open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

11.06.2003 N 1-05/6

ПЕРЕЛІК N 12

наукових фахових видань України, в яких можуть

публікуватися результати дисертаційних робіт на

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Досягнення біології і медицини (Одеський державний
медичний університет МОЗ України). 2. Морський екологічний журнал (Інститут біології південних
морів НАН України).
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Екологія і ресурси (Український інститут досліджень
навколишнього середовища і ресурсів Ради національної безпеки і
оборони України). 2. Комп'ютерні засоби, мережі та системи (НАН України,
Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України). 3. Технічна естетика і дизайн (Київський національний
університет будівництва і архітектури МОН України).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник інженерної академії України (Кіровоградський
державний технічний університет МОН України, Інженерна академія
України, Університет внутрішніх справ МВС України). 2. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (Товариство
"Знання" України, НАН України, МОН України, Міністерство екології
та природних ресурсів України), (екологічна безпека). 3. Наукові праці Національного університету харчових
технологій. 4. Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ
МВС України). 5. Современная электрометаллургия (НАН України, Інститут
електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Міжнародна асоціація
"Зварювання"). 6. Східно-Європейський журнал передових технологій
(Українська державна академія залізничного транспорту,
Технологічний центр).
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці
ім. В.М.Ремесла.
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Матеріали до української етнології (Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського
НАН України, Асоціація етнологів). 2. Проблеми історії України XIX - початку XX ст. (НАН
України, Інститут історії України НАН України).
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Київського державного університету технологій та
дизайну. 2. Вісник економіки транспорту і промисловості (Українська
державна академія залізничного транспорту). 3. Економіко-правові аспекти розвитку транспортних систем
(Одеський національний морський університет МОН України).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Інституту економічного прогнозування НАН України. 2. Механізм регулювання економіки (Сумський державний
університет, Центр економічних досліджень, Сумське регіональне
відділення Академії підприємництва та менеджменту України, ТОВ
"Університетська книга"). 3. Науковий вісник Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу. 4. Ринок землі (Інститут аграрної економіки УААН,
Всеукраїнська ліга сприяння розвиткові ринку землі). 5. Управління сучасним містом (Українська академія державного
управління при Президентові України). 6. Цукор України (Український НДІ цукрової промисловості,
Національний університет харчових технологій, Національна
асоціація цукровиків України, Інформаційно-аналітичний центр
"Цукор України").
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Науковий вісник (Академія державної податкової служби
України).
ЖУРНАЛИ
1. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2. Наше право (Національний університет внутрішніх справ МВС
України). 3. Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ
МВС України).
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Педагогічний процес: теорія і практика (Інститут
педагогіки і психології професійної освіти АПН України,
Благодійний фонд ім. А.Макаренка).
МЕДИЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Проблеми ендокринної патології (Інститут проблем
ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: