open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
02.03.2009 N 049-р

Про реєстрацію колективного трудового спору

між Федерацією професійних спілок України

та Кабінетом Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної

служби посередництва і примирення N 092-р ( v092p299-09 ) від 14.04.2009 }
{ Про зняття з реєстрації колективного трудового спору див.

Розпорядження Національної служби посередництва і

примирення N 145-р ( v145p299-11 ) від 20.06.2011 }

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), пункту 3 Положення про порядок реєстрації
Національною службою посередництва і примирення висунутих
найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових
спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби
посередництва і примирення від 10.07.2007 року N 47
( v0047299-07 ),
1. Зареєструвати колективний трудовий спір між Федерацією
професійних спілок України та Кабінетом Міністрів України
з 11.02.2009 року і присвоїти йому реєстраційний номер
018-09/00-Н.
2. Зареєструвати першу, другу, третю, шосту частково, сьому,
дев'яту, десяту, одинадцяту, дванадцяту частково, тринадцяту,
чотирнадцяту та п'ятнадцяту вимоги Федерації професійних спілок
України: "1) об'єднати зусилля з Верховною Радою України для
невідкладного вироблення та прийняття ефективної і зрозумілої для
українського суспільства програми подолання фінансово-економічної
кризи, відродження вітчизняного виробництва та надійного
забезпечення життєвих потреб громадян у цих вкрай складних умовах; 2) при ініціюванні законодавчих пропозицій та при прийнятті
антикризових рішень, Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, проекту Державного бюджету України не допускати звуження
змісту та обсягу існуючих трудових, соціально-економічних прав
працівників і пенсіонерів, а також зниження рівня їх життя,
дотримуватись при цьому погоджувальних процедур з профспілками; 3) розробити комплексні Урядові програми щодо збереження і
розвитку робочих місць, а також захисту вітчизняних
товаровиробників і розвитку внутрішнього ринку в кризовий та
посткризовий періоди; 6) шосту вимогу в частині: "внести на розгляд Верховної Ради
України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік", в якому передбачити
встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового
мінімуму для працездатних осіб з 1 травня 2009 року"; { Абзац
п'ятий пункту 2 в редакції Розпорядження Національної служби
посередництва і примирення N 092-р ( v092p299-09 ) від
14.04.2009 } 7) скасувати постанову КМУ від 25.10.2008 N 939
( 939-2008-п ) "Питання оплати праці працівників установ, закладів
та організацій бюджетної сфери", встановивши з 1 грудня посадовий
оклад (тарифну ставку) працівника І тарифного розряду в розмірі
605 грн., а з 2009 року в розмірі законодавчо встановленої
мінімальної заробітної плати; 9) забезпечити в установленому законодавством України порядку
повернення до 30 квітня 2009 року боргів із заробітної плати та не
допускати виникнення нової заборгованості з неї: { Абзац сьомий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної служби посередництва і примирення N 092-р
( v092p299-09 ) від 14.04.2009 }
1.1. працівникам установ, організацій бюджетної сфери до 1
червня 2009 року; { Абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Розпорядженням Національної служби посередництва і
примирення N 092-р ( v092p299-09 ) від 14.04.2009 } 1.2. працівникам підприємств державної форми власності; 1.3. працівникам акціонерних товариств, де держава є
мажоритарним акціонером, до 30 квітня 2009 року; { Абзац десятий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної служби посередництва і примирення N 092-р
( v092p299-09 ) від 14.04.2009 }
10) вжити всі передбачені законодавством повноваження органів
виконавчої влади для забезпечення реалізації конституційного права
трудящих на своєчасне отримання заробітної плати та повернення
боргів з неї на підприємствах комунальної та приватної форми
власності; 11) забезпечити дієвий державний контроль за дотриманням
законодавства про працю, зокрема, щодо дотримання прав працівників
під час скорочення чисельності працюючих, оплати часу простою,
зміни режиму робочого часу та відпочинку. Щодекади подавати ФПУ
інформацію про стан та динаміку показників щодо ситуації на ринку
праці, зокрема зайнятості населення та безробіття, стану виплат
заробітних плат та пенсій; 12) дванадцяту вимогу в частині: "скасувати постанову КМУ
від 25.10.2008 року N 938 ( 938-2008-п ) "Про внесення змін до
деяких нормативних актів КМУ"; 13) здійснити заходи для встановлення на період кризи
мораторію на підвищення цін і тарифів на соціально важливі товари
та послуги, посилити дієвість механізму державного регулювання та
контролю за обґрунтованістю споживчих цін; 14) не допускати втручання Уряду, центральних органів
виконавчої влади в діяльність фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування, як самоврядних організацій; 15) активізувати роботу антикризових міжвідомчих груп для
оперативного аналізу ними соціально-економічної ситуації, вжиття
відповідних стабілізаційних заходів та оперативного реагування на
вирішення конфліктогенних ситуацій на підприємствах галузі
області. Включити до складу цих груп, де це не зроблено,
представників обласних профспілкових об'єднань, всеукраїнських
профспілок".
3. Відмовити в реєстрації четвертої, п'ятої, шостої частково,
восьмої, дванадцятої частково та шістнадцятої вимог Федерації
професійних спілок України: "4) не приймати будь-яких рішень з питань врегульованих
Генеральною ( n0002120-08 ) і галузевими угодами, без попереднього
узгодження всіма сторонами; 5) погодити зі Стороною профспілок та всеукраїнськими
об'єднаннями організацій роботодавців величину прожиткового
мінімуму на 2009 рік та врахувати в проекті Державного бюджету на
2009 рік узгоджену величину прожиткового мінімуму; 6) шостої вимоги в частині: "на виконання пункту 2.8
Генеральної угоди" ( n0002120-08 ); 8) проводити щокварталу переговори в рамках суб'єктів
Генеральної угоди ( n0002120-08 ) щодо перегляду значень
мінімальної заробітної плати та ставки І тарифного розряду ЄТС
відповідно до індексу інфляції; 12) дванадцятої вимоги в частині: "як таку, що прийнята з
порушенням норм Генеральної угоди на 2008-2009 роки"
( n0002120-08 ); 16) оприлюднювати дані про фактичний розмір прожиткового
мінімуму в цілому по країні та в розрізі регіонів та подавати
Спільному представницькому органу профспілок відповідні
розрахункові матеріали", оскільки виборним органом Федерації професійних спілок
України не підтверджені необхідні повноваження на висунення цих
вимог від всіх суб'єктів Сторони профспілок у Генеральній
угоді ( n0002120-08 ).
4. Дане розпорядження надіслати Федерації професійних спілок
України, Кабінету Міністрів України, Київській міській раді,
Київській міській державній адміністрації.
Голова О.Окіс

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: