open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
22.04.2011 N 1-05/4

Про внесення періодичних друкованих наукових

фахових видань до нового Переліку

наукових фахових видань України

(Витяг)
Відповідно до п. 14 "Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007
N 423 ( 423-2007-п ), наказу ВАК України від 07.07.2008 N 437
( z0021-09 ) "Про внесення змін до наказу ВАК України від
04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх
апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України від
24.01.2009 N 29 ( v0029330-09 ) щодо формування нового Переліку
наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук, та на підставі рекомендацій експертних рад
президія Вищої атестаційної комісії України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового
Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук ( v05_4330-09 ) (додається).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президії

ВАК України

22.04.2011 N 1-05/4

ПЕРЕЛІК

наукових фахових видань України, в яких можуть

публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів доктора

і кандидита наук

---------------------------------------------------------------------- N | Назва видання | Засновник | Галузі науки | | | (співзасновники) | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 1 |Археологія і давня |Інститут археології|історичні | |історія України |Національної | | | |академії наук | | | |України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 2 |Вісник Донецького |Донецький |технічні | |національного |національний |(інформаційні | |університету. |університет |технології) | |Серія А: | | | |Природничі науки | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 3 |Вісник Київського |Київський |філософські | |національного |національний | | |торговельно- |торговельно- | | |економічного |економічний | | |університету |університет | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 4 |Віник Національного |Національний |педагогічні | |авіаційного |авіаційний | | |університету. |університет | | |Вестник Национального | | | |авиационного | | | |университета. | | | |Proceedings of | | | |the National Aviation | | | |University | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 5 |Вісник Національного |Національний |архітектура | |університету |університет | | |"Львівська |"Львівська | | |політехніка". |політехніка" | | |Серія "Архітектура" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 6 |Вісник Херсонського |Херсонський |технічні | |національного |національний | | |технічного |технічний | | |університету. |університет | | |Вестник Херсонского | | | |национального | | | |технического | | | |университета. | | | |Visnyk of Kherson | | | |National Technical | | | |University | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 7 |Вчені записки |Таврійський |фізико-математичні | |Таврійського |національний |(математика) | |національного |університет імені | | |університету імені |В.І.Вернадського | | |В.І.Вернадського. | | | |Серія | | | |"Фізико-математичні | | | |науки". | | | |Ученые записки | | | |Таврического | | | |национального | | | |университета | | | |имени В.И.Вернадского.| | | |Серия | | | |"Физико-математические| | | |науки". | | | |Scientific notes | | | |of Taurida | | | |National V.I.Vernadsky| | | |University. | | | |Series "Physics | | | |and Mathematics | | | |Sciences" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 8 |Гідроенергетика |Інститут |технічні | |України |електродинаміки | | | |НАН України, ВАТ | | | |"Укргідроенерго", | | | |ПАТ | | | |"Укргідропроект", | | | |ДП "НЕК | | | |"Укренерго", ЗАТ | | | |АК "Енпаселектро" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 9 |Гуманітарні студії |Київський |політичні | | |національний | | | |університет | | | |імені Тараса | | | |Шевченка | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 10 |Економіст |Інститут економіки |економічні | | |та прогнозування | | | |НАН України, | | | |ПП "Колегіум" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 11 |Клінічна онкологія |Національний |медичні | | |інститут раку, | | | |ТОВ "Моріон" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 12 |Космическая техника. |ДП "Конструкторське|технічні | |Ракетное вооружение |бюро "Південне" | | | |імені М.К.Янгеля" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 13 |Криминалистика и |Київський |юридичні | |судебная экспертиза |науково-дослідний | | | |інститут судових | | | |експертиз | | | |Міністерства | | | |юстиції України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 14 |Легка промисловість |Міністерство |технічні | | |промислової | | | |політики України, | | | |Київський | | | |національний | | | |університет | | | |технологій і | | | |дизайну, Центральне| | | |бюро технічної | | | |інформації з легкої| | | |та текстильної | | | |промисловості | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 15 |Луб'яні та технічні |Інститут луб'яних |сільськогосподарські | |культури |культур Української| | | |академії аграрних | | | |наук | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 16 |Машинознавство |ТОВ "Кінпатрі ЛТД" |технічні | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 17 |Мистецтвознавство |Спілка критиків і |мистецтвознавство | | |істориків | | | |мистецтва, Інститут| | | |народознавства | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 18 |Морской |Національна |технічні | |гидрофизический журнал|академія наук | | | |України, Морський | | | |гідрофізичний | | | |інститут | | | |НАН України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 19 |Наукові записки |Національний |філологічні | |Національного |університет | | |університету |"Острозька | | |"Острозька академія", |академія" | | |серія "Філологічна" | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 20 |Політологічні записки |Східноукраїнський |політичні | | |національний | | | |університет | | | |імені Володимира | | | |Даля | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 21 |Початкова школа |Міністерство освіти|педагогічні | | |і науки України, | | | |ТОВ "Видавництво | | | |"Початкова школа" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 22 |Природа Західного |Волинський |біологічні | |Полісся та прилеглих |національний | | |територій |університет | | | |імені Лесі Українки| | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 23 |Публічне право. |ДВНЗ "Ужгородський |юридичні | |Публичное право. |національний | | |Public Law |університет", | | | |ВГО "Майбутнє | | | |країни" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 24 |Стратегія |Національний |соціологічні, | |розвитку України |авіаційний |економічні | | |університет, | | | |ТОВ | | | |"Науково-видавничий| | | |центр "Стратегія" | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 25 |Традиції та |Харківська державна|мистецтвознавство, | |інновації у вищій |академія дизайну і |архітектура | |архітектурно-художній |мистецтв | | |освіті | | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 26 |Філософія. Культура. |Дніпропетровська |філософські | |Життя |державна фінансова | | | |академія, | | | |Національна | | | |металургійна | | | |академія України | | ---+----------------------+-------------------+---------------------| 27 |Юридичний вісник |Херсонський |юридичні | |Причорномор'я |юридичний інститут | | | |Харківського | | | |національного | | | |університету | | | |внутрішніх справ | | ---------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: