open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРІЮ УКРАЇНИ
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 5/2 від 30.05.2001

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням правління

Національного депозитарію України

від 30 травня 2001 р. N 5/2
Положення

про порядок отримання номерів (кодів) для випущених

та зареєстрованих акцій, інвестиційних сертифікатів,

облігацій підприємств та місцевих позик
{ Щодо втрати чинності Положення додатково див. Лист

Національного депозитарію

N 1559/09 ( v1559370-08 ) від 10.09.2008 }

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), Указу Президента України
"Про Загальні засади функціонування Національного депозитарію
України" від 22.06.99 N 703/99 ( 703/99 ), міжнародних стандартів
ISO 6166:1994 та ISO 10962:1997.
2. Це Положення встановлює єдині норми і правила отримання
номерів (кодів), за допомогою яких ідентифікуються випущені та
зареєстровані акції, інвестиційні сертифікати, облігації
підприємств та місцевих позик (далі - цінні папери).
3. Нумерація (кодифікація) цінних паперів (далі -
кодифікація) - призначення Національним депозитарієм України
номерів (кодів) цінним паперам та іншим фінансовим інструментам, а
також ведення відповідної бази даних згідно з міжнародними
нормами.
4. Відповідно до цього Положення здійснюється кодифікація
випущених та зареєстрованих наступних видів цінних паперів: - акцій; - облігацій підприємств; - облігацій місцевих позик; - інвестиційних сертифікатів.
5. З метою оприлюднення даних про існуючі номери (коди) для
цінних паперів Національний депозитарій України забезпечує ведення
відповідної бази даних в електронному вигляді.
6. Номери (коди) цінним паперам призначаються протягом двох
робочих днів з моменту подання необхідних документів.
7. Номери (коди) цінним паперам призначаються при умові
подання всіх документів, що передбачені п.9 цього Положення,
відповідності даних, що містяться в зазначених документах, вимогам
чинного законодавства, а також надходження коштів за кодифікацію
цінних паперів на розрахунковий рахунок Національного депозитарію
України.
8. Після призначення номера (коду) цінним паперам заявнику
видається виписка з реєстру кодів цінних паперів.
9. Для отримання номера (коду) для цінних паперів, випуск
яких був зареєстрований відповідним реєструвальним органом,
заявник подає до Департаменту кодифікації цінних паперів
Національного депозитарію України наступні документи: - заяву щодо призначення номера (коду) цінним паперам із
зазначенням наступних відомостей: - повне найменування емітента цінних паперів із зазначенням
організаційної форми; - місцезнаходження емітента цінних паперів із зазначенням
поштового індексу, номерів телефонів, телефаксів та адреси
електронної пошти; - код ЄДРПОУ емітента цінних паперів (при наявності, згідно з
чинним законодавством); - дату та номер державної реєстрації емітента цінних паперів
із зазначенням найменування органу, який видав свідоцтво (при
наявності, згідно з чинним законодавством); - розмір доходу по цінних паперах; - перелік послуг або товарів, що надаються власникам цінних
паперів (для цільових облігацій); - термін та порядок виплати доходу по цінних паперах; - термін та порядок погашення цінних паперів (для облігацій); - права, що надаються власникам цінних паперів (особливі),
тобто ті, які надаються додатково до передбачених чинним
законодавством; - наявність у власників цінних паперів права брати участь в
управлінні акціонерним товариством (для привілейованих акцій); - обмеження щодо передачі прав власності на цінні папери (для
акцій - при наявності); - інформація щодо додаткових гарантій у випадку
неплатоспроможності емітента цінних паперів (для процентних
облігацій підприємств - згідно з умовами випуску); - інформація щодо типу інвестиційного фонду (для
інвестиційних сертифікатів); - інформація щодо політики інвестиційного фонду в галузі
розподілу прибутку (для інвестиційних сертифікатів); - інформація щодо структури активів (інвестиційної політики)
інвестиційного фонду (для інвестиційних сертифікатів); - виписку із статуту, що засвідчена печаткою емітента та
підписом керівника, щодо найменування емітента англійською мовою
(при наявності, згідно з чинним законодавством); - копію свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів; - копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану
вартість (для оформлення податкової накладної); - копію платіжного документа про сплату за кодифікацію цінних
паперів.
10. Сплата за кодифікацію цінних паперів здійснюється на
розрахунковий рахунок Національного депозитарію України.
11. Тарифи щодо кодифікації цінних паперів встановлюються
Правлінням Національного депозитарію України.
Голова НДУ В.Івченко
"Українська інвестиційна газета", N 52, 25-31 грудня 2001 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: