open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.08.2004 N 499

Про заходи із запобігання аваріям

на шахтах України

За попередніми висновками експертної комісії аварія на
державному підприємстві "Вугільна компанія "Краснолиманська"
сталася внаслідок запалювання метану та подальшого вибуху
метаноповітряної суміші за ймовірної участі вугільного пилу. Під час проведення перевірок ведення гірничих робіт на їх
відповідність вимогам Правил безпеки у вугільних шахтах
( z0715-00 ) (далі - Правил) та інших нормативних документів з
охорони праці працівниками Держнаглядохоронпраці внаслідок
виявлення порушень цих Правил призупиняється ведення таких робіт,
особливо у лавах з високим навантаженням. Має місце
незабезпеченість шахт засобами захисту від вибухів пилу (інертний
пил, змочувач вугільного пилу тощо) проти розрахункових. З метою запобігання подібним аваріям та підвищення безпеки
праці на вугледобувних підприємствах, безпечного ведення робіт у
високонавантажених лавах, які розробляють пласти, небезпечні за
газом, викидами вугілля та газу, вибухами вугільного пилу
Н А К А З У Ю:
1. Департаменту вугільної промисловості (Хохотва О.І.),
Департаменту із надзвичайних ситуацій та охорони праці
(Ященко І.О.) у термін до 26 серпня 2004 року визначити перелік
високонавантажених лав (1000 тонн на добу та більше), які
розробляють викидонебезпечні та небезпечні за газом і пилом
пласти. До 26.08.2004 на технічній раді Департаменту вугільної
промисловості за участю галузевих інститутів розглянути проекти
підготовки та відпрацювання цих лав, їхнє забезпечення необхідними
технічними засобами безпеки, контролю згідно з розрахунковими
тощо.
2. Забезпечити такий порядок контролю за роботою
високонавантажених лав:
2.1. Генеральним директорам державних підприємств, державних
холдингових компаній (ДП, ДХК), директорам самостійних шахт, на
яких розробляються викидонебезпечні та небезпечні за газом і пилом
пласти з великим навантаженням, наказом по ДП, шахті створити
контрольні комісії, до складу яких залучити провідних спеціалістів
підприємства, державних інспекторів, фахівців галузевих інститутів
(МакНДІ, ДонВУГІ, НДІГС, НДІГМ ім. М.М. Федорова). Комісіям
щомісяця здійснювати контрольні перевірки згідно з Порядком
перевірки роботи високонавантажених лав, що додається (додаток 1).
У разі виявлення порушень, особливо пилогазового режиму, роботи
виїмкової дільниці призупиняти роботи з видобутку вугілля до
повного усунення порушень. Відновлення призупинених робіт
здійснювати за письмовим дозволом генерального директора
державного підприємства, для самостійних шахт - директора
Департаменту вугільної промисловості або його заступника. За
результатами перевірки складати акт, один примірник якого надавати
Міністерству палива та енергетики України. Результати перевірки
розглядати на технічній раді підприємства.
2.2. Департаменту вугільної промисловості (Хохотва О.І.)
разом з Департаментом надзвичайних ситуацій та охорони праці
(Ященко І.О.) не рідше одного разу на квартал здійснювати
перевірку роботи високонавантажених лав згідно з додатком 1, а
також ефективність роботи комісії ДП, ДХК, яка проводила попередні
перевірки. У разі виявлення порушень, особливо пилогазового
режиму, вентиляції та дегазації виїмкової дільниці роботи з
видобутку вугілля призупиняти до повного усунення порушень.
Відновлення призупинених робіт здійснювати за письмовим дозволом
Міністра або його заступника. Результати перевірки розглядати на
засіданнях ПДК Міністерства.
2.3. Керівникам галузевих інститутів, які брали участь у
розробленні або узгодженні проектів відпрацювання
високонавантажених лав, не рідше одного разу на квартал
здійснювати авторський нагляд за додержанням вимог проекту
відпрацювання цих лав. У разі виявлення порушень або відступів від
проекту інформацію надавати Департаменту вугільної промисловості
та Департаменту із надзвичайних ситуацій та охорони праці
Міністерства палива та енергетики України.
3. Департаменту із надзвичайних ситуацій та охорони праці
(Ященко І.О.), Департаменту вугільної промисловості
(Хохотва О.І.):
3.1. У термін до 01.12.2004 переглянути Типове положення про
Систему управління охороною праці у вугільній промисловості (далі
- СУОП), затверджене Мінпаливенерго від 22.06.2000 р., поєднавши
її з нарядною системою, враховуючи при цьому структурну перебудову
управління вугільною галуззю, та надати мені на затвердження.
Ввести в дію нову СУОП з 01.01.2005. На період створення нової
СУОП у термін до 26.08.2004 надати пропозиції щодо кардинальної
зміни функціонування існуючої СУОП Департаменту надзвичайних
ситуацій та охорони праці Мінпаливенерго та Держнаглядохоронпраці.
3.2. У термін до 10.09.2004 розробити та подати мені на
затвердження нову Програму навчання та підвищення рівня знань
керівників і спеціалістів підприємств вугільної промисловості, яку
ввести в дію з 01.10.2004.
3.3. Створити комісію у складі, що додається (додаток 2), з
приймання в експлуатацію високонавантажених лав, які відробляють
викидонебезпечні та небезпечні за газом і пилом пласти.
4. Генеральним директорам ДП, ДХК, директорам самостійних
шахт:
4.1. У термін до 26.08.2004 проаналізувати стан
профілактичної роботи з безпеки праці на кожній шахті, на підставі
аналізу розробити та надати Департаменту із надзвичайних ситуацій
та охорони праці затверджені дійові заходи з поліпшення безпеки
праці (далі - Заходи), в яких визначити осіб, відповідальних за їх
виконання.
4.2. У термін до 28.08.2004 забезпечити робочі місця
паспортами кріплення, схемами електропостачання, технологічними
схемами тощо. Забезпечити кожного працівника шахт інструкціями за
професіями, здійснити до 01.09.2004 позачергову перевірку знань з
охорони праці.
5. Департаменту із надзвичайних ситуацій та охорони праці
(Ященко І.О.):
5.1. У термін до 05.09.2004 узагальнити надані ДП та ДХК
Заходи та підготувати аналітичні висновки. Розробити та надати
мені на затвердження узагальнені заходи щодо забезпечення
безаварійної та безтравматичної роботи на шахтах.
5.2. У термін до 01.09.2004 внести пропозиції щодо
удосконалення роботи Державної воєнізованої гірничорятувальної
служби у вугільній промисловості, її технічного переоснащення та
забезпечення найсучаснішим обладнанням.
5.3. Узагальнити письмові звіти та доповіді директорів шахт і
державних підприємств щодо виконання вимог спільних телеграм
Міністра палива та енергетики та Голови Держнаглядохоронпраці від
20.07.2004 N 01/14-0658 та від 29.07.2004.
6. Департаменту із надзвичайних ситуацій та охорони праці
(Ященко І.О.), НАК "Нафтогаз України" (Бойко Ю.А.), ДП НАЕК
"Енергоатом" (Коврижкін Ю.Л.) у термін до 01.09.2004 відпрацювати
систему регламентованих дій керівників структурних підрозділів
Мінпаливенерго в разі виникнення надзвичайних ситуацій в галузях
ПЕК.
7. Департаменту стратегічної політики та перспективного
розвитку ПЕК (Шаповалов О.Е.), Департаменту вугільної
промисловості (Хохотва О.І.), Департаменту із надзвичайних
ситуацій та охорони праці (Ященко І.О.) разом з галузевими
інститутами із залученням працівників технологічних служб шахт у
термін до 01.10.2004 на засіданні секції з охорони праці
науково-технічної ради Мінпаливенерго переглянути перелік
дослідних робіт з відпрацювання високонавантажених лав. Вжити
відповідних заходів щодо підвищення ефективності цих робіт та
впровадження наукових досягнень у технологію вугільних робіт.
8. Департаменту вугільної промисловості (Хохотва О.І.),
Департаменту із надзвичайних ситуацій та охорони праці
(Ященко І.О.) до 15.08.2004 підготувати та провести галузеву
нараду за участю головних механіків шахт та їх служб з питань
техніки безпеки, за результатами якої підготувати наказ.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Корзуна А.В.
Міністр С.Тулуб

Додаток 1

до наказу Міністерства

палива та енергетики України

21.08.2004 N 499

ПОРЯДОК

перевірки роботи високонавантажених лав

1. Перевірки здійснюються раптово без попереднього узгодження
з керівником підприємства, під час робіт з видобутку вугілля.
2. Під час перевірки здійснюються такі заміри на вхідному
струмені у лаву та вихідному струмені з лави біля вікна: кількість повітря розрахункове та фактичне, куб.м/хв.; вміст газу метану (СН ), %;

4 вміст діоксиду вуглецю (СО ), %;

2 температура та вологість повітря, град.C, %; запиленість рудникового повітря, %.
3. Наявність та працездатність системи дегазації (якщо вона
передбачена проектом) та її ефективність.
4. Концентрація метану у дегазаційному трубопроводі.
5. Забезпеченість дільниці засобами протиаварійного захисту: автоматична система газового захисту (перевірити її
працездатність); наявність згідно з розрахунковою потребою інертного пилу; осланцювання виробок (якщо це передбачено проектом); наявність засобів боротьби з пилоутворенням (змочувач
вугільного пилу, дозатор, протипилові завіси, подавання води зі
змочувачем на шнек комбайна, зрошування в місцях пересипу вугілля
тощо).
6. Забезпеченість працівників засобами газового контролю: прилади епізодичного та постійного контролю за вмістом газу
метану типу ШІ-11; Сигнал-5; метан-сигналізатори, суміщені з індивідуальними
світильниками.
7. Знання працівниками технології ведення робіт та безпечних
заходів з недопущення аварій та нещасних випадків (вибіркове
опитування 3-4 осіб).
8. Перевірка дотримання проекту відпрацювання виїмкової
дільниці та заходів, передбачених проектом.

Додаток 2

до наказу Міністерства

палива та енергетики України

21.08.2004 N 499

СКЛАД

комісії з приймання в роботу високонавантажених лав

Фічов - заступник директора Департаменту
Володимир Вікторович вугільної промисловості

Мінпаливенерго України,

голова комісії
Ященко - директор Департаменту із надзвичайних
Ігор Олексійович ситуацій та охорони праці

Мінпаливенерго України, заступник

голови комісії
Члени комісії:
Ковальов - заступник директора Департаменту
Микола Павлович вугільної промисловості
Брюханов - директор Державного Макіївського
Олександр Михайлович науково-дослідного інституту з

безпеки робіт в гірничій

промисловості (МакНДІ)
Мартовицький - директор Донецького науково-
Володимир Дмитрович дослідного вугільного інституту

(ДонВУГІ)
Чумак - директор Науково-дослідного
Олександр Сергійович інституту гірничорятувальної справи

та пожежної безпеки "Респіратор"
Грядущий - директор Науково-дослідного інституту
Борис Абрамович гірничої механіки імені М.М. Федорова

(за згодою)
Смоланов - начальник штабу ДВГРС
Сергій Миколайович
Жулідов - начальник Управління організації
Сергій Георгійович державного нагляду у вугільній

промисловості Держнаглядохоронпраці

(за згодою)
Генеральний директор ДП, самостійної шахти за посадою.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: