open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1-05/7 від 09.06.99

м.Київ

Про затвердження переліку N 1 наукових фахових видань,

в яких можуть публікуватися результати дисертаційних

робіт
{ Із змінами, внесеними згідно з Переліком ВАК

N 3-05/11 ( v5_11330-99 ) від 10.11.99

Постановами ВАК

N 7-05/4 ( va5_4330-01 ) від 11.04.2001

N 4-05/1 ( v4-05330-07 ) від 18.01.2007 }

Відповідно до постанови президії ВАК України від 13.01.99 р.
N 1-02/1 ( v02_1330-99 ) "Про публікації результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", враховуючи
п. 7 постанови президії ВАК України від 10.02.99 р. N 1-02/3
( v02_3330-99 ) "Про публікації результатів дисертацій на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію", а
також на підставі рекомендацій експертних рад президія Вищої
атестаційної комісії України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Перелік N 1 наукових фахових видань України, в
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (додається). 2. Вважати такими, що втратили чинність, постанови президії
ВАК України "Про затвердження переліків наукових видань, в яких
можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт" від
22.05.97 р. N 1а/5 ( v1a_5330-97 ); від 26.06.97 р. N 1а/6; від
11.09.97 р. N 2/7; від 25.06.98 р. N 1. 3. Вважати, що статті, надруковані протягом 1997 - 1999 рр. у
виданнях, які були включені в переліки ВАК України, що втратили
чинність згідно з п. 2 цієї постанови, та матеріали, які до 1
вересня 1999 р. були прийняті редакціями цих наукових фахових
видань, після їх опублікування зараховуються ВАК України при
розгляді дисертацій.
Додаток

до постанови президії ВАК України

від 9 червня 1999 р. N 1-05/7
Перелік N 1

наукових фахових видань України, в яких можуть

публікуватися результати дисертаційних робіт на

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Фізико-математичні науки Журнали
1. Акустичний вісник (Інститут гідромеханіки НАНУ) (акустика,
механіка). 2. Відбір і обробка інформації (Фізико-механічний інститут
ім. Г. В. Карпенка НАНУ) (інформатика). 3. Вопросы атомной науки и техники (Харківський
фізико-технічний інститут) (фізика). 4. Геофизический журнал (Інститут геофізики НАНУ)
(геофізика). 5. Доповіді НАН України. 6. Журнал фізичних досліджень (Львівський державний
університет імені Івана Франка) (фізика). 7. Інформаційні технології і системи (Інститут інформаційної
інфраструктури, м. Львів) (інформатика). 8. Известия вузов. Радиоэлектроника (НТУУ "КШ")
(радіофізика). 9. Космічна наука і технологія (НАНУ, НКА України)
(астрономія, геофізика). 10. Кибернетика и системный анализ (Інститут кібернетики ім.
В. М. Глушкова НАНУ) (інформатика, обчислювальна математика,
варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослідження
операцій та теорія ігор). 11. Кинематика и физика небесних тел (Головна астрономічна
обсерваторія НАНУ) (астрономія, геофізика, дистанційні
аерокосмічні дослідження). 12. Математичні методи та фізико-механічні поля
(Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка) (математика,
механіка, інформатика). 13. Математическая физика, анализ, геометрия (ФТІН ім. Б. І.
Вєркіна НАНУ) (математика). 14. Математичні студії (Львівський державний університет
імені Івана Франка) (математика). 15. Математические машины и системы (Інститут проблем
математичних машин та систем НАНУ) (математичне моделювання та
обчислювальні методи, математичне та програмне забезпечення
окислювальних машин і систем). 16. Металофізика та новітні технології (Інститут металофізики
ім. Г. В. Курдюмова НАНУ) (фізика). 17. Морской гидрофизический журнал (Морський гідрофізичний
інститут НАНУ) (геофізика, гідромеханіка). 18. Нелінійні коливання (Інститут математики НАНУ)
(математика, механіка). 19. Прикладна гідромеханіка (Інститут гідромеханіки НАНУ)
(механіка, геофізика). 20. Прикладная механика (Інститут механіки ім. С. П.
Тимошенка) (механіка). 21. Проблемы управления и информатики (Інститут космічних
досліджень НАНУ та НКА України) (інформатика, обчислювальна
математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування,
дослідження операцій та теорія ігор). 22. Радиоэлектроника и информатика (Харківський державний
технічний університет радіоелектроніки). 23. Радиофизика и радиоастрономия (Радіоастрономічний
інститут НАНУ) (астрономія, радіофізика) 24. Теоретична і експериментальна хімія (Інститут фізичної
хімії ім. Л. В. Писаржевського НАНУ) (фізика). 25. Теорія ймовірностей та математична статистика (Київський
університет імені Тараса Шевченка) (математика). 26. Теория случайных процессов (Інститут прикладної
математики і механіки НАНУ) (математика). 27. Термоелектрика (Інститут термоелектрики НАНУ) (фізика). 28. Український математичний журнал (Інститут математики
НАНУ) (математика, теоретична механіка, інформатика). 29. Український фізичний журнал (Інститут теоретичної фізики
НАНУ) (фізика). 30. Фізико-хімічна механіка матеріалів (Фізико-механічний
інститут ім. Г. В. Карпенка) (механіка). 31. Физика и техника высоких давлений (Донецький
фізико-технічний інститут НАНУ) (фізика). 32. Физика низких температур (ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАНУ)
(фізика). 33. Фізика конденсованих систем (Condensed Matter Physics)
(Інститут фізики конденсованих систем) (фізика). 34. Фізика живого (Науково-дослідний центр квантової медицини
"Відгук") (біофізика). 35. Функціональні матеріали (Інститут монокристалів НАНУ)
(фізика). 36. Odessa Astronomical Pablikations (Одеський державний
університет). 37. Methods of Functional Analysis and Topology (Інститут
математики НАНУ) (математика). 38. Journal of Nonlinear Mathematical Physics Інститут
математики НАНУ) (фізика, математика).
Збірники наукових праць
1. Вісник Державного університету "Львівська політехніка"
(математика, фізика приладів, елементів і систем, інформатика). 2. Вісник Дніпропетровського державного університету. 3. Вісник Донецького університету. 4. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
(Серії фізико-математичні науки; математика і механіка). 5. Вісник Львівського державного університету. 6. Вісник Одеського державного університету (математика,
механіка, фізика). 7. Вісник Прикарпатського університету (фізика). 8. Вісник Сумського державного університету (фізика). 9. Вісник Харківського університету. (Серія: математика,
прикладна математика, механіка). 10. Вісник Черкаського університету (фізика) 11. Волинський математичний вісник (математика, інформатика). 12. Динамические системы (Сімферопольський державний
університет). 13. Електронна мікроскопія та міцність матеріалів (Інститут
проблем міцності НАН України) (механіка, фізика твердого тіла). 14. Збірник наукових праць Інституту математики НАН України
(Інститут математики НАНУ без співзасновників) (математика).
( Пункт 15 вилучено на підставі Постанови ВАК N 7-05/4
( va5_4330-01 ) від 11.04.2001 )
16. Кібернетика та обчислювальна техніка (Інститут
кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ) (інформатика). 17. Механіка твердого тіла (Інститут прикладної математики і
механіки НАНУ) (механіка). 18. Науковий вісник Волинського державного університету імені
Лесі Українки (фізика). 19. Науковий вісник Ужгородського державного університету
(фізика). 20. Науковий вісник Чернівецького державного університету
(математика, інформатика, фізика). 21. Нелінійні граничні задачі (Інститут прикладної математики
і механіки НАНУ) (математика). 22. Обчислювальна та прикладна математика (Київський
університет імені Тараса Шевченка) (математика, інформатика). 23. Праці Українського науково-дослідного
гідрометеорологічного інституту (Держкомгідромет) (геофізика). 24. Проблеми Чорнобиля (Міжгалузевий науково-технічний центр
"Укриття" НАНУ). 25. Проблеми Чорнобильської зони відчуження (Адміністрація
Чорнобильської зони). 26. Проблемы программирования (Інститут програмних систем
НАНУ) (інформатика). 27. Радиофизика и электроника (Інститут радіофізики і
електроніки НАНУ) (радіофізика). 28. Радіотехніка (Харківський державний технічний університет
радіоелектроніки) (радіофізика). 29. Теоретическая и прикладная механика (Донецький державний
університет) (математика, механіка). 30. Теория оптимальних решений (Інститут кібернетики ім. В.
М. Глушкова НАНУ) (інформатика). 31. Технология и конструирование в электронной аппаратуре
(Одеський державний політехнічний університет) (фізика приладів,
елементів і систем). 32. Труди Фізико-технічного інституту низьких температур ім.
С. І. Вєркіна НАН України (математика, фізика) 33. Труды Института прикладной математики и механики
(математика, механіка, інформатика). 34. Управляющие системы и машины (Інститут кібернетики ім. В.
М. Глушкова НАНУ) (інформатика). 35. Ученые записки Симферопольского государственного
университета (математика, фізика). 36. Физика аэродисперсных систем (Одеський державний
університет) (фізика). 37. Фізика конденсованих високомолекулярних систем
(Рівненський державний педагогічний інститут) (фізика). 38. Фізика напівпровідників, квантова та оптоелектроніка
(Інститут фізики напівпровідників НАНУ) (фізика). 39. Фізичний збірник (Наукове товариство імені Т. Шевченка у
Львові) (фізика). 40. Фотоэлектроника (Одеський державний університет)
(фізика). 41. Хімія, фізика і технологія поверхні (Інститут хімії
поверхні НАНУ) (фізика). 42. Ядерная и радиационная безопасность (Одеський державний
політехнічний університет) (фізика). 43. Cybernetics and computing technology (Міжнародний
науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ
та Міносвіти) (інформатика).
Хімічні науки Журнали
1. Вопросы химии и химической технологии (Український
державний хіміко-технологічний університет). 2. Геологія і геохімія горючих копалин (Інститут геології та
геохімії горючих копалин НАНУ). 3. Доповіді НАН України. 4. Композиционные и полимерные материалы (Інститут хімії
високомолекулярних сполук НАНУ). 5. Теоретическая и экспериментальная химия (Інститут фізичної
хімії ім. Л. В. Писаржевського НАНУ). 6. Украинский биохимический журнал (Інститут біохімії ім. О.
В. Палладіна НАНУ). 7. Украинский химический журнал (Інститут загальної та
неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України). 8. Фармацевтичний журнал. 9. Фізико-хімічна механіка матеріалів (Фізико-механічний
інститут ім. Г. В. Карпенка НАНУ). 10. Функціональні матеріали (Інститут монокристалів НАН
України). 11. Хімія і технологія води.
Збірники наукових праць
1. Вісник Донецького університету. 2. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". 3. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія:
Хімія. 4. Вісник Львівського державного університету імені Івана
Франка. 5. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Хімія. 6. Вісник Харківського державного університету. 7. Геохімія і рудоутворення (Інститут геохімії, мінералогії
та рудоутворення НАНУ). 8. Науковий вісник Ужгородського державного університету. 9. Наукові записки. Серія: Хімія. (Тернопільський державний
педагогічний університет). 10. Науковий вісник Волинського державного університету імені
Лесі Українки. Серія: Неорганічна хімія. 11. Научные труды (Державний науково-дослідний та проектний
інститут основної хімії). 12. Праці Наукового товариства ім. Шевченка (м. Львів). 13. Фізіологічне активні речовини (Інститут органічної хімії
НАНУ). 14. Хімія, технологія речовин та їх застосування (Державний
університет "Львівська політехніка"). 15. Хімія, фізика і технологія поверхні (Інститут хімії
поверхні НАНУ). 16. Ученые записки Симферопольского государственного
университета.
Біологічні науки Журнали
1. Аграрний вісник Причорномор'я (Одеський
сільськогосподарський інститут). 2. Архив клинической и экспериментальной медицини (Донецький
державний медичний університет). 3. Біологічний вісник (Харківський державний університет). 4. Биополимеры и клетка (Інститут молекулярної біології та
генетики НАН України). 5. Вестник зоологии (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена
НАНУ) 6. Вісник аграрної науки. 7. Вісник гігієни і епідеміології (Донецький державний
медичний університет). 8. Вісник морфології (Вінницький державний медичний
університет). 9. Гидробиологический журнал (Інститут гідробіології НАНУ). 10. Доповіді НАН України. 11. Експериментальна і клінічна медицина (Харківський
державний медичний університет). 12. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія
(Львівський державний медичний університет). 13. Ендокринологія (Інститут ендокринології та обміну речовин
ім. Комісаренка АМН України). 14. Захист рослин (Інститут захисту рослин), 15. Известия Харьковского энтомологического общества. 16. Імунологія та алергологія (Інститут урології та
нефрології АМН України). 17. Космічна наука і технологія (НКА України). 18. Львівський медичний часопис (ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA)
(Львівський державний медичний університет). 19. Медична хімія (Національний медичний університет ім. О.
О. Богомольця, м. Київ). 20. Мікробіологічний журнал (Інститут мікробіології та
вірусології ім. Д. К. Заболотного НАНУ). 21. Нейрофизиология (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
НАН України). 22. Онкологія (Інститут експериментальної патології,
онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України). 23. Питання біоіндикації та екології (Запорізький державний
університет). 24. Проблемы криобиологии (Інститут проблем кріобіології та
кріомедицини НАНУ). 25. Рибне господарство (Інститут рибного господарства УААН). 26. Садівництво (Інститут садівництва УААН). 27. Современные проблемы токсикологии (Інститут екогігієни та
токсикології). 28. Таврический медико-биологический вестник (Кримський
державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського, м.
Сімферополь). 29. Украинский биохимический журнал (Інститут біохімії ім. О.
І. Палладіна НАНУ) 30. Український ботанічний журнал (Інститут ботаніки ім. М.
Г. Холодного НАНУ). 31. Український радіологічний журнал (Харківський НДІВ
медичної радіології). 32. Ученые записки Симферопольского государственного
университета 33. Физиология и биохимия культурных растений (Інститут
фізіології рослин і генетики НАНУ) 34. Фізіологічний журнал (Інститут фізіології ім. О. О.
Богомольця НАН України). 35. Фізіолого-біохімічна оцінка дії техногенних факторів та
рослин (Львівський університет ім. І. Франка). 36. Фотобіологія та фотомедицина (Харківський державний
університет). 37. Цитология и генетика (Інститут клітинної біології і
генетики НАНУ). 38. Экспериментальная онкология (Інститут експериментальної
патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН
України).
Збірники наукових праць
1. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної
імунології та медичної генетики (Луганський державний медичний
університет). 2. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. 3. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія:
Біологія і екологія. 4. Вісник Донецького державного університету. 5. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Біологія. 6. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. 7. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. 8. Вісник Луганського державного педагогічного університету.
Серія: Біологічні науки. 9. Вісник Одеського державного університету. 10. Вісник Харківського державного університету. 11. Гематологія і переливання крові (Київський НДІ
гематології та переливання крові). 12. Екологія моря (Інститут біології південних морів ім. О.
О. Ковалевського НАНУ). 13. Науковий вісник Національного аграрного університету. 14. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного
університету. 15. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація
зони відчуження). 16. Праці наукового товариства імені Тараса Шевченка. 17. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної
імунології (Луганський державний медичний університет) 18. Проблемы, достижения и перспективы развития
медико-биологических наук и практического здравоохранения
(Кримський медичний університет ім. С. І. Георгієвського, м.
Сімферополь). 19. Труды Никитского ботанического сада.
Геологічні науки Журнали
1. Геологический журнал (Інститут геологічних наук НАНУ). 2. Геотехнічна механіка (Інститут геотехнічної механіки
НАНУ). 3. Геофизический журнал (Інститут геофізики ім. С. І.
Субботіна НАНУ). 4. Геохімія і рудоутворення (Інститут геохімії, мінералогії
та рудоутворення НАНУ). 5. Доповіді НАН України. 6. Коштовне та декоративне каміння (Гемологічний центр
Міністерства фінансів України). 7. Минералогический журнал (Інститут геохімії, мінералогії та
рудоутворення НАНУ). 8. Мінеральні ресурси України (Держкомгеології України). 9. Нафтова і газова промисловість (Івано-Франківський
державний технічний університет нафти і газу). 10. Тектоніка і стратиграфія (Інститут геологічних наук
НАНУ). 11. Уголь Украины (Міністерство вугільної промисловості
України).
Збірники наукових праць
1. Актуальні проблеми геології, географії та екології
(видавництво "Навчальна книга"). 2. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія:
Геологія і географія. 3. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Геологія. 4. Вісник Львівського державного університету. Серія:
Геологія. 5. Вісник Харківського державного університету. 6. Геологія і геохімія горючих копалин (Інститут геології і
геохімії горючих копалин НАНУ). 7. Збірник наукових праць Івано-Франківського державного
технічного університету нафти і газу. 8. Мінералогічний збірник (Львівський державний університет
ім. І. Франка). 9. Питання розвитку газової промисловості (Укр НДІГаз, м.
Харків). 10. Праці наукового товариства ім. Тараса Шевченка (м.
Львів). 11. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація
Чорнобильської зони відчуження).
Технічні науки Збірники наукових праць
1. Авіаційно-космічна техніка і технологія (Харківський
авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського). 2. Вісник Севастопольського державного технічного
університету. Серія: автоматизація процесів та управління.
( Пункт 2 в редакції Переліку ВАК N 3-05/11 ( v5_11330-99 ) від
10.11.99 ) 3. Автоматизация судовых технических средств (Одеська
державна морська академія). 4. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та
приладобудуванні (Державний університет "Львівська політехніка"). 5. Автоматизированные системы управления и приборы автоматики
(Харківський державний технічний університет радіоелектроніки). 6. Автомобільний транспорт (Харківський державний
автомобільно-дорожній технічний університет). 7. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво (Український
транспортний університет). 8. Аграрний вісник Причорномор'я. 9. Адаптивні системи автоматичного управління (Національний
технічний університет України "КПІ"). 10. Адгезия расплавов и пайка материалов (Інститут проблем
матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ). 11. Безпека дорожнього руху (Міністерство внутрішніх справ
України). 12. Будівельні конструкції (Державний НДІ будівельних
конструкцій, м. Київ). 13. Вестник Харьковского государственного политехнического
университета. 14. Вимірювальна техніка та метрологія (Державний університет
"Львівська політехніка"). 15. Виноградарство и виноделие (Інститут винограду і вина
"Магарач"). 16. Високі технології в машинобудуванні (Харківський
державний політехнічний університет). 17. Відбір і обробка інформації (Фізико-механічний інститут
ім. Г. В. Карпенка НАНУ, м. Львів). 18. Вісник аграрної науки Причорномор'я (Миколаївський
державний сільськогосподарський інститут). 19. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".
Серія: "Інформаційні системи та мережі". 20. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".
Серія: "Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології". 21. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".
Серія: "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика". 22. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".
Серія: Автоматика, вимірювання та керування. 23. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".
Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи. 24. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".
Серія: Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. 25. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".
Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. 26. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".
Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у
машинобудуванні і приладобудуванні. 27. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".
Серія: Комп'ютерні системи та мережі". 28. Вісник Дніпропетровського університету "Ракетно-космічна
техніка". 29. Вісник Донбаської державної академії будівництва і
архітектури. 30. Вісник Київського міжнародного університету цивільної
авіації. 31. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Математика, механіка. 32. Вісник Одеського державного морського університету. 33. Вісник Приазовського державного технічного університету. 34. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та
архітектури. 35. Вісник Севастопольського державного технічного
університету. Серія: механіка, енергетика, екологія. ( Пункт 35 в
редакції Переліку ВАК N 3-05/11 ( v5_11330-99 ) від 10.11.99 ) 36. Вісник Українського транспортного університету. 37. Вісник Харківського державного автомобільно-дорожнього
технічного університету. 38. Вопросы проектирования и производства конструкций
летательных аппаратов (Харківський авіаційний інститут ім.
Жуковського). 39. Гідравліка і гідротехніка (Український транспортний
університет). 40. Гідромеханіка (Інститут гідромеханіки НАНУ). 41. Гірнича електромеханіка та автоматика (Національна
гірнича академія України). 42. Гірничі, будівельні, дорожні і меліоративні машини
(Київський національний технічний університет будівництва і
архітектури). 43. Двигуни внутрішнього згоряння (Харківський державний
політехнічний університет), 44. Динаміка і міцність машин (Харківський державний
політехнічний університет). 45. Електромашинобудування та електрообладнання (Одеський
державний політехнічний університет). 46. Електроніка та зв'язок (Національний технічний
університет України "КПІ" та Київський військовий інститут
управління та зв'язку). 47. Захист інформації (Київський міжнародний університет
цивільної авіації). 48. Захист металургійних машин від поломок (Приазовський
державний технічний університет). 49. Защитные покрытия на металлах (Інститут проблем
матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України). 50. Збагачення корисних копалин (Національна гірнича
академія). 51. Збірник "Вестник НТУУ "КПИ", серія "Машиностроение", м.
Київ. 52. Збірник наукових праць ВАТ "Науково-дослідний і проектний
інститут по збагаченню та агломерації руд - Механобрчормет", м.
Кривий Ріг. 53. Збірник наукових праць Донбаського гірничо-металургійного
інституту, м. Алчевськ. 54. Збірник пакових праць Донецького державного технічного
університету. Серія: Електротехніка і енергетика. 55. Збірник наукових праць Інституту кібернетики імені В. М.
Глушкова НАН України. 56. Збірник наукових праць Київського інституту залізничного
транспорту. 57. Збірник наукових праць Кіровоградського державного
технічного університету. 58. Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського
інституту. 59. Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного
інституту, м. Кривий Ріг. 60. Збірник наукових праць Національної академії оборони
України. 61. Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних
військ України імені Богдана Хмельницького. 62. Збірник наукових праць Національної гірничої академії. 63. Збірник наукових праць Полтавського державного технічного
університету імені Юрія Кондратюка. Серія: Галузеве
машинобудування, будівництво. 64. Збірник наукових праць Севастопольського інституту
ядерної енергії та промисловості. 65. Збірник наукових праць Українського державного морського
технічного університету ім. адм. Макарова, м. Миколаїв. 66. Збірник наукових праць Українського зонального
науково-дослідного і проектного інституту цивільного будівництва,
м. Київ. 67. Збірник наукових праць Української державної академії
зв'язку, м. Одеса. 68. Збірник наукових праць УкрНДІвогнетривів. 69. Збірник наукових праць Харківської державної академії
залізничного транспорту. 70. Збірник наукових праць Центрального НДІ Збройних Сил
України. 71. Вісник Севастопольського державного технічного
університету. Серія: інформатика, електроніка, зв'язок. ( Пункт 71
в редакції Переліку ВАК N 3-05/11 ( v5_11330-99 ) від 10.11.99 ) 72. Коммунальное хозяйство городов (Харківська державна
академія міського господарства). 73. Комп'ютерні технології друкарства (Українська академія
друкарства, м. Львів). 74. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна
промисловість (Український державний лісотехнічний університет). 75. Математичне моделювання (Дніпродзержинський державний
технічний університет). 76. Математичне моделювання в інженерних та економічних
задачах транспорту. Серія: Транспорт (Дніпропетровський державний
технічний університет залізничного транспорту). 77. Меліорація і ватне господарство (Інститут гідротехніки і
меліорації УААН). 78. Металургія (Запорізька державна інженерна академія). 79. Механізація сільськогосподарського виробництва (Кримський
державний аграрний університет, м. Сімферополь). 80. Механізація сільськогосподарського виробництва
(Національний аграрний університет). 81. Моделювання та інформаційні технології (Інститут проблем
моделювання в енергетиці НАНУ, м. Київ). 82. Нагруженность и прочность подвижного состава. Серія;
Транспорт (Дніпропетровський державний технічний університет
залізничного транспорту). 83. Надійність інструменту та оптимізація технологічних
систем (Донбаська державна машинобудівна академія). 84. Науковий вісник будівництва (Харківський державний
технічний університет будівництва та архітектури). 85. Науковий вісник Національного аграрного університету. 86. Наукові нотатки (Луцький державний технічний
університет). 87. Наукові праці Донецького державного технічного
університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація. 88. Наукові праці Одеської державної академії харчових
технологій. 89. Наукові праці Українського державного університету
харчових технологій. 90. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. 91. Науково-технічний збірник Національного
науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки
України. 92. Обладнання та технології харчових виробництв (Донецький
державний університет економіки і торгівлі). 93. Опір матеріалів і теорія споруд (Київський національний
університет будівництва і архітектури). ( Пункт 93 в редакції
Переліку ВАК N 3-05/11 ( v5_11330-99 ) від 10.11.99 ) 94. Оптимизация производственных процессов (Севастопольський
державний технічний університет). 95. Открытые информационные и компьютерные итегрированные
технологии (Харківський авіаційний інститут ім. М. Є.
Жуковського). 96. Питання електрифікації сільського господарства
(Харківський державний технічний університет сільського
господарства). 97. Поліграфія і видавнича справа (Українська академія
друкарства, м. Львів). 98. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 99. Праці Таврійської державної агротехнічної академії. 100. Праці Українського інституту скла. 101. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій
(Дніпропетровський державний університет). 102. Проблеми охорони праці в Україні (Національний НДІ
охорони праці, м. Київ). 103. Проблеми створення нових машин і технологій
(Кременчуцький державний політехнічний інститут). 104. Проблемы информатизации и управления (Київський
міжнародний університет цивільної авіації). 105. Проблемы машиностроения (Інститут проблем
машинобудування НАН України) 106. Проблемы системного подхода в экономике (Київський
міжнародний університет цивільної авіації). 107. Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх
економічна обгрунтованість у підприємствах харчування. Економічні
проблеми торгівлі (Харківська державна академія технології та
організації харчування). 108. Прогресивні технології те системи машинобудування
(Донецький державний технічний університет). 109. Радиотехника (Харківський державний технічний
університет радіоелектроніки). 110. Резание и инструмент в технологических системах
(Харківський державний політехнічний університет). 111. Ресурсосберегающие технологии в транспортном и
гидротехническом строительстве (Дніпропетровський державний
технічний університет залізничного транспорту). 112. Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ
(Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу). 113. Сборник трудов ННОХИМ (Державний науково-дослідний та
проектний інститут основної хімії Мінпромполітики України). 114. Системи обробки інформації (Харківський військовий
університет). 115. Системне проектування та аналіз характеристик
аерокосмічної техніки (Дніпропетровський державний університет). 116. Системні методи керування, технологія та організація
виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів (Український
транспортний університет). 117. Системні технології (Державна металургійна академія
України, м. Дніпропетровськ). 118. Сільськогосподарські машини (Луцький державний технічний
університет). 119. Способы и средства создания безопасных и здоровых
условий труда в угольных шахтах (Державний Макіївський НДІ з
безпеки робіт у гірничій промисловості). 120. Строительное производство (НДІ будівельного виробництва,
м. Київ). 121. Строительство, материаловедение, машиностроение
(Придніпровська державна академія будівництва і архітектури). 122. Судовые энергетические установки (Одеська державна
морська академія). 123. Сучасні проблеми архітектури та містобудування
(Київський національний технічний університет будівництва і
архітектури). 124. Теоретична електротехніка (Львівський державний
університет ім. Івана Франка). 125. Теоретичні основи будівництва (Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури). 126. Теорія і практика процесів. Подрібнення, розділення,
змішування і ущільнення (Одеська державна морська академія). 127. Теплові режими та охолодження радіоелектронної апаратури
(Науково-дослідний інститут "Шторм" Мінпромполітики України). 128. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування
нової техніки і технологій для сільського господарства України
(Український НДІ по випробуванню та прогнозуванню техніки і
технологій для сільськогосподарського виробництва). 129. Тракторная энергетика в растениеводстве (Харківський
державний технічний університет сільського господарства). 130. Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в
металургії і машинобудуванні (Донбаська державна машинобудівна
академія). 131. Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии
(Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАНУ). 132. Харчова промисловість (Український державний університет
харчових технологій).
Журнали
1. Автоматизація виробничих процесів (Київський інститут
автоматики). 2. Автоматическая сварка (Інститут електрозварювання ім. Є.
О. Патона НАН України). 3. Автошляховик України (Державний автотранспортний
науково-дослідний і проектний інститут). 4. Акустичний вісник (Інститут гідромеханіки НАНУ). 5. Вестник Херсонского государственного технического
университета. 6. Вибрации в технике и технологиях (Вінницький державний
сільськогосподарський інститут). 7. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних
процесах (Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький). 8. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 9. Вісник Державної академії легкої промисловості України. 10. Вісник Сумського державного аграрного університету. 11. Вісник Тернопільського державного технічного
університету. 12. Вісник Технологічного університету Поділля. 13. Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту.
( Пункт 13 в редакції Переліку ВАК N 3-05/11 ( v5_11330-99 ) від
10.11.99 ) 14. Залізничний транспорт України (Державна адміністрація
залізничного транспорту України). 15. Зв'язок (Держкомітет зв'язку). 16. Известия высших учебных заведений. Серия:
Радиоэлектроника (Національний технічний університет України
"КПІ"). 17. Інтегровані технології та енергозбереження (Харківський
державний політехнічний університет). 18. Інформаційні технології і системи (Державний НДІ
інформаційної інфраструктури). 19. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті
(Харківська державна академія залізничного транспорту). 20. Космічна наука і технологія (Головна астрономічна
обсерваторія НАН України). 21. Магарач. Виноградарство и виноделие (Інститут винограду і
вина "Магарач"). 22. Математичні машини і системи (Інститут проблем
математичних машин і систем НАН України). 23. Математичні методи і фізико-механічні поля (Інститут
прикладних проблем механіки і математики НАНУ, м. Львів). 24. Машинобудування України (Міністерство промислової
політики України). 25. Металеві конструкції (Донбаська державна академія
будівництва і архітектури). 26. Металл и литье Украины (Фізико-технологічний інститут
металів і сплавів НАНУ, м. Київ). 27. Металознавство та обробка металів (Фізико-технологічний
інститут металів і сплавів НАН України, м. Київ). 28. Металознавство та термічна обробка металів
(Придніпровська державна академія будівництва та архітектури). 29. Методи та прилади контролю якості (Івано-Франківський
державний технічній університет нафти і газу). 30. Механіка та машинобудування (Харківський державний
політехнічний університет). 31. Науковий вісник Національної гірничої академії України. 32. Наукові вісті (Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"). 33. Нафтова і газова промисловість (Івано-Франківський
державний технічний університет нафти і газу). 34. Новини енергетики (Всеукраїнський енергетичний комітет
всесвітньої енергетичної ради). 35. Нові матеріали і технології в металургії та
машинобудуванні (Запорізький державний технічній університет). 36. Порошковая металлургия (Інститут проблем
матеріалознавства НАНУ). 37. Прикладна гідромеханіка (Інститут гідромеханіки НАНУ). 38. Проблеми легкої текстильної промисловості України
(Херсонський державний технічний університет). 39. Проблеми трибології (Технологічний університет Поділля,
м. Хмельницький). 40. Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. 41. Проблемы машиностроения (Інститут проблем
машинобудування, м. Харків). 42. Проблемы прочности (Інститут проблем міцності НАНУ, м.
Київ). 43. Проблемы специальной электрометаллургии (Інститут
електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ). 44. Проблемы экологии (Донецький державний технічний
університет). 45. Промышленная теплотехника (Інститут технічної теплофізики
НАНУ). 46. Процеси лиття (Фізико-технологічний інститут металів і
сплавів НАНУ, м. Київ). 47. Радиоэлектроника (Національний технічний університет
України "КПІ"). 48. Радиоэлектроника и информатика (Харківський державний
технічний університет радіоелектроніки). 49. Реєстрація, зберігання і обробка даних (Інститут проблем
реєстрації інформації). 50. Сверхтвердые материалы (Інститут надтвердих матеріалів
ім. В. М. Бакуля НАНУ).

{ Пункт 51 вилучено на підставі Постанови ВАК N 4-05/1
( v4-05330-07 ) від 18.01.2007 }

52. Теорія і практика металургії (Державна металургійна
академія). 53. Техническая диагностика и неразрушающий контроль
(Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України). 54. Техніка будівництва (Київський національний університет
будівництва і архітектури). 55. Технічна електродинаміка (Інститут електродинаміки НАН
України). 56. Технічна механіка (Інститут технічної механіки НАН
України). 57. Технология и конструирование в электронной аппаратуре
(Мінпромполітики України). 58. Технология приборостроения (Технологічний інститут
приладобудування, м. Харків). 59. Углехимический журнал (Український державний
науково-дослідний вуглехімічний інститут, м. Харків). 60. Уголь Украины. 61. Український метрологічний журнал (Державне
науково-виробниче об'єднання "Метрологія", м. Харків). 62. Управляющие системы и машины (Інститут кібернетики
ім. В.М. Глушкова НАН України). ( Пункт 62 в редакції Переліку ВАК
N 3-05/11 ( v5_11330-99 ) від 10.11.99 ) 63. Хімічна промисловість України (Міністерство промислової
політики України). 64. Штучний інтелект (Інститут проблем штучного інтелекту, м.
Донецьк). 65. Экотехнологии и ресурсосбережение (Інститут газу НАНУ). 66. Электронное моделирование (Інститут проблем моделювання в
енергетиці НАНУ). 67. Энергетика и электрификация (Міністерство енергетики
України). 62. Управляющие системы и машины (Інститут кібернетики
ім.В.М.Глушкова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр
інформаційних технологій та систем).
Сільськогосподарські науки Журнали
1. Вісник аграрної науки. (УААН). 2. Захист рослин. (Інститут захисту рослин УААН). 3. Лісовий і мисливський журнал. (Державний комітет лісового
господарства України). 4. Сільський господар. (Львівська державна академія
ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького). 5. Тваринництво України. (Міністерство АПК України). 6. Український ботанічний журнал. (Інститут ботаніки ім. М.
Г. Холодного НАН України). 7. Цукрові буряки. (Інститут цукрових буряків УААН).
Збірники наукових праць
1. Агрохімія і ґрунтознавство. (Інститут ґрунтознавства та
агрохімії ім. О. Н. Соколовського УААН). 2. Аграрний вісник Причорномор'я. (Одеський
сільськогосподарський інститут). 3. Бюлетень Інституту зернового господарства. 4. Вівчарство. (Інститут тваринництва степових районів ім. М.
Ф. Іванова "Асканія-Нова"). 5. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. 6. Вісник Державної агроекологічної академії України. 7. Вісник Дніпропетровського державного аграрного
університету. 8. Вісник Львівського державного аграрного університету. 9. Вісник Полтавського державного сільськогосподарського
інституту. 10. Вісник Рівненського державного технічного університету. 11. Вісник Сумського державного аграрного університету. 12. Вісник Харківського державного аграрного університету. 13. Виноградарство и виноделие. (Інститут винограду і вина
"Магарач"). 14. Захист і карантин рослин. (Інститут захисту рослин УААН). 15. Збірник наукових праць Вінницького державного
сільськогосподарського інституту. 16. Енергозберігаючі технології вирощування зернових культур
у степу України. (Інститут зернового господарства УААН). 17. Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків УААН. 18. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. 19. Картоплярство. (Інститут картоплярства УААН). 20. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту
УААН. 21. Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської
академії. 22. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини.
(Харківський зооветеринарний інститут). 23. Землеробство. (Інститут землеробства УААН). 24. Лісівництво і агролісомеліорація. (Український
науково-дослідний інститут лісового господарства та
агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького). 25. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна
промисловість. (Український державний лісотехнічний університет). 26. Меліорація і водне господарство. (Інститут гідротехніки і
меліорації УААН). 27. Молочне і м'ясне скотарство. (Інститут тваринництва
УААН). 28. Науковий вісник Львівської державної академії
ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. 29. Науковий вісник Національного аграрного університету. 30. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного
університету. 31. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур
УААН. 32. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва УААН. 33. Овочівництво і баштанництво. (Інститут овочівництва і
баштанництва УААН). 34. Передгірське та гірське землеробство і тваринництво
(Інститут землеробства і біології тварин УААН). 35. Птахівництво. (Інститут птахівництва УААН). 36. Праці Наукового товариства імені Тараса Шевченка.
Екологічний збірник (м. Львів). 37. Рибне господарство. (Інститут рибного господарства УААН). 38. Розведення і генетика тварин. (Інститут розведення і
генетики тварин УААН). 39. Садівництво. (Інститут садівництва УААН). 40. Свинарство. (Інститут свинарства УААН). 41. Селекція і насінництво. (Інститут рослинництва ім. В. Я.
Юр'єва УААН). 42. Таврійський науковий вісник. (Херсонський державний
аграрний університет). 43. Шовківництво. (Інститут шовківництва УААН).
Історичні науки Збірники наукових праць
1. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії
(Рівненський державний гуманітарний університет). 2. Актуальні проблеми міжнародних відносин (Київський
університет імені Тараса Шевченка). 3. Археологічні дослідження Львівського університету. 4. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та
археологія. 5. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Історія. 6. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Міжнародні відносини. 7. Вісник Луганського державного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка. 8. Вісник Львівського університету. Серія історична. 9. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія (м.
Івано-Франківськ). 10. Вісник Харківського державного університету. Серія:
Історія. 11. Вісник Харківського державного університету. Серія:
Історія України. 12. Вопросы германской истории (Дніпропетровський державний
університет). 13. Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні
науки. 14. Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України
(Дніпропетровський державний університет). 15. Етнічна історія народів Європи. Київський університет
імені Тараса Шевченка. 16. Журналістика. Київський університет імені Тараса
Шевченка. 17. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної
України Запорізького державного університету: Південна Україна
XVIII - XIX століття. 18. Вісник Черкаського університету. Серія:
соціально-гуманітарні науки. ( Пункт 18 в редакції Переліку ВАК
N 3-05/11 ( v5_11330-99 ) від 10.11.99 ) 19. Історико-географічні дослідження в Україні (Інститут
історії України НАН України). 20. Історіографічні дослідження в Україні (Інститут історії
України НАН України). 21. Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела
(Український державний науково-дослідний інститут архівної справи
та документознавства, м. Київ). 22. Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Інститут
історії України НАН України). 23. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині
(Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ). 24. Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного
інституту (м. Ізмаїл). 25. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 26. Наукові зошити історичного факультету (Львівський
державний університет імені Івана Франка). 27. Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та
аспірантів (Інститут української археографії та джерелознавства
імені М. С. Грушевського НАНУ). 28. Наукові праці (Миколаївська філія Національного
університету "Києво-Могилянська Академія"). 29. Нові сторінки історії Донбасу (Донецький державний
університет). 30. Пам'ятки (Український державний науково-дослідний
інститут архівної справи та документознавства, м. Київ). 31. Проблеми археології Подніпров'я (Дніпропетровський
державний університет). 32. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки
(Інститут історії України НАН України). 33. Проблеми історії та методології історичної науки
(Харківський державний університет). 34. Проблеми слов'янознавства (Львівський державний
університет імені Івана Франка). 35. Середньовічна Україна (Інститут історії України НАН
України). 36. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та
методики (Інститут історії України НАНУ). 37. Старожитності (Харківський історико-археологічний
щорічник). 38. Сторінки воєнної історії України (Інститут історії
України НАНУ). 39. Студії з архівної справи та документознавства
(Український державний науково-дослідний інститут архівної справи
та документознавства, м. Київ). 40. Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика (Інститут
історії України НАНУ). 41. Україна: культурна спадщина, національна свідомість,
державність (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ). 42. Український археографічний щорічник (Інститут української
археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН
України). 43. Україна модерна (Львівський державний університет імені
Івана Франка).
Журнали
1. Археологічний літопис Лівобережної України (м. Полтава). 2. Археологія (Інститут археології, м. Київ). 3. Архіви України (м. Київ). 4. Борисфен. 5. Схід (м. Донецьк). 6. Український історик (журнал міжнародного Українського
історичного товариства, м. Київ). 7. Український історичний журнал. 8. Українське релігієзнавство (Бюлетень Української асоціації
релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії
ім. Г. С. Сковороди НАНУ).
Економічні науки Збірники наукових праць
1. Актуальні проблеми міжнародних відносин (Інститут
міжнародних відносин Київського університету імені Тараса
Шевченка). 2. Вісник аграрної науки Причорномор'я (Миколаївський
державний сільськогосподарський інститут). 3. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения
иностранных инвестиций; региональный аспект (Донецький державний
університет). 4. Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил
України (Тернопільська академія народного господарства). 5. Торгівля і ринок України (Донецький державний університет
економіки і торгівлі). 6. Формування ринкової економіки в Україні (Львівський
державний університет імені Івана Франка). 7. Проблеми формування відкритої економіки України (Інститут
світової економіки і міжнародних відносин НАНУ). 8. Наукові записки (Тернопільська академія народного
господарства). 9. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 10. Вісник ХДАУ (Харківський державний аграрний університет).
Серія "Економіка АПК і природокористування". 11. Финансы, учет; банки (Донецький державний університет). 12. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 13. Вісник Харківського державного університету. Серія
економічна. 14. Проблемы системного подхода в экономике (Київський
міжнародний університет цивільної авіації). 15. Проблемы информатизации и управления (Київський
міжнародний університет цивільної авіації). 16. Вчені записки (Київський національний економічний
університет). 17. Проблеми формування ринкової економіки (Київський
національний економічний університет). 18. Машинна обробка інформації (Київський національний
економічний університет). 19. Економіка та підприємництво (Київський національний
економічний університет). 20. Формування ринкових відносин в Україні (Науково-дослідний
економічний інститут; м. Київ). 21. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".
Серія: Проблеми економіки та управління. 22. Маркетинг; теорія і практика (Східноукраїнський державний
університет, м. Луганськ). 23. Менеджмент та підприємництво в Україні; етапи становлення
і проблеми розвитку (Вісник державного університету "Львівська
політехніка"). 24. Торгівля, комерція, підприємництво (Львівська комерційна
академія). 25. Наукові праці (Миколаївська філія Національного
університету "Києво-Могилянська Академія"). 26. Вісник Донецького університету. Серія: Економіка і право. 27. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Економічні науки. 28. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Міжнародні відносини. 29. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 30. Вісник Полтавського державного сільськогосподарського
інституту. 31. Вісник Сумського державного аграрного університету.
Серія: Фінанси і кредит. 32. Вісник Тернопільської академії народного господарства. 33. Вісник Української академії банківської справи (м. Суми). 34. Вісник Харківського державного економічного університету. 35. Збірник наукових праць Інституту економіки НАНУ. 36. Наукові записки Національного університету
"Києво-Могилянська академія". 37. Проблемы повышения зффективности функционирования
предприятий различных форм собственности (Інститут економіки
промисловості НАНУ). 38. Розвиток методів управління та господарювання на
транспорті (Одеський державний морський університет). 39. Социально-экономические аспекты промышленной политики
(Інститут економіки промисловості НАНУ). 40. Управление экономикой переходного периода (Інститут
економіки промисловості НАНУ). 41. Экономические проблемы и перспективы стабилизации
экономики Украины (Інститут економіки промисловості НАНУ).
Журнали
1. АПК: наука, техніка, практика. 2. Банківська справа. 3. Бухгалтерський облік і аудит. 4. Вісник аграрної науки. 5. Вісник податкової служби України (Державна податкова
адміністрація України, м. Київ). 6. Вісник Української Академії державного управління при
Президентові України. 7. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію (Фонд
державного майна України). 8. Економіка АПК. 9. Економіка промисловості (Інститут економіки промисловості
НАНУ) 10. Економіка України (м. Київ). 11. Менеджер (Вісник Донецької державної академії
управління). 12. Продуктивність (Центр продуктивності, філіал
Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення, м.
Краматорськ). 13. Регіональна економіка (Інститут регіональних досліджень
НАНУ). 14. Регіональні перспективи (м. Кременчук). 15. Сіверянський літопис (Чернігівський державний інститут
економіки і управління). 16. Статистика України. 17. Фінанси України.
Філософські науки Збірники наукових праць
1. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої
культури (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв).
( Пункт 1 в редакції Переліку ВАК N 3-05/11 ( v5_11330-99 ) від
10.11.99 ) 2. Актуальні філософські та культурологічні проблеми
сучасності (Київський державний лінгвістичний університет). 3. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Філософія. Політологія. 4. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія і
філософія науки і техніки. 5. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія:
Філософія, соціологія, політологія. 6. Вісник Львівського державного університету. Серія:
філософські науки. 7. Вісник Харківського державного університету. Серія: Теорія
культури та філософія науки. 8. Вісник Харківського державного університету. Серія:
філософія. Філософські перипетії. 9. Культура народов Причерноморья. (НАНУ). 10. Мультиверсум. Філософський альманах (Інститут філософії
ім. Г. С. Сковороди НАНУ). 11. Науковий вісник Харківського державного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди. Серія: Філософія. 12. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія:
Філософія. 13. Наукові записки. (Національний університет
"Києво-Могилянська академія"). 14. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія,
економіка, соціологія. 15. Наукові записки Харківського військового університету.
Серія: Соціальна філософія, педагогіка, психологія. 16. Нова парадигма. (Запорізький державний університет). 17. Post office. (Харківський державний університет). 18. Українське релігієзнавство (Бюлетень Української
асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту
філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ). 19. Філософія. Культура. Життя (Державна металургійна
академія України).
Журнали
1. Сіверянський літопис. (Чернігівський державний
педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка). 2. Філософська думка.
Філологічні науки Збірники наукових праць
1. Актуальні проблеми літературознавства (м.
Дніпропетровськ). 2. Актуальні проблеми української літератури і фольклору
(Донецький державний університет). 3. Вісник Запорізького державного університету. Серія:
Філологічні науки. 4. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія (м.
Івано-Франківськ). 5. Ex professo (Дніпропетровський державний університет). 6. Іноземна філологія (Львівський державний університет імені
Івана Франка). 7. Література та культура Полісся (Ніжинський державний
педагогічний Інститут імені Миколи Гоголя). 8. Вісник Донецького університету. Серія: Гуманітарні науки. 9. Вісник Луганського державного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. 10. Вісник Львівського державного університету. Серія:
Філологічна. 11. Вісник Львівського державного університету. Серія:
Іноземні мови. 12. Вісник Львівського державного університету. Серія:
Журналістика. 13. Вісник Львівського державного університету. Серія:
Українська фольклористика. 14. Проблеми слов'янознавства (Львівський державний
університет імені Івана Франка). 15. Науковий вісник Волинського державного університету імені
Лесі Українки. 16. Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного
інституту. 17. Ученые записки Симферопольского государственного
университета. 18. Актуальні проблеми сучасної філології (Рівненський
державний педагогічний інститут). 19. Від бароко до модернізму (Дніпропетровський державний
університет). 20. Вісник Черкаського державного університету. Серія:
Філологічні науки. 21. Вопросы русской литературы (Кримський центр гуманітарних
досліджень, м. Сімферополь). 22. Наукові записки Національного університету
"Києво-Могилянська академія". Серія: Філологія. 23. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. 24. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні
науки. 25. Наукові записки Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. 26. Парадигма (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича
НАНУ). 27. Рукописна та книжкова спадщина України (Інститут
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
НАНУ, Інститут рукописів). 28. Телерадіожурналістика: історія, теорія, практика, погляд
у майбутнє (Львівський державний університет імені Івана Франка). 29. Філологічні науки (Сумський державний педагогічний
інститут ім. А. С. Макаренка). 30. Шашкевичіана (Інститут українознавства ім. І.
Крип'якевича НАНУ). 31. Вісник Дніпропетровського університету. Серія:
Мовознавство. 32. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Іноземна філологія. 33. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Журналістика. 34. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Східні мови та література. 35. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Літературознавство, мовознавство, фольклористика. 36. Вісник Харківського державного університету. Серія:
Романо-германська філологія. 37. Восточноукраинский лингвистический сборник (Донецький
державний університет). 38. Дослідження з лексикології і граматики української мови
(м. Дніпропетровськ). 39. Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Праці
Філологічної секції (м. Львів). 40. Мовні і концептуальні картини світу (Київський
університет імені Тараса Шевченка). 41. Культура слова (Інститут української мови НАНУ). 42. Лінгвістичні дослідження (Харківський державний
педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди). 43. Лінгвістичні студії (Донецький державний університет). 44. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія:
Германська філологія. 45. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія:
Слов'янська філологія. 46. Наука і сучасність (Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова). 47. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. 48. Проблеми граматики і лексикології української мови
(Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м.
Київ). 49. Система і структура східнослов'янських мов (Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ). 50. Типология языковых значений в диахроническом и
сопоставительном аспектах (Донецький державний університет). 51. Українська історична та діалектна лексика (Інститут
українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ). 52. Українське літературознавство (Львівський державний
університет імені Івана Франка). 53. Єврейська історія та культура в Україні (Інститут
юдаїки).
Журнали
1. Борисфен. 2. Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження,
історія, методика викладання. 3. Дивослово. 4. Йылдыз. 5. Мандрівець. 6. Мовознавство. 7. Народознавчі зошити. 8. Проблеми славістики. 9. Русская филология. Украинский вестник. 10. Сіверянський літопис. 11. Слобожанщина. 12. Урок української. 13. Українська мова й література в середніх школах,
гімназіях, ліцеях та колегіумах. 14. Філологічні студії.
Географічні науки Журнали
1. Агрохімія та грунтознавство (Львівський державний
університет ім. Ів. Франка). 2. Близькосхідний кур'єр (Інститут сходознавства ім. А. Ю.
Кримського НАНУ). 3. Вісник геодезії та картографії (Головне управління
геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України). 4. Геологічний журнал (Інститут геологічних наук НАНУ). 5. Економіка АПК. 6. Економіка України (Інститут економіки НАНУ). 7. Культура народов Причерноморья (Кримський науковий центр). 8. Метеорология, климатология и гидрология (Одеський
гідрометеорологічний інститут). 9. Морський гідрофізичний журнал (Морський гідрофізичний
інститут НАНУ). 10. Нафтова і газова промисловість (Івано-Франківський
державний технічний університет нафти і газу). 11. Тектоніка і стратиграфія (Інститут геологічних наук
НАНУ). 12. Український ботанічний журнал (Інститут ботаніки ім. М.
Г. Холодного НАНУ). 13. Український географічний журнал (Інститут географії
НАНУ).
Збірники наукових праць
1. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія:
Геологія і географія. 2. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Географія. 3. Вісник Львівського державного аграрного університету.
Агрономія. 4. Вісник Львівського університету. 5. Вісник Харківського державного університету. 6. Геодезія, картографія, аерофотознімання (Державний
університет "Львівська політехніка"). 7. Геохімія і рудоутворення (Інститут геохімії, мінералогії і
рудоутворення НАН України). 8. Економічна та соціальна географія (Київський університет
імені Тараса Шевченка). 9. Науковий вісник Волинського державного університету імені
Лесі Українки. 10. Фізична географія та геоморфологія (Київський університет
імені Тараса Шевченка). 11. Ученые записки Симферопольского государственного
университета.
Юридичні науки Збірники наукових праць
1. Актуальні проблеми міжнародних відносин (Інститут
міжнародних відносин Київського університету імені Тараса
Шевченка). 2. Актуальні проблеми державного управління (Українська
Академія державного управління при Президентові України). 3. Актуальні проблеми політики (Одеська державна юридична
академія). 4. Актуальні питання держави та права (Одеська державна
юридична академія). Вісник Київського університету імені Тараса
Шевченка (Юридичні науки). 6. Вісник університету внутрішніх справ МВС України. 7. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 8. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ
України. 9. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Міжнародні відносини. 10. Вісник Львівського університету. Серія: юридична. 11. Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні
відносини. 12. Вісник Академії правових наук України (м. Харків). 13. Держава і право (Інститут держави і права ім. В. М.
Корецького НАНУ). 14. Збірник наукових працю Інституту законодавства Верховної
Ради України. 15. Криминалистика и судебная экспертиза (Міністерство
юстиції України). 16. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 17. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності
(Донецький державний університет). 18. Проблеми законности (Національна юридична академія імені
Ярослава Мудрого). 19. Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський
інститут внутрішніх справ). 20. Правова держава (Інститут держави та права ім. В. М.
Корецького НАНУ). 21. Питання боротьби зі злочинністю. (Науково-дослідний
інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук).
Журнали
1. Вісник Вищого арбітражного суду України. 2. Вісник Академії правових наук України. 3. Вісник Конституційного суду України. 4. Держава і право. 5. Право України. 6. Правничий часопис Донецького державного університету. 7. Українське право (Українська правнича фундація). 8. Юридичний вісник (Одеська державна юридична академія).
Педагогічні науки Збірники наукових праць
1. Педагогіка та психологія (Харківський державний
педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди). 2. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного
педагогічного університету. Серія: соціально-педагогічна. 3. Науковий вісник Південноукраїнського державного
педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). 4. Херсонський державний педагогічний університет. Серія:
педагогічні науки. 5. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка
і психологія. 6. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в
закладах освіти (Рівненський державний педагогічний інститут). 7. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка (м.
Івано-Франківськ). 8. Теорія та методика навчання та виховання (Харківський
державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди). 9. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи (Харківський
державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди). 10. Вісник Луганського державного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка. 11. Наукові записки Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і
психологія. 12. Педагогічні науки (Сумський державний педагогічний
інститут ім. А. С. Макаренка). 13. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 14. Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного
інституту. 15. Вісник Львівського державного університету. Серія
педагогічна. 16. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. 17. Наукові записки Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки. 18. Збірник наукових праць Черкаського державного
університету. 19. Наукові записки (Острозька академія). 20. Соціальні технології (Київський університет імені Тараса
Шевченка).
Журнали
1. Дивослово. 2. Дошкільне виховання. 3. Українська література в загальноосвітній школі. 4. Комп'ютер у школі та сім'ї. 5. Постметодика. 6. Вісник Української Академії державного управління при
Президентові України. 7. Зарубіжна література в навчальних закладах. 8. Дефектологія. 9. Початкова школа. 10. Рідна школа. 11. Вересень. 12. Наша школа. 13. Педагогіка і психологія професійної освіти. 14. Дошкільне виховання. 15. Освіта і управління.
Медичні науки Збірники наукових праць
1. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної
імунології та медичної генетики (Луганський державний медичний
університет). 2. Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и
медицинской реабилитации (Кримський республіканський НДІ фізичних
методів лікування і медичної кліматології ім. Т. М. Сеченова, м.
Ялта). 3. Актуальні проблеми нефрології (Національний медичний
університет ім. О. О. Богомольця). 4. Гематологія і переливання крові (Київський НДІ гематології
та переливання крові). 5. Гигиена населенных мест (Український науковий гігієнічний
центр МОЗ України). 6. Дитячі інфекції (Київський НДІ епідеміології та
інфекційних хвороб ім. Л. І. Громашевського). 7. Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П. Л.
Шупика (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л.
Шупика). 8. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної
імунології (Луганський державний медичний університет). 9. Проблемы достижения и перспективы развития
медико-биологических наук и практического здравоохранения
(Кримський медичний університет ім. С. І. Георгієвського, м.
Сімферополь). 10. Серцево-судинна хірургія (Інститут серцево-судинної
хірургії АМН України, м. Київ). 11. Современные аспекты военной медицини (Головний військовий
клінічний госпіталь МО України, м. Київ). 12. Актуальные проблемы медицины и биологии. (Національний
медичний університет ім. О. О. Богомольця). 13. Променева діагностика, променева терапія (Український НДІ
онкології та радіології МОЗ України, м. Київ). 14. Проблеми військової охорони здоров'я (Українська
військово-медична академія). 15. Медико-социальные проблемы семьи (Донецький державний
медичний університет). 16. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:
Медицина.
Журнали
1. Архив клинической и экспериментальной медицины (Донецький
державний медичний університет). 2. Архів психіатрії (Український НДІ соціальної та судової
психіатрії, Київ). 3. Біль, знеболювання та інтенсивна терапія (Київська медична
академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика). 4. Буковинський медичний вісник (Буковинська державна медична
академія, м. Чернівці). 5. Бюлетень української асоціації нейрохірургів (Інститут
нейрохірурги ім. акад. А. П. Ромоданова, м. Київ). 6. Вісник Вінницького державного медичного університету. 7. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я
України (Український інститут громадського здоров'я, м. Київ). 8. Вісник морфології (Вінницький державний медичний
університет). 9. Вісник морської медицини (ДП "Український НДІ морської
медицини", м. Одеса). 10. Вестник гигиены и эпидемиологии (Донецький державний
медичний університет). 11. Вісник стоматології (Одеський НДІ стоматології). 12. Вісник фармації (Українська фармацевтична академія, м.
Харків). 13. Вестник физиотерапии и курортологии (Кримський медичний
університет, м. Сімферополь). 14. Галицький лікарський вісник (Івано-Франківська державна
медична академія). 15. Довкілля і здоров'я (Український науковий гігієнічний
центр МОЗ України, м. Київ). 16. Дерматология, косметология, сексопатология
(Дніпропетровська державна медична академія). 17. Експериментальна і клінічна медицина (Харківський
державний медичний університет). 18. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія
(Львівський державний медичний університет). 19. Ендокринологія (Ін-т ендокринології та обміну речовин ім.
В. П. Комісаренка АМН України, м. Київ). 20. Экспериментальная онкология (Інститут експериментальної
патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАНУ). 21. Журнал Академії медичних наук України. 22. Журнал вушних, носових і горлових хвороб (Київський НДІ
отоларингології). 23. Журнал дерматологии и венерологии (Український НДІ
дерматології та венерології, м. Харків). 24. Журнал психиатрии и медицинской психологии (Донецький
державний медичний університет). 25. Інфекційні хвороби (Тернопільська державна медична
академія). 26. Імунологія та алергологія (Інститут урології та
нефрології АМН України). 27. Клінічна фармація (Українська фармацевтична академія, м.
Харків). 28. Лабораторная диагностика (Київський НДІ епідеміології та
інфекційних хвороб ім. Л. І. Громашевського). 29. Лікарська справа (Київська медична академія
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика). 30. Ліки України (Державний комітет України з медичної та
мікробіологічної промисловості). 31. Ліки (Інститут фармакології та токсикології АМН України). 32. Львівський медичний часопис. (ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA)
(Львівський державний медичний університет). 33. Лікування та діагностика (АМН України). 34. Медичні перспективи (Дніпропетровська державна медична
академія). 35. Мікробіологічний журнал (Інститут мікробіології та
вірусології ім. Д. К. Заболотного НАНУ). 36. Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия
(Український НДІ медичної реабілітації та курортології, м. Одеса). 37. Медична хімія (Національний медичний університет ім. О.
О. Богомольця, м. Київ). 38. Нейрофизиология (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
НАНУ). 39. Одеський медичний журнал (Одеський державний медичний
університет). 40. Онкология (Інститут експериментальної патології,
онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАНУ). 41. Офтальмологічний журнал (Інститут очних хвороб та
тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України). 42. Ортопедия, травматология и протезирование (Харківський
НДІ ортопедії та травматології). 43. Педіатрія, акушерство та гінекологія (Інститут педіатрії,
акушерства та гінекології АМН України). 44. Проблеми остеології (Інститут геронтології АМН України). 45. Проблемы старения и долголетия (Інститут геронтології АМН
України). 46. Современные проблемы токсикологии (Інститут екогігієни і
токсикології ім. Л. І. Медведя МОЗ України). 47. Сучасні інфекції (Національний медичний університет ім.
О. О. Богомольця, м. Київ). 48. Таврический журнал психиатрии (Кримський державний
медичний університет, м. Сімферополь). 49. Таврический медико-биологический вестник (Кримський
державний медичний університет, м. Сімферополь). 50. Урологія (Дніпропетровська державна медична академія). 51. Український вісник психоневрології (Український НДІ
клінічної та експериментальної неврології і психіатрії, м.
Харків). 52. Український кардіологічний журнал (Інститут кардіології
ім. акад. М. Д. Стражеска АМН України). 53. Український медичний альманах (Луганський державний
медичний університет). 54. Український біохімічний журнал (Інститут біохімії ім. О.
В. Палладіна НАНУ). 55. Український пульмонологічний журнал (Інститут фтизіатрії
і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України). 56. Український радіологічний журнал (Харківський НДІ
медичної радіології). 57. Український бальнеологічний журнал (Львівський державний
медичний університет). 58. Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної
хірургії (Головне військово-медичне управління МО України). 59. Фотобіологія та фотомедицина (Харківський державний
університет). 60. Фізіологічний журнал (Інститут фізіології ім. О. О.
Богомольця НАНУ). 61. Шпитальна хірургія (Тернопільська державна медична
академія).
Фармацевтичні науки Збірники наукових праць
1. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки і
практики (Запорізький державний медичний університет). 2. Фізіологічно-активні речовини (Інститут органічної хімії).
Журнали
1. Вісник фармації (Українська фармацевтична академія, м.
Харків). 2. Клінічна фармація (Українська фармацевтична академія, м.
Харків). 3. Ліки України (Держкомітет України з медичної та
мікробіологічної промисловості). 4. Ліки (Інститут фармакології і токсикології АМН України). 5. Фармаком (Державний науковий центр лікарських засобів МОЗ
України). 6. Медична хімія (Національний медичний університет ім. О. О.
Богомольця, м. Київ). 7. Фармацевтичний журнал (Українська фармацевтична академія,
м. Харків). 8. Журнал АМН України. 9. Лікарська справа (Київська медична академія післядипломної
освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ).
Ветеринарні науки Журнали
1. Вісник аграрної науки. (УААН).
Збірники наукових праць
1. Аграрний вісник Причорномор'я. Одеський державний
сільськогосподарський інститут. 2. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. 3. Вісник Державної агроекологічної академії України. 4. Вісник Полтавського державного сільськогосподарського
інституту. 5. Вісник Сумського державного аграрного університету.
Науково-методичний журнал. 6. Ветеринарна медицина (Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини УААН). 7. Науковий вісник Національного аграрного університету 8. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної
медицини ім. С. З. Гжицького. 9. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини
(Харківський зооветеринарний інститут).
Мистецтвознавство Збірники наукових праць
1. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої
культури (Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв).
( Пункт 1 в редакції Переліку ВАК N 3-05/11 ( v5_11330-99 ) від
10.11.99 ) 2. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої
культури (Київський університет імені Тараса Шевченка). 3. Збірник наукових праць Академії образотворчого мистецтва і
архітектури "Українська академія мистецтва" (м. Київ). 4. Духовний світ бароко (Національна музична академія України
імені П. І. Чайковського). 5. Київське музикознавство (Київське державне вище музичне
училище імені Р. М. Глієра). 6. Культура і мистецтво у сучасному світі (Київський
державний університет культури і мистецтв). 7. Музичне мистецтво і культура (Одеська державна
консерваторія ім. А. В. Нежданової). 8. Науковий вісник Національної музичної академії України
імені П. І. Чайковського. 9. Питання культурології (Київський державний університет
культури та мистецтв). 10. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і
практики освіти (Харківський інститут мистецтв ім. І. П.
Котляревського). 11. Проблеми етномузикології (Національна музична академія
України імені П. І. Чайковського). 12. Теоретичні та практичні питання культурології
(Мелітопольський державний педагогічний інститут). 13. Українське музикознавство (Національна музична академія
імені П. І. Чайковського).
Журнали
1. Art line (м. Київ). 2. Борисфен. 3. Кіно - Театр. 4. Музика. 5. Народознавчі зошити.
Архітектура Журнали
1. Архітектура України. 2. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та
архітектури.
Збірники наукових праць
1. Вісник Донбаської державної академії будівництва і
архітектури. 2. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських
будівель (Київський зональний НДІ експериментального
проектування). 3. Сучасні проблеми архітектури та містобудування
(Національний технічний університет будівництва та архітектури). 4. Теоретичні основи будівництва (Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури). 5. Теорія і практика будівництва (Державний університет
"Львівська політехніка"). 6. Збірник наукових праць Української академії мистецтв.
Психологічні науки Збірники наукових праць
1. Збірник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка
і психологія. 2. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. 3. Вісник Харківського державного педагогічного університету
ім. Г. С. Сковороди. Серія: Психологія. 4. Вісник Харківського університету. Серія: Психологія. 5. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С.
Костюка АПН України. 6. Вісник Прикарпатського університету імені Василя
Стефаника. Серія: Філософія, соціологія, психологія. 7. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. 8. Збірник наукових праць Київського військового
гуманітарного інституту Міноборони України (військова психологія).
( Пункт 8 в редакції Переліку ВАК N 3-05/11 ( v5_11330-99 ) від
10.11.99 ) 9. Психологія (Національний педагогічний університет імені М.
П. Драгоманова). 10. Соціальні технології (Київський університет імені Тараса
Шевченка).
Журнали
1. Дошкільне виховання. 2. Педагогіка і психологія (АПН України). 3. Педагогіка і психологія професійної освіти.
Військові науки Журнали
1. Наука і оборона.
Збірники наукових праць
1. Збірник наукових праць науково-дослідного центру оборонних
технологій і воєнної безпеки України. 2. Збірник наукових праць Національної Академії Прикордонних
військ України. 3. Збірник наукових праць Харківського військового
університету. 4. Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного
інституту Збройних Сил України. 5. Труди Національної Академії оборони України.
Соціологічні науки Збірники наукових праць
1. Актуальні проблеми політики (Одеська державна юридична
академія). 2. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. 3. Вісник Львівського державного університету імені Івана
Франка. 4. Вісник Харківського державного університету. Серія:
Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія,
теорія, методи. 5. Мультиверсум. Філософський альманах (Інститут філософії
ім. Г. С. Сковороди НАНУ). 6. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень НАН України. 7. Нова парадигма (Запорізький державний університет). 8. Соціальні технології. (Київський університет імені Тараса
Шевченка). 9. Ученые записки Симферопольского государственного
университета. 10. Философия и социология в контексте национальной культуры
(Дніпропетровський державний університет). 11. Чорнобиль і соціум. (Інститут соціології НАНУ).
Журнали
1. Грані (Дніпропетровськ). 2. Вісник Харківського Міжнародного Слов'янського
університету. 3. Вісник Української Академії державного управління при
Президентові України. 4. Вісник Університету внутрішніх справ. 5. Віче.
Політичні науки Збірники наукових праць
1. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Філософія. Політологія. 2. Вісник Харківського державного університету. Серія:
Питання політології. 3. Вісник Львівського державного університету. Серія:
Міжнародні відносини. 4. Актуальні проблеми міжнародних відносин. (Інститут
міжнародних відносин Київського університету імені Тараса
Шевченка). 5. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Міжнародні відносини. 6. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Філософія, політологія. 7. Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних
досліджень НАН України. 8. Актуальні проблеми державного управління. (Українська
Академія державного управління при Президентові України). 9. Актуальні проблеми політики (Одеська державна юридична
академія). 10. Нова парадигма (Запорізький державний університет). 11. Збірник наукових праць Інституту законодавства Верховної
Ради України. 12. Дослідження світової політики. Проблеми і судження
Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ. 13. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 14. Вісник Харківського державного університету. Серія:
Питання політології.
Журнали
1. Борисфен. 2. Віче. 3. Вісник Української Академії державного управління при
Президентові України. 4. Людина і політика. 5. Нова політика. 6. Політична думка. 7. Політика і час. 8. Правова Держава (Одеський державний університет ім. І. І.
Мечникова). 9. Право України. 10. Трибуна.
Фізичне виховання і спорт Збірники наукових праць
1. Молодіжний науковий вісник (Волинський державний
університет імені Лесі Українки). 2. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту (Харківський художньо-промисловий
інститут). 3. Физическое воспитание студентов творческих специальностей
(Харківський художньо-промисловий інститут).
Журнали
1. Наука в олимпийском спорте. 2. Науковий вісник Волинського державного університету імені
Лесі Українки. 3. Фізичне виховання в школі.
Державне управління Збірники наукових праць
1. Актуальні проблеми державного управління (Українська
Академія державного управління при Президентові України). 2. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень НАНУ. 3. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ
України. 4. Вісник Університету внутрішніх справ.
Журнали
1. Вісник Української Академії державного управління при
Президентові України. 2. Освіта і управління. 3. Юридичний вісник (Одеська державна юридична академія). 4. Командор (Вісник державного службовця України). 5. Філософська думка. 6. Економіка України.
Надруковано: "Бюлетень ВАК України", N 4, 1999 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: