open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.09.2006 N 500

Про невідкладні заходи щодо погашення

заборгованості із заробітної плати

на підприємствах аграрного сектору

економіки та дотримання норм діючого

законодавства з питань оплати праці

Розглянувши стан погашення заборгованості із виплати
заробітної плати, дотримання норм діючого законодавства з питань
оплати праці в галузях АПК, колегія відмічає, що вжиті заходи на
виконання указів та доручень Президента України, відповідних
доручень Кабінету Міністрів України мали певні позитивні
результати.
Станом на 1 серпня 2006 року заборгованість із виплати
заробітної плати в сільському господарстві по трьом типам
підприємств зменшилась порівняно з початком року на 22,1 млн. грн.
(8,0%), в тому числі по економічно активних підприємствах - на
19 млн. грн. (на 18,5%).
Найбільша сума заборгованості на економічно активних
сільськогосподарських підприємствах залишається у Вінницькій обл.
(14,6 відс. до загальної суми заборгованості), Хмельницькій -
13,3, Житомирській - 11,4, Сумській - 8,7, Харківській - 6,4
відсотка.
Борги із заробітної плати на підприємствах-банкрутах станом
на 01.08.2006 зменшились на 3,2 відсотка.
Допустили приріст боргу по вказаному типу підприємств
порівняно з початком року у Харківській області - на
0,8 млн. грн., Чернівецькій області - 0,7 млн. грн., Херсонській -
0,5 млн. гривень.
Заборгованість по економічно неактивних підприємствах
порівняно з початком року збільшилася на 2,2 відс, в т.ч. у
Вінницькій області на 1,4 млн. грн., Тернопільській і Житомирській
- по 0,9 млн. грн. - в кожній, Одеській - 0,5 млн. гривень.
Зменшилась заборгованість по економічно активних
підприємствах харчової промисловості на 5,3 відс. порівняно з
початком року, рибної галузі - на 6,3 відсотка.
Допустили збільшення заборгованості із виплати заробітної
плати та не виконують графіки погашення боргів значна частина
державних підприємств харчової промисловості та перероблення
сільськогосподарської продукції, рибного господарства,
"Агроосвіта", ДГ "Плодовод " АР Крим.
Закріпилась тенденція росту середньомісячної заробітної плати
найманих працівників.
Порівняно з початком року середньомісячна заробітна плата
одного штатного працівника збільшилася на 21 відс. і сьогодні
складає 504 гривні.
Водночас майже 50 відс. сільськогосподарських підприємств не
виконують державні та галузеві гарантії в оплаті праці.
Рівень середньомісячної заробітної плати на підприємствах
Волинської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької,
Чернігівської областей не досягає навіть рівня мінімальної
заробітної плати, встановленої законодавством.
З метою виконання доручень Президента України від 15.07.2005
N 1-1/678 і Прем'єр-міністра України від 20.07.2005
N 36564/1/1-05, окремих доручень Кабінету Міністрів України від
26.07.2006 та від 14.08.2006 Н А К А З У Ю:
1. Керівникам урядових органів державного управління
міністерства, структурних підрозділів міністерства, добровільних
формувань, державних підприємств, Міністерства аграрної політики
Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового
розвитку обласних державних адміністрацій: - забезпечити систематичний контроль за виконанням графіків
погашення боргів, запровадити дієві економічні та організаційно -
правові механізми, спрямовані на забезпечення повного погашення
заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах усіх
форм власності до 30 грудня 2006 року; - ініціювати притягнення до адміністративної та кримінальної
відповідальності відповідальних осіб, винних у порушенні
законодавства про працю; - організувати проведення в кожному сільськогосподарському
підприємстві розрахунків щодо резервування сільськогосподарської
продукції на погашення заборгованості та виплату поточної
заробітної плати відповідно до ст. 23 Закону України "Про оплату
праці" ( 108/95-ВР ), в т.ч. в частині натуроплати; - з метою підвищенім рівня заробітної плати, посилення
відтворюючої і стимулюючої функції заробітної плати до 20 вересня
поточного року проаналізувати в розрізі районів та підприємств хід
дотримання норм діючого законодавства з питань оплати праці,
виконання норм і гарантій галузевих угод, нормування праці,
виявити причини, що стримують підвищення рівня заробітної плати,
вжити заходів щодо їх усунення та відповідну інформацію подати
міністерству до 1 жовтня 2006 року; - вжити додаткових заходів щодо виконання доручень Президента
України від 15.07.2005 N 1-1/678 і Прем'єр-міністра України від
20.07.2005 N 36564/1/1-05, окремих доручень Кабінету Міністрів
України від 26 липня та 14 серпня 2006 року стосовно недопущення
нарощування заборгованості із виплати заробітної плати працівникам
підприємств та організацій агропромислового комплексу. Інформацію
про проведену роботу подавати Управлінню організаційних структур і
соціально-трудових відносин Мінагрополітики до 15 числа щомісяця; - посилити роботу щодо дотримання підприємствами усіх форм
власності норм і гарантій Галузевої угоди; - здійснити вичерпні заходи щодо вирішення питання ліквідації
сільськогосподарських підприємств, які призупинили діяльність без
передачі боргових зобов'язань правонаступнику. Про результати
проведеної роботи заслухати Міністра аграрної політики Автономної
Республіки Крим та керівників головних управлінь агропромислового
розвитку облдержадміністрацій на засіданні Колегії в листопаді
поточного року.
2. Визнати недостатньою роботу начальників головних управлінь
агропромислового розвитку Вінницької (Павліченко А.О.),
Хмельницької (Галищук В.І.), Тернопільської (Хома А.І.), Сумської
(Івченко В.М.), Житомирської (Олещенко М.М.) облдержадміністрацій
щодо забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної
плати працівникам сільськогосподарських підприємств, дотримання
мінімальних державних та галузевих гарантій, низького рівня
заробітної плати. Заслухати вказаних керівників головних управлінь на засіданні
Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат у жовтні поточного року.
3. Вказати керівникам Департаменту харчової промисловості
(Кіщак Ю.П.), Департаменту рибного господарства (Усаченко Л.М.),
концерну "Укрспирт" (Сухомлин О.А.), ДНВК "Селекція"
(в.о. Губін О.О.), Української агропромислової науково-виробничої
асоціації "Украгронауксервіс" (в.о. Лукашевич М.А.), керівникам
державних підприємств "Агроосвіта" (Борисюк М.П), "СГП
"Шубківське" (Рівненська область), ДОГ "Плодовод" (АР Крим),
"Радгосп-завод "Виноградівський" (Закарпатська область) на низький
рівень роботи щодо виконання графіків погашення боргів та
допущення нарощення заборгованості із виплат заробітної плати. Заслухати вказаних керівників про стан погашення боргів на
засіданні Комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти
сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у вересні поточного
року.
4. Рекомендувати обласним державним адміністраціям розглянути
питання щодо стану дотримання норм діючого законодавства з питань
оплати праці та виконання доручень Президента України від
15.07.2005 N 1-1/678 і Прем'єр-міністра України від 20.07.2005
N 36564/1/1-05, окремих доручень Кабінету Міністрів України від
26.07.2006 та від 14.08.2006 та вжити адміністративні заходи
впливу до посадових осіб, які відповідають за роботу щодо
погашення заборгованості із виплати заробітної плати.
5. Департаменту з управління державною власністю,
бухгалтерського обліку та ревізійної роботи (Романюк Т.В.), разом
із структурними підрозділами міністерства, до 15 вересня поточного
року утворити комісію з перевірки використання державного майна по
кожному підприємству-боржнику, провести аналіз
фінансово-господарської діяльності, оцінити рівень
відповідальності керівників підприємств та до 20 жовтня поточного
року внести керівництву міністерства відповідні пропозиції:
6. Управлінню, організаційних структур і соціально-трудових
відносин (Савицька О.П.) за участю ЦК Профспілки працівників АПК
України організувати протягом вересня-жовтня поточного року виїзд
в регіони для глибокого вивчення ситуації з дотримання норм
діючого законодавства щодо оплати праці та підготувати відповідні
матеріали для розгляду на засідання Колегії в листопаді поточного
року.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Ю.Я.Лузана.
В.о. Міністра Б.К.Супіханов

ПЛАН

контролю виконання наказу Мінагрополітики

України від 07.09.2006 N 500 "Про невідкладні

заходи щодо погашення заборгованості

із заробітної плати на підприємствах аграрного

сектору економіки та дотримання норм діючого

законодавства з питань оплати праці"

------------------------------------------------------------------ пункту | Відповідальний виконавець | Індекс | Термін | заходів| | | виконання | | | | | | | | | -------+-----------------------------+-----------+--------------| 1 |13-16, 17, 30, 32, 39, 46, | |До 1 жовтня | абзац 4|47, 49, 57, 58, 75, 78, 79, | |2006 року | |83, 86, 93, 95, 135, 139, | | | |156, 159, 101-125 | | | абзац 5|13-16, 17, 30, 32, 39, 46, | |До 15 числа | |47, 49, 57, 58, 75, 78, 79, | |щомісяця | |83, 86, 93, 95, 135, 139, | | | |156, 159, 101-125 | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: