open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 4-05/4 від 23.04.98

м.Київ
vd980423 vn4-05/4

Про порядок повторного захисту дисертацій у випадку

зняття дисертації з розгляду у ВАК України за

письмовою заявою здобувача

У період проходження окремих атестаційних справ у ВАК України
експертні ради та структурні підрозділи ВАК виявляють суттєві
недоліки в рукописах та авторефератах дисертацій, а також
порушення "Порядку про присудження наукових ступенів і присвоєння
вчених звань", які не дають можливості президії ВАК прийняти
позитивне рішення щодо дисертаційної роботи. При цьому ряд
здобувачів у таких випадках виявляє бажання зняти дисертації за
письмовою заявою для доопрацювання та повторного захисту. З огляду на викладене та з метою впорядкування атестаційного
процесу президія ВАК П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Встановити, що здобувач, запрошений на засідання
експертної ради для розгляду його дисертації, має право зняти її з
подальшого розгляду, виклавши в письмовій заяві до ВАК України
причини такого рішення. 2. У випадку зняття здобувачем дисертації з розгляду за
письмовою заявою з причин: - порушення вимог постанови президії ВАК України від
17 квітня 1997 р. N 1/4 ( v01_4330-97 ) "Про мінімальну кількість
та обсяг публікацій основного змісту дисертацій на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук"; - порушення п.12 "Порядку" щодо використання основних
положень власної кандидатської дисертації при захисті докторської; - грубих порушень правил оформлення рукопису та автореферату
дисертації, які ускладнюють проведення якісної експертизи; - порушення п.п.20 і 22 "Порядку" про призначення офіційних
опонентів та провідної установи; - неправильного визначення спеціальності, за якою захищено
дисертацію; - захисту докторської дисертації за двома спеціальностями з
порушенням п.12 "Порядку щодо вимог до таких дисертацій; - інших поважних причин, які однак суттєво не знижують
вагомість отриманих здобувачем нових наукових положень,
теоретичних або експериментальних результатів. Президія ВАК виносить відповідну постанову щодо дисертаційної
роботи, яка разом з атестаційним висновком та атестаційною справою
надсилається до спецради. Здобувачеві без спеціального дозволу ВАК
надається право повторного захисту дисертації після усунення
виявлених недоліків в тій же спеціалізованій вченій раді, що і при
першому захисті, або в іншій спецраді за фахом дисертації за
вибором здобувача без нового оголошення про захист. Термін
повторного захисту визначається спеціалізованою вченою радою.
Склад опонентів та провідна установа при цьому можуть бути
частково змінені. З. У випадку зняття здобувачем дисертації з розгляду за
письмовою заявою з причини неповної відповідності результатів
виконаних досліджень п.12а чи п.12б "Порядку" для докторських
дисертацій або п.13а чи п.13б для кандидатських дисертацій
президія ВАК виносить відповідну постанову щодо дисертаційної
роботи, яка разом з атестаційним висновком та атестаційною справою
надсилається до спецради. Здобувачеві без спеціального дозволу ВАК
надається право повторного захисту дисертації у доопрацьованому
вигляді. Склад опонентів та провідна установа при цьому повинні
бути повністю змінені, якщо ними підготовлені позитивні відзиви
без принципіальних критичних зауважень, нове оголошення про
повторний захист публікується в установленому порядку, нова
редакція автореферату дисертації надсилається до установ, перелік
яких визначено ВАК України, а термін повторного захисту
визначається спеціалізованою вченою радою. 4. У випадках, коли при розгляді атестаційної справи у ВАК
України встановлено, що здобувач використав ідеї, текстові
запозичення, наукові результати та матеріали інших авторів без
посилання на джерело, заява про зняття дисертації з розгляду не
приймається, а президія ВАК України виносить негативне рішення по
дисертаційній роботі без права її повторного захисту. 5. У випадку, коли здобувач не подав письмову заяву про
зняття дисертації з розгляду при наявності порушень, окреслених
п.2 даної постанови, президія ВАК виносить негативне рішення щодо
дисертаційної роботи. Здобувач при цьому має право повторно
захистити дисертацію в доопрацьованому вигляді у термін,
визначений спеціалізованою вченою радою. Склад опонентів та
провідна установа при цьому можуть бути частково або повністю
змінені, нове оголошення про повторний захист публікується в
установленому порядку, а нова редакція автореферату дисертації
надсилається до установ, перелік яких визначено ВАК України. 6. У випадку, коли здобувач не подав письмову заяву про
зняття дисертації з розгляду при невідповідності результатів
виконаних досліджень п.12а чи п.12б "Порядку" для докторських
дисертацій або п.13а чи п.13б для кандидатських дисертацій,
президія ВАК України виносить негативне рішення щодо дисертації,
яка може бути подана до повторного захисту в переробленому вигляді
не раніше як через рік з дня такого рішення при повній зміні
складу опонентів та провідної установи. 7. Діяльність спеціалізованої вченої ради, що призвела до
випадків, окреслених п.п.4 і 6 даної постанови, припиняється
повністю або на термін, визначений ВАК України.
Голова ВАК України М.Панчук
Учений секретар ВАК України Р.Бойко
"Бюлетень ВАК України", N 3\1998

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: