open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.08.2013  № 499

Про Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців Міністерства аграрної політики та продовольства України та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

На виконання пункту 19 Плану заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2013 року № 229, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців Міністерства аграрної політики та продовольства України та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення (далі - Заходи), що додаються.

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Мінагрополітики України забезпечити виконання Заходів відповідно до встановлених термінів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовльства України
12.08.2013  № 499

ЗАХОДИ
щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців Міністерства аграрної політики та продовольства України та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1. Заходи з мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів

1.1

Забезпечити перевірку наявності конфлікту інтересів осіб, які вперше приймаються на державну службу або призначаються на посади державної служби за переведенням тощо, з обов’язковим ознайомленням цих осіб під особистий підпис з обмеженнями щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання подарунків (пожертв), роботи близьких осіб, а також про зобов’язання вживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів і невідкладно письмово повідомляти безпосереднього керівника про наявність або виникнення конфлікту інтересів

постійно

Департамент роботи з персоналом
Сектор запобігання і протидії корупції

1.2

До призначення на посаду державного службовця забезпечити контроль за усуненням кандидатами на таку посаду обставин, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, у тому числі шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління або в будь-який інший спосіб

постійно

Департамент роботи з персоналом
Сектор запобігання і протидії корупції

1.3

Організувати проведення семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців з питань вивчення положень антикорупційного законодавства, у тому числі в частині попередження та врегулювання випадків можливого виникнення конфлікту інтересів

щорічно

Сектор запобігання і протидії корупції
Департамент роботи з персоналом

1.4

Проводити анкетування працівників міністерства з метою можливого виявлення корупційних ризиків у діяльності структурних підрозділів

щорічно

Сектор запобігання і протидії корупції

1.5

Надавати роз’яснення працівникам міністерства вимог глави 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну службу», «Про правила етичної поведінки», Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року № 214

постійно

Сектор запобігання і протидії корупції
Департамент роботи з персоналом

1.6

Проводити перевірку декларацій на наявність конфлікту інтересів шляхом порівняння службових обов’язків суб’єктів декларування з їх та членів їх сімей фінансовими інтересами та, у разі встановлення ознак правопорушення, письмово повідомляти про це Міністра аграрної політики та продовольства України

щорічно протягом тридцяти днів з дня подання декларації

Сектор запобігання і протидії корупції

1.7

Після набрання чинності окремими абзацами підпунктів 8, 9 пункту 23 розділу І Закону України від 14 травня 2013 року № 224-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» внести відповідні зміни до структури та Положення про Сектор запобігання і протидії корупції, зокрема, у частині здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів

указаний

Сектор запобігання і протидії корупції
Департамент роботи з персоналом

2. Заходи з врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

2.1

Внести зміни до положень про структурні підрозділи міністерства в частині покладання на їх керівників обов’язків щодо вжиття заходів з недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

І квартал 2014 р.

самостійні структурні підрозділи

2.2

Внести зміни до посадових інструкції працівників міністерства у частині зобов’язання вживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладного повідомлення у письмовій формі безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів

І квартал 2014 р.

самостійні структурні підрозділи

2.3

Проводити роботу із запобігання конфлікту інтересів, усунення причин, що можуть призвести до його виникнення, та забезпечити негайне реагування на повідомлення підлеглих про наявність чи виникнення конфлікту інтересів, у тому числі під час виконання ними службових обов’язків.

постійно

самостійні структурні підрозділи

2.4

Вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі або в інший спосіб, передбачених законодавством

у разі виникнення конфлікту інтересів

самостійні структурні підрозділи

2.5

У разі неможливості усунення конфлікту інтересів шляхом заміщення державного службовця іншою особою та відсутності можливостей для його переведення на іншу посаду відповідної категорії посад державних службовців у найкоротший строк, але не більше ніж протягом одного робочого дня, ініціювати прийняття керівництвом міністерства рішення про здійснення контролю за рішеннями, що приймаються цим державним службовцем, з обов’язковим визначенням форми контролю, відповідальної особи та вимог до державного службовця щодо прийняття рішення стосовно предмета конфлікту інтересів

у разі необхідності

самостійні структурні підрозділи

2.6

Про всі випадки виникнення конфлікту інтересів письмово інформувати Сектор запобігання і протидії корупції з обов’язковим зазначенням заходів, ужитих для його запобігання та врегулювання

упродовж трьох робочих днів з дня встановлення факту конфлікту інтересів

самостійні структурні підрозділи

2.7

За кожним фактом невжиття заходів реагування на запобігання виникненню конфлікту інтересів та його врегулювання, у тому числі, пов’язаних з підготовкою та наданням передбаченої законом інформації фізичним або юридичним особам, зокрема, необґрунтована відмова в наданні такої інформації, а також її несвоєчасності та/або недостовірності, проводити службові розслідування, за результатами яких приймати рішення згідно із законодавством.
До проведення службових розслідувань в обов’язковому порядку залучати Сектор запобігання і протидії корупції з метою встановлення наявності корупційних чинників, у тому числі причин виникнення неврегульованого конфлікту інтересів, для подальшого ужиття заходів реагування відносно посадових осіб, які допустили такі факти

у разі встановлення таких фактів

Департамент роботи з персоналом
Управління комунікації із засобами масової інформації, зв’язків з громадськістю та інформатизації
Відділ публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян
інші самостійні структурні підрозділи

{Текст взято з сайту Мінагрополітики України http://www.minagro.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: