open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Л И С Т
16.06.2004 N 05-01/29
Львівський обласний комітет

профспілки працівників

автомобільного та

сільськогосподарського

машинобудування України

Національна служба посередництва і примирення розглянула Ваш
лист від 02.06.2004 року N 8/39 з приводу надання роз'яснення щодо
можливості укладання колективного договору з керуючим санацією
ВАТ "Львівський завод "Автонавантажувач" і роз'яснює наступне.
Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ) від 14 травня 1992 року (в редакції Закону
N 784-XIV ( 784-14 ) від 30.06.1999 року) з дня винесення
господарським судом ухвали про санацію керівник боржника
відсторонюється від посади у порядку, визначеному законодавством
про працю, управління боржником переходить до керуючого санацією,
припиняються повноваження органів управління боржника - юридичної
особи, повноваження органів управління передаються керуючому
санацією.
Загальні функції управління визначені статтею 65 "Управління
підприємством" Господарського кодексу України від 16.01.2003 року
N 436-IV ( 436-15 ). Відповідно до частини сьомої вищеназваної
статті "На всіх підприємствах, які використовують найману працю,
між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом
або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний
договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні
відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства".
Окрім того, відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ) керуючий санацією має право укладати
від імені боржника мирову угоду, цивільно-правові, трудові та інші
угоди.
Вимоги до змісту та порядок укладення колективних договорів
встановлені главою II "Колективний договір" Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) та Законом України "Про колективні
договори і угоди" ( 3356-12 ).
Необхідно враховувати і ту обставину, що відповідно до частин
третьої-шостої статті 17 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ): "Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу,
структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені
якого укладено цей договір. У разі реорганізації підприємства, установи, організації
колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який
його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. У разі зміни власника чинність колективного договору
зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року.
У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення
нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору; У разі ліквідації підприємства, установи, організації
колективний договір діє протягом усього строку проведення
ліквідації".
Статтею 20 Закону України "Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності" ( 1045-14 ) від 15.09.1999 року встановлене
право профспілок та їх об'єднань вести колективні переговори та
здійснювати укладання колективних договорів.
Таким чином, і в процесі санації боржника на ньому
продовжують функціонувати соціально-трудові відносини між керуючим
санацією, якому відповідно до чинного законодавства України
передані повноваження органів управління, та найманими
працівниками або уповноваженими ними органами. Ведення колективних
переговорів між керуючим санацією, якому відповідно до чинного
законодавства України передані повноваження органів управління, та
найманими працівниками або уповноваженими ними органами повинно
проводитися відповідно до положень глави II "Колективний договір"
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та Законом України
"Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ).
Враховуючи вищенаведене, відмова керуючого санацією
Відкритого акціонерного товариства "Львівський завод
"Автонавантажувач" від ведення колективних переговорів та
укладання колективного договору є порушенням норм чинного
законодавства України.
Окрім того, необхідно врахувати ту обставину, що розбіжності,
які виникають між сторонами соціально-трудових відносин, щодо
укладення чи зміни колективного договору, угоди відповідно до
пункту б) статті 2 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), можуть
бути предметом колективного трудового спору (конфлікту).
Відповідно до пункту 2.4. Положення про порядок визначення
сторін колективного трудового спору (конфлікту), формування вимог
найманих працівників або профспілки, розгляду вимог найманих
працівників або профспілки, прийняття рішення про вступ в
колективний трудовий спір (конфлікт) на підприємствах, в установах
чи організаціях, на яких проводиться процедура відновлення
платоспроможності або визнання їх банкрутом", затвердженого
наказом Національної служби посередництва і примирення від
27.10.2003 року N 493 ( v0493299-03 ), в разі, якщо господарським
судом винесено ухвалу про санацію і керівник боржника
відсторонюється від посади у порядку, визначеному законодавством
про працю, а повноваження органів управління передаються керуючому
санацією, то сторонами колективного трудового спору можуть бути
наймані працівники (окремі категорії найманих працівників)
підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів
або первинна профспілкова чи інша уповноважена найманими
працівниками організація та керуючий санацією.
На підприємствах, в установах, організаціях, на яких
відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) проводиться
процедура санації, розбіжності, які виникають між керуючим
санацією, якому відповідно до чинного законодавства України
передані повноваження органів управління, та найманими
працівниками або уповноваженими ними органами, як сторонами
соціально-трудових відносин, вирішуються відповідно до положень
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ).
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.Руденко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: