департаменту

науково-освітнього забезпечення АПВ

та розвитку сільських територій
Іщенко - директор Науково-методичного центру
Тетяна Дем'янівна аграрної освіти, доктор філософії

(за згодою)
Кравчук - директор Українського науково-дослідного
Володимир Іванович інституту прогнозування та випробування

техніки і технологій для сільського

господарства ім. Леоніда Погорілого,

д.тех.н., професор, член-кореспондент

НААН (за згодою)
Корінець - заступник директора Інституту розвитку
Роман Ярославович аграрних ринків (за згодою)
Кропивко - завідувач відділу організації
Михайло Федорович і інформатизації управління в сільському

господарстві Національного наукового

центру "Інститут аграрної економіки"

НААН, д.ек.н., професор,

член-кореспондент НААН, віце-президент

Національної асоціації

сільськогосподарських дорадчих служб

України (за згодою)
Кулаєць - директор Навчально-наукового інституту
Марія Михайлівна післядипломної освіти Національного

університету біоресурсів

і природокористування України, к.ек.н.,

доцент (за згодою)
Хоменко - директор Українського об'єднання
Володимир Миколайович сільського комунального господарства

"УКРСІЛЬКОМУНГОСП", к.філос.н.
Шебанін - ректор Миколаївського державного
В'ячеслав Сергійович аграрного університету,

член-кореспондент НААН, д.тех.н.,

професор
СЕКЦІЯ

продовольства
Сень - заступник Міністра аграрної політики
Олександр Васильович та продовольства України, голова секції
Заступники голови секції:
Іванов - ректор Національного університету
Сергій Васильович харчових технологій, д.х.н., професор
Куць - директор Департаменту продовольства
Олександр Іванович
Секретар
Папіж - головний спеціаліст відділу координації
Анна Леонідівна впровадження науково-технічних розробок

та технологій виробництва харчових

продуктів Департаменту продовольства
Члени секції:
Афонін - директор Інституту ефіроолійних
Олександр Васильович і лікарських рослин НААН, к.ек.н.

(за згодою)
Васильченко - генеральний директор Об'єднання
Олександр Миколайович підприємств хлібопекарної промисловості

"Укрхлібпром"
Василенко - директор Українського науково-дослідного
Сергій Михайлович інституту цукрової промисловості,

д.тех.н.
Загоруйко - заступник директора Національного
Віктор Опанасович інституту винограду і вина "Магарач",

член-кореспондент НААН, д.тех.н.

(за згодою)
Єгоров - ректор Одеської академії харчових
Богдан Вікторович технологій, д.тех.н. (за згодою)
Єресько - директор Технологічного інституту
Георгій Олексійович молока та м'яса НААН, академік НААН,

д.тех.н. (за згодою)
Капшук - генеральний директор асоціації
Степан Павлович "Укроліяпром" (за згодою)
Калініченко - головний інженер Національної асоціації
Микола Федорович цукровиків України "Укрцукор"

(за згодою)
Касьяненко - директор Українського науково-дослідного
Володимир Олександрович інституту соляної промисловості,

к.тех.н.
Ковбаса - проректор з наукової роботи
Володимир Миколайович Національного університету харчових

технологій, д.тех.н., професор
Олійнічук - перший заступник директора Українського
Сергій Тимофійович науково-дослідного інституту спирту

і біотехнології продовольчих продуктів

"Укрспирт-біопрод", д.тех.н.
Петік - директор Українського науково-дослідного
Павло Федорович інституту олій та жирів НААН, к.тех.н.

(за згодою)
Хомічак - професор кафедри технології цукру
Любомир Михайлович та полісахаридів Національного

університету харчових технологій,

д.тех.н.
Шаповаленко - завідувач кафедри технології переробки
Олег Іванович і зберігання зерна Національного

університету харчових технологій,

д.тех.н., професор
Шиян - завідувач кафедри біотехнології
Петро Леонідович продуктів бродіння, екстрактів та напоїв

Національного університету харчових

технологій, д.тех.н., професор
Ярчук - генеральний директор Національної
Микола Миколайович асоціації цукровиків України "Укрцукор"

(за згодою)
СЕКЦІЯ

ветеринарної та фітосанітарної служби
Бісюк - Голова Державної ветеринарної та
Іван Юрійович фітосанітарної служби України - Головний

державний інспектор ветеринарної

медицини України, голова секції
Заступники голови секції:
Горжеєв - перший заступник Голови Державної
Володимир Михайлович ветеринарної та фітосанітарної служби

України - заступник Головного державного

інспектора ветеринарної медицини

України, к.вет.н.
Симонов - начальник Укрголовдержкарантину -
Вадим Євгенович Головний державний інспектор з карантину

рослин України
Секретар
Трубка - головний спеціаліст - лікар ветеринарної
Світлана Володимирівна медицини протиепізоотичного відділу

інспектування управління забезпечення

протиепізоотичної роботи Державної

ветеринарної та фітосанітарної служби

України
Члени секції:
Білоус - генеральний директор Національного
Олександр Васильович об'єднання по племінній справі

у тваринництві "Укрплемоб'єднання"

(за згодою)
Бусол - професор кафедри епізоотології та
Володимир Олександрович організації ветеринарної справи

Національного університету біоресурсів

і природокористування України, д.вет.н.,

професор, академік НААН (за згодою)
Головко - директор Державного науково-контрольного
Анатолій Миколайович інституту біотехнології і штамів

мікроорганізмів, д.вет.н.
Загребельний - директор Державного науково-дослідного
Володимир Олександрович інституту з лабораторії діагностики

та ветеринарно-санітарної експертизи
Захарчук - заступник директора Українського
Олександр Васильович інституту експертизи сортів рослин,

д.ек.н.
Ільницька - заступник начальника Головної державної
Наталія Петрівна інспекції захисту рослин
Каражбей - вчений секретар Українського інституту
Галина Миколаївна експертизи сортів рослин, к.с.-г.н.
Кієнко - заступник директора Українського
Зінаїда Богданівна інституту експертизи сортів рослин

з загальних питань, к.с.-г.н.
Корецька - начальник відділу контролю
Олена Олександрівна технологічних процесів Головної

державної інспекції захисту рослин
Лісовий - начальник Об'єднання державних племінних
Федір Григорович заводів України "Укрдержплемзаводи"

(за згодою)
Мороз - начальник управління забезпечення
Дмитро Анатолійович протчепізоотичної роботи Державної

ветеринарної та фітосанітарної служби

України
Ображей - директор Інституту ветеринарної медицини
Анатолій Федорович НААН, к.вет.н., член-кореспондент НААН

(за згодою)
Острик - завідувач Центральної науково-дослідної
Ірина Миколаївна карантинної лабораторії
Олійник - начальник Головного управління
Людмила Вікторівна ветеринарної медицини в м. Києві,

д.вет.н., професор
Рубленко - академік - секретар відділення
Михайло Васильович ветеринарної медицини та зоотехнії НААН,

член-кореспондент НААН, д.с.-г.н.
Сорока - директор Українського інституту
Василь Іванович експертизи сортів рослин
Сорочинський - завідувач відділу Інституту харчової
Борис Володимирович біотехнології та геноміки НАНУ,

к.біол.н. (за згодою)
СЕКЦІЯ

рибного господарства
Дроник - Голова Державного агентства рибного
Віктор Сергійович господарства України, голова секції
Заступники голови секції:
Грициняк - директор Інституту рибного господарства
Ігор Іванович НААН, член-кореспондент НААН, д.с.-г.н.

(за згодою)
Ізергін - директор ДП "Науково-дослідний інститут
Леонід Владиславович Азовського моря", к.біол.н.
Овчарук - перший заступник Голови Державного
Олег Юрійович агентства рибного господарства України
Секретар
Гуня - головний спеціаліст відділу
Михайло Михайлович використання водних живих ресурсів,

ліцензування, науки та освіти

Департаменту охорони відтворення,

використання водних живих ресурсів,

регулювання рибальства та безпеки

мореплавства Державного агентства

рибного господарства України
Члени секції:
Аврутова - заступник директора - начальник відділу
Лариса Василівна Департаменту фінансової, економічної

та державної власності Державного

агентства рибного господарства України
Бушуєв - директор ДП "Одеський центр ПівденНІРО"
Сергій Генріхович
Герасимчук - заступник начальника управління
Володимир Володимирович юридичної роботи, міжнародної політики

та інформаційно-технічного забезпечення

Державного агентства рибного

господарства України, к.біол.н.
Дорошенко - директор Департаменту фінансової,
Лариса Григорівна економічної та державної власності

Державного агентства рибного

господарства України
Дробот - заступник Голови Державного агентства
Іван Іванович рибного господарства України
Жур - начальник відділу флоту, безпеки
Дмитро Дмитрович мореплавства та охорони праці

Департаменту охорони відтворення,

використання водних живих ресурсів,

регулювання рибальства та безпеки

мореплавства Державного агентства

рибного господарства України
Конюков - проректор з наукової роботи
В'ячеслав Леонтійович Керченського державного морського

технічного університету, к.тех.н.
Лазарєва - завідувач сектору контрольно-ревізійної
Віра Миколаївна роботи та протидії корупції Державного

агентства рибного господарства України
Лобанів - голова громадської ради при Державному
Ігор Анатолійович агентстві рибного господарства України
Литвиненко - директор Департаменту охорони
Вадим Олександрович відтворення, використання водних живих

ресурсів, регулювання рибальства

та безпеки мореплавства Державного

агентства рибного господарства України
Петренко - директор інституту "ПівденНІРО",
Олег Анатолійович к.геогр.н.
Череповський - директор ТОВ "Почерк"
Володимир Петрович
Чуклін - заступник директора Департаменту
Андрій Валерійович охорони відтворення, використання водних

живих ресурсів, регулювання рибальства

та безпеки мореплавства Державного

агентства рибного господарства України
Шарко - заступник директора Департаменту
Діна Петрівна фінансів, економіки та державної

власності Державного агентства рибного

господарства України
Шаталова - начальник Управління юридичної роботи,
Тетяна Олексіївна міжнародної політики

та інформаційно-технічного забезпечення

Державного агентства рибного

господарства України
Шелковніков - начальник управління Рибфлотнагляду
Валерій Юрійович України
СЕКЦІЯ

лісового та мисливського господарства
Сівець - Голова Державного агентства лісових
Віктор Миколайович ресурсів України, голова секції
Заступники голови секції:
Макарчук - перший заступник Голови Державного
Ярослав Іванович агентства лісових ресурсів України,

к.с.-г.н.
Секретар
Кривов'язий - головний спеціаліст відділу науки та
Валерій Степанович зв'язків з громадськістю Державного

агентства лісових ресурсів України
Члени секції:
Андрусишин - заступник голови Товариства лісівників
Володимир Степанович України (за згодою)
Бегійович - начальник відділу ліцензування
Ігор Зіновійович та ведення лісового господарства

Департаменту землеробства
Букша - перший заступник директора Українського
Ігор Федорович науково-дослідного інституту лісового

господарства і агролісомеліорації,

к.с.-г.н.
Воронюк - начальник управління використання
Володимир Васильович лісових ресурсів Державного агентства

лісових ресурсів України
Ведмідь - член президії Товариства лісівників
Микола Максимович України, к.с.-г.н (за згодою)
Криницький - проректор Національного лісотехнічного
Григорій Томкович університету України, д.біол.н.,

професор (за згодою)
Краснов - директор Поліського філіалу Українського
Володимир Павлович науково-дослідного інституту лісового

господарства і агролісомеліорації,

д.с.-г.н., професор
Коржов - перший заступник директора Українського
Володимир Леонідович науково-дослідного інституту гірського

лісівництва, к.тех.н.
Корнієнко - начальник відділу науки та зв'язків
Віктор Петрович з громадськістю Державного агентства

лісових ресурсів України
Кривов'язий - голова ЦК профспілки працівників
Степан Йосипович лісового господарства України
Лакида - директор Науково-дослідного інституту
Петро Іванович лісового і садово-паркового господарства

Національного університету біоресурсів

і природокористування України,

д.с.-г.н., професор (за згодою)
Парпан - директор Українського науково-дослідного
Василь Іванович інституту гірського лісівництва,

д.біол.н., професор
Парфенюк - начальник управління державної охорони
Віктор Анатолійович і захисту лісів Державного агентства

лісових ресурсів України
Романовський - начальник управління лісового
Володимир Францевич господарства Державного агентства

лісових ресурсів України
Ткач - директор Українського науково-дослідного
Віктор Петрович інституту лісового господарства

і агролісомеліорації, член-кореспондент

НААН, д.с.-г.н., професор
Заступник директора Департаменту
науково-освітнього забезпечення
АПВ та розвитку сільських
територій Л.А.Ставнича

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: