open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2002 N 500

Про затвердження примірних положень

в бактеріологічній службі системи

МОЗ України

З метою вдосконалення організації роботи лабораторних
підрозділів лікувально-профілактичних закладів країни, підвищення
відповідальності та організуючої ролі головних позаштатних
спеціалістів зі спеціальності бактеріологія територіальних органів
охорони здоров'я Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Примірне Положення про головного позаштатного
спеціаліста зі спеціальності бактеріологія Міністерства охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я
обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій,
Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення
Київської міської державної адміністрації (додається).
1.2. Примірне Положення про бактеріологічну лабораторію
(бактеріологічний відділ клініко-діагностичної лабораторії)
лікувально-профілактичного закладу (додається).
1.3. Примірне Положення про завідуючого бактеріологічною
лабораторією (бактеріологічним відділом клініко-діагностичної
лабораторії) лікувально-профілактичного закладу (додається).
1.4. Примірне Положення про лікаря-бактеріолога
бактеріологічної лабораторії (бактеріологічного відділу
клініко-діагностичної лабораторії) лікувально-профілактичного
закладу (додається).
1.5. Примірне Положення про фельдшера-лаборанта (лаборанта)
бактеріологічної лабораторії (бактеріологічного відділу
клініко-діагностичної лабораторії) лікувально-профілактичного
закладу (додається).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій, Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської
держадміністрації:
2.1. Організувати роботу бактеріологічних лабораторій
(бактеріологічних відділів клініко-діагностичних лабораторій)
лікувально-профілактичних закладів і відповідних фахівців
відповідно до положень, посадових інструкцій, розроблених з
урахуванням вимог примірних положень.
2.2. Забезпечити ефективну діяльність головних позаштатних
спеціалістів зі спеціальності бактеріологія, своєчасно направляти
їм інформаційні, методичні, статистичні матеріали з питань, що
входять до їх компетенції. Інформувати про засідання колегії,
наради, конференції і інші заходи управління охорони здоров'я, що
потребують участі зазначених головних спеціалістів.
2.3. Забезпечити роботу головних позаштатних бактеріологів у
тісному контакті з головним позаштатним спеціалістом з
бактеріології МОЗ України та щорічну (до 01.02.) інформацію його
щодо обсягу проведеної роботи, планів роботи на наступний рік (до
20 грудня поточного року).
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Головного державного санітарного лікаря України
Бережнова С.П.
Перший заступник Державного
секретаря,
Головний державний
санітарний лікар України О.О.Бобильова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

28.12.2002 N 500

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про головного позаштатного спеціаліста зі

спеціальності бактеріологія Міністерства

охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,

управлінь охорони здоров'я обласних,

Севастопольської міської державних

адміністрацій, Головного управління

охорони здоров'я та медичного

забезпечення Київської міської

державної адміністрації

1. Загальні положення
1.1. Головним позаштатним спеціалістом зі спеціальності
бактеріологія управління охорони здоров'я (далі - головний
бактеріолог) призначається фахівець, який має вищу кваліфікаційну
категорію за спеціальністю "бактеріологія", володіє знаннями по
суміжним спеціальностям і має досвід організаційно-методичної
роботи.
1.2. Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності
бактеріологія підпорядкований керівництву відповідного органу
охорони здоров'я. Призначення і звільнення головного бактеріолога
здійснюється керівником органу охорони здоров'я.
1.3. Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності
бактеріологія працює за річним планом, затвердженим керівником
органу охорони здоров'я або його заступником.
1.4. Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності
бактеріологія щорічно в визначений термін звітує про виконану
роботу перед керівництвом територіального органу охорони здоров'я
і головному позаштатному бактеріологу Міністерства охорони
здоров'я України. Звіт повинен вміщувати аналіз стану
бактеріологічної служби лікувально-профілактичної мережі
території, заходи що були виконані, пропозиції з вдосконалення
організації роботи бактеріологічних лабораторії
лікувально-профілактичних закладів.
1.5. Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності
бактеріологія в своїй роботі керується діючим законодавством з
питань охорони здоров'я, нормативними актами Міністерства охорони
здоров'я України, наказами та вказівками територіального органу
охорони здоров'я.
2. Основні завдання
2.1. Основним завданням головного позаштатного спеціаліста зі
спеціальності бактеріологія є: визначення стратегії розвитку
бактеріологічної служби і тактичних рішень щодо реалізації,
спрямованих на удосконалення та підвищення ефективності роботи
бактеріологічних лабораторій лікувально-профілактичних закладів
охорони здоров'я території.
2.2. Для виконання поставленого завдання головний позаштатний
спеціаліст зі спеціальності бактеріологія зобов'язаний: 2.2.1. Володіти інформацією про стан бактеріологічної служби
лікувально-профілактичних закладів на підставі даних державної
статистичної та галузевої звітності, інформацій територіальних
закладів охорони здоров'я, результатів перевірок, усних і
письмових звернень громадян тощо. 2.2.2. Брати участь в розробці пропозицій до органів охорони
здоров'я та інших інстанцій щодо розвитку та удосконалення
організації роботи бактеріологічних лабораторій
лікувально-профілактичних закладів, а також у підготовці та
проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, нарад тощо. 2.2.3. Брати участь в розробці та реалізації державних та
обласних програм охорони здоров'я, в межах своєї компетенції. 2.2.4. Вносити пропозиції керівнику територіального органу
охорони здоров'я щодо модернізації та покращання
матеріально-технічного стану бактеріологічних лабораторій
лікувально-профілактичних закладів території, забезпечення
сучасною апаратурою, обладнанням, імунобіологічними препаратами
та ін. 2.2.5. При необхідності, брати участь у розподілі медичної
техніки, діагностичних імунобіологічних препаратів, виробів
медичного призначення, тощо. 2.2.6. Організовувати й брати участь в проведенні акредитації
бактеріологічних лабораторій лікувально-профілактичних закладів
території. Головний бактеріолог є заступником голови
акредитаційної комісії з акредитації бактеріологічних лабораторій
(відділів, відділень клініко-діагностичних лабораторій)
лікувально-профілактичних закладів. 2.2.7. Перевіряти роботу у встановленому порядку
лікувально-профілактичних закладів території з питань організації
роботи, якості та ефективності бактеріологічної діагностики та
мікробіологічного моніторингу. 2.2.8. Надавати консультативну допомогу з питань
бактеріологічної діагностики та лабораторного контролю
лікувально-профілактичним закладам території та їх працівникам. 2.2.9. Здійснювати експертну оцінку (рецензувати) на вимогу
керівництва територіального органу охорони здоров'я медичної
документації в межах своєї компетенції. 2.2.10. Забезпечувати організаційно-методичне керівництво,
проведення аналізу діяльності мережі бактеріологічних лабораторій
лікувально-профілактичних закладів території. 2.2.11. Вивчати, узагальнювати та впроваджувати передовий
досвід, сучасні методи роботи з метою вдосконалення роботи
бактеріологічних лабораторій лікувально-профілактичних закладів
території. 2.2.12. Брати участь у розробці перспективних планів
підвищення кваліфікації фахівців бактеріологічних лабораторій
лікувально-профілактичних закладів території. 2.2.13. Брати участь в організації та проведенні
протиепідемічних та профілактичних заходів. 2.2.14. Вивчати стан організації та проведення атестації
лікарів бактеріологів та лаборантів бактеріологічних лабораторій
лікувально-профілактичних закладів території. Брати участь в
роботі атестаційної комісії, рецензувати атестаційні справи,
надавати висновки по скаргам з питань атестації спеціалістів. 2.2.15. Аналізувати причини, які породжують скарги населення
з питань якості бактеріологічної діагностики та лабораторного
контролю і розробляти заходи щодо їх попередження. 2.2.16. Проводити експертизу проектів
організаційно-розпорядчих та нормативних актів, що стосуються
організації роботи бактеріологічних лабораторій та методів
досліджень з наданням висновку. 2.2.17. Систематично інформувати керівництво та головних
позаштатних фахівців органів охорони здоров'я з питань сучасних
методів лабораторної діагностики і лабораторного контролю. 2.2.18. Співпрацювати з територіальною режимною комісією з
питань створення та додержання протиепідемічного режиму роботи в
бактеріологічних лабораторіях лікувально-профілактичних закладів.
3. Права
3.1. Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності
бактеріологія має право: використовувати: державну статистичну, галузеву звітність, первинну медичну
облікову та звітну документацію, матеріали оперативної звітності,
що надходять до територіального органу охорони здоров'я, матеріали
довідок перевірки лабораторій лікувально-профілактичних закладів
території; інформаційні та методичні матеріали Міністерства охорони
здоров'я України і місцевих органів охорони здоров'я про стан
бактеріологічної служби, її матеріально-технічне та кадрове
забезпечення, науково-дослідних інститутів та медичних учбових
закладів про хід наукових досліджень та результати розробок з
проблем служби; за погодженням з керівництвом, при підготовці документів
запитувати з місць необхідну додаткову інформацію про стан служби
і діяльність бактеріологічних лабораторій
лікувально-профілактичних закладів території.
3.2. Надавати пропозиції щодо поліпшення організації роботи
лабораторій з питань бактеріологічної діагностики та лабораторного
контролю.
3.3. Надавати пропозиції про розподіл та призначення
лікарів-бактеріологів на роботу.
3.4. Порушувати перед Міністерством охорони здоров'я України,
профільними кафедрами вищих медичних закладів освіти та
післядипломної освіти питання, які стосуються вивчення проблем за
спеціальністю "бактеріологія".
3.5. Вносити пропозиції щодо застосування до працівників
служби заохочень та стягнень.
3.6. Залучати до рішення та розробки організаційних питань
фахівців науково-дослідних інститутів, санітарно-профілактичних
закладів, відповідних головних фахівців. Брати участь в роботі
експертних рад, робочих груп тощо.
3.7. Систематично удосконалювати свої знання, стиль, форми та
методи роботи.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

28.12.2002 N 500

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про бактеріологічну лабораторію (бактеріологічний

відділ клініко-діагностичної лабораторії)

лікувально-профілактичного закладу

1. Загальні положення
1.1. Бактеріологічна лабораторія (бактеріологічний відділ
клініко-діагностичної лабораторії) лікувально-профілактичного
закладу (далі - бактеріологічна лабораторія), є діагностичним
підрозділом лікувально-профілактичного закладу. Організується як
його самостійний відділ, або в складі клініко-діагностичної
лабораторії.
1.2. Бактеріологічна лабораторія в своїй діяльності керується
чинним законодавством України організаційно-розпорядчою та
нормативною документацією Міністерства охорони здоров'я України,
іншими нормативними документами органу охорони здоров'я, Статутом
закладу та цим положенням.
1.3. Організаційна структура, штати, рівень оснащення і
порядок фінансування бактеріологічних лабораторій визначаються
органами охорони здоров'я з урахуванням покладених на них
завдань.
1.4. Бактеріологічна лабораторія повинна мати дозвіл режимної
комісії на роботу із збудниками відповідних груп небезпеки, пройти
акредитацію в системі МОЗ України у встановленому порядку та мати
атестат акредитації на визначені види досліджень.
1.5. Керівництво бактеріологічною лабораторією виконує
завідуючий, який призначається та звільняється з посади керівником
лікувально-профілактичного закладу у відповідності до чинного
законодавства України.
1.6. Штати медичного і іншого персоналу встановлюються
відповідно до рекомендованих штатних нормативів і типових штатів,
а також обсягу робіт, що виконуються або плануються в залежності
від місцевих умов на підставі розрахункових норм часу на
лабораторні дослідження.
1.7. Оснащення бактеріологічної лабораторії проводиться у
відповідності до встановлених норм, із урахуванням специфіки
досліджень та потужності бактеріологічної лабораторії.
1.8. Приміщення бактеріологічної лабораторії має відповідати
вимогам правил влаштування відповідно до вимог з протиепідемічного
режиму та техніки безпеки.
1.9. Виробниче навантаження персоналу бактеріологічної
лабораторії визначається завданням лабораторії, посадовими
інструкціями, а також розрахунковими нормативами часу на виконання
лабораторних досліджень.
1.10. Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної
техніки, що використовуються в бактеріологічній лабораторії,
здійснюється згідно з діючими нормативними документами.
1.11. Бактеріологічна лабораторія утримує музей (колекцію)
культур мікроорганізмів для діагностичної мети.
1.12. Бактеріологічна лабораторія веде медичну облікову та
звітну документацію у відповідності із формами, затвердженими
Міністерством охорони здоров'я України.
1.13. Обсяг та номенклатура досліджень в бактеріологічній
лабораторії не повинні бути нижче регламентованих документами
Міністерством охорони здоров'я України для
лікувально-профілактичного закладу даної потужності.
2. Основні завдання бактеріологічної лабораторії:
2.1. Проведення діагностичних мікробіологічних
(бактеріологічних, серологічних, вірусологічних, паразитологічних)
та санітарно-бактеріологічних досліджень в обсязі та за
номенклатурою, регламентованими документами МОЗ України та
затвердженим планом роботи лікувально-профілактичного закладу.
2.2. Забезпечення лікувально-діагностичного процесу
інформацією з використанням методів мікробіології і імунології.
2.3. Проведення мікробіологічного моніторингу забруднення
середовища в оточенні хворого і контроль стерильності лікарських
форм, медичного інструментарію, шовного матеріалу, виробів
медичного призначення.
2.4. Участь в розробці рекомендацій з протиепідемічних
заходів і покращання протиепідемічного режиму в
лікувально-профілактичному закладі на підставі аналізу результатів
діагностичних досліджень, даних мікробіологічного моніторингу.
2.5. Впровадження прогресивних форм роботи, сучасних методів
досліджень, обладнання, що забезпечують високу методичну
надійність та діагностичну достовірність.
2.6. Підвищення якості та вірогідності лабораторних
досліджень шляхом систематичного проведення
внутрішньолабораторного контролю якості згідно інструкції,
затвердженої керівництвом установи, та системи зовнішньої оцінки
якості, підвищення достовірності отримуваних результатів,
уніфікованості та надійності застосовуваних методів, правильності
ведення первинної облікової медичної документації.
2.7. Надання консультативної допомоги фахівцям
лікувально-профілактичного закладу у виборі найбільш інформативних
лабораторних тестів і трактуванні даних лабораторних досліджень, в
розробці і впровадженні в практику схем раціональної
антибіотикотерапії.
2.8. Розробка та забезпечення персоналу
лікувально-профілактичного закладу детальними інструкціями щодо
правил забору, проведення первинного посіву, зберігання і
транспортування проб матеріалу, що забезпечують їх стабільність і
надійність результатів досліджень.
2.9. Підвищення кваліфікації персоналу бактеріологічної
лабораторії та проходження атестації в установленому порядку.
2.10. Проведення заходів з охорони праці, техніки безпеки,
виробничої санітарії, протиепідемічного режиму в лабораторії.
3. У відповідності із вказаними завданнями бактеріологічна
лабораторія здійснює: - дослідження біологічного матеріалу від пацієнтів із
застосуванням бактеріоскопичних, бактеріологічних, імунологічних,
паразитологічних методів; - виділення, ідентифікацію, визначення біологічних
властивостей і епідмаркерів мікроорганізмів; - визначення чутливості мікроорганізмів, що виділені, до
хіміотерапевтичних та антибактеріальних препаратів; - відбір проб та проведення санітарно-бактеріологічних
досліджень з метою поточного контролю протиепідемічного режиму в
лікувально-профілактичному закладі; - участь в плануванні потреби лікувально-профілактичного
закладу в антибактеріальних, хіміотерапевтичних, імунобіологічних
препаратах та дезінфекційних засобах; - проведення організаційно-методичної роботи
(статистично-аналітична, підготовка кадрів, науково-практична,
матеріально-технічне забезпечення, тощо); - освоєння та впровадження в практику методів клінічної
діагностики та санітарно-мікробіологічного контролю, що
відповідають спеціалізації лікувально-профілактичних закладів
(відділів, відділень), що обслуговуються.
4. Бактеріологічна лабораторія має право: - Брати участь в проведенні та проводити самостійно наукові
розробки. - Брати участь в проведенні науково-практичних конференцій,
семінарів тощо.
5. Бактеріологічна лабораторія зобов'язана: - забезпечувати достовірність та точність досліджень, що
проводяться; - додержуватись встановлених термінів проведення досліджень
та порядку видачі їх результатів; - відповідати вимогам правил протиепідемічного режиму роботи
та безпеки праці; - своєчасно інформувати територіальні режимні комісії про
зміни в кадровому забезпеченні, структурі, технічному оснащенні,
номенклатурі та обсягах досліджень що можуть вплинути на безпеку
роботи, достовірність та якість досліджень; - брати участь в системах зовнішньої оцінки якості досліджень
(бактеріоскопічні, бактеріологічні, серологічні, вірусологічні,
паразитологічні та ін.) та, при необхідності, вживати корегуючі
дії за їх результатами; - надсилати, у встановленому порядку, до установ державної
санітарно-епідеміологічної служби штами мікроорганізмів, що мають
епідеміологічну значимість, за їх вимогою; - надавати, у встановленому порядку, установам державної
санітарно-епідеміологічної служби інформацію, необхідну для
здійснення епіднагляду та проведення профілактичних та
протиепідемічних заходів; - додержуватись конфіденційності щодо результатів досліджень,
що проводяться; - вести облік усіх претензій за результатами досліджень, що
проводяться лабораторією і аналізувати їх; - зберігати облікову та звітну документацію протягом
встановленого проміжку часу.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

28.12.2002 N 500

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про завідуючого бактеріологічною лабораторією

(бактеріологічним відділом клініко-діагностичної

лабораторії) лікувально-профілактичного закладу

1. Загальні положення
1.1. На посаду завідуючого бактеріологічною лабораторією
(бактеріологічним відділом клініко-діагностичної лабораторії)
лікувально-профілактичного закладу далі - бактеріологічна
лабораторія, призначається фахівець з вищою медичною освітою, що
має сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю
"бактеріологія", стаж практичної роботи в лабораторії не менше 5
років, атестований на кваліфікаційну категорію у встановленому
порядку.
1.2. Завідуючий бактеріологічною лабораторією призначається і
звільняється з посади керівником лікувально-профілактичного
закладу у відповідності з діючим законодавством України.
1.3. Завідуючий бактеріологічною лабораторією в своїй
діяльності керується нормативними документами з визначеного
розділу роботи та посадовою інструкцією, розробленою відповідно до
цього положення.
1.4. Завідуючий бактеріологічною лабораторією
підпорядковується завідуючому структурного підрозділу, до якого
входить лабораторія та керівництву закладу.
2. Функції завідуючого бактеріологічною лабораторією:
У відповідності із завданнями бактеріологічної лабораторії
завідуючий організує і забезпечує:
2.1. Планування роботи бактеріологічної лабораторії.
Своєчасне і якісне проведення бактеріологічної діагностики та
лабораторного контролю на рівні сучасних наукових досягнень у
галузі бактеріології, епідеміології та клінічної медицини згідно з
затвердженою номенклатурою. Безпосередньо виконує частину
досліджень.
2.2. Розробляє посадові інструкції для співробітників
лабораторії, розподіляє роботу між співробітниками. Несе
відповідальність за роботу керованого ним персоналу.
2.3. Оформлює матеріали на отримання дозволу на роботу та
акредитацію бактеріологічної лабораторії.
2.4. Організує розробку і систематично удосконалює
керівництво (настанову) з якості, здійснює контроль його виконання
персоналом лабораторії.
2.5. Керує впровадженням в роботу лабораторії сучасних
методів досліджень і нової лабораторної техніки.
2.6. Організує та проводить заходи з підвищення кваліфікації
персоналу лабораторії на робочому місці і в навчальних закладах
післядипломної професійної освіти.
2.7. Консультує лікарів інших спеціальностей з питань
лабораторної мікробіологічної діагностики захворювань і
лабораторного контролю об'єктів довкілля.
2.8. Готує та надає адміністрації лікувально-профілактичного
закладу замовлення щодо матеріально-технічного забезпечення
лабораторії, повірки засобів вимірювальної техніки, атестації та
ремонту обладнання.
2.9. Організує своєчасне проведення повірки засобів
вимірювальної техніки і атестації обладнання.
2.10. Організує та контролює облік та списання матеріальних
цінностей, раціональне та ефективне використання лабораторної
техніки, поживних середовищ, діагностичних імунобіологічних
препаратів, дезінфекційних засобів, лабораторного посуду,
реактивів та інших витратних матеріалів, необхідних для якісної
роботи.
2.11. Спільно з керівниками зацікавлених закладів, установ,
відділів, відділень розробляє та надає на затвердження
адміністрації лікувально-профілактичного закладу, якому
підпорядкована лабораторія, схему забору, зберігання, доставки до
лабораторії матеріалу для досліджень, а також порядок видачі та
отримання результатів досліджень.
2.12. Координує роботу і забезпечує зв'язок з діагностичними,
лікувальними підрозділами лікувальних закладів, профільними
відділеннями санітарно-епідеміологічної станції, контролює
своєчасність та правильність доставки проб в бактеріологічну
лабораторію, своєчасність видачі і отримання результатів
досліджень лікарями.
2.13. Здійснює контроль за: - дотриманням працівниками бактеріологічної лабораторії
правил техніки безпеки, охорони праці та протиепідемічного режиму
і інформує керівника установи про порушників згаданих правил; - обліком, отриманням, транспортуванням, зберіганням, видачею
та застосуванням культур збудників інфекційних захворювань,
діагностичних імунобіологічних препаратів, дезінфекційних засобів,
хімічних реактивів, концентрованих кислот та лугів; - наявністю укомплектованої аптечки для надання першої
медичної допомоги, своєчасно замовляє у встановленому порядку її
поповнення.
2.14. Забезпечує робочі місця відповідними інструкціями та
правилами, що визначають безпечність роботи.
2.15. Створює умови безпечної експлуатації лабораторного
обладнання, забороняє роботи на несправному або не оснащеному
пристроями, що забезпечують безпечність роботи, обладнанні.
2.16. Систематично проводить на робочому місці інструктаж з
працюючими щодо безпечних методів роботи.
2.17. Забезпечує своєчасне розслідування (протягом 24 годин)
обставин та причин нещасних випадків, що мали місце в лабораторії,
вживає заходів щодо попередження виробничого травматизму та
професійних отруєнь і захворювань.
2.18. Не допускає до роботи осіб, які не пройшли відповідної
підготовки та інструктажу і не мають або мають прострочені
посвідчення про допуск до роботи, а також осіб, які не пройшли
медичний огляд і профілактичні щеплення згідно з встановленими
правилами.
2.19. Проводить систематичний аналіз показників діяльності
лабораторії, готує і подає в установлені строки звіти про роботу,
розроблює на їх основі заходи з удосконалення діяльності
бактеріологічної лабораторії.
3. Завідуючий бактеріологічною лабораторією має право:
3.1. Брати участь в роботі адміністрації
лікувально-профілактичного закладу з підбору кадрів для
бактеріологічної лабораторії, в нарадах по підготовці документів,
що відносяться до сфери діяльності лабораторії.
3.2. Вносити пропозиції у встановленому порядку з
удосконалення діяльності бактеріологічної лабораторії та
покращання умов праці персоналу.
3.3. Подавати у встановленому порядку кандидатури
співробітників лабораторії для заохочення і вносити пропозиції про
винесення дисциплінарних стягнень.
3.4. Рекомендувати для призначення на посаду старшого
лаборанта з числа фахівців із середньою медичною освітою,
відповідального за організацію роботи середнього і молодшого
медичного персоналу бактеріологічної лабораторії.
3.5. Проходити атестацію з правом отримання (підтвердження)
відповідної кваліфікаційної категорії.
3.6. Систематично інформувати адміністрацію і керівників
зацікавлених підрозділів з питань виконання відповідальним
персоналом лікувально-профілактичного закладу правил забору,
зберігання, доставки до лабораторії матеріалу для досліджень,
використання результатів досліджень, а також про можливість
лабораторії щодо застосування нових сучасних методів лабораторної
діагностики і лабораторного контролю.
3.7. Брати участь в організації і проведенні нарад,
семінарів, з'їздів, симпозіумів тощо за своїм фахом.
4. Завідуючий бактеріологічною лабораторією несе
відповідальність : - за рівень організації та якість роботи підрозділу, який він
очолює; - за санітарний стан лабораторії і дотримання персоналом
вимог техніки безпеки та протиепідемічного режиму при роботі з
мікроорганізмами відповідних груп патогенності, кров'ю та іншими
біологічними матеріалами; - за виконання завдань, визначених посадовою інструкцією, цим
положенням та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

28.12.2002 N 500

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про лікаря-бактеріолога бактеріологічної

лабораторії (бактеріологічного відділу

клініко-діагностичної лабораторії)

лікувально-профілактичного закладу

1. Загальні положення
1.1. На посаду лікаря-бактеріолога бактеріологічної
лабораторії (бактеріологічного виділу клініко-діагностичної
лабораторії) лікувально-профілактичного закладу призначаються
фахівці із вищою медичною освітою, які опанували програму
підготовки з бактеріології в інтернатурі (курсах спеціалізації) та
отримали відповідний сертифікат спеціаліста за спеціальністю
"бактеріологія".
1.2. Лікар-бактеріолог призначається і звільняється з посади
керівником медичного закладу у відповідності з діючим
законодавством України.
1.3. Лікар-бактеріолог в своїй діяльності керується
нормативними документами по визначеному розділу роботи, посадовою
інструкцією, розробленою на підставі цього Положення.
1.4. Лікар-бактеріолог безпосередньо підпорядковується
завідуючому бактеріологічною лабораторією (відділом).
1.5. Розпорядження лікаря-бактеріолога є обов'язковими для
середнього та молодшого медичного персоналу, що йому
підпорядкований.
2. Функції лікаря-бактеріолога
2.1. Проводить лабораторні дослідження у відповідності з
покладеними на нього обов'язками (з урахуванням профілю
лікувально-профілактичного закладу, внутрішньо-лабораторного
розподілу обов'язків).
2.2. Забезпечує виконання адекватних уніфікованих, методично
надійних методів досліджень.
2.3. Освоює та впроваджує нові методи досліджень та нове
лабораторне обладнання.
2.4. Консультує лікарів інших спеціальностей з питань
лабораторної мікробіологічної діагностики захворювань та
санітарної бактеріології.
2.5. Проводить інструктаж для персоналу
лікувально-профілактичних закладів з питань правил забору,
транспортування, первинного посіву, зберігання проб клінічного
матеріалу та об'єктів довкілля. Здійснює контроль за їх
дотриманням.
2.6. Здійснює мікробіологічні дослідження відповідно до
нормативної документації, затвердженої МОЗ України.
2.7. Планує бактеріологічні дослідження за закріпленим
розділом роботи. Організовує і контролює роботу середнього і
молодшого медичного персоналу лабораторії.
2.8. Приймає участь в інтерпретації результатів лабораторних
досліджень. Веде первинну облікову та звітну документацію за
формами, затвердженими МОЗ України.
2.9. Вживає заходи з впровадження внутрішньолабораторного та
зовнішнього контролю якості бактеріологічних досліджень.
2.10. Систематично узагальнює і аналізує результати роботи
лабораторії за закріпленим розділом, складає та подає звіти у
встановленому порядку.
2.11. Виконує вимоги правил протиепідемічного режиму і
техніки безпеки: - контролює правильність роботи підлеглого персоналу з цих
питань; - запобігає порушенням протиепідемічного режиму та техніки
безпеки при здійсненні лабораторних робіт; - контролює своєчасність проведення працівниками необхідних
профілактичних щеплень; - забезпечує правильне ставлення до роботи з культурами
мікроорганізмів, отруйними та сильнодіючими, легкозаймистими і
іншими речовинами на закріпленій ділянці роботи.
2.12. Систематично підвищує свою професійну підготовку. Бере
участь у підвищенні професійної підготовки персоналу лабораторії.
2.13. Бере участь в складанні замовлень на поживні
середовища, діагностичні імунобіологічні препарати, реактиви,
дезінфекційні засоби інші витратні матеріали, необхідні для
виробничої діяльності.
З. Лікар-бактеріолог має право:
3.1. Вносити пропозиції завідуючому лабораторії з питань
удосконалення діяльності лабораторії та покращання умов праці
персоналу
3.2. Виконувати обов'язки завідуючого бактеріологічної
лабораторії у період його відпустки, відрядження, тимчасової
непрацездатності.
3.3. Проходити атестацію з правом отримання (підтвердження)
відповідної кваліфікаційної категорії.
3.4. Брати участь в нарадах, на яких розглядаються питання,
що відносяться до сфери діяльності лабораторії.
3.5. Отримувати інформацію (в тому числі від адміністрації
лікувально-профілактичного закладу та завідуючого лабораторією),
необхідну для виконання своїх службових обов'язків.
3.6. Брати участь в роботі наукових товариств, організацій,
конференцій, з'їздів, семінарів з питань професійної діяльності.
4. Лікар-бактеріолог несе відповідальність за: - якість і достовірність досліджень, що виконує; - своєчасність видачі попередніх та кінцевих результатів
досліджень у встановленому порядку; - правильність ведення облікової та звітної документації; - дотримання вимог правил протиепідемічного режиму та безпеки
праці; - дотримання конфіденційності; - виконання завдань, визначених посадовою інструкцією, цим
положенням та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

28.12.2002 N 500

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про фельдшера-лаборанта (лаборанта)

бактеріологічної лабораторії

(бактеріологічного відділу

клініко-діагностичної лабораторії)

лікувально-профілактичного закладу

1. Загальні положення
1.1. На посаду фельдшера-лаборанта (лаборанта), далі -
фельдшер лаборант, бактеріологічної лабораторії (бактеріологічного
відділу клініко-діагностичної лабораторії),
лікувально-профілактичного закладу (далі бактеріологічна
лабораторія) призначається молодший спеціаліст з медичною освітою,
якій опанував програму з лабораторної діагностики по
бактеріології.
1.2. Фельдшер-лаборант бактеріологічної лабораторії
призначається і звільняється з посади керівником
лікувально-профілактичного закладу у відповідності з діючим
законодавством України.
1.3. Фельдшер-лаборант бактеріологічної лабораторії виконує
розпорядження завідуючого лабораторією, а також
лікаря-бактеріолога у відповідності до посадової інструкції.
1.4. Фельдшер-лаборант бактеріологічної лабораторії в своїй
діяльності керується цим положенням та іншими нормативними
документами по виконуваному розділу роботи.
2. Функції фельдшера-лаборанта
2.1. Виконує лабораторні дослідження у відповідності із
визначеними нормативами навантаження, кваліфікаційними вимогами
(згідно кваліфікаційної категорії) та розподілом функціональних
обов'язків у лабораторії ( відділу).
2.2. Веде облік і готує до роботи лабораторне обладнання,
посуд, реактиви, середовища, імунобіологічні препарати,
дезінфікуючі розчини і слідкує за їх якістю, не допускаючи
застосування таких, що термін придатності вичерпаний та
дезінфекційних засобів що втратили активність.
2.3. Перевіряє придатність матеріалу, що надходить для
дослідження, а саме: правильність пакування, транспортування,
оформлення супроводжувальних документів, своєчасність доставки.
Проводить реєстрацію, в тому числі з використанням персонального
комп'ютера, виконує обробку та первинний посів матеріалу. В
необхідних випадках доводить до відома завідуючого лабораторією
або лікаря-бактеріолога про необхідність повторного забору
матеріалу і доставки його до лабораторії.
2.4. Проводить відбір матеріалу для
санітарно-бактеріологічних досліджень (змиви, вода, повітря,
вироби медичного призначення, тощо), у необхідних випадках за
наказом керівництва закладу виїжджає на місце для організації
якісного відбору зразків та їх первинного посіву.
2.5. Здійснює оперативний зв'язок із структурними
підрозділами лікувально-профілактичного закладу з питань
забезпечення якості, своєчасності забору (первинного посіву) та
доставки матеріалу в лабораторію та отримання результатів
досліджень.
2.6. Під керівництвом лікаря-бактеріолога проводить (якщо це
передбачено методиками досліджень) імунізацію, зараження, розтин,
відбір крові та іншого матеріалу від лабораторних тварин, веде
спостереження та реєструє показники стану здоров'я піддослідних
тварин.
2.7. Проводить стерилізацію лабораторного інструментарію,
посуду, поживних середовищ, реактивів у відповідності із діючими
нормативними документами.
2.8. Здійснює контроль роботи парових та повітряних
стерилізаторів з застосуванням необхідних тестів.
2.9. Слідкує за справністю газової та електричної мереж,
вентиляції. При виявленні дефектів повідомляє завідуючого
(керівника) лабораторії.
2.10. Працює з апаратурою та обладнанням. Здійснює поточний
контроль за її станом. Слідкує за точністю роботи приладів, що
використовуються. Проводить реєстрацію температурних параметрів
обладнання та мікроклімату в робочих приміщеннях згідно
нормативних документів.
2.11. Веде первинну облікову документацію лабораторії
(реєстраційні та робочі журнали досліджень, журнали роботи
лабораторних приладів, тощо). Заповнює бланки результатів аналізу
і надає їх на підпис до відповідного фахівця.
2.12. Виконує доручення завідуючого бактеріологічною
лабораторією (бактеріологічного відділу клініко-діагностичної
лабораторії) з матеріально-технічного забезпечення підрозділу.
2.13. Утримує робочі місця у порядку, проводить дезінфекцію
робочих місць, боксів, холодильників, термостатів та іншого
обладнання, знезараження відпрацьованого матеріалу, інструментів,
посуду, спецодягу.
2.14. Після закінчення робочого дня перевіряє і прибирає до
спеціально визначених місць пробірки, чашки, матраци з посівами і
культурами, склянки сильнодіючими речовинами.
2.15. Пломбує термостати, холодильники і шафи, здає печатки і
ключі спеціалісту, що відповідає за заразний матеріал або хімічні
речовини.
2.16. Суворо дотримується правил техніки безпеки та
протиепідемічного режиму.
2.17. Здійснює контроль за роботою молодшого медичного
персоналу, слідкує за виконанням ними правил протиепідемічного
режиму та техніки безпеки.
2.18. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію у
встановленому порядку.
3. Фельдшер-лаборант має право:
3.1. Вносити пропозиції вищим посадовим особам із питань
покращання організації та умов праці.
3.2. Періодично у встановленому порядку проходити атестацію
на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії.
4. Фельдшер-лаборант несе відповідальність: - за виконання своїх обов'язків, передбачених посадовою
інструкцією, цим положенням та правилами внутрішнього трудового
розпорядку.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: