open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
09.06.2005 N 501
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 442 ( v0442342-06 ) від 02.06.2006 }
Про затвердження структури WEB-сервера та розподілу

структурних підрозділів Держмитслужби,

митних органів України, відповідальних

за ведення його розділів, та Регламенту

функціонування відомчого WEB-сервера

Держмитслужби України в мережі Інтернет

і його "дзеркала" у корпоративній мережі

З метою покращення інформування громадськості про роботу
Державної митної служби України, покращення роботи відомчого
WEB-сервера, забезпечення оперативності у роботі з засобами
масової інформації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Регламент функціонування відомчого WEB-сервера
Держмитслужби України в мережі Інтернет і його "дзеркала" у
відомчій телекомунікаційній мережі, що додається.
2. Затвердити структуру WEB-сервера та розподіл структурних
підрозділів Держмитслужби, митних органів України, відповідальних
за ведення його розділів, що додаються.
3. Управлінню інформаційного забезпечення та митної
статистики (Копосов С.А.):
3.1. До 14.06.05 забезпечити перенесення технологічного
процесу наповнення WEB-сервера Держмитслужби України в мережі
Інтернет і його "дзеркала" у відомчій телекомунікаційній мережі до
кімнати 311 будівлі N 2 Держмитслужби України по вул.
Дегтярівській, 11-г.
3.2. Забезпечити з 14.06.05 роботу одного фахівця з
необхідним комплектом обладнання для постійної роботи в
центральному апараті для наповнення WEB-сервера.
3.3. Забезпечити технічне супроводження та системне
адміністрування WEB-сервера і його "дзеркала".
4. Структурним підрозділам Держмитслужби України,
спеціалізованим митним установам та митним органам, визначеним
відповідальними за ведення рубрик та розділів WEB-сервера, до
10.06.05 забезпечити подання до Прес-служби інформації для їх
наповнення відповідно до структури та регламенту функціонування
WEB-сервера.
5. Прес-службі (Клочок В.П.) забезпечити з 14.07.05
функціонування WEB-сервера відповідно до нової структури,
здійснювати загальне керівництво роботою WEB-сервера, оперативне
керівництво та контроль за роботою фахівців, що здійснюватимуть
наповнення WEB-сервера.
6. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
України від 10.01.05 N 7 "Про затвердження Розподілу структурних
підрозділів Держмитслужби, відповідальних за ведення розділів
WEB-сервера, та Регламенту функціонування відомчого WEB-сервера
Держмитслужби України в мережі Інтернет і його "дзеркала" у
корпоративній мережі".
7. Контроль за виконанням наказу в частині оперативного
наповнення рубрик та розділів WEB-сервера покласти на заступника
Директора Департаменту організаційної роботи та контролю
(Гунько С.О.) Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Служби В.В.Скомаровський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держмитслужби України

09.06.2005 N 501

РЕГЛАМЕНТ

функціонування відомчого WEB-сервера

Держмитслужби України в мережі Інтернет

і його "дзеркала" у корпоративній мережі

Регламент функціонування відомчого WEB-сервера Держмитслужби
України в мережі Інтернет і його "дзеркала" у корпоративній мережі
(далі - Регламент) розроблено з метою організації робіт із
забезпечення й поповнення матеріалами відомчого WEB-сервера
Держмитслужби України в мережі Інтернет (далі - WEB-сервер).
1. Загальні положення
1.1. WEB-сервер - це програмно-апаратний комплекс,
призначений для ознайомлення широких верств світової
громадськості, що мають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, з
усіма напрямами діяльності Державної митної служби України.
1.2. WEB-сервер у мережі Інтернет має таку офіційну адресу:

1.3. "Дзеркало" WEB-сервера в корпоративній мережі
Держмитслужби України має таку адресу
1.4. Відповідальність за роботу WEB-сервера покладається на
начальника Прес-служби, який приймає рішення щодо розміщення на
WEB-сервері всіх матеріалів, здійснює загальне керівництво роботою
фахівців, що забезпечують графічне оформлення та адміністрування
WEB-сервера, контролює своєчасність надання матеріалів для
розміщення структурними підрозділами Держмитслужби України,
митними органами та спеціалізованими митними установами, готує та
подає Голові Держмитслужби України пропозиції щодо зміни структури
та регламенту функціонування.
1.5. Структура WEB-сервера та розподіл структурних
підрозділів Держмитслужби України, відповідальних за ведення його
розділів затверджуються наказом Держмитслужби України. Інформація
на WEB-сервері розміщується в рубриках і розділах, перелік яких
визначено його структурою.
1.6. Інформація на WEB-сервері подається українською,
російською й англійською мовами.
1.7. Технічне забезпечення роботи WEB-сервера, зокрема,
адміністрування, дизайн тощо, здійснюється працівниками
Департаменту інформаційних технологій та митної статистики, які
оперативно підпорядковуються начальнику відділу прес-служби.
Кількість таких фахівців може змінюватися залежно від зміни умов
та обсягів роботи. Керівник Департаменту інформаційних технологій
та митної статистики забезпечує наявність необхідної кількості
фахівців, що здійснюють технічне забезпечення роботи WEB-сервера,
а також необхідного для цієї роботи обладнання.
1.8. WEB-сервер працює цілодобово. У разі збою в роботі
WEB-сервера допускається технічна перерва для поновлення
інформації тривалістю до 40 хвилин.
1.9. Працівники Департаменту інформаційних технологій та
митної статистики, що здійснюють технічне забезпечення роботи
WEB-сервера, у своїй роботі керуються цим Регламентом, виконують
поточні доручення начальника відділу прес-служби.
1.10. Керівники структурних підрозділів Держмитслужби
України, митних органів та спеціалізованих митних установ,
визначених відповідальними за ведення рубрик та розділів
WEB-сервера, несуть персональну відповідальність за повноту та
актуальність інформації, викладеної у зазначених рубриках та
розділах.
2. Процедура подання матеріалів

для їх розміщення на WEB-сервері
2.1. Структурні підрозділи Держмитслужби України, митні
органи та спеціалізовані митні установи подають матеріали,
призначені для розміщення на WEB-сервері, у необхідних обсягах та
у терміни, визначені затвердженою структурою.
2.2. Для розміщення на WEB-сервері матеріали повинні бути: обов'язково перевірені та завізовані літредактором; підписані керівником підрозділу митної служби (митного
органу, установи чи організації) - виконавця матеріалу; погоджені начальником відділу прес-служби, що засвідчується
його підписом у супровідній картці, оформленій за формою,
наведеною в додатку; подані на паперових носіях та в електронному вигляді (із
зазначенням адреси документа у відомчій телекомунікації) до
Прес-служби разом із супровідною карткою. За відсутності супровідної картки документи на WEB-сервері не
розміщуються.
2.3. Електронні копії матеріалів, погоджених для розміщення
на WEB-сервері, після реєстрації Прес-службою Держмитслужби
України надсилаються засобами електронної пошти на поштову
скриньку "DMS WEBSERVER". Паперові примірники матеріалів,
погоджених для розміщення на WEB-сервері, зберігаються в
Прес-службі Держмитслужби України та у структурних підрозділах
Держмитслужби України (митних органах, спеціалізованих митних
установах) виконавця матеріалів.
2.4. За потреби внесення змін до існуючої на WEB-сервері
інформації, на ім'я начальника Прес-служби Держмитслужби України
подається супровідний лист із повним текстом з внесеними змінами
та текстом, який підлягає видаленню з WEB-сервера. Подання такого
матеріалу відбувається відповідно до пункту 2.2 Регламенту.
3. Процедура розміщення на WEB-сервері матеріалів
3.1. Усі матеріали, призначені для розміщення на WEB-сервері,
надходять до Прес-служби, реєструються в установленому порядку в
окремому журналі й зберігаються відповідно до вимог Інструкції з
діловодства в митних органах, затвердженої наказом Держмитслужби
України від 28.12.02 N 747 ( v0747342-02 ), та Порядку
функціонування електронної пошти Держмитслужби України,
затвердженого наказом Держмитслужби України від 06.10.00 N 550
( v0550342-00 ).
3.2. Надіслані матеріали приводяться у належний для
розміщення на WEB-сервері стан і розміщуються на ньому відразу
після письмового погодження начальника відділу прес-служби або
особи, що його заміщує.
3.3. Особа, що безпосередньо займалася розміщенням
матеріалів, відповідає за ідентичність надісланих і розміщених на
WEB-сервері матеріалів.
3.4. Строк розміщення матеріалів визначається начальником
відділу прес-служби та відстежується особою, що здійснює
наповнення WEB-сервера в мережі Інтернет.
4. Процедура перекладу матеріалів

на російську та англійську мови
4.1. За визначенням начальника відділу прес-служби окремі
матеріали надсилаються засобами електронної пошти до відділу
міжнародних зв'язків Академії митної служби України (поштова
скринька "Akademija MS kants") для перекладу їх на російську та
англійську мови. До цих матеріалів додається супровідний
лист-доручення на переклад за підписом начальника Прес-служби.
4.2. Відділ міжнародних зв'язків Академії митної служби
України протягом двох тижнів з моменту отримання матеріалів
надсилає їх українською, російською й англійською мовами засобами
електронної пошти до Прес-служби (поштова скринька "DMS
WEBSERVER").
5. Розподіл відповідальності за ведення рубрики

"Запитання та відповіді" WEB-сервера

між структурними підрозділами Держмитслужби
5.1. Особа, яка здійснює наповнення WEB-сервера Держмитслужби
України в мережі Інтернет, повинна забезпечити приймання запитань,
що надходять до WEB-сервера, за умови зазначення відправником
прізвища, ім'я, по батькові, електронної поштової адреси та
поштової адреси за місцем проживання. У протилежному випадку
запитання буде вважатися анонімним і розглядатися не буде.
Обов'язкова відповідь надається відправнику за наявності паперової
копії запиту, надісланої на адресу Держмитслужби України.
5.2. Особа, що займається наповненням WEB-сервера, один раз
на тиждень направляє запитання громадян засобами електронної пошти
на скриньку "DMS Zapyt" Держмитслужби України до Управління
справами.
5.3. Заступник Голови Служби, який курирує Управління
справами, розподіляє та передає запитання громадян до
департаментів та управлінь відповідно до їх компетенції та
здійснюваних функцій. Підготовка та направлення відповідей на
запитання громадян здійснюються відповідно до пункту 2 цього
Регламенту.
6. Функціонування "дзеркала" відомчого WEB-сервера
6.1. У корпоративній мережі Держмитслужби України діє
WEB-сервер ("дзеркало") ідентичний WEB-серверу, розміщеному в
мережі Інтернет.
Начальник відділу прес-служби В.П.Клочок

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держмитслужби України

09.06.2005 N 501

СТРУКТУРА

WEB-сервера та розподіл структурних підрозділів

Держмитслужби, митних органів України,

відповідальних за ведення його розділів

------------------------------------------------------------------ | Назва розділу | Відповідальні за | Частота | | | ведення розділів | оновлення | ----+--------------------+----------------------+---------------| |Головна сторінка | | | ----+--------------------+----------------------+---------------| |Повідомлення |Прес-служба |Щоденно | |прес-служби | | | ----+-----------------------------------------------------------| 1 |Контактна інформація (рубрика) | ----+-----------------------------------------------------------| 1.1 |Телефон довіри та |Департамент |У разі зміни | |коротка інформація |внутрішньої безпеки |інформації, | |про роботу Служби | |протягом 3 | |довіри | |робочих днів | ----+--------------------+----------------------+---------------| 1.2 |Телефони ДМСУ |Управління справами |У разі зміни | |--------------------+----------------------|інформації, | |Митних органів, |Департамент |протягом 3 | |спеціалізованих |інформаційних |робочих днів | |митних установ |технологій та митної | | | |статистики | | ----+--------------------+----------------------+---------------| 1.3 |Прес-служби ДМСУ та |Прес-служба |У разі зміни | |митних органів | |інформації, | | | |протягом 3 | | | |робочих днів | ----+-----------------------------------------------------------| 2 |Керівництво (рубрика) | ----+-----------------------------------------------------------| 2.1 |Голова Служби |Департамент кадрової |У разі зміни | |(біографія, фото) |роботи, Прес-служба |інформації, | | | |протягом 3 | | | |робочих днів | ----+--------------------+----------------------+---------------| 2.2 |Графіки особистих |Управління справами |У разі зміни | |прийомів, порядок | |інформації, | |звернень | |протягом 3 | | | |робочих днів | ----+-----------------------------------------------------------| 3 |Структура Центрального апарату (рубрика) | ----+-----------------------------------------------------------| 3.1 |Основні функції |Структурні підрозділи |У разі зміни | |структурних |центрального апарату |інформації, | |підрозділів | |протягом 3 | | | |робочих днів | ----+--------------------+----------------------+---------------| 3.2 |Контактні телефони |Структурні підрозділи |У разі зміни | |для громадян та |центрального апарату |інформації, | |підприємців | |протягом 3 | | | |робочих днів | ----+--------------------+----------------------+---------------| 4 |Митна карта України |Департамент |У разі зміни | |(рубрика) |інформаційних |інформації, | | |технологій та митної |протягом 10 | | |статистики |робочих днів | ----+-----------------------------------------------------------| 5 |Митні органи (рубрика) | ----+-----------------------------------------------------------| 5.1 |Новини |Митні органи |Щотижня (за | | | |графіком) | ----+--------------------+----------------------+---------------| 5.2 |Зони діяльності |Митні органи |У разі зміни | |митних органів | |інформації, | |(географічно) та | |протягом 5 | |спеціалізація (якщо | |робочих днів | |є) | | | ----+--------------------| | | 5.3 |Графіки особистих | | | |прийомів | | | ----+--------------------| | | 5.4 |Порядок звернень | | | ----+--------------------| | | 5.5 |Телефони (керівників| | | |та оперативного | | | |чергового) | | | ----+-----------------------------------------------------------| 6 |Академія митної служби (рубрика) | ----+-----------------------------------------------------------| 6.1 |Історія |Академія митної служби|У разі зміни | ----+--------------------| |інформації, | 6.2 |Умови прийняття на | |протягом 5 | |навчання | |робочих днів | ----+--------------------+----------------------+---------------| 7 |Історія митної | |У разі зміни | |системи (рубрика) | |інформації, | | | |протягом місяця| ----+--------------------+----------------------+---------------| 8 |Символи (рубрика) |Департамент ресурсного|У разі зміни | | |забезпечення, |інформації, | | |капітального |протягом місяця| | |будівництва та | | | |експлуатації об'єктів | | | |митної інфраструктури,| | | |Прес-служба | | ----+--------------------+----------------------+---------------| 9 |Нормативно-правові |Юридичний департамент |У разі зміни | |засади діяльності | |інформації, | |(рубрика) | |протягом 5 | | | |робочих днів | ----+-----------------------------------------------------------| 10 |Виконання основних завдань (рубрика) | ----+-----------------------------------------------------------| 10.1|Участь у формуванні |Департамент митних |Щокварталу, до | |Держбюджету |платежів |15 числа | | | |місяця, | | | |наступного за | | | |звітним | | | |періодом | ----+--------------------+----------------------+---------------| 10.2|Основні підсумки |Департамент |Щокварталу, до | |діяльності |організаційної роботи |20 числа | | |та контролю |місяця, | | | |наступного за | | | |звітним | ----+--------------------+----------------------+---------------| 10.3|Протидія службовим |Департамент |Щомісяця, до 5 | |правопорушенням |внутрішньої безпеки |числа місяця, | | | |наступного за | | | |звітним | ----+--------------------+----------------------+---------------| 10.4|Міжнародне |Департамент |Щомісяця, до 5 | |співробітництво |міжнародного митного |числа місяця, | | |співробітництва |наступного за | | | |звітним | ----+--------------------+----------------------+---------------| 10.5|Митна статистика |Департамент |Щомісяця, до 5 | | |інформаційних |числа місяця, | | |технологій та митної |наступного за | | |статистики |звітним | ----+--------------------+----------------------+---------------| 10.6|Боротьба з |Департамент митної |Щомісяця, до 5 | |контрабандою та |варти та боротьби з |числа місяця, | |порушеннями митних |контрабандою |наступного за | |правил | |звітним | ----+--------------------+----------------------+---------------| 10.7|Контроль митної |Управління митної |Щомісяця, до 5 | |вартості |вартості |числа місяця, | | | |наступного за | | | |звітним | ----+--------------------+----------------------+---------------| 10.8|Контроль за |Управління |Щомісяця, до 5 | |визначенням країни |митно-тарифного |числа місяця, | |походження товарів |регулювання |наступного за | | | |звітним | ----+--------------------+----------------------+---------------| 11 |Конкурсні торги |Департамент ресурсного|У міру | |(рубрика) |забезпечення, |надходження | | |капітального | | | |будівництва та | | | |експлуатації об'єктів | | | |митної інфраструктури,| | | |Автотранспортне митне | | | |господарство, | | | |Департамент | | | |інформаційних | | | |технологій та митної | | | |статистики | | ----+-----------------------------------------------------------| 12 |Нормативно-правові документи (рубрика) | ----+-----------------------------------------------------------| 12.1|Накази та листи |Структурні підрозділи |Протягом 3 | |ДМСУ, що регулюють |- розробники |робочих днів з | |здійснення митного | |моменту | |контролю та митного | |набрання | |оформлення | |чинності | ----+--------------------+----------------------+---------------| 12.2|Обговорення проектів|Структурні підрозділи |Протягом 3 | |нормативно-правових |центрального апарату -|робочих днів з | |актів, що регулюють |основні виконавці |моменту | |здійснення митного | |направлення на | |контролю та митного | |погодження | |оформлення | |іншим | | | |структурним | | | |підрозділам | | | |Держмитслужби | ----+--------------------+----------------------+---------------| 13 |Митні правила для |Департамент |У разі зміни | |громадян (рубрика) |організації митного |інформації, | |- правила |контролю |протягом 5 | |користування | |робочих днів | |"зеленими | | | |коридорами"; | | | |--------------------+----------------------| | |- митне оформлення |Департамент | | |валюти; |декларування та митних| | |- митне оформлення |режимів | | |особистих речей; | | | |- митне оформлення | | | |автомобілів; | | | |- митне оформлення | | | |культурних | | | |цінностей; | | | |- митне оформлення | | | |майна при виїзді на | | | |ПМП | | | |--------------------+----------------------| | |Заходи нетарифного |Управління нетарифного| | |регулювання |регулювання | | |(санітарно- | | | |епідеміологічний, | | | |ветеринарний, | | | |фітосанітарний, | | | |радіологічний, | | | |екологічний контроль| | | |та контроль за | | | |переміщенням | | | |культурних | | | |цінностей) | | | ----+-----------------------------------------------------------| 14 |Довідник суб'єктів ЗЕД (рубрика) | ----+-----------------------------------------------------------| 14.1|Митні ліцензійні |Департамент |У разі зміни | |склади (перелік та |організації митного |інформації, | |правила реєстрації) |контролю |протягом 5 | | | |робочих днів | ----+--------------------+----------------------+---------------| 14.2|Магазини безмитної |Департамент |У разі зміни | |торгівлі (правила |організації митного |інформації, | |реєстрації) |контролю |протягом 5 | | | |робочих днів | ----+--------------------+----------------------+---------------| 14.3|Митно-брокерська |Департамент |У разі зміни | |діяльність (правила |організації митного |інформації, | |реєстрації) |контролю |протягом 5 | | | |робочих днів | ----+--------------------+----------------------+---------------| 14.4|Митний перевізник |Управління контролю за|У разі зміни | |(перелік та правила |переміщенням вантажів,|інформації, | |реєстрації) |Департамент |протягом 5 | | |організації митного |робочих днів | | |контролю | | ----+--------------------+----------------------+---------------| 14.5|Класифікатори |Центральне митне |У разі зміни | | |Управління |інформації, | | |лабораторних |протягом 5 | | |досліджень та |робочих днів | | |експертної роботи, | | | |Департамент | | | |інформаційних | | | |технологій та митної | | | |статистики | | ----+--------------------+----------------------+---------------| 14.6|Ставки ввізного мита|Управління |У разі зміни | | |митно-тарифного |інформації, | | |регулювання |протягом 10 | | | |робочих днів | ----+--------------------+----------------------+---------------| 14.7|Митні режими та їх |Департамент |У разі зміни | |особливості |декларування та митних|інформації, | | |режимів |протягом 5 | | | |робочих днів | ----+--------------------+----------------------+---------------| 14.8|Типи декларацій та |Департамент |У разі зміни | |загальні вимоги до |декларування та митних|інформації, | |оформлення ВМД |режимів |протягом 5 | | | |робочих днів | ----+--------------------+----------------------+---------------| 14.9|Скорочення, |Департамент |У разі зміни | |термінологія |інформаційних |інформації, | | |технологій та митної |протягом 5 | | |статистики |робочих днів | ----+--------------------+----------------------+---------------| 15 |Громадська рада |Громадська рада, |У разі | |(рубрика) |Департамент |надходження | | |організаційної роботи |інформації | | |та контролю | | ----+--------------------+----------------------+---------------| 16 |Відомчий журнал |Прес-служба |Щоквартально | |"Митниця" (рубрика) | | | ----+--------------------+----------------------+---------------| 17 |Запитання і |Структурні підрозділи |У разі | |відповіді фахівців |центрального апарату |надходження | | | |запитань | ----+--------------------+----------------------+---------------| 18 |Євроінтеграція |Департамент |У разі | | |міжнародного |надходження | | |співробітництва |інформації | ----+--------------------+----------------------+---------------| 19 |Пошук (рубрика) |Департамент | | | |інформаційних | | | |технологій та митної | | | |статистики | | -----------------------------------------------------------------
Начальник відділу прес-служби В.П.Клочок

Додаток

до пункту 2.2 Регламенту

функціонування відомчого

WEB-сервера Держмитслужби

України в мережі Інтернет

і його "дзеркала"

у корпоративній мережі
ФОРМА

"__"______ 200_ N ________ Начальнику відділу прес-служби

СУПРОВІДНА КАРТКА

до документа, призначеного для розміщення

на WEB-сервері Держмитслужби України в мережі Інтернет

------------------------------------------------------------------ Назва документа та кількість | |____________ | аркушів у додатку ___________ | |стор. додатка| ------------------------------+---------------------------------| Структурний підрозділ митної | | служби (митного органу, | | установи чи організації), | | що надсилає документ | | ------------------------------+---------------------------------| Виконавець документа |___________________|____________ | | (П.І.Б., тел.) | (підпис) | ------------------------------+---------------------------------| Назва розділу WEB-сервера, де | | потрібно розмістити матеріал | | ------------------------------+---------------------------------| Назва рубрики WEB-сервера, де | | потрібно розмістити матеріал | | ------------------------------+---------------------------------| Дата розміщення на WEB-сервері|________|__________|____________ | | (дата) | (П.І.Б.) | (підпис) | ------------------------------+--------+----------+-------------| Дата видалення на WEB-сервері|________|__________|____________ | | (дата) | (П.І.Б.) | (підпис) | -----------------------------------------------------------------
Начальник Управління ____________________________________________

(підпис) (П.І.Б.)
ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу прес-служби ___________________________________

(підпис) (П.І.Б.)
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: